Hlavní Kliniky

Jak se aneuryzma projevuje v mozku - příčiny a důsledky

Aneuryzma mozku je expanze mozkové cévy, jejíž příznakem je bolest hlavy, snížené vidění, zmatenost atd. Je důležité si je včas všimnout, aby se předešlo důsledkům, které mohou být velmi závažné.

Pojďme se podívat na příčiny vzniku aneuryzmatu mozku, způsoby léčby a rehabilitace pro obnovení kognitivní poruchy v případě krvácení.

Co je mozková aneuryzma

Termín "mozková aneuryzma" se týká defektů, které jsou zpravidla dilatací jedné nebo více cév mozku. Mohou být vrozené nebo mohou být důsledkem vnějších příčin..

Expanze, která má zpravidla tvar sáčku, způsobuje, že stěny cév jsou křehké, kdykoli připravené na prasknutí a následné subarachnoidální krvácení, což je událost, která, pokud nebude včasně ošetřena, může být fatální..

Pokud jde o statistiku, tvrdí se, že asi 1% populace trpí aneuryzmou mozku a je častější u žen než u mužů (v poměru 3 ku 2). Ze všech případů mozkových aneuryzmat, pouze 15-20% prasknutí, z nichž třetina je fatální.

Příčiny a rizikové faktory pro aneuryzma

Je správnější mluvit o rizikových faktorech vedoucích k rozvoji aneuryzmat a prasknutí aneuryzmat.

Mezi rizikové faktory máme:

 • Kouření: je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů ruptury aneuryzmat. Protože to způsobuje četná zranění na buněčné úrovni, což může přispět k prasknutí stěny tepny.
 • Arteriální hypertenze: U pacientů s vysokým krevním tlakem může dojít k prasknutí aneuryzmy v důsledku tlaku vyvíjeného na stěny tepen.
 • Dyslipidémie: Zvýšení koncentrace cholesterolu v krvi může vést k poškození tepen, což zhoršuje existující křehkost tepen. Z tohoto důvodu mají lidé s hypercholesterolémií častěji rupturu aneurysmatu..
 • Patologie: křehkost tepen může nastat vlivem některých nemocí, jako je diabetes mellitus, některé bakteriální infekce, dědičné choroby pojivové tkáně, koarktace aorty, malformace, polycystická ledvina.
 • Zranění: křehké tepny mohou být poškozeny v důsledku fyzického zranění, například hlavičky, pádu, poškození během dopravní nehody, kontaktních sportů, jako je box nebo bojová umění..

Příznaky aneurysmatu - důležité rozpoznat

Včasná detekce příznaků ruptury mozkové aneuryzmy je zásadní pro zajištění neodkladné péče v co nejkratším čase, aby byla zajištěna vhodná léčba..

Typicky příznaky ruptury aneuryzmat zahrnují:

 • Neočekávané ostré bolesti hlavy, jako by „bodaly do hlavy“.
 • Závratě doprovázené nevolností a zvracením.
 • Ztráta nebo pokles zraku, dvojité vidění. K tomu dochází, pokud je prasklá aneuryzma v těsné blízkosti lebečních nervů, které inervují oči..
 • Změny vědomí: poškození paměti, neurologické deficity, zmatek a ztráta orientace.
 • Zpomalený pohyb: zpomalení na ochrnutí.
 • Jiné příznaky: fotocitlivost, horečka a ztuhlý krk.

Důsledky prasknutí mozkové cévy

Klíčem je doba, po kterou je pacient převezen na pohotovost.

Roztržení mozkové cévy může obecně vést k následujícím následkům:

 • Poškození mozku: nervové buňky, které jsou v kontaktu s oblastí, ve které došlo ke krvácení, mohou být poškozeny nebo zničeny v důsledku úniku krve..
 • Hydrocephalus: v subarachnoidálním prostoru cirkuluje mozkomíšní tekutina. V případě krvácení může dojít k narušení normálního odtoku tekutiny, k jeho akumulaci, což způsobuje expanzi mozkových komor.
 • Vasospasmus: únik krve z krevních cév může způsobit podráždění okolních struktur, které reagují s vazospasmem, vazokonstrikcí, což omezuje odtok krve. To může způsobit pokles průtoku krve a kyslíku do mozku, což má za následek mozkovou příhodu..
 • Hyponatrémie: Pokud dojde k krvácení v oblasti blízko hypotalamu, může to způsobit nerovnováhu v koncentraci sodíku v krvi. Snížená hladina sodíku způsobuje edém mozkových buněk, což může vést k poškození.
 • Opakované krvácení: pozorováno 3–4 týdny po prvním krvácení způsobeném prasknutím aneuryzmy. Vyskytuje se ve 30-40% případů a způsobuje další poškození mozkových struktur.

Co dělat, když najdete mozkovou aneuryzmu

Pokud lékař během vyšetření najde mozkovou aneuryzmu, měl by pacient dodržovat některá preventivní opatření:

 • Přestaňte kouřit, neberte alkohol ani psychostimulační látky ani látky, které poškozují tělo, včetně tepen, a které mohou zvyšovat riziko prasknutí aneurysmatu.
 • Nepoužívejte kávu a nápoje na bázi kofeinu.
 • Snižte příjem soli, abyste předešli záchvatu hypertenze.
 • Dodržujte zdravou stravu a praktikujte mírnou fyzickou aktivitu, abyste udrželi nízký krevní tlak, krevní glukózu a cholesterol.
 • Vyhněte se namáhavému úsilí, jako je sport a vzpírání.
 • Pokud užíváte ředidla krve, jako je kyselina acetylsalicylová, požádejte svého lékaře o náhradu..
 • V případě, že aneuryzma již krvácí, vyhněte se cestování letadlem.

Léčba a chirurgický zákrok na odstranění mozkové aneuryzmy: rizika a důsledky

Aneurysma se nazývá patologická formace ve formě lokální expanze oběhové tepny mozku díky slabé, nepružné, ztenčené cévní stěně. Vážné onemocnění, které může vést k smrti. Je to nebezpečné při prasknutí cévy v místě expanze, po kterém nastane subarachnoidální nebo intracerebrální krvácení..

Aneurysm na výsledcích angiografie.

Až do krize se nemoc může vyvinout asymptomaticky, někdy s mírnými neurologickými příznaky, které lze snadno zaměnit s jinými nebezpečnými chorobami. Člověk často nepředpokládá, že má v hlavě „bombu“, která se „skrývá“ po celá léta, ale může kdykoli vybuchnout. Poté, co céva praskne a z ní se vytéká krev, která vyplňuje mozkové struktury, se aneuryzma již projevuje v plné síle. Základní příznaky krvácení jsou náhlá, hrozná bolest hlavy a ztráta vědomí. Pozdní lékařská péče bohužel obvykle končí tragédií..

Nemoc se může objevit v jakémkoli věku, ale častěji se vyskytuje u mladých lidí (20–45 let) a lidí středního věku (45–60 let). Celkové procento nemocnosti v dospělé populaci je od 0,3% do 5%, u dětských aneuryzmat - velmi vzácný jev. Podle statistik zemře v důsledku náhlého mozkového krvácení v důsledku aneuryzmat 30% - 50% lidí, 15% - 30% se stává zdravotně postiženým a pouze asi 20% se vrací k relativně normální pracovní kapacitě. Ano, čísla jsou zklamáním, ale s časnou diagnózou a včasnou léčbou lze i takové impozantní zaměření v mozku úspěšně neutralizovat.

Co může mít vliv na vznik cévní aneuryzmy, jaké typy toho se děje, jak zabránit tragédii, je důležité, aby o tom všichni věděli. Takže podrobně přejdeme na hlavní.

Příčiny aneuryzma

Nepříznivými faktory, které zvyšují rizika vážného onemocnění, jsou důsledky některých patologií a životního stylu:

 • jakákoli onemocnění pojivové tkáně (postihují cévy, způsobují jejich slabost a nepružnost);
 • arteriální hypertenze a hypertenze (vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení cévních útvarů, vede k přetěžování jejich stěn);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek se aktivně ničí cévní tkáň, která je plná výskytu aneurysmatu, prudkého nárůstu jeho objemu a stimulace mezery);
 • mechanická zranění (poranění hlavy), která vyvolala funkční a degenerativní změny mozkových tepen;
 • aterosklerotické a infekční jevy (meningitida, plísňová infekce, endokarditida atd.), které výrazně ovlivňují kvalitu arteriální složky mozku;
 • intrakraniální novotvary benigní nebo maligní formy (narušují sílu cévních stěn, mohou urychlit rupturu existující aneurysmy).

Za vznik mozkových aneuryzmat je často odpovědný genetický faktor. Vy a všichni členové rodiny byste měli být neprodleně vyšetřeni, pokud je známo, že s touto diagnózou je spojen někdo z přímých příbuzných..

Klasifikace mozkových aneuryzmat

Cévní mozkové aneuryzmy v neurochirurgii se obvykle klasifikují podle lokalizace, tvaru, velikosti, počtu komor ve formaci. Zvažte každý parametr.

 1. Podle lokálního příznaku dochází k patologickému výčnělku:
 • přední mozková / pojivová tepna (nalezená v 45% případů);
 • vnitřní oddělení krční tepny (v 30%);
 • střední mozková tepna (ve 20%);
 • vertebrobasilická pánev (4-5%);
 • smíšený typ - současně jsou postiženy 2 nebo více částí cévní sítě (u 10% pacientů je diagnostikováno více ložisek, u zbývajících 90% je stanovena jediná aneuryzma).
 1. Tvar aneurysmální expanze je rozdělen na:
 • sakulární (sakulární) - nejčastější forma formací (98%), více náchylná k perforaci;
 • vřetenovitý tvar (fusiform) je méně agresivní a vzácný typ formace, ve struktuře všech aneuryzmat zabírá pouze 2%;
 • exfoliační - vznikají v mezivrstvovém prostoru cévní stěny, který vznikl v důsledku volného spojení jeho vrstev, kde se krev dostává pod tlak (v tepnách báze mozku se vyvíjejí ve velmi ojedinělých případech).
 1. Výklenek arteriální stěny může být:
 • nevýznamné nebo malé - do 4 mm;
 • normální nebo střední - 5-15 mm;
 • velký - 16-24 mm;
 • obří - od 25 mm a více.
 1. Aneurysm se vyznačuje počtem komor:
 • jednokomorový - skládá se z jedné kamery (typická struktura);
 • vícekomorový - k jeho růstu dochází s vytvářením několika dutin.

Specialisté zavedli model vývoje patologie u dospělých mužů a žen. Populace mužů je 1,5krát méně pravděpodobná, že jí bude trpět než populace žen. Naopak v dětství tato nemoc převládá trochu častěji u chlapců než u dívek (poměr 3: 2). Mladí lidé mají stejnou epidemiologii.

Schematické znázornění ložisek v závislosti na umístění.

Příznaky mozkové aneuryzmy

Jak jsme již uvedli, ve většině případů není aneuryzma klinicky patrná, dokud nenastane akutní fáze prasknutí. Ale ve velkých velikostech, kdy se fokus vážně tlačí na blízké struktury a narušuje přenos nervových impulzů, jsou obvykle pociťovány neurogenní symptomy. Vzhledem k tomu, že mozková aneuryzma ohrožuje život člověka, je důležité jej identifikovat v raných stádiích, ale problém je v tom, že nikdy nenastane nikdo, kdo by šel do nemocnice s žádnými nebo minimálními stížnostmi..

Lékaři naléhají na každého dospělého, zejména po 35 letech, aby podstoupil diagnózu mozkových cév alespoň jednou ročně ve svůj prospěch.

Nyní oznámíme všechny možné klinické příznaky, které se v podstatě začnou znepokojovat nebezpečnými objemy nevybuchlé vady, když jsou postiženy lebeční nervy:

 • bolest v očích, snížené nebo rozmazané vidění;
 • porucha sluchu (snížená, pocit hluku),
 • chrapot hlasu;
 • necitlivost, slabost, bolest podél obličejového nervu, obvykle na jedné straně obličeje;
 • svalové křeče v krku (neschopnost dotknout se brady hrudníku);
 • křeče kosterních svalů;
 • slabost v paži nebo noze;
 • snížená citlivost, zhoršené hmatové vnímání v určitých oblastech kůže;
 • problémy s koordinací;
 • závratě, nevolnost;
 • nepřiměřená ospalost nebo naopak nespavost;
 • retardace pohybů a mentální aktivity.

Abyste vyloučili nebo určili patologii, okamžitě zjistěte cílené lékařské vyšetření, pokud si všimnete alespoň jednoho příznaku!

Důsledky neléčené aneuryzmy

Pokud dojde k prasknutí cévy, do mozku se nalije krev, specifičnost klinických příznaků je konkrétnější a výraznější. Patogenní scénář vlastní aneurysmálnímu šoku je následující:

 • náhlá intenzivní bolest hlavy, která se rychle šíří a dosahuje hrozného vrcholu bolesti;
 • nevolnost, opakované zvracení;
 • útlak vědomí různých dob;
 • meningeal syndrom;
 • Mohou se objevit křečovité záchvaty připomínající epileptika;
 • někdy zvýšení celkové tělesné teploty, tachykardie, zvýšení / snížení krevního tlaku;
 • s masivním krvácením způsobeným hlubokou inhibicí mozkové kůry se člověk dostane do kómatu s respiračním selháním.

Všem, kteří byli blízko takové oběti (prostý kolemjdoucí, přátelé nebo příbuzní), mějte na paměti! Život člověka nyní závisí na rychlosti vaší reakce. Výskyt popsaného komplexu symptomů (hlavní příznaky na začátku mezery jsou první 3 body) je signálem k okamžitému zavolání záchranného týmu. Kvalifikovaní lékaři poskytnou pacientovi adekvátní první pomoc na místě, budou převezeni do zdravotnického zařízení za účelem úplného vyšetření a pohotovostní léčby.

Diagnostická opatření

Vyšetření k diagnostice mozkové aneuryzmy je založeno na použití integrované diagnostiky. Integrovaný přístup identifikuje nemoc, stanoví její příčinu, přesné místo epicentra, počet lézí, rozmanitost, velikost, vztah k mozku a dalším tepnám.

Pokud nemluvíme o přestávkách, které již proběhly, ale o záměru pacienta, který má být vyšetřen za účelem kontroly stavu cév, návštěva začíná návštěvou neurologa. Doktor po důkladném naslouchání anamnéze pacienta provede obecné fyzické vyšetření, včetně:

 • palpace jednotlivých částí těla za účelem určení bolestivých oblastí;
 • nárazem nebo klepáním na části těla za účelem určení stavu testovaných vnitřních orgánů podle povahy zvuku;
 • auskultace, která pomáhá slyšet abnormální zvuky v oblasti srdce, krční tepna jako nepřímé znamení mozkové aneuryzmy;
 • standardní měření tlaku, které vám umožní posoudit úroveň tlaku cirkulující krve v tepnách;
 • hodnocení srdečního rytmu, respiračního rytmu (často patologické odchylky těchto parametrů ukazují na dysplázii pojivové tkáně, infekční procesy);
 • neurologické testy, jejichž podstatou je studium šlach, svalů, kožních reflexů, pohybových funkcí pohybového aparátu, stupně citlivosti končetin a trupu atd..

Na základě všech těchto metod předběžného posouzení stavu je stále nemožné provést diagnózu. Všechny tyto metody mohou pouze čistě hypoteticky naznačovat možnou (nepřesnou) přítomnost této choroby, pokud jsou detekovány rizikové faktory. Specialista proto vypíše pokyny pro základní diagnostické postupy - průchod instrumentálních metod vizualizace mozkových struktur. Jsou prováděny na speciálních zařízeních:

 • počítačová tomografie (CT);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • mozková angiografie.

Standardní angiografie je nejvýhodnější za přijatelné ceny pro pacienty, kteří chtějí podstoupit úvodní preventivní vyšetření. Jeho přesnost je samozřejmě nižší než přesnost slibných CT a MRI. Angiografický výzkum se však docela úspěšně vyrovná s úkolem identifikovat aneuryzmy, včetně poskytování informací o lokalizaci, typu a rozsahu expanze. Ale u pacientů přijatých do nemocnice se známkami prasklé cévy nebo dlouhodobého krvácení je standardem diagnostiky použití všech těchto postupů. Spolu s nimi se provádí elektroencefalografie (EEG) a transkraniální dopplerografie (TCD).

Zásady první pomoci

Před přijetím lékařů by ti, kteří jsou v blízkosti pacienta, měli být schopni poskytnout mu základní první pomoc. Pokyny pro naléhavá opatření zaměřená na záchranu života před lékařskou návštěvou jsou jasně uvedeny níže.

 1. Položte postiženého na rovný povrch, hlava musí být ve zvýšené poloze. Vysoké postavení hlavy pomůže zlepšit žilní krevní oběh, a tím zabránit rychlé akumulaci tekutin v mozkových tkáních a otoku mozku.
 2. Vytvořte podmínky pro dobrý tok čerstvého vzduchu v místě, kde došlo k klinické události. A je nesmírně důležité osvobodit krk od napínání věcí, například odstranit kravatu, šátek na krku, rozepnout knoflíky na košili atd. Takové opatření pomůže udržet funkce krevního oběhu a zpomalí proces hromadné smrti nervových buněk..
 3. Pokud nemocný předstírá slabé místo, měla by být provedena kontrola průchodnosti dýchacích cest. S hlavou vrženou dozadu musíte zatlačit na čelo a současně natáhnout spodní čelist a zachytit bradu ze dna. Otevřete pacientova ústa, proveďte revizi ústní dutiny (prstů), zda neobsahuje cizí obsah, zadržování jazyka. Odnímatelné protézy musí být odstraněny, pokud existují. Aby se člověk nezavdával na zvracení, vraťte hlavu na vysoký polštář a otočte jej na bok.
 4. Pro prevenci otoku mozku a snížení krvácení je důležité aplikovat na hlavu ledové obklady (můžete použít zmrazená jídla, ledové obaly atd.).
 5. Je-li to možné, je vhodné pozorovat změnu krevního tlaku pomocí tonometru, poslouchat srdeční rytmus a sledovat dýchání. Pokud osoba v nepřítomnosti lékařů přestala dýchat nebo jeho srdce přestalo bít, okamžitě zahájte resuscitaci (umělé dýchání, nepřímá masáž srdce). Bez nich je v této situaci riziko tragického konce obrovské.

Bohužel ani všechna tato opatření nejsou po prasknutí aneuryzmy vždy účinná. Někteří lidé mají fatální výsledek hned v prvních minutách. Ale bez zvláštního lékařského vybavení a odborných znalostí je obtížné pochopit, co se děje v těle. Proto je užitečné neztrácet sebeovládání a víru ve výsledek. Pokračujte v neustálém boji o život, dokud nebude pacient osobně předán odborníkům.

Vaskulární chirurgie mozku

Technika léčby (chirurgická nebo nechirurgická) je určována lékaři s úzkým profilem individuálně na základě diagnostických údajů. Pro menší aneuryzmy, které nepostupují, může být navržena konzervativní taktika. Jejich účelem je snížit růstový potenciál vzdělávání, snížit riziko ruptury, zastavit neurologické příznaky. Neinvazivní terapie je poskytování vysoce kvalitního léku pacientovi, který poskytuje podpůrný účinek v důsledku:

 • vazokonstrikční léky;
 • kardiotonické s antihypertenzivním účinkem;
 • antiepileptika;
 • tablety proti bolesti;
 • dopaminolytika (na zvracení, nevolnost).

Malé aneuryzmy, které nejsou provozovány, vyžadují neustálé monitorování. Odborníci zároveň varují, že je nemožné se jich konzervativně zbavit. Proto je hlavním přístupem k eliminaci nemoci a jejích důsledků neurochirurgická léčba, tj. Druh operace na problematické mozkové cévě.

Levý stav před operací, hned poté.

Volba typu chirurgického zákroku závisí na indikacích, umístění, integritě, anatomických vlastnostech cévní aneuryzmy, obecném stavu pacienta, stupni ohrožení života, technických možnostech neurochirurgického centra. Zásah lze provést podle jedné z taktik chirurgie.

 1. Endovaskulární operace - mikrokatter je zaveden do dutiny cévy (uvnitř) perkutánním přístupem (bez otevření lebky) pod rentgenovou kontrolou k instalaci cévního stentu nebo spirály. Zařízení zcela nebo subtotálně „vypnou“ tepnu z krevního řečiště. Časem aneuryzma trombuje a zmenšuje se..
 2. Mikrochirurgie (otevřená pod kontrolou mikroskopu) - provádí se ekonomická kraniotomie, po které následuje izolace ložiskové tepny a provedení okluze pomocí klipu na spodní části krku aneuryzmy. Oříznutí (na horní části cévy) vám umožňuje stisknout aneurysmální krk, než vyloučit cévní defekt z krevního řečiště a minimalizovat pravděpodobnost jeho prasknutí.

Video o tom, jak probíhá operace endovaskulární léčby neurovaskulární aneuryzmy mozku:

Jak léčba, tak profylaktické operace a intervence pro prasklou aneuryzmu jsou složitým intraoperačním procesem, který vyžaduje největší zážitek z mikrochirurga, úžasné zvládnutí nových neurochirurgických technologií a dokonalou konfiguraci operační jednotky..

Operace odstranění otevřeného videa:

Česká republika je jednou z mála zemí na světě, kde techniky minimálně invazivní moderní neurochirurgie mozku byly zvládnuty a zdokonaleny k dokonalosti, pooperačnímu řízení pacientů v nadmořské výšce. Čeští neurochirurgové provádějí manipulaci s klenoty i v těžko dostupných oblastech mozku, aniž by se uchýlili k agresivním otevřeným technikám. Upozorňujeme, že náklady na neurochirurgii a rehabilitaci v České republice jsou několikrát nižší než v Německu a Izraeli.

Roztržení mozkové aneuryzmy

Co je mozková aneuryzma? Tato definice znamená změnu ve stěně cévy, ve které z určitých důvodů ztrácí své elastické vlastnosti a nemůže vydržet tlak, který na ni působí krevní proud.

Mozek s prasknutím aneuryzmy

V souladu s tím se na tomto místě vytvoří výčnělek, který může mít různé velikosti a tvary. Dalším rysem výčnělku je přítomnost nejslabší a nejtenčí oblasti na vrcholu aneuryzmy. Na tomto místě se to zlomí.

Jak dochází k prasknutí aneuryzmy??

Jakákoli emocionální nebo fyzická zátěž, stejně jako infekce, může způsobit prasknutí mozkové aneuryzmy. V tomto případě krev z cévy odchází do anatomického prostoru nebo jednoduše do mozkové tkáně a začíná na ni vyvíjet tlak. V těchto místech může dojít ke zhoršení průtoku krve a v reakci na zúžení cévní stěny.

Tkáně postrádají kyslík a živiny, což vede k narušení funkcí různých částí mozkové tkáně. Krev, která vylila z cévy, může navíc v této oblasti podstoupit zánět a způsobit smrt mozkové tkáně, a tím vést k řadě následků.

Jaké jsou příznaky ruptury aneuryzmy??

Ostré bolesti hlavy

Ruptura mozkové aneuryzmy se může náhle objevit uprostřed plného zdraví.

 1. Jeho prvním příznakem je prudká bolest hlavy. Může se podobat mrtvici nebo „transfuzi horké tekutiny v hlavě“. Bolest je tak intenzivní, že se nazývá také „nejhorší“ bolest v životě. Obvykle pokrývá celou hlavu a méně pravděpodobné, že zaujme místní charakter..
 2. Příznaky jako zvracení, nevolnost, závratě se velmi rychle spojí.
 3. Samotný záchvat bolesti je často doprovázen ztrátou vědomí. Může to trvat 20 až 30 minut až týden, někdy tato doba přesahuje 7 dní.
 4. V některých případech se mohou objevit křečové záchvaty..
 5. Mezi další příznaky patří přecitlivělost a nesnášenlivost na jasné světlo, zvuky. Obvykle se k nim připojí napětí svalů na krku, když se brání pokusům zvenčí ohnout krk.
 6. Ve vážnějších případech se rozvine duševní porucha. Období vzrušení je nahrazeno inhibicí a zmatkem. Orientace v čase, prostor je narušen, řečový kontakt s ostatními je ztracen.
 7. Pokud se v oblasti termoregulace vyskytne krvácení, tělesná teplota stoupne na 39 ° C. Často dochází ke zvýšení krevního tlaku..
 8. Rozlišuje se také skupina fokálních symptomů, které závisí na místě krvácení. Patří k nim slabost a prolaps horního víčka, zhoršená schopnost pohybovat oční bulvou. Senzitivita je narušena a svalová síla v končetinách se snižuje. Poruchy řeči připojit.

Jak nebezpečné je prasknutí aneuryzmy??

Krvácení do mozku

Důsledky ruptury aneuryzmy mozkových cév jsou velmi rozmanité. Smutnou skutečností je, že 30% všech případů je fatálních..

Jinak existuje vysoké riziko opakovaného krvácení, které obvykle nastane do 3–4 týdnů po prvním případě. I když toto časové rozpětí může být měsíce nebo roky.

Každá nová příští mezera probíhá ve vážnější podobě. Zřídkakdy je pozorováno, že osoba utrpěla více než 5 krvácení.

Diagnóza mezery

Nejrychlejší a nejdostupnější metodou pro diagnostiku ruptury aneuryzmatu mozkových cév je páteře. Bude však informativní, pokud krev vstoupí do mozkomíšního moku..

Další vedoucí metodou pro detekci ruptury je studium cévního systému mozku pomocí kontrastních látek. V těchto případech lze použít počítačové nebo magnetické rezonance. Podle výsledků studie je možné určit místo, formu, velikost vzdělání.

Výsledky, důsledky mezery

Diagnóza spontánního protržení aneuryzmatu

Při všech formách krvácení dochází k narušení odtoku lymfatické tekutiny z mozku. To vede k hromadění tekutin v lebeční dutině, z jejichž tlaku se může vyvinout strašný stav - přemístění laloků a jejich porušení.

Skupina důsledků také zahrnuje dlouhodobé přetrvávající vazokonstrikce, které narušují výživu mozku a vedou k rozvoji ischemické mrtvice. Často dochází k opakovanému krvácení, které je mnohem nebezpečnější a těžší než první.

Celkový obraz komplikací sestává ze skupin příznaků.

 • Patří mezi ně motorické poruchy - nesprávná koordinace, nejistá chůze, snížená síla nebo ochrnutí jedné nebo více končetin.
 • Porucha polykání, projevující se udušením tekutým jídlem.
 • Poškozená funkce řeči. Ztrácí se schopnost nejen mluvit správně a soudržně, ale také vnímat řeč.
 • Vnímání se projevuje ztrátou schopnosti porozumět světu kolem nás..
 • Logické myšlení je ztraceno, paměť se zhoršuje.
 • Změny ve funkci chování se mohou projevit hořkostí, plachostí, nestabilním chováním.
 • K narušení vylučovacích systémů patří obtíže s močením a vyprázdněním, které je často charakterizováno inkontinencí.
 • Někteří lidé po mozkovém krvácení trpí křečovitými záchvaty. Tato skupina také zahrnuje přetrvávající bolesti hlavy, které se často stávají bolestivými, nepříjemnými, vysilujícími.

Léčba ruptury aneuryzmy

Léčba ruptury mozkové aneuryzmy může být konzervativní a chirurgická.

Konzervativní zahrnuje dodržování režimu a užívání léků. Zpočátku je důležité dodržovat přísný odpočinek a úplný odpočinek. Je bezpodmínečně nutné dodržovat doporučení lékaře a nedopustit se spravedlnosti.

Jakékoli neopatrné jednání nebo mírné přetížení může vést k opakovanému krvácení a smrti těla. Používané léky, které snižují krevní tlak, zvyšují krevní srážlivost. Předepisující látky, které rozšiřují krevní cévy, snižují hromadění tekutin v mozkové tkáni. Užívání drog může významně zlepšit stav, ale nesnižuje riziko opakovaného krvácení..

Chirurgická léčba ruptury aneuryzmat

Proto jsou hlavními metodami chirurgická léčba. Aplikovat různé metody a techniky operací. Celá jejich podstata však spočívá ve 2 principech.

V prvním případě se vyjme pouze prodloužená část, taška. Zbytek cévní stěny je sešitý a v tomto místě je obnoven průtok krve.

Další možností je odstranit aneuryzma s nádobou. V tomto případě krev krouží oblast mozkové tkáně kruhovým směrem, protože hlavní cesta se vypne a již nemůže fungovat..

Rehabilitace po prasknutí aneurysmatu

Třídy fyzikální terapie

Po prasknutí mozkové aneuryzmy je rehabilitace důležitou součástí léčby pacienta. Čím dříve je zahájen, tím vyšší je výsledek a snižují nepříznivé účinky.

To zahrnuje cvičení fyzikální terapie, masáže, použití fyzioterapeutických procedur. Pozornost je také věnována funkci řeči, vyvíjí se malé pohyby v rukou. Neméně důležitá je podpora a porozumění blízkým a příbuzným, kteří vám mohou pomoci uvěřit ve vaši sílu a shromáždit se s nimi.

Všechna správná a dobře sestavená doporučení pro fyzioterapii vám může poskytnout odborník - fyzioterapeut. V některých případech mohou být průvodní onemocnění kontraindikací pro jmenování určitých postupů. Proto byste se neměli snažit předepsat si masáže a zahřátí. Zájem o své zdraví a úplné uzdravení je důvodem důkladného dodatečného vyšetření a léčby. být zdravý!

Mozková aneuryzma

Aneuryzma mozkových cév - co to je?

Aneuryzma mozkových cév je expanze jedné nebo více cév mozku. Tento stav je vždy spojen s vysokým rizikem úmrtí nebo zdravotního postižení pacienta v případě, že dojde k prasknutí aneuryzmy. Ve skutečnosti je aneuryzma vyčníváním cévní stěny, ke kterému dochází v určité oblasti mozku. Aneurysma může být vrozená a může se rozvíjet po celý život. Poškozuje však integritu krevních cév a často vede k mozkovým krvácením. Právě oni nesou hlavní hrozbu nejen pro zdraví, ale také pro lidský život. U lidí ve věku 40–60 let se zpravidla vyskytuje ruptura aneuryzmatu.

Protože diagnóza mozkových aneuryzmat je spojena s určitými obtížemi, je skutečný stupeň její prevalence v populaci poměrně obtížné určit. Statistiky jsou však takové, že na 100 000 lidí má 10–12 z nich aneuryzmu. Pitevní pitvy ukazují, že aneuryzmy, které nezpůsobily prasknutí mozkové tepny, nebyly diagnostikovány v 50% lidského života. Objevují se náhodou, protože nedávají žádné příznaky..

Nicméně hlavní hrozbou aneurysma byla a zůstává prasknutí cév s mozkovým krvácením. Tato situace vyžaduje naléhavou lékařskou péči, která není vždy účinná. Přísné statistiky jsou takové, že na pozadí subarachnoidálního krvácení zemře téměř 10% pacientů téměř okamžitě, dokonce předtím, než jim lékaři mají příležitost poskytnout první pomoc. Dalších 25% lidí umírá první den a až 49% umírá během prvních tří měsíců po krvácení do mozku. Souhrnem smutného výsledku lze říci, že frekvence úmrtí na pozadí prasknutí mozkové aneuryzmy se rovná 69%. Navíc k smrti pacientů dochází častěji v prvních hodinách nebo dnech po mozkové katastrofě..

Navzdory vysokému vývoji lékařské vědy zůstává chirurgie jedinou metodou léčby mozkových aneuryzmat. I přesto však neposkytuje 100% ochranu před smrtí. Riziko úmrtí osoby náhlým roztržením aneuryzmy ve srovnání s rizikem smrti během nebo po operaci však zůstává 2-2,5krát vyšší.

Pokud jde o země, kde jsou nejčastější mozkové aneuryzmy, jsou v tomto ohledu vedoucí postavení Japonsko a Finsko. Pokud se obrátíme na pohlaví, pak lidé trpí touto patologií 1,5krát méně často. U žen se gigantické výčnělky vyskytují třikrát častěji. Aneuryzma je pro ženy v pozici velmi nebezpečná.

Co vede k vytvoření mozkové aneuryzmy?

Vedoucí kauzativní formaci aneuryzmatu lze nazvat narušení struktury jakékoli vrstvy cévní stěny, z nichž tři jsou: intima, média a adventitie. Pokud tyto tři membrány nemají žádné poškození, pak v nich nikdy nevznikne aneuryzma.

Důvody, které vyvolaly její vzdělání, zahrnují:

Zánět meningitidy v minulosti - meningitida. Na pozadí samotné choroby je poměrně obtížné identifikovat příznaky aneurysmatu, protože lidský stav zůstává vážný. Po léčbě meningitidy mohou defekty zůstat na stěnách mozkových cév, což následně povede k vytvoření aneurysmatu.

Poranění hlavy způsobující stratifikaci cévních stěn.

Přítomnost systémové choroby. Nebezpečí je bakteriální endokarditida, neléčený syfilis a další infekce, které se dostávají do krevních cév mozku s průtokem krve a poškozují je zevnitř.

Některá vrozená onemocnění (Marfanův syndrom, tuberkulózní skleróza, Ehlers-Danlosův syndrom, systémový lupus erythematodes, vrozená polycystická ledvinová choroba a další).

Autoimunitní onemocnění, která způsobují poškození tepen.

Jiné příčiny, včetně: mozkové amyloidní angiopatie, maligních nádorů, které nemusí být nutně lokalizovány v mozku.

Dědičností se aneuryzma mozkových cév nepřenáší, ale může se vyskytnout na pozadí nemocí, na které má osoba predispozici. Mezi taková onemocnění patří například hypertenze, ateroskleróza, některé imunitní a genetické patologie..

Co může být aneuryzma mozkových cév?

Existuje několik typů klasifikace mozkových aneuryzmat, z nichž každý má své vlastní klasifikační kritérium. Po určení, která aneuryzma má pacient, je možné zvolit účinnou léčbu a provést nejpřesnější prognózu.

Druhy vaskulární aneuryzmy v závislosti na jejich tvaru.

Aneurysm je sakrální. Tato aneuryzma je častější než ostatní, pokud vezmeme v úvahu pouze mozkové cévy.

Vřetenovitá aneuryzma. Nejčastěji se tvoří na aortě, ale v mozku se zřídka vyvíjí. Aneurysm má válcový tvar a způsobuje poměrně rovnoměrné rozšíření cévní stěny.

Aneurysm je stratifikovaný. Má podlouhlý tvar a nachází se mezi vrstvami, z nichž se skládá stěna nádoby. Nejčastěji se taková aneuryzma vyskytuje také na aortě, což je vysvětleno mechanismem jejího vzniku. Tvoří se v přítomnosti poruchy intimity, kde krev postupně vstupuje. To vede ke stratifikaci stěny a vytvoření dutiny. V cévách mozku není krevní tlak tak vysoký jako v aortě, takže tento typ aneuryzmy se zde zřídka vyskytuje.

Typy vaskulární aneuryzmy v závislosti na jejich velikosti. Čím menší je aneuryzma, tím je obtížnější ji detekovat během diagnostických opatření. Navíc takové aneuryzmy nedávají závažné příznaky. Velké aneuryzmy zase vyvíjejí tlak na strukturu mozku a způsobují odpovídající příznaky. Nepředpokládejte, že malá aneuryzma není nebezpečná, protože všichni postupem času rostou. Jak rychle se zvětší velikost aneuryzmy, není známo.

Velké aneuryzmy jsou ty, jejichž velikost přesahuje 25 mm.

Aneuryzma jsou průměrná - jejich velikost je menší než 25 mm.

Malé aneuryzmy jsou ty, jejichž průměr nepřesahuje 11 mm.

Typy vaskulární aneuryzmy v závislosti na jejich umístění. Toto kritérium je do značné míry určeno symptomy nemoci, protože každý segment mozku je zodpovědný za určité funkce. Osoba tedy může trpět více sluchem, řečí, zrakem, koordinací, dýcháním, srdeční funkcí atd. Názvy typů aneuryzmatu v tomto případě pocházejí z cévy, na které se nachází. V tomto ohledu rozlište:

Aneuryzma bazilární tepny (nalezené u 4% všech pacientů).

Aneuryzma zadní (26%), střední (25%) nebo přední (45%) mozkové tepny.

Aneuryzma dolních a horních mozkových tepen.

V závislosti na tom, kdy byla aneuryzma vytvořena, se rozlišují vrozené a získané vady. Získané aneuryzmy jsou náchylnější k prasknutí kvůli jejich vysoké rychlosti růstu. Proto je v době diagnózy velmi žádoucí stanovit čas vyčnívání. Některé aneuryzmy se tedy vytvoří během několika dní a rychle se roztrhnou. Naopak, jiná aneuryzma mohou existovat roky a nedávají se pryč.

V závislosti na počtu aneuryzmat se rozlišuje několik formací. Nejčastěji je v mozku nalezen jediný výčnělek - v 85% případů. Rizikovými faktory pro vznik mnohočetných aneuryzmat jsou vážné poranění mozku nebo chirurgický zásah do jeho struktur (mluvíme o globálních operacích), jakož i vrozená onemocnění, která narušují kvalitu pojivové tkáně. Samozřejmě, čím více formací má člověk, tím horší je prognóza.

Co je to sakrální aneuryzma?

Příčiny vzniku sakulární aneuryzmy často klesají a ukazují na poškození cévy nebo spíše jedné z jejích vrstev. Výsledkem je, že stěna plavidla začíná vyčnívat směrem ven, což vede ke vzniku vaku, který je naplněn krví. Jeho dno je často širší ve srovnání s otvorem, skrz který proudí krev.

Pokud existuje sakulární aneuryzma, existuje riziko vzniku následujících poruch:

Zhoršení zásobování určitých částí tepny krví v důsledku jejího pomalejšího proudu.

Krevní turbulence, zatímco se pohybuje po cévě s aneuryzmou.

Přítomnost vírů vede ke zvýšenému riziku krevních sraženin.

Riziko prasknutí stěny cévy se zvyšuje, protože se ukázalo, že je příliš napnuté.

Mozek může trpět kvůli stlačování tkání aneuryzmou, která se zvětšuje.

Stále sakulární aneuryzma častěji praskla a vyvolala tvorbu krevních sraženin ve srovnání s jinými typy aneuryzmat.

Co je falešná aneuryzma??

Falešné aneuryzmy nejsou rozšířené, ale mohou nastat. Vada není vyčníváním plavidla, jeho poškozením ve formě prasknutí. Krev přes stávající poškození ve stěně cévy teče za ní a začíná se hromadit poblíž a vytváří hematom. Pokud poškození není epitelizováno a unikající krev se nerozšíří, vytvoří se v mozkových tkáních dutina spojená s cévou. Taková aneuryzma vede k narušení průtoku krve, ale současně se neomezuje pouze na cévní stěnu. Lékaři proto raději nazývají takové formace pulzujícími hematomy..

Současně zůstává tomuto člověku ohroženo masivní krvácení do mozkové tkáně, protože poškozená cévní stěna zůstává poškozená. Pokud jde o příznaky falešné aneurysmy, může se projevit jako skutečná aneurysma nebo mít příznaky hemoragické mrtvice. Diferenciální diagnostika je velmi obtížná, zejména v raných stádiích tvorby hematomu..

Co je aneuryzma vrozené povahy?

Pokud se jedná o vrozené aneuryzmy, pak to myslí ty, které měl člověk v době svého narození. Začaly se formovat během života plodu a po narození nezmizí.

K jejich vzniku mohou vést tyto důvody:

Nemoci přenášené těhotnou ženou (virové infekce jsou v tomto ohledu nebezpečné).

Přítomnost genetického onemocnění, které má destruktivní účinek na pojivovou tkáň.

Intoxikace ženského těla během těhotenství.

Přítomnost chronických chorob u těhotné ženy.

Vystavení těhotné ženě.

Vrozená aneuryzma se nejčastěji vyskytuje u dětí, jejichž matky byly zvenčí poškozeny tělem. Je možné, že se dítě narodí s jinými malformacemi, což se velmi často stává.

Vytvoření jediné prognózy pro každé dítě s aneuryzmou mozkových cév je docela obtížné. Pokud však nejsou aneuryzma nepravdivá a dítě nemá jiné malformace, lze prognózu považovat za příznivou, protože riziko prasknutí vrozené aneuryzmy není velké (jejich stěny jsou poměrně silné). Dítě od narození by však mělo být registrováno u dětského neuropatologa, protože přítomnost takového vzdělání v mozku může ovlivnit jeho vývoj. Pokud vezmeme v úvahu nejzávažnější případy, potom jsou vrozené aneuryzmy velmi velké a někdy nejsou slučitelné s životem plodu..

Jak se projevuje mozková aneuryzma

Po dlouhou dobu se aneuryzma mozkových cév nemusí vzdát. Na malých tepnách zřídka dosahují velké velikosti a tvaru (v mozku jsou všechny cévy malé). Slabý tlak, který aneuryzma vyvíjí na mozkovou tkáň, proto často nestačí, aby osoba projevila jakékoli příznaky nemoci.

Průběh onemocnění však někdy může být docela závažný, k čemuž dochází v následujících situacích:

Aneurysm je velký a silně tlačí na oblasti mozku;

Aneurysm se nachází v mozku, který je zodpovědný za mimořádně důležité funkce;

Aneurysma je roztržena kvůli zvýšené fyzické námaze, stresu atd.

Na pozadí hypertenze a dalších chronických onemocnění může aneuryzma vyvolat výraznější příznaky;

Arteriovenózní anastomóza zhoršuje průběh nemoci.

Mezi příznaky, které svědčí o přítomnosti aneurysmatu, patří:

Bolesti hlavy, které se vyskytují v různých intervalech a mají různé intenzity.

Nespavost nebo zvýšená ospalost.

Meningické příznaky, které se mohou objevit s aneuryzmami umístěnými v těsné blízkosti mozkových membrán.

Zhoršení citlivosti kůže, zhoršené vidění, koordinace, sluch. Specifické projevy onemocnění závisí především na tom, kde se aneuryzma nachází..

Porušení lebečních nervů, zodpovědné za pohyb malých svalů. Pacient se může objevit asymetrie obličeje, chraplavost hlasu, visící víčka atd..

Možné důsledky mozkové aneuryzmy

Téměř všechny příznaky této patologie lze přičíst komplikacím aneuryzmy mozkových cév, protože všechny vedou k určitým poruchám. Je tedy obtížné nenazvat komplikaci ztráty zraku nebo sluchu, která je vyvolána kompresí nervové tkáně rozšířenými krevními cévami.

Kromě toho může aneuryzma způsobit další nebezpečné následky pro lidské zdraví, například, ke kterým dojde, když dojde k prasknutí. Jiné komplikace se vyskytují méně často, ale nepředstavují menší hrozbu..

Komplikace, které se mohou objevit na pozadí přítomnosti mozkové aneuryzmy:

Kóma. Pokud je v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za životně důležité funkce člověka, vytvořena aneurysma, může upadnout do kómatu. Doba trvání kómatu může být různá a často celoživotní. Navíc, navzdory kvalitní a včasné lékařské pomoci, mnoho pacientů nikdy nevystoupí z tohoto stavu ohrožujícího život.

Tvorba krevní sraženiny. V dutině vytvořené aneuryzmy může dojít ke zpomalení a narušení průtoku krve, což vede ke vzniku krevní sraženiny. Nejčastěji se taková komplikace vyvíjí na pozadí přítomnosti velké aneuryzmy. Umístění trombu se může lišit: někdy se vyskytuje v dutině samotné aneuryzmy a někdy se odlamuje a blokuje tok krve v menších cévách. Čím masivnější je krevní sraženina, tím vážnější je ohrožení života člověka, protože při takovém vývoji událostí vždy trpí ischemickou mozkovou příhodou. Díky včasné lékařské péči však může být pacientovi zachráněn život. Krevní sraženina může být často rozpuštěna léky.

Vznik AVM. AVM je arteriovenózní malformace, která je v zásadě defektem cévní stěny. Toto porušení vede k částečné adhezi žil a tepen. Tlak v arteriální dutině začíná klesat a část krve přechází do žíly. To vede ke zvýšení tlaku v žíle a oblasti mozku, které byly napájeny z tepny, začínají trpět hypoxií. AVM je indikována stejnými příznaky, které se vyskytují na pozadí ischemické mrtvice. Někdy je obtížné rozlišit příznaky AVM podle příznaků mozkové aneurysmy. Čím větší je velikost aneuryzmatu, tím silnější je natažení cévy, což znamená vyšší riziko tvorby AVM. S rozvojem této komplikace je nutný chirurgický zásah.

Vzhledem k tomu, že aneuryzma je schopna vyvolat vážné komplikace, které ohrožují lidský život, lékaři trvají na operaci, když je detekována. Kromě toho je potřeba chirurgického zákroku způsobena také závažností symptomů samotné aneurysmy.

Důsledky prasknutí aneuryzmy

Existují určité faktory, které mohou vést k tomu, že k prasknutí mozkové aneuryzmy může dojít častěji, mezi nimi:

Zkušená stresová situace;

Nadměrná fyzická námaha na tělo;

Hypertenze nebo skoky v krevním tlaku;

Pití alkoholu;

Infekční choroby spojené s vysokou tělesnou teplotou.

Poté, co u člověka došlo k prasknutí aneurysmatu, začíná symptomatologie, která obecně není pro tuto nemoc charakteristická. Stav pacienta se prudce zhoršuje a vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Známky, které mohou naznačovat prasknutí aneuryzmy, jsou:

Velmi akutní nástup choroby.

Těžká bolest hlavy, která se náhle objeví. Někteří pacienti mluví o pocitu, že byli najednou zasaženi do hlavy. V budoucnu je velmi často pozorován zmatek, ztráta vědomí a dokonce i kóma..

Dech člověka se zrychluje. Počet výdechů za minutu může dosáhnout dvaceti.

Srdce začíná bít častěji, rozvíjí se tachykardie. Poté přechází do bradykardie, když počet srdečních tepů za minutu nepřesáhne 60.

V 10-20% případů má pacient křeče mnoha svalových skupin.

U více než 25% pacientů se ruptura aneuryzmatu maskuje jako jiné mozkové katastrofy..

Abychom pochopili, že došlo k katastrofě a nezdržují hovor sanitního týmu, musíte znát hlavní příznaky, které naznačují roztržení mozkové aneuryzmy, včetně:

Těžké bolesti hlavy;

Pocit, že krev proudí do obličeje;

Zrakové postižení, které lze vyjádřit dvojím viděním, při pocitu zbarvení prostředí červeně;

Problémy s výslovností slov a zvuků;

Pocit rachotů v uších, který neustále roste;

Vzhled bolesti na oběžné dráze nebo v obličeji;

Časté kontrakce svalů nohou a paží, které člověk není schopen ovládat.

Tyto příznaky často neumožňují nastavit správnou diagnózu na 100%. Přesto je z nich zřejmé, že člověk potřebuje naléhavou lékařskou péči.

Ruptura aneuryzmatu mozku je velmi vážná podmínka, a co je nejsmutnější, není to neobvyklé. I při nouzové hospitalizaci zůstává počet úmrtí na vysoké úrovni. V mnoha ohledech závisí prognóza na tom, kde přesně se mezera v mozku vyskytla. Je možné, že osoba, která přežila po takové mozkové katastrofě, bude schopna obnovit řeč, sluch a pohyb. Mohou však být navždy ztraceny nebo poškozeny..

Pravidla pro první pomoc osobě s roztržením aneuryzmy:

Člověk musí být položen tak, aby jeho hlava byla na vyvýšené plošině. Tím se sníží pravděpodobnost otoku mozku..

Všechny oděvy, které stlačují dýchací cesty, by měly být odstraněny (šály, kravaty, šátky, atd.). Pokud je osoba uvnitř, je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Když oběť ztratí vědomí, je nutné zkontrolovat dýchací cesty. Hlava musí být otočena do strany, aby se v případě zvracení masy nedostaly do dýchacích cest.

Na hlavu by měl být aplikován chlad, což sníží riziko mozkového edému a sníží se intenzita intracerebrálního krvácení.

Pokud je to možné, měl by pacient měřit krevní tlak a puls.

Přirozeně by se od takových událostí nemělo očekávat zázračné působení a nemohou vyloučit fatální výsledek. Je však nutné se pokusit bojovat o život člověka před příjezdem posádky sanitky.

Diagnostika

Je docela problematické identifikovat aneuryzmu mozkových cév, protože často nedává žádné příznaky. Téměř každý odborník má podezření na tuto patologii, kterou musí nemocný hodně projít. To není překvapivé, protože bolesti hlavy mohou být způsobeny hypertenzí, intoxikací těla a mnoha dalšími poruchami. Navíc u lidí s aneuryzmou se vždy neobjeví ani takové běžné příznaky, jako je bolest hlavy..

Lékař musí určitě mít podezření na přítomnost jakékoli patologie centrálního nervového systému, pokud pacient vykazuje následující potíže nebo má příznaky, jako jsou:

Zhoršení zrakové, čichové a / nebo sluchové funkce;

Ztráta citlivosti kůže;

Poruchy koordinace;

Špatná výslovnost nebo pravopis slov atd..

Lékaři jsou nicméně vyzbrojeni řadou technik, které umožňují včasnou detekci mozkové aneuryzmy, ale je nutné zahájit vyšetření pacientem, který požádal o jmenování.

Podezření na aneuryzmu

Rutinní vyšetření přirozeně neodhalí a diagnostikuje „mozkovou aneuryzmu“.

Doktor je však schopen tuto patologii podezřívat a poslat pacienta na důkladnější vyšetření:

Palpace vám umožní posoudit stav kůže a také podezření na přítomnost systémových onemocnění pojivové tkáně. Je známo, že se často stávají příčinou vzniku aneurysmatu.

Při bicích nebude lékař schopen detekovat aneuryzma, ale tato metoda umožňuje detekovat další onemocnění, která mohou doprovázet cévní mozkovou příhodu.

Poslech hluku těla vám umožní detekovat patologické zvuky, které se vyskytují v oblasti srdce, aorty, krční tepny. Společně mohou tato diagnostická kritéria poskytnout lékaři představu o potřebě důkladného studia mozkových cév.

Stanovení krevního tlaku. Je známo, že zvýšený krevní tlak je faktorem predispozicí k rozvoji aneurysmatu. V případě, že pacient již zná jeho diagnózu, musí měřit tlak každý den. Tato manipulace může často zabránit nebo včas odhalit prasknutí aneuryzmy..

Vyšetření neurologického stavu. Během toho lékař posoudí stav pacientových reflexů (kůže a svalová šlacha), snaží se odhalit patologické reflexy. Současně lékař hodnotí možnost, že osoba provádí určité pohyby, přítomnost nebo nepřítomnost citlivosti kůže. Je možné, že lékař provede vyšetření k detekci meningealních příznaků..

Údaje získané během vyšetření nemohou sloužit jako základ pro přesnou diagnózu. Je důležité odlišit jej od mozkového nádoru, od přechodného ischemického útoku, od arteriovenózní malformace, protože všechny tyto patologické stavy dávají stejné příznaky.

Tomografie jako metoda pro diagnostiku aneurysmatu. CT a MRI lze nazvat vedoucími metodami pro detekci tohoto defektu v mozkových cévách. Mají však určitá omezení. Počítačová tomografie tedy není předepsána těhotným ženám, malým dětem, pacientům s onemocněním krve a rakovinou. Pro zdravého dospělého není dávka záření, kterou dostává během CT, nebezpečná.

Pokud jde o MRI, tato studie je bezpečná z hlediska záření, ale není prokázána všem pacientům. Například se neprovádí, pokud je v lidském těle implantát založený na kovové nebo elektronické protéze. MRI je také kontraindikována u pacientů s kardiostimulátorem.

Po zobrazení pomocí počítačové nebo magnetické rezonance bude lékař schopen získat následující informace o mozkové aneuryzmě, pokud existují:

Informace o počtu aneuryzmat;

Informace o stavu mozkové tkáně obklopující aneuryzma ao rychlosti průtoku krve.

Rentgenové vyšetření. Přestože přesnost angiografie (rentgenové vyšetření se zavedením kontrastního média do cév) je o něco nižší než CT a MRI, ve většině případů umožňuje vizualizovat existující vyboulení cévní stěny. Nejinformativnější je angiografie v časném vývoji nemoci, která umožňuje rozlišovat mezi mozkovým nádorem a aneurysmem jeho cév. CT a MRI jsou však nejvýhodnějšími diagnostickými metodami tohoto onemocnění. Angiografie se nedoporučuje u těhotných žen, dětí, pacientů s onemocněním ledvin.

EEG. EEG neumožňuje diagnostiku, ale pouze poskytuje informace o činnosti určitých oblastí mozku. Pro zkušeného lékaře však může být užitečné a přimět ho, aby mýdlo o potřebě komplexnějších diagnostických opatření, například MRI. Kromě toho je EEG naprosto bezpečný pro osobu jakéhokoli věku a lze jej provádět i pro malé děti..

Léčba mozkové aneuryzmy

Hlavní léčbou aneuryzmat je chirurgie. To vám umožní odstranit samotnou formaci a obnovit integritu cév.

Chirurgie je jedinou účinnou léčbou mozkových aneuryzmat. Pokud je velikost vady větší než 7 mm, je nutná chirurgická léčba. U pacientů s prasknutím aneuryzmatu je nutná pohotovostní operace. Jsou možné následující typy chirurgických zákroků:

Přímý mikrochirurgický zásah

Tento typ chirurgického zákroku se také nazývá ořezová aneuryzma. Že se nejčastěji provádí v mikrochirurgii. Pro operaci je nutná trepanace lebky. Samotný zákrok trvá mnoho hodin a představuje vysoké riziko pro zdraví a život pacienta.

Ořezové kroky:

Otevření meningů;

Oddělení aneurysma od intaktní tkáně;

Překrývající se spony na těle nebo krku aneuryzmy (je to nezbytné pro jeho odstranění z obecného krevního řečiště);

K provedení operace vyžaduje lékař mikrochirurgické vybavení. Ve většině případů je operace úspěšně dokončena, ale žádný lékař není schopen zaručit příznivou prognózu.

Kromě oříznutí lze provést přímý mikrochirurgický zábal, když je poškozená cévka za tímto účelem zesílena pomocí speciální gázy nebo části svalové tkáně..

Endovaskulární chirurgie

Tyto operace jsou špičkové a nevyžadují kraniotomii. Aneuryzma je přístupná pomocí jehly, která se dostane do mozku skrze krční nebo femorální tepnu a uzavře stávající lumen balónkem nebo mikrospirálem. Jsou napájeny jehlou katétrem. V důsledku toho je aneuryzma vyloučena z celkového krevního oběhu. Celý postup se provádí pod kontrolou tomografu..

Dalším typem endovaskulární chirurgie je embolizace aneuryzmatu pomocí speciální látky, která ztuhne a zabrání jejímu naplnění krví. Tento postup se provádí pod kontrolou radiologického zařízení se zavedením kontrastního média..

Pokud je nemocnice vybavena zařízením, které umožňuje endovaskulární chirurgii, mělo by být upřednostněno.

To je způsobeno následujícími výhodami těchto technik:

Operace jsou méně traumatické;

Nejčastěji pacient nevyžaduje zavedení celkové anestézie;

Kraniotomie není nutná;

Doba předání pacienta v nemocnici je zkrácena;

Pokud je aneuryzma lokalizována v hlubokých tkáních mozku, bude možné ji „neutralizovat“ pouze pomocí endovaskulární chirurgie.

Tato metoda zahrnuje kombinaci chirurgické metody s endovaskulární technologií. Například může být uzávěr cév proveden pomocí balónku následovaného jeho oříznutím, obecně existuje mnoho možností.

Mělo by být zřejmé, že každá operace je spojena s určitými riziky. To platí také pro high-tech techniky..

Mezi nejčastější komplikace můžeme rozlišit:

Aneurysm praskne balónkem nebo spirálou;

Cévní embolie s krevními sraženinami;

Ruptura aneurysmu během chirurgického zákroku;

Smrt pacienta na chirurgickém stole.

Video o operaci „endovaskulární embolizace“, která využívá k diagnostice a léčbě mozkové aneuryzmy přirozený přístup k mozku prostřednictvím tepen:

Léková korekce

Korekce léku by měla být zaměřena na prevenci ruptury aneuryzmy. Proto se tyto léky používají jako:

Nimodipin (30 mg / 4krát denně). Lék rozšiřuje krevní cévy, uvolňuje z nich křeče, zabraňuje špičkám krevního tlaku.

Captopril, Labetalol. Léky snižují krevní tlak snížením tlaku na krevní cévy.

Fosfenytoin (iv, v množství 15-20 mg / kg). Lék eliminuje příznaky nemoci, přispívá k normálnímu fungování nervové tkáně..

Morfium. Používá se velmi zřídka a se silnou bolestí, výhradně v nemocnici.

Prochlorperazin (25 mg / den). Droga eliminuje zvracení.

Možné důsledky chirurgické léčby

Po kraniotomii může pacient trpět tinnitem, těžkými bolestmi hlavy, ztrátou sluchu a zraku, zhoršenou koordinací atd. Tyto následky mohou být dočasné nebo trvalé..

Hlavním nebezpečím léčby endovaskulární aneurysmy je tvorba krevních sraženin, jakož i poškození integrity cévních stěn. Nejčastěji se však takové komplikace vyskytují v důsledku lékařských chyb nebo v důsledku mimořádných událostí během chirurgického zákroku.

Pro minimalizaci rozvoje závažných komplikací v dlouhodobém pooperačním období je nutné dodržovat následující doporučení:

Po trepanaci nemůžete vlasy umýt po dobu 14 a více dnů.

Jakékoli sporty zahrnující poranění hlavy by měly být zakázány..

Měli byste se držet dietního schématu výživy, zcela opustit užívání alkoholických nápojů a kořenitých jídel.

Kouření zakázáno.

Po dobu 6 měsíců a déle je po operaci zakázáno navštěvovat parní místnosti a lázeňský dům.

O prognóze nemoci

Pokud operace nebude možná, bude předpověď nepochybně nepříznivá. I když existují údaje o pacientech, kteří žili dlouhý a prosperující život s aneuryzmou a zemřeli na jiné choroby. Jednotlivé vrozené aneuryzmy mohou v průběhu času zmizet samy, riziko opětovného utváření však zůstává vysoké..

Nejpříznivější prognózu lze považovat za přítomnost jediné formace, malé velikosti a také v případě detekce aneuryzmatu u mladého pacienta. Prognóza zhoršuje přítomnost doprovodných onemocnění a přítomnost vrozené patologie pojivové tkáně. Celková pooperační úmrtnost je 10-12%.

Preventivní opatření

Je nutné neustále sledovat hladinu krevního tlaku a cholesterolu v krvi.

Všechny špatné návyky by měly být opuštěny..

Výživa musí být správná.

Je-li to možné, je třeba se vyhnout stresovým situacím..

Pokud již byl u pacienta diagnostikován aneuryzma, je pro něj fyzická aktivita kontraindikována a musí také užívat léky předepsané lékařem. Toto opatření je dočasné a musí být respektováno, dokud není aneuryzma odstraněna..

Rehabilitace pacienta

Pokud pacient utrpěl rupturu aneuryzmatu a přežil, nebo když podstoupil chirurgický zákrok k odstranění, musí podstoupit rehabilitační kurz.

Zahrnuje tři oblasti:

Ošetření držení těla pomocí speciální dlahy. Tato rehabilitační metoda je nutná pro ochrnuté pacienty. Provádí se v raných fázích.

Masáže prováděné rehabilitačními terapeuty.

Tepelné zpracování. V tomto případě se používají aplikace s jílem a s ozokeritem..

Rehabilitační kurz je možné doplnit fyzioterapeutickými procedurami, které jsou vybírány individuálně a do značné míry závisí na stavu pacienta.

Postižení a aneuryzma

Pro přiřazení skupiny osob se zdravotním postižením musí pacient projít provizí. Zpravidla vede aneuryzma k tomu, že pacienti mají vážné zdravotní problémy. Při hodnocení schopnosti člověka pracovat lékaři zohledňují mnoho faktorů, včetně: účinnosti chirurgické léčby, pracovních podmínek pacienta, typu aneuryzmy, jeho umístění atd. V závislosti na stavu konkrétního pacienta může být prvnímu přidělen první (osoba potřebuje vnější pomoc neustále) ), druhá (zůstává slabá výkonnost) nebo třetí skupina zdravotního postižení (osoba je schopna obsluhovat sama sebe, nepotřebuje vnější péči).

Vzdělávání: V roce 2005 se uskutečnila stáž na 1. lékařské fakultě Moskevské státní univerzity v Sechenově a získal diplom v oboru neurologie. V roce 2009 absolvovala postgraduální školu v oboru "Nervové nemoci".

Přečtěte Si O Závratě