Hlavní Kliniky

Aneurysm je zděděn

Rodokmeny jsou popsány ve velkém počtu, kde nemoci, jako je expanze kořene aorty, aneuryzma břišní aorty, pitva stěn aorty bez její expanze, nebo kombinace těchto projevů jsou zděděny autozomálně dominantním čipem bez známek dysplazie pojivové tkáně.

Vzhledem k významné variabilitě a přirozenému průběhu vývoje aortálních nemocí je potřeba identifikovat možné heterozygoti v nepřítomnosti symptomů nemoci velmi pochybná, stejně jako potvrzení zvýšeného rizika u příbuzných, kteří jsou v reprodukčním období a nechtějí takovou chorobu u svých dětí nechat ujít..

Kombinace stoupající aortální disekce s bicuspidální aortální chlopní a aortální koarktace je dobře prozkoumaná patologie, ačkoli s výjimkou vzácných rodinných případů zůstávají patogenetické mechanismy nezveřejněny. U vrozené bicuspidální aortální chlopně se ve stěně proximálních částí aorty nacházejí anomálie elastických vláken a mikrofibril.

Všechny osoby s vrozenou bicuspidální aortální chlopní nebo koarktací aorty musí být vyšetřeny, aby se určilo rozšíření kořene aorty, a jejich příbuzní v první linii by měli být vyšetřeni na přítomnost obou typů lézí. Taková doporučení jsou částečně založena na údajích, že přítomnost bicuspidální aortální chlopně je vrozená malformace ve formě levostranného krevního oběhu s relativně vysokým rizikem patologie u bratrů, sester a potomků probandu.
U několika rodin byla autosomálně dominantní dědičnost bicuspidální aortální chlopně spojena s mutací genu NOTCH1.

Ve dvou rodinách s autozomálně dominantním typem dědičnosti arteriální aneuryzmy a mírně zvýšenou křehkostí kůže s tendencí ke tvorbě modřin byly v genu kódujícím prokolagen typu III nalezeny různé mutace. Deficit kolagenu typu III tedy v závislosti na mutaci způsobuje buď vaskulární formu Ehlers-Danlosova syndromu nebo dědičné ruptury tepen, což je forma, která je mnohem méně výrazná, ale také dramatická z hlediska smrti.

V rodinách, kde jsou mutace nalezeny, je vhodné provádět preklinickou a prenatální diagnostiku. Předpoklad, že většina případů aortálních aneuryzmat, včetně aneuryzmat abdominální aorty u starších osob, lze vysvětlit mutacemi genu kolagenu typu III, však není opodstatněný..

Rodiny s aneuryzmou, stratifikací nebo oběma patologiemi hrudní aorty byly důkladně vyšetřeny; detekované fenotypy jsou spojeny s pěti lokusy: 3p25-p24.2, 5ql.3-ql4, 9q33-q34, 11q23.3-q24 a 6pl3.13-pl.3-12. Pro rodinné choroby spojené s lokusem Sp. mutace v genu TGFBR2 jsou odpovědné, u jednoho pacienta byla detekována mutace v genu TGFBR1 (9q33-q34). Mutace v genu MYH11 kódující těžký řetězec myosinu na krátkém rameni chromozomu 16 způsobují disekci aorty v protisměru spojené s OAP.

Ukázalo se, že predispozice ke stratifikaci cervikální arteriální stěny u mladých lidí v řadě rodin je spojena s lentiginózou, pravděpodobně zděděnou autozomálně recesivně (lentiginóza nebo lentikulární generalizovaná melanoza, je dermatóza neznámé etiologie, charakterizovaná vyrážkou lentigových skvrn po celé kůži).. Bylo zjištěno spojení mezi stratifikací cervikálních tepen a intrakraniálních krvácení, zejména v přítomnosti vrozených vad CVS, zejména s bicuspidální aortální chlopní nebo koarktací aorty..

Výsledky formální genetické analýzy provedené v 91 rodinách, kde pacient s aneuryzmou břišní aorty sloužil jako iroband, naznačují, že existuje predispozice k autosomp recesivní dědičnosti pozdních aneuryzmat. Výsledky této a dalších studií odůvodňují potřebu screeningového ultrazvukového vyšetření u blízkých příbuzných pacientů s dilatační abdominální aortou.

Vrozená tortuosita tepen

Jedná se o autosomálně recesivní onemocnění s epizodami podobnými cévní mozkové příhodě a přítomností těžce stočených extracerebrálních a intracerebrálních tepen, u kojenců bývá diagnostikována periferní plicní stenóza. Tato nemoc se však vyskytuje nejen u malých dětí. Nedávno byla u některých dospělých odhalena výrazná únava různých tepen elastických a svalových typů, často s minimálními příznaky..

Hlavní vada je spojena s genem GLUT10 kódujícím glukózový transportér jaderné membrány. Má se za to, že patogenetický mechanismus narušuje regulaci proteinů extracelulární matrix, které řídí expresi TGF-beta. Jinými slovy, tento syndrom je do určité míry spojen s poruchami způsobenými mutacemi v genech receptoru TGF-beta..

Mozková aneuryzma

Popis

Aneuryzma mozkových cév - rysy nemoci

Aneurysm je velmi nebezpečné onemocnění spojené se zhoršenou mozkovou cirkulací. S tím dochází k výčnělku části tepny. K tomu může dojít z různých důvodů a patologie se vyvíjí v každém věku, i když je to u dětí velmi vzácné. Statistiky ukazují, že nemoc se u žen často vyvíjí. Z neznámých důvodů je v Japonsku a Finsku zaznamenáno velké procento pacientů s aneuryzmou..

Nebezpečí onemocnění spočívá v tom, že je obtížné diagnostikovat. Často je asymptomatický a je detekován pouze při prasknutí aneurysmatu. Bez včasné léčby může být tento stav fatální, protože způsobuje intrakraniální krvácení nebo krvácení. V současné době neexistují účinné metody prevence aneuryzmatu, můžete se pokusit pouze snížit pravděpodobnost jeho prasknutí. Onemocnění je léčeno hlavně pomocí chirurgického zákroku. Je velmi důležité věnovat pozornost svému stavu a konzultovat s lékařem, pokud se objeví rušivé příznaky..

Popis nemoci

Podle ICD se cerebrální aneuryzma týká skupiny nemocí oběhového systému. Během jeho vzniku dochází k poškození stěny cévy. Část z toho vyčnívá a vytváří vak naplněný krví. Může vyvíjet tlak na sousední cévy a nervy a způsobovat různé neurologické poruchy.

Ale ve většině případů aneuryzma nezpůsobuje pacientovi žádné nepříjemnosti. Nebezpečí spočívá v tom, že stěna plavidla v místě výčnělku je ztenčena a za určitých podmínek může dojít k jejímu prasknutí. Ve více než polovině případů vede tento stav k úmrtí pacienta.

Aneurysm se může tvořit téměř na každé lodi. Nejčastěji však výčnělek probíhá poblíž spodní části lebky. Podobné arteriální aneuryzmy mozkových cév vznikají v důsledku skutečnosti, že krevní tlak je vyšší než v jiných cévách. A pokud dojde k mírnému poškození jedné z vrstev tepny, její část vyčnívá pod tlakem krve.

Druhy mozkových aneuryzmat

Lékaři rozlišují mnoho typů aneuryzmat, aby podrobněji popsali nemoc a předepsali správnou léčbu. Jsou tříděny podle místa původu, podle formy a dokonce podle věku výskytu.

Někdy je vrozená aneuryzma mozkových cév, ale hlavně jde o získanou nemoc. Výstupky stěn nádob mohou být malé, střední a velké. Je také důležité určit, kde se aneuryzma rozvíjí..

Ve formě se rozlišuje několik typů nemocí, v mozkových cévách se nejčastěji rozvíjí sakulární aneuryzma. Vyskytuje se v důsledku lokální léze stěny cévy, v oblasti které se tvoří vak naplněný krví. V každém okamžiku může růst a lámat se..

Při diagnostice a výběru správné léčby je důležité vědět, kolik aneuryzmat se vytvořilo v krevních cévách pacienta. Nejčastěji se vyskytují jednotlivé vady. Existuje však také mnohočetná aneuryzma mozkových cév, díky čemuž může být narušen přísun krve do určitých oblastí..

Aneuryzma mozkových cév: příčiny

Proč dochází k poškození stěn krevních cév? Může to být způsobeno mnoha faktory. Hlavním důvodem rozvoje aneurysmatu je vysoký krevní tlak. Při hypertenzi se může kdykoli objevit vyboulení cévní stěny na slabém místě. A proč je taková vada vytvořena?

Po uzavřeném poranění hlavy je často pozorována stratifikace stěny cévy. V tomto bodě se může vytvořit aneuryzma. Vady stěn krevních cév mohou vznikat po zánětlivých membránách mozku způsobených infekcí.

Vývoj aneuryzmat je také vyvolán různými chorobami: rakovinné nádory, polycystické onemocnění ledvin, ateroskleróza a další. Poškození cév může být způsobeno systémovou infekcí, která se šíří krví. To je například syfilis nebo endokarditida.

Různá vrozená genetická nebo autoimunitní onemocnění způsobují oslabení pojivové tkáně. To také vytváří předpoklady pro výskyt aneurysmatu. Užívání drog a alkoholu, stejně jako kouření, narušuje krevní oběh a oslabuje stěny krevních cév, což způsobuje vysunutí jejich částí.

Někdy se onemocnění vyvine již při narození. Přestože je počet takových případů velmi malý, lze říci, že existuje jejich predispozice. Nejčastěji je však mozková aneuryzma zděděna nikoli sama o sobě, ale ve formě genetických abnormalit a defektů pojivové tkáně..

Projev nemoci

Často jsou aneuryzmy v mozku malé a nezpůsobují žádné negativní důsledky. Pacient může žít po dlouhou dobu, aniž by si všiml této vady. V některých případech jsou však příznaky aneurysmatu velmi výrazné. To se stane, když:

 • velikost aneuryzmy je velká;
 • pacient má patologie v činnosti kardiovaskulárního systému;
 • aneuryzma je lokalizována v důležité oblasti mozku;
 • pacient nedodržuje preventivní opatření.

Důsledky mozkové aneuryzmy

Výčnělek části cévní stěny vede k různým poruchám zdravotního stavu pacienta. A čím více aneuryzmat v mozku, tím horší je. K čemu vede tvorba vaku na stěně nádoby??

Z tohoto důvodu se průtok krve zpomaluje a tkáně za aneurysmem jsou horší zásobovány kyslíkem a živinami. V důsledku turbulence v pohybu krve se zvyšuje riziko krevních sraženin. S růstem aneurysma komprimuje okolní tkáně, krevní cévy a nervy. Nejnebezpečnější důsledky jsou pozorovány při přerušení..

Roztržení mozkové aneuryzmy

Při prasknutí stěny cév dochází k krvácení, které způsobuje vážné poškození nervového systému, krvácení do mozku a dokonce smrt. Proto je při výskytu tohoto onemocnění velmi důležité dodržovat opatření doporučená lékařem, abyste tomuto výsledku zabránili..

Pokud navštívíte lékaře včas, můžete zabránit krvácení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat všechna doporučení: brát předepsané léky, jíst správně, nepřepracovávat a pravidelně podstupovat vyšetření.

Chirurgické odstranění aneuryzmy

Po posouzení a stanovení typu onemocnění rozhodne lékař, kterou operaci použije k léčbě. Aby se předešlo prasknutí aneuryzmy, udělejte jej oříznutí. Pomocí kovového klipu je noha vyčnívající části plavidla sevřena. Tak se často léčí aneuryzma mozkových cév. Ve většině případů je pacient následně postižen. Po takovém ošetření je třeba dodržovat mnoho omezení, ale to stále nebrání vzniku nových aneuryzmat.

V obtížných případech, kdy dochází k mnoha deformacím, oříznutí nepomůže. Poté se provede endovaskulární okluze mozkových aneuryzmat. Do dutiny je vložen speciální kovový stent, který chrání stěnu nádoby před prasknutím. Zotavení po operaci může trvat několik dní. Ale poté musí pacient změnit svůj životní styl.

Důsledky operace mozkové aneuryzmy

Takové ošetření téměř úplně vrátí pacienta do normálního životního stylu. Při správné rehabilitaci po operaci je výkon plně obnoven. Pokud je léčba prováděna včas, lze se vyhnout relapsu onemocnění. Pro kontrolu je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u lékaře.

Někdy může operace způsobit komplikace. Častěji k tomu dochází u starších a oslabených pacientů se současnými chronickými nemocemi. Možná vývoj obstrukce plavidel, jejich časté křeče. To vše vede k hladovění kyslíkem..

Těhotenství s mozkovou aneuryzmou

Ruptura Aneurysmu je nejnebezpečnější pro pacientův život. A během těhotenství se pravděpodobnost takového výsledku zvyšuje. Koneckonců, všechny změny, které se vyskytují v těle ženy, se projeví v cévách. Navíc se v této době zvyšuje krevní objem, což může vést ke zvýšení aneurysmatu a jeho prasknutí.

Nebezpečí je, že žena často zjistí přítomnost aneuryzmatu blíže ke středu těhotenství a chirurgické ošetření v tuto chvíli nelze provést. Proto by měla být žena neustále sledována lékařem.

V této nemoci má klíčový význam včasnost kontaktování lékaře. Příznaky aneuryzmat nelze ignorovat, protože to může mít fatální následky..

Příznaky

Příznaky mozkové aneuryzmy

Lékaři rozlišují následující příznaky mozkové aneuryzmy:

Ostré poškození zraku;

Bifurkace v očích;

Znecitlivění částí těla, hlavně na jedné straně;

Problémy se sluchem;

Lékaři důrazně doporučují, aby v případě, že se objeví alespoň jeden z těchto příznaků, okamžitě odešli do nemocnice, protože čím dříve se zjistí aneuryzma, tím snáze bude vyléčit.

Bolest hlavy s aneuryzmatem mozkových cév je nejčastěji paroxysmální, podobná migréně. Bolest je lokalizována na různých místech, ale nejvíce se projevuje v týlní části. Jedním ze znaků je hluk v oblasti hlavy pulzující povahy. Jak se krevní tok zrychluje, zvyšuje se šum.

Příznaky mozkové cévní aneuryzmy, které nejsou považovány za hlavní, ale které by měly být věnovány pozornost:

Ostrý tinnitus;

Silní dilatační žáci;

Prolaps horního víčka;

Ztráta sluchu na jedné straně;

Takové problémy se zrakem jako zkreslení předmětů, blátivý závoj;

Náhlá slabost v nohou.

Při prasknutí aneurysmatu je pozorována nesnesitelná ostrá bolest.

Velmi často se aneuryzma vyskytuje u dětí, zejména u chlapců mladších dvou let. Nachází se v zadní lebeční fosílii a má poměrně velkou velikost. Příznaky jsou podobné jako u dospělých..

Hlavní důvody, které mohou způsobit aneuryzmu mozkových cév:

Vysoký síňový tlak;

Různé druhy infekcí;

Ateroskleróza (problémy s krevními cévami, které jsou doprovázeny skutečností, že na stěnách krevních cév se začíná ukládat cholesterol);

Jiné nemoci, které mají škodlivý účinek na krevní cévy;

Drogy a cigarety.

Co dělat, když narazíte na jeden z příznaků mozkové aneuryzmy

Pokud se ocitnete s jedním z příznaků mozkové aneuryzmy, měli byste se poradit s lékařem, který předepíše seznam testů a provede řadu vyšetření, aby diagnostikoval onemocnění a předepsal účinnou léčbu..

Diagnóza aneurysmatu je poměrně komplikovaný proces, protože vzdělání se před roztržením nijak neprojevuje. Diagnóza se provádí rentgenovým vyšetřením krevních cév. Studie odhalují destrukci nebo zúžení cév mozku a částí hlavy. Diagnostika se také provádí pomocí počítačové tomografie hlavy a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). MRI poskytuje nejjasnější obrázek krevních cév a ukazuje velikost a tvar aneuryzmy.

Diagnostika

Tuto diagnózu provádí neuropatolog během počátečního vyšetření. Diagnóza mozkových aneuryzmat je také prováděna rentgenovým vyšetřením lebeční krabice, vyšetřením tekutiny míchy pomocí tomografického vyšetření. Je mnohem rychlejší detekovat příznaky aneuryzmy mozku..

Symptomatické příznaky mozkové aneuryzmy.

Příznaky mozkové aneuryzmy se velmi často nevyjadřují, dokud se nestanou zvláště velkými nebo se nezlomí.

Pokud mají příznaky nemoci své místo, jsou zpravidla vyjádřeny v následujících projevech:

 • bolavé oči;
 • syndrom paralýzy;
 • oslabení obličejových svalů;
 • rozmazané vidění;
 • zvětšené žáky.

Příznaky propuknuté mozkové aneuryzmy se projevují intenzivní a pronikavou bolestí hlavy, zvracením, nevolností, krkem na krku (zvýšený tón svalů krku), v některých epizodách - mdloby. Příznaky nemoci se někdy projevují v migrénách, které mohou být kontinuální povahy. Méně často lze projevy mozkové aneuryzmy vyjádřit:

 • visící sto let;
 • zvýšená citlivost na jasné světlo;
 • porušení stability psychiky;
 • zvýšená úzkost;
 • křeče.

Všechny tyto příznaky jsou „buzením“, v takovém případě byste měli naléhavě vyhledat lékařskou pomoc. Je třeba si uvědomit, že diagnostický závěr může učinit pouze specialista; všechny tyto příznaky cerebrální aneuryzmy zcela neurčují přítomnost této choroby. Jakékoli závěry může učinit pouze neuropatolog na základě vyšetření a výsledků vyšetření..

Diagnostika příznaků mozkové aneuryzmy

Příznaky mozkové aneuryzmy vyžadují lékařské vyšetření, pouze lékař může potvrdit nebo popřít přítomnost onemocnění u pacienta.

Vyšetření je velmi důležité, protože riziko krvácení z detekované patologie je velmi vysoké. Pravděpodobnost této negativní prognózy je ovlivněna mnoha faktory: velikost patologie, její umístění, stav cév a také celková historie. K recidivě krvácení dochází ve složitější formě a zvyšuje se riziko úmrtí. Z tohoto důvodu jsou příznaky mozkové aneuryzmy vážným důvodem k vyhledání lékařské pomoci. Pokud se příznaky zesvětlí, pak při kontaktování pacienta s odborníky jsou možné následující typy vyšetření:

 • Když neurolog vyšetřuje pacienta, jsou učiněny příslušné závěry. Vyšetření lékaře pomáhá identifikovat meningeal (symptomy podráždění mozkové membrány) a fokální (nedostatky, které začínají kvůli lokálnímu poškození mozku) symptomatické příznaky. Podle nich může odborník potvrdit, že pozorované problémy jsou příznaky mozkové aneuryzmy.
 • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou potvrzeny nebo vyvráceny rentgenem lebky. Postup „ukazuje“ sraženiny v cévách, jakož i porušení integrity kostí základny lebky, což pomáhá identifikovat nemoc.
 • CT umožňuje rychle skenovat strukturu mozku a jeho strukturu. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy touto metodou umožňuje zaznamenat nejmenší abnormální změny v mozku a určit nemoc. CT vyšetření okamžitě „uvidí“ známky mozkové aneuryzmy, MRI také pomáhá zvládat tento úkol..
 • MRI také pomáhá identifikovat příznaky mozkové aneuryzmy v raných stádiích. Tento postup umožňuje „zvážit“ strukturu orgánu (mozku), „vidět“ neobvyklé formace. MRI detekuje příznaky cerebrální vaskulární aneuryzmy zpravidla od prvního postupu, pokud není patologie zanedbatelná. Poté se pomocí CT provede diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy. S primárními příznaky mozkové aneuryzmy je však MRI nejčastěji předepisována odborníky.
 • Příznaky mozkové aneuryzmy jsou základem pro jmenování vyšetření mozkomíšního moku lékařem. Diagnóza příznaků mozkové aneuryzmy uvedenou metodou se provádí pomocí laboratorních testů. Odborníci kontrolují, jak čistá je kapalina.
 • S příznaky mozkové aneuryzmy je také předepsána angiografická studie cév. Určuje, kde se patologie vyvíjí, určuje její tvar a rozměry, skenuje mozkové žíly.
 • známky mozkové aneuryzmy se dlouho nevyjadřují;
 • diagnóza pomáhá studovat příznaky mozkové aneuryzmy pouze při vyšetřování pacienta se speciálním vybavením;
 • pokud se projeví známky mozkové aneuryzmy, pak tato nemoc získala závažnou formu;
 • příznaky mozkové aneuryzmy uvedené na místě neurčují přítomnost nemoci, diagnózu může určit pouze specialista. Pouze lékař může diagnostikovat mozkovou aneuryzmu.

Kromě všech těchto metod má velký význam při diagnostice nemoci i sběr informací o anamnéze. Před provedením vyšetření se neurolog zeptá pacienta na jeho příbuzné a na následující důležité faktory:

 • symptomy, které jsou v současné době nejvíce znepokojující;
 • první projevy choroby;
 • průvodní chronická nebo získaná onemocnění;
 • předchozí ošetření, zda bylo provedeno vůbec;
 • zranění
 • alergie
 • dědičné nemoci.

Někdy může být toto onemocnění detekováno zcela náhodou, když je pacient vyšetřen v souvislosti se stížnostmi na jiné okolnosti. Podobné diagnostické vyšetření se provádí také s podezřením na vznik nádorů v mozku. Bohužel je toto onemocnění častěji detekováno až po prasknutí aneurysmatu, v tomto případě je pacient naléhavě hospitalizován.

Léčba

Léčba mozkové aneuryzmy

Existuje několik typů léčby mozkových aneuryzmat:

Blokování přívodu krve embolemi jedné struktury těla. To vede ke snížení velikosti aneuryzmatu..

Chirurgická intervence. Pokud aneuryzma dosud nebyla přerušena, provedou se následující operace:

Ořezová operace. Pointa je, že se používají stlačovací klipy, které nakonec odstraní aneuryzmu z krevního řečiště.

Ve 14% případů vede ruptura novotvaru k odtoku krve do komor. V tomto případě je hematom odstraněn..

Je také možné krvácení do komory, poté provede lékař drenáž komory.

Použití lidových prostředků v léčbě aneurysmatu není vyloučeno. Pomáhají infuze hloh, kopru, bezinky a žloutenky.

Předpovědi pro léčbu tohoto onemocnění závisí na mnoha faktorech. Vše záleží na umístění a velikosti aneurysmatu..

Když se nádor roztrhne, prognózy nejsou uklidňující. Pravděpodobnost postižení: 25-37% a možnost úmrtí je ještě vyšší: 35-52%.

Aneuryzma mozkových cév (jinými slovy, intrakraniální aneurysma) je považována za malý nádor v lidském mozku, který okamžitě začne růst a naplňovat se krví. Avšak některé typy aneuryzmat, jmenovitě nejmenší aneuryzma, nezpůsobují krvácení a odstranění nezpůsobuje téměř žádné důsledky. Aneurysm je často lokalizován tam, kde jsou umístěny všechny tepny, jmenovitě podél dolní části mozku a lebeční základny, a věří se, že léčba bez chirurgického zákroku je docela pravděpodobná.

Určitá kategorie lékařů se domnívá, že užívání léků může aneuryzma pouze prohloubit, proto se někdy doporučuje používat lidová léčiva, ale pouze po podrobné konzultaci s odborníkem.

Podle některých odborníků je operace mozkových aneuryzmat nežádoucí, protože důsledky mohou být nejvíce nepředvídatelné, výsledky jsou vždy individuální.

Chirurgie pro mozkovou aneuryzmu

Endovaskulární chirurgie mozkových aneuryzmat je prováděna pouze pod pečlivým dohledem lékařů, kteří budou i nadále sledovat proces regenerace těla po dlouhou dobu. Rehabilitace po operaci mozkové aneuryzmy probíhá v nemocnicích. Ořezová aneuryzma mozku se provádí v celkové anestézii..

Přibližně deset oficiálně registrovaných aneuryzmatických přestávek se vyskytuje na každých sto tisíc lidí ročně, což je v Americe asi dvacet sedm tisíc lidí ročně. Vývoj aneurysmatu může být také ovlivněn faktory, jako jsou: hypertenze, časté užívání alkoholu, látky omamné povahy (zejména kokain) a cigarety.

Kromě toho vývoj onemocnění, riziko ruptury a účinnost léčby aneuryzmatu přímo závisí na jeho velikosti..

V každém případě byste měli okamžitě kontaktovat specialistu a on vám již předepíše vhodné ošetření.

Léky

V případě podivné a ostré bolesti hlavy musí osoba okamžitě kontaktovat nejbližší lékařskou instituci a požádat o kvalifikovanou pomoc. Léky nevyléčí nemoc, ale po operaci existuje prevence a rehabilitace.

Chirurgie je dnes jedinou a nejslibnější léčbou aneuryzmatu. Zvláštní léčba se používá pouze ke stabilizaci pacienta nebo v situaci, kdy je chirurgický zákrok kontraindikován nebo vůbec nemožný.

Chemikálie nejsou schopny eliminovat aneurysma, pouze snižují pravděpodobnost prasknutí cévy vyloučením kritických faktorů. Některá léčiva jsou součástí komplexu všeobecné terapie, která je zaměřena především na zmírnění symptomů počáteční patologie u pacientů. Jaké vitamíny a léky jsou užívány pro mozkovou aneuryzmu?

Blokátory vápníkových kanálů

Hlavním představitelem skupiny je nimodipin. Chemické léčivo spolehlivě blokuje vápníkové kanály ve svalových buňkách cévních stěn. Plavidla se rozšiřují. Krevní oběh v mozkových tepnách je výrazně zlepšen. Tyto léky jsou jednoduše nezbytné při prevenci nebezpečných arteriálních křečí..

Antacida

Principem účinku je blokování H2 histaminových receptorů v žaludku. V důsledku toho klesá její kyselost a výrazně se vylučuje žaludeční šťáva. Tato skupina zahrnuje ranitidin..

Antikonvulziva

Fosfhenytoin je doposud hlavním představitelem této skupiny. Léky způsobují spolehlivou stabilizaci membrán v nervových buňkách. Patologické nervové impulsy se znatelně zpomalí a nerozšíří.

Antiemetika

Používá se hlavně prochlorperazin. Gag reflex je snížen blokováním postsynaptických dopaminových receptorů v mezolimbické části mozku.

Léky proti bolesti

Morfin je velmi účinný při odstraňování bolesti. Úroveň bolesti se snižuje v důsledku expozice specifickým opioidním receptorům.

Antihypertenziva

V poslední době se používají tři hlavní léky: labetalol, kaptopril, hydralazin. Vlivem na enzymy a receptory klesá celkový tón tepen, protržení je zabráněno.

Lidové léky

Aneuryzma mozkových cév. Uplatňují se lidové prostředky?

Mozková aneuryzma se týká těch fyziologických poruch, pro které nestačí samotné lékařské ošetření. Totéž lze říci o lidových lécích. Léky používané v lidovém lékařství jsou však schopny ovlivnit průtok krve uvnitř mozkových tepen. V mnoha případech to bude stačit ke snížení rizik spojených s hemoragickou mrtvicí a prasknutím aneuryzmy..

Hlavní podmínkou pro aplikaci lidových metod

Alternativní metody jsou použitelné, pouze pokud jsou schváleny lékařem. Aneuryzma mozkových cév s lidovými léky se léčí až po vyšetření a určí míru vývoje nebezpečné choroby.

Před zahájením léčby aneurysmatu tradiční medicínou musíte zjistit, jaký účinek mají léky na organismus, způsobují alergické reakce.

Vzhledem k vysokému riziku komplikací odborníci doporučují dávat přednost lékům. Léčení mozkové aneuryzmy lidovými prostředky je přípustné, pouze pokud lékař schválil použití alternativní medicíny.

5 receptů, které mohou snížit rizika

První věc, kterou by léčba alternativními léky měla přinést, je snížení krevního tlaku. Navrhovaných 5 receptur je testováno nejen podle času, ale také laboratoří. Je prokázáno, že příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém a zároveň posilují tělo, nasycují jej potřebnými látkami, což vám umožňuje omezit nemoc a snížit její nebezpečnost.

Mezi nejúčinnější metody patří:

 • Odvar černého rybízu. K přípravě tohoto produktu se používají suché bobule. 100 g se odebere a nalije se do litru horké vařené vody. Vytvoří se tichý oheň, na kterém bobule zmizí po dobu 10 minut. Filtrované a chlazené prostředky se odebírají 50 g. třikrát denně.
 • Řepná šťáva smíchaná s medem ve stejném poměru. 3 polévkové lžíce brát třikrát denně.
 • Odvar bramborové slupky. Brambory se vaří neloupané a poté se vypije exprimovaná tekutina. Je také dobré jíst vařené brambory neloupané.
 • Levotočivý ikter se nalije vroucí vodou a naplní se. 2 polévkové lžíce se berou ve sklenici vody. Užívá se 4 nebo 5krát během dne, jedna polévková lžíce.
 • Kukuřičná mouka. Lžíce mouky se smíchá se sklenicí vroucí vody a nechá se přes noc. Ráno na lačný žaludek musíte pít exprimovanou tekutinu.

Existují i ​​jiné pozoruhodné metody. Výběr by měl provést odborník. Bez jeho souhlasu by se člověk neměl uchýlit k lidovým prostředkům.

Mozková aneuryzma

Mozek je nejdůležitější orgán v lidském těle. Jakékoli změny v práci, struktuře nebo funkčnosti tohoto těla vedou k postižení nebo k smrti. Jedním z nejnebezpečnějších nemocí souvisejících s mozkem je aneuryzma mozkových cév, zejména pokud se patologie vyvíjí na pozadí arteriální hypertenze.

Aneurysm je prasknutí části arteriální cévy kvůli jejímu nadýmání. Tvar aneuryzmy je rozdělen na vícesložkový, sakulární a vřetenovitý tvar. Aneuryzma přicházejí v různých velikostech - od mikroskopických (4 mm) po gigantické (25 mm).

Příčiny aneurysma. Charakteristické příznaky

Hlavní příčiny tohoto onemocnění jsou poruchy svalové stěny cévy, poškození vnitřní membrány, ateroskleróza cévy. Patologie může být buď vrozená nebo získaná. S vrozenou aneuryzmou je vše jasné - jakékoli abnormality ve tvorbě plodu během těhotenství mohou vést k jeho vývoji. Jak ale může člověk „získat“ tak hroznou nemoc??

Aneuryzma mozkových cév se může vyvinout na pozadí arteriální hypertenze. K této nemoci může také vést kouření, zneužívání alkoholu nebo obezita..

Ale nejčastěji - jedná se pouze o vrozenou patologii. Navíc, jak říkají, „potíže nepřijdou samy o sobě“ - spolu s aneurysmem lékaři často diagnostikují aortální koarktaci, polycystické onemocnění ledvin, onemocnění pojivové tkáně.

Bohužel, mozkové aneuryzmy mohou být zděděny. Jak již bylo zmíněno, může hypertenze způsobovat aneuryzmy a vést k prasknutí stávajícího otoku.

Především je třeba se naučit, že mozková aneuryzma je extrémně nebezpečná nemoc. Roztržení jediného otoku může vést jak k postižení pacienta, tak ke smrti.

Prvním výstražným signálem, který slouží jako důvod pro návštěvu lékaře k detekci přítomnosti aneurysmatu, je neustálá těžká bolest hlavy, která se v pravidelných intervalech opakuje a je lokalizována v jedné oblasti lebky. Jeden případ epileptického záchvatu také slouží jako známka aneurysmatu..

Kromě toho mozková aneuryzma ovlivňuje vizuální aparát. Může se objevit strabismus, zhoršené vnímání (dvojité vidění), snížení horních víček pod normu. Proto, když se objeví první známky mozkové aneuryzmy, je naléhavě nutné poradit se s lékařem a přivést k vyšetření všechny členy rodiny, protože (jak bylo uvedeno výše) má tato nemoc dědičný charakter.

Léčebné metody

Protože je nemoc charakterizována ostrým protržením cévy, je léčba prováděna pouze chirurgickým zákrokem. Během operace chirurg „vypne“ poškozenou cévu z celkového krevního řečiště a blokuje další vývoj aneuryzmy.

Existují dva způsoby, jak zastavit aneurysma. Prvním způsobem je oříznutí postižené oblasti plavidla. Zkušený chirurg pomocí mikroskopu a mikro-nástrojů nasadí na aneuryzma klip, který svírá jeho lumen. Poté se odstraní přebytečná krev. Takovou operaci lze provést, pokud již aneuryzma praskla. Spona blokuje tok krve do prasklé části krevní cévy, což často pacientovi zachrání život.

Pokud byla aneuryzma detekována dříve, než praskla, provedou lékaři endovaskulární zásah. Mikrotubula je zavedena femorální tepnou, jejímž prostřednictvím je aneuryzma naplněna speciálním prostředkem - spirálou a válci. Vypnou to z oběhového systému, což nám umožňuje mluvit o pozitivních prognózách pro zotavení pacienta a snížení rizika budoucího onemocnění.

Vše o aneuryzmě mozku: příčiny, diagnostika, léčba, prevence, důsledky

Aneuryzma tepen zásobujících mozek je poměrně časté, ale zřídka zjištěné onemocnění. S aneuryzmou nebo s predispozicí k tomu se můžete narodit, ale během života je lze získat.

Měli byste vědět o nemoci a podezřelých příznacích, protože komplikace aneurysmatu - prasknutí a intrakraniální krvácení jsou velmi nebezpečné, mohou vést k smrti ve velmi krátké době.

Stanovení mozkové aneuryzmy

V místě výčnělku není jen makroskopická změna v obrysu cévy, ale často i změna vnitřní struktury jeho stěny - je ztenčena, a proto existuje vysoké riziko prasknutí v tomto místě s vysokým tlakem..

Výskyt aneuryzmat

Mozkové aneuryzmy se vyskytují v průměru 1–1,2 na 10 000 obyvatel. Protože v mnoha případech existují aneuryzmy, aniž by u člověka vyvolaly jakékoli příznaky, asi 50% z nich je náhodným patologickým nálezem.

S rozvojem fatálních komplikací - krvácení v subarachnoidu, v subdurálním prostoru, intracerebrální krvácení - smrt může nastat velmi rychle - během několika minut nebo hodin.

U žen je diagnostikována mozková aneuryzma častěji než u mužů (přibližně 1,5: 1). Kromě toho je míra přežití žen nižší než u mužů.

Aneurysm krvácení je indikováno mezi hlavními příčinami úmrtí těhotných žen a žen při porodu (až 35% úmrtí).

Příčiny vzniku cévních aneuryzmat

V případě vrozených aneuryzmat mozkových cév je rozšířena teorie narušení normální 3-vrstvové struktury stěny tepny s nepřítomností nebo nedostatečným rozvojem jedné z vrstev. Arteriovenózní malformace jsou také možné, když během embryogeneze zůstávají mezi arterioly a venulami další zprávy, původně vytvořené z kapilár.

Abychom lépe porozuměli příčinám a symptomům mozkových aneuryzmat, pokusme se zjistit, jak je mozku zásobována krví a jaká je struktura stěn krevních cév..

Krvná zásoba mozku přes tepny Velizievova kruhu tvořená větvemi krční (2) a obratlové (také bazální, 1.) tepny. Odtok krve se provádí v dutinách dura mater.

Stěny dutin jsou vytvářeny svými procesy upevněnými na pevném rámu lebky. Nemají schopnost ustupovat, proto jsou krvácení v nich obzvláště nebezpečná, protože mohou dosáhnout velkých objemů.

Pro redistribuci krve v mozku odpovídající dané situaci existuje systém intervaskulárních anastomóz:

 1. arteriální
 2. arteriovenulární
 3. žilní žilní anastomózy
 • Arterioarteriální anastomózy zajišťují kolaterální krevní zásobení s lokálním poškozením. Je třeba si uvědomit, že když je poškozen kmen velké tepny, kolaterální cirkulace je často neúčinná.
 • Arteriovenózní anastomózy zajišťují redistribuci krve mezi arteriální a žilní systém. Za určitých okolností je možné „obejít“ krev - dostává se z arteriol do žil pomocí anastomóz a obchází kapilární lože.

Takový průtok krve je neúčinný, protože krev nemůže plnit svou hlavní funkci - dodávku kyslíku do tkání a odstraňování metabolických produktů. Posun však může sloužit jako mechanismus přizpůsobení těla v některých patologických stavech..

Tato skupina intervaskulárních anastomóz je z hlediska vývoje aneurysmatu nejnebezpečnější, protože nádoby různého tlaku jsou navzájem spojeny (v arteriolu je vyšší než v prostředí).

 • Žilní žilní anastomózy zajišťují redistribuci krve ve fázi odtoku.

Ve stěně cévy se rozlišují 3 vrstvy:

 • intima - vnitřní obal sestávající z endoteliálních buněk;
 • médium - vrstva buněk hladkého svalstva v kombinaci s vlákny pojivové tkáně. Na jedné straně tvoří rám plavidla a udržují jeho tvar, na druhé straně poskytují pružnost (schopnost expandovat s větším průtokem krve) a pružnost (schopnost obnovit původní tvar);
 • adventitia je vnější membrána skládající se z pojivových tkání. Poskytuje ochranu plavidel. Nejmenší cévy, které živí cévní stěnu a nervy, jím projdou, což pod vlivem různých důvodů může změnit tón stěny.

V případě tvorby aneuryzmat vyčnívají vnitřní vrstvy vadami vnějších. V případě defektu na vnitřních membránách také vnější membrány vystupují jako vak pod vlivem toku nebo zvýšeného tlaku na cévní stěnu..

Příčinou vrozené slabosti cévní stěny mohou být genetické abnormality, systémová onemocnění, doprovázená narušením struktury pojivové tkáně obecně.

Mezi příčiny získaných aneuryzmat patří:

 • ateroskleróza;
 • infekční choroby (např. meningitida);
 • diabetes;
 • systémové nemoci;
 • vaskulitida (zánětlivé nebo systémové vaskulární onemocnění);
 • arteriální hypertenze;
 • toxické účinky;
 • poranění lebky;
 • nádorové procesy v mozku (další vaskulatura tumoru narušuje průtok krve).

Také aneuryzma hlavy se může tvořit ze „svazku krevních cév“. Například u choroby Moya-Moya (z japonštiny - „cigaretový kouř“), kdy se vyskytuje mnohočetná vrozená stenóza hlavních tepen s vývojem patologických kolaterálních cév.

Dědičné syndromy (Ehlers-Danlo, Randu-Osler, Marfan), srpkovitá anémie, vrozená polycystická ledvina, deficit alfa-1 antitrypsinu, různé typy dysplasií se často objevují jako doprovodné syndromy.

Rizikové skupiny pro vznik vrozené vaskulární aneuryzmy

Riziko vzniku vrozených vaskulárních aneuryzmat jsou děti narozené matkám, které zneužívají alkohol, kuřáky, které měly infekční onemocnění nebo byly během těhotenství vystaveny toxickým nebo karcinogenním látkám (způsobujícím rakovinu). Často můžete sledovat dědičnost tvorby vaskulárních aneuryzmat.

Kuřáci, lidé, kteří zneužívají alkohol, lidé s arteriální hypertenzí, endokrinní (diabetes mellitus) a systémovými nemocemi, jakož i lidé vystavení ozařování, jsou vystaveni většímu riziku cévních aneuryzmat..

Klasifikace mozkových aneuryzmat

Mozková aneuryzma je klasifikována podle několika kritérií:

 • podle času výskytu:

- vrozené (vývojové abnormality);

- získané (vytvořené během života na původně zdravých cévách);

- 25 mm - obří;

- fusiform - rovnoměrné rozšíření lumen ze všech stran;

- ve tvaru písmene S (v místě vzniku aneuryzmatu má tepna spletitý průběh).

Jsou také možné různé kombinace. Aneuryzma může být vícenásobná nebo jednoduchá.

Diagnóza také indikuje lokalizaci aneurysmatu (vnitřní krční tepna, přední, střední mozková, obratlová tepna atd.).

V oblasti poranění se může vytvořit pseudoaneurismus, když nedošlo ke ztenčení stěny tepny, ale její prasknutí. Při současném poškození arteriálních a žilních cév se mezi nimi vytvoří anastomóza.

Aneuryzma se může vyskytnout v důsledku akutních stavů - poranění, vaskulitida, meningitida atd., Stejně jako postupně s dlouhodobým vývojem chronických onemocnění (systémová onemocnění, arteriální hypertenze, diabetes).

Příznaky mozkové aneuryzmy

Častěji se aneuryzma cév hlavy nijak neobjeví, dokud se nevyskytnou komplikace. Existuje však celá řada příznaků, pomocí kterých lze před roztržením podezření na aneuryzmu mozkových cév..

 • Bolest hlavy. Jeho vývoj může být způsoben podrážděním arachnoidů. Bolest je často subakutní, rozlitá, tahající, tlačící, pulzující.

Mohou také existovat ostré lokální bolesti spojené s podrážděním jednotlivých lebečních nervů, pokud je na ně aneuryzma ovlivňuje pulzací. Například s podrážděním obličeje, trigeminálního nervu jsou možné ostré bolesti v oblasti obličeje. Může obtěžovat bolest očí.

  S patologickým účinkem aneuryzmatu na různé lebeční nervy se mohou objevit příznaky narušení jejich funkcí (poruchy citlivosti obličejů, zraku, změny chuti, poškození sluchu, včetně tinnitu). Zrakové poškození, pokud je aneuryzma umístěna v oblasti mozku, která řídí vizuální funkci (týlní lalok) nebo podél nervů směřujících k oční bulvě.

Tyto příznaky by měly zmizet do 24 hodin, jinak se vyplatí mluvit o vývoji mrtvice.

 • S lokalizací mozkové aneuryzmy poblíž emetického centra a podrážděním její spouštěcí zóny (spouštění emetického reflexu) může dojít ke zvracení mozku (není spojeno s příjmem potravy a nepřináší pocit úlevy)..

Některé z popsaných příznaků se mohou objevit krátce před prasknutím mozkové aneuryzmy („signální bolesti hlavy atd.“).

Komplikace aneuryzmatu mozku

Největším nebezpečím intrakraniálního krvácení je to, že v rigidním kraniálním boxu (nemůže zvětšit objem se zvyšujícím se tlakem jeho zvýšeného obsahu), krev proudící pod tlakem komprimuje mozek v omezeném prostoru. To narušuje jeho fungování..

20 sekund po prasknutí se krev již šíří v subarachnoidálním prostoru mozku. Během několika minut vstupuje do páteřního subarachnoidálního prostoru.

V určitém bodě je medulla oblongata, ve kterém jsou umístěna všechna životně důležitá centra (zajišťující dýchání, práce srdce), tlačena na velké týlní foramen. Tam je porušen a funkce jím ovládané jsou porušeny a přestaly - dech a srdeční rytmus se zastaví a po nich smrt.

Roztržení plavidla vede kromě:

 • křeč vedoucích cév (jako kompenzační reakce těla ke snížení množství krvácení, ale také doprovázená narušením přísunu krve do mozku);
 • hyperkoagulace (tělo se přirozeně snaží zastavit krvácení vytvořením krevní sraženiny);
 • zvýšit intrakraniální tlak.

Průběh nemoci a důsledky aneurysmatu

Průběh procesu má 3 možnosti:

 1. asymptomatické (ve většině případů před vznikem komplikací);
 2. pseudotumorózní (příznaky podráždění lebečních nervů a mozkových zón s tlakem na ně sousedící), subakutní průběh;
 3. apoplexie (hemoragická) - nejběžnější varianta symptomatického průběhu onemocnění, vyvíjí se akutně.

Během aneurysmálního subarachnoidálního krvácení se rozlišuje několik období:

akutní: 3 dny od krvácení;

 1. akutní: až 14 dní;
 2. subakutní: 2-4 týdny;
 3. „Chladný“ - déle než 1 měsíc.

V akutním období se zvyšuje angiospasmus (a tedy ischemie mozku) a intrakraniální tlak. Operace se neprovádějí, s výjimkou případů opakovaného prasknutí, protože úmrtnost během chirurgických zákroků během tohoto období dosahuje 50%.

Podezřelí pacienti, kteří trhají, by měli být okamžitě převezeni do nemocnice pro diagnostiku a urgentní léčbu..

Diagnostika aneurysmatu

Pro diagnostiku aneuryzmat hlavových cév jsou použitelné následující metody..

 • Rentgen lebky - metoda je široce dostupná, ale umožňuje detekovat pouze velmi velké aneuryzmy a také defekty v kostní tkáni, které se vytvářejí konstantním tlakem pulzující aneuryzmy;
 • Pokud existuje příležitost učinit kontrastní (intravenózně injikovat látku, která je jasně viditelná na rentgen), může být provedena angiografie.
 • CT, MRI - metody, které umožňují pomocí rentgenového (CT) nebo magnetického pole (MRI) podrobně prozkoumat strukturu orgánů (viz defekty vytvořené aneuryzmou, případně - oblasti ischémie).
 • Bederní punkce - provádí se s podezřením na krvácení do subarachnoidálního prostoru u pacientů se sníženým vědomím při absenci schopnosti provádět CT mozku. Před provedením se doporučuje provést echo-encefalogram..
 • Ultrazvuk krevních cév (pokud je to možné pomocí Dopplerovy studie) - umožňuje identifikovat cévní patologii (tortuositu, změnu lumen) v oblastech dostupných pro výzkum.
 • EEG (elektroencefalografie) - umožňuje identifikovat oblasti se zvýšenou mozkovou aktivitou (s podrážděním aneuryzmou).
 • Echo-encefalografie - z určitých bodů umožňuje detekovat přemístění mozkových struktur, když je vytlačena intrakraniálním hematomem (s prasknutím aneuryzmatu).Při přemístění je bederní punkta kontraindikována (kvůli zvýšenému riziku zaklínění medulla oblongata do velkého týlního oblouku a zastavení dýchání).

Léčba mozkové aneuryzmy

Konzervativně (pomocí drog) můžete omezit pouze symptomy vyvolané aneurysmem nebo se pokusit zpomalit průběh procesu. Aneurysm sám může být odstraněn pouze vypnutím nebezpečné části z krevního řečiště. Je indikována operace mozkové aneuryzmy..

Když dojde k prasknutí plavidla, provádí se nouzová operace podle vitálních indikací. Po intrakraniálním přístupu a izolaci tepny se provádí oříznutí aneuryzmy mozku nebo nucené uzavření tepny nesoucí aneuryzma (odchyt).

Vypíná se tedy z krevního oběhu. Ve zvláště obtížných případech (pokud možno vzácných) je tepna v oblasti aneuryzmatické expanze obalena ve svalu nebo syntetických materiálech (tachokomb, chirurgický zákrok).

V průběhu času roste pojivová tkáň v místě aneuryzmy. Naplňuje lumen a aneuryzma se vypíná z krevního řečiště.

Bohužel ani úspěšné odstranění mozkové aneuryzmy nevylučuje relaps nemoci, vznik aneuryzmy a její rupturu jinde. Zdravá trombóza se může objevit i po operaci..

Prevence mozkových aneuryzmat

 • Pravidelné cvičení;
 • Přestat kouřit, pít alkohol;
 • Monitorování tlaku, krevní glukózy;
 • Pravidelné lékařské prohlídky;
 • V případě chronických onemocnění - pozorování příslušnými odborníky;
 • Maximální snížení počtu stresových situací.

Aneuryzma mozkových cév je zděděna

Aneurysma mozku: Druhy

Mozkové aneuryzmy se liší tvarem, velikostí a typem. Formace mohou být vřetenovité, kruhové, boční, skládající se z několika komor a jedné. Po expanzi určité části stěny cévy je vytvořena vřetenovitá aneuryzma. Jeho laterální aneuryzma je charakterizována její tvorbou na stěně cévy.

Gigantické útvary se obvykle nacházejí v bifurkační oblasti, v průchodu kavernózním sinusem krční tepny dosahují 25 mm. Malá formace má velikost až 3 mm. Riziko krvácení se s velikostí aneuryzmy prudce zvyšuje..

Je obvyklé rozlišovat dva hlavní typy formací v mozkových cévách: arteriální a arteriovenózní.

Arteriální aneuryzma

Když stěny arteriálních cév vyčnívají jako koule nebo sáček, je to arteriální aneuryzma. Willisův kruh v oblasti základny lebky se nejčastěji stává umístěním těchto útvarů. Právě tam se větve tepen co nejvíce rozvětvují. Existuje několik, jednoduchých, obřích malých formací..

Arteriovenózní aneuryzma

Když se žilní cévy mozku rozpínají a vytvářejí kouli, tvoří se arteriovenózní aneuryzma. S komunikací žilních a arteriálních cév se může tento typ aneuryzmatu vyvinout. Ve žilách je nižší krevní tlak ve srovnání s tímto ukazatelem v tepnách. Arteriální krev je vypuzována pod velkým tlakem do žil, díky čemuž se stěny rozpínají, deformují a objevují se aneuryzmy. Nervová tkáň podstupuje kompresi, dochází k narušení přísunu krve do mozku.

Galen Vein Aneurysm

Galenova aneuryzma žil je vzácná. Třetina arteriovenózních malformací malých dětí a novorozenců je však právě touto anomálií. Tato formace je u chlapců dvakrát běžnější. Prognóza tohoto onemocnění je nepříznivá - fatální výsledek se vyskytuje v 90% případů u kojenců, v novorozeneckém období. Při embolizaci zůstává vysoká úmrtnost - až 78%. Příznaky chybí u poloviny postižených dětí. Mohou se objevit známky srdečního selhání, vyvíjí se hydrocefalus.

Sakrální aneuryzma

Kulatý vak s krví se vizuálně podobá sakrální aneuryzmě. Je připojen k místu větvení krevních cév, hlavní tepně s krkem. Tento typ aneuryzmy je nejčastější. Vyvíjí se nejčastěji na bázi mozku. Obvykle se vyskytuje u dospělých. Typická formace má malou velikost, méně než 1 cm a strukturálně se vyznačuje spodní část, tělo a krk.

Co je mozková aneuryzma? ICD-10 kód

Aneurysma mozkových cév - rozšíření průměru mozkové cévy v omezené oblasti. Je to kruhový nebo rovnoměrný výčnělek spojený s postiženou tepnou. Prevalence - 26–34 případů na 100 000 obyvatel.

Jaké aneuryzmy jsou častější v cévách hlavy:

 • Malé (70-78%) a milární (15-20%) odrůdy převládají ve velikosti.
 • Ve formě jsou nejčastěji nalezeny kruhovité (jejich poměr k jiným formám je 50: 1).
 • Anatomickému vzhledu dominuje arteriální (98-99%).

V tomto materiálu jsme psali o klasifikaci tohoto poškození mozkových cév..

Trochu o plavidlech

Je to vaskulární patologie, která vede k výskytu aneurysmatu. Jaké jsou naše lodě? Jaká je jejich struktura? Jak je udržovat zdravé?

Normální cévní stěna by měla mít tři vrstvy:

 1. Vnitřní sex.
 2. Svalová vrstva.
 3. Venkovní advent.

Pokud je alespoň jedna z uvedených vrstev poškozena nebo došlo k změnám, z nějakého důvodu se rozšířila, stěna cévy se stává příliš tenká a ztrácí svou normální elasticitu. Výsledek bude zklamáním - v důsledku krevního tlaku začne cévní stěna vyčnívat. Aneuryzma tedy začíná.

Studie ukázaly, že pět ze sta lidí má aneuryzma jednoho nebo druhého stupně. Jedná se o velmi vysoký ukazatel (5%). Vyvíjí se častěji ve věku 30–60 let, u mužů se stává méně často než u žen. U dítěte může být taková patologie dědičná. Někdy se vyskytuje iu novorozenců.

Příčiny aneuryzma

Nepříznivými faktory, které zvyšují rizika vážného onemocnění, jsou důsledky některých patologií a životního stylu:

 • jakákoli onemocnění pojivové tkáně (postihují cévy, způsobují jejich slabost a nepružnost);
 • arteriální hypertenze a hypertenze (vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení cévních útvarů, vede k přetěžování jejich stěn);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek se aktivně ničí cévní tkáň, která je plná výskytu aneurysmatu, prudkého nárůstu jeho objemu a stimulace mezery);

 • mechanická zranění (poranění hlavy), která vyvolala funkční a degenerativní změny mozkových tepen;
 • aterosklerotické a infekční jevy (meningitida, plísňová infekce, endokarditida atd.), které výrazně ovlivňují kvalitu arteriální složky mozku;
 • intrakraniální novotvary benigní nebo maligní formy (narušují sílu cévních stěn, mohou urychlit rupturu existující aneurysmy).
 • Za vznik mozkových aneuryzmat je často odpovědný genetický faktor. Vy a všichni členové rodiny byste měli být neprodleně vyšetřeni, pokud je známo, že s touto diagnózou je spojen někdo z přímých příbuzných..

  Přečtěte Si O Závratě