Hlavní Zranění

Příznaky a léčba mozkové aterosklerózy mozkových cév

Ateroskleróza je běžná léze cév, které živí mozek, patologie se projevuje charakteristickými symptomy a obvykle vyžaduje urgentní léčbu. Cerebrální ateroskleróza je trvalé zúžení lumenu krevních cév v hlavě spojené s tvorbou plaků na stěně sestávající z lipidových frakcí a sloučenin vápníku. Důsledky sklerotických změn v prvcích oběhového systému způsobují smrt více než 50% lidí ve věku 30–60 let.

Patologická charakteristika

Mozková ateroskleróza je nemoc, která postihuje cévy, které prochází hlavou, což koreluje s narušenou funkcí mozku. Ateroskleróza cév dodávajících krev do mozku je nebezpečná pro následky - akutní porušení toku krve mozkem, které je spojeno se stavem, který ohrožuje zdraví a život, jako je mozková mrtvice. Ateroskleróza je charakterizována chronickým průběhem - na stěnách cév hlavy se tvoří plaky, postupně vápenatělé a zvětšené, zmenšující se lumen.

Ateroskleróza mozku je variabilní kombinací patologických změn, ke kterým dochází v intimě (vnitřní vrstva pod svalovou membránou) tepen. V procesu progrese aterosklerotických změn na stěně krevních cév zásobujících mozek, lipidové a vláknité frakce, uhlohydráty, krevní složky, sloučeniny vápníku se hromadí.

V důsledku toho ztrácí arteriální stěna svoji pružnost, stává se křehkou, náchylnou k prasknutí a mechanickému poškození. Aterosklerotické plaky, které se současně zvětšují, blokují lumen v cévách, které živí mozek, čímž zabraňují průtoku krve. Na pozadí zhoršeného přísunu krve se struktura mozkové hmoty postupně mění, což vede k poruchám celého těla.

Formy a stádia nemoci

Klasifikace nemoci, s přihlédnutím k lokalizaci léze (stenóza - perzistentní zúžení nebo okluze - okluze), zahrnuje alokaci hlavních tepen, které jsou častěji podrobeny destruktivním procesům - brachiocefalický kmen (velké cévy krku), karotid, zadní, střední a přední mozkové oběhový systém, obratlovci a malé prvky oběhového systému.. V závislosti na povaze kurzu se dělí fáze onemocnění:

 1. Asymptomatické období. Žádné známky patologie.
 2. Latentní (klinicky skryté) období. Patologické změny ve cévní stěně jsou detekovány během instrumentální studie, jsou detekována porušení morfologické struktury a hemodynamické funkce tepen. Výsledky laboratorních testů ukazují zvýšený cholesterol v séru a známky poruchy lipidů.
 3. Období nespecifických projevů. Jsou pozorovány poruchy ischemické povahy. V této fázi je diagnóza stanovena na základě výsledků instrumentální diagnostiky (neuroimaging) nebo s ohledem na přítomnost přetrvávajících příznaků poruchy metabolismu lipidů. V tomto případě jsou vyloučeny patologie s podobnými příznaky (angioneuróza, hypertenze). V průběhu instrumentálního výzkumu jsou často detekovány oblasti mozkového infarktu a fokální sklerózy vyskytující se ve fázi fibrotických změn (náhrada normální pojivové tkáně).
 4. Mozková skleróza se závažnými specifickými příznaky. Je detekována okluze (bránění průchodnosti) tepen chronického typu s charakteristickými fibrotickými změnami cévní stěny a opakovanými ischemickými poruchami. Porušení ischemické etiologie se po cvičení zhoršuje. Příznaky se vyvíjejí s ohledem na oblast postižených cév.

Kurz má 3 fáze. Ve fázi I nejsou příznaky příliš výrazné, objevují se nepravidelně. Vazomotorické poruchy jsou periodické a jsou doprovázeny krátkodobou mozkovou dysfunkcí. Ve stadiu II jsou funkční poruchy doplněny změnou morfologické struktury tkáně cévní stěny, což vede k přetrvávajícímu projevu nemoci.

Ve III. Fázi kurzu dochází k pravidelným ischemickým útokům, které vyvolávají infarkt a nekrózu částí mozkové tkáně. Neustále jsou pozorovány závažné příznaky. Dysfunkce mozku, která koreluje se zhoršením přísunu krve do mozku, často vede k postižení, maladaptaci a invaliditě nemocného..

Typy sklerózy ovlivňující mozkový průtok krve jsou rozděleny v závislosti na stadiu aterogeneze. V počátečních stádiích se na stěně tepny tvoří pěnivé buňky a tukové pásy. Pak se vytvoří lipidové jádro, které je postupně pokryto vláknitou vrstvou. V poslední fázi aterogeneze dochází k krvácení do oblasti plaku. Destabilizace plaků vyvolává úplné uzavření (zablokování) cévního lumenu.

Příčiny výskytu

Vývoj onemocnění je spojen s aterogenezí - kontinuální proces poškození cévní stěny, který se vyznačuje periodickou exacerbací. Hlavní příčiny aterosklerózy: narušení metabolismu lipidů, náhrada normální pojivové tkáně endotelu cév, což vede ke ztrátě elasticity cévní stěny a ke zhoršení přísunu krve do mozku. Provokující faktory:

 • Nezdravý životní styl (nízká pohybová aktivita, strava s vysokým obsahem živočišných tuků a rafinované sladkosti, vystavení stresu).
 • Špatné návyky (nadměrné pití, kouření).
 • Nadváha (obezita).
 • Historie hypertenze.

Příčinou vývoje onemocnění je metabolický syndrom, který se projevuje porušením metabolismu uhlohydrátů, dyslipidemií a rozvojem hyperinzulinemie (zvýšené hladiny inzulínu). Rizikové faktory: věk pacienta nad 50 let, mužské pohlaví, dědičná predispozice (hereditární dyslipidémie).

Symptomatologie

Skleróza (nahrazující vaskulární intimální endotel s pojivovou tkání) cév ležících v mozku koreluje s narušeným metabolismem tuků a tvorbou aterosklerotických plaků, což je doprovázeno charakteristickými příznaky a naznačuje potřebu léčby. V počátečních stádiích vývoje jsou příznaky onemocnění špatně vyjádřeny.

Porušení toku krve mozkem se projevuje zhoršením paměti, zapomnění a ztrátou schopnosti soustředit se a rychle přemýšlet. Progresi aterosklerózy krevních cév umístěných v mozku vede k trvalému zhoršování mozkového průtoku krve, které je doprovázeno příznaky:

 1. Bolest v hlavě.
 2. Hluk, tinnitus.
 3. Závratě, krátkodobé závratě.
 4. Vizuální dysfunkce.
 5. Porucha řeči.
 6. Emoční labilita (časté změny nálady).

TIA (přechodný typ ischemického útoku) se pravidelně vyskytuje u pacientů, kteří jsou varovným signálem označujícím vysoké riziko cévní mozkové příhody, proto je důležité včas podstoupit diagnostické vyšetření a zahájit léčbu.

S TIA jsou pozorovány fokální a mozkové příznaky, což naznačuje poškození oblastí mozku, což odráží účinky mozkové arteriosklerózy. Chronická vaskulární skleróza je doprovázena určitými příznaky v závislosti na stadiu kurzu:

 • Fáze I. Bolest, pocit těžkosti, stlačení hlavy, astenie (celková slabost a únava, nervové a fyzické vyčerpání), poruchy spánku, poškození paměti, neschopnost soustředit se.
 • Fáze II. Příznaky, které se objevily ve fázi I, se zhoršují. Současně se objevují neurologické příznaky: aktivace reflexních odpovědí ústního automatismu (sání, natahování rtů trubicí v reakci na podráždění obličejových oblastí), známky poškození kraniálních (obličejových, sublingválních) nervů, které se projevují zvýšenou slinivostí, slabostí nebo parézou svalů obličeje a jazyka, zhoršené citlivost (brnění, „goosebumps“), porušení výslovnosti. U pacientů se objevují poruchy okulomotoru, zhoršená motorická koordinace, známky pyramidální dráhy (paralýza, spastická paréza, hemiplegie - ztráta schopnosti provádět dobrovolné pohyby v jedné polovině těla)..
 • Fáze III. Posílení kognitivní dysfunkce, posturální (schopnost udržovat rovnováhu, cítit a pohybovat se tělem v prostoru), vývoj pseudobulbaru (dysartrie - porucha řeči, dysfagie - zhoršená funkce polykání, dysfonie - oslabení síly a změna hlasového zabarvení) a amiostatika (redukce objemu a zpomalení libovolné) pohyby) syndromy. Pacienti jsou často diagnostikováni s paroxysmálními stavy - ztrácí vědomí, padají kvůli ztrátě rovnováhy.

Historie - TIA, akutní akutní krátkodobé poruchy toku krve mozkem. U pacientů jsou často detekovány doprovodné patologie - cévní geneze, ischemie v dolních končetinách, ischemické poškození srdce, infarkt myokardu, metabolické poruchy včetně diabetu.

Ateroskleróza cév v mozku u starších lidí je často doprovázena symptomy, jako jsou duševní poruchy, mentální a duševní poruchy a těžká demence, které se berou v úvahu při předepisování léčby..

Diagnostické metody

Vyšetření zahrnuje vizuální vyšetření, stanovení krevního tlaku, srdeční frekvence a respirační pohyby. Diagnóza aterosklerózy krevních cév v mozku se provádí metodami:

 1. Krevní test (obecný, biochemický). Biochemická analýza ukazuje hladinu glukózy, cholesterolu, lipoproteinů s vysokou a nízkou hustotou, triglyceridů.
 2. Analýza hladin homocysteinu (časný biochemický marker aterosklerózy). Zvýšení hladin homocysteinu koreluje se zvýšeným rizikem vzniku aterosklerotických lézí cévní stěny u mužů o 60%, u žen - o 80%.
 3. Výpočet aterogenního indexu (poměr aterogenních a antiaterogenních lipidových frakcí).
 4. Koagulologické testy (studium hemostatického systému). Ukazují hladinu fibrinogenu, krevní srážlivost.

Pro diagnostiku aterosklerózy, která postihuje mozkové cévy, se provádí MRI nebo CT sken mozku, provádějí se instrumentální studie jako angiografie, echokardiografie, ultrazvuk extrakraniálních (extrakraniálních) tepen, CDK (duplexní mapování - metoda vizualizace průtoku krve)..

Komplexní vyšetření na aterosklerózu se provádí za účelem stanovení povahy vaskulárních lézí, rozsahu poškození, prevalence patologického procesu, takových charakteristik, jako je protrombinový čas (indikátor rychlosti koagulace krve) a faktor protilátek proti fosfolipidům (enzymatická imunoanalýza)..

Během vyšetření jsou odhaleny známky patologie: dyslipidémie (zvýšená koncentrace lipidů), hyperkoagulace (zvýšená koagulace krve, predispozice ke krevním sraženinám), hyperglykémie (zvýšená hladina glukózy), zvýšený aterogenní index.

Léčebné metody

Jak léčit aterosklerózu, která postihuje cévy ležící v mozku, lékař vám to po diagnostickém vyšetření řekne. Léčebný program je vyvíjen individuálně pro každého pacienta. Cílem léčby mozkové aterosklerózy je obnovení průchodnosti cév, které živí mozek, odstranění neurologických příznaků. Hlavní směry terapie:

 • Korekce dyslipidémie, hyperglykémie, hyperkoagulace.
 • Eliminace aterogenních faktorů (výběr stravy, vzdání se špatných návyků).
 • Chirurgická obnova prvků oběhového systému.

Pro léčbu aterosklerózy cév ležících v mozku se předepisují farmaceutické přípravky a používají se nefarmakologické metody, jako jsou dávkována fyzická cvičení (lékařská gymnastika, sport - chůze, plavání), speciální strava (tabulka č. 10, středomořská strava), kouření..

Drogová terapie

Ateroskleróza krevních cév lokalizovaných v mozku je léčena pomocí léčiv různých skupin, což poskytuje dopad na různé fyziologické procesy. Hlavní skupiny drog:

 1. Statiny (Lovastatin, Simvastatin). Normalizujte koncentraci cholesterolu. Pacienti se souběžnými patologiemi kardiovaskulárního systému, s cévní mozkovou příhodou a jinými formami akutní cerebrovaskulární příhody v anamnéze jsou léčeni statiny, dokud není hladina cholesterolu nižší než 4 mmol / l.
 2. Protidestičková činidla (kyselina acetylsalicylová, nejsou-li kontraindikace, alternativně Clopidogrel). Zabraňte srážení krve.
 3. Fibráty (Gemfibrozil, Guarem). Korektory hladiny cholesterolu. Adsorbujte cholesterol a brání vstřebávání střeva.
 4. Mastné kyseliny polynenasycené a mononenasycené (kyselina thioktová, Omacor). Stimulujte energetický metabolismus aterogenních lipidů, zrychlete jejich vylučování.

Léková léčba cholesterolových plaků vytvořených v cévách, které živí mozek, zahrnuje použití sekvestrantů žlučových kyselin (Colestyramin, Colestipol), které zvyšují lipidovou aktivitu statinů a fibrátů. Současně berou léky, které eliminují neurologické příznaky (motorické poruchy, paréza).

Podle svědectví může lékař předepsat přípravky s kyselinou nikotinovou, které snižují výskyt infarktu myokardu o 27% a snižují riziko úmrtí u pacientů s aterosklerózou. Přípravky další skupiny jsou enterosorbenty, které vážou volný cholesterol a snižují jeho koncentraci.

Chirurgická intervence

Pokud není možné vyléčit aterosklerózu cév, které živí mozek, konzervativní metody, můžete se uchýlit k operaci. Operace je indikována, když výsledky vyšetření odhalí vysoké riziko vzniku mozkové mrtvice nebo poruchy mozkového toku krve, která se vyskytuje v chronické formě, negativně ovlivňuje pacientovo fyzické (neurologické příznaky) a duševní (duševní a mnemonické poruchy) zdraví pacienta.

Stenóza hlavních (karotických, obratlových) cév, které dodávají krev do mozku, odhalená během instrumentální diagnostiky, zahrnuje chirurgickou léčbu - odstranění plaků, instalaci stentů, které rozšiřují cévní lumen. Karotická endarterektomie se provádí za účelem obnovení průchodnosti vnitřní krční tepny..

Během operace se provede řez arteriální stěny. Prostřednictvím vytvořeného lumenu se aterosklerotický plak a trombotické ložiska postupně odlupují (inverzní typ endarterektomie) nebo seškrábnou lopatkou (klasický typ endarterektomie).

Karotidová angioplastika - operace k instalaci balónkového katétru nebo stentu (válcová endoprotéza) do dutiny postižené tepny. Zdravotnické prostředky jsou instalovány v místě zúžení lumenu tepny, což vede k trvalému rozšiřování kanálu a obnovení normálního krevního toku.

Recepty tradiční medicíny

Tradiční medicína, jako jsou odvary, tinktury připravené na základě léčivých rostlin, pomůže v boji s aterosklerózou cév umístěných v mozku. Pro boj s touto chorobou je obvyklé používat rostliny - plody hloh a růží, listy vlašských ořechů a pampelišek, kořeny elecampanu, březové mízy, trávy čajové vrby, třezalka tečkovaná, mateřská mladina.

Pro čištění prvků oběhového systému doma se tradičně používají produkty na bázi česneku, citronu, medu, propolisu a dalších včelařských produktů. Je nemožné zbavit se plaků pomocí lidových prostředků, proto není vhodné považovat lidové metody za jedinou terapeutickou oblast. Cévní čištění lidovými prostředky by mělo být prováděno souběžně s podáváním farmaceutických přípravků předepsaných lékařem.

Dietní jídlo

U aterosklerózy mozkových cév je indikována dietní výživa. Strava zahrnuje potraviny bohaté na rostlinnou vlákninu, stopové prvky, včetně hořčíku, draslíku a vápníku, vitamíny (zelenina a ovoce), polynenasycené mastné kyseliny (mořské ryby, mořské plody), uhlohydráty s nízkým glykemickým indexem. Množství použité soli není vyšší než 6 g / den. Omezte spotřebu živočišných tuků. Denní příjem kalorií - ne více než 2500 kcal.

Prognóza a prevence

Kolik lidí žije s objevenými sklerotickými plaky v cévách zásobujících mozek, ošetřující lékař to řekne. Prognóza pro diagnostikovanou aterosklerózu, která postihuje mozkové cévy, se provádí individuálně s ohledem na věk, celkový zdravotní stav pacienta, množství ischemického poškození mozkové látky, lokalizaci patologického zaměření a narušené funkce mozku. Prevence aterosklerózy cév ležících v mozku zahrnuje následující:

 • Odvykání kouření, zneužívání alkoholu, užívání drog.
 • Aktivní, aktivní životní styl.
 • Soulad s dietou a režimem.
 • Pravidelné sledování krevního tlaku, cholesterolu a glukózy v krevním séru.

Aby se předešlo rozvoji poruch, lékaři doporučují vést zdravý životní styl. Mozková ateroskleróza, která není komplikována srdečními chorobami a jinými somatickými patologiemi, může nastat dlouhou dobu bez závažných následků, jako je mozková mrtvice nebo smrt, pokud pacient dodržuje pokyny lékaře a po určité době přijde k vyšetření.

Mozková arterioskleróza je progresivní onemocnění, které způsobuje narušení průtoku krve mozkem, což vede k vážným následkům, včetně rozvoje mozkové mrtvice a mozku. Včasná diagnostika a léčba pomůže vyhnout se komplikacím..

Co je mozková ateroskleróza?

Mozková ateroskleróza je onemocnění, které ovlivňuje mozkové tepny. Většina prezentovaných nemocí je charakteristická pro lidi, jejichž věk přesahuje 20 let. Nejčastější případy patologie u lidí ve věku 60 let. Toto onemocnění je jedním z typů demence, která se běžně nazývá senilní skleróza..

Stejně jako jiné lidské orgány je mozek charakterizován přítomností různých metabolických procesů. Proud krve do odpovídající nervové tkáně se provádí tepnami. V tomto případě je krev charakterizována vysokým obsahem látek, jako je kyslík a glukóza.

Další fází jsou metabolické procesy implementované na úrovni kapilár. Poté se provede krevní oběh, který je již charakterizován koncentrací oxidu uhličitého a výsledky metabolických procesů. K tvorbě ischémie a hypoxie, včetně tvorby neuronální dysfunkce, dochází v důsledku řady poruch spojených s průtokem arteriální krve do mozkových buněk. Jedním z hlavních důvodů vzniku uvedeného stavu je cerebrální ateroskleróza. Klíčovou charakteristikou tohoto stavu je to, že lumen mezi tepnami mozku se významně zužuje v důsledku výskytu cholesterolových plaků.

Zúžení lumenu mezi tepnami

Příčiny onemocnění

Cerebrální ateroskleróza mozkových cév působí jako nejzávažnější onemocnění ateroskleróza je stav, který se vyznačuje přerůstáním mozku v důsledku výskytu cholesterolových plaků..

Hlavní příčiny vzniku mozkové aterosklerózy nejsou v současné době identifikovány. Vnější faktory, které jsou v současné době k dispozici, přispívají k určité tendenci k nástupu onemocnění, včetně tvorby depozit cholesterolových plaků.

V rámci výskytu předkládaného stavu těla je klíčová role fungování jater, včetně přítomnosti různých patologií. V důsledku tohoto stavu se játra nezabývají celým objemem svých funkcí, konkrétně produkcí lipoproteinu se zvýšenou hustotou. Díky této látce se cévy stanou mnohem pružnějšími, silnějšími a vyznačují se vysokou odolností vůči různým vlivům negativních faktorů..

V případě neobvyklé funkce jater má produkce prezentovaných látek sníženou kvalitu, což ovlivňuje tvorbu cévních deformit. To vše vede k tomu, že stěny cév jsou velmi drsné, charakterizované nízkou úrovní pružnosti a co je nejdůležitější - začíná se rozvíjet mozková ateroskleróza..

Kromě toho je třeba zdůraznit nejvýznamnější důvody, které přispívají k rozvoji dané choroby, konkrétně:

 • potraviny s vysokým obsahem živočišných tuků;
 • špatné návyky, takže v procesu kouření pod vlivem nikotinu se stěny cév stávají nepružnými;
 • zvýšený psychický stres, těžké nervové šoky;
 • dědičný faktor;
 • problémy životního prostředí;
 • velmi vysoká pracovní aktivita během dne atd..

Většina odborníků poznamenává, že alkohol má pozitivní vliv na krevní oběh vazodilatací, včetně snížení rizika onemocnění, jako je cerebrální ateroskleróza. Alkohol však přesto negativně ovlivňuje lidský život a zdraví. Takové orgány jako játra, srdce zažívají zvláštní negativní účinek, dochází k nedostatku kyslíku, tkáně nedostávají potřebné množství živin atd..

Faktory aterosklerózy

Změny ve fungování těla pod vlivem nemoci

Sledování vnějšího chování člověka odhaluje hlavní příznaky nemoci. V tomto případě jsou takové projevy docela přesvědčivé, a to, že původně adekvátní člověk začíná prožívat řadu duševních poruch, asténie je počátečním příznakem. Kromě toho existuje vysoká úroveň lidské únavy, je snížena pozornost, při přechodu z jednoho případu na druhé se objevují potíže.

Výskyt astenie může být charakterizován periodickým výskytem následujících příznaků:

 • bolest a závratě;
 • rychlá únava i při malém zatížení;
 • podráždění, zlost, slza.

Symptomy jsou v tomto případě různé, nicméně jako nejpozoruhodnější je třeba zdůraznit skutečnost, že pacient v nejmenších detailech reprodukuje všechny okamžiky, které se mu v mladém věku staly, ale události, ke kterým došlo před několika minutami, si nepamatují. Významné snížení nálady se projeví, v krátké době se zhoršuje paměť, projevují se poruchy činnosti nervového systému.

Lidé trpící touto nemocí mají potíže, i když plní jednoduché úkoly. V případě nástupu poslední fáze se objevují dlouhé deprese, v jejichž rámci dochází k závažné sebekritice člověka. Pacient málo nebo přestal komunikovat s ostatními, existuje vysoká úroveň podrážděnosti, zájmy se soustřeďují na některé drobnosti. Během spánku se objevují záchvaty anginy pectoris a nejcharakterističtější příznaky nemoci.

V některých případech je projev prezentované patologie prováděn ve formě mozkových krizí, vyjádřených silnou bolestí v hlavě, slabostí v dolních a horních končetinách, vidění prudce zhoršuje, dochází k poškození řeči.

Trvání této podmínky je 2 dny. Pokud je však tato doba překročena, je nutné okamžitě kontaktovat zdravotnické zařízení a zahájit léčbu. Realizace předkládaných akcí je povinná, protože v tomto případě je mozková mrtvice.

Mozková arterioskleróza

Ateroskleróza mozkových cév je onemocnění, jehož základem jsou různé patologie metabolismu lipidů. Je charakterizován výskytem lipidových depozit v tepnách. Toto onemocnění vyniká jako jedna z nejčastějších patologických stavů, při kterých dochází k vaskulárním lézí a je narušen krevní oběh v mozku..

Následující příznaky působí jako nejvýraznější projev tohoto stavu, konkrétně: je narušena citlivost, stejně jako sluch, zrak a řeč. Tyto body jsou důkazem potřeby zahájit léčbu co nejdříve, jinak se začne vyvíjet cévní mozková příhoda. Kromě mozkové příhody mohou nastat i závažnější mozkové choroby..

Většina uvedených příznaků se projevuje u lidí, kteří dosáhli věku 60–65 let. V některých případech jsou tyto projevy přičítány změnám souvisejícím s věkem, ale onemocnění, které zvažujeme, lze vyléčit. Kromě toho je nutné se zaměřit na skutečnost, že mozková artérioskleróza vede k různým duševním poruchám, konkrétně pacient má častý depresivní stav, vysokou úroveň citové citlivosti. Ignorování takových projevů a absence léčby vedou k rozvoji demence.

Terapeutická léčebná opatření

Nejúčinnější a nejúčinnější je léčba dané nemoci v nejranějších stádiích. V rámci toho se používají léčiva zaměřená na stabilizaci tlaku, včetně snižování hladiny cholesterolu v krvi. Udržování zdravého životního stylu je nedílnou součástí, živočišné tuky a cholesterol by neměly být v potravě, důležitým bodem je úplné opuštění alkoholu a kouření.

Pozitivním bodem je zavedení malé fyzické námahy.

Praktická data získaná během dlouhých let léčby předloženého onemocnění naznačují, že v rámci diagnostiky destruktivních jevů vyskytujících se v mozku, významné změny celkového zdravotního stavu, pacient potřebuje užívat drogy, díky kterým je krev zředěna a její tok je zvýšen, je zlepšována hemodynamika.

V případech, kdy je průsvit cév charakterizován uzavřením přibližně o dvě třetiny a začíná proces destrukce plaků, postačuje provedení konzervativní terapie. V takových situacích odborníci doporučují provedení operace a odstranění plaku..

Léčba mozkové aterosklerózy zahrnuje použití následujících typů léků, jmenovitě:

 • léky, které snižují cévní zánět;
 • prostředky, kterými se plavidla rozšiřují;
 • vitaminy a drogy, pod jejichž vlivem dochází ke zlepšení fungování kardiovaskulárního systému, včetně krevního oběhu atd..
Chirurgické odstranění přebytečného cholesterolu

Při chirurgickém zákroku je nutné použít k odstranění nadbytku cholesterolu z cév:

 • provádění kaskádové filtrace plazmy;
 • plazmové čištění.

Důležité!
Ignorování hlavních příznaků nemoci, včetně léčebného procesu, vede ke skutečnosti, že mrtvice, srdeční infarkt se začíná vyvíjet, některé části těla mohou být ochrnuty. V tomto případě existuje významná pravděpodobnost úmrtí pacienta.

Praktické důkazy naznačují, že stanovení aterosklerózy se provádí v souladu s určitými příznaky. Tento stav je charakterizován systematičností, ve výjimečných případech je pozorováno poškození mozkových cév. Důkazem tohoto stavu je narušená cirkulace centrálního nervového systému, včetně destrukce neuronů. Pod vlivem těchto procesů jsou pozorovány poruchy fungování mozku. Nejzranitelnější je v těchto případech paměť pacienta a pozornost, navíc se vyskytuje bolest v hlavě, sluch je narušen.

dodatečně

Nedílnou součástí léčby uvedeného stavu je včasná návštěva odborníka a správná terapie. Provádění preventivních opatření zaměřených na zlepšení krevního oběhu je povinné. Díky prevenci jsou metody léčby krevních cév stanoveny analýzou krve pacienta na skutečný cholesterol.

Jedním z nejdůležitějších a nezbytných opatření je snížení objemu soli, kterou pacient konzumuje. Stabilizace cévní aktivity se provádí přijetím různých vitamínů, které zahrnují B6, kyselinu askorbovou atd..

Outdoorové procházky mají pozitivní účinek..

Lidé, kteří mají hlášený stav, s přítomností nadváhy, jej musí nutně snížit na normální úroveň. Přísné dodržování hlavních doporučení pro léčbu a prevenci nemoci přispívá k normalizaci mozkových cév.

Cerebrální ateroskleróza mozkových cév

Co je mozková artérioskleróza?

Ateroskleróza cév mozku je soustavně postupující systémová léze cév lokalizovaných v odpovídajícím orgánu. V medicíně najdete další definice tohoto onemocnění, například cerebrální aterosklerózu nebo aterosklerotické léze cerebrálních cév, ale podstata zůstává nezměněna. Fungování centrálního nervového systému je narušeno, což postupně vede k nevratným důsledkům.

Etiopatogenetický mechanismus vývoje cerebrální aterosklerózy je spojen s metabolickými poruchami protein-lipidová povaha, s porážkou intimy krevních cév mozku jejich rozpadovými produkty a přímo samotnými tukovými komplexy, s tvorbou aterosklerotických plaků.

Podle statistik, ateroskleróza v cévách mozku nejčastěji postihuje tepny subkortikálních uzlů, tepny thalamusu a waroliového můstku. Ve většině případů jsou formace tvořeny typem vláknitých plaků, lipoidóza je méně běžná..

Muži jsou více postiženi než ženy. Mají závažné aterosklerotické změny, které začínají ovlivňovat mozkové cévy o 10 let dříve. Avšak ve vyšším věku (po 55 letech a více) trpí ženy i muži touto patologií mozkových cév přibližně stejně. Statistiky neúprosně naznačují, že v posledních letech roste počet nemocných mladých lidí, kteří stěží dosáhli 30 let věku..

Kromě toho jsou u lidí trpících hypertenzí nejčastěji pozorovány určité aterosklerotické léze mozkových cév..

Příznaky mozkové arteriosklerózy

Mezi zřejmé příznaky naznačující vývoj patologického poškození cév mozku můžeme rozlišit:

Výrazné snížení paměti, které se projevuje zapomínáním na události, ke kterým došlo v nedávné době. Zpočátku se poruchy paměti cítí ojediněle, jsou patrné zejména po duševní a fyzické únavě. Jak ateroskleróza postupuje, poklesy se stávají znatelnější, ale paměť na minulé události zůstává po dlouhou dobu.

Snížená mentální výkonnost, která se projevuje ve formě rychlé únavy. Pacient se nemůže dlouhodobě soustředit na konkrétní objekt, soustředit své myšlenky.

Emoční labilita je dalším běžným příznakem cerebrální arteriosklerózy. Náladu člověka navíc charakterizuje nestabilita a variabilita. To znamená, že i malé události vedou ke vzniku jasně zbarvené emoční reakce. Nejčastěji jsou tito lidé slzní, náchylní k depresím a zvýšené úzkosti, často mají strach o své vlastní zdraví, ve vlastních schopnostech existuje nejistota.

Pacienti si často stěžují na pravidelnou nespavost.

Konstantní společníky tohoto typu cerebrovaskulárního onemocnění jsou bolesti hlavy a časté závratě. Liší se v tom, že vznikají v období, kdy osoba mění svou polohu z horizontální na vertikální. To je jednoduše řečeno, vstává z postele, a to ani neklidně, ale spíše pomalu.

Jak nemoc postupuje, lze pozorovat výrazné změny osobnosti člověka, časté jsou změny jeho chování a duševní poruchy.

Epilepsie je dalším výrazným příznakem progresivní mozkové aterosklerózy mozkových cév pozorovaných u starších lidí. Vyjádřeno výskytem křečových záchvatů.

Senestopatie, jako příznaky mozkové artériosklerózy, se projevuje ve skutečnosti, že si člověk stěžuje na brnění v obličeji, otupělost nohou, výskyt tepla v týlní oblasti..

Cheyne-Stokesovo dýchání nebo periodické dýchání, které je charakterizováno určitými cykly: povrchové výdechy - výdechy jsou nahrazovány hlubokými, po sedmém dechu se dýchání opět stává vzácným, pak je pauza a cyklus se opakuje. Nejčastěji je takové dýchání pozorováno u aterosklerózy tepen, které živí medulla oblongata.

Ataxie je častěji pozorována u lézí tepen, krmného mozečku nebo vestibulárního aparátu. Vyjadřuje se v nekonzistentnosti pohybů různých svalů, ve ztrátě rovnováhy při chůzi a postavení, v nepřesnosti a nepříjemnosti pohybů, přičemž se neztrácí síla končetin..

Kromě toho pacienti do jednoho nebo druhého stupně projevují poruchy řeči, sluchu a zraku a také přechodnou ochrnutí.

Často je pro pacienta obtížné vydávat hlasité zvuky, může nastat dráždivá reakce na světlo.

Příznaky mozkové arteriosklerózy by měly být rozděleny do několika období, aby bylo jasnější pochopení progrese nemoci:

První etapa je charakterizována pseudo-neuroastenickými projevy s periodickými bolestmi hlavy, tinnitem, poruchami spánku, nesnášenlivostí vůči jasnému světlu, hlasitým zvukem, sníženou výkonností a dalšími projevy podobné povahy..

Druhé stadium vývoje nemoci se vyznačuje výraznějšími klinickými projevy, s rozvojem deprese, úzkostně-klamných symptomů, se zmatením.

Třetí fáze je charakterizována vývojem demence se závažnou poruchou paměti. Demence je tvořena na pozadí organických lézí mozku aterosklerózou. Člověk se stává bezmocným, může dojít k dezorientaci v čase, nicméně obecně přijímané normy chování zůstávají dlouho nedotčeny..

Důležitým příznakem, který by měl být znám pacientům i jejich příbuzným s mozkovou aterosklerózou, je mozková nebo hypertenzní krize. Je doprovázena bolestmi hlavy a docela intenzivní může být slabost v jedné horní nebo dolní končetině. Krize je často doprovázena poruchami zraku a řeči. Zpravidla to trvá až 2 dny a poté se stav pacienta stabilizuje. Pokud příznaky nezmizí po tomto časovém období, pak má smysl předpokládat, že tyto projevy jsou příznaky cévní mozkové příhody.

Po krizi je pacient spokojený, může být v euforickém stavu, zatímco všechny zájmy jsou omezeny na domácí problémy a normální výkon je ztracen.

Příčiny mozkové artériosklerózy

Faktory vedoucí k rozvoji aterosklerózy, lokalizované v mozkových cévách, jsou totožné s riziky, která tvoří aterosklerózu jakéhokoli krevního řečiště. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli aterosklerotický plak se může vyvíjet v průběhu několika desetiletí..

Ovlivnění časné progrese patologického procesu může:

Kouření. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že to je příjem tabákového kouře, který se stává faktorem vyvolávajícím rozvoj mozkové arteriosklerózy. Její působení je multifaktoriální, ale za nejnebezpečnější účinek se považuje zúžení mozkových tepen a postupná ztráta jejich pružnosti..

Vysoký krevní tlak. Pokud arteriální hypertenze zůstane po dlouhou dobu bez řádného terapeutického účinku, vede to ke zhutnění a zúžení krevních cév mozku, což vede ke zvýšenému riziku tvorby aterosklerotických plaků a cévní mozkové příhody.

Cukrovka. S rozvojem nemoci dochází v těle k narušení zpracování nejen glukózy, ale také lipidů, které mají v konečném důsledku škodlivý účinek na mozkové cévy. Kromě toho diabetes vede ke zvýšení krevního tlaku. V kombinaci se stávající hypertenzí zvyšuje diabetes mellitus riziko vzniku patologických vaskulárních lézí 4krát.

Obezita. U lidí s nadměrnou tělesnou hmotností v důsledku zhoršeného metabolismu lipidů a uhlohydrátů dochází ke stabilnímu zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, což je silný faktor, který vyvolává rozvoj aterosklerózy. Kromě toho je problém s nadváhou v současné době podle statistik relevantní, asi 25% ruské populace trpí obezitou. Navíc jsou tito lidé v produktivním věku.

Vysoký cholesterol v krvi. Bez ohledu na to, co vede ke zvýšení jeho počtu, se riziko vzniku aterosklerózy mozkových cév několikrát zvyšuje. Riziko se zvyšuje zejména na pozadí neustále zvýšené hladiny LDL.

Mužské pohlaví nebo pohlaví. Až do věku 60 let mají muži velkou šanci získat diagnózu mozkové arteriosklerózy. Ačkoli poté, co žena dosáhne vrcholu, šance na trpění mozkovou aterosklerózou jsou stejné. Důvodem je skutečnost, že hladina estrogenu, která inhibuje rozvoj aterosklerózy v ženském těle, po menopauze je významně snížena.

Dědičnost. Pokud rodina měla příbuzné, kteří v raném věku trpěli aterosklerózou mozkových cév, pak se riziko podobné patologie výrazně zvyšuje.

Strava s vysokým obsahem nasycených tuků nepříznivě ovlivňuje stav krevních cév, včetně mozku. To vede především ke zvýšení hladiny cholesterolu a rychlé proliferaci aterosklerotických plaků. Kromě toho v přítomnosti dědičné predispozice může strava s vysokým obsahem tuku vyvolat zvýšený účinek dostupných genů zodpovědných za zvyšování cholesterolu. V důsledku toho bude jeho syntéza anomální.

Minimální fyzická aktivita nebo nedostatek pohybu je jedním z nejsilnějších faktorů v progresi mozkové arteriosklerózy. Jakékoli zatížení: chůze, běh, plavání - urychluje odstraňování HDL z těla a pomáhá předcházet nemocem.

Věk je faktorem vyvolávajícím vývoj patologie, kterou nelze vyloučit. První tukové skvrny na cévách jsou detekovány již ve věku 10 let a nejvíce se projevují průměrně 50 let. Je to způsobeno jak působením jiných provokujících důvodů, tak zpomalením metabolických tukových, uhlohydrátových, vitaminových procesů v těle. Poruchy imunitního systému, endokrinní žlázy, játra, mnohočetné infekce atd..

Stres a špatné návyky jsou obecně příčinou mnoha nemocí a cerebrální arterioskleróza není výjimkou.

Diagnostika mozkové arteriosklerózy

K prokázání přítomnosti léze je často nutné navštívit několik specialistů. Ve skutečnosti, často kromě neurologických poruch, si pacient stěžuje na porušení orgánů sluchu a zraku. Kromě toho často klinické příznaky nejsou vůbec pozorovány nebo osoba jim nepřikládá náležitý význam a prvním závažným důvodem komplexní diagnózy je v nejlepším případě mozková krize a v nejhorším případě mozková příhoda.

Pokud máte podezření na aterosklerózu mozkových cév, měl by být pacient přesměrován z jakéhokoli specialisty na neurologa. Je jim přiděleno další objasnění diagnózy a nezbytné pro tuto studii. V diagnostice cerebrovaskulárního onemocnění v daném okamžiku převládají techniky založené na ultrazvuku.

Aby byla provedena přesná diagnóza, může být pacient označen:

Oboustranné skenování. Tato studie nejprve poskytuje informace o stavu extrakraniálních tepen, které živí mozek. V kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením kraniálních tepen získají lékaři poměrně kompletní obraz o ateroskleróze. Tento druh studie vám umožňuje posoudit stupeň zúžení cévy a určit povahu existujícího aterosklerotického plaku..

Transkraniální dopplerografie - studie, která vám umožní posoudit stav intrakraniálních cév.

Angiografické studium mozkových cév. Toto je jedna z variant rentgenových metod. Je známo, že cévy na rentgenovém záření nejsou viditelné, proto angiografická studie zahrnuje zavedení kontrastního činidla intravenózně. Vzhledem k vysoké nemocnosti však lze tuto metodu provádět pouze za přísných indikací..

Počítačová tomografie se používá především u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Je nutné vyjasnit postiženou oblast a určit taktiku dalšího ošetření mozkové aterosklerózy..

Kromě toho bude vyžadován imunologický krevní test a hladiny cholesterolu..

Magnetická rezonance se také používá ke studiu stavu mozkových cév a poskytuje nejpřesnější informace o existujících aterosklerotických plátech. Ne každá klinika má však k dispozici tomograf, takže tento způsob výzkumu není tak populární jako výzkum pomocí ultrazvuku..

Pokud podle výsledků studií neurolog zjistí, že zúžení cév přesahuje 50%, musí být pacient poslán ke konzultaci a možnému dalšímu vyšetření cévnímu chirurgovi. Přehodnocuje stav pacienta a poté rozhoduje o nákladové efektivnosti operace.

Léčba mozkové arteriosklerózy

Terapie této patologie je dlouhý a nejčastěji celoživotní proces. Neurolog je zodpovědný za řešení tohoto problému, jehož povinnosti zahrnují identifikaci lidí s podobnými problémy, hodnocení závažnosti onemocnění a provádění konzervativní terapie. Nejprve se nazývá zlepšení krevního zásobení mozku, aby se stalo prevencí arteriální trombózy..

Pokud jde o lékovou terapii, moderní režim expozice se scvrkává na:

Protidestičková terapie, jejímž cílem je snížit riziko ischemické cévní mozkové příhody. Léky používané pro tento účel: kyselina acetylsalicylová a klopidogrel. Je však nutná předběžná studie hemostázy..

Ke zlepšení nervové regulace endokrinní žlázy se používají sedativa nebo naopak tonizující látky. Může to být tyreoidin, stejně jako malé dávky estrogenu.

Současně se používají léky zaměřené na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Mohou to být statiny (zabraňující syntéze cholesterolu v játrech, snižování LDL a zvyšování HDL) - lovastatin, atorvastatin, simvastatin, pravastatin, jakož i fibráty (snižující cholesterol a triglyceridy) - gemfibrozil, fenofibrát, clofibrát. Kromě toho jsou předepsány aniontoměničové pryskyřice nebo sekvestranty žlučových kyselin, které podporují vylučování cholesterolu, příklady těchto činidel jsou: hestiramin, colestipol. Ezetimib, atromid, miskleron atd. Pomůže snížit absorpci cholesterolu v tenkém střevě..

Ke snížení cerebrálních ischemických poruch pomohou jódové a diosponinové přípravky. Kromě toho lze za stejným účelem předepsat jodičnan vápenatý, jodid draselný nebo roztok jódu. Drogy jsou užívány v kurzech, které eliminují jodismus.

K vyřešení terapeutického než preventivního úkolu se používají vysoké dávky kyseliny askorbové a také vitaminy B (B2, B6), což výrazně převyšuje denní požadavek.

Kromě toho jsou v komplexní terapii pacienti předepisováni léky, jejichž cílem je zabránit rozvoji poruch oběhu. Může se jednat o koronarolytika a také o látky, které rozšiřují tepny a antikoagulancia s rizikem krevních sraženin..

Když jsou detekovány hemodynamicky významné stenózy, buď úplné zablokování tepen nebo nestabilní plaky, rozhodne cévní chirurg, zda je nutný chirurgický zákrok. Moderní medicína dosáhla významných výšek ve věci provádění rekonstrukčních operací na cévách, včetně mozku.

V současné době jsou k dispozici následující typy chirurgických zákroků:

Endarterektomie. Je založeno na skutečnosti, že růst tuku je eliminován otevřenou metodou. K tomu je proveden řez kůží, aby se získal přístup k ucpané cévě. Poté chirurg v tomto místě zastaví průtok krve, rychle se rozdělí stěna krevní cesty a odstraní se tukové usazeniny. Po takových manipulacích může chirurg našit poškozenou oblast pouze vaskulárním stehem. Tímto způsobem mohou být odstraněny plaky na extrakraniálních cévách..

Stenty a balónky. Pro odstranění aterosklerotické tvorby na intrakraniálních cévách se používají stenty a balóny. To znamená, že je nutné endoskopické odstranění aterosklerotického plaku. Za tímto účelem se endoskop se stentem vloží do nejširší cévy a poté se za neustálého sledování pomocí rentgenového záření povýší na místo, kde dochází ke zúžení tepny v důsledku přítomnosti plaku. Je tam nainstalován stent, který zvyšuje průchod cévy a obnovuje průtok krve jím.

Mělo by být zřejmé, že mozková ateroskleróza je klasifikována jako chronické onemocnění, takže léčba je nejčastěji celoživotní. Prognóza bude také záviset na tom, jak včas byla diagnóza stanovena a jak byla zahájena léčba. V praxi neurologů jsou známy rozsáhlé formy cerebrální arteriosklerózy, které nicméně lidem umožňovaly nejen žít po dlouhou dobu, ale také zůstat funkční. Existují však případy, kdy první klinický projev tohoto onemocnění končí u člověka mrtvicí a smrtí. Lékaři proto hrají tak důležitou roli při včasné diagnostice onemocnění a jeho kvalifikované léčbě..

Neurolog M.M. Sperling v přednášce "Jak zacházet s aterosklerózou mozku?"

Strava pro mozkovou artériosklerózu

Nemůžete se zbavit patologie mozkových cév nebo zabránit útokům exacerbace nemoci bez dodržování určité stravy. Jako dietní možnost lékaři doporučují řadu stolů sestavených s ohledem na základní potřeby nemocného.

Každá z nich je však založena na několika zásadách:

Pro pacienty s nadváhou a pro ty, jejichž tělesná hmotnost není nižší než je obvyklé, se vyplatí snížit obsah kalorií v potravě denně. Snížení by mělo být 10 až 15% z celkového množství kalorií.

Snížení až do úplného vyloučení potravin obsahujících živočišné tuky a velké množství cholesterolu z potravy. Nejprve mluvíme o žloutcích, kaviáru, mozcích, mastném masu a rybách.

Snížený objem potravin obsahujících velké množství vitamínu D.

Omezení množství spotřebované soli.

Odmítnutí bohatých vývarů a rybí polévky.

Jíst potraviny, které jsou bohaté na lipotropní látky. Může to být tvaroh, sleď (ale pouze pečlivě nasáklý), ovesné vločky, treska.

Použití rostlinných olejů v nabídce, nejen slunečnice, ale také kukuřice, lněná semínka, bavlna.

Jíst velké množství nezpracovaného ovoce a zeleniny.

Zavádění dnů nalačno, zejména za přítomnosti nadváhy. Může to být kefír, tvaroh, jablko, oves a další druhy mini stravy na jeden den..

Nezapomeňte na proteiny, jejich denní nabídka by neměla být menší než 30 g. Zdroje zahrnují: ryby, vejce, maso, výrobky obsahující mléko s nízkým procentem tuku.

Zejména pro léčbu patologie mozkových cév aterosklerotické povahy může být vhodná terapeutická strava číslo 10. Jejím cílem je snížit množství cholesterolu v krvi a zlepšit krevní oběh. Jeho funkcí je, že pacientovi je nabídnuto, aby omezilo spotřebované množství tekutiny na 1,5 litru denně. Nejde jen o čaj nebo kávu, ale také o vodu. Maximální počet kalorií za den by neměl být vyšší než 2 500 as obezitou nemocné se toto číslo snižuje o 700 kcal. V tomto případě se produkty při vaření nesolí, nelze je smažit. Jídla jsou rozdělena do šesti přístupů..

S aterosklerózou cév mozku stravy se budete muset držet dlouhou dobu, snad i po celý život. Proto stojí za to si zvyknout na spotřebu produktů, jako jsou ovesné vločky, zelí, česnek, tvaroh. Správně navržené nutriční schéma může nejen zmírnit stav pacienta, ale také může sloužit jako terapeutické a profylaktické činidlo..

Prevence mozkové arteriosklerózy

Preventivní opatření tohoto onemocnění by neměla být pouze primární, ale také sekundární. Důvodem je skutečnost, že taková patologie má tendenci se vyskytovat ve vlnách, aktivní fáze přecházejí do procesu regrese a naopak. Proto je s pomocí prevence tak důležité nejen předcházet samotné nemoci, ale také zastavit její postup. Kromě toho je nutné zajistit, aby u pacienta nedošlo ke komplikacím této patologie na jeho vlastní zdraví.

Stojí za zmínku, že primární prevence by měla být masivní. V tomto ohledu jsou účinná následující opatření:

Činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí;

Redukce hluku ve městech a podnicích;

Zajištění odpovídajících podmínek pro odpočinek pracovníků, zkrácení pracovního týdne;

Sanitární a vzdělávací práce od mladého věku;

Podpora zdravého životního stylu a tělesné výchovy (v tomto případě si musí být osoba vědoma poškození způsobeného tělesnou nečinností);

Dodržování režimu práce a odpočinku;

Zůstaňte v preventivních zdravotnických zařízeních;

Soulad s dietou a její rozmanitostí;

Odstranění špatných návyků a především kouření.

Kromě toho je nutné včas léčit nemoci, které v konečném důsledku vedou k rozvoji mozkové arteriosklerózy. Nejprve mluvíme o patologií štítné žlázy - hypotyreóza a cukrovka. Stejně důležité je normalizovat metabolické procesy probíhající v těle, protože pomalý metabolismus vede ke vzniku nadváhy.

Lidé, kteří mají v rodině příbuzné s časným vývojem mozkové arteriosklerózy, musí pečlivě sledovat svou vlastní výživu a omezit spotřebu živočišných tuků. Při diagnostice poruch metabolismu lipidů je nutné jako preventivní opatření brát jodové přípravky.

Instrumentální vyšetření krevních cév po věku 40 let je vynikajícím nástrojem pro prevenci a včasnou detekci aterosklerotických změn v mozkových cévách.

Pokud jde o sekundární prevenci, je primárně zaměřena na prevenci progrese nemoci. Zahrnuje všechna opatření od primární prevence, dodržování dietní stravy a užívání léků. Nesmíme zapomenout na důležitou roli, která je přiřazena odpovídajícím fyzickým a fyzioterapeutickým cvičením.

Je důležité si uvědomit, že navzdory vývoji moderní medicíny je mozková artérioskleróza vážným problémem, který vede k vysoké úmrtnosti obyvatelstva. Proto je nemoc mnohem snazší, ne-li zcela předešlá, a pak preventivním opatřením výrazně zpomalí její vývoj..

Vzdělávání: V roce 2005 se uskutečnila stáž na 1. lékařské fakultě Moskevské státní univerzity v Sechenově a získal diplom v oboru neurologie. V roce 2009 absolvovala postgraduální školu v oboru "Nervové nemoci".

Přečtěte Si O Závratě