Hlavní Migréna

Zvýšený intrakraniální tlak: příznaky, léčba, komplikace


Mnozí z nás nepřiznávají důležitost takovým příznakům, jako jsou malé bolesti hlavy, mírné závratě, rozmazané vidění... Tyto projevy zvýšeného intrakraniálního tlaku (zkráceně ICP) však mohou naznačovat závažné strukturální poškození látky v mozkové tkáni, zejména u dětí (nádor, krvácení, hematom, hydrocefalus). Proto neurologové tak velkou pozornost věnují problémům intrakraniální hypertenze nebo zvýšené ICP.

Co je to intrakraniální tlak??

Intrakraniální tlak je kvantitativní ukazatel, který odráží sílu účinků mozkomíšního moku na mozkovou tkáň. Normální hodnota ICP je v rozmezí od 100 do 151 mm Hg, což odpovídá 10 - 17 mm Hg.

Metody pro stanovení intrakraniálního tlaku

Posouzení úrovně intrakraniálního tlaku lze provést následujícími metodami:

 • vložení katétru do lumenu míchy nebo komor mozku, následované připojením manometru, který pracuje analogicky s rtuťovým teploměrem;
 • použití metod zobrazování pomocí počítače a magnetické rezonance;
 • ultrazvukové vyšetření mozku (synonymum: neurosonografie) u dětí do 1 roku věku;
 • echoencefaloskopie;
 • vyšetření obrazu fundusu s definicí typické kliniky - otok hlavy zrakového nervu, fuzzy obrysy, bledost.

Před měřením intrakraniálního tlaku je důležité určit metodu studia. U kojenců se dává přednost neurosonografii a echencefaloskopii. Pacientům, kteří utrpěli akutní narušení mozkové cirkulace, je přiřazena tomografická studie, oční oční stav očního pozadí u oftalmologa..

Příčiny zvýšeného intrakraniálního tlaku

Podmínky, za kterých dochází k vysokému intrakraniálnímu tlaku, zahrnují:

 • zvýšení objemu mozku v důsledku otoku, zánětu;
 • vytvoření velkého množství mozkomíšního moku s hydrocefalem;
 • přítomnost objemové formace (nádor, hematom, cizí těleso) v lebeční dutině;
 • zvýšení obsahu krve v dilatačních cévách mozku během otravy a intoxikace.

Hlavní nemoci doprovázené zvýšením ICP:

 • cerebrovaskulární příhoda různého původu (ischemické a hemoragické mrtvice);
 • traumatické poškození mozkové tkáně (otřes mozku a pohmoždění mozku);
 • zánětlivé změny v membránách s meningitidou, encefalitidou a ventrikulitidou;
 • intoxikace solemi těžkých kovů, methanolem nebo ethylalkoholem, dýmy toxických plynů;
 • nádory nejen látky, ale také membrán mozku, sub- a epidurálních hematomů;
 • vývojové anomálie (Arnold-Chiari, Dandy-Walker);
 • benigní intrakraniální hypertenze;
 • hydrocefalus.

Je třeba poznamenat, že příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku u kojenců v 90% případů jsou způsobeny porodním poraněním.

Časté příznaky charakteristické pro intrakraniální hypertenzi

V případě zvýšeného intrakraniálního tlaku jsou příznaky charakterizovány různorodostí a polymorfismem. Klinický obraz onemocnění u dětí a dospělých je odlišný. Hlavní znaky, které doprovázejí nárůst ICP, jsou:

 • bolest hlavy, která se vyskytuje hlavně ráno během probuzení, lokalizovaná v přední, časové a okcipitální oblasti, mající lisovací nebo praskající charakter;
 • nevolnost a zvracení;
 • ospalost;
 • zhoršená paměť, pozornost a myšlení;
 • závrať;
 • zvýšení nebo snížení krevního tlaku;
 • bradykardie - vzácný puls;
 • pocení
 • zrakové poškození v důsledku otoku papily zrakového nervu až do oslepnutí.

Příznaky intrakraniálního tlaku u dětí

Zvýšený intrakraniální tlak u dětí, jejichž příznaky se mohou objevit v prvních minutách a hodinách po narození, často vede k rozvoji závažných komplikací. Když znáte klíčové příznaky nemoci, můžete stanovit správnou diagnózu v raných stádiích a předepsat správnou léčbu dítěte (viz zvýšený intrakraniální tlak u dítěte)..
Mezi příznaky, které svědčí o vysoké ICP u dětí, patří:

 • vydutí velkých a malých fontanel, jakož i jejich pulzace;
 • divergence kostí lebky se zvětšením švů;
 • změna v chování dítěte: ospalost, letargie nebo naopak podrážděnost, slza;
 • třes brady;
 • opakované zvracení („fontána“), které nepřináší úlevu;
 • zrakové postižení;
 • okulomotorické poruchy ve formě strabismu, omezení rozsahu pohybů očních bulví;
 • porušení úrovně vědomí, v závažných případech je možné vyvinout kómu;
 • křečový syndrom;
 • zvětšení obvodu obvodu hlavy;
 • snížení síly v končetinách až do úplné imobility;
 • stravovací regurgitace.

Existují dvě možné možnosti vývoje klinického obrazu intrakraniální hypertenze:

 • náhlý nástup symptomů choroby se zhoršeným vědomím na úroveň hlubokého komatu; pravděpodobnost úmrtí je 92%;
 • postupný nástup symptomů nemoci.

Co je hydrocefalus??

Hydrocephalus je nadměrná akumulace mozkomíšního moku v lebeční dutině a je doprovázen zvýšením intrakraniálního tlaku. Následující stavy vedou k výskytu hydrocefalu:

 • zvýšení tvorby mozkomíšního moku (tekutina, která obklopuje mozek) s nádory vaskulárního plexu;
 • vytváření překážek odtoku mozkomíšního moku;
 • zánětlivý proces v mozkové tkáni.

Příznaky hydrocefalu u dětí

Hlavní příznakovou charakteristikou hydrocefalu u dítěte je postupné zvyšování velikosti hlavy do dvou let. Mezi hlavní příznaky hydrocefalu u novorozenců v důsledku zvýšení intrakraniálního tlaku patří:

 • intenzivní růst hlavy do konce prvního měsíce;
 • řídká vlasová linie;
 • nepřiměřeně velké čelo;
 • exophthalmos - vyčnívající oční bulvy;
 • progresivní pokles zrakové ostrosti v důsledku rozvíjející se atrofie optických nervů;

Hydrocephalus u dětí jiných věkových období je doprovázen neuroendokrinními poruchami, opožděným psychomotorickým vývojem, zášklby hlavy s frekvencí 2-4krát za sekundu.

Příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku u dospělých

Se zvýšením intrakraniálního tlaku se příznaky u dospělých vyvíjejí ve většině případů postupně. Do popředí přichází hlava, která má následující parametry:

 • charakter - drcení, prasknutí, zúžení, příležitostně - pulzování;
 • čas výskytu - ráno po probuzení, které je spojeno se zvýšením ICP;
 • provokující faktory - vodorovná poloha trupu, kašel, kýchání, napínání, nadměrné prodloužení hlavy;
 • doprovodné příznaky - nevolnost a zvracení, hluk v hlavě;
 • neodstraní se analgetiky.

Na druhém místě ve frekvenci se zvýšením intrakraniálního tlaku je syndrom autonomní dysfunkce, který je doprovázen:

 • výkyvy krevního tlaku a pulsu během dne;
 • porušení střevní motility s rozvojem zácpy nebo naopak průjmu;
 • hypersalivace - zvýšená slinění;
 • vlhkost kůže, zejména v oblasti dlaně a plantárních povrchů;
 • útoky udušení;
 • závrať
 • pocity strachu, úzkosti, podrážděnosti, apatie, ospalosti;
 • bolesti v srdci, břicho.

Mnohem méně často může být zvýšený intrakraniální tlak doprovázen vývojem stavů podobných mrtvici, které ohrožují život pacienta. V takových případech jsou pozorovány následující příznaky:

 • narušené vědomí až do bezvědomí;
 • silné závratě a nestabilita při chůzi;
 • snížená síla končetin;
 • porucha řeči;
 • nezvratné zvracení;
 • zhoršené fungování pánevních orgánů ve formě inkontinence nebo zadržování moči a stolice;
 • dysfunkce kardiovaskulárního a dýchacího systému.

Co je benigní intrakraniální hypertenze??

Benigní (idiopatická) intrakraniální hypertenze je jedním z nejhůře studovaných patologických stavů v moderní neurologii a neurochirurgii. Toto onemocnění je charakteristické pro ženy s nadváhou a děti. Četné studie nedokázaly zjistit příčinu..

U benigní intrakraniální hypertenze jsou pozorovány stejné příznaky, které jsou charakteristické pro zvýšený intrakraniální tlak. Je třeba poznamenat, že u této choroby dochází k spontánnímu zotavení několik měsíců po prvních projevech.

Komplikace, které mohou mít za následek zvýšený intrakraniální tlak

Život ohrožující stav je náhlé zvýšení intrakraniálního tlaku, které vede k úmrtí (smrti) při absenci vhodné léčby. Další komplikace charakteristické pro vysokou ICP zahrnují:

 • porušení mozečku ve velkých týlních foramenech, které je doprovázeno zhoršeným dýcháním, sníženou silou končetin, poškozeným vědomím;
 • epileptický syndrom;
 • snížené vidění až do slepoty;
 • porušení mentálních funkcí;
 • ischemické nebo hemoragické mrtvice.

Moderní metody léčby zvýšeného intrakraniálního tlaku

Léčba začíná po zjištění příčiny onemocnění..

První fáze - odstranění příčiny nemoci.

 • V případě, že intracerebrální formace vedla ke zvýšení intrakraniálního tlaku - nádor, hematom, aneuryzma, je po příslušném dalším vyšetření proveden nouzový zásah (odstranění tvorby objemu).
 • V případě nadměrné sekrece mozkomíšního moku během hydrocefalu se provádí posunovací operace, jejichž účelem je vytvoření další odtokové cesty pro mozkomíšní mok, což vede ke snížení intrakraniálního tlaku.

Druhá fáze - korekce léku na intrakraniální tlak.
Za tímto účelem se používají následující skupiny drog:

 • osmodiuretika (mannitol, glycerol), jejíž působení je zaměřeno na snížení množství mozkomíšního moku;
 • smyčková diuretika (furosemid);
 • hormonální léky (dexamethason);
 • diacarb;
 • neuroprotektory (glycin).

Třetí fáze - manipulace s drogami.
Komorová punkce, dekompresní kraniotomie jsou navrženy tak, aby snížily objem mozkomíšního moku v lebeční dutině..
Stádium čtyři - dietní terapie.
Omezte množství tekutiny a soli, které vstupují do těla, což odpovídá dietě č. 10, 10a.
Pátá fáze - použití technik manuální terapie, hyperbarická oxygenace, řízená arteriální hypotenze, hyperventilace.

Během zvýšené léčby je mimořádně vzácné, že se může objevit snížený intrakraniální tlak, jehož příznaky jsou:

 • ospalost;
 • slabost;
 • horší bolesti hlavy s pohybem hlavy;
 • závrať;
 • nevolnost a zvracení.

Léčba zvýšeného intrakraniálního tlaku by měla být komplexní.

Co dělat, pokud máte příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku?

Níže je uveden algoritmus akcí, které musí dodržovat všichni pacienti se symptomy zvýšené ICP.

 • Zklidni se. Je třeba si uvědomit, že v současné době existuje mnoho metod normalizace úrovně intrakraniálního tlaku bez ohrožení života.
 • Poraďte se s neurologem v ordinaci lékaře, který vám předepíše seznam vyšetření (CT nebo MRI, ultrazvuk, rentgen, vyšetření oftalmologem).
 • Přísné dodržování všech doporučení lékaře (strava, užívání léků, v případě potřeby - chirurgická léčba). Nedodržení úkolů může mít za následek smrt..

5 mýtů o zvýšeném intrakraniálním tlaku

 • První mýtus: u pacientů se zvýšeným intrakraniálním tlakem je zotavení pozorováno s věkem, takže není potřeba žádná léčba.

To je jedna z hlavních mylných představ. Trvalé a dlouhodobé působení mozkomíšního moku na látku mozku vede k rozvoji výše uvedených komplikací.

 • Mýtus dva: intrakraniální hypertenze je nevyléčitelné onemocnění.

Přítomnost široké škály léčiv, chirurgické léčebné metody tuto skutečnost vyvrací. Odstranění příčiny zvýšení ICP vede k úplnému zotavení.

 • Mýtus tři: tendence ke zvýšení intrakraniálního tlaku je geneticky určena a zděděna.

V současné době neexistuje žádná studie potvrzující dědičnou teorii vývoje nemoci.

 • Mýtus čtyři: děti se zvýšeným intrakraniálním tlakem jsou mentálně retardované a mají nízké IQ.

Chybné hledisko.

 • Mýtus pět: normalizace úrovně ICP je možná pouze u léků.

Falešná skutečnost, protože v některých případech může být vyžadována chirurgická léčba..

Jaké léky snižují intrakraniální tlak?

Z tohoto článku se dozvíte o lécích na intrakraniální tlak, indikacích a kontraindikacích pro použití léčiv, nežádoucích účincích.

Intrakraniální tlak je jednou z příčin bolesti hlavy. Báze - akumulace mozkomíšního moku (mozkomíšního moku) v lebce v oblasti srdeční komory k ochraně mozku před poškozením.

Typy drog

Existují dva typy léků na intrakraniální tlak: některé zmírňují příznaky onemocnění, zlepšují kvalitu života pacienta. Druhá - odstranit hlavní příčinu patologie. Pro účinnou léčbu jsou tyto dvě skupiny kombinovány a poskytují trvalý výsledek, dlouhodobé snížení ICP.

Všechny léky, které snižují kraniální tlak, jsou silné, pokud jsou používány nesprávně, mohou způsobit vážné poškození lidského zdraví, a proto jsou předepisovány striktně podle lékařských indikací, což je schéma vyvinutá lékařem.

Léky bez korekce životního stylu jsou neúčinné, ale léčba je vždy vícerozměrná a jejím cílem je zlepšení:

 • mozkomíšní mok;
 • mozková mikrocirkulace;
 • snížení volné tekutiny v krevním řečišti.

To pomáhá zbavit se patologických příznaků:

 • nedostatek normálního periferního vidění;
 • ranní cefalolalgie;
 • pastovitost obličeje, krku, hlavy;
 • nevolnost
 • únava
 • změny nálady.

Léky proti intrakraniálnímu tlaku se nikdy neberou samostatně.

Indikace pro použití

Protože mozkomíšní tekutina plní funkci ochrany mozkových hemisfér, jsou tablety před intrakraniálním tlakem předepsány pro sebemenší porušení její mikrocirkulace. Vážným důvodem jejich jmenování jsou:

 • nesnesitelné bolesti hlavy;
 • pocit zúžení hlavy;
 • nevolnost
 • zhoršení zrakové ostrosti a sluchu;
 • výskyt patologických reflexů (nekontrolované pohyby končetin a očí);
 • podrážděnost;
 • snížený výkon;
 • poruchy spánku
 • syndrom chronické únavy;
 • meningitida;
 • encefalitida;
 • poranění lebky;
 • hydrocefalus;
 • vaskulární patologie, VVD.

Ignorování takových projevů způsobuje hypoxii mozku, nevratné procesy v centrálním nervovém systému až do smrti. Porucha ICP je diagnostikována měřením tlaku mozkomíšního moku.

Seznam léčiv

Nedostatek nebo nadbytek mozkomíšního moku (mozkomíšního moku) vede ke změně intrakraniálního tlaku, který je korigován pomocí speciálních léků. Jinak existuje riziko rozvoje epilepsie, slepoty nebo jiných závažných komplikací. V tomto případě se používá několik skupin drog..

Diuretika

Jednou z hlavních kategorií jsou diuretika. Jedná se o diuretika, která odstraňují přebytečnou tekutinu z těla a snižují celkový objem cirkulující krve. Protože mozkomíšní mok je tvořeno filtrací biologické tekutiny, snížení jeho objemu také snižuje jeho množství, to znamená, že normalizuje intrakraniální tlak.

Diakarb je nejčastěji předepisován se slabým diuretickým účinkem. Jedná se o smyčkové diuretikum, které snižuje produkci mozkomíšního moku blokováním řady transportních systémů a enzymů a stojí 252 rublů..

Kromě toho používají:

 • Lasix je smyčková diuretika, která vytlačuje vodu a soli z těla a narušuje reabsorpci sodíku a chloru. ICP je normalizováno do 30 minut. Cena - 46 rublů.
 • Furosemid - patří do stejné farmakologické skupiny, rychle odstraňuje přebytečnou vlhkost z těla, dramaticky aktivuje renin-angiotensin a další neurohumorální regulační jednotky v reakci na masivní diurézu. Stojí to - 19 rublů.
 • Hypothiazid - thiazidové diuretikum s antihypertenzivními účinky, působí v renálních tubulech, odstraňuje draslík z těla a způsobuje metabolické poruchy. Stojí to 86 rublů.
 • Glycerol (Glycerin) - rychle působící osmotická diuretika, která se používá v čípcích, včetně, normalizuje strukturu krevních cév, snižuje ICP, stojí 140 rublů.
 • Mannitol je osmotický diuretikum, působí po 10 minutách, způsobuje narušení metabolismu elektrolytů. Cena - 90 rublů.

Dobře to funguje s použitím eufillinových diuretik, které vyvažují práci nefronů. Cena - 12 rublů.

Vasodilatory (vazodilatační)

Vasodilatační léčiva se používají při vysokém intrakraniálním tlaku, je-li nutné zlepšit mozkovou mikrocirkulaci.

Nejúčinnějším lékem je Magnesia, která rozšiřuje lumen kapilár, projevuje se jako antispasmodikum, diuretikum a snižuje arytmii. Cena - 25 rublů.

Kyselina nikotinová je druhým lékem ve skupině, který se podílí na normalizaci toku mozkomíšního moku. Lék má vazodilatační účinek, normalizuje regionální průtok krve, má slabý antikoagulační účinek (zvyšuje fibrinolytickou aktivitu krve) a vyrovnává metabolismus lipidů. Stojí to - 30 rublů.

Vysoce specifické beta-blokátory

Skupinové léky snižují krevní tlak a nepřímo - intrakraniální. Léky dokonale zastavují cefalgii při vysoké ICP.

Název drogCena v rublech
Atenolol13
Anaprilindevatenáct
Bisoprolol45
Carvedilol73
Coriol307
Metoprolol28
Nebilet531
Nebivolol216

Neurometabolické stimulanty

Drogy z intrakraniálního tlaku paralelně nejen normalizují krevní tlak, ale zlepšují paměť, zvyšují duševní výkon, soustředí pozornost, zastavují kognitivní poškození.

Název drogCena v rublech
Nootropil239
Piracetam25
Pantogam359
Noopept339
Glycintřicet
Cerebrolysin971

Cévní přípravky

ICP pilulky současně optimalizují procesy cerebrální cirkulace.

Název drogCena v rublech
Cavinton113
Cinnarizine36
Sermion555

Kofeinové výrobky

Při sníženém intrakraniálním tlaku je třeba užívat pouze přípravky obsahující kofein.

Název drogCena v rublech
Citramondeset
Askofen26
Regulton380
Saparal175

Jiné skupiny drog

U pacientů s vysokým intrakraniálním tlakem je prokázáno, že mají ACE inhibitory: Kapoten (148 rublů), Captopril (12 rublů), ale neměli by být užíváni s Furosemidem kvůli riziku srdečního selhání..

Multivitaminy skupiny B zlepšují mozkovou funkci: Neurovitan (835 rublů), B-50 (1 250 rublů), Neurobion (281 rublů). Účinné tablety Trexil NEO (300 rublů), jejichž příjem snižuje intrakraniální tlak, zmírňuje bolest.

Tablety nové generace

Kefalgie je zastavena intrakraniálním tlakem, pomůžou vám tablety poslední generace patřící do skupiny blokátorů vápníkových kanálů. Nejúčinnější:

Název drogCena v rublech
Nifedipine31
Diltiazem93
Isoptin385
Verapamil38
Kordafen64
Nitrendipin240
Corinfar64
Nimotop1 500
Amlodipin31

Kontraindikace

Tablety se zvýšeným intrakraniálním tlakem patří do různých farmakologických skupin, mají individuální kontraindikace na předpis, ale jsou kombinovány podle obecných omezení použití:

 • individuální nesnášenlivost;
 • hypotenze;
 • atrioventrikulární blok;
 • bradykardie;
 • respirační deprese;
 • Chronické selhání ledvin;
 • asthmoidní složka;
 • patologie srdce a krevních cév;
 • ONMK;
 • AMI;
 • těhotenství;
 • dětství;
 • stálá fyzická aktivita (sport, dělníci);
 • slabost;
 • závrať;
 • bolest na hrudi vyzařující na rameno, krk, čelist;
 • tachykardie;
 • akutní selhání ledvin.

Vedlejší efekty

Negativní reakce při používání tablet pro léčbu vysokého ICP jsou běžné u léčiv všech skupin:

 • z kardiovaskulárního systému: zpomalení pulzu na 50 nebo méně tepů za minutu nebo tachykardie, pokles krevního tlaku, progresi srdečního selhání s anginózními záchvaty a riziko AMI, poruchy srdečního rytmu různého původu, atrioventrikulární blok, kolaps, asystole;
 • z nervového systému: závratě, mdloby, cefalolalgie, úzkost, vysoká únava, astenie, ataxie, třes končetin, hrudka v krku, maskovaná tvář;
 • z trávicí soustavy: nevolnost, dyspepsie, krvácení dásní, tkáňové pasty, zvýšená koncentrace jaterních enzymů v krvi;
 • na straně kůže a sliznic: alergické vyrážky, kopřivka, svědění, karmínový obličej, multiformní exsudát erytému, anafylaxe až do Quinckeho edému;

Velmi zřídka: přírůstek na váze, agranulocytóza, hyperprolaktinémie, gynekomastie, artritida, dočasná ztráta zraku, plicní edém, periferní edém, trombocytopenie bez příznaků, galaktorea.

Pokud se objeví negativní příznaky, je třeba okamžitě vysadit léky z vysokého nebo nízkého intrakraniálního tlaku a o další léčbě je třeba konzultovat lékaře..

Metody léčby intrakraniálního tlaku

Léčba intrakraniálního tlaku vyžaduje stanovení přesné příčiny a komplexní kompetentní přístup v terapii. Jedním z příznaků zdravotní poruchy je intrakraniální hypertenze. Strukturální mozkové léze, těžké patologie, i když nejsou vrozené, se vyvíjejí postupně.

Příznaky intrakraniální hypertenze

Mozek míchy obklopující mozek na něj vyvíjí určitý tlak. Tato hodnota je relativně konstantní a kolísá v rozmezí 10-15 mm RT. Svatý.

Protože kosti lebek u dospělých rostly pevně a velikost intrakraniální dutiny zůstává nezměněna, zvýšení tlaku tekutin vede k patologickým stavům.

Jak zjistit vysoký krevní tlak?

Klíčové vlastnosti:

 • Ostré bolesti hlavy, zhoršující se ráno, během probuzení. Bolest může být lokalizována v kterékoli oblasti lebky, má tlakový praskající charakter;
 • Nepřiměřené zvracení, nevolnost, nesouvisející s jídlem;
 • Porucha vědomí, poškození paměti;
 • Neschopnost soustředit se, ztráta pozornosti, problémy s pamětí;
 • Snížená vize až do úplné ztráty;
 • Časté závratě;
 • Pokles krevního tlaku;
 • Snížená srdeční frekvence
 • Nadměrné pocení, slinění;
 • Útoky udušení, doprovázené úzkostí, strachem, depresí, apatií;
 • Podmínka je nebezpečná, pokud má pacient příznaky podobné stavu před mrtvicí (porucha a ztráta vědomí, porucha řeči, chůze, porucha vylučování, dýchací cesty, kardiovaskulární systém)

Zvýšený intrakraniální tlak u dětí

U dětí nárůst ICP naznačuje:

 1. Vysunutí fontanel, pulzace;
 2. Zvýšení švů mezi kostmi lebky, divergence lebečních kostí, zvětšení objemu hlavy;
 3. Třesoucí se bradou;
 4. Ospalost, letargie, nervozita, podrážděnost a další změny v chování dítěte;
 5. Bezdůvodné silné zvracení, které není spojeno s jídlem;
 6. Strabismus, snížené vidění;
 7. Těžce narušené vědomí;
 8. Křečový syndrom;
 9. Snížení svalového tónu až do úplné imobility.

Podmínka se může postupně zvyšovat nebo prudce projevovat.

Příčiny zvýšeného intrakraniálního tlaku

Zvýšení ICP může způsobit:

 • Otok a zánět mozku;
 • Hydrocephalus a v důsledku toho nadměrná produkce mozkomíšního moku;
 • Novotvary v lebeční dutině;
 • Těžká otrava;
 • Cévní mozková příhoda;
 • Poranění mozku a modřiny;
 • Zánět meningů;
 • Patologie vývoje, včetně vrozeného;
 • Kapka mozku

Komplikace ICP

 1. Dýchací problémy
 2. Ztráta zraku (k úplné slepotě)
 3. Duševní poruchy
 4. Epilepsie
 5. Cévní mozková příhoda

Úprava intrakraniálního tlaku

Doma je obtížné léčit intrakraniální tlak. Terapie je složitá a zahrnuje léčbu drogovou i nelidskou.

Délka léčby a pravděpodobnost úplného zotavení závisí na stadiu choroby, příčinách, které ji způsobily, na celkovém zdravotním stavu pacienta a gramotnosti předepsané léčby..

V počáteční fázi je velmi důležité stanovit příčinu zvýšení intrakraniálního tlaku:

 • Nádor (nádor, hematom, cysta, aneuryzma) je chirurgicky odstraněn;
 • Díky hydrocefalu vám chirurgický zásah (instalace bočníku) umožňuje vypustit přebytečnou mozkovou tekutinu a snížit tlak na výstelku mozku;

Léky

Léková terapie zahrnuje:

 • Prostředky ke snížení produkce mozkomíšního moku;
 • Smyčková diuretika;
 • Dexamethason (hormonální léčivo, glukokortikosteroid);
 • Diakarbové tablety (slabé diuretikum);
 • Příprava na normalizaci procesů v mozku a podpoře buněk, které zlepšují energetický metabolismus (neuroprotektory)
 • Chirurgické výkony:
 • Propíchnutí komor mozku za účelem studia mozkomíšního moku (ventrikulární propíchnutí). U dětí do jednoho roku se tento postup provádí pomocí velkého písma.
 • Dekompresivní kraniotomie - kraniotomie ke snížení tlaku tekutin na meninges

Nutriční omezení

Strava s omezením soli, protože zadržuje tekutinu v těle:

 • Rovnoměrná výživa, porce - střední, 4-5krát denně;
 • Polévka - 300 g na jedno jídlo. Upřednostňují se vegetariánské polévky (zelenina, cereálie, brambory), ochucené zakysanou smetanou, s přídavkem čerstvých bylinek, kyselina citronová. Nezahrnuje silné maso, ryby, houbové vývary, luštěniny;
 • Včera chléb z hrubé mouky, strava nesolené nepoživatelného pečiva. Zakázáno: muffin, čerstvý chléb, listové těsto, palačinky;
 • Nízkotučné maso, přednost - králík, krůta, kuře, telecí maso, hovězí maso, libové vepřové maso. Maso se doporučuje vařit, pak se upéct bez soli; nakrájená masová jídla jsou zobrazena. Limit - vařené uzeniny s nízkým obsahem tuku, je zakázáno: tuk, kachna, husí, játra, droby, uzené klobásy, konzervované potraviny;
 • Ryby - vařené nízkotučné mořské plody;
 • Mléko, kyselé mléko, nízkotučný tvaroh, jogurty se zeleninou a ovocem. Sýry s vysokým obsahem tuku jsou zakázány;
 • 1 slepičí vejce denně, míchaná vejce. Smažená vejce vařená na tvrdo - zakázáno;
 • Zrna a těstoviny vařené ve vodě nebo mléce jsou povoleny, s výjimkou luštěnin;
 • Vařená a pečená zelenina. Užitečné jsou brambory, mrkev, řepa, rajčata, okurky, dýně, cuketa, květák, salát, zelenina. Omezte použití hrášku, zelí. Zakázáno: houby, špenát, šťovík, česnek, ředkvičky, ředkvičky, cibule, solené, nakládané, nakládaná zelenina;
 • Jako zákusky se zobrazuje zralé sladké ovoce, bobule (včetně sušeného), ovocné nápoje, ovocné nápoje, želé z nich, želé, džemy, džemy, med. Zakázaná čokoláda, pečivo, koláče, pečivo, čokoláda;
 • Jako nápoje - slabý čaj a káva pít s mlékem, džusy (kromě hroznů). Káva a kakao jsou zakázány;
 • Sladká smetana a rostlinný olej.

Alternativní techniky

Manuální terapie, akupunktura, hyperbarická oxygenace, hyperventilace a další techniky, které vám umožňují vzít nemoc pod kontrolu.

Alternativní metody normalizace intrakraniálního tlaku

Levandulový éterický olej pomůže uklidnit a zmírnit bolesti hlavy. Několik prstů se nanese na konečky prstů a vmasíruje se do whisky, zatímco se masírují.

Smíchejte 4 lžíce. l Valeriánský kořen, sušená tráva sladké a sekané ovoce hloh. Umístěte směs do láhve z tmavého skla, zalijte 0,5 litru vroucí vody a nechte vyluhovat po dobu 10-12 dní.

Nádobu protřepávejte denně, aby se promíchala. Hotový lék se kape na kus rafinovaného cukru (20 kapek) a ráno a večer se zahřívá na lačný žaludek;

Tradiční medicína doporučuje pít 0,5 l přírodní březové mízy bez cukru denně. Dodává tělu minerály a vitamíny a zároveň zajišťuje lehký močopudný účinek.

Jak snížit intrakraniální tlak: léky, chirurgie a alternativní léčba

Každý slyšel, že tlak uvnitř lebky se může zvýšit nebo snížit. Hypertenze se vyskytuje při kašli, křiku, vzpírání a dalších každodenních chvílích a přechází po návratu člověka do klidného stavu. Vážné nebezpečí představují akutní situace, kdy se intrakraniální tlak náhle zvýší a vede k rychlému zhoršení stavu osoby v důsledku přemístění různých mozkových struktur a narušení jejich normálního krevního zásobování. V tomto případě je nutná pohotovostní lékařská péče. Chronická forma intrakraniální hypertenze může trvat roky, pravidelně se projevující krizí, během níž člověk zažívá silné bolesti hlavy a jiné utrpení. Pro tyto lidi je zvláště důležitá otázka, jak snížit intrakraniální tlak doma..

obecná informace

Lidský mozek je heterogenní struktura skládající se z mozkové hmoty, membrán, mozkomíšního moku (mozkomíšního moku) a krevních cév. To vše se nachází v uzavřené lebce s pevnými stěnami. Co je to intrakraniální tlak (ICP)? Tento ukazatel se skládá z následujících složek:

 1. Tlak CSF - tato tekutina je neustále produkována ve speciálních vaskulárních plexech a je absorbována do žilních dutin. Likvidace teče kolem mozkových hemisfér shora a akumuluje se uvnitř ve svých komorách, v neustálém oběhu.
 2. Turgor (elasticita) mozkové látky - záleží na přílivu arteriální a odtoku žilní krve.
 3. Hydratace (tekutina) uvnitř buněk a osmotický tlak v extracelulárním prostoru.

Všechny tyto komponenty ovlivňují hodnotu ICP. Hodnoty 3,5 až 15 mmHg se u dospělých považují za normální. Umění. Zdravý člověk v klidném stavu tento tlak necítí. Je nemožné jej měřit (na rozdíl od krevního tlaku) sami doma, to lze provést pouze při lumbální punkci nebo při otevřené mozkové operaci.

Akutní forma intrakraniální hypertenze se obvykle vyvíjí v důsledku zranění, mozkových krvácení, dekompenzace nádoru, proto se vyznačuje rychlým zhoršením stavu člověka a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Nadměrné zvýšení tlaku je nebezpečné dislokace určitých mozkových struktur a zhoršená funkce vitálních center. Rychle zastavte příznaky a zmírněte intrakraniální tlak v tomto případě pouze v nemocnici.

Člověk se musí vypořádat s chronickou formou častěji, vyvíjí se postupně na pozadí torpidně rostoucích nádorů, cystických formací, nebo jak postupuje porucha venózního výtoku, existuje benigní patologie s neznámou etiologií. Klinika je v tomto případě charakterizována střední závažností projevů s periodickými krizemi. Zvýšení tlaku uvnitř lebky lze posuzovat podle určitého souboru klinických jevů, z nichž hlavní jsou:

 • praskající bolest hlavy ve frontálních lalocích, která začíná v časných ranních hodinách a postupně mizí do poloviny dne, se může bolest znovu vrátit v noci;
 • doprovodné příznaky - nevolnost, zvracení ráno, pocit tlaku na oči, ztráta sluchu a zraku, závratě, nadměrný hluk v hlavě.

Lidé s chronickým zvýšením intrakraniálního tlaku jsou meteosenzitivní, téměř vždy mají chronickou únavu, poruchy spánku, podrážděnost, krevní tlak často stoupá.

Závažnost klinických příznaků závisí na stupni intrakraniální hypertenze a kompenzačních rezervách těla.

Obecné zásady léčby

Abyste pochopili, jak léčit intrakraniální tlak, musíte pochopit mechanismy vzniku tohoto syndromu u konkrétního pacienta, a to je úkolem lékaře.

Zvýšená ICP je vždy výsledkem nějaké patologie v lidském těle. Abychom se úplně zbavili bolestivého stavu a normalizovali tlak, je nutné eliminovat primární onemocnění, což není vždy možné rychle. Lidé se někdy musí vypořádat s touto podmínkou celé roky, dokud není příčina objasněna a odstraněna..

K naléhavému snížení intrakraniálního tlaku s hrozbou přemístění důležitých struktur a klínů mozku se v nemocnici používají různé léky. Jak snížit ICP doma by mělo být známo všem pacientům s chronickými onemocněními a vysokým rizikem hypertenze mozkomíšního moku. Nejprve je třeba dodržovat následující doporučení:

 • omezit denní příjem soli;
 • snížit příjem tekutin - pít maximálně 1,5 litru denně;
 • pravidelně koordinovat s lékařem potřebu diuretik (tablety Diakarb, Diuver, Furosemide nebo jiné tablety);
 • odmítnout navštívit lázně, sauny, pláže, nebýt na otevřeném slunci;
 • neužívejte horké koupele, plavejte pouze v teplé vodě;
 • spát v chladné místnosti s extra polštářem;
 • nezapojujte se do sportovních sportů, vyhněte se vytrvalosti a vzpírání;
 • odmítnout leteckou dopravu a klesání vysokorychlostním výtahem;
 • jednou čtvrtina pro masáž krku a límce;
 • zahrnout potraviny bohaté na draslík (sušené meruňky, švestky, brambory, dýně, zeleninu) do každodenní stravy;
 • léčit stávající doprovodné nemoci - vysoký krevní tlak, epilepsii atd.;
 • vyhněte se použití jakýchkoli vazodilatačních léků (např. dusičnanů).

Dodržování těchto pokynů pomůže snížit riziko zvýšeného intrakraniálního tlaku na kritické hodnoty vyžadující hospitalizaci..

Tradiční metody

Léčba intrakraniálního tlaku u dospělých nebo dětí se provádí odlišně v závislosti na příčině, která vyvolala výskyt tohoto syndromu, jakož i na závažnosti symptomů a závažnosti stavu pacienta..

Existují dvě hlavní oblasti - konzervativní a chirurgická. První zahrnuje užívání drog, druhý - operace.

Konzervativní terapie

Léky ke snížení intrakraniálního tlaku jsou předepisovány pacientům jako součást konzervativní terapie pro chronickou formu patologie bez výrazného progresí symptomů. Počet léků účinných se zvýšeným tlakem uvnitř lebky není tak velký. Základem jsou diuretika, jejichž výběr závisí na závažnosti stavu pacienta.

Takové léky jako Mannitol a Mannitol rychle zmírní závažné příznaky se zvýšeným tlakem mozkomíšního moku. Jsou to osmotická diuretika, která jsou podávána intravenózně v proudu nebo kapáním v nemocničním prostředí v dávce 0,5 až 1,5 g na kilogram tělesné hmotnosti. Zajišťují zvýšení koncentrace rozpuštěných aktivních částic v krevní plazmě (osmolarita), což přispívá k transportu tekutin z tkání, včetně mozku, do vaskulárního lože. Drogy mají kontraindikace, proto nejsou vhodné pro samoléčení.

Jak snížit intrakraniální tlak doma? Ke zmírnění stavu pacienta můžete ovlivnit hlavní mechanismy:

 • zajistit odstranění přebytečné tekutiny - k tomu jsou vhodné diuretika Furosemid (Lasix), Diacarb, Hypothiazid, Veroshpiron;
 • zlepšit odtok žíly - léky se používají ke zvýšení tónu žilních cév (flebbia, troxevasin), jakož i eufillinu, produktů obsahujících kofein (Askofen, Kaffetin atd.).

Všechny léky musí být použity po konzultaci s lékařem.

Použití takových prostředků jako Cavinton, Nootropil, Glycine a další nemá žádný vztah k mechanismům zvyšování intrakraniálního tlaku, což znamená, že nemůže vyřešit problém, jak zmírnit příznaky hypertenze mozkomíšního moku a zmírnit stav pacienta.

Chirurgická operace

V případě neúčinné medikamentózní terapie nebo ve vážném stavu pacienta a rychlého zvýšení tlaku se používají chirurgické metody léčby. Chirurgické zákroky se provádějí v následujících režimech:

 1. Ventrikulární defekt a umístění katétrů do laterálních komor mozku k odstranění přebytečné tekutiny.
 2. Dekompresní trepanace - paliativní opatření, je vytvoření umělého „okna“ v časové kosti lebky ke snížení tlaku na mozek, používá se v inoperabilních případech.
 3. Plánované operace posunují nebo vytvářejí umělý způsob, jak mozkomíšní mok vystoupit. Ke snížení tlaku se používá speciální zařízení (shunt), které se zasune otvorem do lebky pacienta. Pomocí chlopní je regulováno množství mozkomíšního moku absorbované komorou mozku, přebytek katétrem je odeslán z lebky do břišní dutiny pacienta. Kontraindikace je přítomnost akutního infekčního onemocnění a funkčního srdečního selhání..

Netradiční metody

Pokud pacient skutečně zvýšil intrakraniální tlak, lze jako další opatření ke zlepšení výsledku hlavní medikamentózní terapie použít léčbu lidovými léky..

Léčivé byliny

Jak rychle snížit ICP u dospělých léčivých rostlin, je lepší se poradit s odborníkem.

Příklady některých receptů na snížení tlaku uvnitř lebky:

 • Suchá tráva jitrocelu (3 polévkové lžíce lžíce) a půl litru vody - vařte ve vodní lázni po dobu čtvrt hodiny, pak trvat na půl hodiny, napněte vývar ve skleněné misce. Vezměte čtvrtý šálek čtyřikrát denně.
 • Přírodní březová míza - 2 šálky během dne na dlouhou dobu bez věkových omezení.
 • Odvar z březových pupenů - 2 polévkové lžíce surovin na litr horké vody, vařte 20 minut, pak trvejte jednu hodinu pod víkem. Po namáhání vezměte půl sklenice 3krát denně ráno a 1krát za sekundu.
 • V noci stlačuje čelo - navlhčete malou bavlněnou utěrku ve směsi stejných dílů gáfru a alkoholu nebo v teplém mátovém vývaru (sklenici drcené máty na litr vody, vařte 15 minut, poté ochlaďte na 45–50 stupňů).
 • Bylinný čaj - připravte směs stejných částí hloh, máty, bylinných bylin a valeriánu, vařte rychlostí 1 lžička. na šálek a pití po celý den místo běžného čaje.

Mnoho receptů a tipů, jak snížit zvýšený intrakraniální tlak, lze najít hodně, ale stojí za to pochopit, že žádný z nich nemůže zcela nahradit tradiční léčbu..

Fyzioterapie

Existují sady cvičení ke snížení intrakraniálního tlaku.

Jsou založeny na zlepšení krevního oběhu, zejména venózního odtoku, a používají se jako doplněk k lékům a k prevenci útoků zvýšeného ICP. Například:

 • naklápění hlavy střídavě ve všech směrech, pak kruhové rotace hladkým tempem - asi 20krát;
 • kulatý váleček, navinutý za hlavou, projeďte zadní částí hlavy a svaly krku, poté dolů na 12-15 minut;
 • Popíjení - ležící na zádech, natahování vzhůru s narovnanými pažemi, pak stočení jako ježek, přitlačení ohnutých nohou k hrudníku, narovnání a protažení. Začněte 2-3krát a poté zvyšte částku na dva až tři.

Všechny tyto metody mohou pomoci zmírnit stav pacienta s intrakraniální hypertenzí, působící na hlavní příznaky této patologie. Jak mohu radikálně snížit intrakraniální tlak - to je známo odborníkům, kteří vyšetřují pacienta, určují příčinu vývoje ICH syndromu a určují možné způsoby jeho odstranění.

Intrakraniální tlak u dospělých: příznaky, příčiny, diagnostika a léčebné metody

Jsou chvíle, kdy je osoba narušena prasklou bolestí hlavy, kterou nelze zbavit analgetik. To může být známkou vysokého intrakraniálního tlaku u dospělých. Příznaky tohoto stavu mohou být stejné jako při skoku v krevním tlaku. Intrakraniální hypertenze však vyžaduje zcela odlišný přístup k léčbě než arteriální. Proč se zvyšuje tlak uvnitř lebky? A jak ulevit od bolesti hlavy? Budeme se zabývat těmito otázkami v článku..

Co to je

Uvnitř mozku tekutina neustále cirkuluje, což se nazývá mozkomíšní mok. Prochází speciálními kanály a pak se vstřebává do krve. Pokud není narušena cirkulace mozkomíšního moku, zůstává intrakraniální tlak normální.

Kvůli různým patologiím může být mozkomíšní tekutina produkována v nadměrném množství nebo špatně absorbována do krve. Potrubí uvnitř mozku se může ucpat. V důsledku toho je narušen volný pohyb mozkomíšního moku. Kapalina v mozkové tkáni stagnuje.

Hromadění mozkomíšního moku vede ke zvýšení objemu mozku. Orgánové tkáně bobtnají. Objem lebky však zůstává nezměněn. Kostní tkáň se nakonec nemůže protáhnout. Oteklý mozek zabírá velký prostor. To vede ke zvýšení tlaku a napětí uvnitř lebky..

Velmi často je intrakraniální (cerebrální) hypertenze doprovázena zvýšeným krevním tlakem. Koneckonců, akumulace mozkomíšního moku stlačuje cévy. To způsobuje potíže v diagnostice patologie..

Jak se projevuje zvýšený intrakraniální tlak u dospělých? Příznaky se mohou lišit. Klinický obraz do značné míry závisí na tom, která část mozku je stlačena. Pacienti si nejčastěji stěžují na bolest a pocit plnosti uvnitř hlavy.

Etiologie

Zvýšený intrakraniální tlak není samostatným onemocněním. Toto je jen jeden z projevů různých patologií. Neurologové izolují akutní a chronickou mozkovou hypertenzi.

Hlavní příčinou zvýšeného intrakraniálního tlaku v akutní formě je mrtvice nebo prasknutí aneuryzmatu. K vážnému poškození mozkové tkáně dochází, což vede k náhlé a ostré hypertenzi. V tomto případě pacient potřebuje urgentní pomoc od lékaře. Je možné chirurgicky obnovit oběh mozkové tekutiny.

Nejčastěji je však zaznamenána chronická mozková hypertenze. Může to být příznak následujících patologií:

 • benigní a maligní nádory v mozku;
 • meningitida nebo encefalitida;
 • hydrocefalus;
 • zranění hlavy;
 • epilepsie;
 • mozková vaskulární obstrukce;
 • metabolické poruchy;
 • hematomy uvnitř lebky;
 • hypoxie mozku;
 • otrava alkoholem a drogami.

Obezita může být také příčinou zvýšeného intrakraniálního tlaku. Obzvláště nebezpečné jsou usazeniny tuku v hlavě, krku a hrudi. Pokud hmotnost osoby překračuje normu o více než 30 - 45 kg, pak to představuje vysoké riziko vzniku mozkové hypertenze..

Symptomatologie

Zvažte hlavní projevy vysokého intrakraniálního tlaku u dospělých. Příznakem této patologie je prasknutí bolesti v lebce, která nemá jasnou lokalizaci. Ráno se obvykle vyskytují nepříjemné pocity a večer se stav pacienta zlepšuje.

Člověk s bolestí hlavy se obvykle pokusí lehnout. Ale s mozkovou hypertenzí to vede pouze ke zhoršení pohody. V poloze na zádech krev proudí do lebky a zvyšuje se produkce mozkomíšního moku. Syndrom bolesti je také zhoršován jakýmikoli pohyby hlavy..

Jak odlišit hypertenzi od zvýšeného intrakraniálního tlaku u dospělých? Příznakem skoku v krevním tlaku je bolest hlavy v zadní části hlavy a chrámů. Může to být bolavé nebo pulzující. Při mozkové hypertenzi dochází u pacienta k prasknutí bolesti hlavy. Roztáhly se po lebce..

Vysoký mozkový tlak je navíc obvykle doprovázen dalšími neurologickými příznaky:

 1. Poruchy vidění. Pacient má dvojí vidění. Jeho žáci slabě reagují na světlo. Osoba nerozlišuje mezi objekty umístěnými na boku orgánu zraku. Často je před očima pocit mlhy.
 2. Stagnace optických nervových disků. Pouze oftalmolog může přesně identifikovat tento příznak během vyšetření fundusu. Navenek se to projevuje silným zarudnutím očí v důsledku přetečení krevních cév.
 3. Porušení pohybů po celá staletí. Pro pacienta je obtížné úplně zavřít oči.
 4. Nevolnost a zvracení. Tyto příznaky se vyskytují mimo příjem potravy. Po zvracení se stav pacienta nezlepší. Nevolnost v tomto případě není způsobena žaludečními problémy, ale podrážděním zvracení v mozku..
 5. Pocit letargie a neustálé únavy. Slabost a astenie jsou spojeny s tlakem mozkomíšního moku.
 6. Dýchavičnost. S mozkovou hypertenzí je dýchací centrum stlačeno.
 7. Bolesti zad. Zvýšená produkce mozkomíšního moku vede k bolesti páteře.
 8. Paréza. Může se objevit ostrá svalová slabost v končetinách. Výsledkem je, že pacient není schopen pohnout rukou nebo nohou. Pacienti často berou tento stav na ochrnutí.
 9. Zvýšená citlivost pokožky. Pacienti pociťují husí kůži a pocit mravenčení..
 10. Silná a častá škytavka. Tento příznak je vyvolán podrážděním dýchacího centra..
 11. Duševní změny. Pacienti jsou neklidní, úzkostní, často trpí depresí. Takové změny nálady jsou spojeny s kompresí hypotalamické oblasti mozku.

Mozková hypertenze často vede k dysfunkci autonomního nervového systému. V tomto případě je bolest hlavy doprovázena projevy VVD: pocení, palpitace, pocit strachu, závratě a také zažívací potíže.

Nebezpečí

Jaké je nebezpečí zvýšeného intrakraniálního tlaku u dospělých? Důsledky této patologie mohou být velmi závažné. Bez léčby může mozková hypertenze způsobit následující komplikace:

 1. Posun mozku. Se závažnou a prodlouženou mozkovou hypertenzí dochází k neustálé kompresi mozku. Jeho tkáně mohou být vytlačeny do otvorů v zátylku nebo mozkomíšním procesu. Současně jsou stlačeny vitální cévy a dýchací centrum. Posun mozku často způsobí smrt. Počáteční známkou tohoto nebezpečného stavu je neustálá ospalost, která se následně vyvine v kómatu. Pacientka má ostře zúžené zornice, těžkou dušnost.
 2. Slepota. V pokročilých případech atrofie optických nervů. Člověk začíná vidět horší a přestává rozlišovat předměty umístěné mimo oko. Takové poškození zraku je nevratné. Nakonec se pacient zcela oslepne..
 3. Hippocampální léze. Tato část mozku je zodpovědná za paměť, myšlení, emoce a orientaci ve vesmíru. Když je stlačena, dochází k duševním poruchám. Člověk trpí narušenou pamětí a kognitivními schopnostmi. Pokud hypertenze pokračuje, hippocampus se posune. To je doprovázeno expanzí žáků, nedostatkem jejich reakce na světlo, dušností. Pacient může upadnout do kómatu a zemřít na zástavu dýchacích cest.
 4. Edém mozku. Taková komplikace je zaznamenána s mrtvicí, poraněním hlavy a otravou. V tomto případě se tlak uvnitř lebky rychle zvyšuje. V tomto případě dochází k cévní kompresi, která vede k hypoxii a smrti neuronů. Pokud pacientovi nepomůžete, hrozí vysoké riziko přemístění mozku a smrti.

Je důležité si uvědomit, že cerebrální hypertenze může být pouze jedním z projevů závažných onemocnění, jako je meningitida nebo mozkové nádory. Tyto patologie samy o sobě jsou nebezpečné pro život a zdraví, i když je mírně zvýšen intrakraniální tlak.

Diagnostické metody

Jak dospělí měří intrakraniální tlak? Nelze jej určit neinvazivními metodami, například pomocí speciálního zařízení. Chcete-li zjistit úroveň mozkového tlaku, musíte provést páteř páteře. Toto je jediná spolehlivá metoda pro diagnostiku intrakraniální hypertenze..

Proražení se provádí v lokální anestezii. Dlouhá jehla způsobí propíchnutí páteře a mozkomíšní mok vyjde. Tlak mozkomíšního moku se měří tlakoměrem. Punkce není obvykle doprovázena těžkou bolestivostí. Po zákroku se stav pacienta mírně zlepšuje, protože je odstraněn přebytek mozkomíšního moku.

Hodnoty 3 až 15 mmHg jsou považovány za normu intrakraniálního tlaku u dospělých pacientů. Před analýzou by měl být pacient v klidu. Během cvičení se může dočasně zvýšit tlak mozkomíšního moku, což vede ke zkresleným výsledkům testu.

Pro diagnostiku intrakraniálního tlaku u dospělých existují další metody:

 • elektroencefalogram;
 • vyšetření fundusu;
 • ECHO gram mozku;
 • MRI a CT skenování.

Výsledky těchto studií ukazují pouze nepřímo na možnou intrakraniální hypertenzi. Pomáhají objasnit lokalizaci patologických změn v mozku. Přesná detekce mozkové hypertenze je možná pouze pomocí páteře.

První pomoc

Co dělat s intrakraniálním tlakem u dospělých? Pokud má pacient těžký záchvat bolesti hlavy se zrakovým postižením, nevolností a zvracením, měl by být lékař neprodleně povolán. V mírnějších případech můžete zkusit snížit tlak doma..

Je důležité si uvědomit, že s cerebrální hypertenzí by pacient neměl být v žádném případě podáván lék na vysoký krevní tlak. Takové léky mají vazodilatační účinek. To povede pouze ke zhoršení pohody. V důsledku rozšíření žil a tepen se zvyšuje tlak mozkomíšního moku na tkáň mogzy. Nepodávejte pacientovi a nootropické léky, které zvyšují krevní oběh.

Je třeba dodržovat následující pravidla pro první pomoc při intrakraniálním tlaku u dospělých:

 1. Pacient si musí lehnout. Pod hlavu musíte dát velký polštář. Horní část těla by měla být ve srovnání s dolními končetinami mírně zvýšená. To zajistí odtok mozkomíšního moku a krve.
 2. Pacientovi by nemělo být podáno pití vody a jiných tekutin.
 3. Je nutné vzít diuretikum dovnitř, například „Furosemid“ nebo „Diacarb“. To pomůže odstranit tekutinu z mozkové tkáně. Můžete také použít lékárenský glycerolový roztok. Snižuje mozkový tlak během 10 minut. V tomto případě lze použít pouze glycerin určený k perorálnímu podání..
 4. Analgetika jsou při intrakraniální hypertenzi obvykle neúčinná. K úlevě od bolesti hlavy by pacientovi měla být podána tableta Nosh-py.

Pokud se zdraví nezlepší do 30 až 40 minut, pak pacient potřebuje okamžitou lékařskou pomoc.

Konzervativní léčba

Jak léčit intrakraniální tlak u dospělých? Jak již bylo zmíněno, hypertenze je pouze jedním z příznaků různých patologií. Proto je nutné léčit základní onemocnění. Zvýšený tlak spontánně klesá po odstranění jeho příčiny.

Při těžké hypertenzi a hrozbě komplikací je naléhavé snížit tlak. Chcete-li to provést, odstraňte přebytečnou tekutinu z těla. Pacientům jsou předepisována diuretika ke snížení intrakraniálního tlaku u dospělých:

Takové léky však nelze použít po dlouhou dobu. Koneckonců, spolu s tekutinou, draslík také opouští tělo a tento prvek je pro tělo nezbytný.

Lékaři také předepisují adrenergní blokátory:

Tyto léky urychlují přenos nervových impulzů a snižují otoky mozkové tkáně..

U starších lidí je intrakraniální hypertenze často kombinována se zvýšeným krevním tlakem. Jak jsme již zmínili, použití silných vazodilatačních léčiv je kontraindikováno. V takových případech je předepsán lék "Kapoten". Zvyšuje cévní lumen na normální a odstraňuje přebytečnou tekutinu z mozkové tkáně.

Nootropická léčiva jsou předepisována s opatrností. Zlepšují krevní oběh a mozkomíšní tekutinu v mozku, ale neměly by být přijímány během záchvatů bolesti hlavy. Používají se během remise k zabránění exacerbace hypertenze. Nootropika zahrnují:

Ve vážných případech jsou pacientům předepisovány kortikosteroidní léky na intrakraniální tlak u dospělých (Prednisolone, Dexamethason). Hormonální léky eliminují otok mozkové tkáně.

Intrakraniální hypertenze je často doprovázena depresí a zvýšenou úzkostí. Proto jsou pacientům ukázány lehké sedativní léky: Afobazol, glycin, Persen, Novopassit.

Jako další léčebná metoda je předepsána fyzioterapie (masáž krku a hlavy, akupunktura) a manuální terapie. To přispívá k normalizaci krevního oběhu a odtoku mozkomíšního moku..

Výživa

Účinná léčba zvýšeného intrakraniálního tlaku u dospělých je nemožná bez dodržení diety. Je velmi důležité omezit množství tekutin ve stravě na 1,5 litru denně. Rovněž je třeba se vyhnout slaným jídlům. Tento druh jídla podporuje zadržování tekutin v tkáních..

Je nutné zcela upustit od používání kávy. Tento nápoj zvyšuje arteriální i intrakraniální tlak. Příjem alkoholu musí být zcela vyloučen. S cerebrální hypertenzí mohou i malé dávky alkoholu způsobit závažný otok mozku..

Do denní nabídky se doporučuje zahrnout následující produkty:

 • dietní maso (kuřecí, krůtí, telecí);
 • ovoce a bobule;
 • okurky a rajčatové saláty s bylinkami;
 • vařená zelenina;
 • nízkotučné mléčné výrobky;
 • Miláček;
 • vegetariánské polévky.

Pokud je hypertenze vyvolána těžkou obezitou, je zapotřebí nízkokalorická strava. V mnoha případech se cerebrální tlak po úbytku hmotnosti normalizuje..

Chirurgická intervence

Ne vždy konzervativní terapie vede u dospělých k trvalému poklesu intrakraniálního tlaku. Jak zacházet s cerebrální hypertenzí, pokud nereaguje na drogy? V takových případech je pacientům zobrazen chirurgický zákrok.

Následující chirurgické zákroky pomáhají rychle snížit tlak mozkomíšního moku:

 1. Odvodnění. Do mozkových komor se zavedou zkumavky, kterými uniká přebytečná mozkomíšní tekutina..
 2. Ventriculostomie. V mozkové komoře se vytvoří malá díra, skrz kterou mozkomíšní tekutina proudí bez omezení. Zásah se provádí endoskopickou metodou..

Během těchto operací je nutné udělat kraniotomii. V současné době se však lékaři pokoušejí provádět neurochirurgické zákroky s méně traumatickými metodami. Pro přístup k mozkové tkáni je v kostech lebky vytvořena malá díra. Pooperační rána se hojí rychle.

etnoscience

Je nemožné zbavit se intrakraniálního tlaku pomocí samotné tradiční medicíny. Odvar a tinktury z bylin však mohou být použity jako doplněk k hlavnímu ošetření. Než je použijete, musíte se poradit s neurologem, abyste se ujistili, že neexistují žádné kontraindikace.

Doma se pro intrakraniální tlak u dospělých doporučuje používat následující lidová léčiva:

 1. Směs sušeného ovoce. Je třeba brát ve stejném poměru sušené meruňky, rozinky, ořechy a med. Všechny ingredience musí být pečlivě přemístěny. 30 g směsi se užívá denně před snídaní.
 2. Levandule. Musíte vzít 1 polévkovou lžíci sušené rostliny a nalijte 500 ml vroucí vody. Složení trvá na 1 hodině. Konzumujte 1 polévkovou lžíci třikrát denně.
 3. Mulberry vývar. 20 g nasekaných větví a listů se umístí do 1 litru vody a vaří se po dobu 25 minut. Poté musí být kompozice trvala po dobu 1 hodiny. Lék se užívá 150 ml dvakrát denně.
 4. Tinktura jetele. 500 ml kapacita je zcela naplněna sušenými rostlinnými květinami. Poté se surovina nalije vodkou, takže tekutina zcela zakrývá všechny květenství. Produkt se uchovává 2 týdny na tmavém, chladném místě a poté se filtruje. Tinktura se užívá 1 lžička třikrát denně.

Závěr

Lze konstatovat, že cerebrální hypertenze je poměrně nebezpečným stavem. Nelze proto ignorovat praskající bolesti v hlavě. Je naléhavě nutné kontaktovat neurologa a podstoupit diagnózu. Vysoký tlak uvnitř lebky může být známkou závažných patologií vyžadujících naléhavé lékařské ošetření a někdy i chirurgický zákrok..

Přečtěte Si O Závratě