Hlavní Kliniky

Prevence mrtvice: Jak předcházet selhání mozku

Ve struktuře úmrtnosti zaujímají první místo mrtvice. Asi 80% případů akutní cerebrovaskulární příhody lze předcházet. V pouhých 20–25% případů dochází k mrtvici v důsledku nemodifikovatelných faktorů, jako je věk nad 65 let a genetická predispozice. Změny životního stylu - to je hlavní prevence mozkové příhody, a to není jednorázové opatření, ale revize postojů k fyzické aktivitě, výživě a stresu..

Proč je důležitá prevence mrtvice

V akutní fázi mrtvice umírá do 28 dnů až 30% pacientů. V průběhu roku po útoku až 50% pacientů kvůli relapsům. Přežití po dobu 5 let po mrtvici zřídka přesahuje 30%. Statistiky naznačují vysokou potřebu primární a sekundární prevence CMP v každém věku.

Tahu je třeba zabránit, protože patologie způsobuje sociální a ekonomické problémy:

 • vysoké procento zdravotního postižení;
 • nízké procento obnovení motorických funkcí;
 • vysoké riziko relapsu a úmrtnosti.

Prevence mrtvice nevyžaduje značné finanční investice, ale je považována za disciplínu..

Příčiny mrtvice

Prevence mrtvice je založena na klinických studiích, které při vývoji patologie zohledňují biochemické, behaviorální a klinické faktory. Hlavní rizikové faktory jsou rozděleny do dvou velkých skupin: modifikovatelné a nemodifikovatelné.

Mezi faktory, které nelze ovlivnit, patří věk, pohlaví, nízká porodní hmotnost, rasa a dědičnost. Variabilní faktory se obvykle dělí na základní a špatně studované.

Mezi hlavní patří:

 • hypertenze;
 • diabetes;
 • kouření;
 • vysoký cholesterol;
 • fibrilace síní, slabost sinusového uzlu;
 • protetické srdeční chlopně;
 • krevní sraženiny v levé síni;
 • karotidová stenóza.

Parametry životního stylu, které předcházejí vývoji srdečních chorob a metabolických poruch, vyžadují nejbližší pozornost. Patří sem následující faktory:

 • obezita;
 • nízká fyzická aktivita;
 • podvýživa;
 • orální antikoncepční prostředky a hormonální substituční terapie.

Faktory, pro které jsou studie prováděny relativně nedávno nebo nedostatečné důkazy, byly nazývány špatně studovanými. Riziko cévní mozkové příhody je ovlivněno migrénami, konzumací alkoholu, metabolickými poruchami, poruchami spánku. Problémy s koagulací krve, hladiny lipoproteinů, zánětlivé procesy a infekce ovlivňují riziko trombózy.

Kdo je v nebezpečí

Ve vysokém riziku jsou muži starší 65 let s dědičnou predispozicí - příbuzní, kteří zemřeli na mozkovou příhodu. Genetická závislost je zhoršována faktory životního stylu. Hypertenzní pacienti a diabetici 2. typu jsou vysoce ohroženi. Do rizikové zóny spadají lidé s nadváhou, kuřáci, lidé vedoucí sedavý životní styl.

Hlavní fáze prevence

Hlavním cílem prevence mozkové mrtvice je identifikovat a snížit vliv hlavních rizikových faktorů. Řízené faktory, které mají být korigovány: vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, fibrilace síní, stenóza karotid, sedavý životní styl. Je důležité je zvážit v kterékoli fázi prevence nebo léčby mrtvice. Pouze 25% záchvatů se vyskytuje „bez důvodu“, pokud nejsou detekovány mutabilní rizikové faktory.

Primární prevence

Primární prevence cévní mozkové příhody se používá u pacientů, kteří dosud neměli mrtvici. Činnosti související s opravou rizikových faktorů:

 1. Zvýšená úroveň fyzické aktivity: dospělým se doporučuje 40 minut středně intenzivního cvičení 3-4krát týdně.
 2. Strava bohatá na rostlinné ingredience s ořechy, olivovým olejem a mastnými rybami zlepšuje profil lipidů v krvi.
 3. Hubnutí prostřednictvím výživy a fyzické aktivity. Index tělesné hmotnosti (hmotnost na výšku) do 26 je považován za ukazatel normálu.
 4. Odvykání kouření zlepšuje krevní cévy, snižuje riziko zánětu a trombózy.
 5. Snížení hladiny soli a cukru ve stravě, konzumace dostatečného množství draslíku pomáhá předcházet cévní mozkové příhodě.

Korekce arteriální hypertenze spočívá v každoročním sledování kardiologem, snížení krevního tlaku na 140/90 mm Hg, změně životního stylu a individuálním výběru léčiv. Pacientům s diabetem se doporučuje sledovat krevní tlak, dodržovat správnou výživu..

Fibrilace síní, jako nezávislý rizikový faktor, je neventilní - u pacientů bez revmatického onemocnění mitrální chlopně, protetiky nebo plastické chirurgie na srdečních chlopních. V jiných případech se patologie nazývá chlopenní. S chlopní chlopně a nízkou hemoragickou komplikací je předepsán warfarin. Individuální terapie je vybírána podle stupnice CHA2DS2-VASc, která zohledňuje všechny rizikové faktory: hypertenze, diabetes, vaskulární poruchy, věk, srdeční selhání, pohlaví, anamnéza mrtvice. Osoby s nízkou úrovní na stupnici nejsou předepisovány antikoagulanty. Protidestičková terapie v prevenci mozkové příhody ve formě aspirinu se používá pro vysoké riziko srdečních chorob. Hypolipidemická terapie statiny je nutná u srdečních chorob srdeční, ale ve většině případů je předepisována dieta.

Při stenóze karotických tepen více než 60-70%, která je detekována angiografií nebo duplexním skenováním, se provádí karotidová endaterektomie nebo angioplastika se stentováním.

Sekundární prevence

U pacientů, kteří utrpěli akutní cévní mozkovou příhodu, je nutná sekundární profylaxe. Mezi základní léky pro prevenci mrtvice patří:

 1. Antihypertenziva obvykle zahrnují kombinaci diuretik a ACE inhibitorů. Cílová hladina krevního tlaku je 140/90 mm Hg, ale ostré snížení ukazatelů se nedoporučuje, zejména u stenózy karotid.
 2. Hypolipidemika užívaná po nekardioembolických mrtvicích a se špatným cholesterolem nad 3 mmol / l krve.
 3. Antitrombotika jsou indikována téměř u všech pacientů (přípravky obsahující aspirin nebo klopidogrel). Při fibrilaci síní bez chlopně je předepsán warfarin.

Prevence mrtvice o 70% spočívá ve zlepšení životního stylu. Přijímání léků je přípustné pouze podle indikací a předpisu ošetřujícího lékaře.

Co dělat, aby se zabránilo mrtvice

Kromě lékové terapie zahrnuje program prevence iktu faktory životního stylu..

1. Sledujte hmotnost

Klinické studie nespojují úbytek hmotnosti se sníženým rizikem mrtvice, ale byla zjištěna souvislost s indexem tělesné hmotnosti (BMI). Každé zvýšení BMI o 5 kg / m2 bylo spojeno se 40% zvýšením rizika úmrtí po mrtvici, pokud BMI původně přesáhla 25 kg / m2. Rizikovým faktorem jsou viscerální tuk obklopující orgány. Jeho norma není vyšší než 4-6% a je určena obvodem pasu: více než 78 cm u žen a více než 98 cm u mužů. U obézních a obézních lidí se proto hubnutí doporučuje ke snížení krevního tlaku a riziku mrtvice..

2. Jezte více zeleniny a ovoce.

Užívání ovoce a zeleniny je jedním z prvků zdravého životního stylu, kromě fyzické aktivity, hubnutí, alkoholu a kouření. Pokud dodržujete tři, čtyři a pět pravidel životního stylu, riziko ischemické mozkové příhody se sníží o 26%, 45% a 60%. Pravděpodobnost hemoragických mrtvic je spíš důsledkem dědičnosti..

3. Připoutejte kouření

Kouření přímo ovlivňuje mozkovou ischemii a subarachnoidální krvácení, což zvyšuje riziko 2-4krát. Kouření zvyšuje účinky dalších rizikových faktorů: hypertenze a perorální antikoncepce. Ukončení kouření minimalizuje riziko.

4. Cvičte pravidelně

Zvýšená fyzická aktivita snižuje riziko mrtvice o 25-30%, protože zlepšuje regulaci krevního tlaku, hladinu cukru v krvi - hlavní predispoziční faktory.

Doporučuje se trénink střední intenzity 150 minut týdně - až 50-60% maximálního povoleného pulsu nebo 75 minut intenzivní aerobní aktivity s pulsem v zóně 65-70% maxima. Přípustná srdeční frekvence se stanoví odečtením věku pacienta od 200.

5. Nepijte alkohol

Omezení alkoholu se týká faktorů zdravého životního stylu. Je ukázáno, že strany červeného vína mají příznivý účinek na krevní cévy, ale pouze v kombinaci se správnou výživou a dostatečnou aktivitou..

Jezte méně tuků

Konzumace mastných potravin vede ke zvýšení viscerálního tuku, zhoršené funkci jater a ke zvýšení hladiny cholesterolu. Léčba dyslipidémie pro primární prevenci ischemické cévní mozkové příhody se doporučuje všem pacientům s nadváhou a hypertenzí. Odmítání sladkých potravin s vysokým obsahem tuků (koláče, koláče), polotovarů (klobásy, klobásy, konzervované potraviny) pomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním.

7. Sledujte svůj krevní tlak

Hypertenze je nejzávažnějším modifikovatelným cerebrálním krvácivým faktorem. Riziko se zvyšuje během progrese nemoci a vývoje hypertenzních krizí. Farmakologická podpora v prevenci hemoragické cévní mozkové příhody je účinná pouze se změnami životního stylu - výživa, fyzická aktivita.

8. Boj s poruchou srdečního rytmu

Embolie způsobená fibrilací síní způsobuje téměř 10% ischemických mozkových příhod a zvyšuje riziko 4-5krát. Volba terapie závisí na stavu kardiovaskulárního systému, věku. Zohledňuje se riziko krvácení, které je vyšší s warfarinem ve srovnání s aspirinem. Při vysokém riziku cévní mozkové příhody jsou preferována antikoagulancia, u nízkých antitrombotik.

9. Snažte se nevynechat cukrovku

Cukrovka zvyšuje riziko ischemické mrtvice téměř 6krát, bez ohledu na jiné rizikové faktory. Mnoho diabetiků má vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. Snížení glukózy v krvi nefunguje samostatně. Vyžaduje kontrolu krevního tlaku u diabetu, léčiv i úrovně fyzické aktivity. ACE inhibitory se nejčastěji předepisují, protože beta-blokátory zvyšují riziko diabetu 2. typu.

Prevence mrtvice

Cévní mozková příhoda je závažné onemocnění, které je charakterizováno fokálním patologickým poškozením mozkové tkáně, které se projevuje následky neurologické povahy. Statisticky je u žen méně pravděpodobné, že trpí mrtvicí než muži. V důsledku projevu nemoci některé části mozku ztrácejí své funkční schopnosti..

Člověk téměř úplně ztratí schopnost navigace ve vesmíru, je zde paréza končetin, ztráta citlivosti, problémy s řečí, polykání.

Druhy tahu

Klinicky alokovaná sekundární a primární mrtvice. Existují také patologie, které mají subarachnoidní, hemoragickou, ischemickou povahu. Ischemická patologie se často vyskytuje při srdečním infarktu, je charakterizována akutním narušením vodivosti cév mozku, tvorbou krevních sraženin a vzduchovými zácpami.

U hemoragické varianty onemocnění se objevují lokální, rozsáhlé a generalizované ložiska krvácení. Někdy je ovlivněna celá oblast mozku, která se vyznačuje maligním průběhem. Subarachnoidální mrtvice se objevuje v důsledku traumatického prasknutí krevních cév a často způsobuje nevratné poškození tkání..

Příčiny patologie

Na pozadí určitých negativních faktorů se objeví mrtvice. Prevence mozkové mrtvice je založena na vyloučení hlavních příčin, které ovlivňují výskyt patologického stavu. Věk nemá vždy vliv na projevy mrtvice. Může se vyskytnout jak u starších lidí, tak i v mladém věku. Podle statistik ale lidé starší 60 let nejčastěji onemocní.

Tento proces se často projevuje fyzickou nečinností, nadváhou, nízkou fyzickou aktivitou, zneužíváním alkoholu a nikotinu, anamnézou kardiovaskulárních chorob, srpkovitou anémií, poraněním mozku, fibrilací síní, nádorovými procesy, migrénami.

Druhy prevence nemocí

Jak se vyhnout mrtvici? Existuje několik způsobů, které se liší v závislosti na povaze průběhu nemoci. V každém případě jde o složitý proces, který zahrnuje náležitou péči o pacienta, použití základů pohybové terapie, terapeutické masáže a léčebných léků. Existuje mnoho důvodů, ale způsoby, jak ovlivnit tělo, by měly zabránit nežádoucím následkům..

V klinické medicíně se rozlišují následující typy preventivních účinků:

  Hlavní To vám umožní vyhnout se výskytu onemocnění až do jeho klinických příznaků; Sekundární Sada terapeutických a fyzioterapeutických opatření, která zabraňují opětovnému poškození mozkové tkáně, což může ohrozit smrt pacienta; Terciární. Vyvíjí se na pozadí sekundárních měřítek, když je mrtvice již historie. Jedná se o lékařskou, psychologickou a pracovní rehabilitaci, která vám umožňuje vrátit člověka do normálního života.

Rovněž je třeba zvážit a oddělit kontrolované a nekontrolované rizikové faktory. Jak zabránit mrtvici? Je nutné vyloučit nekontrolovanou hypertenzi, snažit se udržet normální krevní tlak, přestat pít alkohol a kouřit tabák, vědět o přítomnosti embologických srdečních patologií detekovaných ultrazvukem nebo EKG srdce.

Identifikovali jsme kontrolované rizikové faktory. Nekontrolovaný znamená fyziologický věk. Není žádným tajemstvím, že po 55 letech se pravděpodobnost cévní mozkové příhody zvyšuje více než dvakrát a půlkrát. To také zahrnuje mužské pohlaví a genetické pozadí.

Opatření pro prevenci drog

Lékaři nejčastěji užívají drogový účinek na tělo. Léky pro prevenci mrtvice by měly být předepsány přísně pod dohledem ošetřujícího lékaře. Co tyto postupy zahrnují??

  Léčivé úpravy krevního cukru a cholesterolu. Pro tyto účely je vybrána droga nebo komplex léčiv; Udržování normálního krevního tlaku. Pokud indikátory neodpovídají normě, je vhodné užívat určité léky ze zdravotních důvodů; Antikoagulační a antitrombotická terapie; Včasná léčba doprovodných patologií srdce a cév.

Který lék pomáhá dobře? V této situaci to vše závisí na fyziologických vlastnostech těla. Lékaři často předepisují sekvestrátory žlučových kyselin, statiny, antioxidanty, léky regulující krevní tlak, fibráty, rybí tuk a složky kyseliny nikotinové.

Jiné typy preventivních účinků na tělo

Již jsme řekli výše o korekci krevního tlaku a hypertenze. Je také nutné sledovat vývoj diabetu, pokud má anamnézu. Diabetická angiopatie často ovlivňuje funkčnost mozkových cév. To může způsobit vážné fokální léze..

Měli byste pečlivě sledovat svůj jídelníček a upravovat tělesnou hmotnost. Strava by neměla být potravinami bohatými na tuky a cholesterol. Je důležité se vyhnout fyzické nečinnosti, a proto stojí za to věnovat pozornost masáži, cvičební terapii, plavání v bazénu nebo jiným druhům fyzické aktivity, které regulují krevní oběh a krevní tlak v těle.

Stojí za to sledovat svůj emoční stav. Snažte se vyhnout nadměrným stresovým situacím..

Mrtvice ve stáří má závažné důsledky pro pacienty. Období zotavení trvá poměrně dlouhou dobu a mnoho starých lidí nemůže znovu získat ztracené funkce. V pečovatelském domě „Péče o blízké“ se kvalitní péče a rehabilitace těchto pacientů provádí na základě vyvinuté taktiky, která přináší skutečné pozitivní výsledky. Zkušení odborníci pracují se staršími lidmi a co nejvíce je obklopují jejich pozorností a péčí..

Cévní mozková příhoda je závažné onemocnění charakterizované fokálním patologickým poškozením mozkové tkáně, které se projevuje následky neurologické povahy. Statisticky je u žen méně pravděpodobné, že trpí mrtvicí než muži. V důsledku projevu nemoci některé části mozku ztrácejí své funkční schopnosti..

Člověk téměř úplně ztratí schopnost navigace ve vesmíru, je zde paréza končetin, ztráta citlivosti, problémy s řečí, polykání.

Druhy tahu

Klinicky alokovaná sekundární a primární mrtvice. Existují také patologie, které mají subarachnoidní, hemoragickou, ischemickou povahu. Ischemická patologie se často vyskytuje při srdečním infarktu, je charakterizována akutním narušením vodivosti cév mozku, tvorbou krevních sraženin a vzduchovými zácpami.

U hemoragické varianty onemocnění se objevují lokální, rozsáhlé a generalizované ložiska krvácení. Někdy je ovlivněna celá oblast mozku, která se vyznačuje maligním průběhem. Subarachnoidální mrtvice se objevuje v důsledku traumatického prasknutí krevních cév a často způsobuje nevratné poškození tkání..

Příčiny patologie

Na pozadí určitých negativních faktorů se objeví mrtvice. Prevence mozkové mrtvice je založena na vyloučení hlavních příčin, které ovlivňují výskyt patologického stavu. Věk nemá vždy vliv na projevy mrtvice. Může se vyskytnout jak u starších lidí, tak i v mladém věku. Podle statistik ale lidé starší 60 let nejčastěji onemocní.

Tento proces se často projevuje fyzickou nečinností, nadváhou, nízkou fyzickou aktivitou, zneužíváním alkoholu a nikotinu, anamnézou kardiovaskulárních chorob, srpkovitou anémií, poranění mozku, fibrilací síní, nádorovými procesy, migrénami.

Druhy prevence nemocí

Jak se vyhnout mrtvici? Existuje několik způsobů, které se liší v závislosti na povaze průběhu nemoci. V každém případě se jedná o složitý proces, který zahrnuje náležitou péči o pacienta, použití základů pohybové terapie, terapeutické masáže a terapeutických léků. Existuje mnoho důvodů, ale způsoby, jak ovlivnit tělo, by měly zabránit nežádoucím následkům..

V klinické medicíně se rozlišují následující typy preventivních účinků:

  Hlavní To vám umožní vyhnout se výskytu onemocnění až do jeho klinických příznaků; Sekundární Sada terapeutických a fyzioterapeutických opatření, která zabraňují opětovnému poškození mozkové tkáně, což může ohrozit smrt pacienta; Terciární. Vyvíjí se na pozadí sekundárních měřítek, když je mrtvice již historie. Jedná se o lékařskou, psychologickou a pracovní rehabilitaci, která vám umožňuje vrátit člověka do normálního života.

Rovněž je třeba zvážit a oddělit kontrolované a nekontrolované rizikové faktory. Jak zabránit mrtvici? Je nutné vyloučit nekontrolovanou hypertenzi, snažit se udržet normální krevní tlak, přestat pít alkohol a kouřit tabák, vědět o přítomnosti embologických srdečních patologií detekovaných ultrazvukem nebo EKG srdce.

Identifikovali jsme kontrolované rizikové faktory. Nekontrolovaný znamená fyziologický věk. Není žádným tajemstvím, že po 55 letech se pravděpodobnost cévní mozkové příhody zvyšuje více než dvakrát a půlkrát. To také zahrnuje mužské pohlaví a genetické pozadí.

Opatření pro prevenci drog

Lékaři nejčastěji užívají drogový účinek na tělo. Léky pro prevenci mrtvice by měly být předepsány přísně pod dohledem ošetřujícího lékaře. Co tyto postupy zahrnují??

  Léčivé úpravy krevního cukru a cholesterolu. Pro tyto účely je vybrána droga nebo komplex léčiv; Udržování normálního krevního tlaku. Pokud indikátory neodpovídají normě, je vhodné užívat určité léky ze zdravotních důvodů; Antikoagulační a antitrombotická terapie; Včasná léčba doprovodných patologií srdce a cév.

Který lék pomáhá dobře? V této situaci to vše závisí na fyziologických vlastnostech těla. Lékaři často předepisují sekvestrátory žlučových kyselin, statiny, antioxidanty, léky regulující krevní tlak, fibráty, rybí tuk a složky kyseliny nikotinové.

Jiné typy preventivních účinků na tělo

Již jsme řekli výše o korekci krevního tlaku a hypertenze. Je také nutné sledovat vývoj diabetu, pokud má anamnézu. Diabetická angiopatie často ovlivňuje funkčnost mozkových cév. To může způsobit vážné fokální léze..

Měli byste pečlivě sledovat svůj jídelníček a upravovat tělesnou hmotnost. Strava by neměla být potravinami bohatými na tuky a cholesterol. Je důležité se vyhnout fyzické nečinnosti, a proto stojí za to věnovat pozornost masáži, cvičební terapii, plavání v bazénu nebo jiným druhům fyzické aktivity, které regulují krevní oběh a krevní tlak v těle.

Stojí za to sledovat svůj emoční stav. Snažte se vyhnout nadměrným stresovým situacím..

Mrtvice ve stáří má závažné důsledky pro pacienty. Období zotavení trvá poměrně dlouhou dobu a mnoho starých lidí nemůže znovu získat ztracené funkce. V pečovatelském domě „Péče o blízké“ se kvalitní péče a rehabilitace těchto pacientů provádí na základě vyvinuté taktiky, která přináší skutečné pozitivní výsledky. Zkušení odborníci pracují se staršími lidmi a co nejvíce je obklopují jejich pozorností a péčí..

Účinné léky na účinky mozkové mrtvice

Akutní mozková ischemie (mrtvice) se objevuje náhle, což způsobuje poruchy řeči, pohybu a dalších tělesných funkcí. Jak reverzibilní bude porušení, závisí na včasné pomoci a na podávání předepsaných léků. Zvažte, který lék na cévní mozkovou příhodu pomůže obnovit poškozenou funkci a snížit riziko relapsu..

Jaké léky pomáhají zotavení

Po ischemickém útoku, aby se snížilo poškození mozku, se pacientovi předepisují léky na zlepšení mozkového oběhu a léky, které stimulují obnovení nervového vedení. Léky jsou vybírány s ohledem na závažnost poškození mozku a lokalizaci patologického zaměření po akutní cévní mozkové příhodě.

Zvažte hlavní léky po mrtvici a jejich vliv na lidské tělo:

  Přípravky na bázi Citicoline (Ceraxon). Při užívání léku dochází ke zlepšení metabolismu v nervové tkáni a ke snížení otoku. Léky pomáhají obnovit nervové řetězce odpovědné za paměť, pozornost, myšlení a další kognitivní procesy..

Gliatilin. Snižuje degenerativní jevy, zlepšuje průtok krve mozkem a stimuluje metabolické procesy v nervových buňkách.

Actovegin. Cévní mozkovou příhodou chrání a stimuluje obnovu mozkové tkáně. Droga se používá k léčbě a za účelem prevence mrtvice u lidí trpících přechodnými ischemickými útoky..

Mexidol. Tento léčivý přípravek je předepsán v tabletách nebo injekcích. Mexidol v cévní mozkové příhodě snižuje potřebu tkáňového kyslíku a zabraňuje smrti mozkových buněk.

Glycin a cerebrolysin. Léky obnovují mozkový průtok krve a nezpůsobují nežádoucí účinky. Mohou být dány oběti, pokud není možné urgentně (v prvních třech hodinách) doručit osobu do nemocnice.

Nootropická léčiva. Tato skupina léků zlepšuje metabolismus mozku. Nootropika po mozkové mrtvici (Encephabol, Nootropil) stimulují částečnou regeneraci tkáně, zlepšují metabolismus aminokyselin a zabraňují hypoxii.

Piracetam nebo Aminalon. U pacientů s VSD se doporučují léky, které kombinují účinky nootropik a vazoaktivních léků. Piracetam po mrtvici podporuje mírnou psychostimulaci mozku, zlepšuje myšlení a paměť.

Hemostatik (aspirin, warfarin). K usnadnění mozkového průtoku krve a snížení rizika intravaskulárních krevních sraženin je zapotřebí terapie ředidlem krve. Ředidla krve snižují riziko relapsu.

 • Uklidňující. Hypnotika a antidepresiva po mozkové příhodě jsou indikována v časném období zotavení. V tuto chvíli může nervózní napětí oběti vyvolat druhý útok, který skončí smrtí. Sedativa pomáhají zmírnit úzkost pacienta a zajistit mír.
 • Antihypertenziva. Léky s antihypertenzivním účinkem jsou předepsány každému. To je nezbytné, aby se zabránilo hypertenzním krizím, které nepříznivě ovlivňují mozkový oběh..
 • Léky pro léčbu mozkové mrtvice jsou vybírány individuálně, přičemž se bere v úvahu procesy probíhající v mozkových tkáních.

  Účinnost léků proti mrtvici bude záviset nejen na vybraných lécích, ale také na celkovém stavu pacienta. U starších lidí nebo u lidí s těžkým chronickým onemocněním bude účinek užívání léků slabší než u relativně zdravého člověka.

  Léky proti bolesti s antispasmodickým účinkem při akutní mozkové příhodě jsou však zakázány. Užívání antispasmodiků vyvolává snížení vaskulárního tónu a zhoršení již zhoršeného krevního oběhu v mozku. Pokud je třeba odstranit cévní spasmy, pak se pod lékařským dohledem používají antispasmodika k léčbě ischemické mrtvice..

  Jaké kapátka se dají na mrtvici

  Restorativní terapie v časném období po cévní mozkové příhodě je zaměřena na zlepšení mozkové cirkulace a obnovení nervových spojení. Kapátka po mrtvici se skládají ze základního roztoku: 0,9% chloridu sodného, ​​ke kterému se přidají:

  • Cavinton;
  • Cinnarizin;
  • Actovegin;
  • Piracetam
  • Síran hořečnatý.

  Jiná léčiva pro léčbu mrtvice mohou být podávána po kapkách. Možná současná infuze 2-3 kompatibilních léků.

  Intravenózní kapková infuze vám umožňuje pomalu vstoupit do léků a udržet určitou hladinu účinných látek v krvi po dlouhou dobu. To poskytuje vyšší účinek ve srovnání s intravenózními a intramuskulárními injekcemi..

  O tom, co bodnout mrtvicí, rozhoduje lékař. Přípravy na obnovu vznikajících poruch jsou vybírány individuálně, přičemž se bere v úvahu mechanismus poškození mozku (ischemie nebo krvácení), doprovodná onemocnění, věk a povaha řeči a motorické poruchy, které se objevily.

  Vitamíny po mrtvici

  Vitaminy jsou potřebné k posílení těla oslabeného nemocí.

  Seznam vitamínů nezbytných pro izolátor:

  • A. Povzbuzuje růst a regeneraci poškozených tkání.
  • B1 a B6. Přispívat ke stabilizaci krevního tlaku, zlepšit průtok krve mozkem, zlepšit vodivost neuronů.
  • C. Posiluje cévní stěnu a urychluje obnovu poškozených cév.
  • B. Ovlivňuje krevní oběh a funkci periferního nervového systému. Potřeboval normalizovat složení krve a obnovit nervové spojení.
  • E. Zabraňuje vzniku volných radikálů, které narušují metabolismus a způsobují stárnutí buněk.

  Kromě vitamínů jsou předepisovány minerály, které posilují obranyschopnost: draslík, hořčík a další. Pacientům se doporučují vitamínové a minerální komplexy. Seznam léčivých přípravků určených k zotavení je velký a často mají léky vyráběné různými farmakologickými společnostmi i přes stejné složení různé názvy. Předtím, než si koupíte léky, musíte se poradit s lékařem - nesprávný poměr vitamínů a minerálních látek není pro mrtvici bezpečný.

  Druhy terapie

  Drogová léčba mrtvice může být rozdělena do skupin:

  • antihypertenziva;
  • nootropní;
  • ředění krve;
  • dekongestanty;
  • kardiotonické;
  • intelektuální.

  Drogy s mozkovou mrtvicí jsou vybírány s ohledem na symptomy. Kromě příznaků, které se objevily, lékař při výběru léčby bere v úvahu také mechanismus vývoje cévní mozkové příhody: ischémie nebo krvácení..

  S ischemickou mozkovou příhodou

  U této formy dochází k zastavení průtoku krve do oblasti mozku v důsledku zablokování tepny trombem nebo aterosklerotickým plakem.

  Léčba mozkové ischémie je zaměřena na obnovení toku krve v oblasti mozkové tkáně. Uvidíme, které léky jsou předepsány:

  • Nootropická léčiva. Neuroprotektory sníží hypoxii, zmenší oblast postižené oblasti a zabrání dalšímu poškození neuronů.
  • Hemoragie. Léky snižující viskozitu krve po cévní mozkové příhodě jsou nezbytné ke zlepšení toku krve mozkem a zabránění opakování krevních sraženin..
  • Uklidňující. V akutní fázi onemocnění jsou nezbytná hypnotická a sedativní léčiva pro mozkovou mrtvici, doprovázená ischemickým procesem. Mír mysli redukuje oblast poškození mozkových buněk a zabraňuje časným komplikacím po mrtvici.
  • Antihypertenzivní. Léky snižující krevní tlak potřebné k prevenci nežádoucí cévní zátěže.
  • Diuretika Je nezbytné, aby se zabránilo akutnímu otoku mozku v akutním stádiu onemocnění.

  Seznam léčivých přípravků lze doplnit statiny a vitamínově-minerálními komplexy. Jaké léky brát a v jaké dávce - individuálně vybrané.

  V akutním stadiu se jedná o kapátka nebo injekce, které se zotaví z cévní mozkové příhody, a v pozdějším období, kdy se provádí rehabilitace komplikací po cévní mozkové příhodě, se léky předepisují v tabletách. Léky na ischemickou mozkovou mrtvici jsou vybírány individuálně s ohledem na odchylky a stádium onemocnění.

  Často mohou být příbuzní požádáni, aby předepsali nejúčinnější pilulky pro mozek po mrtvici nebo předepsali injekce, aby se urychlila rehabilitace. Neexistuje však žádný „super-lék“ a léčba po cévní mozkové příhodě je dlouhá, přestože lékař rozhoduje o tom, které léky se mají léčit, přičemž se bere v úvahu mechanismus patologie a povaha odchylek.

  S hemoragickou mrtvicí

  Roztržení cévy doprovázené tvorbou intrakraniálního hematomu nebo krevní impregnace mozkové tkáně.

  Léčba hemoragické mrtvice impregnací mozkové tkáně krví je mírně odlišná od ischemického poškození mozku. Léky jsou předepsány pro zotavení po mrtvici s antiedematózními, antihypertenzivními, neuroprotektivními a sedativními účinky..

  Jediným rozdílem je, že léky na hemoragickou mrtvici by neměly jen bránit rozvoji kyslíkového hladovění v mozkových buňkách, ale také bránit dalšímu krvácení. Seznam léků na mrtvici je doplněn:

  S vytvářením velkého hematomu, aby se zabránilo kompresi struktury mozku, se pacienti podrobují chirurgickému odstranění hromadění krve. Po odstranění krevní sraženiny se používají standardní léky k léčbě mrtvice..

  Preventivní opatření

  Zdravý životní styl a vyloučení škodlivých produktů (mastných, uzených, nakládaných) z nabídky pomáhá snižovat riziko akutní ischémie..

  Profylaxe léčiv je indikována pouze u jedinců, kteří podstoupili mrtvici. To je nutné vzhledem k tomu, že pacienti s cévní mozkovou příhodou mají zvýšené riziko vzniku druhého útoku. Některé léky jsou předepisovány v krátkých kurzech, zatímco jiné je třeba opíjet na celý život. Zvažte, jaké léky musíte užívat po mrtvici po celou dobu:

  • antihypertenziva;
  • ředění krve (pod kontrolou PTV);
  • statiny (pokud jsou vysoké hladiny cholesterolu).

  Prevence jinými prostředky se provádí podporou kurzů dvakrát ročně. Pacientovi jsou podávány kapátka, injekce a některé léky jsou předepisovány v tabletách.

  Seznam injekcí pro prevenci mrtvice:

  Léky se podávají kapáním nebo intramuskulární injekcí. Piracetam, pro prevenci možných komplikací po cévní mozkové příhodě, je předepisován v dlouhých kurzech. Někteří neurologové nazývají tento lék „pilulky paměti“, protože psychostimulace drog zvyšuje mozkovou aktivitu. Kromě léků, které ovlivňují fungování mozku, terapie zahrnuje vitamíny a další léky pro celkové posílení těla. Co pít po mozkové příhodě v rehabilitačním období - jmenováno neurologem.

  Léky na prevenci mrtvice pomáhají udržovat metabolické procesy v mozkové tkáni, zlepšují metabolismus a zabraňují tvorbě krevních sraženin a aterosklerotických plaků v časném a pozdním období po mrtvici.

  Léky po mrtvici pomáhají snižovat poškození mozkové tkáně a předcházet závažným komplikacím. Co vzít - lékař rozhodne, s ohledem na období po mrtvici a povahu poruch detekovaných u pacienta, proto jsou léky pro prevenci vybírány individuálně pro každého pacienta. Je však nemožné zabránit mozkové příhodě, ale vzdát se špatných návyků a zdravého životního stylu pomůže snížit riziko útoku..

  Prevence mozkové mrtvice

  Co je to mrtvice??

  Cévní mozková příhoda se může rozvinout u lidí jakéhokoli věku a vede k jejich postižení. Porušení mozkového oběhu může být:

  1. Ischemický - lumen tepen se zužuje, v důsledku čehož je snížena rychlost a užitečnost průtoku krve. Oblasti mozku přestávají přijímat kyslík a výživu, což vede k nekróze nervových buněk,
  2. Hemoragické krvácení se vyskytuje přímo v subarachnoidálním prostoru nebo přímo v mozku. Nervová tkáň je stlačena, oteklá, stoupá intrakraniální tlak a mozek se posouvá vzhledem ke střední linii.

  Odkaz! V 75% případů je diagnostikována ischemická mrtvice, hemoragie je méně častá..

  Jak se vyvíjí mrtvice?

  Vývoj cévní mozkové příhody se liší v závislosti na typu patologie. U ischemického typu se průtok krve zpomaluje, což vede k narušení funkčnosti neuronů. Nejprve se ztratí metabolismus elektrolytů, což má za následek zastavení pulzu, takže nejdůležitější funkce nervové buňky je vypnuta. Nedostatek normálního krevního oběhu narušuje vnitřní metabolické procesy - syntéza ribozomů se zastaví, odpadní produkty buňky přestávají být odstraňovány, což vede k buněčné „otravě“.

  Smrt neuronů trvá 2-5 minut a tento proces je nevratný. Současně se v tkáních vyvíjí nekróza, jejíž objem závisí na místě nedostatečného krevního oběhu. Musím říci, že ischemickou mrtvicí zemřou nejen neurony, ale také axony, a to nejen v postižené oblasti, ale i mimo ni. Samotné vzdálené buňky neumírají, ale ztratí schopnost vést nervové impulzy.

  U hemoragického typu patologie je mozková tkáň mechanicky poškozena, určitě dochází k buněčné smrti v místě prasknutí cévy, ale je důležitější poškození tkáně. Dojde-li k krvácení z cév, které zásobují sliznici mozku, dostává se krev více prostoru pro šíření, a dokonce i při prasknutí malé cévy se může vytvořit velký hematom. Pokud dojde k intracerebrálnímu krvácení, bude velikost hematomu záviset na velikosti cévy. Při komorovém krvácení bude pokračovat, dokud zcela nevyplní celou dutinu.

  Faktory zdvihu

  Existuje mnoho důvodů, proč může dojít k cévní mozkové příhodě, ale lékaři nejčastěji čelí následujícímu:

  1. Arteriální hypertenze, která zvyšuje riziko vzniku patologie o téměř 50%.
  2. Nízká fyzická aktivita - se sedavým životním stylem se zvyšuje riziko mrtvice o 35%.
  3. Přítomnost zvýšené hladiny „špatného“ cholesterolu - proto lékaři doporučují pravidelně darovat krev na cholesterol. Tento faktor zvyšuje pravděpodobnost mrtvice o 25%..
  4. Nesprávná výživa. Nedostatek kompetentní a vyvážené stravy zvyšuje riziko mrtvice o 23%.
  5. Nadváha, která zvyšuje zátěž srdce a také přispívá ke zvýšení krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru. Lidé s obezitou riskují mrtvici o 18% více než lidé s normální hmotností.
  6. Kouření. Negativní účinky kouření mohou být diskutovány po dlouhou dobu, je považováno za hlavní příčinu, kterým lze zabránit, protože u mrtvice, aktivní a pasivní kouření zvyšuje riziko jeho rozvoje o 12%. 4 roky po zanechání této závislosti je riziko vzniku vaskulárních problémů sníženo na úroveň nekuřáků.
  7. Kardiovaskulární patologie zvyšují pravděpodobnost mrtvice o 9%.
  8. Zneužití alkoholu. V tomto případě se riziko mozkové mrtvice zvyšuje o 6%..
  9. Stres - zvyšuje riziko o 6%.
  10. Cukrovka. Vysoká hladina cukru poškozuje stěny krevních cév, přispívá k tvorbě krevních sraženin v nich, v důsledku čehož se zvyšuje pravděpodobnost mrtvice o 4%.

  To nejsou všechny důvody vyvolávající cévní mozkovou příhodu, ale pouze rizikové faktory, které mu mohou dát podnět..

  Proč je tuk uložen v krevních cévách?

  Cholesterolové plaky v cévách se mohou objevit z následujících důvodů:

  • nesprávná výživa - ve stravě převládá tučné zvířecí krmivo;
  • sedavý životní styl, protože v tomto případě funguje oběhový systém horší;
  • kouření přispívá k zúžení krevních cév, což znamená, že cholesterol se lepí rychleji na stěny;
  • vysoký krevní tlak, pokud to osoba neopraví;
  • cukrovka.

  Existuje také dědičná predispozice k ukládání tuku na stěnách krevních cév, ale není to běžné.

  Funkce prevence mozkové příhody u mužů a žen

  Prevence mrtvice může být primární - je zaměřena na prevenci mozkové mrtvice v zásadě. To minimalizuje výše uvedené provokující faktory. Za předpokladu, že je konstantní a složitý, je docela možné počítat s požadovaným efektem.

  Sekundární profylaxe je prevence re-cévní mozkové příhody, v tomto případě je nutné nejen eliminovat negativní faktory, ale také brát léky, které budou mít pozitivní vliv na stav cév, jakož i na doprovodná onemocnění.

  Hlavní pokyny k prevenci mrtvice

  Protože u rizikových lidí s anamnézou hypertenze je jedním z preventivních opatření pravidelné sledování krevního tlaku.

  Kromě toho je nezbytná profylaxe:

  • trombóza;
  • kardiovaskulární patologie;
  • migréna.

  Ujistěte se, že se zbavíte špatných návyků, zavedete výživu a pravidelně se podrobujete preventivním vyšetřením terapeutem..

  Důležité! Každý rok by měla být osoba i při špatném zdraví vyšetřena a vyšetřena místním lékařem. Po 50 letech - to by mělo být provedeno dvakrát ročně..

  Výrobky na prevenci mrtvice

  Jakýkoli z níže uvedených fondů může být předepsán pouze lékařem, užívání léků na vlastní pěst může mít nežádoucí a nebezpečný účinek..

  Nejčastěji jsou pro prevenci mrtvice předepsány následující skupiny léků:

  1. Nootropická léčiva. Zlepšují fungování centrálního nervového systému a zvyšují odolnost krevních cév vůči různým negativním vlivům. Přiřazeno: Aminalon, Gliatilin, Pantonam, Ginko Biloba, Nootropil, Glycin, Fenotropil, Pyritinol. Nootropická léčiva pro prevenci mrtvice užívejte 1-2 tablety měsíčně.
  2. Blokátory beta-adrenoreceptorů. Používají se v kombinaci s jinými drogami. Doporučená dávka je 1–2 tablety denně po jídle. Přiřazeno: Atenolol, Metoprolol.
  3. Antagonisté vápníku. Působení těchto léků je krátké, ale normalizují srdeční frekvenci a snižují krevní tlak. Předepsáno: Verapamil, Nifedipine.
  4. Protidestičkové léky. K prevenci krevních sraženin jsou předepisovány léky skupiny aspirinů: Cardiomagnyl, Aspecard.
  5. Uklidňující. Přiřazeno: Persen, Fitosed, Novo-Passit, Valeriánský extrakt.

  Prevence sekundární mrtvice

  Chcete-li zabránit opětnému zdvihu, musíte:

  • odmítnout špatné návyky;
  • léčit nemoc, která vedla k útoku - konzervativně nebo chirurgicky;
  • pozorovat hypocholesterolovou stravu;
  • zbavit se dalších liber;
  • postupně zvyšovat fyzickou aktivitu;
  • mít pravidelné lékařské prohlídky.

  Pokud jde o léky, lékař doporučí vhodná antihypertenziva u pacientů s hypertenzí, antiagregační látky pro pacienty náchylné k trombóze a diuretika k odstranění nadbytku sodíku.

  Prevence lidových léků na mrtvici

  Tradiční medicína s cílem zabránit mozkové příhodě nabízí mnoho receptů, které pomohou vyčistit cévy, zvýšit jejich sílu a zlepšit krevní oběh. K čištění cév můžete použít kopřivy - 2 lžíce rostliny na litr vody. Vařte po dobu 10 minut, trvejte na tom pod teplou přikrývkou přes noc. Pijte tři sklenice denně.

  Směs medu s citronem a česnekem pomůže zabránit tvorbě plátů cholesterolu. Ve stejném poměru by se měl přesouvat med, sekaný česnek a citron. Uchovávejte v chladničce a jednu čajovou lžičku jednou denně.

  Pro zlepšení krevního oběhu se doporučuje přidat do čaje nebo jiných nápojů čerstvý kořen zázvoru. Pro posílení plavidel doporučujeme řepku. Nalijte suchou trávu vroucí vodou v poměru 1:20. Trvejte a pijte půl šálku 4krát denně. Je důležité pochopit, že tradiční medicína není náhradou konzultace s odborníkem a užívání tradičních preventivních drog.

  Výživa

  Aby se předešlo cévní mozkové příhodě, je nutné ji snížit a je lepší zcela vyloučit z potravy následující produkty:

  • pečení a pečení, protože obsahují hodně tuku;
  • omáčky, kečupy, polotovary - obsahují konzervační látky a hodně soli, což vede ke zvýšenému tlaku;
  • sladkosti - velké množství tuku a cukru;
  • solená, uzená a konzervovaná jídla - velké množství soli;
  • alkohol - negativně ovlivňuje zdraví cév.

  Strava by měla být obohacena o antioxidanty, draslík a hořčík, proto se doporučuje:

  • banány, švestky - zdroje draslíku;
  • zelenina a ovoce - obsahují vitamíny a antioxidanty;
  • špenát a fazole - hořčík a stopové prvky.

  Pro odstranění přebytečného cholesterolu z těla se doporučuje:

  • mandle;
  • olivový olej;
  • cereálie;
  • celá zrna;
  • fazole.

  Otázka odpověď

  Jaká jsou doporučení pro prevenci mrtvice??

  Včasná léčba patologických stavů, které mohou vyvolat cévní mozkovou příhodu, zdravý a aktivní životní styl, správnou výživu, minimalizaci stresových stavů.

  Mohu se zotavit z mrtvice??

  Vše záleží na rozsahu léze, typu mrtvice, její příčině, věku pacienta. V zásadě se s kompetentní a včasnou terapií a rehabilitací může pacient vrátit do normálního života, ale stupeň a délka postižení bude záviset na mnoha nuancích.

  Jaké jsou nejúčinnější metody prevence mrtvice??

  Jako primární prevence potřebujete zdravý životní styl, vzdát se špatných návyků, správné výživy a boje s nadváhou. Pokud jde o sekundární prevenci, je třeba tuto otázku projednat s ošetřujícím lékařem, protože příčiny CMP mohou být různé, preventivní opatření se proto mohou lišit.

  Poradit cvičení prevence zdvihu?

  Nejlepší pro tento účel jsou cvičení, která jsou zaměřena na zlepšení mozkového oběhu. Doporučuje se věnovat pozornost jógě, pilates a dalším klidným a nezraněným metodám..

  Prevence CMP u starších osob. Co dělat, jaké léky užívat?

  Ve stáří mají lidé často různé chronické nemoci, včetně hypertenze. Jako prevence mozkové mrtvice byste se měli poradit s lékařem, který léky předepíše jednotlivě a vezme v úvahu všechny dostupné patologie, které mohou způsobit mozkovou příhodu.

  Prevence mozkové mrtvice u mužů a žen. Jaké jsou rozdíly?

  U žen je mozková příhoda často spojena s hormonálními změnami souvisejícími s věkem. Proto byste v období před menopauzou měli být o své zdraví opatrnější. V zásadě však neexistují žádné konkrétní rozdíly v prevenci mrtvice u žen a mužů.

  Jak se vyhnout druhému úderu?

  Po cévní mozkové příhodě je nutné podrobně dodržovat všechna lékařská doporučení, zjistit příčinu cévní mozkové příhody a odstranit ji.

  Jaké jsou nejlepší prostředky pro prevenci mrtvice?

  Pro lidi v mladém věku, kteří nemají závažná onemocnění, se nejlépe hodí zdravý životní styl a pravidelné používání tradiční medicíny (po konzultaci s lékařem). Pro lidi starší věkové skupiny je hlavním preventivním opatřením léčba nemocí, které mohou vést k šoku a pravidelnému lékařskému vyšetření (2krát ročně).

  Měli byste přemýšlet o prevenci mrtvice před věkem odchodu do důchodu. Čím dříve budou přijata preventivní opatření, tím silnější bude ochrana. Všechny provokující faktory by měly být vyloučeny. Tím se výrazně sníží riziko náhlého krvácení..

  Prevence mrtvice: jak a jak se chránit před nebezpečnou chorobou?

  Podle statistik každý pátý pacient zemře na mrtvici. Je to způsobeno předčasnou pomocí nebo nedostatečnou informovaností o rozpoznání prvních alarmujících příznaků nemoci. Prevence mrtvice pomáhá snižovat rizika o 80%.

  Nemoc není vždy fatální, ale většina přeživších zůstává vážně nemocná. Tito pacienti vyžadují dlouhodobou rehabilitaci..

  Článek pojednává o primární a sekundární prevenci cévní mozkové příhody jako hlavní podmínky včasné prevence nemoci.

  Co je to mrtvice?

  Toto je onemocnění, které je spojeno s porušením krevního oběhu v mozku. Existují dva typy nemocí: hemoragické a ischemické. V prvním případě má pacient rupturu mozkových cév, následovanou krvácením. Ischemická mrtvice způsobuje ucpání nebo křeče krevních cév.

  Podle statistik, nejběžnější registrované hemoragické formy, to způsobuje vážné důsledky, pokud není člověku včas poskytnuta první pomoc. K nejčastějšímu výskytu dochází nejčastěji v jarní sezóně. Ischemická mrtvice je primárně spojena s narušenými základními oběhovými funkcemi..

  Krev v cévách přenáší kyslík a živiny do různých orgánů, včetně mozku. V rozporu s tímto procesem nedostává dostatek kyslíku a začíná ischemie. Velmi důležitým místem v prevenci těchto onemocnění je prevence mozkové mrtvice..

  Kdo je v nebezpečí

  U těchto kategorií pacientů je pozorováno zvýšené riziko cévní mozkové příhody:

  • s nízkou produkcí inzulínu (diabetes), vysokým cholesterolem v krvi a arteriální hypertenzí;
  • s genetickou predispozicí, zejména pokud nejsou dodržována opatření k prevenci mrtvice;
  • starší lidé (po 55 letech).

  Včasnou prevencí mrtvice se vyhnete negativním důsledkům.

  Hlavní příčiny a provokující faktory

  Jak se vyhnout mrtvici? Nejprve je nutné se zabývat skupinami rizikových faktorů pro vývoj onemocnění:

  • náchylný. To zahrnuje věk a dědičnost dané osoby. Tyto faktory nelze upravit. Stojí za zmínku, že u mužů se mozková mrtvice vyskytuje v raném věku než u žen;
  • behaviorální. V tomto případě jsou příčinou vývoje špatné návyky (kouření, zneužívání alkoholu), nezdravá strava a životní styl, dlouhodobé léky atd. Člověk má na tyto faktory přímý vliv a může je dobře změnit;
  • metabolický. V tomto případě jsou hlavní příčinou onemocnění, která jsou důsledkem metabolických poruch v lidském těle (cukrovka, zvýšený cholesterol, hypertenze, některá mozková onemocnění mozku atd.).

  Lékaři říkají, že onemocnění je ve většině případů způsobeno cévními patologiemi (například vývoj aterosklerózy v důsledku poruchy funkce metabolismu lipidů).

  Hladina 120/80 se považuje za normu krevního tlaku. V moderním světě, kdy člověk trpí šíleným rytmem života, jsou mladí lidé často diagnostikováni hemoragickým typem mrtvice. Pokud má pacient přetrvávající vysoký krevní tlak, pak s nejmenším poklesem mozek podstoupí ischemické záchvaty, v důsledku čehož dochází k onemocnění mikrokartony.

  Prevence mrtvice

  Otázka, jak zabránit mozkové příhodě, je jednou z nejnaléhavějších otázek pro různé skupiny obyvatelstva. Všechna preventivní opatření spadají do dvou hlavních kategorií:

  • primární - zaměřené na snížení rizika vzniku choroby;
  • sekundární, což by mělo zahrnovat opatření k odstranění hlavní příčiny patologie.

  Prevence zahrnuje návštěvu zdravotnických zařízení, užívání léků doma nebo používání tradiční medicíny. Zvažte každou z položek podrobněji..

  Pravidelné vyšetření

  Jak zabránit mozkové mrtvici? Chcete-li to provést, musíte nejprve podstoupit pravidelnou kontrolu, která vám pomůže stanovit možné odchylky.

  Prevence mozkové mrtvice a srdečního infarktu úzce souvisí a zahrnuje:

  • Diagnostika MRI a CT krevních cév hlavy, která pomáhá detekovat možné aneuryzmy nebo malformace. Zákeřnost těchto nemocí spočívá v tom, že se neobjevují žádným způsobem až do okamžiku krvácení;
  • darování krve pro stanovení hladiny lipidů. Ateroskleróza je způsobena zvýšením hladiny cholesterolu v krvi, je doprovázena tvorbou tzv. Vaskulárních plaků, které narušují normální krevní oběh;
  • kontrola krevního tlaku umožňuje nastavit možné odchylky od normálních hodnot. V tomto případě lékař předepíše stabilizační léky;
  • při neustálém stresu je nutné užívat sedativa nebo mírná antidepresiva, která jsou vynikajícím preventivním lékem na mrtvici;
  • sledování hladiny glukózy v krvi na cukrovku pomůže zabránit rozvoji mozkové mrtvice a infarktu.

  Pro snížení rizika vzniku této choroby se doporučuje omezit všechny špatné návyky (kouření, pití alkoholu), cvičení a správné stravování. Lékař rozhoduje o dalších výzkumných metodách založených na anamnéze pacienta.

  Léky

  Jak zabránit mozkové příhodě léky? Prevence v tomto případě zahrnuje použití léků, které zabraňují změnám hladin lipidů a glukózy v krvi, tlakovým špičkám a poruchám krvácení. Zvažte každou z položek podrobněji..

  Není nutné brát léky ke snížení hladiny cholesterolu. Někdy stačí pravidelné cvičení, dostatečná kontrola nad vaší váhou a vzdání se špatných návyků. Mezi léky lékaři rozlišují následující:

  • odběr statinů umožňuje blokovat enzymy, které přispívají k tvorbě cholesterolu;
  • antioxidanty blokují procesy oxidace aterogenních lipoproteinů a zvyšují hladinu „užitečného“ cholesterolu. Fibráty mají stejnou vlastnost;
  • k blokování procesů absorpce žlučových kyselin orgány gastrointestinálního traktu se používají speciální léky - sekvestranty;
  • ke zvýšení reologických funkcí krve je předepsán rybí olej;
  • léky obsahující kyselinu nikotinovou se užívají ke snížení triglyceridů.

  Léky pro kontrolu glukózy se používají u pacientů s diabetem. To zahrnuje inzulín, antiarytmika a antianginóza. Pomáhají při léčbě srdečních patologií a jsou vynikající prevencí mrtvice..

  S hodnotami krevního tlaku nad 140 jsou pacientům předepisovány speciální stabilizační léky, které mohou snížit riziko vzniku mnoha nemocí, včetně mrtvice:

  • léky s diuretickým účinkem, které pomáhají snižovat objem cirkulující krve;
  • léky, které blokují látky, které stahují stěny krevních cév (ACE inhibitory);
  • léky k normalizaci srdečního rytmu (beta blokátory);
  • antagonisty vápníku, které rozšiřují krevní cévy;
  • ke snížení selhání srdce a ledvin se používají léky ze skupiny sartanů.

  Při diagnostice aterosklerózy je velmi důležité sledovat funkci koagulace krve, čímž se sníží riziko trombózy..

  Kategorie léčiv, které snižují srážení krve, zahrnují:

  • kyselina acetylsalicylová;
  • antikoagulancia;
  • klopidogrel hydrosulfát.

  Lékař předepisuje průběh a trvání lékové terapie individuálně pro každého pacienta. Je velmi důležité užívat drogy podle předepsaného schématu, pouze v tomto případě budou preventivní opatření považována za účinná.

  Lidové léky

  Prevence lidových léků na mrtvici zahrnuje odebírání různých infuzí a odvar na základě léčivých rostlin. Zvažte nejoblíbenější:

  • alkoholová infuze založená na jedle kužele. K tomu potřebujete 5 kuželů střední velikosti, abyste naplnili 0,5 l 70% ethanolu. Trvejte na 2 týdnech na tmavém místě. Ošetření se provádí jednou za šest měsíců. Vezměte 1 čajovou lžičku tinktury ráno po jídle;
  • tinktura japonského sophora. Procento rostlin a ethanolu je 1: 5. Trvejte na tom, že na tmavém místě zůstanou alespoň 3 dny. Užívejte 20 kapek 4krát denně po jídle. Tento lék pomáhá posílit stěny krevních cév;
  • mletá 1 citronová a pomerančová kůra přes mlýnek na maso. K výsledné hmotě přidejte trochu medu. Vezměte 1 čajovou lžičku ráno po jídle. Tento nástroj pomůže snížit hladinu cholesterolu v krvi;
  • nápoje na bázi čerstvého kořene zázvoru. Může to být čaj nebo odvar. V sušené formě se tato složka přidává do pokrmů během vaření;
  • mletý česnek a citron se kůrou ve stejném poměru, přidejte stejné množství medu. Vezměte 1 čajovou lžičku denně. Tento nástroj dobře čistí krevní cévy, musí být uložen v lednici.

  Před použitím lidových prostředků se doporučuje poradit se s lékařem. Je třeba si uvědomit, že samoléčení někdy vede k závažným komplikacím..

  Zdravý životní styl

  Správná výživa a režim pomůže zabránit první mrtvici a zabránit relapsu. Jakékoli špatné návyky jsou vyloučeny. Kouření zvyšuje riziko krevních sraženin a prasknutí krevních cév. Pro snížení hladiny cholesterolu v krvi jsou vyloučeny potraviny, které jej obsahují.

  Svou stravu musíte obohatit o potraviny bohaté na vlákninu (ovesné vločky, čerstvá zelenina a ovoce atd.). Je lepší používat olivový olej, omezit spotřebu živočišných tuků. Měla by být upřednostňována nízkotučné maso a ryby. Nezapomeňte monitorovat cholesterol alespoň jednou za 4 roky.

  Kromě zdravé výživy musíte pravidelně cvičit. Doporučuje se cvičit ráno po probuzení a na konci dne..

  Je velmi užitečné často chodit na čerstvý vzduch, navštěvovat bazén nebo posilovnu. V tomto případě je třeba se vyvarovat silného zatížení, které vyvolává poruchy krevního oběhu. Úpravou vašeho životního stylu tak můžete výrazně snížit riziko mrtvice.

  Jak zabránit re-mrtvice

  Informace o tom, jak zabránit mozkové příhodě, jsou popsány výše. Pokud však byla nemoc vyléčena, neztrácejte ostražitost. Prevence re-mrtvice je velmi důležitá. To platí zejména pro ženskou polovinu pacientů. Velmi často užívají perorální antikoncepci po dlouhou dobu, což je jeden z důvodů rozvoje nemoci.

  Kromě toho během porodu dochází u pacientů k prudkým skokům v krevním tlaku, což často vede k prasknutí krevních cév. Menopauza je často doprovázena migrénami a poklesem tlaku. Proto by ženy měly být zvláště opatrné při prevenci a léčbě jakýchkoli poruch v těle.

  Po cévní mozkové příhodě se riziko rozvoje několikrát zvyšuje. Prevence sekundární mrtvice zahrnuje:

  • vzdání se tabákových výrobků a jiných špatných návyků;
  • dodržování přísné stravy, která vylučuje veškerou smaženou a mastnou;
  • konstantní regulace tlaku, aby se zabránilo mozkovému křeči.

  Během prvního roku po cévní mozkové příhodě musí být pacient podroben pravidelnému vyšetření odborníkem, aby splnil všechny požadavky rehabilitačního období:

  • brát drogy;
  • jíst správně;
  • provádět pravidelná cvičení, chodit na čerstvý vzduch;
  • vždy vezměte léky pro první pomoc;
  • provést všechny potřebné testy.

  Dodržováním všech těchto jednoduchých pravidel můžete několikrát snížit riziko druhého útoku.

  Závěr

  Mrtvice je velmi nebezpečné onemocnění, které, pokud se neléčí, vede k postižení nebo smrti.

  Je velmi důležité zabránit mozkové příhodě, která vyžaduje dodržování pravidel zdravého životního stylu a výživy, pravidelného cvičení a některých léků..

  Pro včasnou diagnostiku porušení je nutné podstoupit vyšetření odborníky a provést všechny testy.

  Přečtěte Si O Závratě