Hlavní Infarkt

Mozkový edém: příznaky, příčiny, důsledky

Mozkový edém je výsledkem vzájemně propojených fyzikálních a biochemických procesů, které se v těle vyskytují v důsledku nemocí nebo patologických stavů..

Tato komplikace může v závislosti na závažnosti zůstat neviditelná a může projít beze stopy, například s mírným otřesem (symptomy). Důsledky mozkového edému jsou častěji dalšími závažnými komplikacemi ve formě:

 • změny mentální a mentální aktivity
 • zrakové postižení
 • sluchový
 • motor
 • koordinační funkce těla, které způsobují postižení
 • edém mozku je často fatální.

Co je mozkový edém?

Podstatou přijaté definice tohoto stavu je nespecifická reakce celého organismu v reakci na účinky závažných škodlivých faktorů. To jsou příčiny:

 • poruchy mikrocirkulace krve v mozkových tkáních;
 • nedostatek transportu kyslíku do mozku, zejména v kombinaci s nadměrnou akumulací oxidu uhličitého v krvi;
 • poruchy metabolismu vody, elektrolytů, proteinů a energie s akumulací kyseliny mléčné v nervových buňkách;
 • porušení acidobazického stavu krve;
 • změny v osmotickém (elektrolytovém) a onkotickém (proteinovém) plazmatickém tlaku.

Všechny tyto příčiny vedou k otoku a otoku mozku. S otokem dochází k narušení propustnosti stěn kapilár a úniku tekuté části krve do okolní tkáně. Při otoku v důsledku rozdílu v onkotickém tlaku molekuly vody vstupují přímo do nervových buněk mozku přes jejich membránu. Zde jsou vázány intracelulárními proteiny a objem buněk roste.

Většina autorů vědeckých článků však považuje otok za jedno ze stupňů otoku, což vede ke zvýšení objemu mozku. To vede k jeho stlačení a posunutí (dislokaci) kolem jeho osy uvnitř uzavřeného prostoru ohraničeného kostmi lebky.

Šíření mozkového edému způsobuje porušení základních struktur (medulla oblongata) ve velkých týlních foramenech. Obsahuje životně důležitá centra - regulace dýchání, kardiovaskulární aktivity a centrum termoregulace.

Příznaky mozkového edému se klinicky projevují v narušení fungování nervových buněk a mozkových center ještě před úplným poškozením jejich struktur, které lze určit již pomocí moderních výzkumných metod..

Druhy a příčiny edému

Existují dva typy otoku mozku:

 1. Lokální nebo regionální edém, tj. Omezený na určitou oblast obklopující patologickou tvorbu mozkových tkání - absces, nádor, hematom, cysta.
 2. Zobecněný, distribuovaný do celého mozku. Vyvíjí se s traumatickým poškozením mozku, udušením, utopením, intoxikací, ztrátou velkého množství bílkovin v moči s různými chorobami nebo otravami, s hypertenzní encefalopatií v důsledku závažných forem vysokého krevního tlaku a dalšími poruchami.

V mnoha případech, s výjimkou traumatického poranění mozku nebo zadušení (zadušení), může být detekce mozkového edému obtížná kvůli příznakům jiných chorob a patologických stavů. Počátek otoku lze předpokládat, když se příznaky základního onemocnění snižují nebo neprogresují a naopak se objevují a zvyšují neurologické příznaky..

Hlavní příčiny mozkového edému:

 • traumatické poranění mozku, otřes mozku a modřiny v mozku, zadušení zvracením při alkoholickém kómatu nebo po zavěšení, hrtanová stenóza u dětí s akutní infekcí dýchacích cest (viz ošetření laryngitidy u dítěte);
 • subdurální hematom vytvořený pod dura mater v důsledku mechanického působení bez narušení integrity kostí lebky;
 • mozkové nádory, subarachnoid e (pod arachnoidem)
 • krvácení, ke kterému často dochází v důsledku mrtvice s vysokým krevním tlakem (viz první známky mrtvice, důsledky ischemické mrtvice);
 • akutní infekční choroby - chřipka, meningitida, encefalitida, včetně závažných dětských infekcí - příušnic, spalniček, šarlat, kuřecí neštovice;
 • preeklampsie druhé poloviny těhotenství - těžká nefropatie, preeklampsie a eklampsie;
 • onemocnění doprovázená křečovým syndromem - hypertermie u dětí (vysoká horečka) s infekčními chorobami, úpalem, epilepsií;
 • závažný diabetes mellitus, zejména s epizodami hypoglykemického stavu, akutním a chronickým selháním ledvin, jater nebo ledvin;
 • závažné alergické reakce a anafylaktický šok;
 • otrava drogami, chemickými jedy a plyny;
 • mozkový edém u novorozenců v důsledku propletení pupečníkové šňůry, prodloužené práce, těžké gestózy u matky (viz gestóza během těhotenství), porodní trauma do mozku dítěte.

Kromě toho se po operaci lebky téměř vždy objevuje mozkový edém. Někdy - po operacích prováděných v páteřní nebo epidurální anestézii nebo doprovázených velkou ztrátou krve v důsledku výrazného a dlouhodobého poklesu krevního tlaku, při nadměrném intravenózním podání fyziologického roztoku nebo hypotonických roztoků během chirurgického zákroku, kvůli obtížné tracheální intubaci za účelem mechanické ventilace nebo nedostatečnost plicní ventilace a samotné anestezie.

Příznaky mozkového edému

V závislosti na délce onemocnění, umístění léze, prevalenci a rychlosti růstu procesu se příznaky mozkového edému mohou lišit. Lokální, omezený edém se projevuje mozkovými příznaky nebo jedinými příznaky charakteristickými pro danou část mozku. Se zvyšujícím se nebo zpočátku generalizovaným edémem, ale pomalu se zvyšujícím, dochází k postupnému zvyšování počtu symptomů, což znamená poškození několika částí mozku. Všechny příznaky jsou podmíněně rozděleny do tří skupin:

Příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku
 • bolest hlavy
 • ospalost a letargie
 • někdy následuje psychomotorická agitace
 • útlak vědomí se postupně zvyšuje a objevuje se nevolnost a zvracení
 • záchvaty jsou nebezpečné - klonický charakter (krátkodobá zametací povaha kontrakce svalů končetin a obličeje), tonikum (prodloužená kontrakce svalů, což dává jednotlivým částem těla neobvyklou polohu) a klonicko-tonikum, což vede ke zvýšení mozkového edému.
 • Rychlé zvýšení intrakraniálního tlaku způsobuje prasknutí hlavy, opakované zvracení, narušení pohybu oční bulvy.
 • Mozkový edém u dětí (kojenců), dětí mladších než 1 rok vede ke zvýšení obvodu hlavy (viz zvýšený intrakraniální tlak u kojenců) a po uzavření fontanel se otevřou kvůli posunutí kostí.
Vzhled difúzních (difúzních) neurologických příznaků

To je odrazem růstu patologického procesu, který v případě mozkového edému nese riziko vzniku kómy. To je způsobeno nejprve zapojením mozkové kůry a poté subkortikálních struktur. Kromě narušeného vědomí a přechodu do kómatu existují:

 • generalizované opakované křeče
 • psychomotorická agitace mezi záchvaty epileptického typu, vyskytující se s převahou zvýšeného svalového tonusu
 • patologické ochranné a uchopovací reflexy
Skupina nejpůsobivějších příznaků

Jsou spojeny s dalším nárůstem mozkového edému, dislokací (přemístěním) jeho struktur, s jejich klínováním a sevřením ve velkých týlních foramenech. Mezi tyto příznaky patří:

 • Kómata různých stupňů.
 • Hypertermie (až 40 stupňů nebo více), kterou nelze snížit použitím antipyretik a vazodilatačních léků. Někdy je možné mírně snížit teplotu pouze použitím chladu v oblasti velkých cév nebo obecné podchlazení.
 • Existují různé velikosti žáků a nedostatečná reakce na světlo, strabismus, „plovoucí“ oční bulvy, jednostranná paréza a jednostranné konvulzní kontrakce extensorových svalů, srdeční arytmie se sklonem snižovat srdeční frekvenci, absence bolesti a reflexy šlach..
 • Pokud pacient nepodstupuje umělou plicní ventilaci, pak se zpočátku zvyšuje frekvence a hloubka dýchání, narušuje se rytmus dýchání, následuje jeho zastavení a zastavení srdeční činnosti..

Diagnostika

Na ambulantní bázi je diagnóza mozkového edému poměrně obtížná, protože tento stav nemá zvláštní, specifické neurologické příznaky. V raných stádiích může být mozkový edém asymptomatický nebo asymptomatický. Diagnóza je stanovena na základě symptomů základního onemocnění nebo poranění, které způsobilo otok, a na výsledcích vyšetření fundusu..

Pokud máte podezření na vývoj mozkového edému, měl by být pacient převezen na oddělení intenzivní péče nebo neurochirurgické oddělení. V nemocnici se řeší problém bederní punkce, angiografie. Informativní jsou MRI a CT, které pomáhají identifikovat otoky, hodnotit jeho závažnost a prevalenci.

Účinky otoku mozku u dospělých a dětí

Čím dříve je taková patologie objevena a je poskytnuta intenzivní adekvátní lékařská péče, tím vyšší jsou šance na uzdravení. V nemocnici se obnoví přívod krve do mozku, likvodynamika, dehydratační terapie, prognóza je do značné míry určována závažností onemocnění.

Vzhledem k tomu, že úplné zotavení je možné s malým perifokálním edémem as rozvojem cystických atrofických procesů v mozkové tkáni, lze dosáhnout pouze částečného obnovení funkcí. Pokud je léčeno pouze základní onemocnění doprovázené mozkovým edémem, není zotavení možné ve všech případech a existuje vysoké riziko úmrtí.

Úspěšnost léčby a její důsledky závisí na závažnosti onemocnění, které způsobilo otok mozku a na stupni vývoje samotného edému, který lze vyřešit úplným zotavením. Ve vážnějších případech existují:

 • Když se v medulle oblongata vyvíjí otoky, kde jsou umístěna hlavní centra podpory života těla, může být následkem mozkového edému respirační selhání, křeče, epilepsie, poruchy oběhu.
 • I po léčbě může mít pacient nadále zvýšený intrakraniální tlak (symptomy), což výrazně zhoršuje jeho kvalitu života, protože je doprovázen bolestmi hlavy, zhoršeným vědomím, ztrátou lidské orientace v průběhu času, snížením sociálních komunikačních schopností, letargií, ospalostí.
 • Porušení mozkového kmene, stejně jako jeho přemístění, je velmi nebezpečné, je ohroženo zástavou dýchacích cest, rozvojem ochrnutí.
 • Po léčbě a průběhu rehabilitace má mnoho pacientů adhezi mezi meningy, v komorách mozku nebo mozkomíšním moku, což je také doprovázeno bolestmi hlavy, poruchami neuropsychické aktivity a depresivními stavy..
 • Při dlouhodobém mozkovém edému bez léčby se mohou následně objevit poruchy funkce mozku, duševní schopnosti člověka.

U dětí je také možné úplné uzdravení nebo:

 • vývoj mozkové obrny a hydrocefalu (viz zvýšený intrakraniální tlak u kojenců)
 • epilepsie (viz příznaky a léčba epilepsie) a dysfunkce vnitřních orgánů
 • narušená koordinace řeči a motoriky
 • neuropsychická nestabilita a mentální retardace

Mozkový edém je závažná, často velmi závažná patologie, která vyžaduje další pozorování a léčbu dospělého neurologem, neuropsychiatrem a dětmi neuropatologem ve spojení s pediatrem. Délka pozorování a léčby po otoku mozku závisí na závažnosti zbytkových účinků..

Mozkový edém: co to je, příčiny, příznaky, léčba

Mozkový edém (OGM, mozkový edém) je patologický stav spojený s nadměrnou akumulací tekutin v mozkových tkáních. Klinicky se projevuje jako syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Lékaři různých specializací se v praxi potýkají s OGM:

Mozkový edém - co to je?

Mozkový edém není nezávislé onemocnění, ale klinický syndrom, který se vždy vyvíjí podruhé v reakci na jakékoli poškození mozkové tkáně..

Hlavním spouštěcím faktorem v patogenezi vývoje OGM jsou poruchy mikrocirkulace. Zpočátku jsou lokalizovány v oblasti poškození mozkové tkáně a způsobují rozvoj perifokálního (omezeného) edému. Se závažným poškozením mozku, předčasným zahájením léčby, poruchy mikrocirkulace nabývají celkového charakteru. To je doprovázeno zvýšením hydrostatického intravaskulárního tlaku a expanzí krevních cév mozku, což je zase příčinou pocení krevní plazmy do mozkové tkáně. Výsledkem je vývoj zobecněného OGM.

Otok mozkových tkání způsobuje zvýšení jejich objemu a protože jsou umístěny ve stísněném prostoru lebky, zvyšuje také intrakraniální tlak. Krevní cévy jsou stlačeny mozkovou tkání, která dále zvyšuje mikrocirkulační poruchy a je příčinou nedostatku kyslíku v nervových buňkách, jejich hromadné smrti.

Příčiny mozkového edému

Nejběžnější příčiny OGM jsou:

 • těžká traumatická poranění mozku (zlomenina základny lebky, pohmoždění mozku, subdurální nebo intracerebrální hematom;
 • ischemická nebo hemoragická mrtvice;
 • komorové krvácení nebo subarachnoidální prostor;
 • mozkové nádory (primární a metastatické);
 • některá infekční a zánětlivá onemocnění (meningitida, encefalitida);
 • subdurální empyém.

Významně méně často je výskyt OGM způsoben:

 • závažné systémové alergické reakce (anafylaktický šok, angioedém);
 • anasarca vznikající při selhání ledvin nebo srdce;
 • akutní infekční choroby (příušnice, spalničky, chřipka, šarlatová horečka, toxoplazmóza);
 • endogenní intoxikace (selhání jater nebo ledvin, těžký diabetes mellitus);
 • akutní otrava drogami nebo jedy.

U starších lidí, kteří požívají alkohol, dochází ke zvýšení propustnosti cévních stěn, což může vést k rozvoji mozkového edému..

Příčiny OGM u novorozenců jsou následující faktory:

 • těžká preeklampsie;
 • propletení kabelů;
 • intrakraniální porodní poranění;
 • prodloužená práce.

Ve vzácných případech je OHM pozorován také u zcela zdravých lidí. Například, pokud člověk stoupá vysoko v horách bez zastávek nezbytných k aklimatizaci těla, může se vyvinout mozkový edém, který lékaři nazývají hora.

Klasifikace

V závislosti na příčinách a patologickém mechanismu vývoje se rozlišuje několik typů OHM:

Důvod a mechanismus rozvoje

Vyskytuje se nejčastěji. Vzniká v důsledku poškození hematoencefalické bariéry a uvolňování plazmy do extracelulárního prostoru bílé hmoty. Vyvíjí se kolem oblastí zánětu, nádorů, abscesů, zranění, ischemie

Hlavními příčinami intoxikace jsou intoxikace a ischémie, které způsobují intracelulární hydrataci. Obvykle je lokalizován v šedé hmotě a difunduje difuzně.

Důvodem jeho výskytu je snížení osmolality krve v důsledku nedostatečné hemodialýzy, metabolických poruch, utonutí, polydipsie, hypervolémie

Vyskytuje se u pacientů s hydrocefalem v důsledku pocení mozkomíšního moku do nervové tkáně kolem komor

Příznaky mozkového edému

Hlavním znakem OGM je porušení vědomí různé závažnosti, od ohromujícího světla až po hlubokou kómu.

Se zvyšujícím se otokem se také zvyšuje hloubka zhoršeného vědomí. Na samém začátku vývoje patologie jsou možné křeče. Svalová atonie se dále rozvíjí..

Během vyšetření pacient odhalí meningealní příznaky.

Při zachování vědomí si pacient stěžuje na silnou bolest hlavy, doprovázenou bolestivou nevolností, opakovaným zvracením, které nepřináší úlevu.

Jiné příznaky OGM u dospělých a dětí jsou:

 • halucinace;
 • dysartrie;
 • discoordination pohybů;
 • vizuální poruchy;
 • motorická úzkost.

Při nadměrném OGM a zaklínání mozkového kmene do velkého týlního foramenu u pacienta

 • nestabilní puls;
 • výrazná arteriální hypotenze;
 • hypertermie (horečka do 40 ° C a vyšší);
 • paradoxní dýchání (střídání povrchních a hlubokých dechů, s různými časovými intervaly mezi nimi).

Diagnostika

Je možné předpokládat přítomnost OGM u pacienta na základě následujících příznaků:

 • zvyšující se útlak vědomí;
 • progresivní zhoršení celkového stavu;
 • přítomnost meningealních příznaků.

Pro potvrzení diagnózy je zobrazeno počítačové nebo magnetické rezonance mozku..

Diagnostická lumbální punkce se provádí ve výjimečných případech a s velkou péčí, protože může vyvolat narušení mozkových struktur a kompresi trupu..

K identifikaci možné příčiny OGM provádějí:

 • hodnocení neurologického stavu;
 • analýza dat CT a MRI;
 • klinické a biochemické krevní testy;
 • sběr anamnestických dat (pokud je to možné).

OGM je život ohrožující stav. Počáteční diagnóza by proto měla být provedena co nejdříve a měla by být zahájena první minutou přijetí pacienta do nemocnice.

Ve vážných případech se diagnostická opatření provádějí současně s poskytováním první pomoci.

Léčba mozkového edému

Zakladatel sovětské školy neurochirurgie N. N. Burdenko napsal: „Každý, kdo zná umění léčení a prevence edémů mozku, má klíč k životu a smrti pacienta“.

Pacienti s OGM jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče a jednotce intenzivní péče. Ošetření zahrnuje následující oblasti:

 1. Udržování optimální úrovně krevního tlaku. Je žádoucí, aby systolický tlak nebyl nižší než 160 mm Hg. Svatý.
 2. Včasná intubace průdušnice a přenos pacienta na umělé dýchání. Indikací pro intubaci je zvýšení intenzity respiračního selhání. Mechanická ventilace se provádí v hyperventilačním režimu, což umožňuje zvýšit parciální tlak kyslíku v krvi. Hyperoxygenace přispívá ke zúžení mozkových cév a ke snížení jejich propustnosti.
 3. Reliéf venózního odtoku. Pacient leží na posteli se zdviženým koncem hlavy, s nejrozsáhlejší krční páteří. Zlepšení venózního odtoku přispívá k postupnému snižování intrakraniálního tlaku.
 4. Dehydratační terapie. Jeho cílem je odstranění přebytečné tekutiny z mozkových tkání. Provádí se intravenózním podáním osmotických diuretik, koloidních roztoků, smyčkových diuretik. V případě potřeby může lékař předepsat intravenózní podání hypertonického roztoku glukózy, 25% roztoku síranu hořečnatého, aby se zesílil diuretický účinek diuretik a zásobil neurony živinami..
 5. Glukokortikoidní hormony. Účinné v případě perifokálního mozkového edému v důsledku vývoje nádorového procesu. Neefektivní v OGM spojené s traumatickým poraněním mozku.
 6. Infuzní terapie. Zaměřuje se na detoxikaci, eliminaci narušení vodno-elektrolytové a koloidní osmotické rovnováhy.
 7. Antihistaminika. Snížení propustnosti cévních stěn, zabránění výskytu alergických reakcí, se také používá k jejich zastavení.
 8. Prostředky, které zlepšují mozkovou cirkulaci. Zlepšete průtok krve v mikrovaskulatuře, čímž eliminujete ischemii a hypoxii nervové tkáně.
 9. Prostředky regulující metabolický proces a nootropika. Zlepšit metabolické procesy v poškozených neuronech.
 10. Symptomatická terapie Zahrnuje jmenování antiemetika, antikonvulziva a analgetik.

Pokud je OHM způsoben infekčním zánětlivým procesem, jsou do komplexní terapie zahrnuty antivirové nebo antibakteriální léčiva. Chirurgická léčba se provádí za účelem odstranění nádorů, intrakraniálních hematomů, oblastí mozku. U hydrocefalu se provádí posunovací operace. Chirurgie se obvykle provádí po stabilizaci pacienta.

Komplikace

Při výrazném zvýšení intrakraniálního tlaku lze pozorovat dislokaci (posun) mozkových struktur a porušení jeho trupu ve velkém týlním foramenu. To vede k vážnému poškození dýchacího, vazomotorického a termoregulačního centra, které může způsobit smrt na pozadí rostoucího akutního srdečního a respiračního selhání, hypertermie.

Důsledky a předpověď

V počátečním stádiu vývoje je OGM reverzibilní stav, ale jak postupuje patologický proces, neurony umírají a myelinová vlákna se ničí, což vede k nevratnému poškození mozkových struktur.

Se začátkem léčby OGM toxické geneze u mladých a zpočátku zdravých pacientů lze očekávat úplné obnovení mozkových funkcí. Ve všech ostatních případech budou zaznamenány zbytkové účinky různé závažnosti:

 • přetrvávající bolesti hlavy;
 • rozptýlení;
 • zapomnětlivost;
 • Deprese;
 • poruchy spánku;
 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • poruchy motorických a kognitivních funkcí;
 • duševní poruchy.

Prevence

Opatření primární prevence mozkového edému jsou zaměřena na prevenci příčin jejího vývoje. Mohou zahrnovat:

 • prevence průmyslových, silničních a domácích zranění;
 • včasná detekce a aktivní léčba arteriální hypertenze a aterosklerózy, které jsou hlavními příčinami cévní mozkové příhody;
 • včasná léčba infekčních a zánětlivých onemocnění (encefalitida, meningitida).

Má-li pacient patologii, proti níž je možný vývoj mozkového edému, musí podstoupit preventivní léčbu zaměřenou na zabránění otoku látky mozku. Může zahrnovat:

 • udržování normálního onkotického tlaku v plazmě (intravenózní podávání hypertonických roztoků, albuminu, čerstvě zmrazené plazmy);
 • jmenování s vysokým intrakraniálním tlakem diuretik;
 • umělá podchlazení - umožňuje snížit energetické potřeby mozkových buněk a tím zabránit jejich hromadné smrti;
 • použití léků, které zlepšují mozkový cévní tonus a metabolické procesy v mozkové tkáni.

Video

Nabízíme vám ke shlédnutí videa na téma článku.

Mozkový edém

Mozkový edém je nespecifická patologie, u které je pozorováno zvýšení objemu tkáně v důsledku zvýšení množství tekutiny v nich obsažené. Tento patologický stav není samostatným onemocněním, protože se vytváří vlivem různých endogenních a exogenních faktorů.

Nemoc tohoto typu obvykle představuje vážné nebezpečí pro život člověka, protože během jeho vývoje se začnou komprimovat nervy, tepny, tkáně, důležité mozkové struktury, což vždy vede k narušení centrálního nervového systému, zrakových a řečových center, prostaty a mnoha dalších kritické systémy těla.

Etiologie

Existuje mnoho důvodů pro rozvoj mozkového edému u dětí a dospělých. Nejběžnější z nich jsou:

 • Infekce (toxiny poškozují nervovou tkáň, což vede k zánětlivému zaměření).
 • Poranění mozku a páteře (například mozkový edém po nehodě, chirurgický zákrok, silný úder do hlavy, pád atd.). Místo poškození hlavy po úrazu při nehodě se může výrazně zvětšit, což se obvykle stává při poranění hlavy.
 • Nádorové procesy (rakovina), zejména glioblastom a cysta, umístěné v různých částech mozku, což vede k problémům s odtokem mozkomíšního moku nebo přemístěním mozkových struktur.
 • Hemoragická mrtvice, pronikání krve do subarachnoidálního prostoru.
 • Embolie hlavových cév se současným výskytem ischemické cévní mozkové příhody.
 • Silná expozice záření.
 • Otrava drogami, jedy, toxiny (během těhotenství velmi nebezpečná).
 • Skus klíštění encefalitidy (pravděpodobnost úmrtí při takovém patologickém procesu je vysoká).
 • Přítomnost metastáz v mozku v důsledku rakoviny.
 • Metabolická encefalopatie (pozorovaná při těžké renální nebo jaterní nedostatečnosti, v posledních stádiích závislosti na alkoholu, při cukrovce).
 • Eklampsie.
 • Otrava vodou.
 • Některé typy očkování (bod náboje).

Stává se tak, že mozek se často začíná zvětšovat u novorozenců, kteří se narodili předčasně nebo v patologickém průběhu porodu. V tomto případě je otok u kojenců traumatický.

Mozek může začít bobtnat v důsledku expozice řadě toxinů: benzín, ethanol (a jiné typy alkoholů), fenol, kyanid atd. Obrovské množství léků, které se používají k léčbě různých nemocí a vykazují výrazný neurotoxický účinek, může v případě předávkování vést k toxickému edému mozku. Tato kategorie léků zahrnuje: sedativa, antipsychotika, tricyklická antidepresiva, antihistaminika.

Patogeneze

Mozkový edém se vyvíjí na pozadí různých mikrocirkulačních poruch, které se vytvářejí v místě patologického zaměření v mozkových strukturách (po ischemické mrtvici, traumatu hlavy, zánětlivém procesu, nádorovém nádoru).

Zahájí se vývoj lokální perifokální opuchy. Pokud je průběh onemocnění závažný, objeví se při absenci léčby nebo nesprávném výběru terapeutické metody vaskulární dysfunkce.

Rovněž stoupá hydrostatický intravaskulární tlak. V důsledku těchto procesů část krve vystupuje přes cévní stěny a proniká do mozkových tkání. To zase vede k rozvoji generalizovaného edému a následnému otoku mozku..

Při vývoji patologie obecně hrají hlavní roli tři hlavní spouštěče:

 • Zvýšená propustnost cévních stěn v mozku.
 • Arteriální hypertenze.
 • Vasodilatace, která způsobuje výrazné zvýšení tlaku v kapilárách mozkové tkáně.

Za zmínku také stojí určitá tendence mozkových tkání akumulovat tekutinu, pokud je nedostatek krve.

U dospělého a školního dítěte se intrakraniální tlakové indikátory pohybují od 4 do 16 mm Hg. Při kašlání nebo kýchání je u dospělých a kojenců pozorováno zvýšení tlaku na hladinu 45-55 mm Hg, tento krátkodobý proces však nevede k poruchám centrálního nervového systému..

S rozvojem otoku v mozku dochází k rychlému růstu intrakraniálního tlaku, protože se zvyšuje mozková tkáň. V důsledku skutečnosti, že patologická zóna začala bobtnat, jsou krevní cévy stlačeny, což způsobuje zhoršení mikrocirkulačních poruch. Na pozadí toho všeho je také pozorován vývoj ischemie mozkových buněk. Ve velkém množství začnou buňky nervové tkáně umírat kvůli metabolickým poruchám (obvykle kvůli nedostatku kyslíku). Mandle mozečku se klínují do vizuálního a řečového centra, což vede k jejich funkčním poruchám. A navenek na hlavě je jen mírný otok (a dokonce ne vždy).

V případě rychlého zvýšení intrakraniálního tlaku také často dochází k pohybu mozkových struktur, které leží pod nádorem. Existuje možnost porušení mozkového kmene v týlní části. V této zóně jsou umístěna termoregulační, kardiovaskulární, respirační centra. Proto může dojít k narušení práce člověka.

Druhy mozkového edému

Před vyprávěním o příznacích mozkového edému je třeba poznamenat, že tato patologie se může vyvinout ve čtyřech hlavních formách:

 • Cytostatický.
 • Vasogenní.
 • Osmotický.
 • Intersticiální.

Nejčastěji mají lidé vazogenní edém, který se začíná vyvíjet na pozadí zvyšování úrovně propustnosti hematoencefalické bariéry. Důležitým patologickým procesem tohoto onemocnění je přechod tekutiny z krevních cév do bílé hmoty mozku. Otok se v tomto případě obvykle začíná objevovat v místě nádorového procesu, ischemie, oblasti operace nebo abscesů.

Cytostatická forma je důsledkem poruchy funkce gliových buněk, jakož i poruch v procesu osmoregulace nervových membrán. Vývoj je obvykle pozorován u šedé hmoty. Hlavní příčiny mozkového edému v tomto případě: intoxikace, ischemie, nedostatek kyslíku v mozkových tkáních, penetrace viru. Částečně je léčba této patologie prováděna odborníky v oboru neurologie.

Osmotická forma se projevuje zvýšením osmolarity mozkových tkání. V tomto případě je normální fungování hematoencefalické bariéry téměř nikdy narušeno. Toto onemocnění se vyvíjí na pozadí encefalopatie, nesprávně prováděné hemodialýzy, polydipsie, utonutí.

Intersticiální forma je pozoruhodná tím, že se edém začíná formovat poblíž mozkových komor, když část mozkomíšního moku začíná pronikat jejich stěnami.

Příznaky

Navzdory příčinám a důsledkům mozkového edému bude v každém případě klinika onemocnění zahrnovat fokální a mozkové příznaky. Posloupnost příznaků patologie bude záviset na kořenových příčinách krvácení. Forma nemoci může být blesková (vyžaduje se okamžitá pomoc, probíhá skutečný boj o přežití pacienta, existuje vysoká pravděpodobnost fatálního výsledku) a postupná (existuje malé časové období, které umožňuje předcházet úmrtí pacienta bez problémů).

Mezi hlavní příznaky mozkového hematomu edematózního typu patří:

 • Zakalení vědomí. Tento příznak se projeví v každém případě, bez ohledu na příčinu onemocnění. Zakalení vědomí lze vyjádřit různými způsoby: záchvaty epilepsie, stav zámku, stupor, kóma, rozmazané vědomí, mdloby. Vývoj opuchy bude vždy doprovázen zvýšením hloubky mdloby člověka.
 • Bolest v hlavě. Bolesti hlavy v důsledku vývoje otoků jsou pozorovány pouze u pacientů, kteří mají v anamnéze akutní formu mozkové patologie.
 • Příznaky meningitidy. S rozvojem zánětu, nádorů, otoků v mozkových strukturách se často projevují meningální příznaky. Jejich přítomnost u starších pacientů by měla být alarmující, protože takové symptomy jsou pro ně velmi nebezpečné.
 • Fokální příznaky. Typicky se příznaky tohoto typu zaznamenávají ve stadiu vývoje opuchy. Pohyb končetin může být u pacienta narušen, dochází k ochrnutí poloviny trupu a obličeje. Často se vyskytují také problémy s činností vizuálního a řečového centra, vizuální a zvukové halucinace, potíže s koordinací pohybů. Mozkový edém, který vede ke ztrátě vědomí pacientů, vede tradičně k nemožnosti vést vyšší nervovou aktivitu.
 • Křeče. Jak se zvětšuje opuchová zóna, mohou nastat krátké křeče, které trvají jen několik minut. Nejvyšší stupeň tohoto příznaku je vývoj svalové atonie..
 • Snížený krevní tlak, nestabilní puls. Nebezpečné příznaky, které jasně ukazují, že otok se rozšiřuje do kmene, kde jsou umístěna hlavní centra centrálního nervového systému a které jsou zodpovědné za životně důležitou činnost těla.

Důsledky otoku mozku budou přímo záviset na terapeutickém účinku, formě patologie, věku pacienta a řadě dalších faktorů. Kromě toho je extrémně obtížné zcela odstranit otoky (je to možné pouze u pacientů mladého věku). Nejčastěji nelze otoky zcela odstranit, takže důsledkem nemoci je postižení.

Diagnostika

K diagnostice onemocnění se používají různé moderní metody: MRI, CT, ultrazvuk a mnoho dalších. Pokud forma patologie není blesková, může neurolog podezření na přítomnost nemoci, což si všimne postupu zhoršování stavu pacienta, nahromadění procesů zhoršeného vědomí spolu se symptomy meningitidy.

K potvrzení diagnózy se používají metody magnetické rezonance a počítačové tomografie..

Bederní vpich se neprovádí ve všech případech, protože existuje určité nebezpečí, že mozkové struktury v důsledku vyvíjejícího se otoku změnily své umístění současně se stlačením kmene. Pomáhá také v diagnostice: biochemie krve, anamnéza, analýza neurologického stavu, vyšetření neuroimagingem.

Vzhledem k tomu, že mozkový edém způsobuje vážné komplikace a pacient sám často potřebuje naléhavou péči, by diagnóza měla trvat minimální dobu. Diagnóza se provádí v nemocnici se současným provedením všech nezbytných terapeutických opatření. Poté, co je pacient umístěn na jednotce intenzivní nebo intenzivní péče.

Léčba

Pokud osoba vykazuje známky úrazu mozku po nehodě, šoku, pádu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, musí být přijata celá řada opatření. Při závažných příznacích je nutné zajistit přívod čerstvého vzduchu k pacientovi a zajistit, aby zvracení nevniklo do dýchacích cest.

Pokud je vysoká teplota, doporučuje se chladit hlavu ledovou náplní. Díky tomu dojde také k vazodilataci, která umožní lepší krevní oběh. Pokud existuje taková příležitost, musí osoba nosit kyslíkovou masku.

Ihned po první pomoci musí být pacient převezen do nemocnice za ležení.

Při léčbě mozkového edému se často používá dehydratační terapie, při které se z tkání odstraní přebytečná tekutina. K léčbě se používají následující léky:

 • Smyčková diuretika (ve vysoké dávce, která umožňuje vytvoření výrazného diuretického účinku).
 • Osmotická diuretika (obvykle předepisovaná ihned po diagnóze, spolu se smyčkovými léky, osmotická léčiva poskytují kvalitativní účinek dehydratace).
 • Hypersmolární roztoky (zvýšení plazmatického tlaku, zlepšení práce diuretik, poskytnutí nervových buněk užitečnými látkami).
 • L-lysin escinát (umožňuje vám odstranit přebytečnou tekutinu z mozkové tkáně bez výrazného diuretického účinku, zmírňuje příznaky otoku v intracerebrálním prostoru a zmírňuje závažnost zánětu).

Při mozkovém edému je nesmírně důležité rychle zjistit příčinu rozvoje patologie a zahájit léčbu průvodních symptomů. Proto po přijetí na jednotku intenzivní péče lékaři sledují srdeční funkce pacienta, příznaky intoxikace, tělesnou teplotu, provádějí léčbu antibiotiky, odstraňují toxiny z těla a odstraňují novotvary.

Lékaři také často provádějí operace odtoku mozkomíšního moku (pro toto jsou vytvořeny obtokové cesty pro tok mozkomíšního moku). Z pohledu chirurgického zákroku vám tento postup umožňuje snížit intrakraniální tlak, snížit otoky, částečně zajistit odstranění otoků. V pooperačním období je indikována dlouhodobá rehabilitace. V přítomnosti onkologie (pokud to způsobilo výskyt otoků) je radiační terapie povinná.

Není možné léčit otoky mozku lidovými prostředky doma - pokud existuje podezření na takovou patologii, je pacientovi poskytnuta pohotovostní péče a poslána na intenzivní péči, jejíž léčba může trvat déle než jeden den. Odstranění vnitřního hematomu s lidovými prostředky nebude fungovat. Při absenci adekvátní léčby během několika dnů od počátku rozvoje patologie, je velmi pravděpodobné, že pacienti zemřou kvůli komplikacím.

Zotavení

Procesy komplikací, jejich závažnost a závažnost budou přímo záviset na kvalitě a rychlosti lékařské péče. Opatření k zotavení po operaci jsou prováděna v nemocnici. Pokud se v průběhu vývoje mozkového edému, vizuálních a řečových center, ovlivní oblast pohybového aparátu, bude se člověk muset naučit chodit a mluvit znovu.

Důsledky po akutním stádiu nemoci nebudou vždy vážné, ale v některých případech existuje pravděpodobnost fatálního výsledku. Patologie tohoto typu, s přihlédnutím k individualitě klinických projevů, mnoho příčin, zůstává pro lékaře téměř vždy nepředvídatelná, proto se v každém případě vždy zvažují tři hlavní způsoby průběhu nemoci:

 • Následný vývoj patologie, komprese mozkových struktur edémem, smrt člověka.
 • Odstranění otoky, zdravotní postižení pacienta.
 • Odstranění otoků bez vážných následků.

Podle světových statistik pět z deseti pacientů, u kterých byla diagnostikována mozková edém, zemřelo během několika dnů po začátku vývoje patologického procesu.

Co je mozkový edém?

Reakce těla na zranění může být edém, který je vysvětlen zvýšením obsahu tekutin mezi buňkami a buňkami, pokud je narušena rovnováha mezi produkcí a odtokem intersticiální tekutiny. Pokud je koleno poškozené, obvykle bobtná rychle a je obvykle léčeno (například světlem, odpočinkem, léky). Co se ale stane s mozkem v případě zranění?

V důsledku traumatu, nemoci nebo jiných příčin mozek může nabobtnat stejným způsobem, ale může způsobit vážnější problém - dokonce smrt - a proto je složitější než jiné části těla..

Co se nazývá mozkový edém?

Mozkový edém se často vyskytuje v důsledku nadměrné akumulace vody vně nebo uvnitř mozkových buněk. Protože je mozek zcela obklopen kostní lebkou, nemá schopnost expandovat. Expanze v přijatelné oblasti může způsobit zranění a smrt buněk. Léčba je téměř vždy spojena s primárním onemocněním nebo stavem, který vedl ke zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP). Zaprvé, cerebrální edém často vyžaduje okamžitá opatření k mechanickému snížení intrakraniálního tlaku (ICP). Chcete-li to provést, musíte vyvrtat díru, jako je tomu v ventriculostomii, nebo odstranit část lebky během dekompresní cranektomie a také zavést osmolytické tekutiny k extrakci přebytečné tekutiny z mozku.

Vysoký intrakraniální tlak je nebezpečný, protože narušuje průtok krve a dodávku kyslíku do zdravého mozku, což může vést k trvalému poškození nebo smrti..

Co může způsobit?

Kromě zranění může mozkový edém způsobit různé zdravotní problémy:

Naše velmi složité a pouze částečně známé tělo může poskytnout tisíce povrchů pro léčbu rakoviny. Pět varovných příznaků nádoru mozku

 • Otřes, traumatické poškození mozku: náhlá intenzivní mozková mrtvice může vést k traumatickému poškození mozku a otřesu mozku. Během mrtvice mozek udeří do lebky, což může zpočátku vést k nepříjemným stížnostem (například bolest hlavy, závratě, ztráta vědomí) a později může vést k otoku mozku..
 • Ischemická mrtvice: s mozkem nebo trombózou krevní sraženina uzavře jednu z krevních cév mozku a zabrání tak průtoku krve. Při nepřítomnosti krve zemřou nervové buňky během několika minut v důsledku nedostatku kyslíku a živin, což vede k otoku mozku. Ischemická mrtvice je jedním z nejčastějších typů mrtvice..
 • Mozková mrtvice, krvácení do lebky: Mozkové krvácení nastane, když dojde k prasknutí mozku nebo mozkové kůry. Rozlitá krev na jedné straně odpuzuje mozek a na druhé straně není dostatek krve v distální oblasti mozku poskytované touto nádobou.
 • Infekce: Některé viry a bakterie mohou také způsobit mozkový edém:
 • Meningitida (meningitida)
 • Encefalitida (encefalitida)
 • Toxoplazmóza
 • Nádory: nádory v mozku mohou způsobit opuchy mozku, které mohou blokovat průtok krve..
 • Faktory nadmořské výšky: ačkoli vědci nevědí přesně, co je příčinou, předpokládá se, že 1500 m nad hladinou moře je více pravděpodobné, že způsobí opuch mozku, než je obvyklé.

Příznaky

Příznaky se obvykle objevují náhle a závisí na základních příčinách. Při mozkovém edému se mohou vyskytnout následující stížnosti:

 • bolest nebo ztuhlost krku,
 • nevolnost nebo zvracení,
 • závrať,
 • nepravidelné dýchání,
 • ztráta zraku nebo ztráta zraku,
 • výpadek proudu,
 • neschopnost chodit,
 • anestézie,
 • afázie,
 • záchvaty,
 • ztráta vědomí.

Diagnostika

Příznaky a základní příčiny určují, který diagnostický postup lékař použije k potvrzení podezření na otok mozku..

Obecné testy lze použít z jakéhokoli důvodu nebo příznaku:

 • Vyšetření hlavy a krku
 • Neurologické a oftalmologické vyšetření
 • Connecticut
 • MRI
 • krevní testy

Léčba mozkového edému

V mírných případech (například mírný otřes mozku) zmizí mozkový edém během několika dnů, ale ve většině případů je nutná okamžitá a profesionální léčba. V tomto případě je hlavním cílem terapie snížit otok a umožnit mozku přijímat dostatek kyslíku, aby zůstal zdravý. To vyžaduje léky, chirurgický zákrok nebo jejich kombinaci. Je důležité vědět, že čím dříve je problém vyřešen, může být provedena rychlejší a úplnější regenerace. Pacienti mohou očekávat nevratné poškození bez léčby..

Hlavní příčina patologie pacienta výrazně ovlivní léčebné aspekty otoku mozku. Ačkoli příčiny otoku se mohou lišit, edém mozku je rozdělen do tří podtypů: cytotoxický, vazogenní a intersticiální, také nazývaný hydrocefalický. V závislosti na podtypu edému lze použít steroidy a osmolytické tekutiny. Steroidy snižují otok snížením obecného zánětu tkáně. Osmolytické tekutiny snižují intracelulární edém díky koncentrovaným intravenózním tekutinám.

K léčbě mozkového edému je nezbytná správná oxygenace, obvykle respirátorem. Mozkové buňky postižené počátečním traumatem nebo následným edémem potřebují dostatek kyslíku, aby zůstaly naživu a vyhnuly se uvolňování vazodilatátorů, které mohou dále zvyšovat tekutinu v této oblasti. V mozkových buňkách, které nemají dostatek kyslíku nebo ve kterých je detekováno příliš mnoho oxidu uhličitého, jsou tyto přirozené vazodilatátory často uvolňovány za účelem zvýšení průtoku krve, kyslíku a snížení obsahu oxidu uhličitého. Avšak v situacích, které se týkají otoku mozku, může tento reflexní účinek vést k ještě většímu přebytku tekutin a tlaku..

Další formou léčby mozkového edému je regulace teploty mozku a zbytku těla. V závislosti na doporučeních konkrétního zdravotnického zařízení může dojít k podchlazení. Ve většině případů je však cílem normalizovat tělesnou teplotu, proto je acetaminofen podáván rektálně jako profylaxe. Febrilní stav, ve kterém tělesná teplota výrazně stoupá a způsobuje různé nežádoucí účinky, by měl být okamžitě neutralizován. Logickým zdůvodněním těchto léčebných postupů je teoretický předpoklad, že mozkové buňky v tomto stavu vyžadují více kyslíku, a proto větší objem krve.

Léčba otoků by měla být prováděna s velkou opatrností. K zajištění správné oxygenace je nutný dostatečný objem krve a perfúze do mozku a mozkových buněk, ale příliš mnoho tekutiny může přispět k většímu otoku. Osmolytické tekutiny mohou snížit intracelulární edém, ale nadměrná infuze může vést k systémové dehydrataci a snížení kyslíku v mozkových buňkách. Léčba se téměř vždy provádí na jednotce neurologické intenzivní péče, kde pečlivé sledování může pomoci vyhnout se komplikacím..

Komplikace

Po léčbě mozkového edému se v závislosti na závažnosti a příčině problému mohou objevit některé nepříjemné příznaky, které se mohou v průběhu léčby v průběhu času snižovat. To:

 • zdřímnutí,
 • zpomalení myšlení,
 • bolest hlavy,
 • Deprese,
 • komunikační problémy,
 • narušená koordinace pohybů.

Předpověď na celý život

Díky včasné detekci a zahájení úlevy od stávajících příznaků onemocnění jsou procesy probíhající v mozkové tkáni reverzibilní.

100% zotavení po rozptýlené impregnaci šedé a bílé hmoty je zpravidla pozorováno výhradně u mladých a zdravých lidí, u nichž je toto porušení výsledkem těžké intoxikace těla. Úplné odstranění poškození je však možné i v tomto případě pouze s cílenou terapií.

Nezávislé snížení projevu mozkového edému je možné pouze tehdy, pokud se tento patologický stav rozvine jako součást horského onemocnění. V případě mozkového edému jiné etiologie je prognóza obvykle méně příznivá. I když je možné zachránit život pacienta v akutním období, je nutná další řízená rehabilitace, aby se zmírnily účinky poškození mozkové tkáně. V některých případech jsou zbytkové účinky po otoku poměrně mírné a zahrnují poruchy spánku, rozvoj deprese, snížení mentálních schopností atd..

Pro obnovení schopnosti normálního pohybu je nutná dlouhá rehabilitace. Často není možné plně obnovit kognitivní schopnosti. Ne všichni lidé, kteří přežili mozkový edém, je možné obnovit schopnost normálně vyjadřovat myšlenky. Často po takové komplikaci ztrácí člověk schopnost samoobsluhy a stává se invalidním, neustále vyžaduje pozornost od příbuzných a přátel. Kromě toho, pokud by bylo možné obnovit základní funkce a obnovit lidské zdraví, zůstává poškození po difúzní saturaci mozkové tkáně, což vede k vývoji demence ve stáří.

Jak zabránit otoku mozku?

Při každodenní činnosti byste měli chránit mozek následujícími tipy:

 • Použijte helmu pro jízdu na kole, bruslení, bojová umění nebo jiné aktivity při pádu / kopu!
 • Při cestování vždy zapněte bezpečnostní pás.!
 • Ujistěte se, že nemáte vysoký krevní tlak nebo srdeční choroby, pokud máte nějaké nemoci, léčte je!
 • Když cestujete nad hladinou moře, nechte svou organizaci zvyknout si na výšku.
 • Pokud máte těžkou ránu do hlavy nebo konstantní, neobvykle silnou bolest hlavy, měli byste se poradit s lékařem.!

Příčiny a důsledky mozkového edému

Edém měkkých tkání je patologický proces, při kterém se v mezibuněčném prostoru hromadí tekutina. Mozkový edém je pro pacienta velmi nebezpečný, jehož důsledky vedou ke smrti buněk šedé hmoty, zhoršenému fungování celého organismu, kómatu a smrti pacienta.

p, blockquote 2,0,0,1,0 ->

Příčiny edému mozku

Proč má člověk mozkový edém? Příčinou může být traumatické poškození tkáně nebo infekční zánět. Specialisté rozlišují následující provokující faktory:

 • Zranění. Modření krku, hlavy může být doprovázeno otřesem a narušenou mozkovou cirkulací. Edém s takovým zraněním je možný, protože se mohou poškodit cévy oběti, je přerušen přenos nervových impulzů mezi buňkami. Otevřená traumatická poranění mozku, při nichž fragmenty kosti pronikají do měkkých tkání a poškozují je, jsou také doprovázena edémem. Poranění při porodu a prodloužená hypoxie vyvolávají u novorozenců edém šedé hmoty.
 • Mrtvice. Mozkové krvácení nebo blokáda mozkové tepny, ve které je narušena dodávka krve do hlavy, se objevuje také při otoku tkáně. Patologie je vyvolána impregnací šedé hmoty krví, růstem hematomu, který tlačí na tkáň a zhoršuje odtok mozkomíšního moku, buněčnou smrt.
 • Infekční choroby. Pokud se objeví mozkový edém, jehož příčinou je zánětlivý proces, je třeba říci o několika faktorech, které tento stav vyvolávají:
  • Meningitida. Při zánětu středního ucha, čelní sinusitidě, virovém poškození mozku, jeho plamenech.
  • Empyema je subdurální. Další komplikace infekčního onemocnění, projevující se hromaděním hnisavého obsahu pod mozkovou kůrou.
  • Encefalitida. Vyvíjí se po kousnutí encefalitidou nebo jako komplikace spalniček, zarděnek, chřipky.
  • Toxoplazmóza. Zánět mozkové tkáně vyvolaný nejjednoduššími mikroorganismy, které zasáhly mozek.
 • Neoplazma. Když zhoubný nádor roste v hlavě člověka, je narušena krevní zásoba, novotvar vyvíjí tlak na zdravé buňky a vyvolává otoky..
 • Abstinenční syndrom. Zřídka se vyskytuje u lidí s alkoholismem, když se šedá hmota otrávená produkty rozpadu začíná rozpadat. Může být diagnostikována iu absolutních teetotalerů, kteří nepijí alkohol, ale kteří neustále užívají určité léky ovlivňující mozek.
 • Horský edém. Tato nemoc trpí horolezci, kteří stoupají výše než 1500 metrů nad mořem..

  Příznaky mozkového edému

  Protože mozkový edém není samostatným onemocněním a spíše se týká syndromů, patologických stavů, příznaky závisí na tom, co způsobilo zánět buněk. Edém se může vyvinout rychle nebo postupně, vše záleží na provokujícím faktoru, obecném stavu pacienta a na tom, jak rychle byl pacient ošetřen. Vyznačují se následující příznaky:

  • Intenzivní prasknutí hlavy s rozvojem infekčního onemocnění nebo bolestivé bolesti - s chronickým poškozením mozkových buněk. Lokalizace bolesti závisí na tom, která oblast hlavy je ovlivněna.
  • Pocit slabosti, letargie, těžká únava.
  • Závratě při změně polohy těla.
  • Nevolnost, zvracení, po kterém to nebude snazší.
  • Tma v očích, poškození zraku, tinnitus.
  • Dezorientace prostoru.
  • Obtížné dýchání.
  • Pulzní nestabilita, arytmie.
  • Arteriální hypotenze.
  • Krátkodobé poškození paměti.
  • Stupor, apatie.
  • Mdloby.
  • Křečové záchvaty.
  • Kóma.

  Příznaky mozkového edému se nejčastěji vyskytují najednou, stav pacienta se rychle zhoršuje. Aby nedošlo k úmrtí, je nutné pacientovi poskytnout lékařskou péči. Během čekání na sanitku můžete zakrýt hlavu oběti ledovými balíčky, snížit teplotu a zastavit šíření otoků..

  Jak dochází k otoku mozku?

  S otokem mozkové tkáně se její objem zvětšuje. Kosti lebky se však nemohou od sebe oddělit a jednoduše zatlačit na šedou hmotu. Současně se zvyšuje intrakraniální tlak, protože odtok mozkomíšního moku se nemůže spontánně zvýšit. Komprese mozku vyvolává hladovění kyslíkem, což je významné porušení krevního oběhu.

  Pokud je příčinou otoku poškození, šedá hmota je poškozena fragmenty kosti. Vaskulární permeabilita je narušena - krev vstupuje do mozkových buněk, narušuje fungování neuronů, buněčné membrány jsou poškozeny. Tlak v mozkových kapilárách se zvyšuje, tekutina z nich vstupuje do mezibuněčného prostoru. V tomto případě ischemie postihuje několik částí hlavy, je možná nekróza tkání.

  Zaznamená se řada ohrožujících příznaků:

  • Výrazný nárůst teploty (nad 40 stupňů), který se nezastaví.
  • Nedostatek reakce žáka na světlo.
  • Paralýza svalů končetin na jedné straně.
  • Ztráta reflexů bolesti
  • Porušení rytmu dýchání, zástava dýchání.
  • Bradykardie, srdeční zástava.

  V medulle je přemístění zón pod dura mater, výrazný otok šedé hmoty, cerebellum.

  Patologie u novorozence

  Edém se u novorozence vyskytuje nejčastěji v důsledku poranění hlavy při porodu a také se vyvíjí v důsledku uškrcení pupeční šňůry, intoxikace, utopení ve vodě. Nádor, cysta získaná při narození hematomu, může vyvolat patologii. Co je mozkový edém u novorozence? Stejná akumulace tekutin v buňkách a mezibuněčném prostoru, jako u dospělých. Vyznačuje se rychlým zhoršením stavu dítěte a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc..

  Hypoxie (hladovění kyslíkem) je příčinou i důsledkem otoku mozku. Dítě má také narušenou mozkovou cirkulaci, zvyšuje se intrakraniální tlak. Příznaky jsou zaznamenány:

  • Nepřetržitý plačící dítě.
  • Otok fontanelu.
  • Encefalopatie.
  • Křeče.
  • Arytmie.
  • Významný trvalý nárůst teploty.

  Edém může být lokální - ovlivňuje pouze část buněk šedé hmoty a objevuje se postupně. A rozptýlené - s poškozením mozkového kmene a obou polokoulí.

  Diagnostika

  Protože otok hlavy se neprojevuje specifickými neurologickými příznaky, je obtížné diagnostikovat patologii v nemocnici. Proto, pokud se objeví komplex příznaků, které nepřímo nebo přímo naznačují poškození mozku, pacientovi se doporučuje podstoupit vyšetření:

  • Neurologický test.
  • Zobrazování magnetické rezonance hlavy a krční páteře.
  • Počítačová tomografie.

  Vyšetření pomáhá určit, v jakém místě došlo k otoku tkání, jak rozšířené. Pro přesnější určení toho, co způsobilo mozkový edém, jehož důsledky je třeba odstranit, se doporučuje, aby se pacient podrobil obecnému krevnímu testu, žilní krvi pro biochemii..

  Léčba

  Menší otok tkáně například způsobený horolezcem, který leze na horu nebo je vyvolává lehkým chvěním hlavy, obvykle odejde sám za 2-3 dny. V případě, že je u pacienta diagnostikován těžký otok velkých rozměrů, je léčba prováděna v nemocnici. Příčiny edému jsou eliminovány: intoxikace je odstraněna, je léčeno infekční onemocnění.

  Pro zastavení uvolňování tekutiny, aby se zabránilo progresi otoků, se provádí specifická terapie:

  • Přebytečná tekutina je odstraněna z tkání. Za tímto účelem jsou předepsány osmotické (Mannit) a smyčkové diuretika (Furosemid, Trifas). Kombinace těchto léků pomáhá odstraňovat tekutinu, protože mají rychlý diuretický účinek..
  • Zavádějí se výživné látky. K normalizaci mozku jsou zavedeny roztoky glukózy a síranu hořečnatého. Tyto léčivé látky také zvyšují účinek diuretik a zvyšují tlak v plazmě..
  • Proces otoků tkání je pozastaven. K tomu se používají glukokortikoidy..
  • Mozková cirkulace je normalizována. Pacient užívá nootropická, vazotropická léčiva. Actovegin, Cerascon se podává intravenózně.

  K úlevě od bolesti se pacientovi podávají analgetika, která uvolňují svalové relaxancia..

  Jak zmírnit mozkový edém, pokud léky nepomáhají? V nemocnici se používá kyslíková terapie: umělé zavedení kyslíku pomocí inhalátoru pomocí kyslíkové podložky. Pomáhá zlepšovat přísun kyslíku do mozkových buněk.

  Účinným způsobem, jak odstranit otoky, je výrazné snížení tělesné teploty oběti (podchlazení). Současně se zpomalují všechny procesy v těle a snižuje se distribuce tekutin.

  Pokud všechny použité metody nepomohou, provede se chirurgický zákrok: instalace katétru pro vypouštění tekutiny z mozkových komor.

  Komplikace mozkového edému

  Vzhledem k tomu, že tkáň šedé hmoty a kůry je během mozkového edému významně poškozena, může u pacienta dojít k závažným komplikacím:

  • Ztráta komunikačních dovedností.
  • Vývoj duševních chorob.
  • Depresivní stav.
  • Trvalé bolesti hlavy.
  • Epileptické záchvaty.
  • Ztráta motorické aktivity.
  • Poruchy spánku.

  Děti, které utrpěly poranění hlavy doprovázené edémem, později zaostaly za svými vrstevníky v duševním a fyzickém vývoji. Vzhledem k patologii může dítě:

  • Mít slabé intelektuální schopnosti v budoucnosti.
  • Utrpte záchvaty.
  • Trpět dětskou mozkovou obrnou.

  Neuropatologové dobře vědí, co je to mozkový edém a jeho důsledky. Proto je dítě, které utrpělo porodné poranění, dlouhodobě registrováno u neurologa. V případě potřeby je stav pacienta monitorován neurochirurgem, psychiatrem.

  Datum zveřejnění: 18.01.2017

  Neurolog, reflexolog, funkční diagnostik

  Zažijte 33 let, nejvyšší kategorie

  Odborné dovednosti: Diagnostika a léčba periferního nervového systému, vaskulární a degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, léčba bolesti hlavy, úleva od bolestivých syndromů.

Přečtěte Si O Závratě