Hlavní Migréna

Gymnastika pro zdravé cévy

Cvičení provádějte kdykoli pro vás vhodnější, ale lépe mezi 17 a 19 hodinami. Můžete to udělat ráno a večer, ale nejpozději do 20 hodin. Pokud kombinujete cvičení s dlouhými procházkami, nebude výsledek příliš dlouhý. Když pro vás začnou cvičení být snadná, začněte je provádět ve 2 sadách, to znamená, že po dokončení cvičení jednou odpočívejte a udělejte to podruhé. Udělejte si přestávku mezi cvičeními, abyste plně obnovili dech.

Abychom nemoc vyléčili, musíme pochopit, co, co a jak zacházíme. Tyto znalosti nám pomáhají správně naladit při provádění určitých postupů a předpisů. Správná vnitřní nálada, porozumění tomu, co a proč děláme, je klíčem k úspěšné léčbě.

Terapeutické pohyby krevních cév

 • Co potřebujete vědět o kardiovaskulárním systému
 • Krev
 • Plavidla
 • Wellness gymnastický komplex podporující cévní hojení

Co potřebujete vědět o kardiovaskulárním systému

Kardiovaskulární systém se tedy skládá ze srdce a krevních cév s náplní tekuté látky - krve. Složení kardiovaskulárního systému také zahrnuje lymfatický systém. Krev je v neustálém pohybu díky práci srdce, která působí jako tlaková pumpa.

Krevní cévy se dělí na tepny, arterioly, kapiláry a žíly. Cévy přenášejí krev ze srdce do tkání. Postupně rozvětvují větev do menších cév, proměňují se v arterioly, které se zase rozpadají na systém nejtenčích cév-kapilár. Z kapilár začínají malé žíly, které se postupně spojují a zvětšují.

Krev se vrací do srdce přes největší žíly. Množství krve protékající orgánem je regulováno arterioly. V závislosti na potřebách orgánu se mohou arterioly zúžit nebo rozšířit, čímž se změní přísun krve do orgánů a tkání.

Kardiovaskulární systém zajišťuje krevní oběh nezbytný pro plnění transportních funkcí - dodávání živin a kyslíku do tkání a odstraňování metabolických produktů a oxidu uhličitého. Kromě toho, krev transportuje hormony, enzymy a další látky, krev spojuje tělo do jediného celku. Ve středu tohoto systému je srdce, od kterého začínají velké a malé kruhy krevního oběhu.

Malý kruh začíná plicním kmenem vyčnívajícím z pravé srdeční komory. V malém kruhu vstupuje krev do plicního kapilárního systému, kde uvolňuje oxid uhličitý a je nasycen kyslíkem a mění se z žilní na arteriální. Z plic se kyslíkem obohacená krev vrací do srdce, do levé síně.

Velký kruh krevního oběhu začíná největší arteriální cévou - aortou, která opouští levou komoru, větve ven do tepen a pak, jak jsme popsali výše, až do kapilár, které pronikají do všech orgánů a tkání těla. Kapilární stěna je vysoce propustná, díky čemuž dochází k výměně látek mezi krví a tkáněmi.

Živiny a kyslík přecházejí do tkáňové tekutiny a poté do buněk. Buňky zase uvolňují oxid uhličitý a další metabolické produkty, které vstupují do krevního řečiště skrze kapiláry. V důsledku toho se krev stává chudým na kyslík a bohatým na oxid uhličitý, to znamená, že se opět mění z arteriálního na žilní a vrací se do srdce, do pravé síně. Krev vytvoří kompletní okruh za pouhou 1 minutu.

Krev

Díky krvi, humorální (kapalná) regulace všech typů metabolismu vyskytujících se v těle. S pomocí krve se provádí teplotní homeostáza - stálost tělesné teploty. Kromě toho poskytuje ochranné reakce v těle díky své schopnosti neutralizovat toxické látky, které vstupují do těla a ničí cizí molekuly bílkovin a cizí buňky, včetně bakterií a virů. V těle dospělého je 4 až 6 litrů krve, což je 6-8% tělesné hmotnosti osoby.

Krev se skládá z plazmy a buněk - červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Na buněčnou část připadá 41–48% objemu krve, na plazmatickou část 52–59%. Plazma je koloidní roztok, který je 90% vody. Zbývajících 10% jsou sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností: proteiny, tuky, uhlohydráty, organické kyseliny, soli, báze a meziprodukty metabolismu.

Přebytečné látky vstupující do krve jsou z ní odstraňovány vylučovacími orgány: v plicích je krev uvolňována z oxidu uhličitého a v ledvinách z přebytečné vody a minerálních solí v ní rozpuštěných.

Plavidla

Tepny jsou elastické trubice různých ráží. Jejich zeď se skládá ze tří vrstev (skořepin) - vnější, střední a vnitřní. Vnější skořepina je tvořena pojivovou tkání, prostřední sval - sestává z buněk hladkého svalstva a elastických vláken, což dává pružnost stěny cév. Svalové buňky, stahující se, mohou měnit průměr krevních cév. V důsledku rytmických kontrakcí tepen dochází k pulzaci, která doplňuje čerpací sílu srdce.

Hladké vnitřní obložení nádoby zevnitř je pokryto plochými endotelovými buňkami. Endotel poskytuje neomezený průtok krve a udržuje jej v tekutém stavu. Kromě toho v kapilárách některých orgánů zachycuje škodlivé látky a suspendované částice (zejména bakterie) z krve a neutralizuje je. V případě poškození endotelu (například v důsledku aterosklerózy) mohou nastat krevní sraženiny, které způsobují zúžení nebo dokonce úplné zablokování cévy. A to má za následek těžké oběhové poruchy - infarkt myokardu, mrtvice, endarteritida.

Žíly mají stejnou strukturu jako cévy, pouze jejich stěny jsou mnohem tenčí a ne vždy obsahují buňky hladkého svalstva. Vnitřní výstelka žil tvoří záhyby ve formě kapes - ventilů, které brání zpětnému toku krve. Role chlopní v žilách dolní poloviny těla je obzvláště velká, protože skrze ně stoupá krev a překonává významnou gravitaci. Při pohybu krve žilami do srdce hraje velkou roli sací kapacita hrudní dutiny, která vytváří podtlak. Kontrakce svalů těla při chůzi, běhu atd. Také přispívá k odtoku krve žilami. (Zde je vhodné připomenout fyzickou nečinnost.)

Wellness gymnastický komplex podporující cévní hojení

Poskytujeme nejjednodušší soubor fyzických cvičení pro ty, kteří mají aterosklerózu komplikovanou hypertenzí. Začněte malý. Trpělivost a důvěra v úspěch jsou nezbytnými podmínkami pro účinnou léčbu onemocnění nebo prevenci jeho vývoje.

Výchozí pozice: sedí na židli.

Cvičení 1.

Ruce dolů, nohy dohromady. Z výchozí pozice střídavě zvedáme ruce (obr. 1). Ruka se zvedla - vdechla, klesla - vydechla. S každou rukou proveďte cvičení 5-6krát.

Cvičení 2.

Ruce, maximálně ohnuté v loketních kloubech, držte šířku ramen od sebe, nohy pohromadě. Kruhový pohyb začínáme lokty: 5-6krát ve směru hodinových ručiček a stejnou částkou proti směru hodinových ručiček (obr. 2, a, b).

Výchozí pozice: sedí na podlaze.

Cvičení 3.

Ruce jsou rozprostřeny, nohy jsou pohromadě (obr. 3, a). Inhalací ohneme levou nohu v koleni a pomocí rukou ji přitlačíme na hrudník a žaludek (obr. 3, b). Když vydechujete, sklopte nohu, paže do stran. Na následujícím účtu uděláme to samé s pravou nohou. Proveďte 3-5 krát s každou nohou.

Cvičení 4.

Ruce na opasku, šířka ramen od sebe. Pro inspiraci - tělo je nakloněno na stranu, pro výdech se vracíme do výchozí polohy. Proveďte 3-5 krát v každém směru (obr. 4).

Cvičení 5.

Ruce do stran, šířka ramen od sebe (obr. 5, a). Když vdechujete, zvedněte ruce nahoru a nakloňte tělo dopředu, ke kolenům, hlavu držte rovnou (obr. 5, b). Při výdechu se vracíme do výchozí polohy. Proveďte 3-4 krát.

Výchozí poloha: stojící.

Cvičení 6.

Nohy spolu, ruce dolů. V rukou, na šířku ramene, držíme hůl. Když vdechnete, udělejte krok levou nohou o krok zpět a zvedněte hůlku nad hlavu (obr. 6), vydechněte zpět do původní polohy. Proveďte 3-5 krát s každou nohou.

Cvičení 7.

Nohy jsou šířeny od sebe, paže dolů. V rukou, na šířku ramene, držíme hůl. Při nadýchání otočte tělo na stranu a zvedněte hůl dopředu. Při výdechu se vracíme do výchozí polohy. Provádějte střídavě v každém směru 3-5 krát.

Cvičení 8.

Nohy jsou šířeny od sebe, paže dolů. Bereme pravou ruku a pravou nohu stranou a přidržujeme ji 2 sekundy (obr. 7), vydechujeme a vracíme se do výchozí polohy. Provádějte střídavě v každém směru 3-4krát.

Cvičení 9.

Nohy dohromady, paže dolů (obr. 8, a). Rukou provádíme současné široké kruhové pohyby (obr. 8, b, c), nejprve ve směru hodinových ručiček, poté proti směru hodinových ručiček. Dech je libovolný. Proveďte 3-5 krát v každém směru.

Cvičení 10.

Šířka ramen od sebe, ruce na opasku. Proveďte kruhové pohyby těla v jednom a druhém směru 5-10krát (obr. 9).

Cvičení 11.

Nohy spolu, ruce dolů. Zdarma chůze na místě. 30-60 sekund.

Cvičení provádějte kdykoli pro vás vhodnější, ale lépe mezi 17 a 19 hodinami. Můžete to udělat ráno a večer, ale nejpozději do 20 hodin. Pokud kombinujete cvičení s dlouhými procházkami, nebude výsledek příliš dlouhý. Když pro vás začnou cvičení být snadná, začněte je provádět ve 2 sadách, to znamená, že po dokončení cvičení jednou odpočívejte a udělejte to podruhé. Mezi cvičeními si udělejte pauzu, aby se dýchání plně obnovilo..

Oleg Astashenko "Encyklopedie léčebných pohybů u různých nemocí"

P.S. A pamatujte si, že prostě měníte své vědomí - společně měníme svět! © econet

Líbí se vám článek? Do komentářů napište svůj názor.
Přihlaste se k odběru našeho FB:

Čínská gymnastika pro cévy: 8 cvičení || Gymnastika pro plavidla profesora Hu Xiaofei

Výhody gymnastiky

U pacientů s aterosklerózou je cvičení dobrým doplňkem hlavní léčby. Nejčastěji se onemocnění vyvíjí na pozadí metabolického selhání v důsledku podvýživy, nízké mobility.

Cvičební terapie pro aterosklerózu:

 • zvyšuje svalový tonus, krevní cévy;
 • normalizuje metabolismus;
 • urychluje vylučování toxinů, špatného cholesterolu z těla;
 • posiluje srdce;
 • saturuje krev kyslíkem, živinami;
 • snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací.

Cvičení se provádějí každý den. Výsledky jsou viditelné po měsíci tréninku..

Výklenková technika

Cílem gymnastiky je zlepšit přísun krve, což vede k lepšímu zásobování vnitřních orgánů kyslíkem a obnovování energetické rovnováhy v těle. Při tréninku se také eliminují zánětlivé procesy, zvyšuje se elasticita krevních cév, zabraňuje se tvorbě krevních sraženin.

Účinek „Qigongu“ na tělo:

 1. Nádoby jsou vyčištěny;
 2. Cévní stěny jsou zesíleny;
 3. Křečové žíly jsou sníženy;
 4. Krevní tlak se normalizuje;
 5. Srdeční aktivita je stabilizovaná;
 6. Úzkost a vzrušení zmizí;
 7. Hypoxie prochází;
 8. Je aktivována práce mozku. Závratě zmizí, koncentrace se zvyšuje.
 9. Složení krve se zlepšuje;
 10. Léčivé procesy se zrychlují;
 11. Krevní zásobení všech orgánů a částí těla je obnoveno;
 12. Mnoho chronických onemocnění ustupuje.

Aby mozek pracoval efektivně, potřebuje kyslík. Pokud je krevní oběh narušen, mozek zažívá hladovění kyslíkem, a proto se stává neschopným normální činnosti.

Výklenky pomohou posílit krevní cévy, zlepšit krevní oběh a dodávat kyslíku do mozku..

Nejjednodušší a zároveň efektivní způsob je vibrační cvičení. Dělají to pouze při probuzení, aniž by vstali z postele. Je třeba zvednout ruce a nohy a několik minut je energicky protřepat. Zahřátí vibruje kapiláry a z těla odstraní toxické látky a odpadní produkty a také aktivuje nervy, které stimulují mozek.

Technika Niche také zahrnuje cvičení zvané Golden Fish. Dělají to vleže a položí ruce za krk. Prsty jsou nasměrovány k sobě a napjaté vyvolávají vibrační pohyby celého těla. Cvičení aktivuje pohyb krve a tónů krevních cév.

Základní cvičení

Gymnastika pro aterosklerózu mozku zahrnuje: fyzická cvičení, dechová cvičení, chůze, hry venkovní, plavecký bazén, lyžování, nordic walking.

Při volbě fyzické aktivity se bere v úvahu pacientův věk, stupeň přípravy, stádium aterosklerózy, doprovodná onemocnění. Začátečníci musí dodržovat několik pravidel:

 • Gymnastika začíná zahříváním a napínáním hladkých svalů. Pokud je jediným nákladem chůze, plavání, lyžování nebo chůze, je vhodné je doplnit ranním cvičením.
 • Obecná cvičení jsou kombinována s prvky pro vypracování svalů krku, ramen, paží. Nemůžete se ostře otáčet, měnit polohu těla, rychle dřepat nebo ohýbat. Pohyb by měl být pomalý, hladký, aniž by trhl.
 • Během gymnastiky pečlivě sledují jejich pohodu, srdeční frekvenci. Pokud dojde k nepohodlí, aktivita je zastavena.
 • Gymnastika je kontraindikována u akutních infekčních onemocnění s horečkou, exacerbací chronických onemocnění, trombózou, těžkou bolestí hlavy.

Po přizpůsobení svalů zátěžím je lze zvýšit. Tempo, přijatelná úroveň vám pomůže vybrat trenéra pro cvičení terapie. Můžete se pohybovat podle svých pocitů. Pokud jsou břemena vybrána správně, po gymnastice je cítit nárůst sil, dobrá nálada.

Účinný pro léčbu, prevenci aterosklerózy cév mozku, krku. Nejprve dělají gymnastiku 1krát denně, postupně zvyšují zátěž a zvyšují ji až 3krát denně.

Komplex č. 1 - všechna cvičení se provádějí při sezení na židli:

 1. Držte ruce od sebe. Pomalu se nakloňte dopředu a snažte se dosáhnout nohy. Dělejte opatrně, vyhněte se výskytu bolesti.
 2. Zvedněte pravou ruku, ohněte doleva. Pak vlevo - nakloňte se doprava.
 3. Držte se křesla a střídavě zvedněte nohy. Zpět.
 4. Zhluboka se nadechněte, vydechněte, nakloňte hlavu dolů, vpravo, vzad, doleva. Vyčkejte 20–30 sekund před dalším opakováním, abyste se vyhnuli závratě..

Každé cvičení se opakuje 2-4krát, ne více než 2 sady.

 1. Vdechnutí - hlava je hozena dozadu, ruce jsou umístěny pod spodní žebra. Výdech - hlava se vrací zpět, zatímco boky se stlačují a napínají svaly.
 2. Nadechněte se - paže jsou vytaženy nahoru, lehce vrčí hlavou dozadu. Výdech - zaujměte výchozí polohu.
 3. Zhluboka se nadechněte a posuňte ramena dozadu. Výdech - ramena jsou natažena dopředu. Relax svaly, odpočinek po dobu 10-20 sekund, opakujte cvičení.
 4. Nadechněte se, vezměte ruce do stran, ohněte se na loktech a pak se narovnejte.
 5. Zvedněte pravou ruku dopředu, na stranu, zpět, pak doleva. Další pohyby se opakují nohama. Neohýbejte se, nezdvihněte vysoko. Pokud je obtížné udržet rovnováhu, můžete se držet židle. Zadní strana by měla být rovná..

Každé cvičení se provádí 5krát, 2-4 sady.

 1. Chcete-li vzít pravou nohu zpět, nasaďte si špičku. Vezměte levou ruku zpět, ohněte pravou ruku a přitiskněte ji k hrudi. Zhluboka se nadechněte a poté vydechněte. Vstaňte rovně. Opakujte s druhou rukou a nohou..
 2. Zhluboka se nadechněte, zvedněte ruce, natáhněte se, aniž byste zvedli paty z podlahy.
 3. Ležící na zádech napodobují kroky. Cvičte 30-60 sekund.
 4. Posezení na podlaze dopředu se ohýbá. Nadechněte se - roztáhněte ruce do stran. Vydechněte - nakloňte se dopředu a snažte se dosáhnout vašich prstů.
 5. Ohněte ruce v úhlu 900, dlaní nahoru. Nadechněte - natáhněte hrudník dopředu. Vydechněte - uvolněte se.

Proveďte 5-10krát, ne více než 3 přístupy.

Gymnastika zlepšuje krevní oběh v hlavě, hrudi, břišní dutině, eliminuje přetížení.

Nejběžnějším vaskulárním onemocněním dolních končetin jsou křečové žíly. Vyvíjí se díky poklesu tónu cévních stěn, díky čemuž se na nich objevují patologické dutiny. Stagnují žilní krev, která je doprovázena zánětem a otokem nohou. Obzvláště často se křečové žíly vyskytují u žen středního a staršího věku, stejně jako u pacientů s nadváhou. Tento faktor vede ke stálému zvyšování zátěže distálních končetin ak problémům s jejich zásobováním krví..

V každodenním životě nesou lodě dolních končetin těžké zatížení, proto je důležité je trénovat

Také si přečtěte: Je možné dřepat s křečovými žilami

 • ve stoje (nohy by měly být o něco širší než ramena) pomalu padat a dotýkat se rukou rukama;
 • sedět na podlaze, šířit nohy co nejširší, zkuste se hrudníku dotknout země rukama nebo rameny;
 • klečící.

Pokud neexistují žádné kontraindikace, je užitečné běžet denně. Tento sport posiluje všechny svaly těla, pomáhá regulovat hmotnost, zvyšuje dýchací objem plic a aktivuje krevní oběh. Provoz je však kontraindikován za následujících podmínek:

 • chronická onemocnění kloubů dolních končetin (artritida, artróza);
 • zranění
 • nízký nebo vysoký krevní tlak.

Dobrou alternativou k běhu je plavání. Ve vodě je zatížení kloubů menší a svaly pracují stejně intenzivně. Během vodních sportů se navíc zvyšuje krevní oběh v distálních končetinách. V každodenním životě se krev dostává do rukou a nohou jako poslední.

Jóga zvyšuje mozkovou aktivitu?

Četné studie potvrzují, že školáci a studenti rozhodně potřebují jógu dělat jógu. Cvičení jógy pro mysl, která zvyšují nervovou aktivitu mozku, zlepšují výkon, paměť a soustředění studentů. Jóga pro mozkovou aktivitu je také indikována u starších lidí, zejména u lidí s Alzheimerovou chorobou. Cvičení usnadňují průběh nemoci a zvyšují léčivý účinek léků.

V Americe je jógová terapie předepsána jako preventivní opatření. Tato jednoduchá metoda zvaná Supri jóga zvyšuje aktivitu mozku a celkový výkon..

Oficiální medicína potvrzuje, že na lidském těle existuje mnoho aktivních bodů zodpovědných za práci konkrétních orgánů. Říká se jim akupunktura. Tím, že jedná podle bodů, může člověk zmírnit bolest, nasměrovat pohyb krve do požadovaného orgánu a aktivovat jeho práci. Body zodpovědné za mozek jsou umístěny na ušních lalůčcích. Kliknutím na ně jogíni synchronizují práci hemisfér, zlepšují krevní oběh a aktivují rozvoj senzorických spojení 1,5–2krát.

Zahřívací cvičení

S aterosklerózou mozkových cév se gymnastika provádí pomalu, aniž byste zadržovali dech:

 1. Vypracujte svaly krku. Proveďte naklonění hlavy dopředu, dozadu, doprava, doleva. 15krát pro každý směr.
 2. Nakreslují postavy od 1 do 10 s nosem ve vzduchu, jejich oči jsou zavřené a rozsah pohybu je maximální. Taková gymnastika je vhodná pro léčbu mozkové aterosklerózy, cervikální osteochondrózy (remise fáze).
 3. Několikrát zvedněte a spusťte ramena. Dýchejte hladce, hluboce.
 4. Pěšky na místě 1-2 minuty.
 5. Klasické dřepy. Nohy jsou od sebe šířky ramen, záda je rovná. Squat pomalu s boky rovnoběžně s podlahou.
 6. Pluje vpřed. Stojí vzpřímeně, udělají co nejširší možný krok vpřed a ohýbají koleno v pravém úhlu. Vraťte se do výchozí polohy, změňte nohu.
 7. Torzo vpřed, vpravo, vlevo.

Během zahřívání se nepoužívají činky nebo jiná závaží. Každé cvičení se opakuje 6krát, celkem 2-5 přístupů. Zahřátí lze provést v kterékoli fázi aterosklerózy..

Shirshasana (Sirshasana)

Na úrovni energie vám invertované ásany umožňují dočasně změnit směr životní energie člověka v opačném směru, než je jeho normální průběh. Yogis říká, že zatímco člověk stojí, stárne, a když se obrátí vzhůru nohama, omlazuje se. Na fyziologické úrovni zlepšuje provádění převrácených ásanů především zásobování mozku krví..

Shirshasana nebo stojací stolek není nejsnadnější provádět asanu, ale je jedním z nejúčinnějších pro zlepšení funkce mozku. Pro začátečníky se nedoporučuje praktikovat samostatně, pod dohledem učitele jógy nebo pokročilého lékaře. Když se obrátíte vzhůru nohama, zvýšíte průtok krve do mozku, jako u jiných obrácených ásan.

Doplňková cvičení pro krční cévy

Cervikálními tepnami se provádí krevní zásobení hlavy. Oslabené svaly, zúžené cévy narušují výživu, snižují přívod kyslíku do mozkových buněk.

Časté bolesti, závratě, mdloby jsou možné. Proto gymnastika zahrnuje řadu fyzických cvičení k posílení krčních svalů, tepen:

 1. Opřete se o zeď zády a zády. Nadechněte se, zatlačte co nejvíce na stěnu, aby bylo v krku cítit silné napětí. Držte polohu po dobu 5-10 sekund, uvolněte se.
 2. Posaďte se na židli, položte si dlaň na čelo a zatlačte ji dolů, abyste sklopili hlavu dozadu. Utáhněte svaly na krku a vytvořte odolnost vůči tlaku. Držte hlavu rovně. Trvání cvičení 10-15 sekund.
 3. Cvičení se opakuje, ale dlaň je umístěna na zadní straně hlavy, pak na pravé a levé straně.
 4. Komplex je dokončen pomalou rotací hlavy, nejprve 10krát ve směru hodinových ručiček, poté 10krát proti směru hodinových ručiček.

Třídy jsou zakázány s exacerbací osteochondrózy.

Aby cévy zůstaly normální, je třeba provádět cvičení ke zlepšení krevního oběhu v mozku a zahřátí srdce. To platí zejména pro seniory..

Musíte začít ráno. Synchronní kruhové pohyby rukou a nohou v poloze na zádech pomohou tělu probudit se. Měla by být prováděna gymnastika s posloucháním srdečního rytmu. Při pulsu za minutu 90 - 100 úderů chybí srdeční sval kyslík. Musíte si udělat krátkou přestávku pouhým chůzí na místě.

 • Postavte se na špičky a zkuste chodit s koleny vysoko.
 • Zvedněte ruce nad hlavu a sevřete zámek. Nakloňte se k levé straně a odtrhněte pravou nohu z podlahy. A naopak. Opakujte pohyby 5-10krát.
 • Držte tleskající pohyby na bedrech.
 • Vytvořte populární „kolo“ hnutí. Nohy „šlapaly“, lopatky přitisknuté k podlaze, ruce držely spodní část zad.

Během tréninku není hlavní věc množství, ale systematičnost a správnost prováděných pohybů. Je třeba přísně dodržovat „zlaté pravidlo“ - nejprve náklad, pak zbytek. Pak se ztuhnou srdeční svaly, cévy se stanou pružnějšími a výhody tréninku budou patrné.

Posílení tepen a žil krku

Krční páteř je nej mobilnější. Zde přicházejí důležité nervy a krevní cévy, které přenášejí krev do mozku. Pokud je svalová kostra oslabená, musí se člověk snažit udržet svou pozici. V důsledku toho dochází ke svalovým a cévním křečím, které způsobují bolesti hlavy, migrény, skoky v intrakraniálním tlaku.

Jednoduchý soubor cviků pro svaly krční páteře pozitivně ovlivňuje stav cév v této oblasti. Lze jej provádět doma, na pracovišti i na cestách. Je založen na principech čínské gymnastiky, hladkého protažení a relaxace svalů hlubokého krku. Pohyby jsou velmi pomalé, zatímco dýchání by mělo být rovnoměrné a hluboké.

 • Prvním cvičením je opřít se zády o zeď, co nejvíce napnout krk a přitáhnout se k povrchu a zadržet dech po dobu 5-10 sekund. Poté, jak vydechujete, relaxujte, proveďte několik opakování.
 • Sedí na židli a položí si čelo do dlaně. Ruce vyvíjejí tlak a snaží se pohnout hlavou dozadu, zatímco ona zůstává ve stejné poloze. Cvičení trvá až 10 - 15 sekund, zatímco se doporučuje zadržovat dech. Stačí udělat 5-10 opakování.
 • Taková cvičení se opakují, pouze dlaně by měly být kladeny na zadní část hlavy nebo na boční plochy hlavy.
 • Posledním cvičením, které lze provést pouze na dobře zahřátých svalech, jsou hluboké otáčení hlavy do stran v půlkruhu. V extrémních bodech se musíte zdržet a pomalu se snažit zatáhnout svaly.

SPROPITNÉ! Gymnastika pro krk je zvláště užitečná při sedavé práci. Pokud provádíte jedno cvičení každou hodinu během dne, stav plavidel se výrazně zlepší.

Cvičení na krku lze provádět také na pracovišti.

Dechová cvičení

Respirační fyzioterapie cvičí dilataci krevních cév, obohacuje krev kyslíkem, urychluje metabolismus. Cvičení je velmi užitečné na čerstvém vzduchu, což zvyšuje léčebný účinek. Základní pravidlo: inhalace nosem, výdech ústy stlačenými rty.

Účinné postupy pro aterosklerózu:

 • Postavte se rovně, šířka ramen od sebe. Položte dlaň jedné ruky na hrudník, druhou na břicho. Vezměte 4-6 krátkých dechů, nejprve použijte hrudník, pak žaludek.
 • Nohy se spojí, natáhnou se paže. Nadechněte se - stoupejte na prsty, výdech - dřez.
 • Nohy jsou širší než ramena. Nadechněte se - nakloňte se dopředu, nakloňte záda. Výdech - pomalu se vraťte do výchozí polohy.
 • Postavte se nebo sedněte, střídavě 4 krátké dechy. Zadržte dech až 10 sekund, také vydechněte.

Pro jednu relaci se doporučuje provádět každé cvičení 10-15krát.

Zpočátku byla sada cvičení použita ke zlepšení hlasového zpěvu. V průběhu času bylo zjištěno, že dechová cvičení jsou účinná při léčbě kardiovaskulárního systému..

Cvičení je kombinováno s napětím pobřišnice, hrudníku a beder, krku. Díky tomu se vyvíjejí koronární, krční tepny a svalový korzet..

U aterosklerózy mozkových cév jsou nejúčinnější následující cviky:

 • Nakloňte se tak, aby tělo bylo rovnoběžné s podlahou. Nadechněte se - dotkněte se prstů podlahy, vydechněte - postavte se rovně.
 • Proveďte postavení nebo sezení. Hlava se naklonila doprava a dotkla se ramene. Vydechněte - narovnejte se. Nadechněte se - nakloňte doleva a dotkněte se také ramene. Vydechněte - narovnejte se.
 • Dělá stát. Inhale - uchopte levé rameno pravou rukou, pravou doleva. Výdech - nižší.

Výcvik se provádí 2krát denně, celková doba trvání 1 hodiny.

Zotavení se z infarktu nebo mrtvice

Po poškození srdečního svalu je nutná dlouhá rehabilitační doba. Předpokladem je cvičební terapie - fyzioterapeutická cvičení, která předepisuje odborník. Bude to hladký náklon a zatáčky těla, chůze na místě a dlouhé procházky. Pokud nebudete věnovat pozornost fyzické aktivitě, srdeční sval nedostane dostatek kyslíku a živin, aby se plně obnovil.

DŮLEŽITÉ! Po poškození myokardu by měla být sledována intenzita zátěže. Během gymnastiky by puls měl zůstat v rozmezí 120 tepů za minutu..

Cvičení na srdce a cévy je nezbytným způsobem, jak zabránit mnoha nemocem. Bez fyzické aktivity se objem krve zmenšuje, tepny a žíly ztrácejí pružnost, pohyb podél kapilár se zpomaluje. Je důležité starat se o stav orgánů kardiovaskulárního systému co nejdříve, aby ve stáří zůstaly zdravé.

Cvičte gymnastiku v období po infarktu a v období po cévní mozkové příhodě, nejedná se pouze o obnovení těla po předchozí patologii, ale také o opatření sekundární prevence.

Po propuštění z nemocnice, dvakrát denně po dobu 30 minut, by měl pacient provádět fyzické cvičení a provádět proveditelné a přiměřené zatížení.

Přetížení těla během tohoto období je přísně zakázáno, protože přetížení těla se může stát provokatérem opakovaného útoku infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice, ke kterému může dojít ve složitější formě a může vést ke smrti..

Gymnastika pro kapiláry

Kapiláry jsou nejmenší krevní cévy. Do každé buňky dodávají kyslík, živiny a zbavují je produktů rozkladu. Pokud jsou cévy zúžené, začnou se hromadit škodlivé látky, což zvyšuje riziko vzniku chronických onemocnění vnitřních orgánů.

Nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak posílit krevní cévy a kapiláry, je vibrace metodou Katsuzo Nishi. Představení ráno, ihned po probuzení, ležící v posteli:

 1. Zvedněte nohy a paže, jemně a často třepejte asi minutu.
 2. Dejte ruce za hlavu pod čtvrtý krční páteř. Natáhněte si ponožky na sebe, utáhněte celé tělo. Dále proveďte vibrace malých pohybů s celým tělem, jako ryba.

Ukázalo se, že jde o vibrační masáž kapilár, tepen, žil. Krevní oběh, odtok lymfy se zlepšuje, normalizuje se cévní tonus.

Negativní recenze o centru Bubnovského

Po mnoho let se pokouší vyléčit JOINTS?

Vedoucí Ústavu pro společné léčbu: „Budete ohromeni, jak snadné je léčit klouby tím, že budete brát každý den...

Bohužel, jedno cvičení na posílení srdečního svalu neuspěje, musíte dodržovat správnou výživu. Strava by měla být vyvážená a obsahovat velké množství přísad.

Velmi užitečné jsou produkty oranžové a tmavě červené barvy, která obsahuje draslík, posiluje stěny krevních cév. Spolu s nimi nezapomeňte na vlákninu, která se nachází v obilovinách a zelenině..

Skladem vitamínů je čerstvé ovoce, také základní prvky se nacházejí v masu a rybách, vařené v různých interpretacích s přídavkem rostlinných olejů.

Samostatnou položkou ve stravě je vodní bilance. Potřebné množství použité tekutiny je 2 litry denně. Je třeba respektovat kategorické odmítnutí sladké perlivé vody..

Eliminujte křeče v mozku

Narušený průtok krve způsobený zúženým průsvitem ve velkých a malých cévách způsobuje:

 • Bolesti hlavy.
 • Nevolnost, roubík reflex.
 • Hluk v uších.
 • Snížení postižení.

Vasospasmus způsobuje silné vzrušení, stres a úzkost. Lidský stav je ovlivněn změnami počasí a klimatu, chronickými onemocněními páteře. Aktivní pohyby, opuštění špatných návyků, dodržování klidového režimu, léky a gymnastika pro cévy mozku pomohou minimalizovat riziko patologie..

Provedením tohoto cvičení můžete snížit riziko aterosklerózy, anginy pectoris a cévní mozkové příhody:

 • Potřebujete úplně vydechnout, zadržte dech.
 • Hrudník by měl být maximálně roztažený..
 • Po zadržení dechu po výdechu musíte žaludek zatáhnout a protáhnout se.
 • 10-20 krát cvičení denně bude stačit k posílení krevních cév a dobré nálady.

Qigong pro krevní cévy

Pokud najdete 15 minut denně, abyste se postarali o své srdce, pak toto

„Nový průchod,
Pomáhá chránit vaše srdce
Od změn věku
A včasné varování
Vznik problémů. "

Od: Neogori Publishing House

Téma: Jak chránit srdce a zbavit se problémů s kardiovaskulárním systémem sami.

 • Zbavte se problémů spojených s kardiovaskulárním systémem;
 • Přestaňte prožívat strach nebo nepohodlí kvůli různým příznakům, které otráví váš život a vyděsí vaše blízké;
 • Nebo jen ochraňte své srdce před změnami souvisejícími s věkem a včasně zabráňte výskytu problémů...

pak se tento průchod může ukázat jako „magický recept“, který jste hledali.

Ale první varování

Než budeme pokračovat, dovolte mi nejprve objasnit následující:

Nejde o zázračné metody nebo super technologie, které slibují řešení všech problémů, ale nemůžete udělat vůbec nic.

Faktem je, že kardiovaskulární systém, který vám chceme v tomto průvodu představit, pomohl milionům lidí, a jsem si jistý, že vám také pomůže..

K tomu samozřejmě musíte něco udělat. Myslím, že jste nikdy nepotkali člověka, který ztratil 20 kg nebo vyléčil migrénu, celý den seděl na gauči před televizí.

A teď... ukážu vám...

Kardiovaskulární zdravotní systém, který vám chceme v tomto průvodu představit, pomohl milionům lidí. Pomůže vám také.

Co přesně dostanete?

Za prvé, tento průchod není jako žádný materiál pro zdraví srdce, se kterým jste se kdy setkali..

Neexistuje v ní žádná teorie - pouze terapeutická cvičení čínské medicíny, která byla testována v praxi, fungují dnes ještě efektivněji než před stovkami let.

A snadno se učí.

Proto okamžitě pochopíte (a pravděpodobně obdivujete) jednoduchost tohoto úžasného systému cvičení, který pomohl milionům mužů a žen, jako jste vy, zbavit se problémů spojených s kardiovaskulárním systémem... Přidělení za to jen 15 minut denně.

Protože je to víc než jen cvičení srdce..

Jak vidíte, tento cvičební systém můžete použít k prevenci jakýchkoli chorob souvisejících s věkem a zpomalení procesu stárnutí. Protože ona:

 • Protože to nejen pomůže udržet vaše srdce silné, váš mozek rychlý, váš zrak ostrý...
 • ale také přidejte do svého života zdravější a šťastnější roky.

Dozvíte se:

 • Jak rychle obnovit každodenní fyzickou aktivitu, i když jste zapomněli, kdy jste naposledy dělali cvičení;
 • 12 jednoduchých způsobů, jak obnovit nerušený pohyb qi a krve od hlavy k patě;
 • Jak se zbavit bolesti a nepohodlí v oblasti hrudníku;
 • Co byste nikdy neměli dělat se svými plavidly;
 • Proč šetrný tlak na plavidla dává lepší účinek než intenzivní trénink;
 • How to say navždy sbohem se špatným průtokem krve v oblasti srdce a vnitřních orgánů;
 • Co dělat, když je těžké dýchat;
 • Celá pravda o zotavení kardiovaskulárního systému, kterou vám nikdo jiný neřekne;
 • Jak se zbavit ztuhlosti, napjatosti a svalových křečí způsobených špatnou průchodností qi a krve prostřednictvím aktivních kanálů a cév, i když jste se již smířili s bolestí a nepohodlím;
 • Jednoduchý způsob, jak rychle obnovit efektivní fyzickou aktivitu pro každodenní činnosti;
 • Jak snížit tlak na nervové zakončení a tím uvolnit napětí způsobené dlouhými pevnými polohami, které jsou způsobeny profesionální činností nebo životními návyky;
 • Jak zlepšit mozkový oběh a vestibulární aparát (zranění padajícími jsou hlavní příčinou problémů u lidí nad 65 let);
 • Jak zvýšit cévní tonus pro zvýšení energetických zásob v těle;
 • Proč je posílení cév zvláště důležité, pokud existuje riziko srdečních chorob;
 • Jednoduchý způsob, jak obnovit výměnu energie a průtok krve mezi srdcem a vnitřními orgány;
 • Jak posílit krevní cévy, obnovit jejich pružnost, zvýšit jejich průchodnost, a tím zvýšit průtok čerstvé krve do srdce a vnitřních orgánů;
 • Jednoduché způsoby, jak zlepšit pohyb krve cévami, pohyb tekutin v mezibuněčném prostoru, pohyb lymfy podél lymfatických cév, pohyb nervového impulsu podél nervového vlákna, což bude mít pozitivní vliv na činnost všech tělesných systémů a mozkovou aktivitu.

To je důvod, proč „Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány. 12 Daoying cvičení pro skvělé zdraví v každém věku “Může být nejcennějším zdravotním přínosem pro váš kardiovaskulární systém bez nákladných léků a nebezpečných chirurgických zákroků

Čínská medicína považuje lidské tělo za jedno

Protože vám pomůže rychle obnovit každodenní fyzickou aktivitu a zapomenout na bolest nebo bezmocnost navždy tváří v tvář nemoci..

 • A to vše proto, že čínský přístup k lidskému tělu má jeden významný rys, který radikálně odlišuje tradiční čínskou medicínu od západní a vysvětluje vysokou účinnost jejich společného používání..
 • Čínská medicína považuje lidské tělo za jedno.

Dlouhodobá vědecká studia na Pekingské univerzitě sportu a čínských klinik ukázala, že udržování lidského kardiovaskulárního systému ve zdravém stavu až do velmi vysokého věku.

stačí zajistit správný oběh qi a krve ve velkém kruhu krevního oběhu a průchodnost 12 hlavních aktivních kanálů.

To je hlavní úkol a řeší se
"Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány" Celkem...
15 minut denně. Takže hodně času zabere
Provádění kompletního souboru cvičení.

Jeho účelem je pomoci vám vyhnout se problémům s kardiovaskulárním systémem, a pokud se něco pokazí, pak odstranit bolest, nepohodlí a pocit bezmoci, které otráví život a zbaví radosti a smyslu.

Tato gymnastika pomohla milionům lidí:

 • Nezávisle obnovte zdraví srdce doma;
 • Navždy se zbavte bolesti;
 • Přestaňte pociťovat nepohodlí kvůli strachu nebo úzkosti;
 • Přineste zpět aktivitu a radost ze života.

Cvičení zároveň nevyžadují velkou fyzickou námahu, vyznačují se mírným cvičením a jemnými měkkými pohyby.

Jsou založeny na tréninku, který má šetrný účinek na cévy a aktivní kanály v celém těle od hlavy až k patě..

Průvodce krok za krokem pro domácí trénink „Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány. 12 cvičení Daoyin pro vynikající zdraví v každém věku. “Připravil Pekingská sportovní univerzita..

. pod vedením profesora Zhang Guangde v roce 2012 (zadáno All-China Association of Wellness Qigong) na základě klasických cvičení tradiční čínské medicíny taoin.

Zdá se, proč by Číňané měli s množstvím různých rekreačních gymnastik a terapeutických cvičení vytvářet nové cvičební programy a dokonce je uvádět na státní úrovni?

Faktem je, že.

Moderní vědecké technologie umožňují najít
Optimální rovnováha mezi jednoduchostí a účinností,
Zpřístupněte cvičení pro většinu lidí,
Bez ztráty jejich účinnosti.

Podle Světové zdravotnické organizace je kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí na celém světě..

Ale tohle je jen jedna strana mince... Druhá a možná nejdůležitější...

Jedná se o společenskou žádost společnosti o řešení naléhavých problémů v oblasti:

 • zotavení,
 • prevence přesně těch typů nemocí, které dnes trpí miliony lidí,
 • stejně jako zlepšení kvality života těch lidí, kteří již trpí těmito chorobami...

Podle Světové zdravotnické organizace jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí na celém světě: z žádných jiných důvodů zemře každý rok stejně jako na kardiovaskulární choroby mnoho lidí.

Není proto překvapivé, že prevence kardiovaskulárních chorob je jednou z priorit čínského zdraví.

Toto je průvodce krok za krokem, který obsahuje knihu, 3 video moduly a hudbu pro třídy, které se snadno naučí..

 • Začínáte se základními pravidly a principy, s nejzákladnějšími věcmi, a pak postupně zvládnete každé cvičení - jedno po druhém.
 • To vše vám zabere velmi málo času. Profesor Zhang Guangde a jeho asistenti jsou velmi pozorní k detailům. Ukážou vám vše podrobně a vezmou v úvahu všechny nejmenší podrobnosti a vlastnosti..
 • Nejlepší na tom je, že vše je prezentováno takovým způsobem, že pro vás bude snadné vše sledovat a vše přizpůsobit. Můžete se snadno naučit vše krok za krokem. Stačí sledovat sled akcí, které vám ukážou. A uspějete.
 • Ve skutečnosti budete vědět, co musíte udělat, stejně jako jak to udělat a jak je praktikovat, když skončíte s jejich učením..

Je založen na teorii čínských léčebných metod, které dávají přednost prevenci nemocí před jejich léčbou.

. ale také ukazuje na význam udržování dobrého fyzického stavu, aby se stimuloval energetický potenciál našeho těla, předcházelo se chorobám různých orgánů a udržovala se harmonie.

Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány, vyvinutá na základě čínských zásad udržování zdraví a posilování ducha, je kompletním programem pro výcvik aktivních kanálů a zahrnuje metodu tří regulace.

 • regulace dýchání;
 • regulace těla;
 • regulace vědomí,

k dosažení vysoké úrovně energie a zdraví.

Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány, vyvinutá na základě čínských principů udržování zdraví a posilování ducha, zahrnuje metodu tří regulací - regulaci dýchání, regulaci těla a regulaci vědomí k dosažení vysoké úrovně energie a zdraví.

Gymnastické pohyby srdce a vnitřních orgánů jsou měkké, hladké a zaoblené.

Jsou prováděny rukama, nohama a tělem nepřetržitě a cyklicky, stejně jako bource morušový tkává hedvábí, mraky se vznášejí po obloze, voda teče v proudu...

Gymnastika pro srdce a vnitřní orgány se skládá z 12 cviků, které mají následující vlastnosti:

 • "Provádění rotací během pohybů",
 • „Pohyby začínají rotací“,
 • "Při provádění rotací je tělo nehybné".

Díky tomu jsou dosahovány následující účinky:

. nervové zakončení, kosti, svaly a klouby, které pomáhají zlepšovat činnost nervového systému, posilují kosti, rozvíjejí svaly a zlepšují pružnost a zdraví kloubů.

Díky rotačním pohybům.

. svaly a šlachy mají stimulační účinek na kosti, což zase zlepšuje stav červené kostní dřeně a systému tvorby krve.

Stimulace aktivních kanálů a akupunkturních bodů.

. což pomáhá vyčistit kanály, stimulovat pohyb qi a krve, zbavit se stagnace krve.

Kromě rotačních pohybů je kladen velký důraz na pohyby v zápěstích, kotnících, prstech a prstech na nohou.

Podle teorie TCM jsou zdrojové body tří ručních Yin kanálů, tří ručních Yang kanálů, tří-chodcových Yin kanálů a tří-chodcových Yang kanálů umístěno v kloubech zápěstí a kotníků.

Zdrojové body jsou body spojené s vnitřními orgány. V nich tok qi začíná nebo končí. Patologické změny v konkrétním orgánu lze obvykle pozorovat ve zdrojových bodech. Tyto body hrají důležitou roli v prevenci a léčbě nemocí vnitřních orgánů..

Zde je seznam zdrojových bodů: plíce - Taiyuan, tlusté střevo - Hegu, žaludek - Chongyang, slezina - Taipei, srdce - Shenmen, tenké střevo - Wangu, močový měchýř - Jing, ledviny - Taishi, perikard - Dalin, trojitý ohřívač - Yanchi, žlučník - Qiushu a játra - Taichung.

Terapeutická gymnastika a cvičení pro cévy. Qigong pro srdce a cévy

Máte často bolesti hlavy a máte obavy z křečových žil? To vše nejsou jen známky tvrdé práce a stresu, ale také slabé cévy. Ano, pochopili správně, plavidla mohou být také silná nebo slabá. A pokud jsou velmi oslabené, je gymnastika pro plavidla nesmírně nutná.

Cvičení cévní síly - lepší prevence

Slabé cévy nebo dystonie, často se vyskytující v důsledku poruch oběhu. Důvodem tohoto porušení může být mnoho důvodů, nejzákladnější, pojmenujeme níže:

 1. Genetické umístění.
 2. Stres.
 3. Kouření.
 4. Nízká fyzická aktivita.

To vše přispívá k vysokému cévnímu tónu, a proto úzké kanály narušují krevní oběh a také přispívají k vysokému krevnímu tlaku. V tomto případě jsou léky neúčinné. Aktivní a nekomplikovaná cvičení budou velmi přínosná..

Jak zvýšit tón cév mozku

Kapiláry jsou nejdůležitější krevní cévy lidského těla. Koneckonců, jsou to oni, kdo zásobují všechny orgány nezbytnými látkami. Pokud kapilára, v případě nějaké překážky, nedodá nezbytnou látku do nejbližšího orgánu, začne proces hromadění toxických sloučenin, což vede k mnoha nemocem.

Abyste tomu zabránili, musíte použít následující techniku:

1. Vibrace

Ráno se probudíte, zvedněte ruce a nohy nahoru a při malých vibracích zatřeste končetinami po dobu 2 minut.

Kromě protřepávání kapilár existuje i aktivní distribuce lymfy, která přispívá k odstraňování toxinů a usazenin strusky..

2. „Zlatá rybka“

Toto cvičení by mělo být provedeno při ležení na rovném povrchu..

Za tímto účelem házejte ruce do oblasti, kde se nachází krk. Přitáhněte ponožky nohou k sobě a napněte tělo.

Poté proveďte vibrační pohyby s celým tělem. Tento typ cvičení vám ušetří před nadměrným nervovým tónem v páteři, čímž zlepší krevní oběh.

Tato cvičení by měla být prováděna dvakrát denně: ráno a večer.

Posílení mozku a cév

Bohužel časté bolesti hlavy, závratě, únava, tinnitus jsou způsobeny cévní dystonií a mohou způsobit mozkový vazospazmus. jak zvýšit tón cév mozku.

Abyste snížili riziko křeče, musíte správně jíst, relaxovat, pít zpevňující drogy a také provádět následující speciální cvičení:

 1. Postavte se rovně, šířka ramen od sebe. Poté jemně začněte otáčet hlavou po dobu 2-3 minut.
 2. Aniž byste změnili svou polohu, spojte ruce a dlaněmi si dlaněmi zajistěte dlaně, nakloňte se dopředu a simulujte rozdělení palivového dříví. Toto cvičení ne více než 8krát.
 3. Výchozí pozice je stejná. Vyrábíme alternativní houpačky nohou, ve formě větrníku.
 4. Lehce ohněte kolena a roztáhněte ruce různými směry. Poté spusťte asynchronní pohyb rukou.
 5. Postupujte podle známé "břízy". Neprovádějte více než 5 opakování.

Pamatujte, že při plnění úkolů se snažte neudělat náhlé pohyby, trhnout. Zvláštní pozornost věnujte dýchání. V případě jakéhokoli nepohodlí by mělo být cvičení přerušeno..

Tanec je také považován za velmi účinný. Koneckonců, mozek ještě nepřišel s lepším cvičením. Při provádění pa nejenže nasycujete krev kyslíkem, ale také se zbavujete stresu, což je velmi užitečné pro takové orgány, jako je mozek.

Jak posílit cévy dolních končetin

Příroda nás obdarovala svislou chůzí. Zároveň platíme s takovými problémy, jako jsou křečové žíly a další léze žil dolních končetin. A posílení tohoto typu plavidel se nejlépe provádí pomocí pohybu a různých vodních procedur.

Současně je třeba provést také následující jednoduchá zatížení:

 1. Poloha, nohy širší než ramena, se začnou ohýbat k podlaze, zatímco nohy by měly být ploché a ruce by se měly dotýkat.
 2. Posaďte se na podlahu, co nejvíce roztáhněte nohy, zkřížte ruce na hrudi a zkuste rukama dostat podlahu. Je důležité, aby byly nohy rovné..
 3. Na kolena. Rozložte ruce a začněte chodit tam a zpět.

Tato cvičení z léčebného komplexu Phoenix jsou velmi účinná pro posílení stěn krevních cév, zlepšení jejich pružnosti, zlepšení průtoku krve a lymfy, se stagnací žilní krve, zahuštění krve, s křečovými žilami, lymfadenitidou, tromboflebitidou.

Zdravé cévy - zdravý krk

Krční část lidského těla je jednou z nejdůležitějších. Koneckonců, pouze krk má největší počet důležitých tepen, které podporují krevní oběh mezi mozkem a hřebenovým mozkem.

Jsou-li svaly v této oblasti slabé, uchyluje se osoba k úsilí udržet hlavu v klidu. A to je nadměrné napětí, které stlačuje krevní cévy, a tím snižuje krevní oběh.

Za účelem zlepšení krevního oběhu a posílení krevních cév se v praxi používá léčebná čínská posilovací gymnastika, konkrétně Yangsheng Gunn, vyvinutý profesorem Hu Xiaofei

Jak poznamenal profesor, nestačí léčit důsledky problému, musíte problém vyřešit sám. A pro lidi, kteří mají problémy s krevními cévami, byla vyvinuta jedna z nejsilnějších qigongových praktik..

Toto jsou účinná cvičení na posílení krevních cév:

 1. Usaďte se proti zdi, tlačte co nejvíce na celé tělo, a když vdechnete, „co nejvíce“ zatlačte do zdi, napněte svaly na krku na maximum a postavte se tam asi 10 sekund.
 2. Posaďte se na židli a položte dlaň na čelo. Poté s maximální silou začněte tlačit na čelo a pomocí krčních svalů vydržet tlak. Když přijde maximální napětí, stojí za to zadržet dech po dobu 5-7 sekund. Poté vydechněte a pozastavte ne déle než 10 sekund.
 3. Stejné manipulace se musí provádět s nakláněním hlavy v různých směrech tam a zpět. Hlavní věc je, že tato cvičení lze provádět během dne.
 4. Pomalý půlkruhový pohyb hlavy z jednoho ramene na druhé. Zároveň držte hlavu v koncových bodech.

Nezapomeňte, že v této gymnastice je velmi důležité hladce a rovnoměrně provádět pohyby. Interval odpočinku a zatížení je také důležitý, nezatěžujte své lodě a tělo těžce.

Trénujeme srdce a krevní cévy

Pro udržení dlouhodobého fungování srdce a krevních cév je důležité neustále vykonávat fyzickou aktivitu, která pomáhá posilovat tělo, zejména krevní cévy. Stojí za zmínku, že cvičení pro krevní cévy a srdce se nejlépe provádí ráno, hned po spánku.

Nejúčinnější akce jsou popsány níže:

 1. Nastupte na prsty a začněte chodit s nejvyšším možným kolenním výtahem.
 2. Rozložte šířku ramen nohou, uzamkněte ruce nad hlavou v zámku a začněte se naklánět do stran, zatímco pravou nebo levou nohu odtrháváte z podlahy..
 3. Rozložte paže do stran a na opačném ramenu začněte rytmický potlesk. Současně musí být tělo udržováno ve vodorovné poloze.
 4. Výchozí pozice by měla být tato - ruce u švů, nohy k sobě. Poté otočte rukama.
 5. Lehněte si na podlahu, stiskněte si kolena, abyste vytvořili pravý úhel a začněte simulovat rotaci pedálů.
 6. Sedni si na podlahu. Zvedněte nohy asi o 30-40 centimetrů a začněte chodit ve tvaru kříže.

Během tříd je hlavním faktorem pravidelnost nabíjení, nikoli intenzita a množství.

Gymnastika, která posiluje krevní cévy a srdce s hypertenzí

Jsou chvíle, kdy hypertenze potřebuje posílit vaše krevní cévy. A to je poměrně komplikovaný proces, protože člověk má vysoký krevní tlak, krevní cévy se nechtějí „uvolnit“.

Pro tyto lidi existuje systém - nabíjení jader a hypertenzních pacientů, který pomůže posílit cévy.

 1. Proveďte zahřátí: procházejte se po místnosti, jemně houpejte nohama, pažemi, provádějte kruhové pohyby s pánví, ale vše by mělo být hladké a trhané.
 2. Posaďte se na židli, sundejte nohy ve vzdálenosti 30 - 40 cm. Zvedněte ruce nahoru a začněte pomalu naklánět záda rukama a nenaklánějte hlavu..
 3. Posaďte se na židli, roztáhněte ruce a zvedněte ohnutou nohu od kolena k hrudi. Cvičení musí být provedeno střídavě.
 4. Ruce do ruky, vdechujte. Při výdechu položte ruce, nakloňte doprava nebo doleva do pasu.
 5. Rozložte ruce do stran. Udržujte tělo rovné, a nohu doprava nebo doleva a držte ji ve výšce 30-40 cm.

Dýchací gymnastika pro cévy

Dechová cvičení jsou také velmi účinná pro cévní sílu. Tím, že obohacujeme krev kyslíkem, tím rozšiřujeme žíly. Tím se zlepší krevní oběh. Existuje mnoho technik a dýchacích systémů, například specialisté:

 • Anatoly Sitel.
 • Bubnovský dýchací systém.
 • Sada cvičení od Buteyko.

Všechny tyto příklady mají jednu podobnost, jsou postaveny na správném dýchání. Metoda s takovou odrůdou je téměř stejná a sestává z následujícího:

 1. Zhluboka se nadechněte nosem.
 2. Držte dech.
 3. Vydechněte bez spěchu ústní dutinou.

Yogis, v tomto případě, inhalovat s maximálním výčnělkem žaludku, a výdech nastává s maximálním zatažením.

Po zvládnutí dýchacích technik můžete normalizovat svůj vlastní tlak, zapomenout a maximalizovat přívod krve kyslíkem, což povede k řadě zlepšení v těle.

Vyvodíme závěry o posílení krevních cév

Slabé cévy jsou nejen bolesti hlavy, ale také tlak, hypertenze, špatné zdraví, závratě a nevolnost. Aby se předešlo těmto důsledkům, doporučuje se neustále provádět jednoduchá cvičení, vést aktivnější životní styl.

DŮLEŽITÉ! Informace v tomto článku jsou pouze informativní a jakékoli praktické použití těchto tipů bez konzultace s lékařem je na vašem rozhodnutí.!

Příčinou vývoje mnoha nemocí může být vyčerpání a oslabení krevních cév. Porušení jejich funkcí vede ke stagnaci krve v orgánech, narušení přenosu tepla a dalším procesům v těle. Člověk začíná pociťovat obecnou slabost, vyčerpání, ztrácí chuť k jídlu, tlak klesá nebo stoupá.

Odstranění těchto problémů pomáhá při zvláštním cvičení pro cévy. Pravidelné kurzy v kombinaci s léčbou drogy mohou dosáhnout dobrých výsledků za pár měsíců.

Proč gymnastika pro cévy

Zvláštností cévních onemocnění je to, že začínají postupně, postupují pomalu, ale jsou smrtící zároveň..

Podle statistik je nejčastější příčinou úmrtí cévní onemocnění. Slabé lodě představují zvýšené riziko rozvoje:

 • Ateroskleróza.
 • Hypertenze.
 • Ischemická choroba srdeční.
 • Mrtvice.
 • Infarkt.

Lidé zpravidla začínají chodit do nemocnice až po vzniku závažných komplikací způsobených narušenou cévní funkcí. Aby se předešlo jejich výskytu, doporučuje se lidem s křečovými žilami, zhoršeným krevním oběhem, bolestmi hlavy, poškozením paměti a dalšími patologiemi spojenými s oslabením krevních cév denně posilovat cévní systém, aby posílili cévní systém..

Pro tento účel bylo vyvinuto mnoho různých metod. Mezi nejúčinnější patří:

 • Cvičení vyvinutá čínským profesorem Hu Xiaofei.
 • Cvičení Sitel.
 • Gymnastika Niches.
 • Dechová cvičení.
 • Únikový cvičební systém Yangshan Gong (vyvinutý čínským profesorem Zhang Goundhe).

Existují také další cviky, například pro křeče cév hlavy, gymnastika cév hlavy a krku, cviky dolních končetin, cévy krku s aterosklerózou, dechová cviky.

Výzkum vědců na Pekingské univerzitě tělesné výchovy ukázal, že největší místa, kde dochází k přetížení, která narušuje normální pohyb krve v těle, zahrnují:

 • Oblast podpaží.
 • Loketní klouby.
 • Střední hrudník.
 • Kolenní klouby.

Čínští odborníci doporučují, aby pravidelně prováděli cvičení, která nabízejí, pouze 10 minut denně. To obnoví krevní oběh a normální fungování krevních cév. Posílení krevních cév také přispívá k tanci a józe.

Gymnastika Niches

Nishi Katsuzo vyvinula gymnastiku zaměřenou na zlepšení výživy mozku kyslíkem a posílení obranyschopnosti těla. Niches nabízí níže uvedená cvičení, aby zlepšil fungování vegetovaskulárního systému a krevního oběhu..

Ryba

Poloha - leží na zádech, ruce jsou pod krkem. Chcete-li spojit nohy, přitáhněte prsty k sobě. Vytvořte vibrační pohyby těla, simulujte pohyby plavání ryb. Pohyby by měly směřovat na pravou a levou stranu.

Trvání cvičení je alespoň dvě minuty.

Povzbuzující kapiláry

V poloze na zádech zvedněte a upevněte paže a nohy ve svislé poloze. Aktivně je třepejte 2-3 minuty.

Cvičení Sitel

Profesor A. Sitel vyvinul techniku ​​pro obnovení cévních funkcí. Tato technika zahrnuje svalovou relaxaci, aby bylo dosaženo toho, co je nezbytné provádět pomalé a rytmické pohyby. Pro každou svalovou skupinu profesor vyvinul samostatné pohyby.

S pomocí cvičení Sitel lze dosáhnout významného zlepšení stavu, aniž by se uchýlili k použití léčiv. Například lze bolesti hlavy snadno odstranit obnovením krevního oběhu..

Výhodou Sitelovy techniky je, že i ti pacienti, kteří mají pokročilé onemocnění páteře, mohou provádět cvičení.

 1. Postavila se ke zdi a opřela se o její záda a paty. Zvedněte ruce nad hlavu. Je nutné se soustředit na ruce a ve chvíli, kdy začnou spontánně klesat, zkuste je opravit a nedovolit jim to udělat.
 2. Pro uvolnění svalů bederní oblasti musíte stát zády ke zdi a zvednout pravou nohu o 90 stupňů. Zkuste ji udržet v této poloze po dobu nejméně 25 sekund. Cvičení opakujte s levou nohou. Zvedněte každou nohu střídavě 20krát.
 3. Postavte se rovně a položte prsty na základnu křížové kosti. Zhluboka se nadechněte, počítejte do 10 a prsty přitlačujte na křížovou kosti. V takovém případě byste měli prsty tlačit zády zpět a vytvářet tak odpor. Pak musíte hluboce vydechnout a opakovat cvičení. Běh 5-6krát, postupné zvyšování amplitudy.
 4. Pro cévy krku a hlavy. Posaďte se na židli, nakloňte hlavu doprava a sevřete ji hozenou rukou. Ukazováček levé ruky, zatímco držíte nejvyšší obratl. Nadechněte se a vytvořte odpor pravou dlaní. Při výdechu uvolněte svaly a opakujte akci druhou rukou. S každou rukou proveďte 10 přístupů a postupně zvyšujte amplitudu.
 5. Aby bylo možné co nejvíce vdechnout, abyste zvedli ramenní opasek a upevnili jej v této poloze po dobu 15 sekund. Poté vydechněte a spusťte ramena dolů. Opakujte nejméně 6krát.

Je třeba mít na paměti, že cvičení Citry mají určité kontraindikace. Nemůžete dělat gymnastiku s:

 • Přítomnost poranění páteře.
 • Těhotenství.
 • Vysoký krevní tlak.
 • Přítomnost zhoršených chronických chorob.
 • Vážné neurologické poruchy.
 • Poruchy vestibulárního aparátu.

Dechová cvičení

Dechová cvičení obohacují krev kyslíkem, který působí jako přírodní vazodilatátor. Existuje několik metod dechových cvičení - Strelnikova, Qigong, jóga, Buteyko technika hlubokého dýchání.

Přestože tyto metody byly vyvinuty různými odborníky, všechna dýchací cvičení jsou založena na podobných principech a jsou prováděna hlubokou inhalací nosem, zadržováním dechu a hladkým výdechem ústy.

Například Sitel nabízí ležet se zády na rovném povrchu a vydechovat co nejhlubší. Pak se musíte velmi pomalu nadechnout nosem a postupně získávat vzduch zpět do plic. Vdechnutí musí být provedeno, až se žebra vyrovná a získají obloukovitou polohu. Pokud nemáte závratě a nepohodlí, proveďte 10 takových dechů.

Při provádění jógových dechových cvičení jsou inhalace a výdechy doprovázeny výčnělkem a stažením břicha. Díky těmto technikám je možné snížit krevní tlak a normalizovat fungování krevních cév. U pravidelných tříd se pacienti mohou trvale zbavit hypertenze..

Gymnastika aterosklerózy

 • Denní chůze, jogging. V případě potřeby můžete kombinovat běh s cviky na ramenním pletence..
 • Trup.
 • Udělejte gymnastiku, která podporuje dobrou rovnováhu.
 • Otočte hlavu doprava a doleva a na několik sekund ji fixujte v nastavené poloze.

Postupem času můžete začít zvyšovat zatížení pomocí malých činek. Okamžité zahájení tříd s těžkými břemeny a rychlým tempem by nemělo být, protože v tomto případě se může pacient cítit špatně.

Cvičení pro cévy nohou

Obzvláště běžné jsou nemoci cév dolních končetin, protože musí odolat těžkým břemenům denně - prodloužené postavení, chůze, vzpírání. U plavidel dolních končetin se doporučuje provádět následující cvičení:

 • Ve stoje jsou nohy rovné. Musíte se pomalu zvedat na nohou a nižší. Proveďte 20-30 takovýchto zvedání a poté rozdělte ponožky od sebe a opakujte znovu 20-30 zvedání na ponožkách. Dále je třeba spojit ponožky, rozdělit podpatky a 20-30krát znovu vystoupit na prsty.
 • Dobré cvičení pro cévy nohou je chůze po rovném povrchu. Musíte chodit takovým způsobem, aby chodidla nohou nevycházely z podlahy.
 • V poloze na zádech ohněte kolena a provádějte pohyby, které simulují jízdu na kole. „Šlapání“ trvá 2–3 minuty, poté si udělejte krátkou přestávku a opakujte cvičení.
 • V poloze na zádech je nutné otáčet chodidla a dolní končetiny na pravou a levou stranu.

Mozkové cévy

I zcela zdraví lidé mohou trpět zhoršeným cévním tonem. Tento stav se nazývá vegetovaskulární dystonie. Chcete-li normalizovat krevní oběh, musíte provést taková cvičení pro mozkové cévy:

 • Postavila se ke zdi a pevně se opřela o své tělo. Nadechněte se tak, aby hrudní koš byl pevně přitlačen ke zdi a svaly krku byly co nejvíce napnuty. Zajistěte polohu na několik sekund a opakujte cvičení..
 • Squat dolů a položte dlaň na čelo. Zkuste naklonit hlavu dopředu a vytvořit si dlaň odporu. Svaly krku by měly být napnuté. Zůstaňte v této poloze po dobu nejméně 5 sekund.
 • Dále musíte opakovat předchozí pohyby a sklopit hlavu ne dopředu, ale do stran.
 • Takové cvičení má také dobrý účinek: nakloňte hlavu na stranu a opatrně ji otočte v kruhu - nejprve doprava a poté doleva.

Cévní a srdeční posílení

Pro srdce a krevní cévy je velmi užitečné jezdit na kole, plavat, chodit po schodech a dělat kardio cvičení. Nejjednodušší a nejúčinnější z nich jsou:

 • Chůze po nohou, zvedání kolen vysoko.
 • Imitace jízdy na kole při ležení na zádech.
 • Cvičte „nůžky“ s nohama, také ležící na zádech.

Je třeba mít na paměti, že při oslabené srdeční a cévní činnosti není možné přetížení těla vyčerpávajícími cvičeními.

Hlavní věcí je pravidelné provádění cvičení s přísnou cykličností: relaxace by měla vždy sledovat zátěž. To pomáhá zvyšovat svalová vlákna srdce a posiluje krevní cévy..

Jak doma posílit krevní cévy? Tato otázka je pro člověka velmi důležitá. Koneckonců, po 40 letech, lidé pociťují první známky stárnutí na sobě. V tomto věku člověk začíná hledat různé způsoby, jak zlepšit zdraví a doplnit energii. Trénink se stává důležitou součástí.

Během tohoto období se lidé potýkají s příznaky, jako jsou:

Ostré zatemnění;
závrať;
migréna;
studené ruce při teplé teplotě;
skoky v krevním tlaku;
mdloby;
hluk v uších.

Obecně se tělo zcela mění. Bohužel to vše vede k oslabení, a tím k častým nachlazením..

Nejlepší wellness cvičení

Pokud jsou vaše cévy elastické, budete zdraví. Udržování tohoto stavu pomáhá běžné gymnastice. Nezaměňujte čas na své zdraví, stačí věnovat půl hodiny cvičení denně.

Udržujeme kapiláry normou

Úkol kapilár je velmi zodpovědný - jsou odpovědné za vývoj každé buňky a dodávají do ní užitečné komponenty. Z hlavy a končící nohama je celé naše tělo propíchnuto malými krevními cévami.

Porucha však může nastat, když je céva velmi úzká, a proto se v buňkách začnou hromadit toxické produkty. Tyto manipulace nakonec povedou k onemocněním srdce a dalších vnitřních orgánů..

1. Existuje velmi dobré cvičení, které pomáhá zlepšit výkonnost malých plavidel. Tento druh gymnastiky se provádí hned v posteli po probuzení. Zvedněte ruce a nohy nahoru, třepejte si končetiny na pár minut, abyste si odpočinuli. V tomto okamžiku je lymfa přerozdělena a čistí tělo.
2. Můžete také použít následující poplatek. Děje se to také na posteli. Lehněte si na záda, položte ruce za hlavu a zatáhněte si za ponožky. Výsledkem je uvolnění nervového napětí a krev teče aktivněji po celém těle..

Pomáháme mozku

Někdy si můžete všimnout, kdy něco střílí do hlavy. V tomto okamžiku do mozku nepronikne žádná krev. Obvykle se to stane, když člověk vede sedavý životní styl, například u počítače. Jeho hlava je neustále v jedné poloze a jeho krev stagnuje.

Nebo může nastat situace, kdy člověk neúspěšně otočil hlavu, došlo k poruše a do hlavy přestala proudit krev. Ale po masáži všechno dopadlo. Abyste tomu zabránili, musíte každý den dělat gymnastiku. To může být:

Sklopení doleva a doprava;
rotace hlavy v různých směrech;
salto.

Obecně musíte být neustále v pohybu. Při cvičení gymnastických prvků nezapomeňte sledovat dech..

Pokuste se provést všechna cvičení hladce. Pokud si všimnete ztmavnutí očí a závratě, krátce zastavte sezení, abyste se dostali do formy. Poté pokračujte v tréninku, ale mírně snižujte intenzitu.

1. Po zahřátí přejdeme na řadu cvičení. Nejdříve si rozložte šířku ramen nohou. Začnou rotace hlavy. Vyrábíme 30 přístupů v jednom směru, poté dalších 30 v druhém.
2. Zůstáváme ve stejné výchozí poloze. Zvedněte ruce nahoru a vytvořte zámek. Nakloňte se kupředu, jako byste sekali dřevo. Děláme 8 přístupů.
3. Zůstáváme ve stejné výchozí poloze. Dejte ruce dopředu a zvedněte nohy. Pravá dolní končetina stoupá vlevo nahoře, resp. Dolní doleva napravo vpravo.
4. Umístěte nohy tak, aby vzdálenost mezi nimi byla 1 metr, ale kolena jsou mírně ohnutá. Ruce se otáčí různými směry. Například levá ruka se pohybuje ve směru hodinových ručiček a pravá ruka se otáčí proti směru hodinových ručiček.
5. Závěrečnou fází je známé cvičení „bříza“. Děje se to ležet na podlaze. Na ohýbaných pažích podporujeme spodní část zad a snažíme se natahovat nohy co nejvýše. Do 10 sad.

Pomáhá zotavení nohou

Na naše nohy jsou kladeny enormní zátěže, v důsledku čehož se oslabují žíly na dolních končetinách. Nakonec to může vést ke stagnaci krve. V této situaci odborníci doporučují postupovat více. Jak se říká: „Hnutí je život.“ Úprava vody má velký přínos. Plavání a vodní aerobik dokonale stimulují krevní oběh.

Pravidelným prováděním této gymnastiky pomáháte žilám být pružnější.

1. Postavte se (vzdálenost mezi nohami = 1 metr). Nakloňte se dopředu a natáhněte rukama na podlahu. Poté se vraťte do původní polohy. Při nabíjení mějte nohy rovné. Do 15 sad.
2. Posaďte se na podlahu a roztáhněte nohy od sebe. Zkřížte ruce a připevněte si hrudník. Nyní se nakloňte dopředu. Musíte však zajistit, aby se dolní končetiny neohýbaly. Do 8 sad.
3. Klečte a natáhněte ruce do stran. Nyní v této poloze musíte chodit.

Je také důležité pochopit, že krk je důležitou součástí našeho těla. Díky tomu je mozek vyživován. Konstantní napětí krku vede k vaskulární kompresi. Výsledkem je narušení krevního oběhu. Je velmi důležité denně cvičit, abychom udrželi naše tělo. Mohou to být všechny druhy zatáček hlavy, naklápění a otáčení. Snažte se náhle.

Postavte se u zdi v plném růstu. Pevně ​​přitlačte na povrch a držte dech po dobu 5 sekund, pak relaxujte. Cítíte, jak se svaly krku napnou. Můžete si také položit dlaň na čelo, zatlačit hlavu dozadu a protáhnout svaly krku opačným směrem. Takový odpor se provádí při zadržování dechu. Cvičení opakujte 7krát.

Gymnastika pro jádra

Musíte jasně pochopit, že kdykoli nemůžete dělat cvičení. Ráno po spánku se provádí gymnastika k posílení kanálů. Začněte nabíjení otáčením horních a dolních končetin. Potom položte nohy tak, aby vzdálenost mezi nimi byla 1 metr, a udělejte ohyby, dřepy, zatáčky s tělem.

1. Nechte 10 minut každý den chodit na nohou.
2. Tleskněte rukama na opačném rameni rovným tělem.
3. Pak si lehněte na záda a proveďte cvičení „kolo“. Nemusíte zadržovat dech.
4. Pak musíte zůstat v poloze na zádech a zvednout nohy nahoru. Křížové nohy s nůžkami.

Ve skutečnosti lidé ve věku 40 let potřebují cvičení, aby si udrželi své zdraví. Podle nejnovější techniky Daoin Yangshengong je čínská medicína kombinována s moderní vědou a inovativními technikami.

Čínská metodologie se domnívá, že máme 12 nejdůležitějších aktivních tubulů v těle, kterými se krev pohybuje. Proto je nutné udržovat tělo ve zdravém stavu, proto je třeba zajistit průchodnost krve. Ale je tu jeden velký VUT! Není možné vymazat kanál najednou. To bude muset být prováděno pravidelně..

Ve skutečnosti jsou aktivní kanály umístěny v celém těle a zdá se, že je nemožné vyčistit každý z nich, takže se krev potichu pohybuje. Čínská metoda to však dělá vynikající práci..

Doporučuje se masírovat denně na důležitých místech. Ujistěte se, že masírujete hlavu, jako byste dělali pohybové pohyby. Masírujte každý prst, ucho. Rozložte šířku ramen nohou a skákejte. Zkuste se uvolnit.

Další cvičení se provádí na podložce. Postavte se rovně, složte si ponožky a podpatky dohromady. Zadní strana by měla být rovná. Několikrát prudce vydechněte. Posílit manipulace pokaždé. Proveďte 4 přístupy. Tímto způsobem můžete vyčistit dech.

Pro posílení cévního systému a srdečního svalu je důležité provádět každodenní trénink. Tato metoda však není vhodná pro pacienty s hypertenzí. Se zvýšeným tlakem nemůžete dělat sklony, ostré výkyvy, to znamená vše, co pomáhá zvýšit průtok krve do mozku. Nemůžete zadržet dech, může to zvýšit tlak ještě více.

Chcete-li si udržet své tělo, zkuste jíst správně, dopřejte si ranní cvičení a trávte více času na čerstvém vzduchu. Dávejte pozor na své zdraví a dávejte pozor, aby to bylo lepší. Koneckonců, v počáteční fázi je ošetření jednodušší než v zanedbaném stavu.

Ahoj milí čtenáři. Víte, z jakých nemocí většina lidí na světě umírá? To jsou onemocnění kardiovaskulárního systému. Vnější faktory, genetická predispozice, patologie - to vše dříve či později vede k problémům a návštěvám lékařů. Pokud si však přečtete tento článek, potěším vás: problémy tohoto druhu lze odstranit.

A čínská gymnastika pro plavidla zvaná „Qigong“ vám s tím pomůže. Systém vznikl (podle legendy) před více než 7 000 lety, do zemí Sovětského svazu však přišel v plné podobě těsně po rozpadu SSSR: začátkem 90. let. V Číně byl tento systém používán po tisíce let a přináší hmatatelné výsledky: je zřejmé, že v této zemi je hojnost stoletců, kteří si udržovali čistotu mysli a dobré fyzické zdraví v této zemi..

Jaké problémy vznikají s našimi plavidly a proč?

Cévní problémy mohou začít již od narození: některé nepříjemné rysy mohou být zděděny (vegetativně-cévní dystonie, hypertenze nebo hypotenze, nafouklé žíly v nohou). Sedavý životní styl způsobuje stagnaci krve v dolních končetinách a může vést k časným srdečním infarktům a mozkovým mrtvicím, ateroskleróze.

Kouření a pití rozšiřuje krevní cévy a může způsobit, že jejich stěny budou nepružné. Křečové žíly nejen nevypadají esteticky, ale také představují nebezpečí.

Při cukrovce je narušen krevní oběh v nohou, což může vést k gangréně. Pamatujete: jaké jsou vaše dědičné předpoklady ohledně kardiovaskulárního systému? Jak nyní ovlivňují váš život?

Nejúčinnějším způsobem zlepšení kardiovaskulárního systému je snadný pravidelný sport, aktivní životní styl a odmítnutí špatných návyků. Ne každý z nás však má příležitost vést zcela zdravý život: mnoho profesí zahrnuje držení těla, ve velkých městech nedobrovolně vdechujete kluby na výfukový plyn a stanete se alespoň pasivním kuřákem.

A upřímně, napište: který z vás vede 100% zdravý životní styl, zatímco si žije sám a má rodinu a alespoň jedno dítě?

Celková délka plavidel dospělého je přibližně 100 000 kilometrů. Ty. Představte si, že pokud natáhnete všechny své lodě v jedné linii, pak s nimi můžete 2,5krát zabalit rovník Země! Tady na této trase krev v našem těle chodí každý den.

Největším nebezpečím je zablokování nejmenších plavidel: kapilár. Jejich délka je 60 000 kilometrů. Kapiláry zásobují každou buňku těla potřebným kyslíkem, a pokud je tato vláknitá nádoba někde ucpaná, pak část těla ztratí vitální kyslík a začne fungovat horší nebo úplně zemřít.

Jak funguje sada wellness cvičení pro krevní cévy??

Celosvětově je systém zaměřen na „rozptýlení“ krve v těle, vytvoření jeho normální cirkulace přes cévy a vnitřní orgány a nasycení kyslíkem. Zrychlení krve odstraní stagnující procesy a zbaví tělo zánětu, zvýší pružnost krevních cév, zabrání vzniku krevních sraženin a hromadění cholesterolových plaků.

Třídy jsou vhodné pro lidi jakéhokoli věku. Neměli byste si však myslet, že mladý věk je důvodem k obavám o kardiovaskulární systém: to vůbec není spousta starých lidí. Čím dříve začnete posilovat svůj oběhový systém, tím více problémů se budete moci v budoucnu vyhnout.

Pokud jste neustále zasnoubeni, pak gymnastika pro cévy:

 • čistí krevní cévy od blokád a posiluje jejich stěny;
 • snížit křečové žíly;
 • vrátí tlak zpět do normálu. Odstraňuje abnormality, jako je arytmie, tachykardie atd.;
 • bude dávat pocit lehkosti v nohou;
 • zlepšuje celkové složení krve;
 • eliminovat psychická onemocnění způsobená oběhovým systémem: úzkost, deprese, zvýšená podrážděnost;
 • saturujte krev kyslíkem, eliminujte hypoxii;
 • zlepšuje krevní oběh do nejvzdálenějších částí těla od srdce;
 • zlepšuje regeneraci těla (otěry, škrábance atd. se hojí rychleji).

Cvičení ke zlepšení oběhového systému

Čínská gymnastika je na rozdíl od těch, které můžete hrát každý den. Princip fungování je zde úplně jiný.

V Qigongových praktikách jsou na lidském těle rozlišovány určité energetické body (koruna, rozkrok, čelní střed, bod mezi obočím, středy dlaní, středy nohou) a podle toho i energetické kanály, které mezi nimi procházejí..

Všichni tvoří tzv. "Malý kruh nebe." Na druhé straně se v tomto kruhu rozlišují dva příčné meridiány: zadní - podél linií špiček ušních boltců a přední - mezi řit a genitálie.

Qigong obsahuje několik globálních sad cvičení:

 • normalizovat práci samotného srdce (vyrovnávání tlaku, odstranění arytmie atd.);
 • zlepšit fungování cév hlavy (zlepšení fungování mozku, odstranění závratí, bolesti, pocitu napětí a těžkosti);
 • zlepšit krevní oběh v nohou (odstranění křečových žil a trofických vředů, odstranění otoky, "diabetická noha", bolest v nohou, závažnost);
 • obecný komplex pro posílení cév celého těla (odstranění cholesterolových plaků, zvýšení elasticity krevních cév, posílení stěn krevních cév, zabránění oddělení krevních sraženin, odstranění škodlivých látek);

Jak začít cvičit?

Qigong označuje systém, který nelze popsat slovy na papíře: stačí se jen vizuálně učit. Proto buď sledujte video, nebo se zaregistrujte pro živé skupiny Qigong. Je důležité si pamatovat následující pravidla:

 1. zvyšujte zatížení postupně, i když se cítíte dobře a necítíte se unaveni;
 2. ovládejte svůj srdeční rytmus během třídy. Neměla by překročit 120 úderů za minutu;
 3. pro jakoukoli bolest v srdci dočasně zastavte nebo změňte třídy;
 4. po jídle před třídou by měla uplynout hodina a půl nebo dvě: na plný žaludek je to těžké a nebezpečné.

Přátelé, věřím, že naši východní kolegové vyvinuli skutečně úžasný a cenově dostupný systém léčení. Vezmi, udělej, cít se lépe. Zpočátku to může být pro vás těžké: v běžném sportu během cvičení mohou být vaše myšlenky o všem.

Čínská gymnastika pro krevní cévy naznačuje, že myšlenky a činy se musí nutně shodovat. Tato dovednost je „tady a teď“ - obtížná dovednost, ale velmi užitečná pro mysl i tělo.

Doufám, že informace v tomto článku byly pro vás užitečné, takže se přihlaste k odběru svého blogu a sdílejte článek o sociálních sítích. Máte-li jakékoli dotazy týkající se čínské gymnastiky, můžete se jich zeptat v komentářích - rád vám odpovím.

S pozdravem, Vladimir Manerov

Přihlaste se k odběru a buďte první, kdo se dozví o nových článcích na webu, přímo ve vaší poště.

Pravidelný trénink, fyzická aktivita opravdu prospějí, a to nejen svaly. Existuje speciální gymnastika pro krevní cévy a jednoduchá cvičení systému Yangshengung, která mohou zlepšit stav, tónovat důležité cévy těla, zlepšit krevní oběh.

Je obtížné říci, kolik chorob vzniká v důsledku stavu cév. Tato tromboflebitida a problémy s regulací tlaku a srdeční aktivity. Přestože se člověk původně narodil zdravě, dostává „ideální“ oběhový systém. Nádoby fungují, srdce bije. Pak se v průběhu let opotřebuje. Přidejte svůj stres, různá chronická onemocnění.

Někdy se problémy objeví ještě dříve, pokud člověk dostane slabé cévy s „genetickým darem“. Cévní tonus však lze zlepšit, posílit a zlepšit krevní oběh. A bez drog, drahých procedur nebo lékařských letovisek. K tomu jsou navrženy speciální cévní gymnastika a jednoduchá cvičení systému Yangshengung.

Léčba oběhového systému

Samozřejmě, pokud dojde k nějaké nemoci, lékaři mají tendenci rychle pochopit její původ. Proč se objevil, jak se vyvíjel, což ovlivňuje rychlost, rozsah vývoje. Cévní léčba je komplexní. Jedná se o léky, základní terapii, masáže a, je-li to nutné, školení, zaměřené konkrétně na cévy.

Ano, jednoduchá a dostupná cvičení s pravidelným přístupem mohou zlepšit průtok krve, obohatit krevní oběh v hlavě, sníží se tím riziko nepříjemných bolestí hlavy, zlepší se regulace tlaku.

Zároveň to bude dobrý trénink pro svaly, celé tělo. Plavidla, dokonce i malé kapiláry, postupně zlepší tón.

Yansheng Gong - obnovit cévní zdraví

Začíná to nejmenšími kapilárami. Jsou to malé, někdy mikroskopické cévy, po kterých se také pohybuje krev, nesoucí živiny a kyslík. Koneckonců, všechny buňky v těle potřebují výživu. Když je kapilára zúžena, buňky umístěné v okolí trpí, aniž by dostaly správné množství výživy. Takže existují různá onemocnění vnitřních orgánů, zánět tkání.

Yansheng Gong je nyní známý čínský lékař, který vyvinul několik speciálních cvičení zaměřených na kapiláry a postupně je zlepšoval:

Použití vibrací. Obvykle se provádí ráno, po probuzení, když už člověk vstal z pohovky nebo postele. Podstata cvičení - zase ruce, pak nohy. Dále, zvedněte končetinu, musíte ji třepat 2-3 minuty. Takový výcvik probudí tělo a současně zlepší celkovou průchodnost kapilár, pomůže tělu rychle se zbavit toxinů zpracovaných během noci.

„Ryby“ - nejprve leží na podlaze a potom položte ruce pod krk. Poté co nejvíce napněte ponožky a napněte celé tělo. Pár sekund na opravu pozice, pak přestávka. Opakujte 8-10 krát. Takové „cvičení“ akceleruje stagnující krev v tepnách a žilách..

Nejdříve rovně a potom zvedněte obě nohy nahoru. Několikrát je ohněte na kolena. Opakujte, kolik funguje, nejlépe 8-9krát.

Takové jednoduché cvičení je velmi efektivní, pokud jej ráno představíte jako konstantní „rituál“, spolu s kartáčováním zubů nebo obvyklou kávou. Současně kapiláry zlepší tón, tělo obdrží další poplatek.

Nabíjecí nohy

Nohy, zejména při chůzi, snášejí hodně napětí. Zejména trpí žíly. Cvičení pomáhá zmírnit stres.

První stojan stojí vzpřímeně, nohy jsou od sebe pohodlné a při pohledu na šířku ramen. Pak se pomalu, pomalu ohýbat. Dopředu, nižší, dokud se vaše prsty dotknou koberce nebo podlahy (v závislosti na tom, co jste vstali). Rozšiřte své nohy podle potřeby..

Posaďte se, složte ruce k sobě, přibližně na úrovni hrudníku. Pak se ohněte dolů a přitom držte ruce, aby se nenarovnaly. Proveďte 8krát.

Vstaň s koleny dolů. Pak natáhněte ruce vpřed. Jděte na kolena. Čas v zásadě není omezen, chůze do hromadění únavy. Malá přestávka. Opět poklekl.

Krční cvičení

Jako místo, kde jsou velké a nejdůležitější cévy těla. Z krku jde o přísun krve do mozku. Když jsou svaly na krku oslabeny, musíte napnout a podepřít hlavu v obvyklé konstantní poloze. Toto napětí komprimuje blízké cévy a zhoršuje zásobování mozkem..

Gymnastika pomáhá přesně posilovat svaly krku, které ji podporují. Hlavní věc je plynulost navrhovaných pohybů, bez ostrých trhlin ve svazích nebo zatáčkách. Současně pečlivě sledujte a dýchejte.

Cvičení - asistent hypertoniků

Gymnastika je nesmírně důležitá pro ty, kteří trpí hypertenzí. Když je krevní tlak vysoký, stěny cév jsou napjaté, jsou tlačeny zvýšenou hmotou krve. Stěny postupně ztrácí svou přirozenou tendenci se uvolňovat, zužovat a dále je obtížnější, aby krev procházela těmito úzkými místy. Problém je ještě umocněn aterosklerotickými plaky. Bohužel, není-li léčen včas, neprovádí profylaxi, problémy s krevním tlakem se promění v závažná chronická onemocnění. Tlak plavidel.

Důležité: Pro nemocné s vysokým krevním tlakem je nebezpečné ostře se ohýbat nebo se aktivně pohybovat svými vlastními silami, snaha o průtok krve, která se určitě ponoří do hlavy. Také nemůžete dlouho dýchat, jen to zvýší krevní tlak.

 1. Posaďte se a pak hladce otočte tělo. Ruce dělají pomalu, klidně se houpají (do stran).
 2. Posaďte se, zvedněte obě ruce nahoru. Potom spusťte, vezměte je za jejich záda a klidně se ohněte dopředu.
 3. Posaďte se, zvedněte nohu, pak ruku. Fix 1-2 sec., Lower. Poté zvedněte druhou nohu a paži.
 4. Posaďte se, pomalu zvedněte nohu. Držte ji na několik sekund, pak opakujte pohyb, ale s druhou nohou.

Některá cvičení samozřejmě nepomohou rychle zmírnit vysoký krevní tlak. Gymnastika je nutná jako další nástroj k hlavnímu léčebnému procesu..

Důležité: vysoký krevní tlak je extrémně nebezpečný, je lepší informovat lékaře okamžitě o zahájení léčby.

Nabíjení - asistent mozkových cév

Staňte se na úrovni, pohodlná poloha. Ruce jsou po trupu volné a nohy jsou široké na plecích. Pomalu a nečekaně otáčejte pouze hlavou. Nejprve po směru hodinových ručiček, poté - proti. Trvání cvičení 2-3 minuty.

Ohněte si kolena a pak natáhněte ruce na obě strany. Proveďte rotace, levý pohyb vpřed, pravou ruku - dozadu. Pak vyměňte ruce.

Lehněte si na postel, zvedněte obě nohy a podepřete je. Počkejte několik minut a poté odpočívejte.

Takové školení se stane mimořádně účinným, pokud bude prováděno pravidelně. Jednoduché pohyby, nebudou vyžadovat drahé vybavení nebo speciální formu. Můžete je provádět tímto způsobem nebo zapnout pepřovou hudbu. Současně se z cvičení stane dobrý trénink svalů těla, který je nezbytný pro všechny, zejména pro ty, kteří vedou klidný, sedavý život, když je práce sedavá a stroj je poblíž..

Skvělá gymnastika plus prvky kreativity - tanec. Pohled není důležitý, ať už jde o klasický valčík, elegantní balet nebo latinskoamerické hodinky. Mozek si jen užívá zvýšený tok kyslíku, krevní oběh se zrychluje, cévy pracují aktivněji.

Fyzioterapeutická cvičení jsou oficiálně předepisována jako součást léčebného komplexu a obvykle mají cévní mozkovou příhodu (infarkt).

Přečtěte Si O Závratě