Hlavní Encefalitida

Mozkový syndrom (CAS)

Cerebrosthenic syndrom (CAS) - komplex symptomů, který zahrnuje neurologické a duševní poruchy vyplývající z organického poškození mozku.

Důvody

Příčiny CAS mohou být přeneseny neuroinfekce, kraniocerebrální a porodní poranění, mrtvice, patologie nitroděložního vývoje (hypoxie, předčasnost), ateroskleróza, intoxikace.

Příznaky

Snížená funkční aktivita mozku se u pacienta projevuje apatií, ospalostí, sníženým výkonem, zvýšenou únavou, sníženou pamětí, bolestmi hlavy, emoční nestabilitou. Vzhled vegetativních příznaků je možný: kolísání tlaku, pocení, citlivost na počasí, porušení termoregulace (nesnášenlivost vůči teplu a plnosti), nespavost.

Diagnostika

Diagnózu a diagnózu provádí neurolog nebo psychiatr. Z instrumentálních metod se používá EEG, ultrazvuk cév krku, CT nebo MRI mozku. Diagnóza je zaměřena na určení příčiny, která vedla k rozvoji CAC.

Léčba

Terapie je vybírána individuálně v souladu s patologií, na níž je založen CAC. Léčba by měla být komplexní, včetně farmakoterapie a psychoterapie, jakož i normalizace výživy a životního stylu.

Pokud jsou poškozeny vyšší mentální funkce mozku (pozornost, řeč, paměť), je nutné podstoupit rehabilitační trénink s neuropsychologem nebo logopedem. Psychoterapeutická opatření jsou zaměřena na optimalizaci sociálních kontaktů (v rodině, v práci, ve škole). Doporučuje se také různá opatření k posílení nervového a cévního systému: reflexologie, osteopatická léčba, masáž, fyzioterapeutická cvičení.

Cerebrostenický syndrom u dětí a dospělých - příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Tato patologie nervového systému vyžaduje pozorný přístup. Pokud se objeví příznaky, musíte se poradit s odborníkem ohledně diagnostiky a léčby. Z jakých důvodů je vývoj cerebrostenické poruchy, proč je syndrom často pozorován u dětí? Je užitečné znát odpovědi na tyto otázky, seznámit se s projevy nemoci a léčebnými metodami.

Co je to mozkový syndrom?

Existuje neurologická porucha, která je charakterizována komplexem příznaků, které vznikají v důsledku onemocnění nervového systému, organického poškození mozku. V medicíně se tato porucha nazývá mozkový syndrom (CAS) nebo mozková astenie. Tento stav je charakterizován:

 • únava
 • snížený výkon;
 • problémy s pamětí
 • narušená koncentrace pozornosti;
 • bolesti hlavy;
 • snížená schopnost učení;
 • podrážděnost;
 • rozptýlení;
 • vegetativní změny;
 • psycho-emocionální vzrušení.

Mozek pravděpodobněji postihuje děti. Patologie vychází z poruch intrauterinního růstu, infekčních chorob, nezralosti nervového systému. U dospělých jsou příčinou syndromu poranění hlavy, chirurgické zákroky, které způsobují hypoxii. Patogeneze cerebrostenických poruch zahrnuje:

 • poškození mozkové tkáně různých etiologií;
 • nedostatek kyslíku;
 • ničení nervových spojení;
 • snížený přenos nervových impulzů;
 • ztráta pozornosti;
 • poruchy nervového systému - podrážděnost, stres.

Syndrom má projevy podobné mnoha nemocem, což ztěžuje včasnou diagnostiku. Lidé nevěnují náležitou pozornost příznakům patologie, což situaci zhoršuje, zejména u dětí. Neurologové rozlišují dva typy cerebrostenického syndromu:

 • hyperdynamický - stav se projevuje zvýšenou aktivitou, zuřivostí, dezinhibicí;
 • hypodynamický vzhled je charakterizován ostychem, slzami, letargií, únavou.

Důvody

Za hlavní provokativní faktor vývoje mozkového růstu se považují strukturální změny, ke kterým dochází v mozkové tkáni během těhotenství a porodu. Nebezpečný syndrom způsobuje asfyxii - hladovění kyslíkem. Příčiny mozkové astenie u novorozenců jsou:

 • intrauterinní hypoxie plodu způsobená těhotenskými patologiemi;
 • předčasnost;
 • porodní trauma doprovázená asfyxií;
 • použití těhotných léků, které nepříznivě ovlivňují tvorbu embryonálních systémů;
 • infekce plodové vody.

Cerebrostenický syndrom u dětí předškolního a školního věku se vyvíjí v důsledku poranění hlavy, otřesu. Neméně efekt se projevuje nedostatkem kyslíku, ke kterému dochází během chirurgických operací. Příčiny vážného stavu dítěte jsou:

 • skus klíštění encefalitidy;
 • meningitida;
 • virové infekce.

Organické změny v mozkové tkáni u dospělých způsobují traumatická poškození mozku. Mezi rizikové faktory patří bakteriální, virové infekce, ateroskleróza. Choroby jsou velmi nebezpečné, během kterých:

 • používají se drogy, které negativně ovlivňují mozek;
 • metabolismus elektrolytů je narušen;
 • při použití anestezie dochází k nedostatku kyslíku;
 • tkáňové trofické změny;
 • hypotenze se projevuje;
 • krvácení se vyvíjí.

Příznaky cerebrostenického syndromu

Pacienti ne vždy dostávají včasnou léčbu pro CAS. Důvodem je podobnost příznaků syndromu s jinými chorobami, těžké přepracování. Indikátory vývoje cerebrostenické poruchy jsou:

 • ospalost;
 • citlivost počasí na pokles atmosférického tlaku;
 • bezpříčinná nevolnost;
 • závrať;
 • slabost;
 • rychlá únava;
 • neustálá touha relaxovat;
 • apatie;
 • syndrom chronické únavy;
 • podrážděnost;
 • bolesti hlavy;
 • emoční nerovnováha.

Člověk by se měl obrátit na neurologa, pokud začal snášet teplo a zůstat v dusné atmosféře. Jak cerebrosthenic porucha postupuje, pacient má:

 • rozptýlení;
 • snížený výkon;
 • poškození paměti pro nedávné události;
 • neschopnost soustředit se na problém;
 • ztráta intelektuálních schopností;
 • úzkost;
 • porucha spánku;
 • snížená schopnost učení;
 • neklid u dítěte;
 • psycho-emoční nestabilita.

Projevy u dětí

Rodiče musí pečlivě zvážit změny, ke kterým dochází u dítěte v důsledku narušených mozkových funkcí. Včasná diagnostika, léčba, péče o blízké pomáhají výrazně zlepšit jeho stav. Mozek dítěte je vystaven nepříznivým účinkům během vývoje plodu a v následujících letech života. Novorozence s cerebrostenickými poruchami se vyznačuje:

 • neklidné chování;
 • špatný spánek;
 • nedostatek chuti k jídlu;
 • vývojové zpoždění.

V předškolním a školním věku se syndrom projevuje jako narušení mentálních schopností, dítě je neklidné. K dendaptaci dochází u dítěte - obtížnost přizpůsobit se podmínkám existence v týmu. Když dochází k růstu, jsou pozorovány takové projevy patologie:

 • náladovost;
 • potíže s učením;
 • neposlušnost;
 • nepozornost;
 • rychlá únava;
 • neschopnost soustředit se.

U starších dětí není vyloučen nástup autonomních příznaků - pocení, kolísání krevního tlaku a poruchy trávicího systému. Dítě je trápeno strachem, úzkostí, často existují neurózy, koktání, enuréza. Mozková porucha doprovází:

 • citlivost na změny teploty;
 • odezva na šum, jasné světlo;
 • bolesti hlavy;
 • pohybová nemoc v dopravě;
 • slabý výkon;
 • obtížnost zapamatování si informací;
 • nemotivovaná agrese;
 • snížená kritika jejich jednání;
 • podrážděnost;
 • hněv.

Projevy u dospělých

Minulá poranění mozku, vývoj zánětlivých procesů, poruchy oběhu v důsledku cévních mozkových příhod a srdečních záchvatů způsobují hladkost kyslíku kyslíkem. U cerebrostenické poruchy převládají kognitivní (mentální) změny. Dochází k poklesu intelektuální úrovně, který je doprovázen:

 • problémy se zapamatováním informací;
 • snížené rozpětí pozornosti;
 • únava ze čtení, řešení jednoduchých problémů;
 • potíže s opakováním nedávných událostí;
 • touha relaxovat;
 • apatie.

Pacient se vyznačuje rychlou psychickou, fyzickou únavou. Pacient je rozptýlený, podrážděný. Cerebrostenický syndrom u dospělých je doprovázen autonomními poruchami. Pacient si stěžuje na přítomnost:

 • problémy s chutí k jídlu - jeho absence nebo neustálý pocit hladu;
 • změny nálady;
 • skoky v krevním tlaku;
 • hyperhidróza;
 • nespavost
 • bolesti hlavy;
 • ospalost
 • reakce na teplotu vzduchu, těsnost;
 • nesnášenlivost dráždivých látek - jasné světlo, hlasité zvuky, hluk.

Klinický obraz cerebrostenického syndromu v závislosti na genezi

V souladu s příčinami CAS lékaři rozlišují mezi projevy poruch nervového systému. Klinický obraz závisí na formě syndromu. Neurologové na vědomí v souladu s genezi patologie:

 • se somatickou formou onemocnění - narušený přenos impulsů, které regulují pohyb, citlivost;
 • v případě posttraumatické formy - příznaky vzrušení nervové soustavy;
 • se zbytkovými projevy - výskyt zbytkových jevů po traumatickém poranění mozku.

Somatické

Tento druh cerebrostenické poruchy je jednou z nejsložitějších patologií. Somatický nervový systém (SNA) přenáší senzorické, motorické impulsy. Její vlákna spojují míchu a mozek. S lézemi SNS je:

 • zhoršený přenos impulsů;
 • prudká změna nálady od skutečného zájmu k podrážděnosti;
 • zpomalení reakcí;
 • zvýšení únavy;
 • problémy při provádění jednoduché práce;
 • nezájem o to, co se děje;
 • selhání celého organismu.

Posttraumatická

Pokud se příčinou onemocnění stane poškození mozku, má klinický obraz určité rysy. Pacient si vzpomíná na situaci a je ve stavu neustálé úzkosti, úzkosti, zvýšené dráždivosti. Šok může vyvolat:

 • sekundární vyčerpání nervového systému;
 • výskyt závažných komplikací;
 • problémy kardiovaskulárního, endokrinního systému.

Posttraumatický růst mozku se vyvíjí několik týdnů nebo měsíců po incidentu. Tento stav je charakteristický pro pacienty se slabým nervovým systémem. Pacient má behaviorální reakce:

 • nemotivované činy;
 • agresivita;
 • nesnášenlivost hlasitých zvuků, jasné světlo;
 • poruchy spánku - nespavost nebo neustálá touha po spánku.

Reziduální

Tento typ stavu u cerebrostenické poruchy je založen na zbytkových účincích šoku, který vyčerpal nervový systém. Reziduální syndrom se vyvíjí v důsledku posttraumatického růstu mozku, má dlouhý průběh. Vlastnosti:

 • je zapotřebí dlouhé období zotavení;
 • jsou pozorovány příznaky podobné posttraumatickým příznakům;
 • je nutná pomoc a pozornost pacientovi od blízkých;
 • vyžadují lékařský dohled, aby se vyloučilo sekundární nervové vyčerpání.

Skrytý a těžký mozkový syndrom

Diagnóza poruchy je komplikována vlastnostmi jejího projevu. U latentní formy neexistují žádné živé symptomy nemoci. Pacient si na tento stav zvykne, nepovažuje to za vážný, nespěchá k lékaři, což situaci zhoršuje. Mohou být pozorovány příznaky podobné jiným patologickým stavům:

 • bolest hlavy;
 • ospalost;
 • chronická únava;
 • nespavost.

Výrazná forma cerebrostenické poruchy se vyznačuje viditelnými znaky. Příznaky jsou pozorovány v závislosti na věku:

 • dítě je patrné: úzkost, nálada, pláč, nezájem o hračky;
 • pro dospělého pacienta jsou charakteristické: podrážděnost, agresivita, únava, náhlé poklesy tlaku, výkyvy nálad.

Komplikace a důsledky

Mozková porucha je závažným stresem pro nervový systém. Syndrom způsobuje vážné komplikace, zejména v případě pozdní diagnostiky a nedostatečné léčby. V dětství jsou pozorovány následující patologické důsledky:

 • zaostávání v intelektuálním rozvoji;
 • neochota provádět činnosti spojené s duševním stresem;
 • obtížné zvládnutí školních osnov;
 • antisociální chování;
 • tendence k negativnímu vlivu vrstevníků;
 • neuróza.

Opožděná diagnóza, neochota jít k lékaři, předčasná terapie způsobuje u dospělých pacientů riziko vážných následků. Pacient se vyvíjí:

 • psychické odchylky;
 • patologie kardiovaskulárního systému;
 • Deprese
 • hypochondrie;
 • neuróza;
 • panická porucha;
 • chronická nespavost;
 • poruchy trávicího systému.

Diagnostika

Když pacient navštíví lékaře se symptomy neurastenické poruchy, vyvstává výzva odlišit patologii od nemocí, které mají podobné příznaky. Diagnostika zahrnuje soubor studií. Používají se následující metody:

 • klinický - pacientský rozhovor, historie;
 • fyzikální - externí vyšetření, hodnocení práce vnitřních orgánů, reakce na zvuk, světlo, kontrola vývojového zpoždění u dítěte;
 • psychodiagnostika - studium kognitivních funkcí - myšlení, paměť, pozornost.

V diagnostice má velký význam laboratorní výzkum. Neurologové předepisují biochemický a obecný krevní test k vyloučení nemocí s podobnými příznaky: infekce, cukrovka, anémie. Zvláštní pozornost při stanovení správné diagnózy je věnována instrumentálním studiím:

 • EEG - elektroencefalogram mozku, určuje jeho aktivitu;
 • MRI - magnetická rezonance - odhaluje nádory, malformace, následky zranění.

Mozková porucha je stanovena diferenciálními diagnostickými metodami vyloučením podezření na onemocnění. K tomu se používají následující typy studií:

 • REG - rheoencefalografie - studuje mozkový oběh, cévní tonus;
 • Diagnostika PCR - polymerázová řetězová reakce - odhaluje abnormality, choroby na genetické úrovni pomocí vzorku DNA;
 • UZDG - ultrazvuková diagnostika proudění krve do cév zásobujících mozek.

Léčba cerebrostenického syndromu

Léčebný režim poruchy zahrnuje soubor opatření. Patří sem korekce životního stylu, užívání drog, psychologická podpora pro blízké a odborníky. Pacient potřebuje:

 • eliminovat nepříjemné faktory - hlasité zvuky, jasné světlo;
 • nedovolit velký fyzický psychický stres;
 • dodržujte denní rutinu;
 • spát alespoň 8 hodin;
 • častěji chodit v přírodě;
 • vyhnout se přepracování;
 • děti a dospělí navštěvují psychologická setkání.

Kombinovaná terapie zahrnuje opatření k obnovení nervového systému pacienta, zlepšení krevního oběhu, relaxaci a zlepšení nálady. Neurologové doporučují pacientům:

 • třídy fyzikální terapie;
 • plavání v bazénu;
 • provádění fyzioterapeutických sezení;
 • použití masážních procedur;
 • rehabilitační kurz v sanatoriu.

Léková terapie je zaměřena na normalizaci funkcí mozku a odstranění příznaků mozku. Léčba zahrnuje užívání těchto léků:

 • nootropika - aktivuje procesy v mozku, obnovuje paměť, zlepšuje emoční pozadí - Cerebrolysin, Piracetam;
 • antispasmodika - uvolnění vazospasmu, aktivace krevního oběhu - Cavinton, Dibazol;
 • aminokyseliny - pomáhají vytvářet nové neutronové řetězce - glycin, kyselina nikotinová.

Lékaři předepisují několik skupin léků, aby odstranili příznaky cerebrostenické poruchy. Mezi běžně používané nástroje:

 • adaptogeny - zvyšují odolnost těla vůči stresu - pantocrine, Echinacea;
 • antidepresiva - mají sedativní účinek, zmírňují podrážděnost - Imipramin, Doxepin;
 • prášky na spaní - urychlují proces usínání - Donormil, Melaxen;
 • vitamínové komplexy - podporují rychlé zotavení během hypoxie, zlepšují trofickou tkáň - Vitrum, Vitabalance, Multivit.

Drogová terapie

Léčba cerebrostenické poruchy zahrnuje povinné užívání drog. Léky, vitamíny, pomáhají obnovit mozek, zlepšují stav pacienta. Neurologové předepisují tyto léky:

Dávkování, denní příjem

Obnoví periferní mozkovou cirkulaci

1 tobolka, 3krát, vypijte vodou

kožní vyrážky, závratě

Zlepšuje mozkovou aktivitu, myšlení, řeč

až 1,25 g, třikrát, průběh až 4 měsíce

zvracení, nespavost, horečka

Při léčbě CAR lékaři používají nootropika, která ovlivňují duševní fungování mozku. Stav pacienta se zlepšuje:

Dávkování, denní příjem

normalizuje metabolismus, cerebrální oběh

2 tobolky, 3krát, běh až tři měsíce

vyrážka, bolest hlavy, poruchy spánku

zlepšuje saturaci mozku kyslíkem, zlepšuje jeho práci

snížení tlaku, ospalost

obnovuje mozkovou cirkulaci

až 600 mg třikrát

Dobré recenze odborníků mají homeopatická léčiva. Při léčbě cerebrostenické poruchy předepsané:

Dávkování, granule, denní příjem

po zranění obnovuje nervový systém

snižuje silnou podrážděnost, prášky na spaní

obnovuje mozkovou cirkulaci

injekce až 3krát týdně

Fyzioterapie

Neurologové předepisují fyzioterapii, aby zmírnili nervové napětí u pacientů s cerebrostenickými lézemi. Terapie má příznivý vliv na stav pacienta. Často předepsané postupy:

 • UHF - zlepšuje propustnost cévní stěny pro usnadnění penetrace léku.
 • Světelná terapie - působí na tkáně se světelnými paprsky, obnovuje metabolické procesy, aktivuje krevní oběh.
 • Akupunktura - normalizuje svalový tonus, zmírňuje bolest, zklidňuje.

Během rehabilitace má velký význam balneoterapie. Koupele, které používají roztoky minerálních solí, léčivé rostliny, uvolňují nervové napětí, vytvářejí relaxační účinek. Při mozku má léčebná masáž pozitivní účinek. Průběh postupů přispívá k:

 • aktivace krevního oběhu;
 • urychlit metabolické procesy;
 • svalová relaxace;
 • normalizace duševního stavu pacienta.

etnoscience

Při komplexní léčbě cerebrostenické poruchy je věnována značná pozornost používání přírodních léčivých přípravků. Recepty tradiční medicíny mají dobré hodnocení neurologů, ale vyžadují povinnou koordinaci metod. Chcete-li normalizovat nervový systém, doporučujeme:

 • Odvar - 300 gramů borovicové kůry v pěti litrech vody, trvající alespoň hodinu - kmen, nalijte do koupele. Procedura se provádí každý druhý den po dobu 15 minut, 12 sezení.
 • Vařte bramborové slupky, vychladněte, v této kompozici držte čtvrt hodiny, opakujte 10 dní.

Léčivé rostliny a byliny pomáhají zlepšit stav pacienta pomocí CAS. Tradičním léčitelům se doporučuje používat:

 • Šťáva z čerstvé šťávy - vypijte 20 kapek třikrát denně.
 • Vany s odvarem máty, meduňky - 10 polévkových lžic kterékoli z bylin na 2 litry vroucí vody, doba trvání sezení není delší než 10 minut.
 • Vodní infuze valeriánu - 2 polévkové lžíce byliny nalít sklenici vroucí vody, chladné, kmen. Vezměte 50 ml 3krát denně.
 • Odvar z čerstvých březových listů - nasekejte 100 gramů, přidejte 2 šálky vroucí vody. Pijte 100 ml třikrát denně před jídlem.

Prevence

Pro posílení nervového systému v případě cerebrostenické poruchy je důležité eliminovat dráždivé faktory. Prevence syndromu zahrnuje změnu režimu dne. Aby se vyloučilo zhoršení pohody, bude pacient potřebovat:

 • vyhnout se stresovým situacím;
 • chodit více na čerstvý vzduch;
 • správně kombinovat práci a odpočinek;
 • trávit méně času v televizi, počítači;
 • zvýšení fyzické aktivity;
 • naučit se fyzicky a emocionálně relaxovat;
 • spát nejméně osm hodin.

Chcete-li obnovit normální fungování nervového systému, vyloučit návrat negativních příznaků, budete potřebovat pomoc blízkých. Preventivní opatření pro mozkovou astenie zahrnují:

 • normalizace výživy;
 • řešení problémů v rodině a v práci;
 • účast na akcích s pozitivními emocemi;
 • eliminace nervového stresu;
 • použití vitaminových komplexů;
 • prevence zranění;
 • odmítnutí alkoholu, kouření;
 • plavání v bazénu.

Aby se vyloučilo riziko rozvoje mozkové astenie, měla by se zvláštní pozornost věnovat období plánování těhotenství a porodu dítěte. V tuto chvíli by žena měla:

 • složit zkoušku;
 • léčit chronická onemocnění;
 • odmítnout špatné návyky;
 • vyloučit léky, které negativně ovlivňují vývoj embrya;
 • zabránit možnosti infekce virovou infekcí;
 • eliminovat kontakt s nemocnými lidmi.

Projevy cerebrostenického syndromu u dospělých a dětí

Cerebrostenický syndrom je patologický stav nervového systému, ke kterému dochází v důsledku organického poškození mozkové tkáně. Nejčastěji je nemoc pozorována u dětí kvůli vysoké citlivosti mozku na různé nepříznivé faktory. U dospělých je obtížnější diagnostikovat nemoc, protože je často připisována banální únavě nebo běžnému nachlazení. To je důvod předčasné návštěvy u lékaře a progrese nemoci.

Přeložený z latiny, cerebrosthenic syndrom (CAS) znamená “slabost mozku.” Druhé jméno je emoční labilní porucha..

Základem onemocnění je nepříznivý účinek na mozek nebo jeho poškození a v důsledku toho i obtížnost přenosu nervových impulzů. V důsledku toho je ovlivněn celý nervový systém. Projevy patologie jsou velmi rozmanité, často si jej zaměňují se symptomy přepracování nebo nachlazení, a proto se mozek dlouho neléčí..

CAS je sekundární onemocnění, to je důsledek poškození mozku.

Hlavními faktory ve vývoji mozkové astenie jsou strukturální změny v mozku. Předchází jim:

 • Zranění při porodu, která způsobují u novorozence zadušení.
 • Infekce plodu v lůně.
 • Užívání drog těhotnou ženou.
 • Zrození předčasně narozeného dítěte.
 • Poruchy těhotenství.
 • Zranění hlavy.
 • Infekční onemocnění mozku - meningitida, encefalitida.
 • Metabolické poruchy v mozkové tkáni v důsledku aterosklerózy, hypertenze nebo cévní mozkové příhody.
 • Pooperační komplikace - krvácení, snížený krevní tlak, zhoršený metabolismus elektrolytů.
 • Obecná virová a bakteriální infekce charakterizovaná toxickými účinky na mozek.
 • Prodloužená intoxikace těla.

V počátečním stádiu je cerebrostenický syndrom charakterizován ospalostí, únavou, apatií. V budoucnosti konstanta

vyčerpávající únava a podrážděnost.

Jak nemoc postupuje, připojují se:

 • Snížená schopnost zapamatovat si a soustředit se.
 • Nadměrná únava.
 • Emoční nestabilita, náhlá změna nálady.
 • Dotyk, zranitelnost, slza.
 • Poruchy spánku, vyjádřené v neustálé ospalosti nebo naopak nespavosti.
 • Bolesti hlavy spojené s nevolností a zvracením.
 • Závrať.
 • Citlivost na počasí a tepelná nesnášenlivost.
 • Porušení termoregulace těla, pocení.
 • Kardiopalmus.
 • Zvýšená citlivost na světlo, sluchové podněty a pachy.
 • Intelektuální přepracování.

Cerebrostenický syndrom u dítěte se může objevit v důsledku poranění hlavy, otřesu mozku, nervového šoku ve formě strachu nebo stresu.

 • Snížení koncentrace.
 • Neopatrnost.
 • Emoční nestabilita.
 • Bolest hlavy.
 • Poškozená chuť k jídlu.
 • Brzké probuzení nespavosti.
 • Pohybová nemoc v dopravě a na koni.
 • Nesnášenlivost jasného světla a hlasitých zvuků.

Projev patologie závisí na věku:

 1. 1. U novorozenců se onemocnění vyvíjí v důsledku nitroděložní hypoxie nebo v důsledku traumatu během porodu. Je třeba poznamenat:
 • Úzkost.
 • Vývojové zpoždění.
 • Poškozená chuť k jídlu a spánek.
 • Pláč bez důvodu.
 1. 2. U předškolních dětí:
 • Obavy.
 • Enuresis.
 • Úzkost.
 • Poruchy řeči.
 • Problémy s učením při čtení, psaní a počítání.
 • Náladovost.
 • Změna nálady.
 1. 3. U školních dětí, adolescentů a studentů:
 • Problémy s ovládáním materiálu.
 • Nevyřízené studium ve všech předmětech.
 • Únosnost.
 • Agresivita.
 • Neklid.

Mozek neovlivňuje inteligenci. K zpoždění vývoje dochází v důsledku zhoršení schopnosti dítěte zapamatovat si a narušit koncentraci.

U dospělých se toto onemocnění vyvíjí v důsledku traumatického poranění mozku, otřesu mozku, chirurgického zákroku nebo mozkových infekcí. Příznaky choroby jsou stejné jako u dětí, ale jejich projevy jsou mnohem intenzivnější. Zkomplikují komunikaci s ostatními lidmi a způsobují potíže v pracovním procesu..

 • Neschopnost vykonávat práci vyžadující zvýšenou koncentraci.
 • Poškození paměti.
 • Ospalost.
 • Únosnost.
 • Podrážděnost.
 • Apatie.

Lidé s CAC by měli přestat řídit.

V závislosti na příčině existují:

 1. 1. Posttraumatická mozek. Vyskytuje se u lidí se slabým nervovým systémem po vystavení traumatu. Projevuje se ve formě bezpříčinné úzkosti, poruch spánku, poruch endokrinního a kardiovaskulárního systému. Prodloužené nervové napětí způsobuje jeho sekundární porážku. Patologie se neobjeví okamžitě, ale po několika týdnech po zranění.
 2. 2. Mozkový somatický původ. Vyskytuje se při poškození somatického nervového systému, který je zodpovědný za motorickou aktivitu a smyslové vnímání. Výsledkem je nepřesnost a nekonzistence při přenosu nervových impulsů. Pacient má zpomalení motorických reakcí, únavu, sníženou výkonnost.
 3. 3. Mozek na zbytkovém organickém pozadí. Vyskytuje se po posttraumatickém období. Je charakterizován vývojem patologie v důsledku zkušeného nervového šoku, který způsobil vyčerpání nervového systému.

Podle závažnosti kurzu se cerebrostenický syndrom rozlišuje:

 1. 1. Vyjádřeno. Projevuje se znatelnými příznaky, jako je únava, podrážděnost, nepozornost, bolesti hlavy a skoky v krevním tlaku. To je patrné zejména u malých dětí. Stávají se neklidnými, rozmarnými, neprojevují zájem o hry a události..
 2. 2. Skryté. Je charakterizována přítomností jednoho nebo více symptomů. Může to být neustálá malátnost nebo bolest hlavy. Nebezpečí spočívá v tom, že si člověk zvykne na svůj stav a neobrací se na odborníka o pomoc. Proto je nemoc detekována v pokročilém stádiu.

V závislosti na povaze příznaků CAS mohou existovat:

 1. 1. Hyperdynamický. Vyznačuje se motorickou aktivitou, vzrušivostí, podrážděností, agresivitou, rozzuřením.
 2. 2. Adynamické. Vyznačuje se letargií, letargií, ospalostí, apatií.

Uznávání nemoci zahrnuje řadu metod:

 1. 1. Vyšetření neurologem nebo psychiatrem.
 2. 2. Historie k identifikaci zranění, infekcí a dalších příčin patologie.
 3. 3. Krevní testy. Provedeno k identifikaci původce infekce.
 4. 4. Instrumentální diagnostika. Pomáhá určit stav mozku a centrálního nervového systému. Společný výzkum:
 • Magnetická rezonance. S jeho pomocí je stanovena přítomnost nádorů, zranění a dalších patologií mozku.
 • Elektroencefalografie. To vám umožní určit aktivitu různých oblastí mozku.
 • Ultrazvuk krevních cév.
 1. 5. Diferenciální diagnostika. Tato metoda je relevantní, pokud je nutné odlišit jedno onemocnění od jiného s podobnými příznaky. Nejproduktivnější využití diagnostiky PCR. Díky tomu jsou detekovány infekční choroby, různé abnormality a abnormality na genetické úrovni.

MRI pro mozek

Při léčbě CSA se používají různé způsoby léčby..

názevProvozní principDávkováníVedlejší efekty
BilobilZlepšuje mozkovou a periferní cirkulaciPoužívá se po dobu 3 měsíců bez přestávky, jedna tobolka 3krát denněKožní vyrážka, svědění, závratě, nespavost. Dlouhodobé používání může vést ke krvácení.
FezamNormalizuje metabolismus v mozkové tkáni, zlepšuje krevní oběh, má antihypoxický účinekDěti od 5 let užívají 1-2 tobolky 2krát denně, dospělí 1-2 tobolky 3krát denně. Trvání terapie - ne více než 3 měsíceVyrážka kůže, poruchy spánku, bolesti hlavy
NicergolineZlepšuje krevní oběh mozku, zvyšuje jeho metabolismus2 až 4 mg dvakrát denněZávratě, snížený krevní tlak, bolesti hlavy, průjem, nevolnost, ospalost
Zvonky č. 25Obnovuje mozkovou cirkulaciDenní dávka závisí na závažnosti patologie a je 50-600 mgKožní vyrážka, nevolnost, závratě, bolesti hlavy
AminalonMá antikonvulzivní účinek, ovlivňuje funkčnost mozku, zlepšuje jeho činnost, myšlení a řečDěti od sedmi let a dospělí od 0,5 do 1,25 g třikrát denně. Optimální průběh léčby je od 2 do 4 měsícůDyspeptické poruchy, nevolnost, zvracení, horečka, horečka, nespavost, nestabilita krevního tlaku
DibazolMá antispasmodický účinek na krevní cévyDěti od 1 do 5 mg, dospělí 5 mg 1krát denně nebo každý druhý den po dobu 10 dnůAlergické reakce, bolesti hlavy, nevolnost, pocení, zhoršení EKG
CavintonZlepšuje metabolismus mozku a krevní oběhJe předepsáno 5 až 10 mg třikrát denněPálení žáhy, sucho v ústech, nevolnost, poruchy spánku, snížený krevní tlak, zarudnutí kůže, flebitida, slabost, bolest hlavy, závratě, změny EKG

Vitaminy se také používají v terapii. Jejich použití je zaměřeno na obohacení krve kyslíkem a posílení cévní stěny. Předepsány jsou vitaminy skupiny B, vitamín D a A, jakož i stopové prvky a kyseliny. Vitaminové komplexy se často používají (Vitrum, Vitabalance Multivit).

Fyzioterapie pro CAS:

PostupAkt
Terapie UHFZvyšuje propustnost krevních cév a zajišťuje snadnější penetraci léčiv do zdroje patologie
MasoterapieZlepšuje krevní oběh, uvolňuje nervové napětí
Hydroterapie (balneoterapie)Použití lázní s roztoky minerálních solí
Světelná terapieNormalizuje metabolické procesy, obnovuje krevní oběh
AkupunkturaZmírňuje bolest, normalizuje krevní oběh, má uklidňující účinek, zlepšuje svalový tonus
DrogaAktaplikace
AnevroObnovuje nervový systém po otřesech a zraněních, zlepšuje tělo po infekčním onemocněníDěti od jednoho roku berou 2 granule třikrát denně, od tří let - 3-4 granule, dospělí - 8 granulí
BellandinZmírňuje nervózní agitaci, normalizuje spánekDěti od 7 let - od 4 do 6 granulí, dospělí - 8-10 granulí třikrát denně
CephalginSnižte bolest hlavy, eliminujte migrénu3 granule 2-3krát denně
Cerebrum compositumPoužívá se pro různé mozkové dysfunkce.Jedna ampule 1 až 3krát týdně

Při léčbě CAC se také doporučuje cvičební terapie..

Hlavním cílem prevence je eliminace faktorů, které spouštějí nástup CAS. To znamená:

 • Venkovní turistika.
 • Vyhýbání se stresu.
 • Zdravá dieta.
 • Pozitivní emoce.
 • Vyhýbání se nervóznímu přepracování.
 • Užívání vitamínových komplexů pro posílení nervového systému.
 • Psychologická podpora od blízkých.

S včasnou léčbou a dodržováním všech doporučení lékaře je prognóza onemocnění docela příznivá. Jinak, s rozvojem závažné duševní patologie, je možné přiřadit pacienta do skupin I, II nebo III zdravotně postižených. Závisí to na závažnosti příznaků nemoci a schopnosti pracovat..

V případě výskytu takové choroby rozhoduje o přijetí do vojenské služby zvláštní komise vojenského přijímacího úřadu..

Vojenská situace může nepříznivě ovlivnit lidský nervový systém a přispět k rozvoji nemoci. Je to kvůli ostrému přechodu z pohodlně měřeného života do přísného režimu. Výskyt patologie je také podporován rizikem otřesu a poranění hlavy. Armáda a cerebrostenický syndrom jsou proto nekompatibilními koncepty.

Mozkový růst je sekundární onemocnění, které ukazuje na přítomnost problémů v centrální nervové soustavě. S integrovaným přístupem k terapii se obnovují poškozené funkce a provádí se přechod do normálního života. Příznivý výsledek závisí především na včasnosti kontaktování specialisty.

Příčiny, příznaky a léčba mozkového růstu u dětí

Cerebrostenický syndrom u dětí je v neurologické praxi důležitým problémem, který vyžaduje pečlivé studium a správnou terapii. Symptomový komplex tohoto stavu je nespecifický.

První projevy nemoci lze zaznamenat ve školním věku, pak pravděpodobnou příčinou bude psychoemocionální stres nebo nervová zátěž v procesu učení. Rodiče nemusí věnovat pozornost zdravotním problémům svého dítěte, protože jeho stav spojují se zátěží ve škole.

Co je to mozkový syndrom??

Mozek u dětí není nezávislé onemocnění. Toto je určitá sada symptomů, které tvoří patologii. Může doprovázet mnoho nemocí neurologického původu, včetně vážného poškození centrálního nervového systému.

U dospělých lze také pozorovat cerebrostenický syndrom, ale stále je častěji spojován s dětstvím. Až do věku 18 let dochází ke konečnému zrání centrálního nervového systému s tvorbou úplných synaptických spojení v mozkové kůře..

Příčiny patologie u dětí

Pod vlivem nepříznivých faktorů na nedokonalý nervový systém dítěte selhávají adaptační mechanismy s vývojem rozšířeného komplexu klinických symptomů.

Důvody rozvojePříklady patologiePatogeneze formace
Perinatální poškození mozku. Dopad destruktivního faktoru během těhotenství, během porodu a prvních 7 dnů života.1. Antenatální příčiny: škodlivé účinky toxických látek, léků, infekcí, nedostatku kyslíku, nemoci matky během těhotenství od okamžiku implantace oplodněného vajíčka do nástupu porodu.
2. Intranatální expozice: tísňový syndrom při porodu, porod v asfyxii různé závažnosti.
3. Časné novorozenecké období: onemocnění centrálního nervového systému v prvních 7 dnech života.
Mechanismus poškození mozkové tkáně je spojen s neustálým vývojem hypoxie a ischemie v neuronech. Hypoxie vede k hromadění toxických látek v buňkách, které způsobují acidózu, dochází také k mechanismu poškození volných radikálů subcelulárních struktur během patologie těhotenství.
Infekční příčiny. Tato skupina zahrnuje infekce, které se vyskytují po narození po celou dobu dětství..1. Generalizované infekce jako projev běžného infekčního procesu.
2. Neuroinfekce - onemocnění způsobená mikroorganismy tropickými tkáněmi nervové soustavy (meningoencefalitida).
Infekční agenti ovlivňují mozkovou tkáň a způsobují její poškození. Toto jsou specifické spouštěče zánětlivého procesu..
Zranění hlavy1. Náraz.
2. Poranění mozku.
3. Hematomy.
4. Krvácení.
5. Oběhové poruchy.
6. Akutní cévní mozková příhoda.
Poranění hlavy jsou nejvíce deformujícími faktory, které způsobují organické poškození centrálního nervového systému. Jejich účinky jsou nejčastěji nevratné. Po traumatu se mohou tvořit jizvy a defekty nervové tkáně, které narušují nervový impuls..
Somatická onemocněníVšechny patologické stavy vedoucí k narušení zásobování mozkové tkáně kyslíkem:
1. Anémie: nedostatek hemoglobinu v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku do orgánů.
2. Kardiovaskulární onemocnění: Přenos kyslíku cévami je narušen.
3. Patologie ledvin: zvýšená destrukce červených krvinek zodpovědných za přenos kyslíku.
Somatická onemocnění vedou k nedostatku kyslíku v mozkové tkáni.
StresRizikovým faktorem cerebrostenického syndromu je stres. Stres pro dítě je jakákoli náhlá změna jeho životního stylu, každodenní rutina, změna času nebo klimatické zóny.Stresové faktory vedou ke zvýšení psychoemocionálního stresu. Po dosažení limitu to způsobí zhroucení adaptačních systémů v dětství.

Příznaky cerebrostenického syndromu

Ve svých projevech jsou příznaky růstu mozku podobné jako syndrom chronické únavy. Projevy nemoci lze rozdělit do dvou skupin: počáteční a progresivní.

 • Neodolatelná touha po spánku během dne.
 • Meteorologická závislost.
 • Dyspeptické poruchy nesouvisející s patologií gastrointestinálního traktu.
 • Snížená fyzická síla, slabost, potřeba odpočinku během dne.
 • Nestabilita nálady.

Příznaky progrese cerebrostenického syndromu:

 • Snížení pracovní kapacity až do její ztráty.
 • Poškozená koncentrace.
 • Prudký pokles mentálních funkcí.

Klinický obraz cerebrostenického syndromu v závislosti na genezi

S rozvojem mozkového růstu v neurologické praxi je jasně patrný vliv kořenové příčiny na její vznik a projev s převahou různých symptomů. Podle hlavního etiologického faktoru se rozlišují somatické, posttraumatické, reziduální, latentní a výrazné formy cerebrostenického syndromu..

Forma cerebrostenického syndromuPatogenezeZnámky mozku
SomatickéJe založen na narušeném neuromuskulárním přenosu v autonomním nervovém systému, který je zodpovědný za fungování vnitřních orgánů.1. Výkyvy nálady, prudká změna apatie a nadšení.
2. Poruchy centrálního nervového systému od excitace po inhibici vedou k vyčerpání rezervních sil, které se projevuje zvýšenou slabostí, únavou.
3. Porušení autonomního nervového systému vede k dysfunkci všech vnitřních orgánů.
PosttraumatickáJakékoli poškození mozku vede k tomu, že se v něm soustředí chronické vzrušení, které vytváří konstantní nadbytek nervových impulzů..1. Podrobný klinický obraz se objeví několik měsíců po poranění.
2. Porucha osobnosti oběti: agresivita, temperament, nemotivovaná krutost ustupuje naprosté lhostejnosti.
3. V kombinaci s patologií endokrinních žláz..
4. Neurologické příznaky: fotofobie, fonofobie.
5. Bolest hlavy.
ReziduálníChronické fokus excitace v mozku, který vznikl po jeho traumatu v čase, vede k vyčerpání rezerv nervového systému. V podstatě se jedná o reziduální projevy důsledků traumatického poškození mozku..Klinický obraz je podobný posttraumatické formě. Rozdíly: trvání procesu, obtížné léčit.
Skrytý cerebrostenický syndromPatogeneze závisí na formě mozkového syndromuSluggish, prodloužený kurz. Pacient s tímto stavem žije po dlouhou dobu, částečně se mu přizpůsobí. Důsledky této imaginární adaptace jsou chronizace procesu, problém s konečnou léčbou.
Výrazný cerebrostenický jablečný moštPatogeneze v závislosti na formě mozkového syndromuŽivý klinický obraz určený formou mozkového mozku a věkem pacienta.

Komplikace a důsledky

 • Dětská mentální retardace.
 • Opožděný fyzický vývoj.
 • Formování deviantního chování.
 • Socializace dítěte.
 • Vývoj neurózy, neurastenie.
 • Nespavost.
 • Panické podmínky.

Diagnostika

Diagnóza cerebrostenického syndromu u dětí má určité potíže. Potíže spojené s diferenciální diagnostikou jiných stavů s podobnými příznaky.

Diagnostický algoritmus je následující:

 1. Rozhovor.
  Ukazuje se, že informace souvisejí s nástupem nemoci, její příčinou. Je velmi důležité objasnit výchozí bod vývoje patologie.
 2. Inspekce.
 • Výška, hmotnost, věk fyzického vývoje.
 • Vyšetření gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárního systému, endokrinního systému.
 • Neurologický stav.
 • Vyhodnocení práce analyzátorů (sluch, zrak, čich, dotek).
 1. Duševní stav.
 • Korespondence mentálního vývoje s věkem dítěte.
 • Hodnocení intelektuálního, behaviorálního vývoje.
 1. Laboratorní vyšetřovací metody.
 • Obecný a biochemický krevní test.
 • Genetické vyšetření.
 1. Instrumentální vyšetřovací metody.
 • Elektrokardiografie.
 • Elektroencefalografie.
 • Rheoencefalografie.
 • Neurosonografie.

Léčba cerebrostenického syndromu

Léčba mozkového růstu začíná obecnými doporučeními:

 • Vyloučení faktorů, které negativně ovlivňují nervový systém: účinek tvrdých zvuků, jasné blikající světlo, vyčerpávající trénink, traumatické situace.
 • Obecné posílení znamená: fyzikální terapii, racionální režim práce a odpočinku, pobyt a aktivní hry na čerstvém vzduchu, návštěvu bazénu, masáže;
 • Lázeňská léčba.

Léčba drogy

Drogovou terapii předepisuje neurolog nebo pediatr. Jeho cílem je eliminovat přetížení v mozku, zlepšit metabolické procesy, obnovit neuronální spojení.

Drogová terapie je představována širokou škálou drog.

Drogová skupinaLéky
Nootropická léčivaFenibut, vinpocetin
AntispasmodikaDuzofarm, Halidore
Esenciální aminokyselinyGlycin
AdaptogenyEleutherocock
AntidepresivaImipramin
Hypnotika lékySonmil
Multivitaminové komplexyCentrum, multitabs

Fyzioterapie

Fyzioterapie je zpravidla zahrnuta do komplexní léčby cerebrostenického syndromu. Ve fázi zotavení se používá jako monoterapie. Přiřazeno:

 • Terapie UHF;
 • Světelná terapie;
 • Akupunktura;
 • Balneoterapie;
 • Obecná masáž.

etnoscience

V léčbě cerebrostenického syndromu je rostlinná medicína velmi oblíbená. Používají se léčivé rostliny se sedativním účinkem: borová kůra, matečnice, máta, meduňka, bříza.

Prakticky neexistují žádné kontraindikace na bylinné medicíně, ale měli byste pamatovat na možnou individuální netoleranci účinných látek, které tvoří rostliny..

Psychokorekce

Cerebrostenický syndrom u dětí lze léčit pomocí psychokorekce. Psychologická pomoc dítěti odborníkem zajišťuje jeho adaptaci ve společnosti.

Typické projevy CAS

Funkce cerebrostenického syndromu u dětí jsou určovány jejich věkem.

Věkové obdobíPříznaky
Příznaky v dětstvíZvýšená podrážděnost, která se v tomto věku projevuje narušením spánku (špatně usíná, probouzí se pláčem), chuť k jídlu (špatně přibírá na váze).
Známky mozku v raném dětství1. Pokles fyzického vývoje: nelíbí se jim venkovní hry, pomalý, unavený rychle při chůzi, svalová koordinace je méně rozvinutá než jejich vrstevníci.
2. Mezera mentálního vývoje: mírné zpoždění řeči, inteligence.
Příznaky nemoci u předškolního věkuProblémy nastávají při vstupu do mateřské školy, kdy je obtížnější proces učení. Dítě je unavené běžnými činnostmi. Psycho-emoční nadměrné zatížení může způsobit zhoršení nemoci. Došlo k porušení soustředění na jeden subjekt.
Školní věkNarušení pozornosti při studiu ve škole se projevuje špatným akademickým výkonem, špatnou asimilací materiálu a špatnou reprodukcí.

Odrůdy mozku

 • Astenoadynamická forma.

Hlavní příznaky jsou pasivita, pomalost a nízká schopnost zapojit se do mentálních aktivit. Děti se vyznačují přítomností vzrušujícího nervového systému.

Neurologové u těchto dětí odhalují hypercitlivost, poruchu pozornosti, deviantní chování (agresivitu). Ve škole také špatně. Nízký akademický výkon je spojen s hyperaktivitou, díky níž se děti nemohou soustředit na studovaný materiál..

 • Asthenodystimický, smíšený typ.

Tato forma zahrnuje znaky astenodynamických a asthenohyperdynamických forem.

Jak určit CAC?

Představení je důležité při diagnostice dětí.

Zdravotní historie

Pediatr dotazuje matku a dítě na minulá onemocnění a zranění. Zvláštní pozornost je věnována gestačním, intrapartálním a postpartálním obdobím matky. Pozornost je věnována popisu procesu učení a asimilaci materiálu dítětem.

Inspekce odborníky

Zkušební standard zahrnuje konzultace gastroenterologa, neurologa, kardiologa, nefrologa, psychologa.

Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika se provádí podle pokynů odborníků. Dítě podstoupí obecný krevní test, obecný močový test, biochemické krevní testy.

Instrumentální výzkum

 • Elektrokardiografie.
 • Elektroencefalografie.
 • Rheoencefalografie.
 • Neurosonografie.

5 příznaků cerebrostenického syndromu, podle kterých rodiče mohou mít podezření na nemoc u dítěte

 • Vzdělávací kurzy dítě rychle unaví, učiní ho pasivním;
 • Školení způsobují nadšení dítěte;
 • Unavené děti nemohou logicky odpovídat na otázky;
 • Příznaky nerovnováhy v autonomním nervovém systému (bledost nebo zarudnutí v zátěžové situaci);
 • Meteorologická závislost.

Dítě si stěžuje na bolesti hlavy: příčiny a léčba

Mozkový nádor u dětí: příznaky v rané a pozdní fázi

Bolesti hlavy u 7letého dítěte: příčiny, diagnostika, léčba

Co je ICP u dítěte? Příznaky a příčiny zvýšeného intrakraniálního tlaku

Bolest hlavy a zvracení u dítěte: příčiny, léčba a prevence

Přečtěte Si O Závratě