Hlavní Infarkt

První známky rakoviny mozku

Rakovina mozku se projevuje následujícími klinickými syndromy:

 • Obecné nespecifické příznaky.
 • Fokální neurologické příznaky.
 • Epileptická mozková aktivita.
 • Duševní poruchy.

Morfologicky začíná rakovina mozku tajně. To se neobjeví, dokud jeho velikost nedosáhne 1-2 cm v objemu nebo lokalizace nedosáhne funkčně významných oblastí mozku.

První známky

První příznaky začínají poté, co nádor dosáhne velikosti, díky čemuž se objeví zvýšený intrakraniální tlak a hypertenzní syndrom. Klinické příznaky jsou stejné u žen i mužů.

Hypertenzivní syndrom a obecné nespecifické příznaky jsou 1 příznaky rakoviny mozku. Klinický obraz:

 1. Bolest hlavy. Vyskytuje se v důsledku podráždění meningů mechanickým působením a tlakem nádoru. Obvykle má praskající a bolavý charakter. Je lokalizován hlavně v zadní části hlavy. Zvyšuje se, když se pacient prudce ohýbá nebo zvedá. Narkotickými léky proti bolesti nedochází k bolesti hlavy. Zasahuje do spánku, což snižuje kvalitu života.
 2. Nevolnost a zvracení. Nesouvisí s příjmem potravy, protože reflex je aktivován v důsledku tlaku na stonek mozku. Pacient může zvracet kdykoli, dokonce i po pohledu na vodu nebo jídlo.
 3. Závrať. Vyskytuje se kvůli tlaku na mozeček a narušení vestibulárního aparátu. Závratě má centrální mechanismus. Pacienti si stěžují, že všechny předměty a předměty kolem nich mění svou polohu, i když sám pacient zůstává nehybný. Druhým mechanismem závratě je hypoxie způsobená cévní kompresí a hypoxií nervové tkáně.

Příznaky rakoviny mozku ve struktuře hypertenzního syndromu:

 • paroxysmální akutní bolesti hlavy; obvykle jeden útok trvá od 20 do 40 minut;
 • dvojité vidění;
 • hluk v uších;
 • fotofobie, fotofobie;
 • nevolnost.

Hypertenzně-hydrocefalický syndrom je způsoben skutečností, že nádor stlačuje mozkomíšní tekutinu, což způsobuje akumulaci mozkomíšního moku v komorové soustavě GM. Zvýšení jeho objemu také zvyšuje intrakraniální tlak.

Nespecifické příznaky v rané fázi:

 1. časté změny nálad;
 2. podrážděnost a temperament;
 3. poruchy spánku: buď ospalost nebo mělký spánek s častým probuzením;
 4. snížená chuť k jídlu.

Mezi příznaky rakoviny mozku patří také autonomní poruchy:

 • dušnost;
 • pocit silného tluku srdce;
 • závrať;
 • zácpa nebo průjem;
 • Nadměrné pocení;
 • studené končetiny;
 • pocit návalu tepla nebo chladu.

Tyto příznaky onemocnění jsou charakteristické pro jakýkoli nádor, bez ohledu na jeho umístění, velikost nebo histologickou strukturu. Jsou nespecifické, proto je nemožné je diagnostikovat, ale pouze podezření na poruchu centrálního nervového systému.

Neurologické projevy

Neurologické projevy zahrnují epileptické záchvaty. Epileptické záchvaty nejčastěji působí jako projev mozkového nádoru u dospívajících a malých dětí. Manifest znamená úplně první projevy nemoci.

U dospělých se epileptické záchvaty s nádory vyskytují v 50% případů. Povaha záchvatů závisí na umístění nádoru - u intracerebrálních a membránových nádorů mají záchvaty odlišnou podobu.

U všech pacientů, u kterých byly záchvaty pozorovány, je 68% křečí částečné nebo generalizované. Všichni měli auru před útokem - předklinické příznaky epilepsie, doprovázené bolestmi hlavy, nevolností, ale nejčastěji - dysphorie - sklíčeně náladová nálada se sklonem k emocionálnímu výboji (ostrý záblesk hněvu, který trvá 2-3 minuty).

Projev záchvatů závisí na stadiu vývoje nádoru:

 1. U 40% pacientů jsou záchvaty pozorovány při remisi po léčbě.
 2. U 25% pacientů se záchvaty vyskytují ve stadiu relapsu - opětovném růstu rakoviny.
 3. U 11% pacientů dochází ke křečím v pooperační fázi.

Zbytek frekvence a fáze není nainstalován.

Epileptická mozková aktivita a záchvaty se mohou objevit dlouho před prvními specifickými příznaky, když nádor dosáhne 1-2 cm, ale dosud se klinicky neprojevil. Častěji se to stává s astrocytomem a meningiomem.

Když se objeví hlavní příznaky, to znamená, že se objeví fáze manifestace, současně se objeví záchvaty a fokální příznaky.

Navzdory dostupnosti statistik a zaznamenaných klinických případů, korelaci záchvatů a nádorů, mechanismus epileptických záchvatů u rakoviny různé lokalizace není dostatečně studován.

Ohniskové značky

Mozková kůra je postavena v různých oblastech, které plní určitou funkci. Totéž platí pro subkortikální oblasti, kde jsou útvary zadního mozku odpovědné za koordinaci, a oddělení diencephalonu jsou zodpovědná za primární zpracování zraku..

Fokální příznaky jsou příznaky nádoru v určitých oblastech mozku. Fokální neurologické příznaky jsou detekovány skupinami příznaků:

Senzorické poškození

Pacient vnímá slabě nebo nevnímá citlivost na dotyk, bolest nebo teplotu. Je narušeno, pokud je nádor umístěn v parietálním laloku mozkové kůry. Kromě elementárního vnímání je porušována také nejvyšší citlivost: poloha těla v prostoru, pocit struktury jeho vlastního těla. Konjugujte příznaky rakoviny mozku v parietálním laloku:

 • dyslexie - porušení schopnosti číst;
 • dysgraphia - porušení dopisu;
 • dyscalculia - ztráta aritmetického počítání.

Při poškození mozkové kůry je narušena také geografická orientace a rozpoznávání dříve viděných a známých objektů na dotek a vizuálně, například známé tváře nebo pera..

Poruchy pohybu

Nastane, když novotvar poškodil přední kůru. Rakovina mozku je určena motorickým poškozením. Poškození čelní kůry je doprovázeno následujícími příznaky:

 1. chvějící se chůze;
 2. zvýšený svalový tonus, potíže s pasivními pohyby;
 3. snížená nebo úplná nedostatečná svalová síla na jedné nebo obou stranách (monoplegie a diplegie);
 4. Brocaova afázie, ve které pacient nemůže formulovat a reprodukovat vnitřní nebo vnější řeč;
 5. Jacksonská epilepsie; s tím křeče začínají od hlavy a plynou hladce po celém těle k nohám, zatímco pacient neztrácí vědomí.

Duševní poruchy v lézích frontální oblasti jsou způsobeny skutečností, že frontální kůra je zodpovědná za programovací chování a motivaci. Takže pacienti mají disinhibici, obscénní, sexuální chování, hloupé vtipy, dětinství, pošetilost, sníženou motivaci, ztrátu cíle, sníženou volební sféru, potíže s ovládáním emocí. Antisociální chování ve formě žhářství nebo loupeže je možné.

Porážka čelního laloku je také doprovázena změnami osobnosti. Latentní rysy charakteru se zhoršují. Například, pokud je pacient podezřelý před rakovinou, pak paranoidní rysy přicházejí do popředí struktury osobnosti, až po bludy pronásledování, poškození, žárlivosti.

Některé kvalitativní změny závisí na hemisféře nádoru. Pokud se rakovina nachází v levém čelním laloku, inteligence je hlavně snížena, pokud je napravo, jsou sníženy tvůrčí schopnosti pacienta.

Poškozená paměť

Vyskytují se poškození časové kortexu. Rakovina mozku je detekována jinými známkami poškození temporálního laloku:

 1. kortikální hluchota - ztráta sluchu při zachování periferních sluchových orgánů;
 2. elementární sluchové halucinace - acoasma; projevuje se tím, že pacient slyší jeho jméno, zvuk větru nebo hučení motoru;
 3. Wernickeho afázie, při níž pacient ztrácí schopnost rozumět řeči; pacient slyší sadu zvuků, které nejsou shromažďovány slovy;
 4. porušení krátkodobé a dlouhodobé paměti;
 5. periodické deja vu;
 6. epilepsie temporálního laloku se sluchovou aurou;

S porážkou chrámů jsou možné i komplexně organizované sluchové halucinace ve formě monologů..

Zhoršená koordinace

Dojde k poškození mozečku. Nedostatek koordinace v rakovině mozku je rozpoznán chvěním chůze, nemotornými pohyby, obtížemi současné koordinace protilehlých částí těla.

Další porušení

Jiné poruchy, v závislosti na umístění nádoru:

 • Okrajová oblast. Je charakterizována kortikální slepotou, ve které jsou chráněny periferní orgány sluchu, ztráta laterálních nebo centrálních zorných polí, jednostranná slepota, vizuální agnosie (zhoršené rozpoznávání objektů „okem“), vizuální iluze a halucinace. Ty jsou obvykle elementární - fotopsie: záblesky světla, „zajíčci“. Když se objeví zvířata nebo barevné krajiny, jsou možné halucinace.
 • Limbický systém. Toto je soubor mozkových struktur, které jsou zodpovědné za emoce a paměť. Ve struktuře porušování je porušování dlouhodobé paměti zaznamenáno jako retrográdní amnézie, potíže se zapamatováním nových informací, emoční rovina, ztráta schopnosti rozpoznat pachy a potíže se učením nových dovedností..
 • Kmen mozku. Vyznačuje se zhoršeným vnímáním a pohybovou aktivitou. Nejsložitější léze se vyskytují, pokud je rakovina lokalizována v medulla oblongata a komprimuje centra dýchání a kardiovaskulární aktivity. Projev příznaků se obvykle vyskytuje před smrtí: je porušen rytmus dýchání, objevuje se apnoe (dočasné zastavení dýchání) a patologické dýchací vzorce Cheyne-Stokes nebo Biot. Po respiračním selhání dochází k srdečním selháním: krevní tlak se snižuje a srdeční rytmus je narušen.

Rakovina mozku: příznaky a příznaky. První známky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku nejsou vždy zřejmé a nesporné a často se, zejména v raných stádiích, vůbec neprojevují. Například u hypofyzárního nádoru lze skutečnou příčinu odhalit až po smrti pacienta.

Ale i když se projevují příznaky vyvíjející se zhoubné nádory v mozku, pak jsou tyto projevy velmi rozmanité a nespecifické. Často jsou podobné příznakům jiných patologií. I když jejich včasné rozpoznání může zachránit život pacienta a pomoci mu výrazně ušetřit na léčbě.

Dejte si pozor na příznaky rakoviny mozku

Jak již bylo zmíněno dříve, příznaky rakoviny se mohou překrývat s projevy například mrtvice, migrény nebo otřesu. Pokud se tedy objeví jedna nebo dvě z nich a po krátké době zmizí, pak to nelze považovat za signál přítomnosti nádoru. Pokud se však objeví nějaké příznaky a připojilo se k nim několik dalších, měli byste okamžitě vyhledat lékaře pro diagnostické vyšetření.

Časté příznaky maligního mozkového nádoru:

 1. Jedním z nejvýraznějších příznaků je bolest hlavy, která se stává akutnější z jakékoli fyzické námahy. Ale mimochodem, u poloviny pacientů s rakovinou zpočátku úplně chybí.
 2. Závratě může být také příznakem novotvaru, pokud k němu dojde bez ohledu na polohu pacienta a dlouho nezmizí. Zpravidla se to vysvětluje změnami hypofýzy nebo zvýšením intrakraniálního tlaku způsobeného nádorem.
 3. Rovněž je rozšířen pocit „bavlny“ v kloubech a končetinách. V počátečním stádiu se tento příznak obvykle projevuje jako slabost, ale s vývojem nemoci může být pozorována částečná paréza nebo ochrnutí končetin..
 4. Zrakové poškození lze také považovat za známky doprovázející rakovinu mozku. V tomto případě se projevují ve formě skvrn vznášejících se před očima, mouchami a také bolestivostí v zrakovém nervu. Často se může objevit brzký nystagmus..
 5. Problémy se sluchem by také měly upozornit. Vyskytují se ve formě zvonění v uších nebo nevysvětlitelné jednostranné hluchoty..

Ke všemu výše uvedenému můžete přidat nepřiměřené změny v pulzu, pokles tlaku, bledost nebo vzhled těžkých skvrn na kůži a také potení..

Neurologické projevy rakoviny

První příznaky rakoviny mozku se mohou projevit jako neurologické a mentální poruchy, vyjádřené apatií, které lze nahradit krátkodobou euforií, bez příčinné agrese a ztrátou paměti. Často se k nim přidávají zmatky, poruchy orientace v čase a prostoru, různé projevy změn osobnosti, vizuální nebo sluchové halucinace..

A s poškozením hlubokých částí mozku mohou být také detekovány rychle rostoucí známky úplné dezorganizace lidské duševní činnosti.

Jak se projevují léze různých částí mozku

Příznaky rakoviny mozku se objevují odlišně v závislosti na tom, která část je ovlivněna. Pokud nádor ovlivňuje hypofýzu nebo kmen, obvykle to způsobuje nedostatečnou koordinaci. Schopnost výrazně se soustředit, navíc může mít pacient zřetelné dvojité vidění. Dalším příznakem je neschopnost určit vzdálenost k subjektu a nejistota chůze.

V některých případech se rakovina mozku projevila bolestí při polykání, potížemi s pohybem jazyka, poškozenými obličejovými svaly nebo jejich parézou.

Pokud je mozek poškozen, může se k výše uvedeným příznakům přidat nevolnost, zvracení, křeče v zadní části hlavy a nystagmus..

Rakovina mozku: příznaky a známky poškození dočasných laloků

Jeden nebo oba dočasné laloky zasažené rakovinným nádorem mohou u pacienta způsobit sluchovou agnosii, duševní poruchu (pacient nerozumí tomu, co bylo řečeno, psát pod diktátem, číst, řeč je narušena). Přítomnost nádoru v těchto lalocích také způsobuje amnézii, bezpříčinný strach a vzrušení. Pacient může být depresivní.

Příznaky rakoviny mozku se v tomto případě mohou projevit silnými bolestmi hlavy, narušením chuti a čichovými pocity. Pacient je často mučen bezdůvodným omdlením.

Lézie mediálních sekcí v časové oblasti se mohou projevit také ve formě afektivních poruch, jako je exaltace nebo kauzální úzkost, a také stav deja vu..

Příznaky nádoru v týlní oblasti mozku

V případě poškození týlní části se zpravidla objevují příznaky naznačující rakovinu mozku v zrakovém postižení, protože právě zde jsou umístěna centra, která opravují jeho funkce. Pokud tedy má pacient v jakémkoli oku ostrou ztrátu dioptrií, v kombinaci s dalšími rušivými příznaky, musí být vyšetřen.

Ale agnosie (porušení procesu rozpoznávání) se může také připojit ke zhoršení zraku, to znamená, že člověk přestane rozpoznávat barvu, písmena nebo předměty. Porucha rozpoznávání písmen zase způsobuje porušení dopisu.

Samostatně lze zmínit poruchy orientace v místnosti nebo na ulici, problémy s používáním obvodů, map nebo hodinek.

V případě poškození parieto-týlní části mozku na hranici s dočasnými laloky má pacient také porušení vzpomínek na slova, která označují objekty.

Příznaky porážky parietálního laloku

Příznaky rakoviny mozku s poškozením parietálního laloku, který je zodpovědný za vnímání a reprodukci řeči, u pacienta jsou projeveny v rozporu s těmito funkcemi (tzv. Afázie).

Kromě toho je detekována porucha koordinace pohybů, pacient nemůže objekt rozeznat dotykem. Je to způsobeno poškozením sekundárních kortikálních polí ve výše zmíněném mozkovém laloku, což vede ke zhroucení možnosti analyzovat pocity plynoucí do kůry parietálního laloku při dotyku, jakož i oslabením myšlenky taktilního obrazu tohoto subjektu. V medicíně se tento stav nazývá astereognosy..

Mimochodem, první známky rakoviny mozku v parietálním laloku se mohou projevit také porušením koncepce vlastního těla - jeho „vzorcem“, který je někdy vyjádřen podvodným pocitem přítomnosti několika končetin nebo „cizí“ ruky, jakož i zvýšením či snížením v některé části těla..

Jak jsou nádory čelního laloku mozku

Čelní část mozku reguluje inteligenci, řídí proces provádění jedné nebo druhé akce a také schopnost člověka rozhodovat. Proto nádor různých oddělení tohoto laloku mozku může okamžitě ovlivnit duševní stav pacienta.

Může se jednat například o tzv. Motorickou konzervaci (pacient se nemůže zastavit včas a pokračovat v činnosti). Takže, když je požádán o nakreslení kruhu, osoba s rakovinou mozku (známky poškození jeho přední části) nakreslí celou přadenu kruhů. Proces psaní se pro něj také stane problémem, zejména v případě psaní písmen sestávajících z homogenních prvků (například fráze „psací stroj mishin“)..

Řeč takového pacienta je velmi ochuzená, ztichne, a někdy naopak příliš podrobně. Emoční stav člověka se často stává neadekvátní, charakterizovaný psychomotorickou agitací. Kromě toho může být pacient dezorientován v čase, místě a dokonce i ve své vlastní osobnosti.

Několik slov o příznacích rakoviny mozku

Počet pacientů s diagnózou rakoviny mozku, příznaky, příznaky, které jsme v článku zkoumali, se každoročně zvyšuje o jednu třetinu. Důvodem může být špatná dědičnost a dopad přísných podmínek prostředí. Ale bez ohledu na to, co způsobuje vývoj zhoubného novotvaru, člověk nemůže ignorovat známky svého vzhledu.

Netrpí konstantními bolestmi hlavy! Zvláštní pozornost věnujte, pokud:

 • bolest hlavy je zvláště závažná, prodloužená a intenzivní;
 • bolest je doprovázena dalšími příznaky (nevolnost, zvracení, ztráta zraku, změny sluchu, zhoršená koordinace);
 • bolest je vyjádřena pouze na jedné straně hlavy a trvá nejméně dva týdny.

Kromě toho nepřestávejte na konzultaci s jedním lékařem. Pokud máte podezření, že diagnóza byla nedostatečná nebo povrchní, kontaktujte jiného specialistu. V těchto případech je vždy lepší hrát bezpečně, protože teprve potom se rakovina mozku, jejíž příznaky a příznaky již znáte, pro pacienta nestane větou.!

První známky mozkového nádoru

První příznaky nádoru na mozku se snadno zaměňují s příznaky jiných, méně nebezpečných chorob. Proto je velmi snadné vynechat začátek vývoje mozkové onkologie. Řekneme vám, jak tomu zabránit..

V Rusku je ročně detekováno asi 34 000 případů mozkového nádoru. Stejně jako jiné nemoci se stává mladším. Faktem je, že první známky mozkového nádoru se podobají únavě, depresi a úzkostným poruchám. A se stížnostmi na bolest hlavy, nespavost a ztrátu pozornosti se obvykle doporučuje vzít si dovolenou a nečinit MRI, zejména v mladém věku. Proto je tak snadné opomenout nástup nemoci..

První příznaky novotvarů

První příznaky nemoci nedávají jasný obraz - jsou velmi podobné příznakům mnoha jiných nemocí:

 • nevolnost. Bude přítomna bez ohledu na to, kdy jste naposledy jedli. A na rozdíl od otravy se zdravotní stav po zvracení nezlepší;
 • silná bolest hlavy, zhoršená pohybem a oslabením ve svislé poloze;
 • křeče a epileptické záchvaty;
 • zhoršená pozornost a poškození paměti.

Přítomnost nádoru je indikována kombinací těchto příznaků. Je pravděpodobné, že se objeví z jiných důvodů nezávisle na sobě, ale to je dost vzácné.

Právě v této fázi je nejsnadnějším způsobem vyléčení nádoru. Bohužel jen málokdy bere tyto příznaky vážně.

První mozkové příznaky nádoru

Když se vyvine druhá fáze nemoci, jsou meningy vzrušené a zvyšuje se intrakraniální tlak. V důsledku toho dochází k mozkovým změnám..

Nádor tlačí na mozek a ovlivňuje jeho funkci..

V této době je léčba stále úspěšná, ale trvá déle a obtížněji. Příznaky druhé fáze již nejsou tak snadno zaměňovány s příznaky jiných nemocí:

 • citlivost je ztracena v určitých částech těla;
 • dojde k náhlému závratu;
 • svaly oslabují, častěji na jedné straně těla;
 • hromadí se únava a ospalost;
 • zdvojnásobí se v očích.

Současně se zhoršuje celkové zdraví, pokračuje ranní nevolnost. To vše se projevuje u pacienta, bez ohledu na to, v jaké části mozku se nachází novotvar..

Příznaky však můžete stále zaměňovat - jsou stejné jako u epilepsie, neuropatie nebo hypotenze. Pokud tedy narazíte na tyto příznaky, nespěchejte na paniku. Ale ujistěte se, že jít k lékaři - neznámý nepřinesl prospěch nikomu. Ano, as takovými příznaky by neměl být žert.

Fokální příznaky nádorů v raných stádiích

Pokud se objeví mozkové příznaky v důsledku poškození celého mozku a ovlivňují pohodu celého organismu, pak fokální příznaky závisí na místě léze. Každá část mozku je zodpovědná za své funkce. Různé sekce jsou ovlivněny v závislosti na umístění nádoru. Příznaky nemoci se tedy mohou lišit:

 • narušení citlivosti a znecitlivění určitých částí těla;
 • částečná nebo úplná ztráta sluchu nebo zraku;
 • poškození paměti, zmatek;
 • změna inteligence a sebevědomí;
 • zmatek řeči;
 • hormonální nerovnováha;
 • časté změny nálad;
 • halucinace, podrážděnost a agresivita.

Příznaky mohou naznačovat, ve které části mozku je nádor umístěn. Takže ochrnutí a křeče jsou charakteristické pro léze čelních laloků, ztrátu zraku a halucinace - týlní. Postižené mozeček povede ke zhoršení jemných pohybových schopností a koordinace a nádor v temporálním laloku povede ke ztrátě sluchu, ztrátě paměti a epilepsii..

Diagnostika podezření na mozkový nádor

I obecný nebo biochemický krevní test může nepřímo naznačovat přítomnost nádoru. Pokud však existuje podezření na novotvary, jsou předepsány přesnější analýzy a studie:

 • elektroencefalografie ukáže přítomnost nádorů a ložisek konvulzivní aktivity mozkové kůry;
 • MRI mozku ukáže ohnisko zánětu, stav cév a nejmenší strukturální změny v mozku;
 • CT mozku, zejména s použitím kontrastní tekutiny, pomůže určit hranice léze;
 • analýza mozkomíšního moku - tekutina z mozkových komor - ukáže množství bílkovin, složení buněk a kyselost;
 • vyšetření mozkomíšního moku na přítomnost rakovinných buněk;
 • biopsie nádoru pomůže pochopit, zda je benigní nebo maligní.

Kdy zazní alarm?

Protože se první příznaky mozkového nádoru mohou objevit iu relativně zdravých lidí, měli byste s nimi zacházet rozumně: neignorujte, ale nepropadejte panice dopředu. V každém případě by měl být konzultován lékař, ale je obzvláště důležité, pokud máte:

 • existují všechny časné příznaky novotvaru (únava, bolesti hlavy atd.);
 • došlo k poranění hlavy nebo iktu;
 • zatížená dědičnost: někteří příbuzní trpěli rakovinou.

Během vyšetření vás může kterýkoli lékař odkázat na neurologa, který má podezření na nádor nepřímými příznaky. Oftalmolog kontrolující intrakraniální tlak a endokrinolog po krevním testu na hormony. Pozorný lékař bude věnovat pozornost i řeči a koordinaci. Neignorujte takové tipy: je lepší navštívit neurologa a ujistit se, že jste zdraví, než přeskočit vývoj onemocnění.

Jak se projevuje rakovina mozku v raných stádiích - léčba a šance na přežití

Jaké jsou příznaky mozkového nádoru, jaké jsou příčiny maligního onemocnění a jaké jsou možnosti léčby? Včasná diagnóza pomáhá prodloužit životnost.

Co je mozkový nádor?

Jedná se o benigní nebo maligní formaci v mozku, která ovlivňuje funkčnost mozku, který se vyvíjí z mozkových buněk (pak říkají primární rakovina) nebo z rakovinných buněk jiných orgánů, tj. Jako metastázy (pak říkají sekundární rakovina mozku).

Někdy, i když to není úplně správné, se mozkové formace také nazývají ty formace, které jsou umístěny v lebce, ale vyvíjejí se z buněk meningů. Mozkové nádory velmi zřídka způsobují metastázy mimo centrální nervový systém.

Roční výskyt primárních mozkových nádorů je 8 lidí na každých 100 000 lidí. Sekundární nádory jsou četnější a vyskytují se přibližně desetkrát častěji. Muži trpí více než ženy.

Centrální nervový systém se skládá z mozku a míchy. Mozek je uzavřen v lebce a mícha v páteři.

Mozek je tvořen neurony, které tvoří nervovou tkáň, a glia je tkáň, která podporuje a vyživuje gliové buňky tvořené neurony.

Mozek je rozdělen na:

 • Přední mozek. Skládá se ze dvou samostatných polokoulí: levé a pravé. Pravá hemisféra ovládá levou stranu těla. Levý pravý. Každá ze dvou hemisfér se skládá ze čtyř samostatných laloků: frontálních, temporálních, parietálních a týlních laloků. V mozku jsou další předměty, které jsou součástí centrálního nervového systému, jako je hypofýza a hypotalamus..
 • Mozeček. Má mnohem menší hmotnost a velikost než předek a nachází se pod předním mozkem v týlní části lebky. Ovlivňuje mnoho funkcí, včetně řeči a pohybu.

Mícha je napnutá uvnitř páteře, ovlivňuje různé funkce, jako je dýchání a termoregulace, tj. udržování tělesné teploty na konstantní hodnotě asi 37 ° C.

Mícha také sestává z gliových buněk a nervových vláken. Nervy se od toho odchylují, které přenášejí příkazy z mozku do všech částí těla a také tvoří periferní nervový systém.

Celý centrální nervový systém (mozek a mícha) je zakryt a chráněn třemi soustřednými membránami, známými jako meningy. Prostor mezi oběma vnějšími membránami (arachnoid a pia mater) je definován jako subarachnoid, je vyplněn mozkomíšním mokem.

Klasifikace nádorů ovlivňujících mozek

Nádory mozku lze klasifikovat jako všechny typy novotvarů:

 • Nezhoubné nádory rostou pomalu, po desetiletí se skládají z buněk, které si zachovávají své původní vlastnosti, s výjimkou těch, které pronikají do jiných orgánů. Jejich nebezpečí je způsobeno zejména tím, že mohou vyvíjet tlak na sousední orgány a tkáně..
 • Zhoubné nádory rychle rostou, pokud jde o řád několik měsíců, a navíc se skládají z buněk, které mají formu a funkci zcela odlišnou od původního, mohou také invazovat a zničit další orgány a tkáně, které jsou daleko od tohoto zdroje, což vede ke vzniku tzv. metastázy.
 • Gliomas. To zahrnuje všechny ty, které pocházejí z glia buněk (astrocyty, oligodentrocyty). Je zřejmé, že různé typy gliových buněk způsobují různé typy rakoviny. Nejběžnější jsou ty, které pocházejí z astrocytů, tj. Astrocytomů. Mohou být také pozorovány gliomy, které vznikají z několika typů buněk..
 • Gliální nádory. Existují nádory, které nevznikají z gliových buněk, ale z buněk obklopujících nervovou tkáň. Do kategorie patří například intrakraniální meningiomy vznikající z meningů..
 • Metastatické nádory. Jsou tvořeny z rakovinných buněk, které vstupují do lebky z jiných orgánů, ve kterých nádor původně vznikl. V mozku se nejčastěji objevují metastázy melanomu (epiteliální rakovina), rakovina plic, rakovina prsu a v menší míře střeva nebo prostata.

Projevy mozkových nádorů

Nádory na mozku nemají klinický obraz, který by je jednoznačně identifikoval. V tom smyslu, že jejich příznaky jsou docela srovnatelné s projevy mnoha jiných nemocí.

Kromě toho jsou příznaky extrémně rozmanité, protože záleží na tom, ve které oblasti se nádor vyvíjí a na jaké masové hmotnosti. Ve skutečnosti každá oblast mozku řídí specifické funkce, například: nádory pravé hemisféry mohou způsobovat problémy s pohyby na levé straně těla, nádory v týlním laloku způsobují poškození zraku a křeče, a nádory mozkové kůry často vyvolávají křeče..

Hmota samotného nádoru je také prvkem příznaků. Skutečně je lebka uzavřená, tuhá a omezená objemová dutina, takže vzhled další hmoty uvnitř bude nutně vést ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Navíc je tento problém ještě umocněn edémem, který často doprovází rakovinu kvůli poruchám cirkulace biologických tekutin..

Z výše uvedeného je zřejmé, že symptomy mozkového nádoru nelze jednoznačně určit. Přesto je lze rozdělit do skupin podle obecných projevů, které jsou přímým důsledkem mačkání intrakraniálních tkání:

 • Bolest hlavy. Často, ale ne nutně, lokalizované v oblasti vývoje nádoru.
 • Nevolnost a zvracení.
 • Problémy se zrakem (zejména rozmazané vidění).
 • Křeče a následně nedobrovolné svalové kontrakce.
 • Změny osobnosti a nálady.

Můžete je také seskupit podle formy symptomatologie, která označuje postiženou část mozku:

 • Nádory, které ovlivňují mozeček, mohou doprovázet problémy s pohybem, rovnováhou a závratěmi..
 • Ospalost, letargie, slabost, nedostatek síly, zhoršená schopnost posoudit situaci se objevují s vývojem nádoru ve frontálním laloku mozku.
 • Úplná nebo částečná ztráta zraku je typická pro nádory, které se vyvíjejí v týlním laloku mozku..
 • Poruchy sluchu, potíže s artikulací, řeč a jazyk, ztráta paměti, změny nálady, které jsou doprovázeny záchvaty vzteku a agrese, jsou charakteristické pro nádory, které se vyskytují v časném laloku.
 • Zhoršené smyslové vnímání v různých částech těla je charakteristické pro nádor v parietálním laloku..
 • Izolace mléka z bradavek, poruchy menstruačního cyklu a abnormální růst končetin u dospělých jsou příznaky nádoru hypofýzy..

Důvody: proč se tvoří nádor

Lékařská fakulta dosud není schopna určit přesné příčiny nádorů mozku. Je dobře známo, že vysokodávkové ionizující záření je rizikovým faktorem pro rozvoj maligních nádorů. Dalším důležitým rizikovým faktorem je dědičnost..

Diagnostika: testy a vyšetření

Neurolog se podílí na diagnostice nádorů mozku. Studuje anamnézu a klinický obraz pacienta. Předpoklad mozkového nádoru je poté ověřen pomocí sofistikovaných klinických studií..

 • Počítačová tomografie pomocí kontrastního média.
 • Jaderná magnetická rezonance.
 • Pozitronová emisní tomografie.
 • Biopsie.
 • Angiografie.
 • Lumbální punkce.

Léčba rakoviny mozku

Bez ohledu na místo, kde se vyvíjí mozkový nádor, a jeho typ existují tři různé typy léčby, jmenovitě:

Chirurgická operace

Cílem chirurgické léčby je odstranit co nejvíce hmoty tumoru, aniž by došlo k poškození sousedních tkání. To vše je plně proveditelné pouze u některých typů nezhoubných nádorů, kde je vždy jasné rozlišení nádorových tkání a sousedních tkání, ale v případě maligního nádoru, který obvykle proniká do okolních tkání, je prakticky nedosažitelný nebo méně dosažitelný. není možné rozlišovat mezi zdravými a nemocnými buňkami.

Intervence se provádí v celkové anestezii a pomocí neuronavigačních látek, s podporou CT nebo MRI, které umožňují chirurgovi dostat se k nádoru s maximální přesností a minimalizovat riziko poškození okolních tkání.

Radiační terapie

Radiační terapie využívá vysokoenergetické záření (rentgenové nebo gama záření) k ničení rakovinných buněk, samozřejmě při zachování zdraví. Často „vyhořela“ buňky, které zůstaly po operaci. V mnoha případech je to jediný prostředek intervence, protože nádory se mohou vyvíjet uvnitř zdravé tkáně..

Radiační terapie má mnoho vedlejších účinků, takže ne každý se může obrátit ke svým prostředkům.

Chemoterapie

Chemoterapie mozkových nádorů zahrnuje předepisování léků, které způsobují smrt rakovinných buněk. Volba těchto léků závisí na mnoha faktorech: typ nádoru, agresivita, postižená oblast mozku, věk pacienta, jeho zdravotní stav atd. Je zřejmé, že chemoterapie má mnoho vedlejších účinků..

Výběr léčebné metody je vhodné provést týmem specialistů, který se skládá z neurologa, neurochirurga, radiologa, radiačního terapeuta a anatomopatologa na základě typu rakoviny, její distribuce, věku a zdravotního stavu pacienta. Často kombinují všechny tři nebo dvě formy terapie.

Jaké jsou šance na přežití

Prognóza benigních nádorů mozku, pokud jsou otevřené, je obvykle dobrá a chirurgický zákrok vede k úplnému uzdravení.

U maligních mozkových nádorů je situace jiná. V těchto případech je prognóza velmi proměnlivá a závisí na velkém počtu parametrů, zejména: na histologickém typu nádoru, místě, kde k němu došlo, vývoji hmoty nádoru atd. A částečně na charakteristikách pacienta: věk, obecné zdraví, biologické vlastnosti atd..

Prognóza se tedy může lišit od úplného uzdravení po smrt. Ve většině případů je prognóza omezenou délkou života. Zejména glioblastom a astrocytom mají nepříznivější prognózu, oligodendrogliom má naopak nejpříznivější prognózu.

Níže uvedená tabulka popisuje charakteristiky mozkových nádorů a šance na přežití..

Druhy nádorů mozku

Léčení a prognóza mozkového nádoru úzce souvisí s jeho typem a místem vzniku a také s mnoha dalšími proměnnými. Poskytujeme stručnou mapu příznaků, léčebných metod a prognóz pro některé z nejběžnějších mozkových nádorů..

Glioblastom mozku

Nespecifické a jsou výsledkem komprese a vývoje nádorové hmoty:

 • bolest hlavy, nevolnost a zvracení;
 • otok optického nervu způsobený zvýšením intrakraniálního tlaku;
 • motorické potíže s částí těla (vlevo nebo vpravo);
 • ztráta citlivosti v jedné nebo obou částech těla;
 • ztráta poloviny zorného pole;
 • dvojité vidění;
 • křeče
 • změny osobnosti.

Chirurgie k odstranění hmoty tumoru, jak je to možné.

Radiační terapie jako doplněk k chirurgickému odstranění nebo alternativně.

Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
Příznaky
Léčba
PředpověďBohužel to není příznivé. Střední délka života po operaci, ozařování a chemoterapii - jeden rok života.

Anaplastický astrocytom

Liší se podle umístění nádoru. Nejběžnější časné příznaky jsou:

 • Křeče.
 • Poruchy zraku a zaostření.
 • Kognitivní porucha a problémy s pamětí.
Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
Příznaky
LéčbaChirurgické, pokud je to možné. Alternativně je radiační terapie. Recidivní chemoterapie.
PředpověďJeden a půl roku pro 60% pacientů a 5 let pro 20%.

Fibrilární astrocytom

Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové astrocyty
PříznakyPříznaky jsou podobné glioblastomu..
LéčbaChirurgie, ozařování a chemoterapie.
Předpověď10 let pro 35% pacientů. Věk mladší 40 let výrazně zlepšuje prognózu.

Oligodenrogliom

Epileptické záchvaty jsou nejčastějším příznakem, který je často doprovázen závažnými změnami osobnosti u pacienta..

Poměrně často se objevují příznaky komprese mozkových struktur:

 • Bolest hlavy, nevolnost a zvracení.
 • Oční edém v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku.
 • Motorické potíže.
 • Ztráta citlivosti v jedné nebo více částech těla.
 • Ztráta poloviny zorného pole.
 • Rozdělené vidění.
Buňky, ze kterých je vytvořenaGliové oligodendrocyty
Příznaky
LéčbaPrvním krokem je chirurgický zákrok, následovaný radiační terapií, někdy doplněný chemoterapií.
Předpověď75% pacientů žije do 5 let, 45% do 10 let. Přítomnost určitých chromozomálních mutací je důležitým faktorem ve výhodné prognóze, protože snižují rezistenci nádorových buněk na léčivo.

Ependymom

Buňky, ze kterých je vytvořenaEpendymální buňky
PříznakyVývoj nádoru způsobuje zvýšení intrakraniálního tlaku s výskytem vhodných příznaků.
LéčbaChirurgické, pokud je to možné. Radiační terapie a někdy chemoterapie.
PředpověďOd 20 do 40% pacientů žije dalších 5 let

Medulloblastom

Nejběžnější příznaky jsou:

Hlavní příznaky a příznaky rakoviny mozku

Dnes patří mezi všechny patologie onkologická onemocnění. Mezi rakovinami jsou pacienti s rakovinou mozku asi 2% z celkového počtu pacientů s rakovinou. Příznaky rakoviny mozku jsou podobné migréně a meningitidě, a proto je diagnostika onkologie v raných stádiích velmi obtížná. Navíc, i když je detekován nádor na mozku, lékaři se bojí ho vzít pryč, protože jakýkoli zásah do lebky může mít strašné a nevratné následky.

Prognóza je příznivá pouze tehdy, když má pacient rané stádium rakoviny mozku. Nejnovější metody používané u pacientů s rakovinou umožňují včasnou diagnostiku přítomnosti nádoru..

Klasifikace nádorových procesů

 • benigní kurz;
 • zhoubný průběh.

Nezhoubné novotvary po dokončení růstu zůstávají pasivní. Nedávají metastázy, to znamená, že nemají schopnost klíčit v jiných orgánech a tkáních. Formace je v kapsli nebo má jasné hranice. Takový nádor je chirurgicky zcela odstraněn..

Pokud pacient nezasahuje do vzdělávání života, to znamená, že se neobjeví žádné příznaky rakoviny mozku, podstoupí každoroční vyšetření, které vám umožní diagnostikovat velikost benigního nádoru. Při absenci dynamiky růstu je pacient pod lékařským dohledem. Ojedinělé případy, kdy benigní průběh je maligní a dává metastázy.

Maligní mozkový nádor nejen roste, ale také dává metastázy. Je velmi obtížné ji odstranit, nemá jisté hranice, takže chirurgové excitují formaci spolu s blízkými zdravými tkáněmi. V hlavě jsou tyto tkáně mozkem, který netoleruje rušení..

Důvody pro rozvoj onkologie

Specifické příčiny rakoviny mozku nezbavuje žádný lékař, ani neodpoví na otázku, proč lidé trpí onkologií. Pokud analyzujeme průměrný věk pacientů, můžeme si všimnout následujícího vzorce: průměrný věk pacientů je 40–60 let. Ukazuje se, že lidé narození v období od 50 do 70 let minulého století jsou nemocní mnohem častěji než generace 90. let. co se stalo v těch letech, které dalo podnět strašlivé nemoci, která se vyvíjí od začátku roku 2000, tajemství zakryté temnotou. Neexistuje jeden nebo několik přesných důvodů, existují pouze předpoklady, proč se může vyskytnout onkologický nádor..

Mezi hlavní příčiny rakoviny mozku vědci říkají:

 1. Radiační expozice.
 2. Dědičný faktor.
 3. Účinek chemicky nebezpečných sloučenin (rtuť, olovo) na lidské tělo.
 4. Špatné návyky.
 5. Imunitní onemocnění (AIDS, HIV).

Informace o tom, že jednou z hlavních příčin rakoviny mozku je mobilní telefon, nejsou potvrzeny. Tato skutečnost je však docela pravděpodobná. Koneckonců, dávka, kterou tělo dostává od gadgetů, je neuvěřitelně vysoká.

Fáze vývoje rakoviny

Maligní nádory mozku v rané fázi se vyznačují tím, že se metastázy nerozšíří do buněk sousedních orgánů, a to navzdory skutečnosti, že se samotná formace zvětšuje. Toto je první krok ve vývoji nemoci. Dále se nemoc přesouvá do jiného stádia, které je již obtížnější léčit..

 1. Primární nádor. V této fázi vývoje rakoviny mozku jsou symptomy v raných stádiích špatně vyjádřeny, ale s diagnostikou a genetickou analýzou se ukázalo, že DNA buňky mutují. Jedná se o mutagenní buněčnou změnu, která dává impuls růstu nádoru.
 2. Metastatický nádor. V tomto případě se novotvary vyskytují v jakýchkoli orgánech a tkáních a metastázy klíčí v mozku. Proto koncept rakoviny mozku jako takový neexistuje. Existuje nádor, který se stal následkem malignity v jiném orgánu, například v plicích nebo žaludku. Toto je nejběžnější typ onkologie..

Existují 4 fáze vývoje maligních nádorů:

 1. Fáze: V této fázi je růst nádoru zpomalen, buňky těla jsou mírně změněny. První příznaky rakoviny mozku jsou mírné, člověk může být obtěžován závratěmi a slabostí. Možná mírné snížení mozkové aktivity a projevů neurologických poruch. Ve fázi 1 je formace odstraněna chirurgickým zákrokem. Takový mozkový nádor je detekován náhodou, když je vyšetřeno na úplně jiné onemocnění..
 2. Fáze: V této fázi začne nádor růst a spojovat se s jinými tkáněmi těla. Onkologové provádějí operaci se zcela příznivým výsledkem. Poté pacient podstoupí rehabilitační opatření a vyšetření, která vám umožní kontrolovat riziko možného relapsu. Ve druhé fázi se maligní nádor mozku začíná projevovat častými bolestmi hlavy, nevolností, zvracením.
 3. Fáze je charakterizována progresí růstu nádoru, který ovlivňuje sousední tkáně. Chirurgické ošetření v této fázi nepřináší ovoce vůbec, protože počet maligních buněk v těle dosahuje své maximální hodnoty.
 4. Jeviště je nevyléčitelné. Rakovina mozku ve stadiu 4 ovlivňuje celý mozek, prognóza je extrémně nepříznivá. Člověk „se roztaví před očima“, zhubne, trpí silnými bolestmi hlavy. Aby se nějakým způsobem zmírnil osud pacienta, vstříkne se mu silná droga obsahující omamné látky.

První známky rakoviny mozku jsou špatně vyjádřeny, obvykle je člověk zaměňuje s lehkým neklidem nebo přepracováním. Jaké symptomy mozkového nádoru v raných stádiích by měly člověka varovat, budeme uvažovat podrobněji.

První příznaky

Diagnóza rakoviny mozku je obvykle založena na stížnostech pacientů. Zákeřnost nemoci spočívá v pozdní léčbě lékařů. Lidé nechodí do onkologů až do posledního, s odkazem na skutečnost, že každý má bolesti hlavy.

První příznaky rakoviny, bez ohledu na stupeň, se projevují:

 • Bolesti hlavy. Tento příznak vede a je přítomen ve všech fázích, liší se pouze intenzita a povaha bolestivých projevů. Rakovina se vyznačuje bolestí ráno po probuzení. Spolu s tímto příznakem se objevují zvracení a významné zakalení vědomí. Osoba může ztratit mezník ve vesmíru nebo koordinaci pohybů. Příliš podezřelí lidé s migrénou nebo bolestmi hlavy spojené s úplně jinou patologií upadají do paniky. Možná to umožňuje včasnou diagnostiku nemoci. Vteřinku! Bolest hlavy s rakovinným nádorem na mozku je systematická.
 • Závrať. Časté závratě mohou také znamenat mozkový nádor. Hlava pacienta se točí bez ohledu na polohu těla a může nastat kdykoli. Včasná detekce onemocnění umožňuje úspěšnou léčbu..
 • Intenzivní hubnutí. Všichni pacienti s rakovinou zhubnou velmi rychle. Na rok nemoci člověk zhubne o 10 - 20 kg. Při kontaktování lékařů nejprve diagnostika začíná průzkumem. Hubnutí jistě povede lékaře k myšlence na přítomnost novotvaru v těle.
 • Nárůst tělesné teploty. Imunitní buňky začínají aktivně bojovat proti rakovině, ale zhoubné buňky získávají navrch. To vysvětluje přítomnost zvýšené teploty..
 • Chronická únava a malátnost jsou také vlastní rakovině mozku, důvodem je vylučování odpadních produktů maligními buňkami. Toxiny způsobují těžkou intoxikaci v těle.
 • Zvracení a nevolnost. Při maligním nádoru mozku je zvracení normou. Objevuje se ráno, jak nemoc postupuje, pacient se cítí celý den zvraceně a zvrací.

Čím dále nemoc jde, tím závažnější se výše uvedené příznaky objevují. U rakoviny mozku ve stadiu 4 nebo 3 se připojují neurologické poruchy, jako je ztráta vědomí a epileptické záchvaty. Tupé vidění a sluch. Kdy hledat pomoc, zda se léčí rakovina mozku a jaká je diagnóza onemocnění, se dozvíme dále.

Diagnostika

Diagnóza rakoviny mozku začíná úplným vyšetřením pacienta a zahrnuje laboratorní, instrumentální a klinické výzkumné metody. Nejprve provede lékař průzkum pacienta, který spočívá v objasnění stížností, symptomů, životního stylu a životní historie. Poté je pacient poslán na základní vyšetření. Pacient prochází bez selhání:

 1. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI).
 2. Počítačová tomografie.
 3. Poranění páteře.
 4. Angiografie.
 5. Duplex.
 6. Biopsie.
 7. REG.

Po obdržení závěrů a potvrzení diagnózy začíná léčba rakoviny mozku okamžitě. Taktika terapie závisí na stadiu onemocnění. Je možné vyléčit rakovinu mozku, když nemoc dosáhla čtvrté fáze, nebo lékaři praktikují v tomto případě pouze paliativní péči?

Léčba

Před stanovením rakoviny mozku a provedením konečné diagnózy se pacient podrobí úplnému vyšetření. Léčba rakoviny mozku vyžaduje integrovaný přístup, bez ohledu na stadium malignity. Lékaři shromažďují konzultace a rozvíjejí taktiku terapeutických opatření. Při detekci rakoviny mozku se na léčbě podílejí následující odborníci:

 • terapeut;
 • neuropatolog;
 • neurochirurg;
 • onkolog;
 • radiolog;
 • rehabilitolog.

U rakoviny mozku závisí léčebná taktika přímo na věku pacienta, celkové pohodě a stupni vývoje onkologického procesu..

Následující metody se používají jako terapeutické metody pro boj s neoplazmy:

 1. Radioterapie.
 2. Chirurgická intervence.
 3. Radiační terapie.
 4. Drogová terapie.

Nejúčinnější metodou je odstranění nádoru, ale vzhledem ke složitosti místa není operace vždy možná. V prvních stádiích je provedeno úspěšné odstranění mozkového nádoru. S 3 a 4 je odstranění extrémně obtížné.

Chirurgická operace

Benigní nádory jsou chirurgicky odstraněny. Neurochirurg společně s onkologem provádí endoskopickou operaci nebo kraniotomii, aby vyřízl novotvary. Přesnost a kvalifikace lékařů je důležitá, protože sebemenší chyba může pacienta stát ztrátou životně důležitých funkcí. Při maligním průběhu je odstranění nemožné kvůli rozsahu šíření procesu a zapojení sousedních orgánů.

Při provádění operací ve stadiích 1 a 2 kurzu je formace zcela odstraněna, což přispívá k úplnému zotavení pacienta. Příznaky zmizí po excizi benigního novotvaru. Bez ohledu na povahu nádoru je odstraněný materiál odeslán na histologické vyšetření.

Ke snížení rizika poškození zdravých tkání se používá stereostatická radiochirurgie. Tato metoda spočívá v dopravení paprsku paprsků přímo na místo nádoru. Moderní technika významně zkracuje dobu rehabilitace.

Před operací je pacientovi předepsán průběh lékové terapie, která zahrnuje:

 • antikonvulziva;
 • steroidní protizánětlivé léky.

Pro snížení intrakraniálního tlaku se provádí posunování..

Radiační terapie

Léčba rakoviny mozku radiační terapií je aplikovatelná na pacienty bez možnosti chirurgického zákroku nebo po chirurgické léčbě, aby se zabránilo možnému relapsu..

Ve stadiích 3 a 4 je radiační terapie hlavní metodou léčby pacientů. Kontraindikace komplexního postupu jsou patologií kardiovaskulárního systému.

Cílem radiační terapie je zničit zhoubné buňky, které jsou provokatory opětovného vývoje nemoci. Během zákroku umírají nejen rakovinné buňky, ale i zdravé buňky, takže stav pacienta vyžaduje pečlivější pozorování. Dávku záření vybere lékař. Vše záleží na umístění nádorového procesu a věku pacienta.

Radiační terapie se provádí dvěma způsoby:

 1. Vnější radiační terapie. Spočívá v vystavení těla pacienta vysokým dávkám záření po dobu několika minut. Procedura se provádí 5krát týdně, po každém sezení pacient jde domů.
 2. Brachyterapie Provádí se v nemocnici. Do nádorové tkáně se zavádí radioaktivní složka, která přispívá k rozpadu nádoru zevnitř. Dávka se volí v závislosti na velikosti nádoru, paprsky by se neměly dotýkat zdravé tkáně.

Chemoterapie

Tato technika není základem pro onkologii. Faktem je, že chemoterapie má škodlivý vliv na funkci krvetvorby a epiteliální tkáně trávicího traktu..

Režim chemoterapie je vybrán odborníkem na základě velikosti vzdělání..

Pro terapeutické účely platí:

 • antimetabolity;
 • přípravky alkylační skupiny;
 • syntetická antibakteriální činidla.

Předepište medikaci kurzu. Léky jsou injikovány, podávány orálně nebo dodávány do těla pomocí cerebrospinálního tekutinového zkratu. Mezi jednotlivými procedurami si udělejte přestávky, abyste vyhodnotili terapii.

Endoskopické ošetření

Operace s endoskopem vám umožní odstranit novotvary bez dalšího traumatu do okolních tkání. Výhodou této metody je absence řezů a obtížné pooperační období. Proč se bojí kraniotomie? Protože žádný lékař vám nedá 100% záruku úplného uzdravení pacienta. A s endoskopickou operací jsou zásahy do těla minimální. Úspěšně odstraníte hypofyzární adenom. V tomto případě je endoskop vložen nosem (transnasální endoskopie). Je také možné odstranit cystu nebo hematom, pokud její velikost umožňuje zásah.

Předpověď

Výsledek léčby závisí na závažnosti a stadiu onemocnění. Neméně indikativní je diagnóza. Čím dříve je stanovena diagnóza, tím vyšší je pravděpodobnost zotavení pacienta. Při včasném zahájení léčby je počet přeživších v pětiletém průběhu onemocnění 60 - 80%. Při léčbě v posledních stadiích rakoviny je pravděpodobnost přežití po dobu 5 let pouze 30%.

S vědomím, co je rakovina mozku a jaké jsou jeho hlavní příznaky, můžete pomoci sobě a svým blízkým rozpoznat nemoc v raných fázích vývoje.

Přečtěte Si O Závratě
Buňky, z nichž pocházíNeuroektodermální buňky (buňky, ze kterých se tvoří nervové buňky).
Příznaky