Hlavní Migréna

Co je to meningiom a jak s ním zacházet

Meningiom je nádor v lebeční dutině, který roste z buněk arachnoidální dřeně - povlaku, který se nachází mezi tvrdými a měkkými membránami. Novotvar roste ze specifické tkáně - arachnoidního endotelu.

Meningiom tvoří až 25% všech intrakraniálních nádorů. Novotvary jsou častější u žen. Statisticky asymptomatický meningiom je fixován častěji než symptomatický. To komplikuje diagnózu a nádor je již detekován při pitvě.

V souvislosti s tímto onemocněním je kruhový, dobře ohraničený uzel ze sousedních tkání, někdy spojený s dura mater. Z hlediska velikosti je meningiom v průměru 2-3 mm až 15-17 cm. Nádor je pevný a hustý, má tvrdou tobolku. Externě má novotvar šedo-žlutou barvu. Uvnitř meningiom je celý - v něm nejsou žádné cysty.

Nádor je převážně benigní, ale někdy, když je vystaven faktorům, stává se maligním. Závažnost meningiomu je určena stupněm malignity:

 1. První stupeň. Roste pomalu, neprodukuje atypické buňky, neroste do sousedních tkání. Prognóza je příznivá. Zřídka dává relapsy. První stupeň je 95% všech meningiomů. To je nezhoubný nádor..
 2. Druhý stupeň malignity. Má agresivní povahu, rychle roste a po operaci dává relaps. Prognóza je méně příznivá. Až 4% arachnoidních nádorů.
 3. Třetí stupeň. Zhoubný nádor. Má nepříznivou prognózu. Roste rychle a agresivně. Poškozuje a roste do sousedních tkání. Tvoří 1% meningiomů. Tento nádor se často opakuje po operaci a vyžaduje opakovanou léčbu..

Z hlediska buněčné a tkáňové struktury je meningiom klasifikován následovně (mezinárodní revize 2007):

 • Meningotheliomatózní. Buňky mají oválný tvar, kulatá jádra. Nádor obsahuje malé množství výživných cév a pramenů pojivové tkáně. Nádorové jádro je často měkké a drobivé..
 • Vláknité Novotvar se skládá z fibroblastů, které jsou vzájemně rovnoběžné.
 • Přechodné. Tento druh je směsí prvního a druhého typu..
 • Psammomatous. Obsahuje velké množství psammologických prvků, sestávajících z vápníku.
 • Angiomatický. Nádor se skládá hlavně z cév.
 • Sekretářka. Skládá se ze sekrečních ostrovů produkujících hyalin.

Důvody

Příčiny vývoje nádoru jsou vnější a vnitřní. První skupina zahrnuje:

 1. Život a práce ve znečištěných podmínkách.
 2. Nadměrná ionizace.
 3. Zranění hlavy. Například traumatické krvácení v mozkové látce, modřiny nebo otřes mozku.
 4. Jíst látky obsahující dusičnany.
 • Stáří. Častější u lidí ve věku 40–60 let.
 • Podlaha. Ženy trpí 3krát častěji. To je způsobeno hormonálními mechanismy. To platí zejména pro ženy, které mají nadbytek estrogenu a progesteronu..
 • Genetika. Byl zkoumán defekt 22. chromozomu, který je spojen s neurofibromatózou. Existuje souvislost mezi Recklinghausenovou chorobou a meningiomem. Byla nalezena korelace mezi rakovinou prsu a nádorem arachnoidální membrány. Rovněž byl identifikován vztah mezi těhotenstvím a vývojem nádoru..
 • Dědičnost. Rizika novotvarů se zvyšují, pokud tím trpí příbuzní nové generace.

Příznaky

Klinický obraz je určen mozkovými a specifickými fokálními příznaky.

Nádorové běžné příznaky u dospělého:

 1. Syndrom intoxikace: bolesti hlavy, únava, horečka, celková slabost, poruchy spánku, nevolnost a zvracení.
 2. Změna psychoemotivního stavu: podrážděnost, úzkost, úzkost, někdy vztek.
 3. Duševní poruchy: narušená koncentrace pozornosti, narušená zapamatování, zpomalená produktivita myšlenek.
 4. Meningealův syndrom: těžká cefalolalgie, zvracení bez nauzey, která nepřináší úlevu, ospalost a apatii, střídání se vzrušením, fokální epileptické záchvaty na nohou nebo pažích, zhoršené vědomí až ohromující, často vizuální halucinace. Meningealův syndrom se také projevuje zvýšením tónu týlních svalů, zvýšenou citlivostí na vnější podněty (světlo, zvuk, vůně a chuť). Pacienti si často stěžují na brnění kůže a pocit plazení.

Jak určit nádor v hlavě nepřímými vnějšími příznaky:

 • nemocný potlačený, letargický, ospalý a letargický;
 • pomalu reagovat na vnější podněty;
 • rozptýlené;
 • stěžovat si na bolesti hlavy;
 • někdy ztratí rovnováhu;
 • rychle zmírněný a podrážděný.

Fokální příznaky závisí na typu a umístění nádoru:

Novotvar roste z půlměsíce arachnoidální membrány. Projevuje se Jacksonovou epilepsií: místní křeče v těle, které se postupně šíří po celém těle. Epilepsie obvykle začíná na stejném místě. Zevšeobecnění záchvatů se nazývá Jackson March, když jsou svaly na jedné straně těla vzrušené.

Meningiom pravého čelního laloku

Vyznačuje se poruchou chování. Pacienti ztrácejí kritiku svého stavu, chovají se pošetile, vtipují dětské vtipy, nedostatečně hodnotí události. Emocionálně-volební sféra je naštvaná. Pacienti ztrácejí motivaci k jakékoli akci. Emoce ztrácejí barvu, „nudné“. Stejné příznaky jsou vlastní levému laloku frontální oblasti.

Časový meningiom

Problémy se sluchem a pamětí se vyvíjejí. Vnímání sluchové řeči je narušeno: na fyziologické úrovni pacient slyší slova, ale nechápe jejich podstatu. Krátkodobá a dlouhodobá paměť je naštvaná. Reprodukce posledních událostí se zhoršuje. Vzpomínky ztrácejí přesnost a chronologii.

Meningiom v časové oblasti je také doprovázen zvrácením vůně a částečně chuti. Zpracovávání vestibulárních a vizuálních informací je frustrované, pokud je hluboce ovlivněno meningiomem.

Nádor v časové části hlavy narušuje funkci rozpoznávání obličeje. Pokud je ovlivněna dominantní hemisféra, řeč trpí: pro pacienty je obtížné vybrat slova a správně nakreslit větu. Emoční chování je částečně naštvané. Například pacient může na standardní situaci reagovat neobvykle a nedostatečně.

Nádor v této oblasti ovlivňuje sociální emoce: empatie, empatie, pocity bolesti pro ostatní. Velký novotvar zkresluje některé sociální pocity. Například, když zdravý člověk vidí nepříjemný zápach a krev, objeví se znechucení, u pacientů s nádorem v ostrůvkové zóně je tato emoce zcela ztracena. Je narušena kontrola nad společenským chováním: rámec obecně přijímaných norem a morálky je zničen.

Diagnóza a léčba

Jak zkontrolovat nádor na nádor:

 • Magnetická rezonance. Detekuje nádor na libovolném místě. MRI vizualizuje meningiom jakéhokoli původu a obsahu. Mínus metody představuje vysoké procento falešných odečtů, pokud novotvary obsahují vápenaté usazeniny a krvácení.
 • CT vyšetření. S tím je diagnostikováno více než 90% meningiomů..
 • Angiografie. Metoda ukazuje cévy zásobující nádor krví. Angiografie však hraje podpůrnou roli. Metoda zlata zůstává MRI.

Hlavní léčba je chirurgie. Meningiom je díky svým benigním vlastnostem převážně operabilní nádor. Složitost operace závisí na umístění nádoru a blízkosti funkčních oblastí mozku.

Neoperabilní nádor se považuje za takový, kdy v důsledku stavu nelze provést chirurgický zákrok. V tomto případě je předepsána symptomatická terapie, chemoterapie a radiační terapie..

Chirurgie na hlavě poskytuje prakticky úplné odstranění nádorových příznaků. Úplné odstranění meningiomů obecně snižuje riziko relapsu na 0%. Pokud dojde k relapsu, je předepsán druhý zásah.

Předpověď

Prognóza závisí na stupni malignity: první a druhý stupeň mají pro život příznivou prognózu. Třetí stupeň - nepříznivý.

Prognóza také závisí na složitosti operace a umístění nádoru. Pokud tedy během operace meningiomy frontálního laloku poškodí mozek a vodivé muti, bude nutné dlouhé zotavení a rehabilitace. Proto je zde prognóza určena dovednostmi chirurgů. Obecně platí, že pokud je nádor detekován v raných stádiích, je prognóza vždy příznivá..

První příznaky a příznaky rakoviny mozku - kdy se ozve alarm?

V průběhu uvažované patologie dochází ke zvýšenému dělení a úpravám buněk, které tvoří mozek a jeho složky: nervová vlákna, meningy, krevní cévy. Maligní buňky mohou být také zavedeny do mozku proudem krve nebo lymfy z rakovinných orgánů..

Tento nádor má tendenci růst v okolních tkáních, což negativně ovlivňuje fungování mozkových struktur. Projevuje se to autonomními, psychologickými a intelektuálními poruchami..

Hlavními příčinami rakoviny mozku jsou faktory, které spouštějí vývoj nádoru.?

Přesná příčina dané choroby nebyla dosud stanovena.

 • Zůstaňte v oblasti radioaktivního záření po dlouhou dobu.
 • Práce v podmínkách, které vyžadují pravidelný kontakt s chemickými látkami.
 • Kraniální zranění.
 • Přítomnost podobné patologie v další kin je genetický faktor.
 • Závislost na alkoholu.
 • Použití produktů obsahujících GMO.
 • Kouření.
 • Nemoci, které ovlivňují ochranné funkce těla. Patří mezi ně především HIV..

Video: První známky rakoviny mozku

Riziko vzniku maligního nádoru v mozku se zvyšuje:

 1. Zástupci mužského bol.
 2. Drobní pacienti mladší 8 let.
 3. Osoby po 65.
 4. Ti, kteří spí s mobilním telefonem poblíž jejich hlav.
 5. Likvidátoři tragédie v jaderné elektrárně v Černobylu.
 6. Pacienti, kteří přežili transplantaci vnitřních orgánů.
 7. Chemoterapie jako léčba nádoru bez ohledu na jeho umístění.

Druhy mozkové onkologie a vlastnosti jejich vývoje - stupeň rakoviny GM

Existuje poměrně rozsáhlá klasifikace dané choroby.

1. Zhoubné novotvary jsou v závislosti na lokalitě:

 • Intracerebrální. Jsou diagnostikována v podstatě mozku..
 • Extra mozkový. Rakovinové buňky neovlivňují mozkovou dutinu - ovlivňují její membrány, lebeční nervy.
 • Intraventrikulární. Nádor se šíří do mozkových komor..

2. Na základě etiologie nádorů se rozlišují tyto nádory mozku:

 1. Hlavní. Objeví se v důsledku mutací v buňkách určitých složek, které jsou umístěny uvnitř lebky. Degenerativní změny mohou ovlivnit kosti, nervová vlákna, krevní cévy, které zásobují mozek, šedou hmotu atd. Jsou rozděleny do dvou velkých skupin: gliomy a non-gliomy. Každá z těchto skupin může být reprezentována různými typy zhoubných novotvarů, které budou popsány níže.
 2. Sekundární Vyvíjí se na pozadí metastarizace jiných vnitřních orgánů.

3. Primární mozkové nádory jsou několika typů:

 • Astrocytom. Viníkem této choroby jsou astrocyty - pomocné mozkové buňky. Uvedená patologie je náchylnější k mužům.
 • Oligodendrogliom. Velmi vzácné kvůli transformaci oligodendrocytů.
 • Smíšené gliomy. V praxi je tento typ intracerebrálního nádoru nejčastější. Výzkum vždy potvrzuje přítomnost změněných oligodendrocytů a astrocytů v tomto typu rakoviny..
 • Lymfomy CNS. Rakovinové buňky jsou umístěny v lymfatických cévách uvnitř lebky. Podle studií se tento typ GM nádoru často odehrává na pozadí slabé obrany těla nebo po transplantaci vnitřních orgánů.
 • Hypenomické adenomy. Specifikovaný typ novotvaru je zřídka maligní. Často se vyskytuje u žen a projevuje se poruchami endokrinního systému: obezitou, zvýšeným růstem vlasů, prodlouženým hojením ran atd. U dětí se toto onemocnění projevuje gigantismem.
 • Meningiomy Tvoří se z mutovaných buněk arachnoidální membrány mozku. Mohou způsobit metastázy..
 • Ependymom. Buňky zodpovědné za syntézu mozkomíšního moku procházejí modifikacemi. Přicházejí v několika třídách:
  - Vysoce rozlišené. V parametrech rostou poměrně pomalu, metastázy nejsou pozorovány.
  - Střední rozlišení. Stejně jako předchozí třída nejsou schopny metastazovat, ale nádor roste rychleji.
  - Anaplastický. Rakovinové buňky se dostatečně rychle dělí a vyvolávají výskyt metastáz.

Video: Mozkový nádor. Co dělat, když hlava zvětšuje bolest?

Existují 4 fáze rakoviny mozku:

 1. První. Buňky patologického novotvaru nejsou agresivní, nejsou náchylné k šíření. Vzhledem k mírným příznakům (ztráta síly, mírné závratě) je identifikace dané choroby v této fázi problematická..
 2. Ten druhý. Opravený růst a zvýšená degradace buněk. Patologický proces se účastní blízká tkáň, lymfatické uzliny a krevní cévy. Chirurgické ošetření ne vždy poskytne požadované výsledky..
 3. Třetí. Pacienti si stěžují na těžké a časté bolesti hlavy, závratě a horečku. V některých případech dochází k dezorientaci v prostoru, ke zhoršení kvality vidění. Častým jevem je nevolnost a zvracení. Po vhodných diagnostických opatřeních může lékař rozpoznat nádor jako nefunkční. Obecně je prognóza pro třetí fázi rakoviny mozku špatná.
 4. Čtvrtý. Bolesti hlavy jsou intenzivní, neustále přítomné a je těžké je zastavit léky. Kromě toho jsou pozorovány halucinace, epileptické záchvaty, mdloby. Abnormality ve fungování jater a plic jsou zaznamenány v souvislosti s aktivními metastázami. V této fázi není nádor operován a celá léčba je zaměřena na odstranění symptomů.

Úplně první příznaky a příznaky rakoviny mozku - kdy vydat poplach?

Uvažované onemocnění v raných stádiích se projevuje jako nespecifické příznaky. Podobné příznaky se vyskytují u některých jiných nemocí spojených s fungováním svalové soustavy, centrálního nervového systému a vnitřních orgánů.

Časné příznaky rakoviny mozku

Proto je přítomnost alespoň jedné z níže popsaných stavů příležitostí pro kontaktování lékaře:

 • Nevolnost a zvracení, které nezávisí na době jídla. Pokud zvracení začne krátce po jídle, zvracení bude obsahovat nestrávené kousky jídla. Přítomnost žluči naznačuje, že pacient už dlouho nic nejedl. Hlavním rysem tohoto příznaku je nedostatek úlevy po zvracení, jako je tomu v případě otravy.
 • Noční a / nebo ranní bolesti hlavy, s nimiž si léky proti bolesti nemohou poradit. Když stojí, bolest ustupuje. Pohybem krku, těla se bolest zvyšuje. Jak nádor postupuje, bolest v hlavě se nezastaví..
 • Ztráta schopnosti analyzovat přijaté informace.
 • Problémy s zapamatováním.
 • Poškozená koncentrace.
 • Nedostatečné vnímání událostí.
 • Křeče v nohou. Do tohoto procesu se může zapojit celé tělo a v některých případech člověk ztrácí vědomí při krátkodobém zástavě dýchání.

Symptomatický obraz této patologie je rozdělen do 2 velkých skupin:

1. Mozkové příznaky

Zahrnuty jsou následující podmínky:

 1. Porušení bdělosti a spánkových vzorců. Většinu času, uprostřed bolesti hlavy a slabosti, člověk spí. Probuzení může být vyvoláno pouze touhou jít na záchod. Poté, co se pacient probudil, není schopen navigovat v čase a prostoru, jeho myšlenky jsou zmatené, nerozpozná lidi kolem sebe.
 2. Roztržení hlavy. Po užití diuretik se bolest snižuje, ale zcela nezmizí. Vrchol bolesti padá ráno. To je způsobeno otokem meningů během spánku..
 3. Negativní reakce orgánů vidění na světelné paprsky: slzení, ostré uzavření víček, bolest očí atd..
 4. Závrať. Pacient má pocit „bavlněných nohou“, ve kterém se půda pod nohama zdá měkká a / nebo padá.

První příznaky a symptomy, stádia a léčba rakoviny mozku

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které je obtížné léčit a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - ve čtvrtém stadiu rakoviny mozku, u kterého má pacient závažné příznaky nemoci, je obtížné léčit a prognóza takových pacientů je zklamáním..

V tomto případě lze příznaky, s nimiž může pacient konzultovat lékaře, snadno zaměnit s projevy jiných nemocí. Bolesti hlavy, zvracení a závratě v kombinaci s poruchou zraku jsou tedy charakteristické pro migrénu, hypertenzní krizi. Bolest v hlavě může být také vyvolána osteochondrózou. Proto při léčbě rakoviny mozku hodně záleží na kvalifikaci lékaře, který je konzultován pro diagnostiku - bude schopen včas odhalit nebezpečné příznaky a provést nezbytné vyšetření, které pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkání, ve kterých začal jejich růst. Nádory vyvíjející se z obložení mozku se tedy nazývají menangiomy. Nádory, které se vyskytují v mozkové tkáni, jsou gangliomy nebo astrocytomy, běžným názvem jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - maligní novotvar ovlivňující membránu lebečních nervů.

Gliomy představují 80% zhoubných novotvarů mozku, meningiomy také patří k běžným nádorům, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny nádorů mozku nejsou dobře známy - u 5–10% je rakovina vyvolána dědičnými patologiemi genů, sekundární nádory se objevují, když se metastázy šíří s rakovinou jiných orgánů.

Lze rozlišit následující příčiny rakoviny mozku:

Genetická onemocnění, jako je Gorlinův syndrom, Bournevilleova choroba, Li-Fraumeniho syndrom, tuberkulózní skleróza a poruchy genu APC, mohou způsobit rakovinu mozku.

Oslabený stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů AIDS, zvyšuje pravděpodobnost rakovinových nádorů v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - novotvary arachnoidální membrány mozku. Rasa hraje také důležitou roli - lidé s bílou kůží trpí touto chorobou častěji než jiné rasy..

Vystavení záření a karcinogenům také představuje onkogenní nebezpečí a je rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny mozku. Riziková skupina zahrnuje osoby zapojené do nebezpečných průmyslových odvětví, například do průmyslové výroby plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, s věkem se zvyšuje riziko maligních novotvarů a onemocnění je obtížnější léčit. Děti mají také riziko rozvoje rakoviny, ale typická umístění nádorů se liší: u dospělých rakovina často ovlivňuje výstelku mozku, zatímco u mladších pacientů trpí mozek nebo kmen mozku. V 10% dospělých případů rakoviny mozku nádor ovlivňuje epifýzu a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou výsledkem jiných onkologických procesů v těle - metastázy vstupují do lebky oběhovým systémem a způsobují zhoubné nádory v mozku. Takové nádory se často vyskytují při rakovině prsu a jiných rakovinách..

První známky rakoviny mozku

U nádorových formací mozku existují dva typy symptomů: fokální a mozkový. Mozkové mozky jsou charakteristické pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální mozky závisí na umístění nádoru..

Fokální symptomy mohou být velmi rozmanité, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která postihla nemoc a na funkcích, za které je zodpovědná - paměť, ústní a písemná řeč, skóre atd..

Mezi fokální příznaky rakoviny mozku patří:

Částečné nebo úplné narušení pohyblivosti některých částí těla, narušení citlivosti končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny spojené s osobností - mění se charakter pacienta, člověk se může rychle znervóznit a podráždit, nebo naopak příliš klidný a lhostejný ke všemu, co ho dříve znepokojovalo. Letargie, apatie, citlivost při přijímání důležitých rozhodnutí, která ovlivňují život, impulzivní jednání - to vše může být známkou duševních poruch, ke kterým dochází u rakoviny mozku.

Ztráta kontroly funkce močového měchýře, potíže s močením.

Všechny mozkové nádory jsou charakterizovány běžnými příznaky spojenými se zvýšeným intrakraniálním tlakem, jakož i mechanickým účinkem neoplazmu na různá centra mozku:

Závratě, ztráta rovnováhy, pocit, že se Země pohybuje pod nohama - vznikají spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostické vyšetření;

Bolest v hlavě je často tupá a praská, ale může mít jinou povahu; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako večer nebo po psychoemocionálním stresu, zesíleným fyzickou námahou;

Zvracení - objevuje se ráno a nekontrolovaně se vyskytuje s prudkou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nauzey, která není spojena s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, kvůli kterému je pacient nucen užívat léky, které blokují stimulaci odpovídajících receptorů.

Jiné příznaky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku, které se objevují v pozdějších stádiích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku, „mouchy“ před očima - příznak vyvolaný tlakem nádoru na zrakový nerv, který při absenci včasné léčby může vést k jeho smrti. Obnovení vize nebude možné.

Zmačkání nádoru sluchového nervu způsobuje u pacienta poškození sluchu.

Epileptické záchvaty, které se u mladých lidí náhle vyskytnou, jsou nebezpečným znakem toho, že byste měli okamžitě vyhledat lékaře. Charakteristika druhého a pozdějšího stadia rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních novotvarů z žlázové tkáně, které jsou schopné produkovat hormony. Příznaky v tomto případě mohou být velmi rozmanité, jako u jiných nemocí spojených s hormonální nerovnováhou..

Léze mozkového kmene se vyznačují zhoršeným dýcháním, polykáním, zkresleným čichem, chutí, zrakem. Navzdory závažnosti příznaků, které mohou výrazně snížit kvalitu života a způsobit nefunkčnost a soběstačnost člověka, může být poškození mozku malé a benigní. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, přemístění mozkových struktur, což vyžaduje chirurgický zásah.

Nádory v časové oblasti mozku se projevují vizuálními a sluchovými halucinacemi, nádory v týlní oblasti se vyznačují zhoršeným vnímáním barev.

Diagnóza rakoviny mozku

Mezi typy diagnostiky rakoviny mozku patří:

Osobní vyšetření lékařem. Během počátečního vyšetření lékař požádá pacienta, aby provedl řadu úkolů, které vám umožní identifikovat zhoršenou koordinaci, hmatové a motorické funkce: dotkněte se nosu se zavřenýma očima, hned po otočení kolem sebe podnikněte několik kroků. Neurolog kontroluje reflex šlachy.

MRI s kontrastem je předepsáno, pokud existují odchylky od normy, což vám umožní detekovat rakovinu mozku v rané fázi, určit umístění nádoru a vytvořit optimální léčebný plán.

Proražení mozkové tkáně vám umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň změny tkáně, určit fázi onkologického procesu. Tkáňová biopsie však není vždy možná kvůli nepřístupnému umístění nádoru, takže tato analýza se nejčastěji provádí při odstranění maligního nádoru.

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru krevními cévami zobrazenými na obrázku, pro které je kontrastní látka dříve podána pacientovi. Kraniografie umožňuje určit změny struktury kostí lebky, abnormální depozity vápníku, vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření sestaví lékař individuální léčebný režim.

Fáze rakoviny mozku

Vzhledem k téměř asymptomatickému průběhu onemocnění je obtížné přesně určit stádium rakoviny, zejména proto, že přechod z jednoho stádia do druhého nastává rychle a nečekaně. Obzvláště u rakoviny v mozkovém kmeni. Stádium nemoci je přesně určeno až po postmortální pitvě, proto by se nejmenší projevy patologie měly léčit opatrně od prvních dnů - v posledních stádiích není rakovina přístupná chirurgické léčbě, slabě reaguje na léky a jiné typy terapie.

Rakovina mozku 1. stupně

V prvním stadiu rakoviny je postiženo malé množství buněk a chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností recidivy. V této fázi je však velmi obtížné detekovat vznik rakoviny - příznaky jsou charakteristické pro řadu dalších onemocnění, proto lze rakovinu detekovat pouze pomocí speciální diagnostiky. První fáze rakoviny se vyznačuje slabostí a ospalostí, periodickou bolestí hlavy a závratěmi. Takové příznaky jsou lékařem zřídka konzultovány, protože tyto atributy jsou připisovány oslabené imunitě v důsledku změny klimatu nebo chronických onemocnění..

2. fáze rakoviny mozku

Přechod rakovinného procesu do druhého stadia je doprovázen růstem nádoru, který zachycuje nedaleké tkáně a začíná komprimovat mozková centra. Nebezpečnými příznaky jsou křeče a záchvaty. Kromě toho se u pacienta mohou vyskytnout poruchy trávení - problémy s pohybem střev a periodickým zvracením. V této fázi je nádor stále funkční, ale šance na úplné vyléčení jsou sníženy.

Rakovina mozku fáze 3

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, maligní degenerace buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což znemožňuje chirurgické odstranění nádoru. Chirurgická léčba však může přinést dobré výsledky, pokud je nádor umístěn v temporálním laloku..

Příznaky třetího stadia rakoviny mozku - symptomy druhého stadia se zvyšují, poruchy sluchu, zraku a řeči jsou výraznější, pacient má problémy s výběrem, „zapamatování“ slov, je pro něj obtížné se soustředit, jeho pozornost je rozptýlena a jeho paměť je narušena. Končetiny jsou otupělé, v nich je cítit mravenčení, je narušena pohyblivost paží a nohou. Ve svislé poloze a při chůzi je téměř nemožné udržovat rovnováhu kvůli zhoršené funkci vestibulárního aparátu. Charakteristický příznak pro třetí fázi - horizontální nystagmus - pacient má běžící žáky, i když hlava zůstává nehybná, pacient si toho nevšimne.

Rakovina mozku 4. stupně

Ve čtvrtém stadiu rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor ovlivňuje životně důležité části mozku. Paliativní techniky, radiační terapie a léky se používají ke snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně záleží na stavu imunitního systému pacienta a jeho emoční náladě. Příznaky rakoviny mozku v této fázi jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí během šíření maligního procesu do odpovídajících částí mozku. S nízkou účinností léčby se pacient dostane do kómatu, ze kterého již neopouští.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku?

Pro predikci vývoje nemoci a posouzení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku se používá pojem „pětiletého přežití“. Lidé, kterým byla diagnostikována tato nemoc, jsou hodnoceni bez ohledu na průběh léčby, kterou užívají. Po úspěšné terapii někteří pacienti žijí déle než pět let, zatímco jiní jsou nuceni podstoupit léčebné procedury neustále..

Průměrná míra přežití pacientů s nádory v mozku je 35%. U zhoubných nádorů mozku, z nichž většina jsou gliomy, je přežití asi 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků různých profilů - onkologa, terapeuta, neuropatologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou praktického lékaře nebo neurologa, odkud je pacient předán dalším specialistům k dalšímu vyšetření.

Další léčebný plán závisí na věku pacienta (léčba rakovinových nádorů v mladší věkové skupině 0-19 let, střední a starší se liší). Kromě toho se při sestavování léčebného postupu bere v úvahu celkový zdravotní stav pacienta, typ nádoru a jeho umístění..

Při léčbě onkogenních nádorů mozku se používá radiační terapie, radioterapie a chirurgický zákrok. Nejspolehlivější metodou je operace odstranění nádoru, ale její provedení není vždy možné kvůli nepřístupnému umístění tvorby rakoviny. Chirurgická intervence se zřídka provádí ve třetím a čtvrtém stádiu rakoviny, protože s sebou nese velká rizika a nedává požadovaný výsledek - v této fázi vývoje onemocnění ovlivňuje nádor životně důležité části mozku, je hluboce zakořeněn ve zdravých tkáních a jeho úplné odstranění není možné.

Chirurgická operace

Chirurgické odstranění novotvaru je účinný způsob léčby rakoviny mozku v raných stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Chirurgie se v tomto případě liší od chirurgie břicha, ve které chirurg může zachytit část okolních tkání, aby se zabránilo šíření onkologického procesu..

Během chirurgie mozku musí být dodržena maximální přesnost - další milimetr tkáně poškozené během chirurgických zákroků může stát osobu životně důležitou funkcí. Proto je chirurgická léčba v terminálních stádiích rakoviny neúčinná - odstranění nádoru je zcela nemožné, patologický proces se dále rozšiřuje. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který nádor vyvíjí na sousední oblasti, a léky, radioterapie a chemoterapie zpomalují růst nádoru.

V prvním a druhém stádiu rakoviny, kdy je odstraněn benigní nádor, jsou příznaky onemocnění zcela odstraněny. Pro včasnou diagnózu je proto prognóza pro pacienta příznivá. S těžko dosažitelným umístěním nádoru vyžaduje chirurgický zásah další studie, aby bylo možné přesně určit lokalizaci nádoru. Za účelem klasifikace nádoru a stanovení stadia rakoviny provede lékař tkáňovou biopsii..

Ke snížení poškození tkáně, ke kterému může dojít během chirurgického zákroku, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o chirurgickou operaci, během které je zajištěno vysoce přesné dodání paprsků gama nebo rentgenového záření ve velkých dávkách, aby se zničil nádor. Současně jsou zdravé tkáně minimálně ovlivněny nebo zůstávají neporušené. Možnost použití této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatická, zkracuje rehabilitační období a minimalizuje riziko komplikací po operaci.

Konzervativní nebo léková terapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulziva - snižují příznaky druhého a pozdějších stadií rakoviny, snižují pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky této skupiny zmírňují otok nádorové tkáně, což snižuje mechanický tlak na zdravé oblasti; běžným lékem je dexamethason;

Aby se snížil intrakraniální tlak, může být nutná operace shuntu, jejímž účelem je odstranění přebytečné mozkomíšní tekutiny, jejíž odstranění je obtížné v důsledku stlačení tekutiny nádorem. Kapalina je odstraněna katétrem během komorového posunu - přes plastovou trubici je boční komora spojena s břišní dutinou.

Radiační terapie

Radiační terapie rakovinných nádorů se používá ve dvou případech: pokud je pacient kontraindikován ze zdravotních důvodů nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo recidivě. Chirurgické odstranění novotvaru je neúčinné v pozdních stádiích rakoviny mozku, pak se jako hlavní léčebná metoda používá radiační terapie. Přítomnost průvodních chronických onemocnění, patologických stavů kardiovaskulárního systému může být kontraindikací pro chirurgický zákrok. V jiných případech může být radiační terapie použita ke zničení abnormálních buněk, které mohou po chirurgickém odstranění nádoru vyvolat onkologický proces..

Specialista předepíše dávku záření individuálně, účinek se provádí lokálně, aby se minimalizovalo poškození tkání sousedících s nádorem. Pro radiační terapii je důležité zvážit typ nádoru, jeho umístění a velikost novotvaru. Používají se dvě metody radiační terapie:

Brachyterapie - provádí se během lůžkové léčby; do tkáně tvorby nádoru se zavádí radioaktivní látka, která ji zevnitř zničí. Dávka injikovaného zrna se vypočítá tak, aby se nádor zničil, ale zdravá tkáň zůstane nedotčena.

Vnější radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž je pacient vystaven vysokým dávkám záření po dobu několika minut. Relace se konají pět dní v týdnu, můžete navštívit nemocnici pouze ve stanovenou dobu, pak pacient jde domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní metoda léčby rakoviny, protože její účinek ovlivňuje nejen nádorovou tkáň, ale také ovlivňuje tělo jako celek. Léčebným režimem je lékař, který zahrnuje léky určité skupiny - antimetabolity, léky alkylační skupiny, syntetická antibiotika atd. Léčba se provádí kursem v několika cyklech, mezi nimiž je nutné pauzu. Léky se užívají orálně nebo injekčně nebo prostřednictvím shluku likéru. Po třech nebo čtyřech cyklech si udělejte pauzu, abyste vyhodnotili účinnost léčby.

Nebezpečí chemoterapie spočívá v jejím negativním účinku na orgány vytvářející krev a epitel trávicího traktu.

Endoskopické ošetření

Endoskopická chirurgie je méně traumatická než tradiční metody neurochirurgie, protože se provádí pomocí speciálního vybavení bez širokých řezů. Při normální operaci mozku je přístup prostřednictvím trepanace, během které je kranium otevřeno, což dále poškozuje pacienta a prodlužuje dobu rehabilitace. Endoskopické metody minimalizují poškození nervů a nejmenších krevních cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Takže endoskopická chirurgie se používá k léčbě hydrocefalu u dětí způsobeného kongescí tekutin v mozkových komorách, taková operace se nazývá ventruloskopie. Hypofyzární adenom lze také odstranit endoskopickými metodami, zavedením endoskopických nástrojů nosem - transnasální endoskopií.

Endoskopická chirurgie se také používá pro traumatická poranění mozku, odstranění cyst a hematomů..

Lze rakovinu mozku vyléčit??

Onkologie mozku je nejobtížněji léčitelná, protože kvalita zpracování příchozích a odchozích informací od člověka závisí na nervových buňkách mozkových hemisfér a jejich vzájemných souvislostech. Jednoduše řečeno, pokus zničit rakovinné buňky usnadňuje poškození zdravých buněk, a pokud je lokalizován v mozku, znamená to velké riziko ztráty paměti, inteligence a komunikace mezi různými orgány a svaly..

V tomto ohledu jsou neurochirurgové sofistikovaní vývojem nových metod mikroskopické intervence, aby se toto riziko snížilo, a japonští vědci mezitím našli alternativní způsob boje proti rakovině a dalším nemocem. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče na velmi vysoké úrovni, takže všechny způsoby léčby jsou přísně testovány..

Alternativní medicína v Japonsku není způsob, jak vydělat naivní a naivní pacienty v beznadějné situaci, ale pokus v praxi prokázat, že vše geniální je jednoduché, a dokonce i složitá onemocnění lze překonat pomocí zdrojů samotného lidského těla..

Již před 10 lety začalo Japonsko zkoušet účinky atomového vodíku na člověka s cílem vytvořit univerzální zdravotnický prostředek. V roce 2011 začaly experimenty ve Výzkumném ústavu pro rakovinu v Osace, který potvrdil vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku u různých nemocí, včetně rakoviny mozku a dokonce metastáz.

Rychlost léčby atomovým vodíkem samozřejmě není srovnatelná s chirurgickým zákrokem, ale v důsledku experimentů vědci zjistili, že za 5 měsíců pravidelných postupů se nádor v mozku může zmenšit na malou velikost a v budoucnu zcela odstranit, což dokazují jasně prokázané rentgenové a magnetické rezonance.

Technologie, podle které se terapie provádí, je založena na sovětské experimentální metodě léčení virových a bakteriálních chorob zahřátím těla na teplotu 41 až 42 stupňů, aby se izoloval speciální protein tepelného šoku (angl. Heat Shock Protein), který pomáhá rakovinovým buňkám najít T-zabíjející lymfocyty a další změny v těle. Významnou nevýhodou této metody, díky níž byla veškerá práce zastavena, je vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Japonci používají nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje při elektrolýze vody.

Kombinací takzvaného „aktivního vodíku“ s umělou hypertermií je možné tělo pacienta zahřát na 41,5–41,9 ° C bez zdravotních následků. Kromě toho lze takový postup provést u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, protože většina pacientů s onkologií jsou právě lidé ve věku.

Zařízení vyrobené pro tento postup v Japonsku je pohodlné křeslo uzavřené ve vysoké koupelně. Pacient sedí v křesle, voda s ORP -560 mV se shromažďuje v lázni. Voda se postupně zahřívá. Pacientovi je v závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech přiřazen čas strávený v takové komoře (až 20 minut).

Takový druh relaxace je stále k dispozici pouze Japoncům na specializované klinice, takže stojí za zmínku speciální lázeňské tobolky, které aktivují vodu až do -150-200 mV a umožňují vám léčit vaše tělo doma.

Přednáška Jurije Andreyeviče Frolova: ufrolov.blog

Autor článku: Bykov Evgeny Pavlovich | Onkolog, chirurg

Vzdělávání: promoval na rezidenci v Ruském vědeckém onkologickém centru pojmenovaném po N. N. Blokhin "a získal diplom ve specializaci" Onkolog "

Jak identifikovat mozkový nádor

Mozkový nádor je heterogenní maligní nádor v lebce. Projevuje se v důsledku abnormálního tlaku buněk, které byly složkami mozkové tkáně (gliové buňky, neurony, oligodendrocyty, astrocyty, ependymální buňky), krevních cév mozku, lymfatické tkáně, meningů, nervů v mozku, žlázových formací mozku (žlázová žláza a hypofýza), které vznikly orgánové metastázy.

Příčiny mozkového nádoru

První nádory v mozku se vyvíjejí z různých typů mozkové tkáně, gliových buněk a dalších typů buněk. Mitotická rakovina mozku je šíření špatných buněk do mozku z orgánů. Důvody „transformace“ zdravých buněk na rakovinné buňky a jejich metastázy nebyly studovány.

U lidí s rizikovým faktorem je větší pravděpodobnost onemocnění. Lidé s rizikovými faktory, jako jsou chemici pracující v ropné rafinérii, gumárenští pracovníci a balzamování, mají vysokou míru rakoviny mozku.

V rodinách může mít několik členů rakovinu mozku, role dědičnosti nebyla prokázána jako příčina vývoje tohoto typu nádoru. Jako příčiny rakoviny mozku byly navrženy další rizikové faktory, včetně HIV, záření, kouření..

Jak identifikovat rakovinu mozku?

Všechny mozkové nádory hlavy lze rozdělit podle příznaků.

Hlavní zaměření:

 • mimo lidský mozek (nádorové metastázy);
 • uvnitř mozku.

Určete typ rakoviny mozku podle složení buněk:

 • neuroepiteliální nádory (astrocytom, gliom, ependymom). Vývoj se provádí z mozkové tkáně, tvoří asi 60%;
 • nádory membrán (meningiom). Jejich vývoj pochází z mozkové tkáně;
 • nádory hypofýzy (hypofyzární adenom). K tvorbě formací dochází z hypofyzárních buněk;
 • neuromy (nádory lebečních nervů). Objevují se podél lebečních nervů;
 • metastázy z ložisek umístěných mimo mozek. Mohou se objevit v mozku ze zbytku ložisek v těle metastázami;
 • nádory dysembryogenetické. Objevuje se během embryogeneze, což je vzácný, ale zároveň závažný typ patologie.

Klinika

Klinická detekce nádorů lokalizovaných v mozku je ve většině případů určena jejich přítomností v omezeném objemu lebeční dutiny..

Zničení nebo stlačení mozkové tkáně hlavy v místě vzniku (v důsledku klíčení nádoru) způsobuje fokální nebo primární symptomy. Jak nemoc postupuje, mohou nastat mozkové příznaky, které jsou způsobeny intrakraniální hypertenzí a zhoršenou hemodynamikou.

Fokální příznaky

Přítomnost mozkového nádoru může být určena vybranými příznaky. Jaké mohou být příznaky takové malignity v mozku?

Senzorické poškození

Schopnost vnímat vnější dráždivé látky, které se mohou pokožce uvolnit - taktilní, bolestivé, termální - zcela zmizí nebo klesá. Schopnost určit prostorové uspořádání částí vlastního těla může zmizet. Například, pokud pacient zavře oči, nemůže říct, zda otočí ruku dlaní nahoru nebo dolů..

Poruchy pohybu (ochrnutí)

V důsledku poškození drah, které mohou přenášet motorické impulzy, dochází ke snížení svalové aktivity. V závislosti na tom, kde se nádor nachází, se celkový obraz léze může lišit. Může se vyskytovat na oddělených částech těla a částečně nebo úplně ovlivnit kmen a končetiny.

V případě narušeného přenosu motorických impulsů z mozkové kůry začíná nastávat paralýza centrálního typu. Jinými slovy, signál přichází ze míchy do svalů, jsou v hypertoničnosti, ale zároveň kontrolní signály mozku hlavy nemohou dosáhnout míchy, je nemožné provádět libovolné pohyby.

Pokud byla ovlivněna míše, periferní ochrnutí se vyvíjí, signál z mozku jde do míchy, ale ta ji nedokáže přenést na svaly, svaly jsou v hypertonicitě.

Epileptické záchvaty

Objevují se křečové záchvaty, které jsou důsledkem vzniku fokusu stagnující excitace v mozkové kůře.

Poruchy řeči a sluchu

V případě poškození sluchového nervu dochází ke ztrátě schopnosti přijímat signál ze sluchových orgánů. Pokud je ovlivněna ta část mozkové kůry, která je zodpovědná za rozpoznávání řeči a zvuku, všechny zvuky, které mu jsou přineseny, se stanou pro pacienta nesmyslným.

Zrakové postižení, rozpoznávání textu a objektů

Pokud je maligní formace v oblasti čtyřnásobného nebo zrakového nervu, pak osoba zažívá částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. To je způsobeno neschopností vyslat signál z sítnice do mozkové kůry. Pokud jsou ovlivněny ty oblasti mozkové kůry, které jsou zodpovědné za analýzu obrazu, mohou nastat různé poruchy - od nedostatku schopnosti vnímat signály, které přicházejí k neschopnosti rozpoznat věci a porozumět řeči.

Porucha řeči písemná a ústní

Pokud se léze nachází v oblasti mozkové kůry, která je zodpovědná za ústní a psanou řeč, dojde k jejich úplné ztrátě. Takový proces je postupný a začíná se zintenzivňovat s růstem nádoru - nejprve pacient mluví nezřetelně, rukopis se může změnit, změny se stávají neschopností vnímat řeč a rukopis se mění v zubatou linii.

Poruchy vegetace

Příznaky mozkového nádoru se mohou objevit ve formě únavy, slabosti, pacient není schopen vstát rychle, začíná závratě, kolísání krevního tlaku a puls. Je to především kvůli narušení kontroly nad stavem krevních cév a vlivu nervu vagus.

Hormonální problémy

Hormonální pozadí se může mezi příznaky změnit, je třeba poznamenat, že kolísání hladiny všech hormonů závisí na hypofýze a hypotalamu..

Zhoršená koordinace

Pokud je léze v oblasti středního mozku a mozečku, lze pozorovat koordinační poruchu, dochází ke změnám chůze, osoba bez kontroly zraku již nemůže provádět přesné pohyby. Například může chybět, pokud se pokusí dosáhnout špičky nosu se zavřenýma očima, nemůže odolat Rombergovu pozici.

Psychomotorické poruchy

Při narušení pozornosti a paměti se pacient stává podrážděným, rozptyluje se a dochází ke změnám v charakteru. Závažnost příznaků závisí na umístění a velikosti postižené oblasti. Seznam symptomů se může lišit, od záměny po úplnou ztrátu orientace v čase, sobě a prostoru..

Halucinace

Tyto halucinace jsou zpravidla elementární - pacient slyší monotónní zvuky, vidí záblesky světla, je schopen cítit silné pachy. Tyto halucinace zpravidla nejsou schopny přenášet sémantické zatížení, pokračují po dlouhou dobu, aniž by se měnily nebo zastavovaly..

Mozkové příznaky

Mozkové příznaky se nazývají příznaky, které se objevují se zvýšením intrakraniálního tlaku, kompresí hlavních mozkových struktur.

Bolesti hlavy

Hlavním rozlišovacím znakem onkologických onemocnění mozku je vysoká intenzita a stálá povaha bolesti hlavy, neschopnost zastavit ji bez použití narkotických analgetik. Reliéf může snížit intrakraniální tlak.

Zvracení (bez ohledu na jídlo)

K zvracení centrální geneze dochází zpravidla v důsledku expozice zvracení, které se nachází ve středním mozku. Pacient se neustále obává zvracení a nevolnosti, při změnách intrakraniálního tlaku dochází k zvracení. Někdy pacient nemůže vzít jídlo a někdy pít vodu v důsledku zvýšené aktivity zvracení. Jakýkoli cizí předmět, který je v kořeni jazyka, způsobuje zvracení..

Závrať

Může začít kvůli stlačení mozečku. V práci vestibulárního analyzátoru dochází k narušení, pacient začíná pociťovat závratě centrálního typu, horizontální typ nystagmu a často existuje pocit, že se zůstává nehybný a pohybuje se v jednom nebo druhém směru. Závratě mohou být způsobeny zvýšením nádoru, což vede ke zhoršení přísunu krve do mozku hlavy..

Důvody

Rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku mozkového nádoru:

 • chemické látky;
 • ozáření;
 • dědičnost;
 • stáří. Mozkový nádor je pozorován u lidí starších 45 let (v dětství se vyskytuje meduloblastom);
 • závod. Mozkový nádor se vyskytuje u lidí evropské rasy (meningiom je charakteristický pro lidi černošské rasy).

Diagnostika

Rentgenové vyšetření mozku a lebky neposkytuje informace pro diagnostiku maligních nádorů (s výjimkou některých variant adenomu hypofýzy a meningiomu). Jakýkoli typ nádoru lokalizovaný v mozku lze vidět pomocí zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) nebo počítačovou tomografií (CT). S jejich pomocí můžete určit jejich přesnou polohu a velikost. K objasnění typu nádoru nalezeného na MRI nebo CT budou nutné další studie.

Výskyt nádorů může vést ke změně množství hormonů v krvi, ale u některých formací to není charakteristické. Pro určení typu nádoru a rozhodnutí, zda je maligní, by měla být provedena biopsie (odebrání malé částice nádoru a jeho vyšetření pomocí mikroskopu).

Identifikujte maligní buňky vyšetřením mozkomíšního moku získaného při lumbální punkci pod mikroskopem. Nemůžete provést vpich, pokud máte podezření na výrazné zvýšení intrakraniálního tlaku, náhlé změny tlaku mohou vést k zaklínění - jedna z nebezpečných komplikací rakoviny mozku.

Během klínování vede zvýšený tlak k vtlačení do otvoru mozkové tkáně, což má za následek stlačení spodní části mozku - trupu. To vede k narušení životně důležitých funkcí, které řídí: snížení krevního tlaku a srdeční frekvence, problémy s dýcháním. Pokud se situace nenapraví, osoba upadne do kómatu a skončí smrtí.

Biopsie může být provedena během operace, při které je odstraněna část nádoru nebo celý nádor. Nádor je často hluboko v lidském mozku a chirurg ho nemůže odstranit. Biopsie se provádí pomocí speciálního zařízení, které vám umožní poskytnout trojrozměrný obraz, sledovat polohu jehly potřebné k odebírání buněk z nádoru.

Zotavení po léčbě

Jedním ze stupňů zotavení může být rehabilitace, protože mozkové nádory se mohou objevit v těch částech, které jsou zodpovědné za kontrolu myšlení, zraku, řeči a motorických schopností. Mozek se někdy dokáže zotavit sám po léčbě nádoru nebo poranění, ale vyžaduje to trpělivost a čas.

Rehabilitace kognitivních funkcí vám umožní vyřešit problém ztráty nebo obnovit dříve ztracené kognitivní schopnosti. Fyzioterapie vám umožní vyrovnat se s obnovou ztracené svalové síly nebo motorických schopností. Provedení obnovy postižení může pacientovi pomoci po návratu do normálního životního stylu po léčbě nádorů v mozku.

Jaký je výsledek?

V současné době medicína dosud není schopna jednoznačně říci, co způsobuje rakovinu mozku, a to ani u mladých lidí. Dnes existuje mnoho teorií, jedna je hormonální příčina, orální kontraceptiva, těhotenství, stimulace produkce vajec pro IVF.

Odborníci považují onkologii - civilizační nemoc, vše, na co je člověk zvyklý, má špatný vliv na zdraví.

Přečtěte Si O Závratě