Hlavní Infarkt

Rakovina mozku: příznaky a příznaky. První známky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku nejsou vždy zřejmé a nesporné a často se, zejména v raných stádiích, vůbec neprojevují. Například u hypofyzárního nádoru lze skutečnou příčinu odhalit až po smrti pacienta.

Ale i když se projevují příznaky vyvíjející se zhoubné nádory v mozku, pak jsou tyto projevy velmi rozmanité a nespecifické. Často jsou podobné příznakům jiných patologií. I když jejich včasné rozpoznání může zachránit život pacienta a pomoci mu výrazně ušetřit na léčbě.

Dejte si pozor na příznaky rakoviny mozku

Jak již bylo zmíněno dříve, příznaky rakoviny se mohou překrývat s projevy například mrtvice, migrény nebo otřesu. Pokud se tedy objeví jedna nebo dvě z nich a po krátké době zmizí, pak to nelze považovat za signál přítomnosti nádoru. Pokud se však objeví nějaké příznaky a připojilo se k nim několik dalších, měli byste okamžitě vyhledat lékaře pro diagnostické vyšetření.

Časté příznaky maligního mozkového nádoru:

 1. Jedním z nejvýraznějších příznaků je bolest hlavy, která se stává akutnější z jakékoli fyzické námahy. Ale mimochodem, u poloviny pacientů s rakovinou zpočátku úplně chybí.
 2. Závratě může být také příznakem novotvaru, pokud k němu dojde bez ohledu na polohu pacienta a dlouho nezmizí. Zpravidla se to vysvětluje změnami hypofýzy nebo zvýšením intrakraniálního tlaku způsobeného nádorem.
 3. Rovněž je rozšířen pocit „bavlny“ v kloubech a končetinách. V počátečním stádiu se tento příznak obvykle projevuje jako slabost, ale s vývojem nemoci může být pozorována částečná paréza nebo ochrnutí končetin..
 4. Zrakové poškození lze také považovat za známky doprovázející rakovinu mozku. V tomto případě se projevují ve formě skvrn vznášejících se před očima, mouchami a také bolestivostí v zrakovém nervu. Často se může objevit brzký nystagmus..
 5. Problémy se sluchem by také měly upozornit. Vyskytují se ve formě zvonění v uších nebo nevysvětlitelné jednostranné hluchoty..

Ke všemu výše uvedenému můžete přidat nepřiměřené změny v pulzu, pokles tlaku, bledost nebo vzhled těžkých skvrn na kůži a také potení..

Neurologické projevy rakoviny

První příznaky rakoviny mozku se mohou projevit jako neurologické a mentální poruchy, vyjádřené apatií, které lze nahradit krátkodobou euforií, bez příčinné agrese a ztrátou paměti. Často se k nim přidávají zmatky, poruchy orientace v čase a prostoru, různé projevy změn osobnosti, vizuální nebo sluchové halucinace..

A s poškozením hlubokých částí mozku mohou být také detekovány rychle rostoucí známky úplné dezorganizace lidské duševní činnosti.

Jak se projevují léze různých částí mozku

Příznaky rakoviny mozku se objevují odlišně v závislosti na tom, která část je ovlivněna. Pokud nádor ovlivňuje hypofýzu nebo kmen, obvykle to způsobuje nedostatečnou koordinaci. Schopnost výrazně se soustředit, navíc může mít pacient zřetelné dvojité vidění. Dalším příznakem je neschopnost určit vzdálenost k subjektu a nejistota chůze.

V některých případech se rakovina mozku projevila bolestí při polykání, potížemi s pohybem jazyka, poškozenými obličejovými svaly nebo jejich parézou.

Pokud je mozek poškozen, může se k výše uvedeným příznakům přidat nevolnost, zvracení, křeče v zadní části hlavy a nystagmus..

Rakovina mozku: příznaky a známky poškození dočasných laloků

Jeden nebo oba dočasné laloky zasažené rakovinným nádorem mohou u pacienta způsobit sluchovou agnosii, duševní poruchu (pacient nerozumí tomu, co bylo řečeno, psát pod diktátem, číst, řeč je narušena). Přítomnost nádoru v těchto lalocích také způsobuje amnézii, bezpříčinný strach a vzrušení. Pacient může být depresivní.

Příznaky rakoviny mozku se v tomto případě mohou projevit silnými bolestmi hlavy, narušením chuti a čichovými pocity. Pacient je často mučen bezdůvodným omdlením.

Lézie mediálních sekcí v časové oblasti se mohou projevit také ve formě afektivních poruch, jako je exaltace nebo kauzální úzkost, a také stav deja vu..

Příznaky nádoru v týlní oblasti mozku

V případě poškození týlní části se zpravidla objevují příznaky naznačující rakovinu mozku v zrakovém postižení, protože právě zde jsou umístěna centra, která opravují jeho funkce. Pokud tedy má pacient v jakémkoli oku ostrou ztrátu dioptrií, v kombinaci s dalšími rušivými příznaky, musí být vyšetřen.

Ale agnosie (porušení procesu rozpoznávání) se může také připojit ke zhoršení zraku, to znamená, že člověk přestane rozpoznávat barvu, písmena nebo předměty. Porucha rozpoznávání písmen zase způsobuje porušení dopisu.

Samostatně lze zmínit poruchy orientace v místnosti nebo na ulici, problémy s používáním obvodů, map nebo hodinek.

V případě poškození parieto-týlní části mozku na hranici s dočasnými laloky má pacient také porušení vzpomínek na slova, která označují objekty.

Příznaky porážky parietálního laloku

Příznaky rakoviny mozku s poškozením parietálního laloku, který je zodpovědný za vnímání a reprodukci řeči, u pacienta jsou projeveny v rozporu s těmito funkcemi (tzv. Afázie).

Kromě toho je detekována porucha koordinace pohybů, pacient nemůže objekt rozeznat dotykem. Je to způsobeno poškozením sekundárních kortikálních polí ve výše zmíněném mozkovém laloku, což vede ke zhroucení možnosti analyzovat pocity plynoucí do kůry parietálního laloku při dotyku, jakož i oslabením myšlenky taktilního obrazu tohoto subjektu. V medicíně se tento stav nazývá astereognosy..

Mimochodem, první známky rakoviny mozku v parietálním laloku se mohou projevit také porušením koncepce vlastního těla - jeho „vzorcem“, který je někdy vyjádřen podvodným pocitem přítomnosti několika končetin nebo „cizí“ ruky, jakož i zvýšením či snížením v některé části těla..

Jak jsou nádory čelního laloku mozku

Čelní část mozku reguluje inteligenci, řídí proces provádění jedné nebo druhé akce a také schopnost člověka rozhodovat. Proto nádor různých oddělení tohoto laloku mozku může okamžitě ovlivnit duševní stav pacienta.

Může se jednat například o tzv. Motorickou konzervaci (pacient se nemůže zastavit včas a pokračovat v činnosti). Takže, když je požádán o nakreslení kruhu, osoba s rakovinou mozku (známky poškození jeho přední části) nakreslí celou přadenu kruhů. Proces psaní se pro něj také stane problémem, zejména v případě psaní písmen sestávajících z homogenních prvků (například fráze „psací stroj mishin“)..

Řeč takového pacienta je velmi ochuzená, ztichne, a někdy naopak příliš podrobně. Emoční stav člověka se často stává neadekvátní, charakterizovaný psychomotorickou agitací. Kromě toho může být pacient dezorientován v čase, místě a dokonce i ve své vlastní osobnosti.

Několik slov o příznacích rakoviny mozku

Počet pacientů s diagnózou rakoviny mozku, příznaky, příznaky, které jsme v článku zkoumali, se každoročně zvyšuje o jednu třetinu. Důvodem může být špatná dědičnost a dopad přísných podmínek prostředí. Ale bez ohledu na to, co způsobuje vývoj zhoubného novotvaru, člověk nemůže ignorovat známky svého vzhledu.

Netrpí konstantními bolestmi hlavy! Zvláštní pozornost věnujte, pokud:

 • bolest hlavy je zvláště závažná, prodloužená a intenzivní;
 • bolest je doprovázena dalšími příznaky (nevolnost, zvracení, ztráta zraku, změny sluchu, zhoršená koordinace);
 • bolest je vyjádřena pouze na jedné straně hlavy a trvá nejméně dva týdny.

Kromě toho nepřestávejte na konzultaci s jedním lékařem. Pokud máte podezření, že diagnóza byla nedostatečná nebo povrchní, kontaktujte jiného specialistu. V těchto případech je vždy lepší hrát bezpečně, protože teprve potom se rakovina mozku, jejíž příznaky a příznaky již znáte, pro pacienta nestane větou.!

První známky mozkového nádoru

První příznaky nádoru na mozku se snadno zaměňují s příznaky jiných, méně nebezpečných chorob. Proto je velmi snadné vynechat začátek vývoje mozkové onkologie. Řekneme vám, jak tomu zabránit..

V Rusku je ročně detekováno asi 34 000 případů mozkového nádoru. Stejně jako jiné nemoci se stává mladším. Faktem je, že první známky mozkového nádoru se podobají únavě, depresi a úzkostným poruchám. A se stížnostmi na bolest hlavy, nespavost a ztrátu pozornosti se obvykle doporučuje vzít si dovolenou a nečinit MRI, zejména v mladém věku. Proto je tak snadné opomenout nástup nemoci..

První příznaky novotvarů

První příznaky nemoci nedávají jasný obraz - jsou velmi podobné příznakům mnoha jiných nemocí:

 • nevolnost. Bude přítomna bez ohledu na to, kdy jste naposledy jedli. A na rozdíl od otravy se zdravotní stav po zvracení nezlepší;
 • silná bolest hlavy, zhoršená pohybem a oslabením ve svislé poloze;
 • křeče a epileptické záchvaty;
 • zhoršená pozornost a poškození paměti.

Přítomnost nádoru je indikována kombinací těchto příznaků. Je pravděpodobné, že se objeví z jiných důvodů nezávisle na sobě, ale to je dost vzácné.

Právě v této fázi je nejsnadnějším způsobem vyléčení nádoru. Bohužel jen málokdy bere tyto příznaky vážně.

První mozkové příznaky nádoru

Když se vyvine druhá fáze nemoci, jsou meningy vzrušené a zvyšuje se intrakraniální tlak. V důsledku toho dochází k mozkovým změnám..

Nádor tlačí na mozek a ovlivňuje jeho funkci..

V této době je léčba stále úspěšná, ale trvá déle a obtížněji. Příznaky druhé fáze již nejsou tak snadno zaměňovány s příznaky jiných nemocí:

 • citlivost je ztracena v určitých částech těla;
 • dojde k náhlému závratu;
 • svaly oslabují, častěji na jedné straně těla;
 • hromadí se únava a ospalost;
 • zdvojnásobí se v očích.

Současně se zhoršuje celkové zdraví, pokračuje ranní nevolnost. To vše se projevuje u pacienta, bez ohledu na to, v jaké části mozku se nachází novotvar..

Příznaky však můžete stále zaměňovat - jsou stejné jako u epilepsie, neuropatie nebo hypotenze. Pokud tedy narazíte na tyto příznaky, nespěchejte na paniku. Ale ujistěte se, že jít k lékaři - neznámý nepřinesl prospěch nikomu. Ano, as takovými příznaky by neměl být žert.

Fokální příznaky nádorů v raných stádiích

Pokud se objeví mozkové příznaky v důsledku poškození celého mozku a ovlivňují pohodu celého organismu, pak fokální příznaky závisí na místě léze. Každá část mozku je zodpovědná za své funkce. Různé sekce jsou ovlivněny v závislosti na umístění nádoru. Příznaky nemoci se tedy mohou lišit:

 • narušení citlivosti a znecitlivění určitých částí těla;
 • částečná nebo úplná ztráta sluchu nebo zraku;
 • poškození paměti, zmatek;
 • změna inteligence a sebevědomí;
 • zmatek řeči;
 • hormonální nerovnováha;
 • časté změny nálad;
 • halucinace, podrážděnost a agresivita.

Příznaky mohou naznačovat, ve které části mozku je nádor umístěn. Takže ochrnutí a křeče jsou charakteristické pro léze čelních laloků, ztrátu zraku a halucinace - týlní. Postižené mozeček povede ke zhoršení jemných pohybových schopností a koordinace a nádor v temporálním laloku povede ke ztrátě sluchu, ztrátě paměti a epilepsii..

Diagnostika podezření na mozkový nádor

I obecný nebo biochemický krevní test může nepřímo naznačovat přítomnost nádoru. Pokud však existuje podezření na novotvary, jsou předepsány přesnější analýzy a studie:

 • elektroencefalografie ukáže přítomnost nádorů a ložisek konvulzivní aktivity mozkové kůry;
 • MRI mozku ukáže ohnisko zánětu, stav cév a nejmenší strukturální změny v mozku;
 • CT mozku, zejména s použitím kontrastní tekutiny, pomůže určit hranice léze;
 • analýza mozkomíšního moku - tekutina z mozkových komor - ukáže množství bílkovin, složení buněk a kyselost;
 • vyšetření mozkomíšního moku na přítomnost rakovinných buněk;
 • biopsie nádoru pomůže pochopit, zda je benigní nebo maligní.

Kdy zazní alarm?

Protože se první příznaky mozkového nádoru mohou objevit iu relativně zdravých lidí, měli byste s nimi zacházet rozumně: neignorujte, ale nepropadejte panice dopředu. V každém případě by měl být konzultován lékař, ale je obzvláště důležité, pokud máte:

 • existují všechny časné příznaky novotvaru (únava, bolesti hlavy atd.);
 • došlo k poranění hlavy nebo iktu;
 • zatížená dědičnost: někteří příbuzní trpěli rakovinou.

Během vyšetření vás může kterýkoli lékař odkázat na neurologa, který má podezření na nádor nepřímými příznaky. Oftalmolog kontrolující intrakraniální tlak a endokrinolog po krevním testu na hormony. Pozorný lékař bude věnovat pozornost i řeči a koordinaci. Neignorujte takové tipy: je lepší navštívit neurologa a ujistit se, že jste zdraví, než přeskočit vývoj onemocnění.

Rakovina mozku

Podle statistik jsou nádory mozku a nervového systému na 10. místě mezi příčinami úmrtnosti dospělých. Existuje mnoho typů mozkových nádorů - pouze asi 40. Mezi nimi jsou benigní i maligní.

Primární a sekundární mozkové nádory

Nádor se nazývá primární, pokud původně vznikl v mozku. Ve skutečnosti bude tento typ rakoviny diskutován v tomto článku. Sekundární nádory jsou metastázy v mozku, které se rozšířily z jiných orgánů. Nejčastěji rakovina močového měchýře, mléčné žlázy, plíce, ledviny, lymfom, melanom metastazují do mozku. Ohniska v nervovém systému se často nacházejí v lymfomech. Sekundární mozkové nádory jsou mnohem častější než primární.

V závislosti na typu buněk, které tvoří gliomy, se dělí na astrocytomy, oligodendrogliomy, ependymomy.

Proč se nádory objevují v mozku??

Přesné příčiny maligních nádorů mozku a dalších onkologických onemocnění nejsou známy. Existuje mnoho rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku nemoci:

Nádor se může objevit v každém věku, ale starší lidé jsou často nemocní.

Rizika se zvyšuje u lidí, kteří byli vystaveni ionizujícímu záření. To je nejčastěji spojeno s radiační terapií u jiných onkologických onemocnění. V průběhu studií nebylo nalezeno žádné spojení mezi nádory mozku a zářením z elektrických vedení, mobilních telefonů, mikrovlnných troueb.

Určitou roli hraje dědičnost. Pokud vaši blízcí příbuzní trpěli maligními nádory mozku, zvyšuje se také vaše riziko..

Muži onemocní častěji než ženy.

Existuje názor, že riziko onemocnění se zvyšuje při častém kontaktu s toxickými látkami: pesticidy, rozpouštědla, vinylchlorid, některé kaučuky, ropné produkty. Neexistují však žádné vědecké důkazy.

Příčinný původce infekční mononukleózy, virus Epstein-Barrové, je spojen se zvýšeným rizikem mozkového lymfomu. U některých nádorů byly detekovány cytomegaloviry - jejich role zůstává studována..

Role kraniocerebrálního traumatu a těžkého stresu není zcela jasná. Mohou to být také rizikové faktory, ale to ještě nebylo prokázáno..

Přítomnost jednoho nebo několika rizikových faktorů nezaručuje, že u člověka bude diagnostikován nádor na mozku. Někdy se u lidí, kteří nemají žádné rizikové faktory, vyvine nemoc..

Vývoj zhoubných nádorů mozku

Primární nádory vznikají přímo v mozku nebo ve strukturách, které jsou poblíž:

 • Mozkové membrány.
 • Lebeční nervy.
 • Hypofýza (šišinka).

Obecným mechanismem vývoje nádorů v mozku je to, že se objevují „nepravidelné“ buňky, ve kterých dochází k mutaci DNA. Některé mutace vedou k tomu, že buňky se nekontrolovatelně množí, vyvíjejí ochranu proti imunitě a přirozený mechanismus buněčné smrti.

Jaké jsou příznaky nádorů na mozku??

Symptomy jsou nespecifické, připomínají projevy jiných nemocí. Je důležité dávat pozor na své zdraví. Musíte věnovat pozornost všem novým, netypickým příznakům. Jejich výskyt je příležitostí navštívit lékaře a nechat se zkontrolovat.

Nejčastější příznaky maligních nádorů mozku:

 • Bolesti hlavy, zejména pokud se poprvé objevily nebo se lišily od dřívějších, pokud se více a více obtěžují a zesilují.
 • Nevolnost a zvracení bez zjevného důvodu.
 • Porucha zraku: ztráta ostrosti, dvojité vidění, porucha periferního vidění.
 • Křečové záchvaty, které se objevily poprvé.
 • Necitlivost, narušený pohyb v určité části těla.
 • Porušení řeči, paměti, chování, osobnosti.
 • Ztráta sluchu.
 • Chvějivá chůze, nevyváženost.
 • Únava, neustálá slabost, ospalost.

Všechny tyto příznaky souvisejí se skutečností, že nádor roste a komprimuje mozek. Projevy v konkrétním případě budou záviset na tom, jaké rozměry má fokus, kde se nachází, jaké části mozku se nacházejí v sousedství.

Jak jsou diagnostikovány nádory mozku?

Obvykle se člověk, který se začíná obtěžovat příznaky z výše uvedeného seznamu, obrátí na neurologa. Doktor naslouchá pacientovým stížnostem, kontroluje reflexy, sílu a citlivost svalů, snaží se detekovat neurologické příznaky a známky narušeného fungování určitých částí nervového systému. Pokud si pacient stěžuje na zrakové nebo sluchové postižení, je předán ke konzultaci s oftalmologem, ORL lékařem.

Nejlepší ze všeho je, že nádory a jiné formace v mozku mohou být detekovány zobrazováním magnetickou rezonancí, včetně jeho modifikací:

 • Kontrastní MRI.
 • Funkční MRI pomáhá vyhodnotit aktivitu určité oblasti mozku.
 • Perfusion MRI - studie se zavedením kontrastního média do žíly, umožňuje vyhodnotit průtok krve v mozku.
 • Magnetická rezonanční spektroskopie pomáhá vyhodnotit metabolické procesy v určité části mozku.

Abychom rozlišili benigní nádor od maligního a vyhodnotili stupeň malignity, pomáhá biopsie - odebrání kusu tkáně s následným vyšetřením pod mikroskopem. Biopsii lze provést pomocí jehly pod kontrolou CT nebo MRI..

Léčba nádorů mozku

Výběr léčebných metod závisí na typu, velikosti, umístění nádoru, zdravotním stavu pacienta. Aplikujte chirurgii (včetně radiochirurgie), radiační terapii, chemoterapii, cílenou terapii.

Chirurgická operace

Některé nádory mají výhodnou polohu a lze je snadno oddělit od zdravých tkání - v takových případech se uchýlit k chirurgické léčbě. Pokud je fokus umístěn v blízkosti důležitých struktur mozku, je hluboký a nepřístupný, lékař se může pokusit odstranit část mozkového nádoru. To často pomáhá zmírnit příznaky..

Stereotaktická radiochirurgie

Radiosurgická léčba se striktně nevztahuje na chirurgické techniky. Je to spíše forma radiační terapie. S ním můžete odstranit malé nádory mozku. Pokud vysvětlíte jednoduchými slovy, podstatou metody je, že tělo pacienta je ozářeno ze všech stran malými dávkami záření. Všechny paprsky se sbíhají v místě, kde je zaostřeno, obdrží velkou dávku, která ji zničí. Okolní zdravá tkáň zůstává nedotčena..

Existují různá nastavení stereotaktické radiochirurgie, jedním z nejpopulárnějších v Rusku je gama nůž.

Radiační terapie

U mozkových nádorů se používají různé modifikace radiační terapie. Můžete ozářit zaměřovací zaměření nebo celý mozek. Druhou možností je sekundární rakovina s cílem zničit všechny možné metastázy..

Chemoterapie

Z chemoterapeutických léků na mozkové nádory se nejčastěji používá temozolomid (Temodar). Existují další. Hlavní indikace pro chemoterapii:

 • Po chirurgické léčbě (adjuvantní chemoterapie) zabít zbývající nádorové buňky a zabránit recidivě.
 • Při recidivě po operaci, často v kombinaci s radiační terapií.
 • Aby se zpomalil růst nádoru.
 • Za účelem boje s příznaky.

Účinnost chemoterapie je monitorována pravidelnou MRI. Pokud ložiska během léčby nadále rostou, znamená to, že léky nefungují.

Cílená terapie

Cílená léčiva jsou cílenější než chemoterapie. Blokují určité látky v nádorových buňkách, čímž narušují jejich reprodukci a způsobují smrt. Pro maligní nádory mozku se používá bevacizumab (Avastin) - cílený lék, který blokuje angiogenezi (tvorba nových cév, které dodávají nádoru kyslík a živiny).

Rehabilitace

Nádor může ovlivnit oblasti mozku, které jsou zodpovědné za důležité funkce, jako je řeč, pohyb, fungování smyslů, myšlení a paměť. Mnoho pacientů proto potřebuje rehabilitační léčbu. Může zahrnovat různé události, například:

 • Třídy logopedu, logopedie.
 • Individuální výuka, doučování pro žáky a studenty.
 • Fyzioterapeutická cvičení pomáhají obnovit motorické dovednosti.
 • Pracovní terapie, kariérové ​​poradenství, je-li to nutné - vyškolení nové profese.
 • Léky, které pomáhají vyrovnat se s příznaky nádoru a vedlejšími účinky léčby: léky ke zlepšení paměti, boj proti únavě atd..

Po úspěšné léčbě může dojít k relapsům, proto je důležité pravidelně navštěvovat lékaře a podstoupit MRI.

Předpověď přežití

Prognóza nádorů mozku závisí na několika faktorech:

 • Znaky histologické struktury nádoru, stupeň malignity.
 • Neurologický stav, povaha a závažnost poruch nervového systému.
 • Věk pacienta.
 • Poloha nádoru.
 • Množství nádorové tkáně po operaci k odstranění mozkového nádoru.

Účinnost léčby je hodnocena pětiletou mírou přežití - procentem pacientů, kteří zůstávají naživu po dobu 5 let od okamžiku, kdy jim byl diagnostikován nádor. U zhoubných novotvarů mozku se tento ukazatel velmi liší, v průměru 34% u mužů a 36% u žen.

Rakovina mozku: vývojové příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Nádory na mozku jsou různá onkologická onemocnění, která ovlivňují mozkovou tkáň. Typ nádoru závisí na jeho umístění. Například zhoubný nádor, jehož vývoj začíná v nervech lebky, se v mozkové látce - gliom nazývá neurom.

Forma rakoviny může být primární, vyvíjející se přímo v mozku nebo sekundární, což je metastáza nádoru lokalizovaného v jiných orgánech.

Nádory na mozku mohou být benigní nebo maligní. Nezhoubné novotvary vyvíjejí tlak na oblasti mozku přiléhající k nádoru, což vede k narušení dynamiky mozkomíšního moku a funkci jednotlivých mozkových struktur.

Vývoj mozkových nádorů může být způsoben různými důvody: dědičnou predispozicí, metastázami zhoubných nádorů lokalizovaných v jiných tkáních a orgánech, rentgenovým zářením atd..

Zhoubné nádory nejsou dlouho doprovázeny žádnými projevy. S postupem onemocnění se začínají objevovat příznaky. Hlavním a někdy jediným příznakem rakoviny mozku jsou bolesti hlavy.

Pro určení jejich příčiny, stanovení lokalizace a míry malignity onkologického procesu jsou pacienti v nemocnici Yusupov podrobeni komplexnímu vyšetření pomocí inovativních metod neuroimagingu. Pro diagnostické testy má klinika nejnovější lékařské vybavení předních evropských a amerických výrobců.

Včasná detekce nádoru a správná léčba významně zvyšují šance pacientů na úplné zotavení. První varovné signály by měly být vážným důvodem pro okamžitou lékařskou pomoc..

Hlavní léčba mozkového nádoru je chirurgický zákrok. Neurochirurgové nemocnice Yusupov provádějí inovativní operace, které maximalizují odstranění nádoru bez poškození zdravé mozkové tkáně.

Radiační terapie se provádí pomocí nejnovějších technik, jejichž podstatou je ozařování pouze maligního zaměření a minimální dopad na nedotčené oblasti mozku..

Pro chemoterapii v nemocnici Yusupov se používají nejmodernější léky, které mají minimální vedlejší účinky. Pro každého pacienta je vybrán individuální léčebný režim a optimální dávky chemoterapeutických látek..

Příčiny výskytu

Vývoj mozkového nádoru může být způsoben řadou důvodů. Mohou se vyskytnout v souvislosti s dědičnou predispozicí, metastázováním, expozicí určitým nepříznivým vnějším faktorům, které vyvolávají výskyt benigního nebo maligního procesu v mozkových tkáních.

Hlavní příčiny rakoviny mozku jsou:

nepříznivé faktory prostředí.

Podle vědců se nádor mozku vyskytuje u lidí s následujícími genetickými chorobami:

von Recklinghausenův syndrom;

Vývoj rakoviny mozku u dětí je často spojen s genovými abnormalitami. Například gliom (pilocytický astrocytom) diagnostikovaný u dětí je v téměř 50% případů způsoben von Recklinghausenovým syndromem.

Bylo zjištěno, že mozkové nádory jsou diagnostikovány častěji u lidí určitého pohlaví a rasy. Některé nádory se vyskytují hlavně u mužů, jiné (například meningiomy) u žen. Osoby patřící do bělošské rasy častěji trpí rakovinou mozku, zatímco zástupci černé rasy trpí meningiomy..

Mozkové nádory nejčastěji postihují lidi starší 45-50 let. Určité typy nádorových patologií (meduloblastomy) jsou však charakteristické výhradně pro děti.

Jedním z nepříznivých faktorů, které vyvolávají rakovinu mozku, je radiační expozice. Podle některých vědců může nekontrolovaný růst mozkových buněk indukovat záření z mobilní komunikace. Kromě toho se riziko neustálého kontaktu s chemickými látkami, jako je arsen, rtuť, pesticidy, olovo a jiné těžké kovy, zvyšuje..

Důležitou roli ve vývoji mozkových nádorů patří zatížená dědičnost. Novotvary uvnitř lebky se vyskytují častěji u lidí, kteří mají příbuzné s podobnými patologiemi. Kromě toho je u lidí s oslabeným imunitním systémem zvýšené riziko vzniku mozkového nádoru..

První známky

Příznaky rakoviny mozku v raných stádiích se mohou lišit v závislosti na místě zaměření maligního procesu. U pacientů může být písemná řeč narušena, v případech, kdy nádor ovlivňuje oblast řeči, mohou nastat všechny druhy vad ve výslovnosti zvuku. Nádor vestibulárního aparátu se projevuje následujícími příznaky:

vzhled tinnitus;

Oncopatologie se často projevuje závratěmi a zvracením, bolestmi hlavy, které nelze uvolnit žádnými léky proti bolesti. Bolest se vyskytuje při otáčení hlavy v jakémkoli směru. Vzhled „běžícího“ žáka, který samotný pacient necítí, je také charakteristický pro mozkový nádor..

První známky rakoviny mozku jsou poměrně vágní, což může komplikovat diagnostiku onemocnění. Pacienti nemusí věnovat pozornost příznakům, které se objevují po dlouhou dobu, protože v důsledku rakoviny je patologie diagnostikována již v pozdním pokročilém stadiu.

Potřebujete-li následující příznaky nebo se začaly zvyšovat, musíte navštívit lékaře.

narušení citlivosti v kterékoli části těla;

narušená koordinace pohybů;

známky zvýšeného intrakraniálního tlaku: bolesti hlavy a závratě, nevolnost, únava, ospalost, tinnitus, „mouchy před očima“.

Takové příznaky samozřejmě ne vždy jednoznačně naznačují mozkový nádor. Vyskytují se u různých nemocí. Je důležité okamžitě navštívit lékaře a zjistit důvod.

Příznaky

Příznaky, které projevují nádor na mozku, lze rozdělit do tří skupin:

Příznaky spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem (kvůli samotnému nádoru a otoku). Pacient má obavy z bolesti hlavy a závratě, poruch paměti a pozornosti, nevolnosti a zvracení, zhoršeného myšlení a vědomí.

Příznaky spojené se zhoršenou funkcí určitých nervových center. Nádor komprimuje sousední části mozku. K jejich postupnému ničení dochází. Typ poruch, které se v tomto případě vyskytnou, závisí na umístění novotvaru. Nejčastěji jsou zaznamenány křečové záchvaty, částečně narušený pohyb nebo úplná paralýza v určitých svalových skupinách, poruchy citlivosti, řeči a další funkce..

Příznaky způsobené přemístěním mozku. Jejich vzhled naznačuje, že se stav pacienta zhoršuje, může dojít k ohrožení života. Mezi tyto příznaky patří: poruchy pohybu očí, bolest krku v kombinaci se silným napětím krčních svalů, periodické ostré zpomalení pulsu, časté zvracení, respirační selhání, časté mdloby.

Názor odborníka

Vedoucí onkologického oddělení, onkolog, chemoterapeut

Analýzou oficiálních údajů o výskytu primárních nádorů CNS v Ruské federaci lze identifikovat následující schéma: na každých 100 tisíc lidí se vyskytuje 4–5 případů rakoviny mozku. Průměrný věk nástupu onemocnění se pohybuje od 48 do 55 let. Onkologové nedávno zaznamenali „omlazení“ nemoci. Diagnóza rakoviny mozku u dětí do 18 let se stala častější. Výsledky zklamáním se týkají jak primárních, tak sekundárních nádorů CNS. Metastatické ložiska jsou často detekovány v mozku..

Prognóza závisí na tom, v jaké fázi byla diagnóza onemocnění provedena. Pětiletá míra přežití se pohybuje od 5 do 70%. V nemocnici Yusupov se k identifikaci nádoru používají všechny možnosti MRI, EEG, CT a biopsie. Ošetření se provádí v souladu s evropskými normami. Objem terapie se volí v závislosti na charakteristikách průběhu onemocnění. Pro každého pacienta se vytváří osobní léčebný plán, který zahrnuje všechny dostupné metody. Mezi ně patří chirurgie, chemoterapie a radioterapie. Během rehabilitačního období jsou s pacienty zapojeni instruktoři, aby jim pomohli rozvíjet ztracené dovednosti..

Klasifikace

V závislosti na povaze a rychlosti růstu nádoru je maligní a benigní mozkový nádor. Podle původu se rozlišují tyto typy nádorů mozku:

nádory z neuroepiteliální tkáně;

novotvary meningů;

nádory hematopoetické tkáně;

nádory chiasmoselární oblasti;

nádory lebečních a míšních nervů.

nádory z neuroepiteliální tkáně.

Neuroepiteliální novotvary zahrnují:

sub závislý astrocytom obří buňky;

Astrocytom

Mozkový astrocytom je primární intracerebrální gliový nádor, který se vyvíjí z hvězdných buněk - astrocytů. Nádor může mít různou míru malignity. Její projevy závisí na umístění.

Mezi běžné příznaky nádoru patří: slabost, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy. Fokální příznaky jsou:

porucha pohybů a citlivosti v jedné polovině těla;

K diagnostice mozkových astrocytomů používají onkologové v nemocnici Yusupov počítačové a magnetické rezonance a provádí se histologické vyšetření nádorové tkáně. Provádí se kombinovaná léčba, která zahrnuje chirurgii, radiochirurgii, ozařování a chemoterapii.

Astrocytom mozku je nejčastějším typem gliálního nádoru. Mozkový gliom je diagnostikován v 60% případů maligních novotvarů. Mozkový astrocytom se může objevit v každém věku. U dospělých je nejcharakterističtější lokalizací mozkového astrocytomu bílá hmota hemisfér, u dětí je postižen mozek a mozkový kmen.

Nádory meningů

K novotvarům meningů patří meningoepiteliální novotvary: meningiom mozku, meningoteliální, fibroblastický, smíšený nádor. Meningiom mozku je nádor, který se tvoří z arachnoidální (arachnoidní) membrány mozku. Jedná se o uzel ve tvaru koule nebo podkovy, který je jasně omezen okolními tkáněmi a je často spojen s dura mater. Ve většině případů je meningiomový nádor benigním novotvarem. Je však lokalizován v lebce, a proto je relativně život ohrožující. Jak meningiomy rostou, vyvíjejí se symptomy spojené s kompresí podstaty mozku..

Maligní varianty meningiomů nejsou často diagnostikovány. Takový nádor začíná růst agresivně a je charakterizován častými relapsy nemoci po chirurgickém odstranění nádoru. Maligní meningiom není izolován, má několik ložisek růstu.

Nádory lymfoidní tkáně

Lymfom je onkologické onemocnění lymfatické tkáně charakterizované poškozením různých vnitřních orgánů. Lymfomy metastázy do kostní dřeně. Toto onemocnění je detekováno během vyšetření pacienta a na základě výsledků krevních testů. Onkologové v nemocnici Yusupov provádějí biopsii lymfatické uzliny postižené patologickým procesem, po které následuje imunologické a morfologické vyšetření. Dále se používají moderní výzkumné metody: počítačová tomografie, ultrazvuk. Ve většině případů se k diagnostice lymfomů používá počítačová tomografie s pozitronovou emisí..

K léčbě lymfomu v nemocnici Yusupov se používá chemoterapie pomocí chemoterapeutických a cílených léčiv. V některých případech je po chemoterapii předepsána radioterapie. Na lineárním urychlovači se provádí ozařování uzlů ovlivněných nádorem. Onkologové na zasedání Rady odborníků kolektivně určují, jak správně léčit lymfom. Jeho práce se účastní profesoři a lékaři nejvyšší kategorie..

Mozkový neurinom

Mozkový neurinom je nádor, který pochází z Schwannových buněk umístěných v pouzdře nervových zakončení. Neurinom je považován za benigní nádor, ale v praxi existují i ​​maligní nádory. Neurinom se může tvořit téměř kdekoli v těle - mozek, sluchový nebo trigeminální nerv.

Když je část nervu stlačena nádorem, dochází ke koordinaci vestibulárního aparátu. Pacient si stěžuje na neustálé závratě. Ztrácí rovnováhu, jeho chod je nestabilní.

Když je nádor stlačen částí nervu v obličeji, dochází ke znecitlivění obličeje. Pacient pociťuje brnění kůže na straně nervového sevření, změna chuti. Kompresí kochleární části nervu se zhoršuje sluch. Pacient pociťuje konstantní tinnitus z lokalizace novotvaru. Když nádor dosáhne velké velikosti, hlavním příznakem je zrakové poškození a duševní stav, jsou problémy s polykáním.

Onkologové v nemocnici Yusupov provádějí konzervativní a chirurgickou léčbu neurinu. Pacientům je předepsán mannitol, glukokortikoidy. Chirurgická léčba je předepsána pro závažný stav pacienta, zvětšení velikosti nádoru a zvýšení metastáz. Radiace a chemoterapie se používají pro nezralé nádory a nemožnost radikálního odstranění neuromu.

Fáze rakoviny mozku

Existují 4 fáze rakoviny mozku:

První fáze rakoviny mozku je charakterizována relativně benigním průběhem nádorového procesu. Atypické buňky se zřídka šíří do okolních tkání. V první fázi rakoviny mozku jsou příznaky onemocnění mírné;

Ve druhém stádiu rakoviny mozku roste jeho velikost a šíří se do sousedních tkání, pacienti se obávají nevolnosti a zvracení a mohou nastat epileptické záchvaty;

Ve třetím stadiu rakoviny mozku nádor rychle roste, šíří se do okolních tkání a stanoví se regionální metastázy. U pacientů dochází ke změnám charakteru, vznikají potíže se zapamatováním, změny řeči, zraku a sluchu, zhoršuje se koordinace pohybů;

Čtvrté stádium rakoviny mozku je charakterizováno rychlým růstem primárního nádoru, kompresí nádoru okolních tkání a přítomností vzdálených metastáz. Stav pacienta se zhoršuje, potřebuje paliativní péči.

Má-li pacient mozkový glioblastom 4. stupně, dostává se mu udržovací terapie.

Nádory na mozku podle histologických příznaků se dělí podle stupně malignity:

první stupeň - nádorové buňky se téměř neliší od normálních mozkových buněk, novotvar roste pomalu, neovlivňuje okolní tkáň;

druhý stupeň - buňky se liší od normálních buněk, nádor roste pomalu, zřídka ovlivňuje okolní tkáň;

třetí stupeň - výrazný rozdíl mezi buňkami a normálními buňkami, nádor rychle roste a může ovlivnit okolní tkáně;

čtvrtý stupeň - atypické buňky, nádor rychle roste a okolní tkáně klíčí.

Benigní nádor na mozku

Pokud se objeví následující přetrvávající příznaky, poraďte se s lékařem:

bolest hlavy. Pokud hlava začne ranit špatně ráno, někdy nedostanete dostatek spánku kvůli přetrvávající bolesti hlavy, bolest se může objevit jako „exploze“, doprovázená zvracením, v některých případech s velmi těžkou nevolností;

hlava je často závratě a během fyzické námahy dochází k kašlání, kýchání, ostré bolesti;

zdvojnásobení v očích, zhoršené vidění, sluch, zvýšení tělesné teploty, doprovázené bolestí hlavy různé intenzity, narušená koordinace, narušená paměť.

pacienti se zhoršeným zrakem, sluchem, čichem;

rozrušení rovnováhy, koordinace pohybů;

zhoršená pozornost, koncentrace, řeč a paměť;

objeví se náhle křeče;

 • kosterní svaly se začnou škubat.
 • Měli byste se poradit s lékařem i v případě přetrvávajících bolestí hlavy, které mohou být příznakem různých onemocnění.

  Příznaky maligního nádoru

  Až do určitého bodu se maligní nádor neprojevuje. Maligní nádor se liší od benigního tumoru rychlým růstem a klíčením v okolní tkáni. Novotvar způsobuje různé poruchy fungování mozku. Klinické projevy maligního mozkového nádoru se často objevují několik měsíců po nástupu jeho vývoje.

  Mozkový nádor se zvýšenou velikostí, kompresí nebo klíčením v mozkové tkáni je nejčastěji charakterizován následujícími příznaky:

  nepředvídatelné výkyvy nálad;

  zhoršené motorické dovednosti;

  Lokalizace v temporálním laloku se projevuje příznaky:

  ztráta zraku v jednom oku (oblasti poškození nádoru);

  epileptické záchvaty, ztráta vědomí;

  Malignita nádoru se stanoví studiem struktur novotvaru, stupně jeho klíčení v tkáni. Pokud je to možné, nádorová tkáň se odebere na biopsii, zkoumá se histologická struktura nádoru..

  Příznaky velkého nádoru

  Hlavním příznakem je bolest hlavy. Ve všech stádiích vývoje nádoru je to velmi intenzivní, což je, jak různé mozkové prvky reagují na výskyt nádoru a jeho růst. Velký nádor vede pacienta ke stavu, ve kterém může zcela ztratit všechny dovednosti a podmíněné reflexy. Externě se může pacient výrazně změnit - v závislosti na oblasti mozkové léze se vyvíjejí neurologické poruchy, endokrinní mozkové nádory způsobují změny v obličejových rysech, velikosti nohou a rukou, změny charakteru a osobnosti pacienta.

  První známky mozkového nádoru u žen

  Nádory mozku, které postihují ženy častěji, jsou neuromy a meningiomy. Ženy jsou častěji postiženy benigními typy nádorů, muži trpí hlavně intracerebrálními malignitami.

  Neurinom roste z buněk nervového obalu myelinu. Nejčastěji lokalizované na sluchovém nervu. Nádor je benigní, často se vyskytuje nejen u žen, ale u dětí. První příznaky nádoru jsou ztráta sluchu v jednom uchu, později, jak nádor roste, se objevují další příznaky nádoru.

  Meningiom roste z arachnoidních buněk. Meningiomy jsou nejčastěji benigní novotvary, ale existují i ​​maligní typy nádorů. V závislosti na umístění a velikosti nádoru se objevují první příznaky - bolesti hlavy, ztráta zrakové ostrosti, paréza, epileptické záchvaty, psychoemotivní poruchy.

  Nádor mozkového kmene

  V mozkovém kmeni se tvoří určité nádory mozku, jejichž příčiny jsou málo známé. Patří sem maligní a benigní gliové nádory. Tento typ nádoru postihuje nejčastěji děti. Nádor způsobuje poškození cest mozkových kmenů, jsou zde motorické a smyslové poruchy, cerebelární poruchy, poškození kraniálních nervů.

  Nezhoubné gliové nádory mozkového kmene se vyznačují pomalým růstem, který může trvat desetiletí, maligní forma tumoru se vyznačuje rychlým růstem - od několika měsíců do jednoho roku nebo dvou let. Nádory mozkového kmene jsou často nefunkční. Příznaky nádoru mozkového kmene u dětí se projevují strabismem, ztrátou sluchu, zášklby očí, asymetrií obličeje, slabostí svalů.

  Příznaky mozkového nádoru

  Nádory na mozku, mozek je intracerebrální tumor, může být benigní, s pomalým růstem (astrocytom) a maligním (medulloblastom). Velmi časté v dětství. Mozkový kmen komprimuje mozkový kmen a způsobuje příznaky nádorů mozkového kmene. Takový nádor často vede k narušení odtoku mozkomíšního moku, ke zvýšení mozečku a způsobí jeho vtlačení do týlních a stanových foramen. Příznaky nádoru - narušená koordinace pohybu, snížený svalový tonus, zhoršená kardiovaskulární aktivita, schopnost vytvářet pohyby je ztracena - sekvenční svalová kontrakce.

  Nádor hypofýzy

  Pacient má příznaky endokrinních poruch, v důsledku vyšetření je detekován mozkový nádor. Příčiny hypofýzy často zůstávají neznámé. Nádory hypofýzy jsou hormony aktivní a neaktivní nádory. Hormonálně aktivní novotvary jsou detekovány rychle díky četným projevům nádoru. V závislosti na nádorových buňkách se dělí na prolaktin vylučující a další typy nádorů hypofýzy.

  Nádory hypofýzy mohou u mladých lidí způsobit gigantismus v důsledku zvýšené produkce růstového hormonu. U dospělých se zvyšuje velikost rukou a nohou, velikost vnitřních orgánů, růst lebečních kostí, zdrsnění rysů obličeje.

  U neaktivních nádorů hypofýzy se při vymačkání hypofýzy objevují následující příznaky: obezita, nízký krevní tlak, nezájem o sex, snížená výkonnost.

  Příznaky v pokročilé fázi

  Progresi onemocnění je doprovázeno zvýšením intrakraniálního tlaku, výskytem hypertenzní bolesti s jejím zvýšením v poloze ležení, výskytem nebo zesílením v noci a ráno.

  Fokální příznaky se objevují v důsledku podráždění a ztráty funkce postižené části mozku. Jak se nádor vyvíjí, tyto příznaky se zhoršují. Fokální projevy mozkového nádoru jsou spojeny s lokalizací novotvaru v konkrétním laloku mozku.

  Nádory čelního laloku se vyznačují:

  hrubé porušení psychiky, změny v chování, náladě, osobnosti;

  zhoršená koordinace pohybů (postavení a chůze);

  hyperkineze (nedobrovolné pohyby).

  Díky lokalizaci mozkového nádoru v centrálním gyru má pacient zhoršenou motorickou funkci nebo citlivost.

  V případě poškození temporálního laloku subdominantní hemisféry nenastanou fokální příznaky (s výjimkou hemianpsie na levé straně kvadrantu). V takových případech mají pacienti zvýšený intrakraniální tlak.

  Rakovina horního parietálního laloku se projevuje příznaky podráždění její kůry: parestezie (pocit plazení), někdy s bolestí, která zachycuje celou opačnou stranu těla. S prolapsem je narušena svalově-kloubní citlivost a pocit polohy paže v prostoru. Možná vzhled apraxie v opačném rameni od postižené polokoule.

  Dolní parietální lalok je zodpovědný za poskytování komplexních analytických funkcí, vytváření vizuálně-prostorových pocitů, praxe a souvisejících grafických, počítacích a gramatických operací. S porážkou této části mozku pacient ztrácí schopnost číst, psát, kreslit grafiku, má astereognosy, pohyby rtů a jazyka jsou obtížné, zhoršuje se vnímání schématu vlastního těla..

  U pacientů s nádorem lokalizovaným v týlním laloku je pozorován výskyt jednoduchých nefarebných vizuálních halucinací (fotopsie) v opačných polovinách zorného pole. Porážka této oblasti mozku je doprovázena vznikem homonymní hemianopsie, zatímco centrální vidění a pupilární reakce na světlo jsou zachovány..

  Benigní nádory na mozku se objevují takto:

  pacienti se zhoršeným zrakem, sluchem, čichem;

  rozrušení rovnováhy, koordinace pohybů;

  zhoršená pozornost, koncentrace, řeč a paměť;

  objeví se náhle křeče;

  kosterní svaly se začnou škubat.

  Pacienti s benigními mozkovými nádory si stěžují na časté nauzea nebo zvracení bez zvláštního důvodu..

  Diagnostika

  Vzhledem k tomu, že časné příznaky rakoviny mozku jsou poněkud rozmazané, pacienti je často berou na nemoc, zaměňují je s přepracováním a ztrátou síly. Proto je nemoc často detekována již v pozdních pokročilých stádiích, která je obtížně léčitelná a dokonce zcela nevyléčitelná. S včasnou detekcí a včasnou léčbou onemocnění se pravděpodobnost úspěšného výsledku významně zvyšuje.

  K diagnostice onemocnění mozku používají specialisté v nemocnici Yusupov nejmodernější diagnostické metody, pro které má klinika nejnovější špičkové vybavení:

  zobrazování magnetickou rezonancí, počítačová tomografie, angiografie - metody neuroimagingu;

  stereotaktická biopsie, ventriculoskopie - neurochirurgické operace;

  radiografie - umožňuje identifikovat sekundární příznaky intrakraniální hypertenze a změny stavu kostí lebky;

  Přesná diagnostika s určením umístění a typu nádoru je nesmírně důležitá pro výběr léčebné metody, která je schválena profesory, lékaři nejvyšší kategorie a vedoucími neurochirurgy z partnerských klinik na zasedání odborné rady nemocnice Yusupov.

  Onkologická klinika nemocnice Jusupov má inovativní diagnostické a léčebné vybavení nejlepších výrobců v USA, Evropě a Japonsku..

  Léčba v nemocnici Yusupov

  Při určování léčebné taktiky se lékař opírá o údaje týkající se typu nádoru, stadia vývoje nemoci a umístění nádoru. Klasická léčba rakoviny mozku je chirurgie. Při odstranění nádoru v rané fázi má pacient šanci na úplné uzdravení.

  Pokud je novorozenec diagnostikován v pozdějším stádiu, provádí se chirurgický zákrok ke zlepšení kvality života pacienta a ke snížení výrazných příznaků.

  Po operaci může pacient detekovat různé vedlejší účinky způsobené poškozením mozkové tkáně. Může se jednat o zhoršené vidění, řeč, myšlení atd. Kromě toho se mohou objevit bolesti hlavy a v některých případech se může objevit otok mozku..

  Ve většině případů po operaci je pacientovi předepsán průběh radiační terapie. Tento typ léčby je zaměřen na destrukci maligních nádorových buněk, které nelze chirurgicky odstranit. Radiační terapie také ničí rakovinné buňky, které by mohly po chirurgické léčbě zůstat v těle..

  Radiační terapie je hlavní léčebnou metodou, pokud není možné provést chirurgický zákrok. Ozáření má také řadu vedlejších účinků. Mezi hlavní patří nevolnost, neustálý pocit únavy, dočasná ztráta vlasů atd. V některých případech mají pacienti otoky mozkové tkáně doprovázené bolestmi hlavy..

  Chemoterapie pro rakovinu mozku může působit jako nezávislá metoda terapie a také jako další opatření při chirurgickém zákroku nebo radiační terapii. Chemoterapeutická léčiva ničí rakovinné buňky a brání rozvoji metastáz. Vedlejší účinky chemoterapie jsou: celková slabost, závratě, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, horečka, zimnice atd..

  Další léčbou rakoviny mozku může být hormonální terapie. Snižuje zánět a otoky mozku..

  Na onkologické klinice Yusupovské nemocnice se provádí komplexní léčba nádorů mozku všeho druhu a lokalizace. Provozní kliniky jsou vybaveny inovativním zařízením pro moderní operace.

  Díky chirurgickému zákroku se zlepšuje kvalita života většiny pacientů a zvyšuje se jejich střední délka života. Odstranění maligního nádoru vede ke snížení počtu neoplastických buněk, ke změně buněčné kinetiky a ke zvýšení citlivosti rakovinných buněk na chemoterapeutickou léčbu.

  Po chirurgické léčbě jsou pacientům předepsána chemoterapie. Provádí se pomocí nejnovějších léků, které jsou vysoce účinné a mají minimální množství vedlejších účinků. Specialisté Onkologické kliniky nemocnice Jusupov jsou zapojeni do klinických studií, v nichž jsou pacientům nabízeny další terapie: fotodynamická a imunitní.

  Díky novým metodám podávání lokálních chemoterapeutik je mozková hematoencefalická bariéra překonána a účinnost chemoterapeutické léčby je zlepšena. V dnešní době chemoterapeuti v nemocnici Yusupov podávají léky těmito způsoby:

  intratekální - zavedení léku do mozkomíšního moku;

  intersticiální - zavedení léčiva do dutiny, které bylo vytvořeno po odstranění tvorby nádoru ve formě kapsle;

  konvekce - pomalé podávání léčiva do nádoru nebo sousedních tkání katétrem přímo do mozku po dobu několika dnů;

  intraarteriální - zavedení léku přímo do mozkových tepen.

  V některých případech jsou do samotného novotvaru zavedeny speciální destičky s chemoterapeutickým činidlem. Pro zmírnění zánětlivého procesu a otoku mozku lze předepsat hormonální terapii, což je v těchto případech účinné..

  Prevence

  Primární prevence rakoviny mozku je zaměřena na eliminaci rizikových faktorů a zastavení kontaktu s škodlivými látkami, které vyvolávají vývoj nemoci, pro kterou je nutné dodržovat následující pravidla:

  - odmítají používat zpracované masné výrobky - klobásy, uzená masa atd.;

  vyloučit energetické nápoje z potravy;

  Vyvarujte se smažených a dusičnanových potravin, které jsou karcinogeny.

  Hlavní podmínkou prevence tohoto onemocnění je včasná návštěva u lékaře, když se objeví první příznaky. V raných stádiích je mozkový nádor snáze léčitelný než v pozdějších stádiích..

  Aby se zabránilo rozvoji nádoru v mozku, je nutné do každodenní stravy zahrnout zeleninu s protinádorovým účinkem: mrkev, dýně, zelí všeho druhu, zejména brokolice, luštěniny, cibule, česnek, špenát, paprika, řepa, citrusové plody a nápoje na bázi zeleného čaje.

  Je důležité dodržovat zdravý životní styl a zvyšovat fyzickou aktivitu: zapojte se do svižné chůze, cvičení na čerstvém vzduchu.

  Pro zvýšení imunity se doporučuje dodržovat režim spánku. Během nočního spánku tělo produkuje melatonin - hormon, který zaručuje úplnou relaxaci a výbuch energie.

  Chcete-li snížit riziko mozkového nádoru, musíte se pokusit omezit stresové situace nebo změnit svůj postoj k negativním okolnostem..

  U kuřáků a uživatelů alkoholu se pravděpodobnost rozvoje rakoviny mozku zvyšuje téměř o 30%. Pro snížení rizika by mělo být vázáno na tyto špatné návyky..

  Nasycení těla kyslíkem zajišťuje obnovu mozkových buněk, takže je důležité, jak často je to možné, trávit čas v přírodě.

  Předpověď

  U mladých pacientů je šance na přežití obvykle vyšší a s věkem klesá. Míra pětiletého přežití je 66% u dětí ve věku novorozenců do 19 let a 5% u dospělých pacientů starších než 75 let. Kolik lidí žije po operaci glioblastomu mozku? 13% pacientů ve věku 20–44 let a 1% pacientů ve věku 55–64 let žije s glioblastomem multiforme 4 závažnost 5 let.

  Kolik pacientů žije s rakovinou mozku 4. stupně? Nepříznivá prognóza pro astrocytom mozku je spojena s vysokým stupněm malignity, nevyhnutelným výskytem relapsů. U pacientů s anaplastickým astrocytomem stupně III-IV je průměrná doba života 1 rok. V přítomnosti benigního mozkového meningiomu je prognóza života a uzdravení příznivá.

  V příznivé prognóze má velký význam stupeň malignity novotvaru. Zhoubné nádory zpravidla rychle rostou, zatímco délka života pacientů nejčastěji nepřesahuje více než jeden rok. Nezhoubné nádory rostou pomaleji, což zvyšuje délku života pacientů až 10 let a více.

  Druh nádoru, jeho umístění a velikost také ovlivňují kvalitu a délku života. Prognóza není příznivá pro velké benigní nádory, protože jejich umístění ve stísněném prostoru, růst a tlak na mozek, jakož i klíčivost a deformace kostních struktur lebky a mozkové tkáně, rychle zhoršují stav pacienta. V důsledku takového ničivého účinku se u pacientů vyvinou neurologické poruchy, ochrnutí, ztráta zraku, řeči a sluchu. V nejhorších případech je vývoj takových benigních nádorů fatální.

  Čím dříve je nemoc detekována, tím příznivější je prognóza léčby. Proto, když se objeví sebemenší podezření na mozkový nádor, měli byste okamžitě kontaktovat onkologickou kliniku nemocnice Yusupov. Možná, že příznaky, které se mýlí s rakovinou mozku, signalizují pouze overfatigue a úplné vyšetření může jen uklidnit. Pokud je rakovina potvrzena, pak včasná léčba zvýší šance na úplné uzdravení..

  Díky nejnovějšímu diagnostickému vybavení v nemocnici Yusupov je mozkový nádor detekován v kterémkoli stadiu. Onkologové z Yusupovské nemocnice mají působivé zkušenosti s léčbou této nemoci. Optimální léčebný režim je vybrán individuálně pro každého pacienta s ohledem na stádium onemocnění, lokalizaci a typ nádoru a mnoho dalších důležitých ukazatelů.

  Rehabilitace

  Cílem rehabilitace pacientů po operaci mozkového nádoru je dosáhnout možného obnovení ztracených funkcí u pacienta a vrátit jej do každodenního a pracovního života nezávisle na ostatních. I když není možné úplné oživení funkcí, rehabilitologové přizpůsobí pacienta omezením, která pro něj vyplývají, což výrazně usnadňuje jeho život. Rehabilitační proces v nemocnici Yusupov začíná co nejdříve, aby se zabránilo postižení.

  Oživení provádí multidisciplinární tým, který zahrnuje následující odborníky:

  • Onkolog;
  • Chemoterapeut;
  • Rehabilitolog;
  • Psycholog;
  • Fyzioterapeut;
  • Instruktor a metodik pohybové terapie;
  • Řečový terapeut.

  Pouze multidisciplinární přístup umožňuje komplexní a kvalitní rehabilitační proces. Obnova trvá 3–4 měsíce. Zdravotnický personál rehabilitační kliniky věnuje pozornost pacientům.

  Lékaři pro každého pacienta sestaví rehabilitační program, stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle - úkoly, které lze vyřešit v krátkém časovém období (naučte se sedět na posteli sami). Formulace krátkodobých úkolů rozděluje dlouhý rehabilitační proces do určitých fází, které umožňují pacientovi a lékaři posoudit dynamiku stavu pacienta.

  V přítomnosti parézy se používá myostimulace s bolestí a otoky - magnetoterapie. Často používejte fototerapii. Laser je výkonný biostimulátor, takže se tato metoda používá opatrně.

  Pokud se u pacienta vyvine paréza končetin, dostane masáž. Když je prováděna, zlepšuje se prokrvení svalů, lymfatický výtok, citlivost a pocit kloubních svalů, zvýšení nervosvalového vedení.

  Fyzioterapeutická cvičení se používají v předoperačním a pooperačním období. Před operací, s relativně uspokojivým stavem pacienta, se pro zvýšení svalového tonusu, cvičení dýchacích cest a kardiovaskulárního systému používá cvičební terapie. Po operaci se terapeutická cvičení používají k boji s vestibulárními poruchami, k obnovení ztracených funkcí, k vytváření nových podmíněných reflexních spojení.

  Během prvních dnů po operaci jsou cvičení prováděna v pasivním režimu. Pokud je to možné, provádějte respirační gymnastiku, abyste předešli komplikacím spojeným s fyzickou nečinností. Pokud nejsou kontraindikace, rozšířte motorickou rutinu a provádějte cvičení v pasivně aktivním režimu.

  Po převedení pacienta z jednotky intenzivní péče a intenzivní péče, stabilizaci jeho stavu je postupně vertikalizován a zaměřen na obnovení ztracených pohybů. Poté je pacient postupně učen sedět. Na stejné pozici jsou prováděna cvičení. Při absenci kontraindikací je motorický režim rozšířen, pacient je přemístěn do „stojaté“ polohy a začíná obnovovat chůzi. Do komplexů lékařské gymnastiky se přidávají cvičení s doplňkovým vybavením: závaží, míče. Provádí se před únavou a bez výskytu bolesti.

  Chcete-li stanovit přesnou diagnózu v přítomnosti příznaků mozkového nádoru, podstoupit účinný postup léčby a rehabilitace po operaci, zavolejte do nemocnice Jusupov.

  Přečtěte Si O Závratě