Hlavní Encefalitida

Funkce levé a pravé hemisféry mozku

Analyzoval jsem článek, který jsem četl na internetu, o funkcích mozkových hemisfér. Porovnal jsem údaje získané metodou numerické logiky vědy logikologie s textem článku a zde je to, co z toho vycházelo.

Lidský mozek je hlavním oddělením centrálního nervového systému, nachází se v lebeční dutině. Mozek obsahuje obrovské množství neuronů, mezi nimiž jsou synaptická spojení. Tato spojení umožňují neuronům vytvářet elektrické impulsy, které řídí plné fungování lidského těla.

Lidský mozek není zcela pochopen. Vědci se domnívají, že u lidí je do procesu života zapojena pouze část neuronů, a proto mnoho lidí neukazuje své možné schopnosti..

VLEVO HEMISFÉRY ZBRANÝCH A SOUVISEJÍCÍCH FUNKCÍ.

Podle článku na internetu,
LEVÁ Hemisféra mozku je zodpovědná za slovní informace, odpovídá za jazykové schopnosti člověka, ovládá řeč, schopnost psát a číst. Díky práci levé polokoule si člověk dokáže vzpomenout na různá fakta, události, data, jména, jejich posloupnost a jak bude vypadat písemně. Levá hemisféra je zodpovědná za analytické myšlení člověka, díky čemuž se rozvíjí logika a analýza faktů, manipulace s čísly a matematické vzorce. Kromě toho je levá hemisféra mozku zodpovědná za sled zpracování informací (fázové zpracování)..
Podle numerické logiky vědy logikologie,
Levá hemisféra mozku je zodpovědná za následující funkce:
168 Levá hemisféra + 42 mozek + 93 odpovídá = 303
303 = 82 pro logiku + 140 myšlení + 81 mentality, myšlenky, přitažlivost, sobectví, zrození
303 = 102 pro lásku + 195 nadměrná aktivita, vytrvalost, reinkarnace, reprodukce, koordinace + 6 ano
303 = 102 pro lásku + 201 oplodnění
303 = 128 pro zdvořilost, pro kopírování, pro požehnání + 175 pravdivých výroků
303 = 110 za víru v Boha, za dobrou vůli, za duchovní, za směr, za usilovnost, za modlitby, za soubor pravidel, za myšlenku + 193 pravý soud
303 = 248 pro psaný jazyk + 55 pravda
303 = 107 pro výuku + 196 vzájemné závislosti
303 = 139 pro praktičnost, pro vlastenectví, pro spolehlivost, pro dovednosti + 164 gramotnosti, akademický výkon, pro upřímnost, pro oddanost, pro navrácení, pro interakci, pro lidskou řeč
303 = 134 pro vědecké + 74 práce + 95 potěšení
303 = 139 pro kreativní + 164 něžné pocity
303 = 112 pro smrt, pro cit, pro vášeň, pro soucit + 43 pravý + 148 pravý soud, Boží vůle


Díky levé hemisféře jsou veškeré informace, které osoba obdrží, zpracovány, klasifikovány, analyzovány, levá hemisféra navazuje kauzální vztahy a formuluje závěry.

PRAVÉ HEMISFÉRY BRAINŮ A JEJICH FUNKCÍ.

Pravá hemisféra mozku je zodpovědná za zpracování takzvané neverbální informace, tj. Za zpracování informací vyjádřených v obrazech a symbolech, nikoli slovech.

Pravá hemisféra je zodpovědná za představivost, díky níž je člověk schopen fantazírovat, snít a také komponovat, učit se poezii a prózu. Zde jsou lidské schopnosti pro iniciativu a umění (hudba, kresba atd.). Pravá hemisféra je zodpovědná za paralelní zpracování informací, to znamená, že stejně jako počítač umožňuje osobě současně analyzovat několik různých proudů informací, rozhodovat se a řešit problémy, přičemž problém zvažuje současně jako celek az různých úhlů pohledu..

Díky pravé polokouli mozku vytváříme intuitivní spojení mezi obrazy, chápeme různé metafory a vnímáme humor. Pravá hemisféra umožňuje člověku rozeznat složité obrazy, které nelze rozložit na elementární komponenty, například na proces rozpoznávání tváří lidí a emocí, které tyto tváře zobrazují.


Pravá mozková hemisféra

180 pravé hemisféry + 42 mozků + 93 odpovědí = 315
315 = 125 pro instinkt + 147 pro intuici + 43 pravda
315 = 95 pro budoucnost, pro tuto chvíli, pro šanci, pro kolaps, pro nicotu, pro slovo Boží, pro běh divočiny + 220 pravdivých tvrzení
315 = 140 pro odvahu, pro vztek, pro obdiv, pro senzitismus + 175 pravdivých výroků
315 = 167 pro výpočet, pro počítač, pro duchovní svět, pro vinu + 148 skutečného úsudku, Boží vůli
315 = 122 pro život, pro výchovu, pro klam + 193 pravý úsudek
315 = 144 pro humanitární + 93 vzdělání + 78 lidí
315 = 168 pro komunikaci s Bohem + 147 pro intuici
315 = 85 pro víru, pro rozvoj, pro srdce, pro poselství, pro krizi + 230 zaměstnání
315 = 102 pro lásku + 176 virtuálních + 37 andělů
315 = 107 pro učení + 66 pro život + 142 klid mysli, matematika slov, pro tvrdou práci, pro sebepoznání, pro umění, pro výsledek
315 = 142 pro kreativitu + 173 pro sylloritmy i pro slova přísahající
315 = 130 pro metafory + 72 obrázků + 113 soudů
315 = 10 pro + 57 dlouhých + 100 víra v Boha + 148 pravého soudu, Boží vůle
315 = 112 pro smrt, pro cit, pro vášeň, pro lítost + 55 pravdivých + 148 skutečných úsudků
315 = 80 na život + 42 mozků + 193 skutečných úsudků

Synchronizovaný provoz obou polokoulí

Intuitivní operace pravé hemisféry mozku je založena na materiálech, které byly analyzovány levou hemisférou. Je třeba poznamenat, že práce obou hemisfér mozku je pro člověka stejně důležitá. S pomocí levé hemisféry je svět zjednodušený a analyzovaný a díky pravici je vnímán tak, jak skutečně je..
Obecně se to uznává,
kdyby neexistovala správná „kreativní“ hemisféra mozku, lidé by se bez emocí přepočítali na stroje, které by dokázaly přizpůsobit svět jejich živobytí.

Je třeba poznamenat, že pravá hemisféra řídí činnost levé poloviny lidského těla a levá polokoule kontroluje pravou polovinu těla. Proto se věří, že člověk, který má lépe vyvinutou levou polovinu těla („levák“), je lépe rozvinutý a kreativní schopnosti,
ale to není úplně přesné.
Logikologie říká, že existují funkce, které ovládají levou i pravou hemisféru mozku, mezi ně patří:

303 levá polokoule mozku je zodpovědná = 110 za víru v Boha, za dobrou vůli, za směr, za duchovní, za pilnost, za modlitby, za sadu pravidel, za myšlení + 193 pravý soud
303 = 107 pro výuku + 196 vzájemné závislosti
303 = 139 pro kreativní + 164 něžné pocity


315 pravá hemisféra mozku je zodpovědná = 168 za komunikaci s Bohem + 147 za intuici
315 = 10 pro + 57 dlouhých + 100 víra v Boha + 148 pravého soudu, Boží vůle
315 = 107 pro výcvik + 66 žít + 142 pro tvrdou práci, pro sebepoznání, pro umění, pro výsledek

315 = 167 pro výpočet, pro počítač + 148 skutečný soud, Boží vůle
315 = 174 pro kreativitu + 141 osobnosti
315 = 142 pro kreativitu + 173 pro sylloritmy i pro slova přísahající

To znamená, že hlavní funkce jsou okamžitě ovládány oběma hemisférami mozku a v případě poškození jedné z hemisfér mozku je druhá schopna vykonávat své funkce.

Mozkové hemisféry

Mozek je hlavním orgánem centrálního nervového systému, který se skládá z velkého počtu nervových buněk a jejich procesů, vzájemně propojených. Toto tělo je téměř úplně obsazeno dutinou mozkové oblasti lebky. Chrání mozek před vnějším poškozením. Jak se člověk vyvíjí a roste, mozek postupně nabývá tvaru lebky.

Díky činnosti mozku člověk vidí, slyší, chodí, pracuje, prožívá emoce, je schopen komunikovat s ostatními lidmi, analyzovat, myslet.

Struktura

U dospělých mužů a žen je celková hmotnost orgánu přibližně 1,3–1,5 kg. Mužský a ženský mozek se liší jen malou hmotností (u žen je o něco lehčí), zatímco u novorozenců není hmotnost orgánu vyšší než 350–400 g, u 12letého dítěte

800 - 1 000 g. Mozek je umístěn v lebce a je uzavřen třemi membránami. Má specifickou strukturu. Nejvýznamnějšími částmi orgánu jsou: dřeňová oblongata a zadní strana (která zahrnuje most a mozeček umístěné za mostem) přední, střední, střední mozek.

Pravá a levá hemisféra mozku jsou zodpovědné za regulaci vyšší nervové aktivity, protože mají oddělení, která jsou zodpovědná za psaní, mluvení, slyšení a zrak. Díky mozečku je zajištěna rovnováha a kmen obsahuje rozvinutá centra, která řídí dýchací a kardiovaskulární systém.

U mužů mozek úplně přestává růst o přibližně 25 let, zatímco u žen je tento proces ukončen do 15 let.

Mezi oběma polovinami orgánu je podélná mezera, jejímž základem je corpus callosum, spojující hemisféry, zajišťující koordinaci jejich práce mezi sebou. Od školních časů víme z anatomie, že polovina je zodpovědná za práci opačných stran těla. Například pravá polovina je zodpovědná za fungování levé strany těla.

Funkce levé hemisféry

Hemisféry mozku jsou propojeny se zbytkem centrálního nervového systému, proto fungují společně se subkortikálními strukturami.

Pokud je jedna z hemisfér poškozena, může její funkce částečně převzít druhá. To naznačuje přidruženou podporu pro práci na pohybech, vyšší nervovou aktivitu, citlivost, smyslové orgány.

V kůře je několik zón, které jsou odpovědné za výkon specifických funkcí. Tyto zóny fungují pouze společně. Například, pokud chce někdo něco říct, pak přemýšlí, analyzuje, počítá a pak jen mluví. V procesu komunikace lidé vyjadřují emoce: truchlí, radují se, starají se, smějí se atd., Gestikulují pomocí svých obličejových svalů a rukou. Tato práce je zajištěna celkovým fungováním:

 • několik zón kůry;
 • subkortikální jádra;
 • míchy a lebeční nervy.

V současné době je lidský mozek studován světovou vědou méně než 50%, ale tento proces pokračuje nepřetržitě..

Čelní lalok levé hemisféry

Pokud mluvíme o tom, za co je odpovědná levá hemisféra, měli bychom nejprve mluvit o čelním laloku, což zajišťuje schopnost mluvit a lidské myšlení. Toto je jedna z nejdůležitějších částí mozku. Díky ní se objevují a projevují emoce, řídí se chování a myšlenkové procesy..

Rekreační oblast

Umožňuje vám zajistit normální fungování obličejových svalů, což je nezbytné pro výslovnost složitých frází a slov. Mluvit jinak, díky řeči-motor zóny, člověk jako celek tvoří řeč. Je-li pravák, pak na levé polokouli zabere řeči-motorová zóna mnohem více prostoru než na pravé hemisféře, a pokud je levák přesně opačný.

Pokud je zóna zničena nebo vážně poškozena, schopnost mluvit se automaticky ztratí. V tomto případě bude člověk schopen zpívat a křičet beze slov. Při poškození se také ztrácí schopnost číst sebe sama a formulovat své myšlenky. Takové poškození nemá vliv na funkci porozumění řeči jiných lidí..

Tam je obyčejný mýtus, že člověk používá jen 5-10% schopností jeho mozku. Není tomu tak, protože buňky, které nejsou zapojeny, jednoduše umírají.

Motorová zóna

Levá a pravá hemisféra obsahují motorickou zónu kůry, která je nezbytná k zajištění činnosti pruhovaných svalů. Na levé polokouli je kontrolována aktivita pravé strany trupu, koordinace přesnosti pohybů a orientace na zemi. Vnitřní orgány vysílají své impulsy do této zóny..

Pokud je poškozena motorická zóna kůry, jsou pozorovány následující problémy:

 • poruchy činnosti kardiovaskulárního systému, dýchacích orgánů;
 • paréza končetin;
 • ataxie.

Parietální lalok

Zde je zóna citlivosti svalů, kloubů, kůže. Pulzy z receptorů na pravé straně těla vstupují do levé hemisféry.

Pokud je tato oblast poškozená, pak ve většině případů má osoba v některých částech těla smyslové poškození, ztratí schopnost určit věci dotykem. Je zde také ztráta na dotek, citlivost na okolní teplotu, bolest na pravé straně těla není cítit.

Temporální lalok

Jeho hlavními funkcemi jsou vestibulární citlivost a sluch. Pokud je zóna poškozena, pravé ucho přestane slyšet, schopnost levého ucha normálně slyšet bude ztracena. Člověk se bude pohybovat méně přesně, zatímco chůze začne klopýtat. Nedaleko od temporálního laloku je sluchové centrum řeči, díky kterému můžeme porozumět převedené řeči a slyšet naše vlastní.

Týlní lalok

Na základě mozku dochází k průniku vizuálních a zvukových vláken. Proto pulsy z sítnice pravého a levého oka vstupují do vizuální zóny levé hemisféry. Navíc, pokud je oblast poškozena, pak u osob nedojde k úplné slepotě - porušení jsou pozorována pouze v levém oku.

Šílená část hlavy je také nezbytná pro zajištění normálního fungování vizuálního řečového centra - s pomocí rozpoznávání psaných slov a písmen, čtení.

Specializace na polokouli

Levá a pravá hemisféra mozku jsou zodpovědné za určité funkce.

Hlavní specializací levé hemisféry je logické myšlení, takže dříve se široce věřilo, že levá strana je dominantní. Dominance levé polokoule je však pozorována pouze při implementaci určitých funkcí:

 • Jazykové schopnosti, ovládání řeči, schopnost číst a psát, paměť (ukládání fakta, jména, data atd., Psaní), učení se cizím jazykům.
 • Porozumění slovům (levá polokoule dokáže porozumět smyslu toho, co bylo řečeno pouze doslova).
 • Analytické myšlení (rozpoznávání čísel a matematických symbolů, logika, analýza faktů).
 • Postupné zpracování informací (levá hemisféra provádí zpracování přijaté informace ve fázích). Levá strana bere v úvahu všechny dostupné podrobnosti - na rozdíl od pravé strany nevidí celý obrázek, a proto nemůže shromažďovat přijaté informace společně.
 • Matematické schopnosti (levá strana rozpoznává symboly, čísla, pro řešení matematických problémů se používá logický a analytický přístup, který poskytuje i tato hemisféra).
 • Ovládání pravé strany těla (pokud zvednete pravou nohu, bude to znamenat, že odpovídající příkaz vyšel z levé polokoule).

Polokoule lidského mozku jsou ve vzájemném vzájemném působení, takže když je přemýšlí, centrální nervový systém je aktivuje společně. Existuje synchronizace fungování obou polokoulí. Centrální nervový systém je aktivuje a kombinuje výsledky. Stále je však obvyklé jasně oddělit jejich mentální funkce.

To je široce věřil, že čím větší mozek, tím inteligentnější a brilantnější osoba, ale to je klam. Albert Einstein měl relativně malý mozek, který vážil asi 1,2 kg. Velikost orgánu neovlivňuje kvalitu duševní činnosti.

Existuje určité oddělení určitých funkcí. Pravá hemisféra je zodpovědnější za intuici, proto nemůže dominovat. Mezi jeho hlavní funkce patří:

 • Zpracování neverbálních informací (postavy, obrázky).
 • Prostorová orientace. Polokoule umožňuje člověku navigovat ve vesmíru, správně vnímat jeho polohu. Díky práci na této straně mozku je člověk schopen kompetentně najít cestu na správné místo, s přihlédnutím k různým faktorům, vytvářet mozaikové obrázky.
 • Metafory. Díky práci na polokouli mohou lidé správně vnímat metafory, hádat hádanky, rozpoznávat výsledky představivosti jiné osoby. Pokud nám levá hemisféra umožňuje doslova porozumět a analyzovat význam toho, co bylo napsáno, pak pravá hemisféra zaujímá kreativní přístup. Například, pokud uslyšíme takovou metaforu: „Jednoduché jako plstěný boot“, pak díky práci polokoule pochopíme, co nám chtěli sdělit..
 • Mystik. Náboženství, mystické jevy, pověra a mnoho dalšího z těchto oblastí - za to vše odpovídá pravá hemisféra našeho mozku.
 • Hudebnost. Kreativita je také připisována sféře činnosti pravé hemisféry. Talentem v oblasti hudby, schopností vnímat hudební díla a mnohem více související s hudbou a jinou kreativitou je zajištěno prací na této straně mozku. Je zajímavé, že za získání hudební výchovy bude odpovědná pravá hemisféra..
 • Fantazie. Díky pravé straně mozku můžeme snít, představit si, fantazírovat. Polokoule tyto procesy plně řídí, umožňuje nám přicházet se všemi druhy příběhů, rozvíjí myšlenky spojené s vynalézáním nových řešení a cest, dává předpovědi, kombinuje vzpomínky do jednoho celku atd. Například je to pravá strana, která klade otázky jako „Co když?“ a mnoho dalších souvisejících s tvůrčím myšlenkovým procesem.
 • Emoce Pokud mluvíme o tom, za co je odpovědná naše pravá hemisféra, pak seznam zahrnuje také emoce, které ve skutečnosti nejsou produktem činnosti této polokoule. Zároveň jsou spojeny s pravou stranou mnohem více než s levou stranou, což vědci již dlouho dokázali.
 • Umělecké schopnosti. Je to správná polokoule, která nám umožňuje kreslit, vytvářet sochy, zabývat se designem a dalšími pracemi souvisejícími s výtvarným uměním. Tímto směrem rozvíjí mentální schopnosti lidí..
 • Sexuální život. Za sexuální styk je zodpovědná pravá strana mozku. Na druhou stranu, pokud osoba věnuje zvláštní pozornost technické stránce této akce, pak levá strana začne na proces silně reagovat. Pokud se vše odehrává na pocitech a emocích, pak odpověď na správnou polokouli odpovídá, proto jsou v této oblasti stejně důležité obě hemisféry.
 • Paralelní zpracování informací. Díky práci pravé hemisféry je člověk schopen zvážit problém jako celek, aniž by k tomu použil analytické schopnosti levé strany mozku. Můžeme rozpoznat tváře jiných lidí, sbírat prvky v jednom celku.
 • Ovládejte pohyby levé strany těla. Například, pokud člověk pohne levou nohou, pak to znamená, že pravá hemisféra dala příslušný příkaz.

K určení, která z mozkových hemisfér dominuje, můžete použít speciální testy.

Rozvíjejte levou hemisféru mozku

Lidský mozek se skládá z pravé a levé hemisféry, z nichž každá má své vlastní funkce. Právo je zodpovědné za emoce, intuici, kreativitu. Vlevo je pro logické myšlení, analýzu, klasifikaci, systematizaci, strukturování příchozích informací.

Oba jsou zapojeni do myšlenkového procesu, ale každý svým způsobem. Pokud právo zachycuje informace jako celek, levice je zpracovává postupně, buduje logický řetěz faktů a hodnotí je.

Na levé hemisféře lidé dluží analytické myšlení - schopnost navázat kauzální vztahy a vyvodit závěry.

Díky levé polokouli můžeme mluvit, rozumět řeči jiných lidí, číst, psát, počítat a zapamatovat si. Lidé s rozvinutou levou hemisférou se učí cizí jazyky rychleji. Kontroluje také pozitivní emoce, zatímco právo je zodpovědné za negativní.

Levá polokoule navíc řídí práci pravé poloviny lidského těla a pravé - levé. Například pravá ruka provádí akce pod vlivem signálu z levé hemisféry mozku.

Díky levé polokouli jsme tedy organizovaní a trénovaní, účelní a praktičtí a naše jednání je logické..

Pokud jsou narušeny funkce levé hemisféry

Existují však časté případy, kdy jsou z různých důvodů narušeny funkce levé hemisféry. Pokud je poškozen u lidí

 • neexistuje schopnost logického myšlení, zobecnění získaných dat;
 • je ovlivněn řečový aparát - člověk nemusí rozumět řeči a ztrácet schopnost mluvit;
 • práce psaného analyzátoru je narušena - vnímá ústní řeč, ale nerozumí tomu, co je psáno nebo normálně mluví, ale nemůže psát;
 • jeho orientace v čase je narušena;
 • není schopen důsledně budovat úkoly nezbytné k dosažení cíle;
 • nemůže vyvodit závěry založené na faktech.

Takové poruchy jsou charakteristické zejména pro dyslexii, kdy člověk není schopen rychle a správně rozpoznat slova. Nebo pro dyslalii - porušení výslovnosti zvuků. U lidí s Aspergerovým syndromem, což je forma autismu, se při obtížích s vnímáním a zpracováním informací pozoruje také dysfunkce levé hemisféry.

Především harmonie

V raném dětství jsou obě hemisféry obvykle rovnoměrně vyvinuté, ale následně téměř všichni levicoví lidé dominují. Proto vývoj levé hemisféry není tak relevantní jako právo. Kromě toho, jak ve školkách, tak ve školách, věnujte pozornost rozvoji analytických dovedností u dětí.

Úkolem rodičů je vyvíjet úsilí o harmonický vývoj dítěte v obou polokoulích a rozvíjet je paralelně tak, aby v budoucnu mohl aktivovat potřebné v závislosti na dané situaci..

Nadměrný rozvoj levice vede k nedostatku kreativity a kreativity u člověka a právo vede k potížím s koncentrací, sledem akcí, určováním a realizací myšlenek.

V případě zhoršené funkce levé polokoule by mu však měla být věnována zvláštní pozornost.

Rozvíjení levé polokoule

Protože je známo, že levá hemisféra ovládá pravou stranu těla, můžete ji aktivovat dvěma způsoby: načtením při práci, na kterou je zaměřeno, a maximálně pomocí strany těla, kterou ovládá..

1. Matematické problémy řešíme logickou složkou

Řešení logických hádanek, úkolů, hádanek je zajímavé a užitečné. Určitě si jich mnoho lidí pamatuje z dětských časopisů: například Olya a Sveta představili krabici čokolády, z nichž každý má 14 čokolád. Olya snědla nějaké sladkosti a Sveta je snědla tolik, kolik zůstalo v Olyině krabici. Kolik bonbónů mají pro dva? (čtrnáct)

Je to samozřejmě jednoduchý úkol pro děti, ale ti, kteří si přejí, najdou na internetu spoustu složitých úkolů a hádanek pro každý vkus.

2. Řešení křížovek

Při řešení křížovek se aktivuje také levá hemisféra: zde nefunguje intuice a musíte ukázat analytické schopnosti. Na internetu je mnoho křížovek pro děti i dospělé. Dospělí mohou věnovat pozornost sudoku, které lze vyřešit online..

3. Vložte pravou stranu těla

Všechny akce se provádějí pravou rukou. Leví lidé budou mít těžký čas a pravákoví lidé, pro něž to nebude obtížné, lze doporučit, aby dělali gymnastiku, kde je věnována větší pozornost pravé straně těla: skákání na pravé noze, ohýbání doprava.

4. Provádíme masáže

Na našem těle jsou body odpovídající různým orgánům. Za mozeček jsou zodpovědné body umístěné na nohou na základnách velkých prstů. O něco nižší jsou body obou polokoulí. Masírováním takového bodu na pravé noze aktivujeme levou hemisféru.

5. Rozvíjíme jemné motorické dovednosti rukou

Špičkou malého prstu levé ruky se dotkněte špičky palce vpravo a špičkou malého prstu vpravo - palce vlevo. Palec levé ruky bude dole a pravý bude nahoře. Potom si rychle vyměníme prsty: palec levé ruky bude nad a pravý dole. Udělejte to samé s ukazováčkem a prstenem..

Cvičení

Pozitivní účinek na aktivaci levé hemisféry a cvičení, která zlepšují vztah mezi oběma hemisférami.

 1. Současně se levou rukou úderem do břicha a pravou rukou klepeme na hlavu. Pak vyměníme ruce.
 2. Jednou rukou nakreslíme hvězdu do vzduchu a druhou - trojúhelník (nebo jiné geometrické tvary, hlavní věc je, že se liší pro různé ruce). Když bude jedno cvičení získáno poměrně rychle a snadno, změníme čísla.
 3. Stejnou kresbu kreslíme současně pravou i levou rukou a pozorujeme zrcadlovou symetrii.
 4. Levou rukou uchopte pravé ucho a pravou rukou špičku nosu. Potleskněte si ruce a vyměňte si ruce: pravý dotek levého ucha a levý - špička nosu.
 5. Zlepšit koordinaci pohybů a rozvíjet obě hemisférní taneční třídy, zejména tango.

Levý mozek je zodpovědný za dobrou náladu

Hlavním tajemstvím našeho těla je struktura a činnost mozku.

Jak víte, tento nejdůležitější orgán se skládá ze dvou polokoulí - levé a pravé. Jejich nerovnost poprvé uvedl M. Dax - francouzský lékař, který se touto problematikou podrobně zabýval.

Na základě výsledků četných studií lze dojít k závěru, že levá hemisféra mozku nefunguje dobře pro lidi, kteří si stěžují na špatnou náladu.

Obsah:

Za co je levá hemisféra zodpovědná?

Za co je levá hemisféra zodpovědná? Tato část mozku určuje schopnost člověka logicky myslet a mluvit. To přímo souvisí se slovy, symboly, znaky. Hlavní rozdíl mezi levou hemisférou a pravým je způsob zpracování příchozích informací. Díky levé polokouli vytváříme komplexní fráze, ale ta pravá je zodpovědná za jejich emocionální zbarvení.

Pokud levá strana mozku pracuje v normálním režimu, člověk adekvátně vyhodnotí radostné okamžiky, které se v životě vyskytují, nepodléhá depresi a má dobrý smysl pro humor. Při poškození levé hemisféry člověk zmizí v dobré náladě, objevují se negativní emoce, stává se agresivní.

Levá hemisféra má další důležitou funkci: reaguje na řeč. Je pozoruhodné, že nevnímají žádné jiné zvuky, ať už jde o zvuk větru, šustění trávy, smích atd. Lidé s dobře rozvinutou levou hemisférou považují pravdu za relativní kategorii, úspěšně mazali, mistrovsky zdobili realitu a dokonce úmyslně klamali. Tato část mozku je zodpovědná za intelektuální schopnosti člověka, počítání, gramotnost, čtení a myšlení lineárního typu. Levá hemisféra nám umožňuje metodicky myslet.

Jak aktivovat levou oblast mozku

Jak aktivovat levou oblast mozku Práce na vývoji levé hemisféry by měla být prováděna od věku základní školy. Psychofyziologové poznamenávají, že pro jeho normální práci je důležité pravidelně řešit logické a matematické problémy. Stejně tak je užitečné řešit křížovky. Při rozhodování člověk usuzuje, že jedná ne intuitivně, ale analyticky.

Dalším způsobem, jak aktivovat levou hemisféru, je trénovat svaly na pravé straně těla. V důsledku systematických komplexních cvičení se paměť výrazně zlepšuje, zmizí nálady, vyvíjí se intuice.

Abychom byli v dobré náladě, je nutné zatěžovat levou hemisféru prací, a ne nutně komplikovanou. Můžete například vložit několik kapes do kapsy a pokusit se zjistit jejich hodnotu dotykem a poté vypočítat celkovou částku.

Test: Která hemisféra je lépe vyvinuta?

Která hemisféra je pro vás lépe vyvinuta? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, navrhuje se provádět jednoduché úkoly.

Princip je všude stejný: pokud uděláte něco lepšího pravou rukou, je vaše levá hemisféra rozvinutější a naopak.

 1. "Zámek". Bez váhání zkřížte prsty obou rukou. Rozhodujícím faktorem je, zda je váš levý nebo pravý palec nahoře. Pokud je vpravo, pak je levá hemisféra rozvinutější a naopak.
 2. Chcete-li dokončit další úkol, budete muset zkřížit ruce na prsou. Podívej, který je tam nahoře? Pokud je pravá, je vaše levá hemisféra lépe vyvinuta.
 3. Tleskat. V takovém případě věnujte pozornost hlavní ruce, která se pohybuje aktivněji. Je-li levá ruka aktivnější, je pravá hemisféra rozvinutější, pokud je pravá, pak levá hemisféra.
 4. Další zajímavý test je tento: musíte přimět obě ruce, aby pracovaly synchronně. Například v každém z nich vezměte pero. Nakreslete různé geometrické tvary současně - trojúhelník, čtverec a kruh. Výkresy vytvořené rukou, která je vůdcem, jsou jasnější linie.
 5. Připravte si list papíru. Do jeho středu vložte tečku (tučně). Vezměte si tužku do pravé ruky a zavřete oči. Nyní se pokuste zasáhnout improvizovaný cíl nejméně patnáctkrát. Poté proveďte stejnou manipulaci levou rukou. Nyní analyzujte, v jakém případě je přesnost zásahů vyšší.
 6. Vezměte prázdný list papíru a nakreslete na něj dva a půl a půl centimetru. Dále je musíte rychle zastínit (první pravou rukou, druhá levou nebo naopak). Nyní se podívejme, který čtverec má nejvíce řádků. Na postavě zastíněné vedoucí rukou budou pruhy častější..

Pokud se ukázalo, že většinu úkolů vykonáváte pravou rukou lépe, dominuje levá hemisféra (protože levá hemisféra je zodpovědná za pravou stranu těla člověka a pravá za levou stranu). A naopak.

Informativní hodnota jednoho testu může být samozřejmě nižší než u druhého testu, ale pokud je tato kombinace kombinovaná, umožní se s maximální jistotou určit, která ruka subjektu vede. Díky jednoduchým testům bude možné stanovit funkční specializaci mozkových hemisfér. Tyto informace vám pomohou určit, na jaká cvičení byste měli věnovat více pozornosti..

Co je tedy aktivace levé hemisféry mozku? Jedná se o sekvenční excitaci a inhibici neuronů. Tento proces může být ovlivněn mnoha způsoby. Ukazuje se, že dobrá nálada již není abstraktním stavem, ale zcela dosažitelným cílem. Pokud chcete, můžete se znovu podívat na svět. Žádné další překážky.

Rozvíjejte své hemisféry i dobrou náladu! )))

Co je odpovědné za pravou a levou hemisféru mozku

Funkčními částmi mozku jsou kmen, mozeček a koncová část, která zahrnuje mozkové hemisféry. Poslední složkou je nejobsáhlejší část - zabírá asi 80% tělesné hmotnosti a 2% hmotnosti lidského těla, zatímco až 25% veškeré energie generované v těle je vynaloženo na její práci.

Mozkové hemisféry se mírně liší velikostí, velikostí křečí a funkcemi, které vykonávají: levá je zodpovědná za logické a analytické myšlení a pravá je zodpovědná za pohyblivost. Navíc jsou zaměnitelné - pokud je jedna z nich poškozena, druhá je schopna částečně převzít plnění svých funkcí.

Při studiu mozku slavných lidí si odborníci všimli, že schopnost člověka závisí na tom, která polovina závěrečné sekce je rozvinutější. Například umělci a básníci nejčastěji rozvíjejí pravou hemisféru, protože tato část mozku je zodpovědná za kreativní schopnosti.

Co tvoří povrch mozkových hemisfér

Hlavní aspekty fyziologie mozkových hemisfér, nebo jak se také nazývají hemisféry, na příkladu vývoje mozku u dítěte od okamžiku početí.

Centrální nervový systém se začíná vyvíjet téměř okamžitě po oplodnění vajíčka a již 4 týdny po implantaci embrya do děložní sliznice sestává ze 3 mozkových váčků zapojených do série. Prvním z nich je základ přední části mozku, a proto jeho mozkové hemisféry, druhý - střední mozek a poslední třetí tvoří kosočtverec.

Paralelně s tímto procesem je mozková kůra nulována - zpočátku vypadá jako malá dlouhá deska šedé hmoty, která se skládá hlavně ze shluku neuronových těl.

Poté dochází k fyziologickému zrání hlavních částí mozku: do 9. týdne těhotenství se přední část zvětšuje a tvoří 2 velké hemisféry propojené speciální strukturou - corpus callosum. Stejně jako menší nervové komisi (nadřazené a zadní komisi, oblouk mozku) se skládá z velkého svazku procesů nervových buněk - axonů, umístěných hlavně v příčném směru. Tato struktura vám následně umožňuje okamžitě přenášet informace z jedné části mozku do druhé.

V této době také dochází ke změnám kortexu pokrývajícího bílou hmotu hemisfér: dochází k postupnému hromadění vrstev a zvětšování oblasti pokrytí. V tomto případě se horní kortikální vrstva zvyšuje rychleji než spodní, díky čemuž se objevují záhyby a rýhy.

Například ve věku 6 měsíců má levá hemisféra mozku všechny hlavní primární křeče: laterální, centrální, corpus callosum, parieto-týlní a ostroha, přičemž vzorec jejich umístění se zrcadlí na pravé hemisféře. Poté se vytvoří křivky druhé řady a současně se zvýší počet vrstev mozkové kůry..

V době narození jsou poslední sekce a podle toho mozkové hemisféry lidského mozku známé všem a kůra se skládá ze všech 6 vrstev. Růst počtu neuronů se zastaví. Nárůst hmotnosti mozkové látky v budoucnosti je výsledkem růstu existujících nervových buněk a vývoje gliových tkání.

Jak se dítě vyvíjí, neurony tvoří ještě větší rozvětvenou síť interneuronálních spojení. U většiny lidí končí zlepšení mozku ve věku 18 let..

Mozková kůra dospělého pokrývající celý povrch mozkových hemisfér se skládá z několika funkčních vrstev:

 1. molekulární;
 2. vnější granulární;
 3. pyramidový;
 4. vnitřní granulární;
 5. ganglionický;
 6. multimorfní;
 7. bílá hmota.

Neurony těchto struktur mají odlišnou strukturu a funkční účel, ale zároveň tvoří šedou hmotu mozku, která je nedílnou součástí mozkových hemisfér. S pomocí těchto funkčních jednotek také mozková kůra provádí všechny hlavní projevy vyšší nervové aktivity člověka - myšlení, vzpomínání, emoční stav, řeč a pozornost.

Tloušťka kůry není rovnoměrná, například dosahuje nejvyšší hodnoty v horních částech precentrálního a postcentrálního gyru. V tomto případě je uspořádání spletení striktně individuální - na Zemi neexistují dva lidé se stejným mozkem.

Anatomicky je povrch mozkových hemisfér rozdělen do několika částí nebo laloků, omezených nejvýznamnějším gyrem:

 1. Čelní lalok. Zadní část je omezena centrální brázdou, pod postranní. Ve směru vpřed od centrálního sulku a rovnoběžně s ním leží horní a dolní precentrální sulci. Mezi nimi a centrální brázdou je přední střední gyrus. Z obou precentrálních drážek se horní a dolní čelní drážky rozprostírají v pravém úhlu, čímž omezují tři přední gyrus - horní střední a dolní.
 2. Parietální lalok. Tento lalok v přední části je omezen centrální brázdou, zespodu - boční a zezadu - parieto-týlními a příčnými týlními trhlinami. Paralelně s centrální brázdou a před ní je postcentrální brázda, která je rozdělena na horní a dolní brázdy. Mezi ní a centrální drážkou je zadní centrální gyrus.
 3. Týlní lalok. Boky a křivky na vnějším povrchu týlního laloku jsou schopny změnit svůj směr. Nejstálejší z nich je nadřazený týlní gyrus. Na hranici parietálního laloku a týlního laloku je několik přechodných stočení. První obklopuje spodní konec, který sahá až k vnějšímu povrchu hemisféry parieto-týlního sulku. V zadní části týlního laloku jsou jedna nebo dvě polární drážky, které mají svislý směr a omezují sestupný týlní gyrus na týlním pólu..
 4. Temporální lalok. Tato část polokoule je ohraničena předně boční drážkou a v zadní části linií spojující zadní konec laterální drážky se spodním koncem příčné týlní drážky. Na vnějším povrchu spánkového laloku jsou horní, střední a dolní spádové drážky. Povrch nadřazeného temporálního gyru tvoří spodní stěnu postranní drážky a je rozdělen na dvě části: operulární, zakrytá parietální výstelkou a přední - ostrovní.
 5. Ostrov. Nachází se hluboko v postranní drážce.

Ukazuje se tedy, že mozková kůra pokrývající celý povrch mozkových hemisfér je hlavním prvkem centrálního nervového systému, který vám umožňuje zpracovávat a reprodukovat informace získané z prostředí prostřednictvím smyslů: vidění, dotek, čich, sluch a chuť. Podílí se také na tvorbě kortikálních reflexů, cílených akcí a podílí se na tvorbě charakteristik lidského chování..

Co je odpovědné za levou a pravou hemisféru mozku

Celý povrch mozkové kůry předního mozku, který zahrnuje konečnou část, je zakrytý rýhami a hřebeny, které dělí povrch mozkové hemisféry na několik částí:

 • Čelní. Nachází se před mozkovými hemisférami a je zodpovědný za provádění dobrovolných pohybů, řeči a duševní činnosti. Kontroluje také myšlení a určuje lidské chování ve společnosti..
 • Parietální. Podílí se na porozumění prostorové orientaci těla a analyzuje také proporce a velikost vnějších objektů.
 • Okcipitální. Mozek zpracovává a analyzuje příchozí vizuální informace..
 • Temporální. Slouží jako analyzátor chutí a sluchových vjemů a podílí se také na porozumění řeči, formování emocí a zapamatování příchozích dat.
 • Ostrov. Slouží jako analyzátor chuti.

V průběhu výzkumu odborníci zjistili, že mozková kůra vnímá a reprodukuje informace přicházející ze smyslových orgánů zrcadlovým způsobem, to znamená, že když se člověk rozhodne pohybovat pravou rukou, pak motorická zóna levé hemisféry začne fungovat a naopak - pokud se pohyb provádí levou rukou, pak pravá hemisféra mozku funguje.

Pravá a levá hemisféra mozku mají stejnou morfologickou strukturu, ale přesto vykonávají v těle různé funkce.

Stručně řečeno, práce levé hemisféry je zaměřena na logické myšlení a analytické vnímání informací, zatímco pravá je generátorem myšlenek a prostorového myšlení.

Oblasti specializace obou polokoulí jsou podrobněji rozebrány v tabulce:

Levá polokoulePravá hemisféra
Ne. P / pHlavní oblastí činnosti této části závěrečného oddělení je logické a analytické myšlení:Práce pravé hemisféry je zaměřena na vnímání neverbálních informací, tj. Pocházejících z vnějšího prostředí nikoli slovy, ale v symbolech a obrázcích:
1S tím člověk rozvíjí svou řeč, píše a pamatuje si data a události ze svého života..Je zodpovědný za prostorové postavení těla, konkrétně za jeho aktuální umístění. Tato funkce umožňuje člověku dobře se pohybovat v prostředí, například v lese. Také lidé s rozvinutou pravou hemisférou nevyřeší hádanky dlouho a snadno se vypořádají s mozaikami..
2V této části mozku probíhá analytické zpracování přijatých informací ze smyslů a v této situaci se hledá racionální řešení..Pravá hemisféra určuje tvůrčí schopnosti jednotlivce, například vnímání a reprodukce hudebních skladeb a písní, tj. Osoba, která má tuto rozvinutou vnímací zónu, slyší falešné tóny při zpěvu nebo hraní na hudební nástroj..
3Rozpoznává pouze přímý význam slov, například lidé, kteří mají tuto zónu poškozenou, nemohou pochopit význam vtipů a přísloví, protože vyžadují vytvoření mentální kauzální souvislosti. V tomto případě jsou data přijatá z prostředí zpracovávána postupně..S pomocí pravé hemisféry člověk chápe význam přísloví, přísloví a dalších informací prezentovaných ve formě metafory. Například slovo „hoří“ v básni: „Oheň červeného horského popela hoří v zahradě“ by se neměl brát doslovně, protože v tomto případě autor porovnával plody horského popela s plamenem ohně.
4Tato část mozku je analytickým centrem obdržených vizuálních informací, takže lidé, kteří vyvinuli tuto polokouli, vykazují schopnosti pro přesné vědy: matematiku nebo například fyziku, protože vyžadují logický přístup k řešení úkolů.S pomocí pravé polokoule může člověk snít a přijít s vývojem událostí v různých situacích, to znamená, když fantazíruje slovy: „představte si, jestli...“, pak je v této chvíli tato část mozku zahrnuta do jeho práce. Tato funkce se používá také při psaní surrealistických obrazů, které vyžadují uměleckou fantazii..
PětSleduje a dává signály pro cílený pohyb končetin a orgánů na pravé straně těla.Emocionální sféra psychiky, i když není produktem činnosti mozkové kůry, je stále podřízena pravé mozkové hemisféře, protože neverbální vnímání informací a jejich prostorové zpracování, které vyžaduje dobrou představivost, často hraje zásadní roli při formování pocitů..
6-Pravá hemisféra mozku je také zodpovědná za smyslové vnímání sexuálního partnera, zatímco proces kopulace je řízen levou stranou závěrečné sekce.
7-Pravá hemisféra je zodpovědná za vnímání mystických a náboženských událostí, za sny a instalaci určitých hodnot v životě jednotlivce.
8-Řídí pohyby na levé straně těla.
devět-Je známo, že pravá hemisféra mozku je schopna současně vnímat a zpracovávat velké množství informací, aniž by se uchýlila k analýze situace. Například s tím člověk rozpoznává známé tváře a určuje emoční stav partnera s použitím pouze jednoho výrazu obličeje.

Také kůra levé a pravé hemisféry mozku se podílí na vzniku kondicionovaných reflexů, jejichž charakteristickou vlastností je to, že jsou vytvářeny po celý život člověka a nejsou konstantní, to znamená, že mohou zmizet a znovu se objevit v závislosti na okolních podmínkách.

V tomto případě přicházející informace zpracovávají všechna funkční centra mozkových hemisfér: sluchové, řečové, motorické, vizuální, což umožňuje tělu reagovat bez použití mentální činnosti, tj. Na podvědomé úrovni. Z tohoto důvodu nemají novorozenci podmíněné reflexy, protože nemají životní zkušenost..

Levá mozková hemisféra a související funkce

Navenek se levá část mozku prakticky neliší od pravého - pro každou osobu je umístění zón a počet konvolutů na obou stranách orgánu stejné. Zároveň se ale jedná o zrcadlový obraz pravé polokoule.

Levá hemisféra mozku je zodpovědná za vnímání slovních informací, tj. Dat přenášených pomocí ústní řeči, psaní nebo textu. Jeho motorická zóna je zodpovědná za správnou výslovnost zvuků řeči, krásné psaní rukou, náchylnost k psaní a čtení. Současně bude rozvinutá časová zóna naznačovat schopnost člověka zapamatovat si data, čísla a další psané symboly.

Levá hemisféra mozku plní kromě hlavních funkcí řadu úkolů, které určují určité charakterové vlastnosti:

 • Schopnost logicky myslet ponechává svou stopu na lidském chování, takže existuje názor, že lidé s rozvinutou logikou jsou sobci. Není to však proto, že by tito lidé viděli ve všem zisk, ale proto, že jejich mozek hledá racionálnější způsoby řešení svých problémů, někdy na úkor druhých..
 • Milovanost. Lidé s rozvinutou levou hemisférou jsou díky své vytrvalosti schopni dosáhnout předmětu přitažlivosti různými způsoby, ale bohužel po získání toho, co chtějí, se rychle ochladí - prostě se nezajímají, protože většina lidí je předvídatelná.
 • Vzhledem ke své přesnosti a logickému přístupu ve všem má většina „levicových hemisfér“ vrozenou zdvořilost vůči ostatním, i když za to je často třeba připomínat určité behaviorální normy v dětství.
 • Lidé s rozvinutou levou hemisférou téměř vždy logicky uvažují. Z tohoto důvodu nemohou přesně interpretovat chování druhých, zejména pokud situace nepatří do kategorie obyčejných.
 • Protože jednotlivci s rozvinutou levou hemisférou jsou ve všem konzistentní, při psaní textů zřídka dělají syntaktické a pravopisné chyby. V tomto ohledu se jejich rukopis vyznačuje správným hláskováním písmen a číslic.
 • Učí se rychle, protože mohou soustředit veškerou svou pozornost na jednu věc..
 • Lidé s rozvinutou levou hemisférou jsou zpravidla spolehliví, to znamená, že se na ně můžete spolehnout při jakékoli otázce.

Pokud člověk vykazuje všechny výše uvedené vlastnosti, pak to naznačuje, že jeho levá hemisféra je rozvinutější než pravá strana mozku.

Pravá hemisféra mozku a jeho funkce

Specializací pravé hemisféry mozku je intuice a vnímání neverbálních informací, tj. Dat vyjádřených ve výrazech obličeje, gest a intonaci partnera..

Je pozoruhodné, že lidé s rozvinutou pravou hemisférou jsou schopni prokázat své schopnosti v určitých typech umění: malba, modelování, hudba, poezie. Důvodem je skutečnost, že jsou schopni uvažovat prostorově, aniž by se zaměřili na nevýznamné události v životě. Jejich představivost je bohatá, což se projevuje při psaní obrazů a hudebních děl. Také říkají o takových lidech: „Vznášející se v oblacích“.

Lidé s rozvinutou pravou hemisférou mají také řadu charakteristických rysů:

 • Jsou příliš emotivní, zatímco jejich řeč je bohatá na epithets a srovnání. Takový řečník často spolkne zvuky a snaží se v mluvených slovech udělat co největší smysl.
 • Lidé s rozvinutou pravou hemisférou jsou nedílnou, otevřenou, důvěryhodnou a naivní v komunikaci s ostatními, ale zároveň se snadno urazí nebo urazí. Zároveň se jejich pocity nestanou v rozpacích - mohou během několika minut plakat nebo se zlobit..
 • Zachovejte náladu.
 • Lidé na pravé polokouli jsou schopni najít nestandardní způsoby řešení úkolů, je to tím, že celou situaci považují za celek, aniž by se zaměřili na jednu věc.

Která polovina mozku dominuje

Protože levá hemisféra mozku je zodpovědná za logičnost a racionální přístup ve všem, dříve se věřilo, že vede v celém centrálním systému. To však není tak: u lidí se obě hemisféry mozku účastní života téměř stejně, jsou jednoduše zodpovědné za různé oblasti vyšší mentální aktivity.

Je pozoruhodné, že v dětství je ve většině lidí pravá hemisféra obvykle větší než levá. Z tohoto důvodu je vnější svět vnímán poněkud jinak než v dospělém stavu - děti jsou náchylné k fantazii a vnímání neverbálních informací, vše se jim zdá zajímavé a tajemné. Také se fantazírují, učí se komunikovat s prostředím: v myslích ztrácejí různé životní situace a vyvozují své vlastní závěry, tj. Získávají zkušenosti, které jsou v dospělém stavu tak nezbytné. Následně se tato informace z větší části odloží na levé polokouli..

Postupem času, kdy se učí základní aspekty života, však aktivita pravé hemisféry slábne a tělo preferuje levou stranu mozku jako zásobu znalostí. Tato nejednotnost částí mozku negativně ovlivňuje kvalitu lidského života: stává se imunním vůči všemu novému a zůstává konzervativní ve svých pohledech na budoucnost.

Která část mozku v současné době pracuje, lze určit provedením elementárního testu..

Podívejte se na pohyblivý obraz:

Pokud se otáčí ve směru hodinových ručiček, znamená to, že je v současné době aktivní levá hemisféra mozku, která je zodpovědná za logiku a analýzu. Pokud se pohybuje opačným směrem, znamená to, že funguje pravá hemisféra, která je zodpovědná za emoce a intuitivní vnímání informací.

Pokud se však budete snažit, můžete obrázek otočit v libovolném směru: za tímto účelem se musíte nejprve podívat na rozostřený pohled. Podívejte se na změny?

Synchronizovaný provoz obou polokoulí

Přestože obě hemisféry konečného mozku vnímají svět kolem sebe odlišně, je nesmírně důležité, aby člověk harmonicky spolupracoval.

Anatomicky je tato interakce mozkových hemisfér způsobena corpus callosum a dalšími adhezemi obsahujícími velké množství myelinových vláken. Spojují symetricky všechny zóny jedné části finálního mozku s druhou a také určují koordinovanou práci asymetrických oblastí různých hemisfér, například čelního gyru pravého s parietálním nebo týlním levým. V tomto případě jsou pomocí speciálních struktur neuronů - asociativních vláken spojeny různé části jedné hemisféry.

Centrální nervový systém člověka má křížové rozdělení odpovědnosti - pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a levá hemisféra ovládá pravou a spolupráce obou polovin může být jasně prokázána pokusem současně zvednout paže rovnoběžně s podlahou v pravém úhlu - pokud k tomu dojde, naznačuje to vzájemné působení obou v tuto chvíli polokoule.

Je známo, že s pomocí práce levé polokoule vypadá svět jednodušší, zatímco pravá strana to vnímá tak, jak je. Tento přístup umožňuje člověku najít více a více nových řešení v obtížných situacích, aniž by komplikoval svůj úkol.

Protože pravá hemisféra je zodpovědná za emoční vnímání, bez ní by lidé zůstali bezduchými „stroji“ schopnými přizpůsobit svět kolem sebe potřebám svého života. To rozhodně není správné - protože člověk by nebyl člověkem, kdyby neměl například pocity krásy nebo soucitu s ostatními..

Většina lidí ovládá levá hemisféra, zatímco v dětství se rozvíjí vnímáním informací na pravé straně mozku, což nám umožňuje výrazně rozšířit naše zkušenosti a formovat některé reakce těla na svět.

Protože mozek dokáže vnímat a zapamatovat si příchozí informace prakticky po celý svůj život, s výjimkou případů způsobených určitými chorobami, umožňuje to člověku účastnit se na vývoji tohoto orgánu..

Co poskytne vývoj každé z polokoulí

Na začátku shrnu: jakákoli lidská činnost začíná porovnáním nových údajů s předchozími zkušenostmi, to znamená, že do tohoto procesu je zapojena levá hemisféra. Současně pravá strana mozku ovlivňuje konečné rozhodnutí - je fyzicky nemožné přijít s něčím novým, jen na základě předchozích zkušeností.

Takové holistické vnímání reality vám umožňuje nezaměřovat se pouze na obecně přijímané standardy a podle toho posouvá osobní růst člověka dopředu.

Vývoj pravé polokoule pomůže člověku snadněji přijít do styku s ostatními a levá polokoule přispěje ke správnému vyjádření myšlenek. Tento přístup má příznivý dopad na dosažení úspěchu nejen v odborných činnostech, ale i v dalších činnostech souvisejících s komunikací ve společnosti. Díky koordinované činnosti obou polokoulí se proto lidský život stává harmoničtějším.

K rozvoji těchto schopností odborníci doporučují několikrát denně provádět jednoduchá cvičení, která aktivují mozkovou aktivitu:

 1. Pokud člověk není dobrým přítelem s logikou, doporučuje se mu věnovat se co nejvíce duševní práci - řešit křížovky nebo pánve a dávat přednost řešení matematických problémů. Pokud chcete rozvíjet tvůrčí schopnosti, pak se v tomto případě můžete pokusit pochopit význam fikce nebo malby.
 2. Můžete aktivovat jednu z hemisfér zvýšením zátěže na straně těla, za kterou je zodpovědný: Například, pro stimulaci levé hemisféry musíte pracovat s pravou stranou těla a naopak. Cvičení přitom nemusí být příliš komplikovaná - jen skočte na jednu nohu nebo se pokuste objekt otočit rukou.

Příklady jednoduchých cvičení s vývojem mozku

Ušní nos

Pravou rukou se musíte dotknout špičky nosu a levou stranou - pro pravé pravé ucho. Pak je zároveň uvolníme, tleskáme rukama a opakujeme akci, zrcadlíme polohu rukou: levou rukou držíme špičku nosu a pravou levým uchem.

"Malý prsten"

Toto cvičení je známé téměř každému od dětství: musíte rychle a rychle propojit palec s ukazováčkem, prostředkem, prstenem prstem a prstem do prstenu. Pokud vše funguje bez závěsu, můžete zkusit cvičení současně se dvěma rukama.

Zrcadlová malba

Posaďte se, položte na stůl velký list bílého papíru a do každé ruky tužku. Pak se musíte pokusit nakreslit geometrické tvary současně - kruh, čtverec nebo trojúhelník. Pokud v průběhu času všechno vyjde, můžete úkol zkomplikovat - pokuste se nakreslit složitější obrázky.

Je pozoruhodné, že integrovaný přístup ke zlepšení činnosti mozkové kůry pomůže nejen zlepšit komunikační schopnosti člověka, ale také zpomalí změny související s věkem v psychice - jak víte, aktivní životní styl a duševní práce umožňují člověku zůstat mladým v duši a zachovat jeho intelektuální schopnosti.

Přečtěte Si O Závratě