Hlavní Migréna

Difuzní astrocytom: prognóza a úplné uzdravení

Difuzní astrocytom je gliový zhoubný novotvar, který se vyskytuje v astrocytech, hvězdicových buňkách, které jsou odpovědné za funkci nervové tkáně a její ochranu. Specifické etiologické faktory způsobující růst nádoru nejsou známy. Odborníci předpokládají, že difuzní astrocytom se objevuje na pozadí negativních účinků několika negativních faktorů, včetně vlivu záření na tělesné buňky. Patologické procesy mohou vyvolat různé genetické abnormality. Charakteristickým morfologickým znakem astrocytů je nedostatek hranic s přilehlou mozkovou hmotou. Povaha růstu nádoru je difuzně infiltrativní. Prognóza je nejméně příznivá pro astrocytom 2. stupně malignity. Očekávaná délka života pacienta však závisí na účinnosti použitých léčebných metod a době hledání lékařské pomoci. S astrocytomem 2. stupně malignity a více je prognóza podmíněně nepříznivá, zejména u starších pacientů se souběžnými patologiemi.

Příčiny difuzního astrocytomu

Přesné příčiny vzniku difúzního astrocytomu nelze stanovit. Tento novotvar má multifaktoriální etiologii a objevuje se vlivem několika negativních faktorů. Je pozorována zvýšená tendence růstu gliových novotvarů v megacitách, ekonomicky vyspělých zemích, v jejichž rezidenci doprovází vdechování výfukových plynů a dalších potenciálně nebezpečných látek, kontakt s pokožkou s ultrafialovým světlem, chemikáliemi pro domácnost, obecným nebo lokálním zářením. Přispívá k progresi zhoubných nádorů nervového systému ak trvalému poklesu nutriční kvality lidí: potraviny bohaté na chemické složky, karcinogeny, transmastné oleje mohou vyvolat patologické změny v buňkách. Ale zjistit přesné příčiny nemoci je nemožné. Specialisté mohou pouze zřejmě určit hlavní predispoziční faktory analýzou historie pacienta, posouzení jeho životního stylu a celkového zdraví.

Klasifikace astrocytů

Existuje několik forem astrocytů. Každá z nich má své vlastní morfologické rysy. Hlavní typy mozkových astrocytomů:

 • fibrilární,
 • glioblastom,
 • pyelocytický,
 • hematocytický,
 • protoplazmatický,
 • anaplastický,
 • subependymal,
 • mozkový mikrocystik.

Pyelocytický typ nádoru je připisován prvnímu stupni malignity. Hemistocytární, protoplazmatické, fibrilární astrocytomy jsou neoplazmy, které jsou zahrnuty do skupiny druhého stupně malignity. Bez včasné a účinné léčby vedou k úmrtí pacienta v prvních letech po zjištění nemoci. Třetí stupeň malignity zahrnuje glioblastomy, anaplastické nádory. Jsou běžné, představují více než 50% všech těchto subjektů. Specifický typ difuzního astrocytomu lze určit pouze pomocí komplexní diagnostiky.

Klinické projevy

Astrocytom má různé klinické příznaky. Mohou být obecné, místní a ústřední. Růst nádoru je doprovázen zvýšením intrakraniálního tlaku, podrážděním mozkových struktur a uvolňováním toxických sloučenin. Časté příznaky difuzního astrocytomu jsou následující: silná bolest hlavy konstantní povahy; dvojité vidění; snížená chuť k jídlu; zvracení fyzická slabost; snížené kognitivní schopnosti, schopnost zapamatovat si informace. Závažnost symptomů astrocytomu závisí především na umístění a velikosti nádoru, jakož i na stupni jeho malignity..

V mozečku. Nádor může způsobit zhoršenou koordinaci pohybů. Podobné znamení se vyskytuje hlavně, když je nádor lokalizován v mozečku. U některých pacientů způsobuje růst astrocytomu výskyt určitých duševních poruch, nervozity, agresivity a nespavosti. Novotvar se zvýšením objemu začne vymačkat okolní tkáně, narušuje v nich metabolismus a přispívá k ničení mozkových struktur. Výsledkem jsou fokální symptomy, které zahrnují svalovou slabost v končetinách, snížení citlivosti tkání.

V dočasném laloku. Když je nádor lokalizován v temporálním laloku, zhoršuje se řeč, snižuje se schopnost reprodukovat přijaté informace, paměť se znatelně zhoršuje. Někteří pacienti hlásí halucinace, včetně zvukových a chuťových typů. Tyto příznaky mohou být první poplachové zvonky, které naznačují růst maligního nádoru mozku. Jakmile se objeví, měli byste okamžitě kontaktovat odborníky a provést pokročilé diagnostiky.

Mezi týlními a spánkovými laloky. Pokud je astrocytom mezi týlními a spánkovými laloky, objeví se poruchy zraku ve formě dvojitého vidění, tvorby závoje nebo mlhy. S lokalizací novotvaru v temeni hlavy se zhoršily jemné motorické dovednosti rukou.

Screening na astrocytom

Diagnózu astrocytomu provádí neurochirurg. Pacienti se k němu nejčastěji obracejí se stížnostmi na bolesti hlavy a dalšími průvodními příznaky. Pro výběr nejúčinnějších terapeutických taktik je prováděno komplexní vyšetření. Je důležité provést vysoce kvalitní diferenciální diagnostiku. To vám umožní určit typ novotvaru. Diagnóza astrocytomu zahrnuje použití následujících studií:

 • vypočítané magnetické rezonance mozku;
 • elektroencefalografie;
 • angiografie;
 • posouzení funkčnosti vestibulárního aparátu pacienta;
 • oftalmoskopie;
 • histologie novotvaru.

MRI a CT poskytují nejúplnější informace o místě, velikosti novotvaru, stavu sousedních tkání. Stupeň malignity lze stanovit pomocí histologického vyšetření. Tkáň mozkového nádoru se odebírá během stereotaktické biopsie. Poté jsou pečlivě prostudovány v laboratoři a učiní vhodný závěr.

Léčba

Chirurgická intervence. Hlavní léčba astrocytomu je chirurgie. Toto onemocnění však vyžaduje kompetentní integrovaný přístup neurochirurgů, onkologů a dalších specializovaných specialistů. Kromě toho odborníci používají chemoterapii, používají moderní radiační a radiochemické metody k boji s mozkovými nádory. Prognóza nemoci závisí nejen na míře malignity novotvaru, ale také na věku pacienta: střední délka života mladých pacientů je vyšší než u starších pacientů. V pokročilém věku jsou často diagnostikována doprovodná onemocnění, což komplikuje průběh rakoviny mozku a omezuje odborníky při výběru konkrétních léčebných metod..

Radiosurgery. Pokud je astrocytom malý, můžete použít radiochirurgii. Chirurgie se provádí po speciální přípravě, diagnostice, pod kontrolou tomografie. Můžete odstranit část nádoru, což umožňuje snížit intrakraniální tlak a odstranit hlavní příznaky nemoci. Je důležité zahájit léčbu včas, včetně chirurgického zákroku. Čím menší je nádor, tím snazší je zbavit se ho během moderní radiochirurgie. Složitost léčby difuzního astrocytomu je spojena s nedostatečnou schopností zcela odstranit novotvar. To může vést k poškození důležitých mozkových struktur, výskytu závažných neurologických komplikací, zejména u starších pacientů. Operace se neprovádí s obecným závažným stavem pacienta, se zvýšeným rizikem nepříznivých účinků na zdraví. Také kontraindikací k radiochirurgické léčbě je stáří.

Paliativní terapie. Taktika léčby je stanovena individuálně, což pomáhá předcházet mnoha komplikacím. Pokud je nádor nefunkční, pacient podstupuje paliativní terapii zaměřenou na zvýšení střední délky života a odstranění hlavních příznaků maligní patologie.

Jak je chirurgická léčba astrocytomu

Chirurgie astrocytomů vyžaduje použití celkové anestézie. Pacient je speciálně připraven pro tento typ anestézie, provádí se konzultace specializovaných specialistů. Jejich závěr ovlivňuje výběr dalších lékařských taktik. Podobné operace na mozku provádějí vyškolení neurochirurgové pomocí inovativní techniky, která vám umožňuje kontrolovat přesnost specialisty. Chirurgický zákrok vyžaduje endoskopickou kraniotomii nebo otevřený chirurgický zákrok. Před operací neurochirurgové vyhodnocují možná rizika pro zdraví pacienta a dávají předpovědi pro budoucnost. Moderní neurochirurgie umožňuje aplikovat chirurgické techniky s maximální účinností pro pacienta a udržovat podmíněně příznivou prognózu života. V tomto případě lze nádory odstranit pomocí malých řezů. To je však možné s takovým uspořádáním novotvaru, kde je k dispozici pro mikrochirurgické nástroje a endoskopická zařízení. Operace obvykle trvá až 5 hodin. S malým nádorem někdy odborníci neprovádějí kraniotomii.

Pooperační zotavení

Období zotavení po chirurgické léčbě trvá několik měsíců. Bezprostředně po operaci je pacient převeden na jednotku intenzivní péče, kde je až do obnovení narušených funkcí. Pacienti jsou nepřetržitě sledováni odborníky. Několik dní po operaci se pacient podrobí rentgenové kontrole, mozkové MRI. Tyto studie nám umožňují vyhodnotit účinnost chirurgické léčby a identifikovat možné komplikace. Období rehabilitace by se mělo v ideálním případě konat ve zvláštním středisku, kde pacient obdrží pomoc rehabilitologů a dalších úzkoprofilových specialistů. Zotavení trvá několik měsíců a během této doby je nutné vést kurzy fyzikální terapie, používat různé techniky, které obnovují řeč a všechny narušené funkce. Kvalita dalšího sociálního života pacienta, který podstoupil chirurgické odstranění mozkového astrocytomu, závisí na časném zahájení rehabilitace..

Radiační a chemoterapie

Po odstranění nádoru mozku odborníci pokračují v komplexní léčbě. Zahrnuje záření a chemoterapii. Někdy, před operací, specialisté za účelem zmenšení velikosti nádoru ozařují patologickou oblast. Poslední fáze radiační terapie je nezbytná pro úplné zotavení a prevenci dalších metastáz. Radiační terapie se používá ke snížení počtu novotvarů a ke zvýšení průměrné délky života pacienta. Chemoterapie doplňuje chirurgickou léčbu. Chemoterapeutika jsou vybírána přísně individuálně a používají se v krátkých kurzech pod povinným dohledem odborníků. Moderní léky se používají v minimálních dávkách, což snižuje počet nežádoucích účinků, které se objevují v prvních měsících od začátku léčby. Nové techniky, včetně chemoterapie, mohou selektivně ovlivnit maligní nádory. To je rozhodující pro snížení rizika komplikací. Specialisté aktivně vyvíjejí nová chemoterapeutická činidla, která mohou ovlivnit maligní nádory, aniž by narušila funkčnost mozku..

Další informace získáte na portálu.

Astrocytom

Astrocytom je jedním z běžných nádorů mozku. Interiér nádoru často obsahuje cysty, které mohou růst do velkých rozměrů, což způsobuje kompresi mozku.

Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě dávají lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné v místě nepřístupném chirurgovi, které mají velkou velikost nádoru. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby.

V nemocnici Yusupov se podílejí na diagnostice a léčbě astrocytů. Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní získat všechny diagnostické služby..

Astrocytom mozku: co to je

Astrocytom je gliový mozkový nádor, který se vyvíjí z astrocytů, neurogliálních buněk podobných hvězdám nebo pavoukům. Astrocyty podporují strukturální složku nervového systému mozku - neurony. Astrocyty ovlivňují pohyb látek ze stěny krevní cévy na plazmatickou membránu neuronu, účastní se procesu růstu nervových buněk, regulují složení mezibuněčné tekutiny a mnohem více. Astrocyty v bílé hmotě mozku se nazývají vláknité nebo vláknité. V šedé hmotě mozku převládají protoplazmatické astrocyty. Astrocyty plní funkci ochrany mozkových neuronů před chemikáliemi, poranění, zajišťují výživu neuronů, podílejí se na regulaci průtoku krve mozkem.

Nádory mozku nelze nazvat rakovinou, protože se nevyvíjejí z epitelových buněk, ale z buněk složitějších struktur. Maligní mozkový nádor prakticky nemetastasuje za mozek, ale mozek může být ovlivněn metastázami nádorů umístěných v jiných orgánech a tkáních těla. Maligní nádor na mozku se nesmí lišit od benigního nádoru. Mozkový nádor nemá jasnou hranici - proto je jeho úplné odstranění téměř nemožné. Obtížnost při léčení takových nádorů spočívá v tom, že mozek má hematoencefalickou bariéru, kterou mnoho protinádorových léků neprochází, mozek má svou vlastní imunitu. Mozkový nádor může ovlivnit celý mozek - samotný nádor se může vyvíjet v jedné části mozku a jeho buňky mohou být umístěny na různých místech mozku.

Polyklonální mozkové nádory jsou nádor v nádoru. Patří sem primární mozkové nádory. Obtížnost spočívá v tom, že tato kombinace nádorů by měla být léčena různými skupinami léčiv - jeden z nádorů je necitlivý na léky pro léčbu jiného typu nádoru. Velkou roli v účinnosti léčby mozkového nádoru nehraje určování histologického typu nádoru, ale umístění a velikost nádoru..

Příčiny výskytu

V současné době neexistují žádné údaje o příčinách vývoje nádoru z astrocytových buněk. Existuje názor, že některé negativní faktory mohou sloužit jako spouštěcí faktor pro vývoj nádoru:

 • radiační expozice. Ozáření často způsobuje vznik maligního mozkového nádoru u pacientů. Riziko rozvoje astrocytomu u pacientů podstupujících radioterapii se zvyšuje;
 • dlouhodobé vystavení toxickým chemikáliím. Práce ve škodlivé produkci může způsobit rozvoj mozkových nádorů.
 • onkogenní viry;
 • dědičná predispozice;
 • zranění
 • věk pacienta. Některé typy nádorů postihují hlavně děti, jiné jsou častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let, třetí typ nádoru postihuje starší lidi více.

Při studiu příčin astrocytomu byly identifikovány dva typy poškozených genů..

Příznaky astrocytomu

Příznaky vývoje nádoru závisí na jeho umístění a velikosti. V závislosti na umístění může narušit koordinaci pohybu (nádor v mozečku), způsobit poruchu řeči, vidění, paměti. Růst nádoru na levé hemisféře může způsobit ochrnutí pravé strany těla. Pacient s nádorem na mozku trpí bolestmi hlavy, je narušena citlivost, objevuje se slabost, skoky v krevním tlaku, tachykardie. Při postižení hypotalamu nebo hypofýzy dochází k endokrinním poruchám. Příznaky onemocnění závisí na umístění nádoru v konkrétní části mozku, která je zodpovědná za určité funkce..

Hlavní

S lokalizací astrocytomu ve frontálním laloku mozku u pacientů je zaznamenán výskyt psychopatologických symptomů: pocit euforie, pokles kritiky něčí nemoci, agresivita, emoční lhostejnost a psychika se mohou úplně zhroutit. Pokud je u pacientů poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelních laloků, dochází k narušení paměti a myšlení. S porážkou Broca zóny ve frontálním laloku dominantní hemisféry je zaznamenán vývoj poruch motorické řeči. U pacientů s nádory v zadních oblastech se objevuje paréza a paralýza v horních a dolních končetinách.

V případě poškození dočasného laloku mohou pacienti zaznamenat halucinace: sluchové, chuťové, zrakové, které se v průběhu času nahrazují generalizovanými epileptickými záchvaty. Často se vyvíjí sluchová agnosie - člověk nerozpozná dříve známé zvuky, hlasy, melodie. Astrocytom, který se nachází v temporální oblasti, hrozí dislokací a klínováním v týlních foramenech, v důsledku čehož je fatální výsledek téměř nevyhnutelný. Když je nádor lokalizován v temporálních a frontálních lalocích, pacienti mají často epileptické záchvaty.

Když je nádor parietálního laloku mozku ovlivněn nádorem, vyskytují se smyslové poruchy, astereognoze a apraxie v opačné končetině (s apraxií u člověka jsou narušeny cílené akce). Pacienti zaznamenali vývoj fokálních epileptických záchvatů. Pokud dojde k poškození dolních částí levého parietálního laloku pravákovníků, dojde k narušení řeči, počítání, psaní.

Nejméně ze všech jsou astrocytomy diagnostikované v týlním laloku mozku. U pacientů s těmito nádory se vyvinou vizuální halucinace, fotopsie, hemianopsie (ztráta poloviny zorného pole každého oka).

Sekundární

Jedním z hlavních příznaků mozkového astrocytomu je přítomnost paroxysmální nebo bolavé povahy difúzní bolesti v hlavě. Bolest hlavy nemá jasnou lokalizaci, je to způsobeno intrakraniální hypertenzí. V časných stádiích nemoci je bolest paroxysmální, bolí v přírodě, s časem se stává konstantní, což je spojeno s progresí nádoru.

U pacientů s mozkovým astrocytomem se v důsledku komprese mozkomíšního moku, žilních cév zvyšuje intrakraniální tlak. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající škytavka, kognitivní funkce, snížení ostrosti zraku. Závažné případy jsou doprovázeny osobou upadající do kómy.

Diagnóza: typy nádoru

Struktura maligních buněk dělí astrocytomy do dvou skupin:

 • fibrilární, hematocytární, protoplazmatické.
 • piloid (pilocytic), subepidemic (glomerular), cerebellar microcyst.

Astrocytom má několik stupňů malignity:

 • první stupeň malignity - tento typ benigního nádoru roste pomalu, má malou velikost, je omezen zvláštní kapslí ze zdravých oblastí mozku, málokdy ovlivňuje vývoj neurologického deficitu. Nádor je představován normálními buňkami s astrocyty, které se vyvíjejí ve formě uzlíku. Reprezentantem takového nádoru je astrocytom, piloid, pilocytic. Častěji postihuje děti a dospívající;
 • druhý stupeň malignity - novotvar roste pomalu, buňky se začínají lišit od normálních mozkových buněk, je častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let. Reprezentantem tohoto stupně malignity je fibrilární (difúzní) astrocytom;
 • třetím stupněm malignity je anaplastický astrocytom. Roste rychle, nádorové buňky se velmi liší od normálních mozkových buněk, nádor má vysokou míru malignity;
 • čtvrtý stupeň je maligní glioblastom, buňky nejsou jako normální mozkové buňky. Ovlivňuje důležitá centra mozku, rychle roste a je často nemožné takový nádor odstranit. Ovlivňuje mozek, hemisféru mozku, oblast mozku zodpovědnou za redistribuci informací od smyslů - thalamus.

Postupem času se nádorové buňky prvního a druhého stupně degenerují a mění se na buňky třetího a čtvrtého stupně malignity. K degeneraci nádoru z benigního na maligní novotvary často dochází u dospělých. Nezhoubné nádory mozku mohou být život ohrožující jako zhoubné novotvary. Vše záleží na velikosti formace a umístění nádoru.

Pilocytický astrocytom

Benigní astrocytom - pilocytický astrocytom, nebo pilotní astrocytom, nádor prvního stupně malignity, roste velmi pomalu. Ve většině případů je astrocytom detekován u dětí. Pilocytický astrocytom mozku se nejčastěji vyvíjí v mozkovém kmeni, mozečku a zrakovém nervu. Piloidní astrocytom mozku nemá při histologickém vyšetření žádné známky buněčné atypie.

Fibrilární astrocytom

Fibrilární astrocytom mozku nebo difúzní astrocytom mozku - druhý stupeň malignity. Difuzní astrocytom nemá jasné hranice mezi postiženými a zdravými mozkovými tkáněmi, nejčastěji lokalizovanými v mozkových hemisférách.

Anaplastický astrocytom mozku

Vysoký stupeň malignity. Anaplastický astrocytom mozku - třetí stupeň. Nádor nemá jasné hranice, roste velmi rychle, roste do mozkové tkáně. Nejčastěji postihuje muže ve věku 40 až 70 let.

Léčba astrocytomu

Taktika léčby nádorů mozku závisí na umístění nádoru, jeho velikosti, typu nádoru. Pro mladé pacienty existuje příznivá prognóza v léčbě difuzního astrocytomu, pokud je mozkový nádor zcela odstraněn. Anaplastický astrocytom je léčen kombinovaným přístupem - chirurgie, radiační terapie, polychemoterapie. Délka života je asi tři roky po operaci. Příznivá prognóza pro mladé lidi, kteří byli před operací v dobrém zdravotním stavu, za předpokladu, že byl nádor zcela odstraněn.

Pilocytický (piloidní) astrocytom se vyvíjí u dětí, má omezený růst, charakteristickou lokalizaci a morfologické rysy. Léčba nádoru má příznivou prognózu z důvodu pomalého růstu a nízké malignity. Léčba se provádí chirurgickým zákrokem a úplným odstraněním novotvaru, což v některých případech není možné vzhledem k umístění nádoru v hypotalamu nebo mozkovém kmeni. Některé typy pilotních astrocytomů (hypothalamické) mají schopnost metastazovat.

Astrocytom mozku: důsledky po operaci

Důsledky po chirurgickém zákroku na astrocytom závisí na velikosti nádoru, jeho umístění. Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě dávají lepší prognózu délky života než astrocytomy s vysokou malignitou nebo benigní astrocytomy umístěné v místě nepřístupném chirurgovi, které mají velkou velikost nádoru. Po odstranění astrocytomu často dochází k relapsu nádoru, ke kterému dochází do dvou let po operaci. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby.

Léčba astrocytomu v nemocnici Yusupov

V nemocnici Yusupov mohou pacienti podstoupit diagnostiku a léčbu astrocytomu.

Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní získat všechny diagnostické služby. Můžete se přihlásit na konzultaci onkologa telefonicky nebo prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách. Koordinační lékař odpoví na všechny vaše otázky..

Předpověď

Po chirurgickém odstranění uzlových forem astrocytomu může dojít k prodloužené remisi (více než deset let). Difuzní astrocytomy se vyznačují častým relapsem, a to i po kombinované léčbě.

U glioblastomu je průměrná délka života pacienta jeden rok, s anaplastickým astrocytomem v mozku - asi pět let.

U jiných typů astrocytomů je průměrná délka života mnohem delší, po odpovídajícím ošetření se vrátí do plného života a obvyklé práce.

Příčiny, příznaky a léčba mozkového astrocytomu

Nádory na mozku jsou nejčastější příčinou úmrtí v onkologii. Většinu novotvarů představují astrocytomy. Piloidní astrocytom mozku je považován za nejméně závažný, ale není to jediný nádor tohoto typu. Některé z nich vyžadují urgentní chirurgický zákrok, protože jsou extrémně nebezpečné..

Charakteristika astrocytů

Astrocytomy jsou nádory mozku, které vyrostly z astrocytů. Ty jsou studovány histologicky a jsou to buňky nervového systému. Jejich úkolem se stává výkon podpůrných a omezujících funkcí. Mohou být protoplazmatické, umístěné uvnitř šedé dřeně nebo vláknité, umístěné v bílé hmotě. Astrocyty zajišťují přenos nezbytných prvků mezi nervovými buňkami a krevními cévami.

Nádory tohoto typu se mohou objevit v levé i pravé části mozku. U dospělých se astrocytomy obvykle tvoří v bílé hmotě nebo v mozkovém kmeni. Děti se nejčastěji musejí vypořádat s nádorem mozečku nebo zrakového nervu. Cysty se mohou objevit uvnitř samotného nádoru. Vyvíjejí se velmi pomalu, ale mohou dosáhnout významných velikostí a nepříznivě ovlivnit laloky mozku. Někdy se během diagnózy ukáže, že samotné astrocytomy jsou poměrně velké, což znemožňuje stanovit jasné hranice.

Podle ICD jsou astrocytomy klasifikovány jako maligní s kódem C71. Kromě toho je určeno umístění nádoru. Pokud je novotvar benigní, pak kód nemoci bude D33. V tomto případě je také brána v úvahu jeho lokalizace..

Benigní astrocytom se ve většině případů mění na maligní.

Gliomy jsou nádory umístěné v neurogliích mozku. Do této skupiny patří astrocytomy jako poddruh. Nádory mohou růst do obrovské velikosti, nemusí mít jasný obrys a těžko reagovat na terapii. Klasifikace zahrnuje rozdělení astrocytomů do stupňů. Jsou určovány typem nádoru a jeho malignitou..

Hlavní typy stupňů:

 1. 1 stupeň - pilotní (pilotní). Nádor je označován jako první stupeň malignity. Je považován za nejlehčí, neovlivňuje okolní tkáně, zvyšuje se pomalu. Nejčastěji onemocnění tohoto stádia dobře reaguje na léčbu chirurgickým zákrokem, ale někdy způsobuje hydrocefalus. Piloidní astrocytom mozku se vyskytuje obvykle v dětství.
 2. 2 stupně - fibrilární. Zhoubným nádorem patří nádor do druhého stupně. Nachází se uvnitř bílé hmoty, nejčastěji má standardní velikosti a její hranice lze snadno určit během diagnostiky. Fibrilární typ nádorů může být vyléčen chirurgicky, ale někdy jsou vyžadovány další metody ve formě radiace nebo chemické terapie. Může způsobit záchvaty..
 3. 3 stupně - anaplastický. Malignita třetího stupně vede k aktivnímu růstu nádoru. Nemá však výrazné hranice, může se rozšířit do okolních tkání. Je těžké ji vyléčit, není mnoho šancí na uzdravení. Obzvláště běžné u lidí starších 30 let.
 4. Stupeň 4 - glioblastom. Vzhledem ke čtvrtému stupni malignity je tento nádor obzvláště nebezpečný. Jeho vývoj je doprovázen narušeným fungováním vestibulárního aparátu, řeči a paměti. Nádor roste velmi aktivně, téměř vždy postihuje okolní tkáně. Chirurgická léčba prakticky nepřináší žádné výsledky, pouze část pacientů, kteří podstoupili radiační nebo chemickou terapii, přežije, ale jejich délka života je omezená. Obvykle se vyskytuje u lidí starších 40 let..

Oligoastrocytom je další typ nádoru. Přiřaďte ji samostatně, protože zhoubností může patřit do různých stupňů. Je to primární nádor smíšeného typu, včetně několika typů buněk. Skládá se z astrocytů a oligodendrocytů.

Astrocytomy jsou také klasifikovány podle povahy růstu. Existují pouze dva typy: nodulární a difúzní. První z nich jsou nejčastěji benigní, mají patrný obrys, lze je nalézt v kterékoli části mozku. Patří mezi ně pilotní typ nádoru. Ta obvykle roste do maligního stavu, nemá výrazné limity, ovlivňuje sousední tkáně a roste do významných velikostí. K tomuto typu patří astrocytomy druhého a vyššího stupně..

Důvody

Růst nádoru tohoto typu může vyvolat různé faktory. Není vždy možné přesně identifikovat skutečnou příčinu. Není třeba to dělat, protože většina možných kořenových příčin je jednorázová, zatímco jiné jsou spojeny s prací nebo životním stylem, který bude muset být po léčbě změněn. Nejčastěji není nutná další léčba, aby se zbavily provokujících faktorů..

 • genetická predispozice;
 • vystavení zvýšeným úrovním záření;
 • infekční nebo virová onemocnění;
 • nebezpečné pracovní podmínky;
 • kouření zneužívání alkoholu.

S astrocytomem mozku může být prognóza výrazně horší, pokud člověk nadále pracuje v nebezpečných podmínkách nebo zneužívá škodlivé nápoje a cigarety. Tento důležitý bod by měl být zohledněn..

Pokud jsou v životě člověka přítomny některé z možných příčin vzniku nádoru, doporučuje se, aby byl lékař pravidelně kontrolován. Roční diagnóza vám umožní chránit se a identifikovat výskyt nádoru v raných stádiích, což výrazně zjednoduší budoucí léčbu a zvýší šance na pozitivní výsledek..

Důvody, proč dítě čelí nádoru, nebyly dosud identifikovány.

Příznaky

U astrocytomu existují příznaky obecného typu, stejně jako lokální, které odpovídají té části mozku, kde je nádor umístěn. Většina příznaků je způsobena zvýšením kraniálního tlaku nebo intoxikací těla z postižených buněk. V prvních fázích může vývoj astrocytomu probíhat bez povšimnutí, což komplikuje jeho včasnou detekci.

 • bolení hlavy;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • pomalost řeči;
 • zhoršená pozornost a paměť;
 • dvojité vidění nebo mlha v očích;
 • mdloby;
 • únava, celková nevolnost;
 • problémy s koordinací;
 • křeče, epileptické záchvaty;
 • změny nálady.

Fokální příznaky se mohou výrazně lišit. Často se neobjeví úplně nebo jsou kombinovány s jinými projevy, které jsou spojeny s přechodem astrocytomu do mozkové tkáně v okolí.

Kde a jak se nádor projevuje:

 1. Čelní lalok. Hlavní rozdíl mezi astrocytomem lokalizovaným v této oblasti je považován za psychopatologické příznaky. Pacient může trpět euforií, být lhostejný k nemoci, být agresivní vůči ostatním. Psychika se postupně úplně zhroutí. Může se také objevit porucha paměti a myšlení nebo motorické poruchy řeči. Možná paralýza končetin.
 2. Časové laloky. Pacient často zažívá halucinace sluchového, zrakového nebo chuťového charakteru. S rozvojem astrocytomu se tyto projevy stávají efektem, který způsobuje bezprostřední epileptický záchvat se ztrátou vědomí. Často se objevují také smyslové poruchy řeči a sluchová agnosie, díky nimž člověk přestane rozumět i psaným slovům a rozpoznávat zvuky. Glioblastom nebo anaplastický astrocytom mozku s touto lokalizací často vede k rychlé smrti.
 3. Parietální lalok. U pacientů s takovým uspořádáním astrocytomů dochází k problémům s rozpoznáváním objektů dotykem, neschopností kontrolovat končetiny při provádění cílených akcí, epileptickými záchvaty. Někdy dochází k narušení řeči, dopisu nebo skóre.
 4. Týlní lalok. Hlavním znakem rozvoje astrocytomu v této oblasti jsou vizuální halucinace. Člověk může vidět, co není, nebo skutečné objekty mohou změnit jeho vzhled a velikost v jeho očích. Je možná částečná ztráta zraku z obou očí..

Pokud je postižen mozek, mohou se vyskytnout problémy s pohybem a koordinací pohybu. Poškozená komora vede k reflexnímu napětí krku se změnou polohy hlavy. Postižená medulla oblongata a mícha mohou způsobit problémy s končetinami a chůzí..

Diagnostika a predikce

Všestrannost příznaků způsobuje určité obtíže ve fázi stanovení možných patologií. Obvykle je pacientovi předepsáno komplexní vyšetření, které umožňuje detekovat astrocytom. Ale i s důvěrou v přítomnost nádoru budou pacientovi přiděleny stejné výzkumné metody.

 • MRI - ukazuje nádor v kterémkoli bodě mozku, pomáhá vypočítat jeho velikost s přesnými obrysy, aby se zvýšila účinnost studie, pacientovi se do žíly vstříkne kontrastní médium;
 • CT - zobrazuje oblasti mozku, jasně ukazuje všechny nalezené znaky nádoru, včetně jeho hranic s přesnou strukturou;
 • angiografie - pomáhá studovat stav krevních cév, zobrazuje rysy jednotlivých oblastí, které živí astrocytom, což je nezbytné při plánování operace;
 • biopsie - sběr postižených tkání pomáhá určit všechny rysy nádoru a také provést konečnou diagnózu.

Po vyšetření bude lékař schopen určit, jaký typ nádoru se pacient vyvinul. U nodulární formy astrocytomu je přežití vysoké. Délka remise může být více než deset let. Difúzní nádory téměř vždy způsobí relaps i po správné terapii. S anaplastickým astrocytomem v mozku je prognóza života zklamáním - pacientům se daří žít asi 5 let. S glioblastomem je ještě těžší přežít. Délka života sotva dosahuje jednoho roku. Možné komplikace během operace. Například krvácení, otok látky v mozku, infekce. Důsledkem může být zhoršení a smrt..

Pacienti s fibrilární nebo piloidní formou nádoru dokážou při správné léčbě déle žít. Obvykle se jim podaří vrátit se ke svému obvyklému životu a opět se staly zdatnými. Předtím však budou mít obtížnou rehabilitaci, včetně rekvalifikace základních dovedností, psychoterapie a dlouhodobého pobytu v nemocnici.

Většina pacientů má invaliditu. Pokud je nádor benigní nebo existuje šance na uzdravení, uveďte třetí stupeň. V těžších podmínkách - druhý. Pokud není postižení možné, může to být neomezené..

Léčba

Je nemožné léčit astrocytom obvyklými metodami. Terapie zahrnuje použití chirurgických metod, stejně jako ozáření nebo chemickou expozici. U onemocnění prvního stupně může být pacientovi předepsána operace ne okamžitě, ale po několika letech. Ve druhém je chirurgický zákrok organizován krátce po zjištění patologie. Někdy je nutná kombinace s radiační terapií..

Třetí a čtvrtý stupeň astrocytomů jsou velmi nebezpečné. Tento typ rakoviny vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok ihned po diagnóze. Zpravidla se kombinuje s nejagresivnější radiační terapií. Do čtvrtého stupně je přidána intenzivní chemoterapie. Terapie samotné se zásadně liší.

Chirurgická operace

Chirurgickou léčbou se rozumí mechanické odstranění nádoru. Jeho hranice často nelze stanovit, což způsobuje řadu obtíží. Proto nelze astrocytom zcela odstranit. Ve třetím nebo čtvrtém stadiu nádoru bude účinek takové léčby minimální. Proto lékaři velmi často předepisují další metody léčby.

Radiační terapie

Radiační sezení se konají pravidelně. U každého z nich je pacient vystaven menší radiační expozici. Jeho hladina se postupně hromadí a má destruktivní účinek na astrocytom. Někdy se místo toho používá radiochirurgie, při které se veškeré záření dodává v jedné relaci. Tato možnost má smysl pro malé nádory..

Chemoterapie

Chemoterapie znamená léčbu léky. Nejčastěji jsou podávány intravenózně, ale mohou být použity ve formě pilulek. Ničí existující nádor a působí na něj postupně podle typu radiační terapie. Mnoho léků má vedlejší účinky, protože jsou velmi agresivní. Budoucnost pacienta bude záviset na správném výběru léku..

Piloidní a fibrilární astrocyty mozku jsou nejméně nebezpečné. Většina lidí, kteří se s nimi setkají, se dokáže vrátit ke svému obvyklému životu, zatímco léčba není nijak zvlášť naléhavá. A ti, kteří našli anaplastický nádor nebo glioblastom, jsou nuceni okamžitě zahájit terapii a prodloužit tak svůj život o několik let. Můžete se vyhnout takové příšerné patologii nebo snížit riziko jejích následků, pokud pravidelně sledujete lékaře a vylučujete ze svého života všechny rizikové faktory.

Léčba astrocytomu mozku

Všechna onkologická onemocnění mozku jsou rozdělena na primární a sekundární nádory, často vznikající v důsledku maligních nádorů v jiných orgánech. Většina primárních formací jsou gliomy, mezi nimiž si zvláštní pozornost zaslouží mozkový astrocytom (každý druhý gliom). Toto onemocnění je lokalizováno v látce bílého mozku a z astrocytů se vyvíjí nádor. Existuje několik druhů onemocnění, příznaky průběhu jsou různé, léčebné metody jsou odlišné, ale v každém případě byste měli jednat okamžitě.

Klasifikace a příznaky astrocytomu

Pro správnou diagnózu je nutné pečlivě prostudovat údaje z výzkumu, protože nemoc může mít mnoho forem a projevů. Astrocyty jsou klasifikovány podle stadií a malignity, stejně jako podle buněčného složení. Je rozdělen do obyčejných astrocytomů a zvláštních forem nemoci. Novotvary tohoto typu jsou také klasifikovány podle stupně malignity, zvláště nebezpečné jsou nádory 3. a 4. stupně, jako je anaplastický astrocytom (3. stupeň) a glioblastom (4. stupeň malignity)..

Léčbě astrocytomu v Burdenku a vědeckého a praktického centra neurochirurgie se zabývá konkrétně patologiemi hlavy, předchází kvalitativní vyšetření a přesná diagnóza. Tomu může pomoci nejen kvalita zkoušky a profesionalita odborníků, ale také váš vlastní přístup k problému a včasné oslovení odborníků. Chcete-li to provést, musíte být schopni poslouchat své vlastní tělo a zaznamenat všechny změny ve vašem stavu. Příznaky se liší v závislosti na umístění nádoru a jeho velikosti..

Kromě bolesti, která doprovází většinu nádorů v hlavě, můžete mít vážné problémy, jako jsou epileptické záchvaty, dokonce i v prvním a druhém stadiu malignity. Pokud mluvíme o vysokém stupni malignity, pak intrakraniální tlak často stoupá a bolesti hlavy jsou doprovázeny nevolností a zvracením. Toto onemocnění je často doprovázeno slabostí svalů a na straně opačné lokalizace neoplasmu. Poruchy řeči a jiných duševních poruch mohou být předmětem obav. Příčiny onemocnění se mohou také lišit, ale nejčastěji je to důsledek ozáření, chemikálií a špatných návyků, často je také zaznamenána genetická predispozice ke vzniku nádoru.

Diagnostika

V případě, že narazíte na jeden nebo více výše uvedených příznaků, neodkládejte návštěvu na kliniku. Dnes mnoho klinik nabízí léčbu astrocytomů v Rusku, ale léčba astrocytomů v Burdenko Institute v Moskvě je obzvláště žádaná. Dříve bude pacient požádán, aby podstoupil řadu vyšetření na moderních počítačích a zařízeních pro magnetickou rezonanci. Pomohou s velkou přesností určit polohu nádoru a jeho velikost. MRI, kromě studií se zvýšením kontrastu a bez něj, lze provést za účelem získání lepšího obrazu FLAIR a difúzně váženého obrazu DWI.

Stupeň malignity onemocnění pomůže určit pozitronovou emisní tomografii, ale nejčastěji je konečná diagnóza stanovena po prostudování výsledků biopsie. Zavedení speciálního barviva (angiografie) také pomůže odborníkovi naplánovat operaci astrocytomu, který určí cévy, které živí postiženou tkáň. V některých případech pomáhá také neurologické vyšetření..

Po prostudování výsledků vyšetření a výňatků z anamnézy může neurochirurg centra provést přesnou diagnózu a předepsat léčbu mozkových astrocytomů. Pilocytický astrocytom se často vyvíjí v mozečku, ve velkém mozku a jeho trupu - benigní formace, která může být dobře léčena, fibrilární forma není maligní, léčba astrocytomů druhého stupně nezpůsobuje zvláštní problémy (zejména při včasné léčbě), ale léčba astrocytomu 3 titul si zaslouží zvláštní pozornost.

Často se jedná o anaplastický astrocytom mozku - zhoubný novotvar, který postihuje kromě toho zdravé tkáně umístěné v okolí. Na rozdíl od benigních forem se současný stagnující anaplastický astrocytom 3, 2 stupně malignity vyvíjí velmi rychle. To znamená, že byste neměli odkládat návštěvu u lékaře, protože pozitivní výsledek závisí na zahájení včasné léčby anaplastického astrocytomu. Prognóza úplného zotavení mimochodem také závisí na tom, jak rychle byla diagnóza stanovena a jak byla zahájena léčba. V tomto případě je důležité provést řadu opatření a kromě úplného odstranění novotvaru během chirurgického zákroku anaplastického astrocytomu je důležité doplnit léčbu předepsáním záření a chemoterapie.

Rysy, příznaky a diagnostika fibrilárního astrocytomu

Příznaky anaplastického astrocytomu se nejčastěji projevují u zástupců silnějšího pohlaví ve věku 30–50 let, zatímco benigní fibrilární astrocytom mozku postihuje pacienty jakéhokoli věku. Vyskytuje se nejčastěji u lidí ve věku 20–50 let, roste pomalu a navíc nemá jasně definované hranice. Navzdory skutečnosti, že fibrilární astrocytom frontálního laloku jiných částí mozku je konglomerátem homogenních buněk bez účasti nekrózy a cévních prvků, může se v nádorovém uzlu vytvořit cysta, když roste do určité velikosti. Nádor roste pomalu, téměř není náchylný k metastázování, takže fibrilární astrocytom mozku má dobrou prognózu života, zejména pokud je léčba zahájena včas.

Rád bych se také zabýval příznaky tohoto typu nádoru: a to je bolest hlavy, která je způsobena poruchou oběhu mozkomíšního moku, nevolností a zvracením, epileptickými záchvaty, skoky v krevním tlaku a vážnými duševními poruchami. Pokud není lokalizován ve frontálním laloku, ale byla vám diagnostikována fibrilární cerebelární astrocytom, jsou možné například paralýza, poruchy řeči a poruchy citlivosti av některých případech se neurologické poruchy stávají život ohrožujícími.

Možnosti léčby

Vzhledem k přítomnosti rozmazané struktury bez jasných hranic nemůže ani výpočetní tomografie a MRI přesně určit hranice novotvaru, proto pouze biopsie pomáhá stanovit přesné hranice v diagnostice fibrilárního astrocytomu. Po provedení příslušných vyšetření a diagnostikování fibrilárního astrocytomu by měla být léčba zahájena okamžitě, vzhledem k nebezpečí onemocnění. Světová praxe ukazuje, že v tomto případě je nejúčinnější chirurgický zákrok a úplné odstranění vzdělání.

Mezitím to není vždy možné a i při úplném odstranění jsou možné recidivy ve formě růstu nádoru. Léčba fibrilárního astrocytomu by měla být prováděna komplexně a aby se poškodily buňky zapojené do aktivity nádoru, ale aby zdravé buňky zůstaly neporušené, používá se radiační terapie. Provádí se dvěma způsoby: vnitřní expozicí, když jsou do postižených buněk zaváděny speciální radioaktivní materiály, a vnější expozicí.

Funkce a možnosti, jak se zbavit difuzního astrocytomu

Poměrně často se provádí diagnóza difuzního astrocytomu - pomalu rostoucí infiltrační gliový nádor vytvořený z astrocytů. Jedná se o celou skupinu nemocí, které zahrnují fibrilární, hematocytický, protoplasmatický astrocytom a druhý typ rakoviny je poměrně vzácný. Na rozdíl od některých entit, které mají jasné hranice. Léčba difuzního astrocytomu mozku je komplikována skutečností, že nemá jasné hranice. Postižené buňky žijí po dlouhou dobu mezi mozkovou látkou, což neumožňuje přesně určit velikost.

Vzhledem k difúznímu růstu nádorů je léčba difuzního mozkového astrocytomu v Moskvě výzvou pro skutečné profesionály. Neměli by diagnostikovat nemoc pouze včas, ale také jasně definovat její hranice, po kterých je předepsán kurz, který zahrnuje celou řadu opatření. Současně je třeba si uvědomit, že se nádor pravděpodobně vyvine v anaplastickou formu, která obvykle označuje třetí stupeň malignity.

Šance na přežití po operaci je vysoká, ale pouze pokud byla diagnóza provedena včas, a to pouze tehdy, když mluvíme o mladém těle. Pouze v tomto případě může pacient po operaci žít až 10 let. Proto byste měli pečlivě sledovat změny ve vašem těle. Pokud máte křeče a bolesti hlavy, které trápí v noci a ráno, neodkládejte návštěvu u lékaře, protože pravděpodobnost, že máte jednu z forem difúzního astrocytomu, je velmi vysoká.

Léčba nádoru je obvykle chirurgická, ale není vždy možné odstranit celý nádor, takže je předepsáno několik radiačních terapií. Nádorové lůžko je ozářeno, zatímco jsou zachyceny 2 centimetry sousední tkáně, což zlepšuje stav pacienta. Nedávno se k tomu aktivně používá gama nůž, který vám umožňuje používat celou dávku záření najednou, ale v centru Burdenka se takové metody nepraktikují. Pokud jde o chemoterapii, používá se pouze při léčbě dětských patologií, protože křehký organismus je velmi citlivý na radioaktivní paprsky. Kurz radiační terapie můžete zahájit 2 týdny po operaci a tentokrát je lépe strávit pod dohledem klinických specialistů.

Prognóza života s astrocytomy mozku

Onkologická onemocnění každoročně berou životy stovkám tisíc lidí a jsou považována za nejzávažnější ze všech existujících chorob. Když je pacientovi diagnostikována mozková astrocytom, měl by vědět, co to je a jaké je nebezpečí patologie..

Astrocytom je gliový nádor, obvykle maligní povahy, vytvořený z astrocytů a schopný ovlivnit člověka jakéhokoli věku. Takový růst nádoru podléhá nouzovému odstranění. Úspěšnost léčby závisí na tom, v jaké fázi onemocnění je a jaký typ patří..

Astrocytom - co to je

Astrocytom je jednou z odrůd gliových nádorů. Gliové buňky mají tvar hvězdy. Z tohoto důvodu se nazývají hvězdné buňky..

Astrocyty podporují ochrannou funkci neuronů centrálního nervového systému. Kromě toho tyto buňky zabraňují traumatům neuronů, regulují stav toku krve mozkem a výživu neuronů. S pomocí astrocytů se provádí produkce životně důležitých produktů těchto buněk CNS.

Faktory, které provokují transformaci astrocytů na rakovinné buňky, nejsou zcela známy..

Toto onemocnění je častější u mužů ve věku 20 až 50 let. U dospělých postihuje tato choroba bílou hmotu mozkových hemisfér, zatímco u dětí postihuje hlavně mozek a mozkový kmen. Možná lokalizace na křižovatce míchy.

Taktika recidivy

V těchto případech je žádoucí provést stereotaktickou biopsii, aby se získal materiál pro morfologickou analýzu.

Pokud je tato manipulace také spojena s vysokým rizikem pro život pacienta, je taktika léčby přijata na základě názoru konzilium. Na základě údajů o neuroimagingu (MRI nebo CT) lékaři formulují předběžnou diagnózu (každý typ nádoru má na obrázcích své charakteristické rysy).

Nádory gliatu mají tendenci se opakovat (znovu růst), zejména často maligní astrocytomy. Mezi hlavní možnosti léčby relapsu patří chirurgie, radiační terapie a chemoterapie. Pro malé léze lze použít stereotaktickou radiochirurgii..

Přístup je v každém případě individuální, protože závisí na stavu pacienta, době, která uplynula po předchozí léčbě, na funkčním stavu mozku. Při provádění chemoterapie se používají různá schémata s následným hodnocením jejich účinnosti; u glioblastomů je možné cílený lék avastinu (bevacizumab).

V případě závažného celkového somatického stavu pacienta je indikována symptomatická léčba zaměřená na zmírnění symptomů onemocnění.

Přední kliniky v Izraeli

Fáze vývoje nádorů

Pilocytický astrocytom je rozdělen do 2 podkategorií:

 • Jaderný atilismus.
 • Mitóza.
 • Endoteliální proliferace.
 • Nekróza.

Pilocytický astrocytom má 1. stupeň malignity. K výše uvedeným příznakům tedy nedochází. Průběh novotvaru je klidný, prognózy jsou příznivé. Postupem času se nádory v mozku stávají maligními..

Piloidní astrocytom se mění na fibrilární, což souvisí s dalším stupněm malignity. Prognóza vývoje takových novotvarů se zhoršuje. Objevuje se jeden z příznaků, vývoj je rozptýlený. Proto je obtížnější s nimi zacházet.

V této fázi se v nádoru objevuje jaderný atilismus, miózy a proliferace. Ve zrychleném režimu vytváří metastázy, rozšiřuje se podél mozkových tkání. Stupeň 4 označuje glioblastom, ve kterém jsou 4 maligní vlastnosti. Poslední fáze je nejagresivnější, délka života s ní je od 6 do 15 měsíců.

Klasifikace

V závislosti na složení buněk má astrocytom několik typů:

 1. Astrocytomy prvního stupně malignity jsou zase rozděleny do následujících typů:
 • Pilocytický (piloidní) astrocytom je benigní nádor. Vzniká v zrakovém nervu, mozečku, mozkovém kmeni. Její hranice jsou jasně vyjádřeny. Nádor této kategorie roste pomalu. Tento typ nádoru je často diagnostikován u dětí;
 • Subependymální obrovský buněčný astrocytom je typ astrocytomu, který je nejčastěji diagnostikován u pacientů trpících tuberózní sklerózou. Buňky tohoto typu astrocytomu jsou lokalizovány v laterálních komorách mozku a mají gigantickou velikost, které se spojují do hlízového uzlu;
 1. Difuzní astrocytom je také považován za benigní nádor, ale je náchylný k recidivě. Odkazuje na druhý stupeň malignity. Toto vzdělání nemá jasné hranice, šíří se pomalu, nemetastazuje. Tento typ astrocytomu často postihuje mladé lidi do 30 let. K difúzi astrocytomu patří fibrilární nebo fibrilární protoplasmatické, jakož i hematocytické druhy. Vzácným druhem II. Stupně malignity astrocytomu je pleomorfní xanthoastrocytom, který je častěji diagnostikován u dětí trpících epilepsií;
 2. Anaplastický astrocytom má třetí stupeň malignity. Vzdělávání bez jasných hranic, s vlastností intenzivního růstu. Je diagnostikována hlavně u mužů po 30 letech. Tento stupeň malignity také zahrnuje oligoastrocytom, vyznačující se tím, že obsahuje buňky různých typů s astrocytomem;
 3. Glioblastom (astroblastom) je nejmalignějším typem astrocytomu. Metastazuje rychle a ovlivňuje tkáň v okolí.

60% mozkových nádorů se vyskytuje u anaplastického astrocytomu a glioblastomu. Benigní typy astrocytomů podle lékařských údajů se vyskytují u 10% mozkových nádorů.

Předpověď

Prognóza života s astrocytomem v mozku závisí na věku pacienta, stupni malignity nádorové struktury, morfologické struktuře, rychlosti růstu a proliferaci v okolní tkáni. Prognóza života s rakovinou astrocytického typu (vysoký stupeň malignity) a difúzního astrocytomu (nízký stupeň malignity) vytvořeného v mozku je považována za nepříznivou vzhledem k vysokému počtu relapsů, jejichž podíl je 60-80%. Prediktivní kritéria:

 1. Věk pacienta.
 2. Morfologická struktura novotvaru.
 3. Funkční stav, stav pacienta (Karnowského měřítko).
 4. Přítomnost průvodních nemocí.
 5. Závažnost mozkové hypertenze.

Jedním z rozhodujících faktorů při vytváření prognózy je dostupný objem resekce. Kvůli povaze růstu a intrakraniální (intrakraniální) lokalizaci často nelze astrocytické nádory úplně odstranit, což negativně ovlivňuje životnost pacienta. Prognóza difuzního astrocytomu 2. stupně je relativně nepříznivá.

Je to kvůli difúznímu šíření nádorových buněk v mozkových strukturách, což je při neuroimagingu nepostřehnutelné, což brání úplnému odstranění. Tato forma je náchylná k maligní degeneraci (48–80% případů), což zhoršuje prognózu přežití. Statistiky ukazují, že průměrná délka života pacientů s diagnózou difuzního astrocytomu vytvořeného v mozku po operaci je v průměru 5 let.

Důvody

Příčiny, které vedou k astrocytomu mozku, nejsou známy..

Existují však navrhované faktory, které tuto nemoc vyvolávají:

 1. Dědičná predispozice. Pacienti s touto patologií mozku odhalili genetickou abnormalitu v genu TP53;
 2. Systematické účinky záření a chemických látek na organismus;
 3. Onkogenní viry;
 4. Přítomnost genetických chorob u lidí (tuberózní skleróza, Recklinghausenova choroba).

Diagnóza astrocytomu

Když se objeví první příznaky nemoci, musíte kontaktovat neurologa. Při jmenování lékař sbírá lékařskou anamnézu, vyšetřuje pacienta a hodnotí stav nervového systému podle Karnowského stupnice.

Další diagnostická opatření zahrnují:

 1. MRI míchy (s nebo bez kontrastu).
 2. Pozitronová emisní tomografie.
 3. CT.
 4. Roentgenografie.
 5. EEG mozku (podle indikací).

Diagnóza astrocytomu míchy zahrnuje provedení laboratorních testů:

 • Obecný a biochemický krevní test.
 • Obecná analýza moči.

Pacient potřebuje další konzultaci s terapeutem a neurochirurgem..

Příznaky

Symptomy patologie se dělí na obecné a fokální v závislosti na typu a růstu nádoru..

Takto se objevují běžné příznaky:

 • Zvýšený intrakraniální tlak;
 • Pacient má obavy z bolesti hlavy, které po užití léků proti bolesti nezmizí. Mučení závratě;
 • Snižuje chuť k jídlu, objevuje se nevolnost a zvracení;
 • Možné epileptické záchvaty.

Fokální symptomy se objevují v závislosti na progresi onemocnění a stupni jeho malignity..

Příznaky patologie

Jako každý novotvar, mozkové astrocytomy mají charakteristické příznaky, které jsou rozděleny na obecné a lokální.

Časté příznaky astrocytomu:

 • Letargie, neustálá únava.
 • Bolest hlavy. Současně může bolet jak hlava, tak její jednotlivé části.
 • Křeče. Jsou prvním poplašným zvonkem výskytu patologických procesů v mozku.
 • Poškozená paměť a řeč, duševní poruchy. Vyskytují se v polovině případů. Osoba dlouho před nástupem výrazných příznaků nemoci se stane podrážděnou, rychle zmírněnou, nebo naopak letargickou, rozptýlenou a letargickou.
 • Náhlá nevolnost, zvracení, často provázející bolesti hlavy. Porucha začíná, protože nádor komprimuje zvracovací centrum, pokud je umístěno ve čtvrté komoře nebo mozečku..
 • Poškozená stabilita, obtížné chůze, závratě, mdloby.
 • Ztráta nebo naopak nárůst tělesné hmotnosti.

U všech pacientů s astrocytomem se v určitém stádiu onemocnění zvyšuje intrakraniální tlak. Tento jev je spojen s růstem nádoru nebo výskytem hydrocefalu. S benígním růstem nádoru se podezřelé symptomy vyvíjejí pomalu a u maligních pacientů se během krátké doby vymizí.

Mezi místní příznaky astrocytomu patří změny, ke kterým dochází v závislosti na umístění patologického zaměření:

 • Ve frontálním laloku: prudká změna charakteru, změny nálady, paréza obličejových svalů, zhoršení čichu, nejistota, nestabilní chůze.
 • V časném laloku: koktání, problémy s pamětí a myšlení.
 • V parietálním laloku: potíže s pohybovými schopnostmi, ztráta citlivosti v horních nebo dolních končetinách.
 • V mozečku: ztráta stability.
 • V týlním laloku: zhoršení zrakové ostrosti, hormonální poruchy, zdrsnění hlasu, halucinace.

Diagnostika

Diagnóza se provádí s ohledem na stížnosti pacienta. Provádí se řada klinických vyšetření, která zahrnují:

 1. Neurologické vyšetření neurologem;
 2. Oftalmolog určuje ostrost a zorné pole, provádí se oftalmoskopie;
 3. Zkoumaný vestibulární aparát, prahová audiometrie.

Nástroje zahrnují diagnostické metody, jako například:

 • Elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (Echo-EG). Pomocí těchto dvou diagnostických metod je detekován intrakraniální tlak a přítomnost paroxysmální aktivity;
 • Pro určení místa vzniku nádoru je pacient poslán na MRI a CT mozku;
 • Dalším účinným diagnostickým nástrojem je angiografie, která vám umožní vyjasnit vlastnosti zásobování krví astrocytomy;
 • Pro přesnou diagnózu této patologie se provede histologické vyšetření. Sběr biologického materiálu je možný se stereotaktickou biopsií nebo během chirurgického zákroku.

Klinický obrázek

Každý nádor v mozku má podobné příznaky, ať už je benigní nebo maligní. Rozdíl je pouze v umístění a velikosti nádoru.

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Projevuje se jako prasklá bolest hlavy, která se zhoršuje ohýbáním vpřed a ve vodorovné poloze, která je často doprovázena nevolností, někdy zvracením. Konvenční léky proti bolesti jsou neúčinné.

Epiproty. Vyvíjí se s podrážděním motorických neuronů. Mohou se vyskytnout velké záchvaty se ztrátou vědomí nebo fokální záchvaty (křečové záškuby určité svalové skupiny).

Fokální neurologické příznaky. Závisí na lokalizaci vzdělávání a jeho vlivu na mozková centra.

 • Paréza nebo ochrnutí končetin na jedné straně.
 • Afázie - poruchy řeči.
 • Agnosia - patologická změna ve vnímání.
 • Znecitlivění nebo ztráta citlivosti v jedné polovině těla.
 • Diplopia - dvojité vidění.
 • Snížení nebo ztráta zorného pole.
 • Ataxie - narušená koordinace a rovnováha.
 • Dusení při polykání.

Kognitivní změny. Snížení paměti, pozornosti, nemožnosti logického myšlení. Poškození čelního laloku - duševní poruchy typu "čelní psychiky".

Léčba

Způsob léčby astrocytomu je vybrán v závislosti na typu nádoru:

 1. Při velikosti nádoru až 3 cm se provádí stereotaktické radiochirurgické odstranění nádoru. Za tímto účelem se pacientovi položí stereotaktický rám a pod tomografickou kontrolou nádor podstoupí bodové záření bez vystavení nejbližší tkáně záření;
 2. Astrocytom je obvykle odstraněn chirurgicky s kraniotomií. Pokud nádor roste a ovlivňuje nejbližší mozkovou tkáň, chirurgie není praktická. V těchto situacích se doporučuje paliativní chirurgický zákrok, který zmenší velikost nádoru, čímž se nádor připraví na použití záření nebo chemoterapie;
 3. Aby se snížil hydrocefalus, provádí se zkratová operace;
 4. Radiační terapie se používá v případech, kdy je nemožné provést chirurgický zákrok nebo zmenšit velikost nádoru při přípravě pacienta na chirurgický zákrok. Průběh radiační terapie je od 10 do 30 sezení;
 5. Chemoterapie je často předepisována dětem a používá se po operaci ke snížení rizika recidivy nádoru. Chemoterapie používá cytostatika pomocí perorálních léků, které se podávají intravenózně..

Chcete znát náklady na léčbu rakoviny v zahraničí?

* Po obdržení údajů o pacientově nemoci bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Lidové léky

Používání lidových prostředků v kombinaci s tradičními způsoby léčby není onkology zakázáno. Bylinné přípravky jsou zaměřeny spíše na obohacení těla užitečnými stopovými prvky a vitamíny..

Aby se zabránilo bolestem hlavy a normalizoval se krevní tlak, používá se odvarů třezalky tečkované a chamomilů. Směs jetele, bílého šeříku a tymiánových bylin také dobře zmírňuje bolesti hlavy..

Čaj z listů šípků, malin, borůvek a máty má schopnost posílit ochranné funkce těla. Je také užitečné konzumovat med..

Před použitím jakýchkoli prostředků, které tradiční medicína nabízí, je nutné koordinovat jejich příjem s odborníkem, protože některé složky bylin mají kontraindikace..

Komplikace a důsledky

Astrocytom i v benigní formě má negativní vliv na strukturu mozku. Nádor narušuje funkci mozku, vede ke ztrátě zraku, ochrnutí, destrukci nervového systému.

S progresí nádoru je mozek stlačený, což často vede k smrti.

Léčba onemocnění

Jaká bude léčba astrocytomu mozku, odborníci se rozhodnou po odběru anamnézy a získání výsledků vyšetření. Při určování kurzu, zda se jedná o chirurgickou terapii, ozařování nebo chemoterapii, lékaři berou v úvahu:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace a rozměry ohniska.
 • Zhoubnost.
 • Závažnost neurologických příznaků patologie.

Ať už patří jakýkoli nádor na mozku (glioblastom nebo jiný, méně nebezpečný astrocytom), léčbu provádí onkolog a neurochirurg.

V současné době bylo vyvinuto několik terapeutických metod, které se používají buď v kombinaci, nebo samostatně:

 • Chirurgický výkon, při kterém je mozková formace částečně nebo úplně vyříznuta (vše záleží na stupni malignity astrocytomu a do jaké míry rostla). Pokud je léze velmi velká, je po odstranění nádoru nutná chemoterapie a ozařování. Z nejnovějšího vývoje talentovaných vědců je známo, že pacient pije před operací. Během manipulace jsou oblasti poškozené touto chorobou osvětleny ultrafialovým světlem, pod kterým rakovinné tkáně získávají růžový odstín. To velmi usnadňuje postup a zvyšuje jeho účinnost. Pro minimalizaci rizika komplikací pomáhá speciální zařízení - počítač nebo magnetická rezonance.
 • Radiační terapie. Jeho cílem je odstranění nádoru pomocí záření. Současně zdravé buňky a tkáně zůstávají nedotčeny, což urychluje obnovení funkce mozku..
 • Chemoterapie. Zahrnuje příjem jedů a toxinů, které inhibují rakovinné buňky. Tento způsob léčby způsobuje, že tělo méně poškozuje než záření, a proto se často používá při léčbě dětí. V Evropě byly vyvinuty léky, jejichž působení je zaměřeno na samotnou lézi, a nikoli na celé tělo.
 • Radiosurgery. Používá se relativně nedávno a je považován za řád bezpečnější a účinnější než radiační terapie a chemoterapie. Díky přesným počítačovým výpočtům je paprsek odeslán přímo do rakovinné zóny, což umožňuje minimální ozáření sousední nezasažené tkáně a výrazně prodlouží život oběti..

Prognóza a prevence

Astrocytom mozku má nepříznivou prognózu a šance na úplné zotavení jsou extrémně malé. Důvodem je skutečnost, že nádor má agresivní charakter. S touto patologií mohou i benigní formace aktivně degenerovat na maligní.

Důsledky po operaci závisí na několika faktorech: velikost novotvaru, umístění a stupeň šíření. Pokud je nádor umístěn na snadno přístupném místě a nemá výraznou malignitu, poskytuje to dobré předpovědi. Pokud je nádor umístěn na místě nepřístupném chirurgovi a jeho velikost je velmi působivá, je prognóza a přežití výrazně zhoršeno. Účinnost léčby závisí na tom, jak je patologie včas detekována..

I s astrocytomem I. stupně malignity, střední délka života ne více než 5 let. U astrocytomů stupně III a IV jsou předpovědi obvykle zklamáním. Lidé s touto patologií nežijí déle než jeden rok.

V současné době nebyly příčiny vývoje této choroby studovány, a proto nebyla stanovena preventivní opatření pro tuto nemoc.

Prevence

Je nemožné pojistit se proti tomuto typu nádoru i proti jiným onkologickým onemocněním. Riziko závažných patologií však můžete snížit dodržováním některých doporučení:

 • Jezte správně. Odmítněte potraviny obsahující barviva a přísady. Zahrňte do stravy čerstvou zeleninu, ovoce, cereálie. Jídla by neměla být příliš mastná, slaná a ostrá. Je vhodné je vypařit nebo dušit.
 • Zcela opustit závislost.
 • Sportování, častěji na čerstvém vzduchu.
 • Chraňte se před stresem, starostí a starostí.
 • Pít multivitaminy v období podzim-jaro.
 • Vyvarujte se poranění hlavy.
 • Změňte práci, pokud je spojena s expozicí chemikáliím nebo záření.
 • Neodmítávejte preventivní prohlídky.

Když se objeví první příznaky nemoci, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Čím rychleji se diagnostikuje, tím je pravděpodobnější, že se pacient zotaví. Pokud má člověk astrocytom, nezoufejte. Je důležité řídit se pokyny lékařů a naladit se na pozitivní výsledek. Moderní lékařské technologie mohou léčit taková onemocnění mozku v raných stádiích a maximalizovat život pacienta.

Diagnostická opatření

Prohlídku a vyšetření pacienta by měl provádět neurochirurg, neurolog, oftalmolog a ORL lékař. To je nezbytné pro stanovení stupně symptomatických projevů, hloubky poškození laloků mozku a diferenciální diagnostiky. Laboratorní krevní testy nejsou specifické, mohou naznačovat anémii, zvýšenou ESR, leukocytózu.

Instrumentální metody


Na začátku zkoušky předepíše odborník elektroencefalografii, jejíž výsledky ukážou, zda existuje aktivita ložisek.
Pokud máte podezření na tuto nemoc, je nutné provést elektroencefalografii. Výsledky naznačí přítomnost a stupeň zvýšení intrakraniálního tlaku, paroxysmální aktivitu ložisek. To je nezbytné pro diferenciaci s epilepsií a jinými neurologickými chorobami. Echoencefaloskopie může vést k hlubšímu vyšetření pacienta.

Fibrilární protoplazmatický astrocytom vyžaduje použití metod, jako jsou CT a MRI. Zkoumají intrakraniální struktury ve vrstvách, označují velikost útvaru, polohu vzhledem k sousedním oblastem, stupeň infiltrace na hemisféře. Tato data jsou nezbytná pro stanovení rozsahu chirurgického zákroku. Pomocí angiografie se stanoví míra přísunu krve do novotvaru.

Chcete-li studovat tkáň patologického procesu, musíte provést biopsii. To se provádí pomocí speciálního nástroje nebo během operace. Materiál je nezbytný ke stanovení fáze procesu, stupně malignity buněk a přesné diagnózy. Další terapie a prognóza závisí na histologickém vyšetření biopsie..

Léčba astrocytomu míchy

Protože většina astrocytomů míchy má relativně benigní průběh, je cílem onkologů nejen získání, zastavení onkologického procesu, ale také zachování, zlepšení funkčního stavu, kontrola klinické remise a prevence komplikací a relapsů, tj. Úplné uzdravení..

Hlavním účinným lékem proti nádoru míchy je radiační terapie, která vám umožňuje proces zpomalit. Ale s možností odstranění se používá také chirurgický zákrok, který je schopen zcela vyloučit vzdělání.

U glioblastomů často dochází k kontraindikacím k chirurgickému zákroku, protože excize tumoru může vést k smrti. Vzhledem k silné bolesti, úlevě od bolesti, narkotickým nebo narkotickým lékům proti bolesti, je třeba bojovat proti zánětlivým diuretikům v boji proti otoku mozku.

Patologie

Nechte žádost na Asociaci lékařů Izraele, aby zjistila přesnou cenu vyšetření pilocytického astrocytomu na různých klinikách země.

Lokalizace

Cerebelární pilocytický astrocytom je nejčastějším typem rakoviny. Druhé místo je obsazeno vizuální cestou, kde nádory vznikají hlavně na pozadí neurofibromatózy typu 1. Patologický proces může začít v kterékoli oblasti mozečku; mnoho nádorů zachycuje červ i hemisféru.

Obecně pilocytické astrocyty obvykle rostou ze středních struktur:

 • mozeček: 60%;
 • optická dráha (optický nerv, chiasm, hypotalamus, vizuální záře Graziole): 25-30%, nejčastěji na pozadí neurofibromatózy typu 1;
 • vzácné léze: mozkový kmen, mozkové hemisféry - obvykle u dospělých, mozkové komory, střední plachta, mícha.

Mikroskopické vlastnosti

Termín "pilocytický" se týká prodloužených chlupatých výrůstků z nádorových buněk. Charakteristickým rysem pilocytických astrocytů je přítomnost eozinofilních vláken Rosenthala; hyalinizace krevních cév je běžná. Histologické vlastnosti jsou heterogenní i ve stejném nádoru; některé fragmenty kopírují vlastnosti difuzního astrocytomu a dokonce i oligodendrogliomů.

Imunofenotyp

Imunohistochemie odráží astrocytovou diferenciaci:

 • GFAP: pozitivní;
 • S100: pozitivní;
 • OLIG2: pozitivní;
 • mutace IDH R132H: negativní;
 • protein p53: negativní nebo nízký.

Genetika

U pilocytických astrocytomů a také u pleomorfních xanthastrocytomů se často vyskytují mutace genu BRAF (přibližně v 70% případů). Je však třeba poznamenat, že v těchto nádorech neexistují žádné mutace IDH a TP53..

Jiné typy nádorů - video

Anaplastický astrocytom se vyznačuje zvýšeným nebezpečím, charakteristickým je zrychlený vývoj. Nemoc se vyvíjí rychle, prognóza není dobrá. Protože nádor roste hluboko v mozkové tkáni, chirurgie není vždy možná. Tato forma onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 35–55 let..

Největším nebezpečím je glioblastom. Poslední fáze vývoje astrocytomu, ve kterém zasažené fragmenty mozku umírají. Různé typy léčby těchto onemocnění nejsou příliš účinné. Porucha je detekována častěji u pacientů nad 40 let.

Difuzní astrocytom: prognóza

Průměrná délka života pacientů s difuzním astrocytomem, kteří podstoupili komplexní léčbu, je 6-8 let. Zároveň mnoho lidí vede plnohodnotný životní styl. I bez chirurgického zákroku se nádor může vyvíjet mnoho let, aniž by způsoboval intrakraniální hypertenzi, proto je prognóza těchto gliomů obecně příznivá.

Dobrými faktory pro pacienty jsou mladý věk, dobré zdraví, malá velikost nádoru. Možnost úplné resekce ovlivňuje také přežití..

Prognóza se prudce zhoršuje s transformací difuzního astrocytomu na anaplastický. V tomto případě ani složitá léčba neprodlouží život pacienta déle než 2-3 roky.

Příznaky fibrilárního astrocytomu mozku

Klinické projevy astrocytomu do značné míry závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Po dlouhou dobu mohou příznaky vývoje nádoru v mozku chybět. To komplikuje proces včasné detekce tohoto patologického stavu..

Jako růst a progresi může difúzní astrocytom způsobit následující příznaky:

 • časté bolesti hlavy;
 • změny nálady;
 • skoky v krevním tlaku;
 • zvracení
 • nevolnost;
 • zrakové postižení;
 • závratě;
 • obecná slabost;
 • nespavost;
 • porucha řeči.

U některých pacientů je na pozadí nádoru v časovém laloku mozku pozorováno poškození paměti a narušená koordinace pohybů. Poškození týlní oblasti mohou takové nádorové formace způsobit sluchové, hmatové a vizuální halucinace.

Jak nemoc postupuje, mohou se u pacientů objevit záchvaty a závažné epileptické záchvaty. Při nepříznivém průběhu onemocnění jsou možné poruchy citlivosti končetin.

Pacientova chuť k jídlu se často snižuje. Je pozorováno rychlé hubnutí. Výkon je snížen. Může dojít k rozvoji anémie a souvisejících klinických projevů..

Příčiny výskytu

Přesné příčiny vývoje patologie nebyly dosud stanoveny. Existuje celá řada teorií o etiologii astrocytomů. Někteří vědci se domnívají, že takové nádory mohou být způsobeny genetickým selháním. Předpokládá se, že někteří lidé od narození mají předpoklady pro vznik takových novotvarů, ale možnost nástupu znovuzrození závisí do značné míry na vlivu různých vnitřních a vnějších nepříznivých faktorů..

Genetická teorie je potvrzena skutečností, že v rodinné anamnéze lidí s astrocytomy jsou často objeveny případy vzniku takových novotvarů. Kromě toho se tyto nádory často začínají vyvíjet na pozadí jiných dědičných onemocnění mozku, včetně tuberózní a tuberózní sklerózy, von Hippel-Lindauova syndromu, neurofibromatózy atd..

Mimo jiné je zdůrazněno množství vnějších a vnitřních faktorů, které mohou přispět k nástupu degenerace tkání. Tyto zahrnují:

 1. ionizující radiace;
 2. práce v nebezpečných odvětvích;
 3. poruchy imunity;
 4. zranění hlavy;
 5. kouření a zneužívání alkoholu;
 6. hormonální poruchy;
 7. endokrinní choroby;
 8. virové infekce.

U lidí s dědičnou predispozicí k rozvoji astrocytomu může vliv těchto vnějších a vnitřních nepříznivých faktorů způsobit nástup degenerace mozkové tkáně.

Stupeň maligního procesu

Astrocytomy vytvořené z gliových buněk jsou rozděleny do 4 stupňů v závislosti na riziku maligní transformace, včetně:

 • pilocytický;
 • fibrilární difúze;
 • anaplastický;
 • glioblastom.

Pilocytický astrocytom se vyznačuje benigním průběhem. Roste pomalu a nezpůsobuje metastázy. Tyto novotvary se nejčastěji vytvářejí v mozečku nebo mozkovém kmeni..

Fibrilární rozmanitost patologie má příznivou prognózu. Takové novotvary rostou pomalu a nedávají metastázy. Takové nádory dobře reagují na léčbu..

Anaplastická forma astrocytomu se vyznačuje maligním růstem. Často se vyvíjí u lidí ve věku 30 až 50 let. Častěji trpí touto patologií muži. Kvůli klíčení ve všech zdravých vrstvách mozku je tento nádor obtížně léčitelný..

Prognóza této formy patologie je extrémně nepříznivá, protože tento novotvar může rychle degenerovat do nádoru 4. stupně malignity.

Nejnebezpečnější je glioblastom. Takový novotvar se vyznačuje extrémně agresivním průběhem a často způsobuje smrtelné následky do jednoho roku od zjištění patologie. Tento nádor je schopen produkovat metastázy a rychle roste ve všech vrstvách mozku, což vede k narušení jejich funkce. Nejčastější forma astrocytomu se vyskytuje u mužů ve věku 40 až 70 let.

Přečtěte Si O Závratě