Hlavní Encefalitida

Struktura lidského mozku, jeho funkce, základy fyziologie

Lidský mozek patří do centrálního nervového systému a je extrémně složitým orgánem. Přes úspěchy vědy v 21. století zůstává mnoho mechanismů pro realizaci vyšších mentálních funkcí nad rámec porozumění. Molekulární úroveň interakce mezi různými mozkovými strukturami nebyla dosud plně studována..

Anatomie mozku

Mozek je umístěn v dutině lebky a opakuje svůj vnitřní tvar. Arterie vstupují do mozku četnými otvory v lebeční krabici a končí lebeční nervy a žíly. Venku je pokryto 3 skořápkami: tvrdé, pavoukovité a měkké. Dura mater je nejvyšší vrstva, která je dvouvrstvá. Vnější vrstva přiléhá k periosteu kostí lebky a vnitřní vrstva je připojena k arachnoidální membráně. Tlouštkou horní membrány prochází řada krevních cév. Mezi pevnou a arachnoidální membránou je subdurální prostor. Arachnoidální membrána je střední vrstva, která je od měkké membrány oddělena subarachnoidálním prostorem.

Měkká membrána zcela pokrývá mozek a obsahuje velké množství krevních cév. Obaly mozku, stěny krevních cév a speciální pomocné buňky (gliové buňky) tvoří hematoencefalickou bariéru (BBB). Její tvorba začíná v raných stádiích embryonálního vývoje a končí po narození dítěte. BBB chrání mozek před pronikáním infekčních agens, toxinů, agresivních agens oběhového systému (imunitní buňky). Hypothalamus, 3 a 4 komory nemají bariéru, která je spojena s zvláštnostmi transportu řady hormonů do krevního řečiště z mozku.

Z anatomických a funkčních pozic v mozku se rozlišují mozkové hemisféry, mozkový kmen, mozek, subkortikální jádra, ventrikulární systém.

Mozkový kmen

Mozkový kmen je tvořen medullou oblongata, pons bridge, diencephalon a midbrain.

Medulla oblongata je přímým pokračováním míchy a je zodpovědný za spojení překrývajících se částí centrální nervové soustavy s podložím. Na histologické úrovni jsou medulla oblongata vrstvy šedé a bílé hmoty, ale bez jejich jasné vrstvené diferenciace. Šedá hmota tvoří těla nervových buněk (neuronů) a jejich shluky se nazývají jádra. Bílá hmota je proces neuronů, které vedou nervové impulsy. Procesy mohou mít různé délky (krátké a dlouhé), což je vysvětleno odlišnou vzdáleností nervových center, s nimiž medulla oblongata komunikuje.

Medulla oblongata obsahuje jádra, která tvoří dýchací, vazomotorické a potravinové centrum, jádra lebečních nervů. Všechny tyto formace se účastní životně důležitých reakcí těla a poškození některých z nich (respirační, vazomotorické centrum) vede k smrti člověka. Použitím medulla oblongata a jeho spojení s jinými částmi centrálního nervového systému jsou realizovány nepodmíněné reflexy: kašel, dýchání, sání, polykání, blikání, kýchání, slzení, zvracení, redistribuce svalového tonusu a práce kardiovaskulárního systému..

Most je umístěn před podlouhlým lemem a vizuálně představuje příčný polštář. Interaguje s mozkem a mozkovou kůrou. V tloušťce můstku je umístěna část jader kraniálních nervů. Jeho poškození může vést k rozvoji slabosti (parézy) nebo k úplnému nedostatku pohybů (ochrnutí) obličejových svalů, snížení citlivosti na obličeji a narušení slinných žláz.

Midbrain je tvořen v prvním dělení čelního konce nervové trubice na tři mozkové měchýře, ke kterému dochází od 2 týdnů fetálního vývoje embrya. Jak mozek roste a vyvíjí se v něm vytváří dutinu (přívod vody do mozku nebo přívod vody Sylvian), naplněný endolymfou. Přívod vody do středního mozku pochází ze systému komunikačních dutin nazývaných „mozkové komory“. Existují dvě boční komory, 3. komora a 4. komora. Komorový lumen je naplněn endolymfou. Endolymph chrání mozek před mechanickým poškozením, udržuje konstantní hladinu intrakraniálního tlaku, je prostředníkem při výměně důležitých živin mezi mozkovými tkáněmi a krví, reguluje hematoencefalickou bariéru a podílí se na práci neurohumorálního a endokrinního systému.

V samém středu mozku jsou jádra 3 a 4 párů lebečních nervů, červených jader a čtyřnásobku. Mozek je pomocí speciálních formací - nohou spojen s mozkovými hemisférami. Midbrain obsahuje nervové dráhy a centra, které jsou spojeny se sluchovými a vizuálními analyzátory. Červená jádra a černá hmota jsou součástí extrapyramidového systému zodpovědného za instalační reflexy v našem těle, provádění komplexních sekvenčních akcí.

Orgán reguluje pupilární reakce na světlo (zúžení nebo rozšíření zornice), rotaci hlavy a očí v reakci na sluchové nebo vizuální podněty, podílí se na realizaci chůze a udržení stálého držení těla.

Diencephalon je tvořen rozdělením předního mozku na dvě části: diencephalon a velký mozek. Mozek se skládá z hypotalamu a thalamu.

Thalamus (optické tuberkulózy) je subkortikální centrum, které je odpovědné za přijímání informací od všech receptorů v těle, kromě sluchu, čichu a chuti..

Poškození thalamu v důsledku traumatického poranění mozku, infekce nebo krvácení vede ke ztrátě nebo snížení citlivosti na straně těla naproti zaměření.

Hypotalamus je nejdůležitější orgán centrálního nervového systému, který reguluje všechny typy metabolismu (voda-sůl, mastný, uhlohydrát, protein, minerální). Podílí se na práci autonomního nervového systému, na změnách fází spánku a bdění, na přenosu tepla. Účast na nejdůležitějších reakcích těla se provádí pomocí více než 30 párů jader obsažených v jeho vrstvách, které jsou nejvyššími centry autonomního nervového systému.

Hypothalamus zahrnuje hypofýzu, mastoid, optický kříž a optický trakt.

Mozeček

Za medullou oblongata a mostem se nachází mozeček, který se skládá ze dvou polokoulí a červa mezi nimi. Pomocí 3 párů nohou se spojí s mostem, midbrainem a medullou oblongata. Mozek se také skládá z bílé a šedé hmoty, ve které jsou umístěna jádra..

Tento orgán v lidském těle plní řadu důležitých funkcí:

 1. Koordinace pohybu.
 2. Udržování rovnováhy a držení těla regulováním svalového tonusu.
 3. Adaptace nervového systému v měnících se podmínkách prostředí.
 4. Účast na práci vnitřních orgánů.

Poškození mozečku v důsledku poranění mozku, cévních mozkových příhod nebo infekčních chorob vede k rozvoji řady symptomů u lidí. Může to být narušená koordinace pohybů a chůze (cerebelární ataxie), zhoršená řeč (dysartrie), pády v důsledku sníženého svalového tonusu (atonie) a dalších změn.

Velký mozek

Konečný nebo velký mozek se skládá ze 2 hemisfér, které jsou odděleny mezerou. Vztah mezi hemisférami je způsoben corpus callosum a adhezí. Hemisféry obsahují dutiny, které tvoří boční komory. Šedá a bílá hmota velkého mozku je ve formě rýh a křivek, které opakovaně zvyšují povrch orgánu bez zvětšení obsazené oblasti. Obě hemisféry se dělí na laloky: parietální, frontální, týlní, temporální.

Pokrývá mozkové hemisféry, které jsou představovány šedou hmotou o tloušťce 3-5 mm. Kůra je nejvyšší částí centrálního nervového systému, který zajišťuje práci celého organismu jako celku. Pro zajištění životně důležité činnosti lidského těla obsahuje 14 až 17 miliard nervových buněk (neuronů), které jsou umístěny v 6 vrstvách (neokortex)..

V kůře jsou identifikovány oblasti (zóny), které jsou zodpovědné za určité funkce.

 1. Motorická zóna je zodpovědná za sílu pohybů. Je reprezentován předním centrálním gyrem v čelních lalocích. Hemoragie nebo poranění mozku v této oblasti vedou k rozvoji ochrnutí (úplná absence pohybů) nebo parézy (oslabení síly pohybů).
 2. Smyslová oblast zahrnuje oblasti citlivosti kůže a svalově-kloubního pocitu (postcentrální gyrus v parietálních lalocích), vizuální (týlní lalok), sluchové (nadčasový gyrus), chuťové a čichové zóny (limbický systém). Jejich poškození vede k částečné nebo úplné ztrátě jednoho nebo druhého typu citlivosti (ztráta sluchu, znecitlivění oblasti těla, ztráta zraku a další).
 3. K reprodukci řeči je zapotřebí více oddělení v centrálním nervovém systému najednou. Motorické centrum řeči je zodpovědné za reprodukci zvuků a je umístěno ve frontálním laloku levé polokoule u praváků a naopak na pravé polokouli - u leváků. Smyslové centrum v časném gyru je zodpovědné za správné vnímání a porozumění ústní řeči. K vnímání psaní dochází díky práci nervových buněk v parietálním laloku..
 4. Asociativní zóny - oddělení v mozkové kůře, které jsou nezbytné pro realizaci komunikace mezi všemi zónami. Zajišťují implementaci integrálních aktů (čtení a psaní současně, logické myšlení, behaviorální reakce a další).

Levá hemisféra mozku je zodpovědná za myšlení, pozitivní emoce, řeč.

Pravá hemisféra je zodpovědná za lidskou tvořivost, negativní emoce.

Mezi kůrou a bazálními jádry je bílá látka, což je plexus nervových vláken 3 typů (asociativní, komisní a projekce).

Asociativní vlákna propojují mozkové oblasti v jedné polokouli.

Commissurální vlákna vytvářejí spojení mezi symetrickými řezy obou polokoulí.

Projekční vlákna spojují mozkové hemisféry s ostatními částmi centrálního nervového systému.

Bazální jádra

Na základně velkého mozku mezi čelními laloky a diencephalonem jsou shluky nervových buněk nazývané bazální jádra. Mezi základní jádra patří skořápka, bledá koule, jádro caudate a lentikulární jádro. Jsou součástí extrapyramidového systému a účastní se složitých sekvenčních pohybů. Například, lentikulární jádro se účastní provádění běhu, plavání, skákání a také prostřednictvím hypotalamu ovlivňuje autonomní nervový systém.

Bledá koule je zodpovědná za plynulost složitých pohybů, reguluje výrazy obličeje, zajišťuje správné rozložení svalového tónu během běhu nebo chůze.

S pomocí bazálních jader je možné dlouhodobé skladování určitých motorických dovedností (naučit se plavat, nesmíte zapomenout, jak jezdit na kole po dlouhé přestávce atd.).

Limbický systém

Na spodním postranním povrchu čelního laloku je komplex nervových formací, které regulují fungování autonomního nervového systému a vnitřních orgánů. Limbický systém se podílí na tvorbě emocí, paměti, spánku, lidského chování podle pohlaví.

Mozkové cévy

Krvné zásobení mozku je způsobeno dvěma běžnými krčními tepnami a dvěma obratlovými tepnami. K odtoku krve dochází pomocí mezer, kde je odebírána žilní krev a poté opouští kraniální dutinu krční žíly. Mozek má vysoce rozvinutou oběhovou síť, četné kapiláry pronikají do tloušťky mozkové tkáně a poskytují nervovým buňkám životně důležité látky.

Na přenosu informací z jedné buňky do druhé se podílí velké množství chemických sloučenin (hormony, neurotransmitery, biologicky aktivní látky). Interakce různých struktur v mozku je složitý fyzikální a chemický proces, který je stále zkoumán vědci z celého světa..

Funkce lidského mozku. Jaké části mozku jsou za co zodpovědné? Struktura mozku

Mozek je hlavním orgánem člověka. Reguluje činnost všech orgánů umístěných uvnitř lebky. Přes neustálé studium mozku je mnoho bodů v jeho práci nepochopitelné. Lidé mají povrchní představu o tom, jak mozek přenáší informace pomocí armády tisíců neuronů..

Struktura

Převážná část mozku je tvořena buňkami zvanými neurony. Jsou schopni vytvářet elektrické impulsy a přenášet data. Aby neurony fungovaly, potřebují neuroglie, které spolu jsou pomocnými buňkami a tvoří polovinu všech buněk centrálního nervového systému. Neuron se skládá ze dvou částí:

 • axony - buňky, které přenášejí hybnost;
 • dendrites - buňky, které mají impuls.

Struktura mozku:

 1. Kosodélník.
 2. Obdélník.
 3. Zadní.
 4. Střední.
 5. Přední.
 6. Konečný.
 7. středně pokročilí.

Hlavní funkce mozkových hemisfér je interakce mezi vyšší a nižší nervovou aktivitou.

Mozková tkáň

Struktura lidského mozku se skládá z mozkové kůry, thalamu, mozečku, kmene a bazálních ganglií. Sbírka nervových buněk se nazývá šedá hmota. Nervová vlákna jsou bílá hmota. Myelin přijde na bílou barvu vláken. Se snížením množství bílé hmoty dochází k závažným poruchám, jako je roztroušená skleróza.

Mozek obsahuje skořápku:

 1. Solid spojuje lebku a mozkovou kůru.
 2. Měkká sestává z volné tkáně, umístěné na všech polokoulích, je zodpovědná za nasycení krve a kyslíku.
 3. Mezi první dva je položena pavučina a obsahuje mozkomíšní mok.

Alkohol se nachází v mozkových komorách. S jeho nadbytkem člověk zažívá bolesti hlavy, nevolnost, objevuje se hydrocefalus.

Mozkové buňky

Hlavní buňky se nazývají neurony. Zabývají se zpracováním informací, jejich počet dosahuje 20 miliard. Gliové buňky jsou 10krát více.

Tělo pečlivě chrání mozek před vnějšími vlivy umístěním do lebky. Neurony jsou umístěny v semipermeabilní membráně a mají procesy: dendrity a jeden axon. Délka dendritů je malá ve srovnání s axonem, který může dosáhnout několika metrů.

Pro přenos informací neurony vysílají nervové impulsy do axonu, který má mnoho větví a je spojen s jinými neurony. Pulz pochází z dendritů a je odeslán do neuronu. Nervový systém je komplexní síť procesů neuronů, které jsou vzájemně propojeny.

Struktura mozku, chemická interakce neuronů je studována povrchně. V klidu má neuron elektrický potenciál 70 milivoltů. K excitaci neuronu dochází tokem sodíku a draslíku membránou. Inhibice se projevuje v důsledku působení draslíku a chloridu.

Úkolem neuronu je interakce mezi dendrity. Pokud stimulační účinek převažuje nad inhibičním, aktivuje se určitá část neuronové membrány. V důsledku toho vzniká nervový impuls, který se pohybuje podél axonu rychlostí 0,1 m / s až 100 m / s.

Tím se vytvoří jakýkoli plánovaný pohyb v kůře čelních laloků mozkových hemisfér. Motorické neurony dávají příkazy částem těla. Jednoduchý pohyb aktivuje funkce lidského mozku. Při mluvení nebo přemýšlení se jedná o obrovské části šedé hmoty..

Funkce oddělení

Největší část mozku jsou mozkové hemisféry. Musí být symetrické a musí být spojeny axony. Jejich hlavní funkcí je koordinace všech částí mozku. Každá hemisféra může být rozdělena na přední, temporální, parietální a týlní laloky. Člověk nepřemýšlí o tom, která část mozku je zodpovědná za řeč. V temporálním laloku je primární sluchová kůra a centrum, v rozporu s tím se ztrácí sluch nebo jsou problémy s řeči.

Podle výsledků vědeckých pozorování vědci zjistili, která část mozku je zodpovědná za vidění. Týká se to týlního laloku umístěného pod mozočkem..

Asociativní kůra není zodpovědná za pohyb, ale zajišťuje výkon funkcí, jako je paměť, myšlení a řeč.

Kmen je zodpovědný za spojení páteře a přední, a sestává z medulla oblongata, midbrain a diencephalon. V podlouhlé části jsou centra, která regulují práci srdce a dýchání.

Subkortikální struktury

Pod hlavní kůrou se hromadí neurony: thalamus, bazální ganglie a hypotalamus..

Thalamus je potřebný pro spojení smyslů se smyslovou kůrou. Díky němu jsou podporovány procesy bdělosti a pozornosti..

Bazální ganglie jsou zodpovědné za zahájení a inhibici koordinačních pohybů..

Hypothalamus reguluje hormony, metabolismus vody, distribuci tukových rezerv, pohlavní hormony, je zodpovědný za normalizaci spánku a bdělosti.

Přední mozek

Funkce předního mozku jsou nejsložitější. Je zodpovědný za duševní aktivitu, schopnost učení, emoční reakce a socializaci. Díky tomu můžete předem určit vlastnosti charakteru a temperamentu člověka. Přední část je tvořena 3-4 týdny těhotenství.

Na otázku, které oblasti mozku jsou zodpovědné za paměť, vědci našli odpověď - předek. Jeho kůra se formuje během prvních dvou až tří let života, proto si člověk do té doby nic nepamatuje. Po třech letech je tato část mozku schopna uložit jakékoli informace..

Emocionální stav člověka má velký vliv na přední část mozku. Byly zjištěny negativní emoce, které ho zničily. Na základě experimentů vědci odpověděli na otázku, která část mozku je odpovědná za emoce. Ukázalo se, že jsou předním mozkem a mozkem..

Frontend je také zodpovědný za rozvoj abstraktního myšlení, výpočetních schopností a řeči. Pravidelné školení duševních schopností snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

Diencephalon

Reaguje na vnější podněty, nachází se na konci mozkového kmene a je pokryta velkými hemisférami. Díky němu může člověk navigovat ve vesmíru, přijímat vizuální, zvukové signály. Podílí se na vytváření všech druhů pocitů.

Všechny funkce lidského mozku jsou vzájemně propojeny. Bez meziproduktu je práce celého organismu narušena. Porážka části středního mozku vede k dezorientaci a demenci. Pokud je narušeno spojení mezi laloky hemisfér, bude narušena řeč, zrak nebo sluch.

Diencephalon je také zodpovědný za bolest. Porucha zvyšuje nebo snižuje citlivost. Tato část způsobuje, že osoba projevuje emoce, je zodpovědná za instinkt sebezáchovy.

Diencephalon řídí produkci hormonů, reguluje metabolismus vody, spánek, tělesnou teplotu, sexuální touhu.

Hypofýza je součástí diencephalonu a odpovídá za výšku a hmotnost. Reguluje reprodukci, produkci spermií a folikulů. Vyvolává pigmentaci kůže, vysoký krevní tlak.

Midbrain

Midbrain se nachází ve stonku. Je to dirigent signálů zepředu do různých oddělení. Jeho hlavní funkcí je regulace svalového tónu. Je také zodpovědný za přenos hmatových pocitů, koordinace a reflexů. Funkce částí lidského mozku závisí na jejich umístění. Z tohoto důvodu je midbrain zodpovědný za vestibulární aparát. Díky midbrain může člověk současně vykonávat několik funkcí.

Při absenci intelektuální činnosti je mozek narušen. To se týká lidí starších 70 let. V případě poruchy střední části selhává koordinace, posuny vizuálního a sluchového vnímání.

Medulla

Nachází se na okraji míchy a mostu a je zodpovědný za životně důležité funkce. Podlouhlá část se skládá z vyvýšenin zvaných pyramidy. Jeho přítomnost je charakteristická pouze pro bipedal. Díky nim se objevilo myšlení, schopnost porozumět týmům, tvořily se malé pohyby.

Pyramidy ne delší než 3 cm, po stranách jsou umístěny olivy a zadní sloupy. Mají velké množství cest po celém těle. V oblasti krku jdou motorické neurony na pravé straně mozku na levou stranu a naopak. Proto dochází k nedostatečné koordinaci na opačné straně problémové oblasti mozku.

Centra kašle, dýchacích cest a polykání jsou soustředěna v medulla oblongata a je jasné, která část mozku je zodpovědná za dýchání. Když okolní teplota klesne, kožní termoreceptory posílají informace do medulla oblongata, což snižuje rychlost dýchání a zvyšuje krevní tlak. Medulla oblongata tvoří chuť k jídlu a žízeň.

Inhibice funkce medulla oblongata může být neslučitelná se životem. Dochází k narušení polykání, dýchání, srdeční činnosti.

Zadní oddělení

Struktura zadního mozku zahrnuje:

Zadní mozek uzavírá na sobě většinu autonomních a somatických reflexů. Při jeho narušení přestane fungovat žvýkací a polykající reflex. Mozek je zodpovědný za svalový tonus, koordinaci a přenos informací prostřednictvím mozkových hemisfér. Pokud je narušena činnost mozečku, objeví se poruchy pohybu, ochrnutí, nervózní chůze, kývání. Tak je jasné, která část mozku zajišťuje koordinaci pohybu.

Můstek zadní části mozku řídí svalové kontrakce během pohybů. Umožňuje přenášet impulzy mezi mozkovou kůrou a mozkem, kde jsou umístěna centra, která řídí výrazy obličeje, žvýkací centra, sluch a zrak. Reflexy ovládané mostem: kašel, kýchání, zvracení.

Přední a zadní náprava fungují mezi sebou, takže celé tělo funguje bez poruch.

Funkce a struktura diencephalonu

I když věděl, které části mozku jsou za co zodpovědné, je nemožné pochopit fungování těla bez určení funkce diencephalonu. Tato část mozku zahrnuje:

Diencephalon je zodpovědný za regulaci metabolismu a udržování normálních podmínek pro fungování těla.

Thalamus zpracovává hmatové pocity, vizuální. Detekuje vibrace, reaguje na zvuk. Odpovědný za změnu spánku a bdělosti.

Hypothalamus řídí srdeční frekvenci, termoregulaci těla, tlak, endokrinní systém a emoční náladu, produkuje hormony, které pomáhají tělu ve stresových situacích, je zodpovědný za hlad, žízeň a sexuální uspokojení.

Hypofýza je zodpovědná za pohlavní hormony, zrání a vývoj.

Epithalamus řídí biologické rytmy, uvolňuje hormony pro spánek a bdění, reaguje na světlo se zavřenýma očima a uvolňuje hormony pro probuzení, je zodpovědný za metabolismus.

Nervové dráhy

Všechny funkce lidského mozku nemohly být provedeny bez vedení nervových drah. Prochází v oblasti bílé hmoty mozku a míchy..

Asociativní cesty spojují šedou hmotu v jedné části mozku nebo ve značné vzdálenosti od sebe, neurony z různých segmentů se vážou v míše. Krátké paprsky se rozprostírají přes 2-3 segmenty, zatímco dlouhé jsou daleko.

Adhezivní vlákna vážou šedou hmotu pravé a levé hemisféry mozku a tvoří corpus callosum. V bílé hmotě se vlákna stanou ve tvaru fanoušků.

Projekční vlákna spojují spodní části s jádry a kůrou. Signály pocházejí ze smyslů, kůže a pohybových orgánů. Také určují polohu těla..

Neurony mohou končit míchou, jádra thalamu, hypotalamus, buňky kortikálních center.

Struktura lidského mozku

lidský mozek je orgán vážící 1,3 - 1,4 kg, umístěný uvnitř lebky. Lidský mozek se skládá z více než sto miliard neuronových buněk, které tvoří šedou hmotu nebo mozkovou kůru - její obrovskou vnější vrstvu. Procesy neuronů (něco jako dráty) jsou axony, které tvoří bílou hmotu mozku. Axony vážou neurony k sobě navzájem prostřednictvím dendritů.
Mozek dospělého spotřebuje asi 20% veškeré energie, kterou tělo potřebuje, zatímco mozek dítěte spotřebuje asi 50%.

Jak lidský mozek zpracovává informace?

Dnes se považuje za prokázané, že lidský mozek dokáže současně zpracovat v průměru asi 7 bitů informací [2]. Může se jednat o oddělené zvuky nebo vizuální signály, které se vyznačují odstíny vědomí emocí nebo myšlenek. Minimální doba potřebná k rozlišení jednoho signálu od druhého je 1/18 sekundy.
Limit vnímání je tedy 126 bitů za sekundu.
Obvykle lze odhadnout, že během života 70 let zpracovává člověk 185 miliard bitů informací, včetně každé myšlenky, paměti, akce.
Informace se zapisují do mozku vytvářením nervových sítí (druh tras).

Funkce pravé a levé hemisféry mozku

.

Jak je vidět z obrázku, veškeré operace na trhu jsou prováděny levou hemisférou. Přirozeně, pro získání zisku z trhu, vyvstává otázka dosažení maximálního výkonu fungování levé hemisféry.
Existuje několik jednoduchých způsobů, jak rozvíjet hemisféry. Nejjednodušší z nich je zvýšení množství práce, na kterou je polokoule orientována. Například pro vývoj logiky musíte řešit matematické problémy, hádat křížovky a pro rozvoj fantazie navštívit uměleckou galerii atd..
Jakmile stisknete myš pravou rukou, znamená to, že signál k vám přišel z levé hemisféry. [6]

Zpracování emocionálních informací probíhá na pravé polokouli.

Emoce

Za všemi hříšnými činy stojí neurotransmiter Dopamin, jehož práce závisí na potěšení, které dostáváme. [4]. Podvádění, vášeň, chtíč, vzrušení, špatné návyky, hazardní hry, alkoholismus, motivace - to vše nějak souvisí s prací dopaminu v mozku. Dopamin přenáší informace z neuronu do neuronu.

Dopamin ovlivňuje mnoho oblastí našeho života: motivaci, paměť, poznávání, spánek, náladu atd..

Je zajímavé, že dopamin stoupá v době stresu.

Lidé se sníženým dopaminem ve striatu a prefrontální kůře jsou méně motivovaní než lidé s vyšším dopaminem. To dokazují experimenty na potkanech [5].

Struktura lidského mozku

trojice mozku

bílá a šedá hmota

prefrontální kůra

Tato část mozku se také nazývá frontální laloky..
Je to vývoj prefrontální kůry, který odlišuje osobu od zvířete.
Prefrontální kůra lidského mozku je zodpovědná za logiku, za sebeovládání, za určování a koncentraci.
Téměř celá evoluční historie člověka byla tato část mozku zodpovědná za fyzické činnosti: chůze, běh, popadání atd. (primární sebeovládání). Ale v procesu evoluce se prefrontální kůra zvětšila a spojení s jinými částmi mozku rostlo.
Nyní kůra nakloní člověku dělat to, co je obtížnější, opustit komfortní zónu. Pokud se přinutíte vzdát sladkostí, vstaňte z gauče a běžte - to je výsledek práce čelních laloků. Běžíte a nejíte sladkosti, protože k tomu máte logické důvody, které jsou zpracovávány v této části mozku.

Vůle v mozku:

Poškození prefrontální kůry vede ke ztrátě vůle. V psychologii je znám případ Phineas Gage (1848), jehož osobnost se po poškození mozku dramaticky změnila. Začal proklínat, stal se impulzivním, začal nerespektovat přátele, začal nepřijímat omezení a rady, přichází s mnoha plány a okamžitě o ně ztrácí zájem.

levý čelní lalok - zodpovědný za pozitivní emoce

"Děti s levou rukou", tj. ti, jejichž původně levá strana je aktivnější než pravá, jsou pozitivnější, častěji se usmívají atd. Takové děti aktivně prozkoumávají svět kolem sebe..
Je také zajímavé, že levá strana kůry je zodpovědná za úkoly „Budu“, například mě nutí vstát z pohovky a jít běžet.

pravá čelní dolina - zodpovědná za negativní emoce. Poškození pravé hemisféry (znemožnění pravého laloku) může způsobit euforii.

Pokus: při prohlížení pěkných obrázků zachycuje pulzní tomograf změny absorpce glukózy mozkem a zaznamenává je jako světlé skvrny na fotografiích na levé straně mozku..
Pravá strana kůry je zodpovědná za úkoly „Nebudu“, například vám umožní vyrovnat se s touhou kouřit cigaretu, jíst dort atd..

centrum prefrontální kůry - „sleduje“ cíle a aspirace člověka. Rozhoduje, co opravdu chcete.


mozková mandle - ochranné emoční reakce (včetně "egobarrier"). Nachází se v zadní části mozku. MM člověk se příliš neliší od nižších savců MM a pracuje nevědomě.

Zahrnuje kontrolní středisko, které mobilizuje tělo v reakci na strach.

bazální jádro - odrazuje od zvyků, na které se v každodenním životě spoléháme.

prostřední spánkový lalok - zodpovědný za kognitivní laloky.

hippocampus

hippocampus je struktura ve středním časovém laloku mozku, podobná dvojici podkov. Hippocampus vám umožní absorbovat a zapamatovat si nové informace. Studie vědců ukázaly, že velikost hippocampu je přímo úměrná úrovni sebevědomí člověka a smyslu kontroly nad jeho vlastním životem..

poškození hippocampu může způsobit záchvaty

poslech hudby zahrnuje: sluchovou oblast mozkové kůry, thalamus, přední část parietálního laloku kůry.

ostrov Rail

Rayleigh Island - jedna z klíčových oblastí mozku, která analyzuje fyziologický stav těla a transformuje výsledky této analýzy do subjektivních pocitů, které nás nutí jednat, jako je například mluvení nebo mytí auta. Přední část Rayleigh Island mění signály těla v emoce. MRI mozkové studie ukázaly, že zápach, chuť, hmatové pocity, bolest a únava vzrušují Rayleighův ostrov [7]..

Brock area

Oblast Broca je oblast, která ovládá řečové orgány. Pro praváky je Brocaova zóna umístěna na levé polokouli, pro leváky - vpravo.

Systém odměňování mozku

Rozdíl mezi mozkem u mužů a žen

Mozek muže a ženy jsou různé [3]:

Muži mají lepší motorickou a prostorovou funkci, lépe se soustředí na jednu myšlenku, lépe zpracovávají vizuální podněty.
Ženy mají lepší paměť, jsou společensky přizpůsobeny a lépe zvládají několik věcí najednou. Ženy lépe rozpoznávají náladu druhých lidí a projevují větší empatii..
Tyto rozdíly jsou způsobeny rozdílným uspořádáním spojení v mozku (viz obrázek)

Stárnutí lidského mozku

V průběhu let se práce mozku zhoršuje. Myšlení se zpomaluje a paměť se zhoršuje. Důvodem je skutečnost, že neurony spolu komunikují ne tak rychle. Koncentrace neurotransmiterů a počet dendritů jsou sníženy, a proto nervové buňky zachycují signály od sousedů horší. Dlouhodobé uchovávání informací je stále obtížnější. Starší lidé zpracovávají informace déle než mladí lidé.

Mozek však může být vyškolen. Studie ukázaly, že 10 lekcí za hodinu, během nichž lidé trénují paměť nebo cvičí v uvažování, výrazně zvyšuje kognitivní schopnosti [7]..

Zároveň je v období 35–50 let mozek obzvláště elastický. Člověk organizuje informace shromážděné po mnoho let života. Do této doby rostou v mozku gliové buňky (mozkové lepidlo), bílá látka, která zakrývá axony, která poskytuje spojení mezi buňkami. Množství bílé hmoty je maximálně mezi 45-50 lety. To vysvětluje, proč lidé v tomto věku rozumí lépe než ti mladší nebo starší..

Nejdůležitější části mozku a jejich funkce

Mozkové základy duševní činnosti. Stručně o hlavních funkcích částí mozku, které jsou důležité pro neuropsychologii.

Složité formy duševní činnosti nelze úzce lokalizovat pouze v jedné mozkové struktuře. Mají víceúrovňovou organizaci a různé úrovně mají různou lokalizaci..

Každé z oddělení mozku je multifunkční. Vzhledem k vlastnostem plasticity mohou v případě poškození některých oblastí převzít funkce obětí jiné oblasti mozku..

Níže jsou uvedeny jejich hlavní funkce, které jsou důležité pro pochopení vztahu mezi mozkovými strukturami a mentálními procesy..

Prefrontální kůra (PFC) (lat.Cortex praefrontalis). Zabírá přední část čelních laloků. Odpovědný za stanovení cílů. Stanovuje cíle, vytváří plány, řídí akce. Tvoří emoce. Částečně je pomocí limbického systému ovládán a někdy i jeho inhibice.

Přední cingulate cortex (AUC) (Cortex cingularis anterior). Přední část kůry cingulate („pás“ je zakřivený nervový uzel). Je odpovědný za stabilitu pozornosti a ověřování provádění plánů. Pomáhá integrovat myšlenky a pocity.

Ostrůvek (Insula) nebo Centrální ostrůvek (Lobus insularis). Část mozkové kůry je umístěna na vnitřní straně spánkových laloků na obou stranách hlavy (spánkové laloky a ostrůvky nejsou na obrázku výše). Odpovědný za projevy vědomí. Cítí vnitřní stav vašeho těla (homeostáza), včetně střev. Pomáhá projevovat empatii.

Thalamus Tmavě šedá hmota, hlavní reléová stanice pro smyslové informace.

Mozkový kmen (Truncus encephali). Pokračování míchy posílá neuromodulátory, jako je serotonin a dopamin, do jiných částí mozku.

Corpus callosum. Plexus nervových vláken, zodpovědný za výměnu informací mezi hemisférami.

Cerebellum (Cerebellum). Řídí pohyb, je zodpovědný za koordinaci, rovnováhu a svalový tonus.

Limbický systém (Limbus). Zahrnuje subkortikální struktury: bazální ganglie, hippocampus, amygdala, hypothalamus a hypofýza. Někdy jsou na tento systém také odkazovány určité kortikální oblasti (např. Cingulate cortex a ostrůvek).

PM reguluje čich, spánek a bdělost. Hlavním prvkem při formování emocí a motivace. Podílí se na tvorbě paměti.

 • Bazální ganglie (Nuclei basales). Speciální formace vytvořené ze sraženin nervové tkáně (šedá hmota). Podílejte se na tvorbě odměn, hledání stimulace. Regulujte pohyb a autonomní funkce. Produkuje se acetylcholin, neurotransmiter, který je důležitý pro parasympatický nervový systém..
 • Hippocampus (Hippocampus). Vytváří nové vzpomínky, identifikuje hrozby. Odpovědný za prostorovou orientaci, formování emocí, za přechod krátkodobé paměti k dlouhodobému.
 • Amygdala (Corpus amygdaloideum). Působí jako poplach, reaguje na nebezpečí, reguluje opatrnost a strach. Obzvláště citlivé na emocionálně nabité nebo negativní podněty. Podílí se na formování agrese, trestu a povýšení.
 • Hypothalamus (Hypothalamus). Reguluje uvolňování hormonů a neuropeptidů. Ovládá primitivní impulsy jako žízeň, hlad a sexuální touha. Poskytuje denní (cirkadiánní) rytmy. Produkuje se hormon oxytocin. Aktivuje hypofýzu. Ovlivňuje paměť a emoční stavy.
 • Hypofýza (hypofýza). Řídí endokrinní systém, produkuje hormony, které ovlivňují růst, metabolismus a reprodukční funkce. Produkuje endorfiny, spouští uvolňování stresových hormonů, ukládá a uvolňuje oxytocin.

Kromě limbického systému je za formování emocí odpovědná i řada dalších mozkových struktur..

Jak je lidský mozek?

Struktura lidského mozku je ve své struktuře jedinečná, což umožňuje tomuto tělu být zásadní v regulaci centrálního nervového systému a přímo či nepřímo řídit téměř všechny procesy v těle. To se týká autonomních funkcí, motorické činnosti, vnímání informací, mentálních schopností a dalších důležitých schopností těla.

Strukturální vlastnosti

Mozek se skládá hlavně z neuronů, které se díky přenosu různých impulsů vzájemně ovlivňují. Tyto reakce umožňují soustavné fungování nervového systému a celého těla. Oddělená šedá hmota, sestávající z nervových buněk a bílé, která je tvořena z axonů, konkrétně z procesů neuronů, které přenášejí impulsy. Také jsou zaznamenány procesy - dendrity, které vnímají nebo přijímají impulsy. Struktura lidského mozku naznačuje přítomnost ochranných struktur, které jsou představovány kostní tkání nebo lebkou, jakož i následující membrány:

 • Hluboko měkké. Při styku s mozkem a míchou obsahuje krevní cévy.
 • Pavoučí síť. Odkazuje na určitý druh tlumiče rázů, obsahuje pojivovou tkáň, v místě kontaktu s jinými ochrannými vrstvami se vytváří prostor vyplněný mozkomíšním mokem.
 • Pevný. Shell přiléhá k kostní tkáni lebky, zahrnuje speciální pojivovou tkáň, krevní cévy.

Každá z membrán plní určité ochranné funkce, které zabraňují různým typům účinků na měkké tkáně..

Oddělení mozku

Rozlišují se následující části nebo hlavní orgán centrálního nervového systému:

 1. Zadní. Spojuje medulla oblongata, cerebellum, varolievský most.
 2. Střední. Nejmenší mozek.
 3. Přední. Patří k největší části, zabírající více než 2/3 objemu, zahrnuje terminál a diencephalon.

Každé z oddělení vykonává určité funkce, ale zároveň úzce spolupracuje..

Zadní oddělení

Nachází se na zadní straně lebky. Pokud vezmeme v úvahu medulla oblongata, která je součástí tohoto oddělení, jedná se o jakýsi spojovací článek mezi míchou a mozkem. Současně je zodpovědný za regulaci důležitých funkcí koordinace práce srdce a udržování nepodmíněných reflexů. V této části je umístěn vstup a výstup nervových zakončení, signály jsou přenášeny ze míchy do hlavy.

Mozeček

Malá, ale velmi důležitá část, zodpovědná za koordinaci člověka, přizpůsobení organismu novým podmínkám. Mozeček reguluje činnost svalů, pomáhá udržovat rovnováhu nebo stabilizovat držení těla, umožňuje důsledně provádět akce.

Pons

Anatomická struktura lidského mozku zahrnuje speciální příčnou vlnu nebo Varolievův most. Tato část kombinuje mozek, medulla oblongata a mozkovou kůru..

Střední oddělení

Struktura střední části předpokládá v horní části přítomnost čtyřnásobku, který plní řadu důležitých funkcí týkajících se různých vnímání informací. Tkáně poskytují reflexní transformaci zvukových, vizuálních reflexů.

Přední část

Skládá se z hlavních částí - prostředního a konečného mozku, které mají navíc určité funkční prvky. Meziprodukt zahrnuje:

 • Thalamus Zabírá 80% diencephalonu, téměř všechny signály jsou zpracovávány thalamusem a teprve poté vstupují do mozkové kůry. Reguluje citlivé schopnosti, vizuální, hmatové, čichové a další.
 • Hypothalamus. Řídí činnost vnitřních orgánů, podporuje normální metabolismus teploty, je zodpovědný za autonomní systém, srdeční frekvenci, sexuální touhu, paměť a řadu dalších důležitých fyziologických a behaviorálních charakteristik.
 • Epithalamus. Zahrnuje žlázu epifýzy, která reguluje cyklicitu bdění a spánku, syntetizuje hormon melatonin, ovlivňuje metabolické procesy, koncentraci hormonálních látek.

Hypotalamus se spojuje s hypofýzou, s jednou z důležitých žláz endokrinního systému. Je to ona, kdo syntetizuje hormony, které pomáhají fungování štítné žlázy, při porodu, během laktace a také v řadě dalších metabolických procesů.

Konec mozku

Anatomie lidského mozku zahrnuje dvě hemisféry, spojující drážku a některé další tkáně, které se spojují do konečné sekce. Povrch hemisfér je podmíněně rozdělen na následující podíly:

 1. Čelní. Ovlivňuje hlavně logické schopnosti, řeč, motorickou aktivitu.
 2. Parietální. Odpovědný za schopnost dotýkat se, cítit chuť, vůni, do určité míry pro verbální paměť.
 3. Okcipitální. Vnímá informace přijaté vizuálními orgány, sítnicí.
 4. Temporální. Pomáhá vnímat zvuky, zpracovávat signály. Časová část je spojena se schopností zapamatovat si, vnímat řeč a další důležité funkce.

Struktura mozku je relativně složitá, zahrnuje mnoho samostatných struktur, které vykonávají různé funkce, díky nimž může člověk žít, cítit, plnit své potřeby.

Struktura a funkce lidského mozku

Mozek je řídícím centrem lidského těla, řídí vše, co děláme. To, o čem si myslíme, o čem sníme, když hrajeme sport, čteme knihu nebo dokonce spíme, vezme to maximum, že ani jeden z nich není přímo zapojen.

Každá část tohoto těla vykonává řadu zvláštních úkolů, aby dosáhla požadovaného výsledku..

Pracuje v tandemu se zbytkem nervového systému, přijímá a odesílá zprávy, odkud je nepřetržité spojení mezi vnějším světem a sebou samým.

obecné vlastnosti

Mozek je lidský orgán se 100 miliardami neuronů, z nichž každý je přímo nebo nepřímo spojen s deseti tisíci dalšími buňkami.

Má průměrnou hmotnost 1,3 kg, která se pohybuje od 1 kg do 2,5 kg. Hmotnost však neovlivňuje intelektuální schopnosti jejího majitele.

Schéma a popis struktury lidského mozku

Schéma je prezentována v anatomické sekci.

Struktura a funkce mozku v tabulce

ČástStrukturaFunkce
Obdélník

Prodloužení míchy umístěné na kufru. Navenek má bílou látku a uvnitř je šedá. Šedá hmota je obsažena ve formě jader..Vodivé, potravinové, ochranné, regulace dechové frekvence, regulace srdeční frekvence, sledování vitálních reflexů zodpovědných za kýchání, polykání, hlad.StředníSpojuje přední a zadní mozek.

Obsahuje části zvané čtyřnásobné kopce.

Primární nebo subkortikální, centra sluchu a zraku. Díky tomu vidí osoba v dohledu nové objekty nebo zdroje zvuku, které se objevují. Existují také centra zodpovědná za svalový tonus..středně pokročilíZahrnuje: thalamus, epithalamus, hypotalamus. Thalamus obsahuje centra téměř všech smyslových smyslů. Hypothalamus je součástí meziproduktu, který se připojuje k hypofýze a řídí jej.Vize, hmatové a chuťové vjemy, pocity tělesné teploty a prostředí, paměť, spánek.Cerebellum (hindbrain)Subkortikální část mozku, která má rýhy. Její složky jsou dvě hemisféry, které drží pohromadě červ..Reguluje koordinaci pohybu, schopnost udržovat tělo ve volném prostoru.Mozkové hemisféryJe tvořen ze dvou částí (pravá a levá), rozdělených na drážky a spirály, díky kterým se povrch zvětšuje. Skládá se z velkého množství šedé hmoty, která je venku, respektive uvnitř, z bílé.Vize (týlní lalok), kožní kloubní citlivost a svalový tonus (parietální lalok). Paměť, myšlení, vědomí, řeč (frontální lalok) a sluch (temporální lalok).

Z jakých oddělení se skládá mozek??

Je rozdělena do dvou velkých oddělení. Diamant a velký mozek.

Která část mozku je zodpovědná za paměť?

Za práci paměti je zodpovědná pouze část kůry orgánu, limbického systému a mozečku. Hlavně postižené oblasti umístěné v časové oblasti levé a pravé hemisféry.

Hippocampus je také hlavním oddělením pro ukládání dlouhodobých informací..

Za co je midbrain zodpovědný??

Je zodpovědný za multifunkční činnosti. Přenáší motorické pocity (koordinace), hmatové i reflexní pocity.

S pomocí této oblasti se člověk může bez problémů pohybovat ve vesmíru.

Která část mozku je zodpovědná za řeč?

Levá hemisféra, ve které jsou umístěny motorické a smyslové řečové zóny, je hlavně odpovědná za funkci řeči.

Jaké jsou morfologické vlastnosti mozku??

Nejdůležitější a nejsložitější je oddělení šedé a bílé hmoty..

Ve vnější části mozku a mozečku se nachází významné množství šedé hmoty, které tvoří kůru různých záhybů..

Jaké akce jsou řízeny mozkovými hemisférami?

Pravá hemisféra je zodpovědná za plnou orientaci v prostoru, za vnímání polohy. Také díky této polokouli se provádí neverbální zpracování vnímané informace..

Kreativní myšlení a intuice, asociativní systém a integrační činnost, zásluha pravé hemisféry.

Levá strana polokoule se zase specializuje především na jazykové schopnosti, jako je ovládání řeči a čtení a psaní. Odpovědný za logické a analytické myšlení..

Jaká je nejmladší část mozku?

V evolučním procesu je nejmladší ze všech formací považován za mozkovou kůru, která se skládá z několika nervových vrstev.

Většinu tvoří neurony centrálního nervového systému.

Mozek je sval nebo ne?

Mozek není sval, protože jeho struktura sestává z nervových vláken, nikoli ze svalu.

Tento článek je krátkým popisem struktury a funkcí mozku extrémně složitého orgánu, který reaguje a řídí systémy lidského těla. Na fotografii MRI můžete podrobněji studovat její strukturu, funkce a možnou odchylku mozku.

Struktura lidského mozku

Mozek je orgán zodpovědný za koordinaci a regulaci všech životně důležitých funkcí. Kromě toho je zodpovědný za kontrolu chování, myšlení, pocitů, pohybů, tužeb nebo, jinými slovy, za řízení všeho, co souvisí s fyzickou a emoční složkou lidského života. Mozek je hlavním orgánem centrálního nervového systému (CNS). Jedním z jeho hlavních úkolů je zpracování senzorických informací přenášených prostřednictvím smyslů. Mozek je umístěn v lebeční dutině, opakuje své obrysy a téměř se zcela vyplňuje. Jsou to kosti lebky, které ji chrání před vnějším poškozením.

Dospělý mozek

Hmotnost mozku u dospělého muže být v rozmezí 1 až 2 kg nebo více. Hmotnost orgánů je v průměru 2% z celkové tělesné hmotnosti. Je to mylná představa, že čím větší mozek, tím chytřejší osoba. Největším tajemstvím moderní vědy je rozdíl mezi funkcemi mozku mužů a žen. Daleko od jedné studie byla provedena na toto téma, bylo napsáno více než jedna kniha a článek. Výsledky mnoha studií umožnily určit, že skutečně existují rozdíly v práci mužského a ženského mozku. Například muži jsou náchylnější k rozvoji Parkinsonovy choroby a ženy jsou náchylnější k depresi a demenci.

Je zajímavé, že mužský mozek je přibližně o 8-10% větší než žena. Kromě toho se zástupci různých pohlaví liší nejen svou celkovou hmotností, ale také velikostí jednotlivých zón orgánu. Například studie z roku 2001 provedená vědci z Harvardské univerzity ukázala, že přední laloky mozku u žen jsou větší než u mužů, což jim umožňuje rychleji se rozhodovat a řešit problémy. Muži mají více amygdaly a parietální části mozkové kůry, což jim umožňuje lépe se orientovat ve vesmíru a ostře reagovat na nebezpečí.

Ženské a mužské mozky nerozlišují pouze velikosti. Podle vědců je úroveň aktivity hlavního orgánu centrálního nervového systému u zástupců obou pohlaví také odlišná. Takže ženský mozek je vždy aktivní a může průběžně sledovat situaci. U žen jsou hemisférové ​​spoje výraznější, u mužů naopak jsou spoje v oblasti každé hemisféry rozvinutější.

Mozek u mužů

Podle vědců jsou účinky mužských a ženských pohlavních hormonů odlišné. Testosteron i estrogen ho chrání před funkčními poruchami. Na rozdíl od mužů je však u žen v důsledku fyziologických charakteristik těla s věkem pozorováno prudké snížení hladin estrogenu. Muži jsou tedy méně náchylní k rozvoji Alzheimerovy choroby, demence a dalších funkčních poruch centrálního orgánu centrální nervové soustavy..

Mužský mozek vnímá vizuální informace rychleji. Proto muži lépe reagují a pamatují si reklamu, ale neřeší pozornost na malé detaily a text, který ji doprovází. Mozek u mužů jim umožňuje, aby se při jídle cítili plně rychleji. Například v roce 2005 nizozemští vědci provedli studii o tom, jak mozky mužů a žen reagují na příjem látek obsažených v čokoládě. U mužů při pití čokolády došlo k velké aktivitě hypotalamu, který je zodpovědný za kontrolu hladu. Mužské tělo má velkou potřebu konzumace masa, zatímco ženy mají výraznou touhu po tucích a snadno stravitelných sacharidech. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Tělo mužů, kvůli jeho fyziologickým vlastnostem, potřebuje neustálý přísun bílkovin, který se používá k budování svalů. Ženské tělo potřebuje tuk, který je nezbytný pro plnou produkci hormonů a schopnost vydržet dítě.

Stres je také odlišný u mužů a žen. V silnějším sexu je tedy pravá strana amygdaly mozku aktivnější, u žen - naopak levá. Amygdala lidského mozku je zodpovědná za pocit strachu a agrese. Muži ve stresových situacích reagují okamžitě, reagují na blížící se agresi nebo se snaží odejít do důchodu, aby si věci promysleli nebo přehodnotili. Ženy se snaží najít podporu a získat ochranu před svými blízkými..

Mozek u žen

Každý ví, že ženy jsou citlivější a zranitelnější. Kupodivu to není znaková vlastnost, ale výsledek charakteristik mozku. Spravedlivý sex je tedy citlivější na bolest a dokonce i pocity dotyku jsou výraznější. Tomografické studie ukázaly, že signál bolesti je prováděn ženským mozkem zcela odlišným způsobem. Bolest způsobuje u žen silné emoce, což vysvětluje skutečnost, že spravedlivý sex s větší pravděpodobností hlásí zdravotní problémy, které se jich týkají.

Studie ukázaly, že ženy jsou trojnásobně náchylnější k migrénám. Kromě hormonálních výkyvů je faktorem, který přispívá k výskytu migrén, větší náchylnost spravedlivého pohlaví k podrážděnosti. Experti z University of California provedli studii, ve které muži vyvolali bolesti hlavy vystavením světlu, což bylo třikrát jasnější než světelný tok ovlivňující ženy.

Ženy jsou náchylnější k demenci (demenci). Ženský mozek vám umožňuje ukládat informace na dlouhou dobu. Za to odpovídá zvýšená aktivita hipokampu - právě ta oblast mozku, která poskytuje dlouhodobou paměť. Navíc u Alzheimerovy choroby dochází k regresi intelektuálních schopností u žen rychleji než u mužů.

Ženy jsou na rozdíl od mužů náchylnější k depresi. Vzhledem ke zvláštnostem limbické oblasti mozku se ženy více obávají určitých životních situací a negativně je hodnotí.

Mozek dítěte

Materiálem pro intrauterinní vývoj centrálního nervového systému člověka je ektoderm, což je vnější embryonální list. Kolem 17. až 18. dne vývoje se vytvoří nervová destička, která se na konci prvního měsíce těhotenství přemění na nervovou trubici. Po přibližně 31-32 dnech vývoje plodu je neurulace v embryu dokončena. Ve stejnou chvíli začíná tvořit mozek v dítěti. Proces tvorby orgánů začíná zárodkem obou mozkových hemisfér. V tuto chvíli již mohou být vizualizovány, protože polokoule tvoří čtvrtinu objemu celého orgánu. S podrobným ultrazvukem může odborník také prozkoumat primordium mozečku.

Během tohoto období se pod vlivem vnějších škodlivých faktorů mohou vyvíjet plody centrálního nervového systému. Snížení rizika jejich výskytu umožní:

 • užívání kyseliny listové u ženy od nejranějších stadií těhotenství;
 • eliminace vlivu negativních faktorů, jako je užívání sedativ, které zahrnují fenobarbitál, hypoxii nebo dlouhodobé vystavení vysokým teplotám na těle.

Až do poloviny druhého trimestru dochází k aktivní tvorbě a vývoji neuronů v hippocampu a v oblasti kolem mozkových komor. Po narození tvorba neuronů pokračuje, ale není tak aktivní jako během nitroděložního vývoje.

Pohyb nově vytvořených neuronů do kůry a hluboké struktury mozku dítěte začíná kolem konce druhého měsíce vývoje plodu a trvá až 26-29 týdnů. 35. týdnem těhotenství se struktura mozku dítěte podobá struktuře kůry dospělého orgánu. Během 29-41 týdnů se mozek dítěte zvyšuje třikrát. To se děje v důsledku procesu expozice myelinu nervovým vláknům - myelinizaci, která začíná kolem pátého měsíce vývoje plodu. Poruchy fetální myelinizace mohou nastat v důsledku expozice těhotné ženy a samotného plodu toxinům a lékům. V tomto procesu se navíc může negativně projevit nedostatek látek, díky kterému se mozek dítěte plně rozvine, například železo, jód, vitamíny B nebo měď. Nejškodlivější pro vývoj mozku plodu je alkohol. Zneužívání alkoholických nápojů během těhotenství hrozí závažnými patologiemi duševního vývoje u nenarozeného dítěte.

Anatomické a fyziologické vlastnosti lidského mozku

Mozek je symetrická struktura. V době narození dítěte je hmotnost orgánu přibližně 300 g. Hmotnost mozku u dospělého je přibližně stejná jako jeden a půl kilogramu. Z vnější strany je orgán strukturou dvou velkých polokoulí spojených s více komplexními útvary. Navenek jsou mozkové hemisféry pokryty závity a rýhami, díky nimž se zvyšuje kortex orgánu. Za hemisférami se nachází mozeček, také zvenčí chráněný malými závratěmi. Kmen spojující se s míchou opouští pod hemisférami. Nervy se odchylují od obou těchto struktur..

Struktura mozku naznačuje přítomnost dvanácti párů lebečních nervů. Základem struktury mozku je bílá a šedá hmota. První je tvořen nervovými vlákny, druhý - tělem nervových buněk. Mozek je chráněn před vnějším poškozením lebkou, která je od orgánu oddělena vnější a vnitřní skořápkou, jakož i tzv. Pavučinou. Mezi těmito třemi membránami je mozkomíšní mok.

Proudění krve do mozku zajišťují krční tepny, které se rozvětvují v dolní části mozku a jsou vhodné pro každé konkrétní oddělení. Pětina z celkového objemu krve nasycené kyslíkem vstupuje do mozku nepřetržitě. Je to kyslík, který je hlavním zdrojem energie pro hlavní orgán centrální nervové soustavy.

Struktura mozku

Struktura mozku je poměrně složitá. Funkce vykonávané tímto tělem jsou stejně obtížné. Skládá se ze tří částí. Jsou to takové komponenty, jako jsou mozkové hemisféry, mozek a kmen. Polokoule mozku jsou největší částí orgánu, sestávající z vyšších nervových center. Ti jsou zodpovědní za vědomí, lidskou inteligenci, funkci vnímání a reprodukce řeči. Každá z mozkových hemisfér se skládá z:

 • jádra tvořená ze šedé hmoty;
 • bílá hmota působící jako mezivrstva;
 • zvlněná šedá hmota tvořící mozkovou kůru.

Mozeček je část mozku, která je zodpovědná za koordinaci pohybů. Základem jeho struktury je šedá hmota umístěná v hloubkách. Mezivrstva se skládá z bílé hmoty. Venku je mozeček pokryt silnou vrstvou šedé hmoty s mnoha závity..

Kmen mozku představuje hmota vzájemně propojených bílých a šedých látek. Jeho hlavním účelem je zajistit dýchací funkce a krevní oběh. Taková část mozku jako kmen je úzce spjata s hemisférami mozku a mozečku, stejně jako s druhou funkční částí centrální nervové soustavy - míchou.

Oddělení mozku

Celkem se rozlišuje pět částí mozku:

Oddělení centrálního orgánu centrálního nervového systému, působící jako prodloužení míchy. Jejím hlavním úkolem je kontrolovat vegetativní funkce, zejména dýchání, trávení a činnost kardiovaskulárního systému.

Zadní, skládající se z mostu a mozečku.

Struktura mostu Varoliev je hmota vláken. Tato vlákna kombinují mozkové hemisféry umístěné za medullou oblongata a mostem. Hlavním úkolem takového oddělení je zajistit koordinaci pohybu.

Oddělení odpovědné za smyslové, vizuální a motorické funkce, jakož i řízení procesu žvýkání a polykání jídla. Toto oddělení má nejmenší velikost..

Oddělení předchozí předchozí. Jeho hlavními částmi jsou thalamický mozek, hypotalamus a třetí komora. Funkčním účelem tohoto oddělení je kontrolovat pocity. Kromě toho každá ze svých částí plní své specifické funkce, zejména zajišťuje metabolismus, reguluje tělesnou teplotu a krevní tlak, dýchání a homeostázi..

Přední (koncový) mozek, skládající se z mozkových hemisfér.

Toto je největší část mozku. Každá polokoule je rozdělena na přední (osobní vlastnosti), parietální (hmatové pocity, koordinace), týlní (vizuální funkce) a temporální (čich a sluch) laloky.

Mozkové cévy

Plnohodnotná práce mozku závisí na kvalitě přísunu krve do orgánu. Spolu s krví z mozku a do ní vstupují hormony a další látky, které regulují mnoho životně důležitých procesů, jakož i živiny a samozřejmě kyslík. Hlavní cévy mozku zásobující krev:

 • párová vnitřní krční tepna;
 • nepárová bazilární tepna.

Výše uvedené cévy mozkové větve vytvářejí nepřetržitý tok krve v orgánech krku, hlavy, horní míchy a mozečku. Tyto tepny jsou kombinovány na úrovni mozkového kmene a vytvářejí Willisův kruh. 3 páry tepen se od nich odchylují. Mimo mozkové hemisféry jsou umístěny následující mozkové tepny:

 • přední, dodávající krev do laterálního povrchu polokoule, stejně jako částečně parietální a frontální laloky;
 • střední, zajišťující průtok a odtok krve ve frontálním, parietálním a částečně dočasném laloku;
 • zpět, zodpovědný za dodávku krve do spodního povrchu týlního a spánkového laloku.

Výše uvedené mozkové tepny tvoří vaskulaturu s četnými větvemi. Intravaskulární spojení se nazývá anastomózy. Ten může být arterio-arteriální, arterio-venulární nebo žilní.

Funkce a funkce mozku

Všechny mozkové funkce jsou mnohostranné, zásadní a stále jsou předmětem mnoha vědeckých studií. Je to mozek, který reguluje téměř všechny procesy v těle. Řídí činnost vnitřních orgánů a kombinuje je do jednoho celku, poskytuje vyšší nervovou a duševní aktivitu. Složky mozku jsou neurony, které jsou zodpovědné za vytváření elektrických impulsů prostřednictvím synaptických spojení. Hlavní orgán centrální nervové soustavy zpracovává smyslová data přenášená smysly, odpovídá za koordinaci pohybů, paměti, inteligence, pozornosti, řeči. Jinými slovy, mozek je hlavním regulátorem v lidském těle, což mu umožňuje žít plně..

Mozek je nesmírně složitý. Například když vezmeme tužku do ruky, nemyslíme tím, jaké procesy probíhají v mozku. Takže světlo odražené od objektu je zaostřeno čočkou oka a promítáno na sítnici. V důsledku toho se vytvoří obraz uvažovaného objektu vnímaný mozkovými buňkami. Vizuální vnímání tužky tedy znamená průběh složitých procesů. Neméně obtížné je jeho hmatové vnímání. Naše tělo doslova cítí tvar objektu, jeho hmotnost, teplotu a další parametry. Jakákoli porucha v mozku může vést k nenapravitelným důsledkům a zcela změnit život člověka, což významně sníží jeho kvalitu.

Spojení mozku a míchy

Hlavními složkami centrálního nervového systému jsou mozek a mícha. Ten vyplňuje páteř, má válcový tvar a je zakrytý 3 skořápkami. V kontextu páteře je mícha vizualizována do tvaru H. Ve středu je umístěna šedá hmota a kolem ní je bílá hmota. Bílá hmota obsahuje vzestupné citlivé cesty, které končí šedou hmotou, a sestupné motorické cesty z ní vycházející. V předních částech šedé hmoty jsou umístěna těla motorických neuronů nervů míchy a vzadu jsou citlivá vlákna dokončena.

Spolu s mozkem řídí mícha fungování jednotlivých vnitřních orgánů a systémů těla. Takové komponenty centrálního nervového systému zajišťují integritu a jednotu celého organismu.

Onemocnění mozku a jejich diagnostika

Mozková onemocnění ovlivňují jeho práci a narušují fungování centrálního nervového systému. To vede k narušení životně důležitých procesů zodpovědných za možnost pohybu, myšlení atd. Lidský mozek, pro různé patologie, částečně nebo úplně ztrácí svou funkčnost. V některých případech může narušená funkce mozku vést ke smrti pacienta. V současné fázi vývoje medicíny je známo velké množství nemocí hlavního orgánu centrální nervové soustavy. Kromě toho byly vyvinuty účinné způsoby jejich léčby. Hlavní zárukou účinnosti jakékoli terapie je však včasná diagnostika mozkových onemocnění.

Existují různé druhy onemocnění centrálního orgánu centrální nervové soustavy. Jejich klasifikace se provádí v závislosti na tom, co přesně je zdrojem vývoje choroby. Takže přidělte:

 • traumatické poškození mozku;
 • nemoci infekční povahy;
 • novotvary v mozkové tkáni, maligní i benigní;
 • cévní onemocnění doprovázená poškozením mozkových cév;
 • genetická onemocnění atd.

Diagnostická opatření používaná ke stanovení nemocí určitých skupin se volí vždy jednotlivě.

Poranění mozku

Různé typy traumatických zranění mozku (TBI) jsou docela běžné a podle některých zpráv tvoří téměř polovinu všech typů zranění. Takové poškození je obvykle klasifikováno jako uzavřená, otevřená a pronikající poškození mozku:

 • Uzavřené poranění hlavy nastává v důsledku mechanického poškození orgánu a přímo samotného lebky;
 • otevřená zranění jsou doprovázena nejen poškozením mozku a lebky, ale také tvorbou ran, které zachycují všechny vrstvy kůže;
 • pronikající zranění způsobující poškození dura mater.

Hlavní typy traumatických poranění mozku jsou:

 • otřes mozku;
 • pohmoždění mozku;
 • stlačení hlavního orgánu centrálního nervového systému v důsledku zranění nebo bez něj.

Uspokojivá podmínka pro taková zranění je doprovázena zachováním čistého vědomí a mozkových funkcí, jakož i přítomností sekundárních neurologických symptomů. Prognóza zranění této závažnosti je velmi pozitivní. Jsou zvažovány obtížnější TBI:

 • TBI střední závažnosti, charakterizované jasným / středně ohromeným vědomím, zachováním mozkových funkcí, přítomností fokálních symptomů;
 • těžká zranění doprovázená hlubokým omračováním, zhoršenými funkcemi centrálního nervového systému, přítomností příznaků stonku / hemisféry / kraniobasu;
 • zranění vedoucí k vážnému stavu jsou charakterizována kómatou, porušením několika parametrů vitálních funkcí najednou, přítomností výrazných fokálních symptomů;
 • stav terminálu po úrazu je terminální kóma, zatímco funkce mozku a fokální znaky jsou kriticky narušeny
 • představují hrozbu pro život pacienta.

Diagnóza poranění mozku by měla být provedena co nejdříve. Hlavní metodou pro stanovení různých zranění je počítačová tomografie. S jeho pomocí je možné diagnostikovat nejen drobné zlomeniny lebečních kostí, ale také intracerebrální nebo subshell hematomy. CT je předepsán bez problémů pro pacienty s poraněním hlavy, doprovázeným ztrátou vědomí a přítomností neurologických příznaků.

MRI mozku lze použít k určení menších modřin nebo otoku orgánu. Taková diagnostická metoda je nejvíce informativní. Jeho jmenování je nejdůležitější v subakutním a vzdáleném posttraumatickém období..

Akutní cévní mozková příhoda (cévní mozková příhoda)

Cerebrovaskulární nehody zaujímají v seznamu hlavních příčin úmrtí na celém světě poměrně vážné místo. Většina těchto patologií probíhá podle ischemického typu. Vývoj takových stavů může být vyvolán stratifikací a trombózou velkých tepen, žilní sínusové trombózy, mozkové arteriosklerózy, tromboembolie atd..

Především pro diagnostiku akutní cerebrovaskulární příhody jsou pacientům předepsána počítačová tomografie. S jeho pomocí lze vizualizovat i drobná krvácení způsobená smíšenými a hemoragickými mrtvicemi. Jsou-li neurologické příznaky pacienta výrazné a na CT vyšetření nejsou provedeny žádné změny, nejpravděpodobněji jsou oběhové poruchy ischemické. Jejich první projevy lze určit na CT do konce prvního dne.

MRI mozku je předepsána, je-li to nutné, k posouzení oblasti poškození orgánu, například s mozkovou mrtvicí ischemické povahy. Pro stanovení ONMK se diagnostika zpravidla provádí bez použití kontrastních látek. Takový postup však může být stále potřebný k vyloučení nádorů a zánětlivého procesu v mozku. Při provádění MRI mozku je podávání kontrastního léčiva prováděno proudem. Pro vyhodnocení perfúze mozku mohou být také předepsány diagnostické metody radionuklidů..

Vzhledem k funkčnosti zařízení používaných dnes pro CT a MRI mozku mohou specialisté provádět angiografii cév orgánu, rychle identifikovat poškozenou cévu, která způsobila rozvoj mrtvice.

Intrakraniální krvácení

Důvody rozvoje intrakraniálního krvácení může být mnoho. V závislosti na umístění mohou být hematomy intracerebrální nebo membránové. Vyskytují se zpravidla v důsledku komplexního průběhu hypertenze, aterosklerózy a vaskulárních defektů. Kromě toho může dojít k intrakraniálnímu krvácení na pozadí vývoje nádorových nádorů v tkáních orgánu, primárního nebo sekundárního..

Známky a rysy průběhu intrakraniálního krvácení do skořápky závisí na tom, ve které vrstvě je:

 • subarachnoidní hematom je lokalizován v subarachnoidálním prostoru, může se šířit do rýh a cerebrospinálních tekutin v orgánu;
 • subdurální krvácení jsou lokalizována v prostoru mezi povrchem hlavního orgánu centrální nervové soustavy a lebeční kostí;
 • epidurální hematom s omezenou velikostí vizuálně připomíná bikonvexní čočku.

Pro rychlou a přesnou diagnózu krvácení se používá počítačová tomografie. Hematom 3-4 týdny po jeho vzniku nemusí být pomocí CT vizualizován. Pokud intrakraniální krvácení nabývá chronické formy, může se na jeho místě vytvořit atrofická nebo cystická změna. MRI umožňuje určit krvácení v jakékoli fázi jeho vývoje.

Nádory mozku

Novotvary v tkáních hlavního orgánu centrálního nervového systému se mohou projevovat mnoha příznaky. Symptomatologie onemocnění závisí na umístění nádoru, jeho velikosti a dynamice vývoje. Hlavní příznaky mozkových nádorů mohou být:

 • progresivní bolesti hlavy, postupné zvyšování jejich intenzity a frekvence projevu;
 • bezpříčinná nevolnost a zvracení, bez nadace;
 • poškození zraku spočívající ve dvojím vidění nebo úplné ztrátě periferního vidění, rozostření vidění;
 • narušená koordinace, řeč, sluch, částečná nebo úplná ztráta dotyku;
 • křeče, neustálá ospalost, zmatek, změny v chování atd..

Jinými slovy, nádory ve tkáních orgánu se mohou projevit četnými narušenými mozkovými funkcemi s různým stupněm jejich projevu..

Tumorové formace v tkáních hlavního orgánu centrálního nervového systému jsou primární a sekundární. CT a MRI pomáhají odborníkovi určit mozkový nádor, vyhodnotit příznaky jeho malignity, označit umístění nádoru, jeho velikost a strukturální vlastnosti. K přesnému stanovení nádoru se pacientům přidělí diagnóza pomocí kontrastních látek.

Rakovina mozku

Nebezpečným a obtížně léčitelným onemocněním je rakovina mozku. V případě neexistence včasné diagnózy s vysokou pravděpodobností může být takové onemocnění fatální. Rakovina mozku je velmi zákeřné onemocnění, které je v raných stádiích asymptomatické. Symptomy, které mohou doprovázet časná stádia onemocnění, jsou velmi obtížně spojitelné s rakovinou. Příznaky, které se objevují ve čtvrtém stadiu, mohou naznačovat rakovinu mozku, ale úspěšný výsledek léčby je v tomto případě nepravděpodobný.

Takže existují čtyři fáze rakoviny mozku.

První stadium nemoci je charakterizováno malým poškozením buněk hlavního orgánu centrální nervové soustavy. Pokud je v této fázi detekována nemoc, je její léčba docela účinná. Recidiva rakoviny je v tomto případě nepravděpodobná. V první fázi rakoviny mozku mohou pacienti pociťovat ospalost, celkovou slabost, opakující se bolesti hlavy a závratě..

Ve druhé fázi rakoviny roste mozkový nádor, oblast poškození se zvyšuje a mozková centra jsou postupně komprimována. V této fázi mohou pacienti pociťovat křeče, narušení trávicího traktu. Chirurgie ve druhé fázi je stále proveditelná, ale riziko recidivy je již vyšší.

Ve třetím stádiu je růst nádoru poměrně rychlý. Chirurgické odstranění takového nádoru je téměř nereálné. Mezi symptomy v této fázi jsou stále přítomny křeče, ale zhoršuje se také sluch, zrak a řeč. Kromě toho je také pozorována necitlivost končetin, pocit brnění v nich, obtížnost soustředění, narušená koordinace atd. Horizontální nystagmus je také charakteristickým příznakem rakoviny mozku ve třetím stádiu. U pacienta se stacionární polohou hlavy lze tedy pozorovat běžící žáky.

Čtvrtá fáze vývoje nemoci je nejnebezpečnější. Zhoubný novotvar v tomto případě ovlivňuje životně důležité části mozku. Chirurgické ošetření v tomto případě není ani předepsáno. Pokus o regresi onemocnění se provádí paliativními technikami, léky a ozařováním. Životní funkce mozku ve čtvrtém stadiu rakoviny jsou narušeny v závislosti na tom, které části orgánu jsou nádorem ovlivněny.

Diagnóza rakoviny mozku zahrnuje osobní vyšetření pacienta, MRI sken pomocí kontrastního činidla, rentgenový snímek a punkci orgánů. Během osobní zkoušky může odborník určit porušení koordinace, stejně jako motorické a hmatové funkce. Při určování specifických abnormalit během předchozího vyšetření se předepisuje magnetická rezonance kontrastním činidlem. Pomocí vpichu je možné určit přítomnost maligních buněk, posoudit stupeň poškození tkáně a stanovit fázi vývoje onemocnění. Takové diagnostické opatření před operací není vždy možné z důvodu nepřístupné lokalizace nádoru. Biopsie se proto nejčastěji provádí již při odstraňování nádoru. Radiografie, stejně jako MRI, se provádí pomocí kontrastního média. Jeho hlavním účelem je zjistit přítomnost a umístění nádoru pomocí posouzení stavu krevních cév.

Mozková cysta

Poměrně časté, ale nebezpečné onemocnění je cysta mozku. Takový novotvar je bublina naplněná tekutinou. Cysta může být lokalizována v kterékoli části mozku. Ve většině případů je mozková cysta umístěna v tzv. Mřížce pavučiny umístěné na povrchu mozkových hemisfér. Průběh takové nemoci je asymptomatický. Někdy si pacienti mohou všimnout bolesti a pocitu zúžení. Při absenci včasné léčby může mozková cysta vést k:

 • narušená koordinace, sluch a zrak;
 • akumulace mozkomíšního moku v komorách orgánu zvaného hydrocefalus;
 • encefalitida a v důsledku smrti pacienta.

Pokud je velikost mozkové cysty malá a její přítomnost je stanovena včas, je pacientům předepsán lék. Odměrné novotvary obvykle vyžadují chirurgický zákrok.

Existují různé typy mozkových cyst, které se liší v charakteristice průběhu onemocnění, příznakech, léčebných metodách a prognóze pro pacienty. Dosud nejsou cysty mozku považovány za patologii. Pro jejich určení je vhodnější slovo „anomálie“, které nejčastěji neohrožuje životem. Rozlišujte mezi primárními a získanými cystami. První se vyvíjí na pozadí nitroděložních vývojových poruch nebo odumírání mozkové tkáně v důsledku nitroděložního zadušení. Získané cysty jsou zpravidla výsledkem zánětlivých procesů, modřin a krvácení. Hlavní typy cyst hlavního orgánu centrální nervové soustavy jsou:

 • Arachnoidová cysta, lokalizovaná na povrchu mozku mezi několika vrstvami jeho skořápek. Takový novotvar je bublina s mozkomíšním moku..
 • Retrocerebelární cysta - dutá formace s tekutinou umístěnou v tloušťce mozkové tkáně.
 • Subarachnoidální cysta - benigní hmota určená pomocí MRI.
 • Pineal cysta - bublina naplněná tekutinou, umístěná na křižovatce obou hemisfér mozku, přímo v epifýze.
 • Pineal cysta je formace lokalizovaná v epifýze, která je zvláště nebezpečná pro stav metabolických procesů, koordinaci a vidění. Taková formace často vede k rozvoji encefalitidy a hydrocefalu.
 • Cysta likéru je novotvar lokalizovaný na křižovatce meningů. Výskyt cysty tohoto druhu může být výsledkem zánětu, mrtvice, meningitidy, traumatu nebo chirurgického zákroku.
 • Lacunar cysta - formace, která může být lokalizována v subkortikálních uzlech nebo waroliovém můstku. Méně často jsou cysty tohoto typu umístěny v optických hlízách nebo mozečku..
 • Porencefalická cysta - formace umístěná v tloušťce mozkové tkáně. Jeho vzhled může být způsoben infekčními chorobami. Nebezpečnými komplikacemi v tomto případě mohou být schizencefalie a hydrocefalus..

Kromě toho jsou izolovány koloidní a dermoidní cysta, stejně jako cysta epifýzy a vaskulární plexy mozku..

Infekční a zánětlivá onemocnění, hydrocefalus

Různé viry, paraziti, houby a bakterie mohou vyvolat vývoj zánětlivých a infekčních onemocnění mozku. Nejběžnějšími parazitárními infekcemi jsou echinokokóza a cysticeróza. Bakteriální poškození může způsobit meningitidu, absces, sub- a epidurální empyém. Pro diagnostiku meningitidy, leptomeningitidy, abscesů a empyému jsou předepsány CT nebo MRI s kontrastním činidlem.

Autoimunitní procesy, infekce, ischemie, záření a toxické účinky na mozek mohou vést k demyelinaci. Toto onemocnění je charakterizováno poškozením bílé hmoty centrálního orgánu centrální nervové soustavy. Z nemocí bílé hmoty je nejčastější roztroušená skleróza. K určení je obvykle předepsána MRI s kontrastem. Encefalitida virové povahy, vaskulitida a encefalopatie mohou být diagnostikovány, pokud jsou detekovány velké nebo vícenásobné léze lokalizované v bílé hmotě mozku..

Hydrocephalus je patologické rozšíření prostorů orgánu obsahujících likéry. Hydrocephalus může být vnitřní, vnější nebo smíšený v závislosti na tom, kde je zaznamenána patologická expanze. Rozlišuje se také otevřený a okluzní hydrocefalus. K diagnostice onemocnění jsou pacienti určeni k provádění počítačového a magnetického rezonance.

Léčba nemocí mozku

Hlavním klíčem k úspěchu při účinné léčbě mozkových onemocnění je včasná diagnóza existujících patologií. Diagnostická opatření jsou stanovována vždy individuálně na základě shromážděné anamnézy a dostupných symptomů. Pacientům se zpravidla předepisují laboratorní a instrumentální studie komplexu. V některých případech může být odebrána biopsie orgánů..

V závislosti na typu onemocnění a závažnosti jeho průběhu mohou být pacienti konzervativně nebo chirurgicky léčeni. Často se používá komplexní terapie. U některých nemocí nebyla dosud vyvinuta účinná léčba. U těchto pacientů může být předepsána podpůrná terapie, která může zmírnit symptomatické projevy onemocnění a inhibovat jeho progresi..

Léčba drogy

Léčba mozku lékovou terapií může být předepsána pro různá onemocnění.

Takže pro léčbu rakoviny ve druhém a následujících stadiích mohou být předepisována antikonvulzivní a steroidní protizánětlivá léčiva. Taková léčba je symptomatická. Antikonvulziva mohou snižovat riziko epileptických záchvatů a steroidní protizánětlivá léčiva jsou navržena tak, aby zmírnila otoky nádoru a snížila mechanický tlak na zdravé tkáně..

Léčba mozkových cyst zahrnuje užívání léků zaměřených na odstranění příčin onemocnění. Pacientům lze tedy předepsat léky zaměřené na řešení adhezí, obnovení krevního oběhu, snížení hladiny cholesterolu, normalizaci krevního tlaku a krevní srážlivost. Nootropics může být předepsán saturovat mozek kyslíkem a glukózou. Antioxidanty pomáhají předcházet poruchám intrakraniálního tlaku. Při určování autoimunitních a infekčních chorob může být nutné brát antibakteriální a antivirová léčiva.

Při léčbě vaskulárních onemocnění, jako jsou aneurysma, blokátory kalciových kanálů, antikonvulziva, antihypertenziva, analgetika a antiemetika, stejně jako antacidová léčiva, lze předepsat.

Hemoragické poruchy mozkového oběhu mohou vyžadovat intenzivní lékovou terapii zaměřenou na snížení krevního tlaku, obnovení životních funkcí, zastavení krvácení a odstranění otoků orgánů. Zpravidla se podávání léčiva provádí injekcí.

Poruchy mozkové cirkulace ischemické povahy naznačují injekci léčiv určených k normalizaci fungování kardiovaskulárního systému. Kromě toho mohou být pacientům předepsány léky, které snižují intrakraniální tlak.

Chirurgické ošetření

Chirurgická léčba mozku je jednou z nejúčinnějších a často používaných terapeutických metod. Nejúčinnější léčba je, když:

Léčba rakoviny mozku.

Nejúčinnějším chirurgickým zákrokem je léčba rakoviny v raných stádiích. Lze odstranit nejen maligní, ale i benigní novotvary. Metody chirurgického zákroku se mohou lišit. Jaký druh operace je v konkrétním případě nezbytný, se stanoví pro každého pacienta individuálně po sadě diagnostických postupů.

Léčba mozkových cyst.

Velké cysty jsou obvykle odstraněny. Následující chirurgické postupy jsou nejčastější: chirurgie bypassu, endoskopie a kraniotomie. Pomocí těchto metod lze také odstranit mozkové cysty u novorozenců. Včasná léčba pomáhá zabránit zpoždění v intelektuálním vývoji, duševních poruchách, bolestech hlavy, zhoršené a úplné ztrátě zraku, řeči, sluchu.

Léčba intrakraniálního krvácení (hematom).

Potřeba a typ operace se volí v závislosti na vlastnostech samotného hematomu. Pro eliminaci intrakraniálního krvácení je možné provést trepanaci lebky nebo aplikaci frézovací díry.

Léčba vaskulárního onemocnění, jako je aneurysma.

Včasný chirurgický zákrok může významně snížit pravděpodobnost ruptury krevních cév a také eliminovat účinek komprese blízkých tkání. V moderní lékařské praxi se k léčbě aneurysmatu používají různé typy chirurgických zákroků. Používá se hlavně kraniotomie a ořezávání aneuryzmatu, jakož i jeho endovaskulární eliminace..

Prevence nemocí mozku

Jedinou skupinou mozkových chorob, kterým nelze zabránit, jsou genetická onemocnění. V jiných případech je pravděpodobné, že se sníží riziko vzniku nemocí. Z vašeho života musí být vyloučeny zejména následující faktory:

 • závažná infekční onemocnění, například toxoplazmóza, vzteklina, HIV atd.;
 • poranění hlavy způsobená profesionální činností v domácnosti atd.;
 • vystavení agresivním chemikáliím, radioaktivnímu, elektromagnetickému nebo jinému záření na těle;
 • zneužívání návykových látek nebo alkoholu;
 • nesprávná výživa se zařazením potravin nízké kvality do stravy;
 • aktivní a pasivní kouření atd..

Pro prevenci cerebrovaskulárních chorob je nutné vést tzv. Zdravý životní styl. Kromě všech výše uvedených rizikových faktorů a navíc:

 • správně distribuovat režim odpočinku a práce a věnovat dostatek času na spánek;
 • Vyhněte se fyzické nečinnosti, věnujte čas turistice, sportu, návštěvě bazénu a dalším fyzickým činnostem;
 • snížit pravděpodobnost stresu tím, že se vyhneme konfliktním situacím a naučíme se zůstat v klidu a přiměřeně reagovat na jakékoli podněty;
 • zodpovědně užívejte různé léky, užívejte je pouze podle pokynů lékaře a jasně sledujte uvedené dávkování;
 • včas se poraďte s lékařem a všimněte si i těch nejmenších příznaků cévní mozkové příhody.

Pozorný přístup k vašemu zdraví a životnímu stylu, jak se říká, se u každého člověka stane stokrát, čímž se minimalizuje riziko vzniku různých mozkových onemocnění.

Přečtěte Si O Závratě