Hlavní Migréna

Aneurysma mozku: Pooperační rehabilitace

Cévní aneuryzma je patologická expanze, výčnělek stěny poškozené tepny. Aneuryzma cév ležících v mozku vyžaduje okamžitou neurochirurgickou léčbu, výsledek a následky po operaci závisí na mnoha faktorech, včetně profesionality lékaře, věku a celkového zdraví pacienta..

Patologická charakteristika

Mozková aneuryzma se liší od obvyklého prvku oběhového systému ve struktuře - postrádá některé vrstvy (svalová stěna, elastická membrána), charakteristické pro normální cévy. Stěna aneuryzma sestává z pojivové tkáně, která má nízkou roztažitelnost, tažnost, elasticitu, a proto je mechanicky poškozena..

Ruptura aneuryzmatu v mozku je běžnou (85% případů) příčinou krvácení v subarachnoidálním (pod arachnoidním) prostoru netraumatické povahy. V důsledku krvácení této lokalizace vstupuje krev do prostoru pod arachnoidální membránou. Taková ložiska krvácení často způsobují narušení krevního oběhu v mozkové tkáni, ke kterému dochází v akutní, těžké formě.

Tyto stavy se vyznačují vysokou četností nežádoucích výsledků. Prevalence patologie je asi 13 případů na 100 000 obyvatel ročně. Průměrný věk pacientů je 40-60 let. Roztržení stěny postižené cévy vede k hrubému neurologickému deficitu nebo smrti.

Hlavním typem léčby je ořezová aneuryzma, během zákroku je vyloučena z celkového krevního oběhu cévního systému zásobujícího mozek. Při patologicky změněných cévních prasklinách jsou pozorovány charakteristické neurologické příznaky, které často závisí na místě zaměření krvácení.

Druhy chirurgických zákroků

Lékařská taktika závisí na umístění mozkové aneuryzmy (karotid, přední, střední, obratlová tepna), přítomnosti nebo nepřítomnosti mechanického poškození (prasknutí) stěny, klinických příznakech a obecném stavu pacienta. Chirurgie je indikována u všech pacientů s aneuryzmem zjištěným při diagnostickém vyšetření krevních cév umístěných v mozku..

Pokud patologicky pozměněná céva nepraskne, může být načasování operace zpožděno. Podle lékařských statistik pravděpodobnost přestávky nepřesahuje 1–2% ročně. Pokud je na základě výsledků neuroimagingu mozkových struktur detekována prasklá aneuryzma, je operace k odstranění patologicky změněných cév provedena co nejdříve..

Naléhavost reakce je spojena s větším rizikem opakovaného narušení integrity stěny s vývojem nového intrakraniálního krvácení. Výskyt opakovaných ložisek krvácení spojených s prasknutím stěn arteriovenózní malformace je pozorován v 15-25% případů během prvních 2 týdnů od okamžiku prvního prasknutí. Během 6 měsíců - riziko opakovaného krvácení stoupne na 50% s úmrtností asi 60%.

Taktika chirurgického zákroku je určována vlivem takových prokázaných faktorů, jako je opakované mechanické poškození stěn patologické cévy a vývoj angiospasmu - výrazné zúžení cévního lumenu v důsledku dlouhodobého, intenzivního snižování hladkých svalů cév. Načasování operace je stanoveno s ohledem na formu ischémie, která vznikla v důsledku cévní mozkové příhody.

S kompenzovanou formou ischemického procesu lze operaci provést okamžitě. V případě dekompenzované formy se doporučuje nastávající řízení. Existují 2 hlavní typy operací pro aneuryzma tepen běžících v mozku: endovaskulární chirurgie (minimálně invazivní chirurgie bez řezů) a otevřená mikrochirurgická intervence.

Endovaskulární chirurgická léčba se provádí malými vpichy (vpichy) o průměru 1-4 mm. Lékařské manipulace jsou prováděny pod neustálým dohledem pomocí rentgenového zařízení. V některých případech zahrnuje taktika kombinaci obou metod. Nejprve, aby se zabránilo relapsu v případě prasknutí stěny aneuryzmy, provede se endovazální embolizace (blokáda), poté otevřená operace (po stabilizaci stavu pacienta).

Otevřená chirurgie se provádí v celkové anestezii pomocí mikrochirurgických nástrojů, chirurgického vybavení a mikroskopu. Během operace otevřeného typu je v 98% případů možné zcela izolovat poškozenou část plavidla od oběhového systému. Otevřená operace zahrnuje postupné provádění akcí:

 1. Trepanace (otevření) lebky.
 2. Rozdělení dura mater.
 3. Pitva arachnoidální membrány.
 4. Izolace hlavních zásobovacích plavidel a aneuryzmat.
 5. Ořezová aneuryzma (vyloučení z obecného krevního oběhu).
 6. Uzavření rány.

Kontrolní diagnostické vyšetření je častěji prováděno metodou intraoperačního (vyskytujícího se během operace) Dopplerova ultrazvuku. Endovazální intervence se provádí, když ořezávání otevřeným chirurgickým zákrokem není možné. Obtíže jsou častěji spojeny s nepřístupnou lokalizací (vertebrobasilární bazén, paraclinoidní zóna, vnitřní karotická tepna, oblast oftalmického segmentu) patologicky změněné cévy, starší pacient (více než 75 let).

Rentgenová endovaskulární chirurgie zahrnuje umístění balónku katétru nebo mikrokosek do dutiny aneuryzmatu. Působení mikrokobilu je založeno na tvorbě krevních sraženin v dutině postižené oblasti tepny. Krevní sraženiny ucpávají cévní lumen, což vede k vypnutí aneurysmatu z celkového krevního řečiště. V 85% případů umožňuje embolizace (zablokování) aneurysma radikálního vyloučení patologicky rozšířené cévy z oběhového systému mozku.

Indikace a kontraindikace

Chirurgické ošetření je indikováno bez ohledu na to, zda došlo k prasknutí stěny arteriovenózní malformace nebo zda byla zachována jejich integrita. Lékaři doporučují odstranit nevybuchlou aneuryzmu kvůli vysokému riziku krvácení. Statistiky ukazují, že v celkové hmotnosti chirurgických zákroků zaměřených na odstranění následků aneuryzmatu tepenných cév ležících v mozku je otevřený přístup používán v 92% případů. Endovazální minimálně invazivní intervence se provádí v 8% případů. Kontraindikace pro otevřenou intervenci:

 • Neurologický deficit přetrvává, výrazný.
 • Obecný závažný stav operovaného pacienta (stupeň III-IV v souladu s kritérii Hunt-Hessovy stupnice - stupnice pro hodnocení závažnosti pacienta s diagnostikovaným subarachnoidálním krvácením).
 • Má-li aneuryzma strukturu vřetene (vřeteno) nebo je detekována stratifikace jejích stěn.

V pooperačním období po operaci ořezávací aneuryzmy, která se objevila v mozku, jsou výsledky monitorovány pomocí neuroimagingových metod (mozková angiografie). Kontraindikace pro endovaskulární intervence zahrnují:

 • Průměr zasažené nádoby je menší než 2 mm.
 • Aneurysm má velkou velikost (s výjimkou případů, kdy se předpokládá okluze, zablokování zásobovací tepny).
 • Průměr krku patologicky změněné cévy je větší než 4 mm.
 • Potřeba instalovat stent pro okluzi aneuryzmy (období akutního krvácení).

Pokud je po endovaskulárním zákroku během instrumentálního vyšetření odhaleno částečné vyplnění aneuryzmatu, provede se opakovaná endovaskulární chirurgická léčba. V případě jiné poruchy se zobrazí otevřená operace..

Příprava na operaci

V předoperačním období se provádějí postupy ke stabilizaci stavu pacienta, k prevenci recidivy krvácení spojené s prasknutím stěny, k prevenci a léčbě ischemických procesů v mozku a angiospasmu. Mezi nejčastější a nejnebezpečnější komplikace po chirurgické léčbě mozkové aneuryzmy patří progresivní angiospasmus, mozkový edém, ischémie a vývoj hydrocefalu. Aby se předešlo komplikacím, jsou přijímána opatření:

 1. Prevence intraoperačního (během operace) prasknutí stěny cévní malformace.
 2. Udržování homeostázy.
 3. Ochrana mozkové tkáně před ischemií.

Drogová terapie v přípravném stadiu zahrnuje použití klopidogrelu nebo ticagreloru (pro prevenci trombózy), kyseliny acetylsalicylové (ke zlepšení reologických charakteristik krve), cefazolinu nebo cefuroximu (k zabránění rozvoje bakteriální infekce)..

Pooperační období

Po chirurgickém zákroku, který ukotví aneuryzma vytvořenou v mozku, je pacient umístěn do neuroresuscitační komory. Je prováděn nepřetržitý lékařský dohled, jsou přijímána opatření k zabránění pooperačních komplikací.

Pokud dojde ke zhoršení stavu pacienta, je předepsáno nouzové diagnostické vyšetření ve formátu CT nebo transkraniální dopplerografie. Komplikace se vyskytují s četností 6% případů. Včasná rehabilitace po operaci z důvodu aneurysmatu zahrnuje následující opatření:

 1. Prevence a léčba angiospasmu (infúze léčiv na bázi hydroxyethylškrobu, albumin v případě hypoalbuminémie).
 2. Monitorování krevního tlaku (průměrná hodnota 150 mm RT. Art., Do 200 mm RT. Art.).
 3. Léčba mozkového edému (osmodiuretika - 15% mannitol).
 4. Analgetická protizánětlivá terapie (Ketoprofen, Diclofenac).

Konečné vyhodnocení výsledků chirurgického zákroku je možné po 6 měsících. Provedeno v souladu s pokyny Glasgow Out Scale Scale. Ve střední fázi jsou výsledky dočasně monitorovány.

Pozdní rehabilitace po operaci z důvodu aneuryzmatu detekovaného v mozku se provádí ve specializovaných lékařských centrech.

Program tříd s pacientem je vyvíjen individuálně s ohledem na jeho stav, věk a přítomnost pooperačních komplikací. Hlavním cílem rehabilitačního programu je obnovení normálních funkcí těla, přizpůsobení fyzickým a emočním důsledkům patologie a chirurgického zákroku.

Důsledky operace

Podle statistik jsou důsledky chirurgického zákroku (oříznutí přímým přístupem) v 58% případů uspokojivé - existuje dobré zotavení pacienta (výsledné skóre podle Glasgowa). V 33% případů - střední stupeň postižení, v 8% případů - vysoký stupeň postižení. Nejvýhodnější výsledky chirurgické léčby jsou dosaženy endovaskulárním zásahem. Dobré zotavení je pozorováno u 100% pacientů.

Pooperační úmrtnost (obecné ukazatele) je asi 10-12% případů. Délka života po úspěšném chirurgickém zákroku na ořezovou aneuryzmu vytvořenou v mozku závisí na věku a celkovém stavu pacienta, na přítomnosti přitěžujících faktorů - pooperačních komplikacích, somatických chorob, které se vyskytují v chronické formě.

Chirurgická léčba aneuryzmatu detekovaného v krmných tepnách mozku je jediným a oprávněným opatřením v boji proti intrakraniálnímu krvácení. Včasná diagnostika a úspěšný chirurgický zákrok zvyšují šance pacienta na uzdravení.

Léčba mozku aneuryzma

Aneuryzma mozkových cév je expanze nebo výčnělek stěny mozkové tepny.

Před prasknutím aneuryzmy zpravidla nezpůsobují žádné příznaky a jsou diagnostikovány náhodou během vyšetření z jiných důvodů. Pacienti s diagnostikovanou aneuryzmou musí být pod dohledem lékaře, pravidelně podstupovat vyšetření k posouzení progrese onemocnění.

Ruptura aneuryzmatu vede k intrakraniálnímu krvácení. Nejčastěji se krvácení vyskytuje v subarachnoidálním prostoru - oblasti mezi mozkem a arachnoidem.

Ruptura aneuryzmy je život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Když je diagnostikována mozková aneuryzma, je léčba prováděna pomocí nejmodernějšího diagnostického a chirurgického vybavení.

Ruptura aneuryzmatu

Když se aneuryzma protrhne, dojde k ostré a velmi silné bolesti hlavy. Pacient ji může označit za nejhorší bolest hlavy, jakou kdy zažila..

Kromě toho může být ruptura mozkových aneuryzmat doprovázena:

rozmazané vidění nebo diplopie (bifurkace viditelného obrazu)

ztuhlý krk

Nevybuchnutá aneuryzma se v žádném případě neprojevuje, dokud nedojde ke kompresi blízkých nervů, jak roste. V tomto případě se mohou objevit různé příznaky, včetně poškození zraku, bolesti očí, ochrnutí nebo znecitlivění obličeje..

Příčina nemoci

Hlavní příčinou aneuryzmat je ztenčení stěn krevních cév. Proto se velmi často objevují aneuryzmy v místě větvení tepen, kde jsou plavidla nejzranitelnější.

Typicky jsou aneuryzmy vytvářeny v oblastech mozkových tepen, které procházejí v oblasti báze lebky (intrakraniální část vnitřní krční tepny, střední a přední mozkové tepny, hlavní tepna a její větve).

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory vývoje aneuryzmat jsou vrozené a získané. Získané rizikové faktory jsou spojeny zejména se životním stylem a souvisejícími nemocemi, jako jsou:

užívání drog, zejména kokainu

Vrozené rizikové faktory:

Dědičná onemocnění pojivové tkáně, jako je Ehlersův Danlosův syndrom, které oslabují krevní cévy

Polycystická ledvinová choroba, dědičné onemocnění, které vede k tvorbě více cyst v ledvinách a vysokému krevnímu tlaku

Patologické zúžení lumenu aorty (koarktace aorty), největší krevní cévy v našem těle, které přenáší krev ze srdce skrz tělo.

Arteriovenózní malformace, vrozená malformace mozkových cév, náhodné propojení arterií a žil v mozku, což vede k narušení normálního průtoku krve.

Případy aneurysmatu v nejbližší rodině (rodiče, bratři, sestry)

Diagnóza aneuryzmatu mozku

Diagnóza aneuryzmat se provádí pomocí moderních instrumentálních a laboratorních výzkumných metod..

U pacienta s podezřením na rupturu aneuryzmatu se provádí především počítačová tomografie, která umožňuje určit přítomnost krvácení do mozku. Současně lze provést angiografii CT zavedením kontrastního média pro získání obrazu mozkových cév a detekci prasknutí aneurysmatu (CT angiografie).

MRI se také používá k diagnostice aneuryzmat. Vyšetření MR vám umožní získat dvojrozměrné a trojrozměrné obrazy mozku a podrobná studie tepen (MR angiografie) vám umožní zjistit polohu ruptury aneuryzmatu.

Digitální subtrakční angiografie mozkových cév - během této procedury se do femorální tepny zavede katétr, který je v mozku spojen s tepnami mozku. Kontrastní činidlo vstupuje do cév katétrem a poté jsou odebírány rentgenové paprsky. Angiografie vám umožňuje podrobně vyhodnotit stav cév mozku a umístění ruptury aneuryzmy. Jedná se o invazivní postup a používá se, pokud jiné metody nejsou dostatečně informativní..

Můžete se svým lékařem prodiskutovat potřebu screeningu, pokud vaše nejbližší rodina měla rupturu aneuryzmy nebo pokud máte vrozený rizikový faktor pro rozvoj mozkových aneuryzmat.

Aneurysmová léčba

S diagnózou mozkové aneuryzmy je léčba prováděna na neurochirurgické klinice.

Existují dvě hlavní možnosti léčby aneuryzmat:

Ořezová aneuryzma je otevřená operace, jejímž účelem je vypnout aneuryzma z krevního řečiště použitím speciální kovové mikropipy (mikroklipy) na krk aneuryzmy v místě jejího odchodu z ložiskové tepny..

Endovaskulární léčba je minimálně invazivní operace, během které se mikrokobily vkládají do dutiny aneuryzmatu, aby se vypnuly ​​z krevního oběhu.

Optimální volba pro chirurgickou léčbu aneurysmatu je neurochirurgem stanovena na základě velikosti aneurysma, jeho umístění, zdravotního stavu pacienta a dalších faktorů.

Na klinice neurochirurgie Evropského lékařského střediska pod vedením světově proslulého neurochirurga, MD, profesora, odpovídajícího člena RAS Aleksey Leonidovich Krivoshapkin provádí chirurgickou léčbu aneurysmat a arteriovenózních malformací mozkových cév jakékoli složitosti. Multifunkční nemocnice EMC na ulici. Shchepkina v Moskvě má ​​dobře vybavené neurochirurgické operační sály a angiografický operační sál s nejnovější generací systému Siemens Artis Zee Biplane pro provádění mikrochirurgických a endovaskulárních operací na mozkových cévách s nejvyšší přesností, což je velmi důležité při léčbě mozkové aneuryzmy. Léčba na klinice zahrnuje celý komplex rehabilitačních opatření za účasti rehabilitologů, fyzioterapeutů, neuropsychologů, logopedů a dalších specialistů.

Lékaři a zaměstnanci

Video

Recenze

Dobrý den. Neurochirurgové Gaitan A. a Krivoshapkin A. Pokloňte se před operací a záchranou mého syna. Gaitan Alexey, máš zlaté ruce, děkuji, tohle je to nejméně, co ti můžu říct jako matku.

Historie léčby

Zachraňuji malou Sashu

Před měsícem byla 1,5letá Sasha diagnostikována s těžkou malformací - nádorem mozkového kmene. Stav dítěte se zhoršoval každý den v důsledku progresivního růstu nádoru, který způsobil zvýšení tlaku mozkomíšního moku, závažné hydrocefalus a závažné neurologické poruchy s ním spojené.

Otázky a odpovědi

Je mi 25 let a vážím přibližně 54 kg. 09/05/12 byla provedena operace laminektomie obratle Th10-L1, makroskopické úplné odstranění nádoru. PGI č. 63082-86 ze dne 8. 6. 2012 (více)

Je mi 25 let a vážím přibližně 54 kg. 09/05/12 byla provedena operace laminektomie obratle Th10-L1, makroskopické úplné odstranění nádoru. PGI č. 63082-86 z 8. 6. 2012 - myxopapilární ependymom. Stav po: periferní dolní paraparéza, zhoršená funkce pánevních orgánů (nemohla ani pohnout prsty na nohou, pálení bolesti pod hrudníkem na prsty na nohou). Další, 25denní ošetření na zařízení „LU“ v režimu průměrného faxování. Komplikace nemoci: pravostranná bederní ischalgie, dolní distální paraparéza. Dále Moskevské umělecké divadlo (lomustine a ondansetron). MRI (od 26/26/13, 06/28/13, 12/09/13) a od 23/23/2014. T1 a T2 obdržely vážené snímky bederní páteře v sagitálních, koronálních a axiálních projekcích v nativní formě a při intravenózním podání kontrastního léčiva. Ve srovnání se skenováním MRI 12/9/13 se stanoví: bederní lordóza je mírně vyhlazená, stav po laminektomii obratlů Th10-L1, chirurgická léčba nádoru. Intradurálně je na úrovni Th8-L1 zachována objemová formace polymorfní (cysticko-pevné) struktury, s nerovnými, poměrně jasně obrysy, o stejné velikosti: 145 mm. Formace je umístěna převážně před míchou a přemísťuje ji, s výjimkou cystické složky na úrovni Th-12, se zapojením míchy. Vzdělávání slabě nerovnoměrně hromadí kontrastní látku s pevnou složkou formace. V míše na úrovni Th11-L1, zvýšení MR signálu v T2-VI. Výška disků m / n je rovnoměrně snížena na úrovni L4-5 a L5-S1, signál z disků na T2-VI je snížen. Stanoví se střední dorzální výčnělek disku až do 3-4 mm. Závěr: intradurální extramedulární volumetrická tvorba na úrovni Th8-L1, stav po laminektomii obratlů Th10-L1, chirurgická léčba nádoru. Pooperační změny: myelopatie na úrovni Th11-L1, ve srovnání s MRI od 09.12.2013, vzdělávání bez výrazné dynamiky. Řekni mi, můžu otěhotnět? Mohu porodit nebo jen císařský řez? Může během těhotenství ochromit nohy? Může nemoc ovlivnit vývoj a tvorbu plodu? Mohu operaci provést znovu? Pokud ne, proč? (Skrýt)

Pro stanovení další taktiky je nutné poskytnout obrazy MRI s kontrastem pro období 2012–2014. Musíte také poskytnout nedávné (nebo nové) vyšetření neurologem s popisem (více)

Pro stanovení další taktiky je nutné poskytnout obrazy MRI s kontrastem pro období 2012–2014. Musíte také poskytnout nedávné (nebo nové) vyšetření neurologem s popisem dynamiky stížností po operaci v období 2012–2014, popis aktuálního neurologického stavu. Pro vyhodnocení všech nuancí klinického obrazu a přesné definice dalších taktik je optimalizace konzultace s neurochirurgem EMC na místě. (Skrýt)

Mozková aneuryzma

Aneuryzma mozkových cév je expanze jedné nebo více cév mozku. Tento stav je vždy spojen s vysokým rizikem úmrtí nebo zdravotního postižení pacienta v případě, že dojde k prasknutí aneuryzmy. Ve skutečnosti je aneuryzma vyčníváním cévní stěny, ke kterému dochází v určité oblasti mozku. Aneurysma může být vrozená a může se rozvíjet po celý život. (Kódy ICD-10: I67.0, I67.1).

Příznaky mozkové aneuryzmy

Mozkové aneuryzmy způsobují příznaky pouze tehdy, když praskly. Neporušená aneuryzma však může také vyvolat vývoj klinického obrazu, zejména pokud je aneuryzma velká nebo stlačuje procházející nervy a tkáně.

Mezi běžné příznaky patří:

 • Bolest hlavy.
 • Ospalost.
 • Bolest uvnitř nebo za očima.
 • Problémy s mluvením.
 • Změny vize.
 • Fotocitlivost (citlivost na světlo).
 • Mdloby (ztráta vědomí).
 • Porucha vědomí.
 • Bolest v očích;
 • Snížená vize;
 • Tekoucí tvář;
 • Sluchové postižení;
 • Zvětšení pouze jednoho žáka;
 • Tuhé svaly obličeje, nejen všechno, ale na jedné straně;
 • Záchvaty záchvatů.

Příznaky ruptury aneuryzmat jsou charakterizovány ostrým nástupem v poměrně krátké době. Liší se umístěním aneuryzmatu..

Genetická selhání

Zahrnují velké množství dědičných chorob, díky nimž je narušena rovnováha syntézy proteinů, což ovlivňuje pružnost svalových vláken. Patří sem následující nemoci:

 • fibro muskulární dysplazie;
 • Syndrom Osler-Randu;
 • Marfanův syndrom
 • Ehlers-Danlosův syndrom;
 • elastický pseudoxantom;
 • systémový lupus erythematodes;
 • srpkovitá anémie;
 • tuberózní skleróza.

Přítomnost těchto chorob samozřejmě není absolutním příznakem aneuryzmat, ale všechny z nich zvyšují riziko jejich vývoje pod vlivem určitých nepříznivých podmínek..

Příčiny mozkové aneuryzmy

Dosud neexistuje jediná teorie vysvětlující vznik pojmenované vaskulární patologie. Většina vědců věří, že aneuryzma mozku je multifaktoriální patologie..

Následující změny mohou vést ke změně struktury stěny krevních cév:

 • ateroskleróza;
 • hyalinóza;
 • vystavení ionizujícímu záření;
 • dědičná predispozice;
 • zánět cévní stěny bakteriální nebo mykotické povahy;
 • traumatické poškození krevních cév;
 • jakákoli onemocnění pojivové tkáně (postihují cévy, způsobují jejich slabost a nepružnost);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek se aktivně ničí cévní tkáň, která je plná výskytu aneurysmatu, prudkého nárůstu jeho objemu a stimulace mezery).

Nebezpečí aneuryzmy

Přítomnost aneuryzmatu je spojena s vysokým rizikem intrakraniálního krvácení. Ruptura defektu cévní stěny je jednou z příčin hemoragické mrtvice a subarachnoidálního krvácení. Klinický obraz v tomto případě nezávisí na typu aneuryzmatu, ale na jeho umístění, množství ztráty krve, postižení mozkové tkáně a meninges.

V době prasknutí aneurysmatu nejčastěji dochází k ostré bolesti hlavy vysoké intenzity a zvracení bez úlevy. Možná ztráta vědomí. Následně se obnoví úroveň vědomí nebo se vyvine mozková koma..

Pokud navštívíte lékaře včas, můžete zabránit krvácení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat všechna doporučení: brát předepsané léky, jíst správně, nepřepracovávat a pravidelně podstupovat vyšetření.

Klasifikace nemocí

Klasifikace je rozdělena podle typu různých parametrů..

Velikost. Formace má průměr menší než 3 mm - více než 25 mm.

Formulář. Tvar se může lišit ve tvaru: vřeteno (rozšiřuje samotnou stěnu cévy), sakulární (krevní vak, má připevnění k tepně), boční (na stěně cévy).

Počet kamer. Těsnění může být vícekomorové nebo jednokomorové.

Podle umístění. Vzdělávání může probíhat na několika různých plavidlech.

Arteriální aneuryzma

Největším nebezpečím je výčnělek velkých tepen, které vyživují mozkovou tkáň. Ve většině případů je vydutí vytvořeno v důsledku vady ve vnitřním a vnějším obalu nádrže. Nejčastěji jsou postiženy nepárové bazilární a vnitřní krční tepny, stejně jako jejich větve.

Galen Vein Aneurysm

Galenova aneuryzma žil je vzácná. Třetina arteriovenózních malformací malých dětí a novorozenců je však právě touto anomálií. Tato formace je u chlapců dvakrát běžnější..

Prognóza tohoto onemocnění je nepříznivá - fatální výsledek se vyskytuje v 90% případů u kojenců, v novorozeneckém období. Při embolizaci zůstává vysoká úmrtnost - až 78%. Symptomy chybí u poloviny nemocných dětí.

Kdo je v ohrožení??

Aneuryzma mozkových cév se může objevit v každém věku. Toto onemocnění je častější u dospělých než u dětí a je mírně častější u žen než u mužů. Lidé s některými zděděnými chorobami jsou vystaveni vyššímu riziku..

Riziko ruptury a krvácení do mozku existuje pro všechny typy mozkových aneuryzmat. Na každých 100 000 lidí ročně dochází asi 10 registrovaných aneuryzmatických přestávek, což je ve Spojených státech asi 27 000 lidí ročně). Nejčastěji aneuryzma postihuje lidi ve věku 30 až 60 let.

Hypertenze, zneužívání alkoholu, drogová závislost (zejména užívání kokainu) a kouření mohou také přispět k protržení aneuryzmat. Kromě toho stav a velikost aneuryzmy také ovlivňují riziko prasknutí..

Ruptura aneuryzmatu

Když se aneuryzma protrhne, dojde k ostré a velmi silné bolesti hlavy. Pacient ji může označit za nejhorší bolest hlavy, jakou kdy zažila..

Kromě toho může být ruptura mozkových aneuryzmat doprovázena:

 • ztráta vědomí
 • rozmazané vidění nebo diplopie (bifurkace viditelného obrazu)
 • zvracení
 • nevolnost
 • fotofobie
 • ztuhlý krk
 • visící století
 • křeče

Nevybuchnutá aneuryzma se v žádném případě neprojevuje, dokud nedojde ke kompresi blízkých nervů, jak roste. V tomto případě se mohou objevit různé příznaky, včetně poškození zraku, bolesti očí, ochrnutí nebo znecitlivění obličeje..

Diagnostika

S asymptomatickým průběhem mozkových aneuryzmat se obvykle stávají náhodnými diagnostickými nálezy nalezenými při vyšetření pacienta z jiného důvodu. Když se objeví klinické příznaky, je mozková aneuryzma diagnostikována na základě existujících neurologických příznaků a na základě údajů z instrumentálních studií, které zahrnují: radiografii lebky; počítačové nebo magnetické rezonance mozku; Rentgenová nebo magnetická rezonanční angiografie.

Konečná diagnóza aneuryzmatu mozkové tepny, určení jejího umístění, velikosti a tvaru je možné pouze pomocí angiografie, která se provádí i v akutním období cévní mozkové příhody. V některých případech je výpočetní tomografie hlavy se zvýšením kontrastu informativní..

Hlavní diagnostické metody:

Angiografie. Jedná se o rentgenové cévy mozku, ve kterých se používají kontrastní látky.

CT skenování (počítačová tomografie). Tato metoda je považována za nejlepší. Je bezbolestný, rychlý, neinvazivní, pomáhá najít lézi a při přerušení - určit velikost krvácení.

CT angiografie. V tomto kontrastním médiu se liší od CT.

MRI (magnetická rezonance). MRI používá silné magnetické pole a rádiové vlny k zachycení obrazu mozku..

Analýza mozkomíšního moku. Provádí se, pokud existuje podezření, že aneuryzma praskla. Pacientovi je podáno lokální anestetikum.

Léčba

Hlavní léčbou aneuryzmat je chirurgie. To vám umožní odstranit samotnou formaci a obnovit integritu cév.

Chirurgie je jedinou účinnou léčbou mozkových aneuryzmat. Pokud je velikost vady větší než 7 mm, je nutná chirurgická léčba. U pacientů s prasknutím aneuryzmatu je nutná pohotovostní operace. Jsou možné následující typy chirurgických zákroků:

Přímý mikrochirurgický zásah (mozková trepanace a odstranění zhutnění přímou chirurgickou metodou)

Endovaskulární chirurgie (high-tech metoda, která vám umožní odstranit aneuryzma bez trepanace lebky)

Léková korekce (pro zabránění prasknutí aneurysmatu)

Typ chirurgického zákroku do značné míry závisí na závažnosti stavu pacienta, v obtížných situacích je nemožné bez kraniotomie.

Prevence

V tomto ohledu odborníci identifikují řadu doporučení, která mohou zabránit rozvoji patologie:

 • Odstraňte špatné návyky: kouření, pití alkoholu a drog.
 • Je nutné léčit arteriální hypertenzi a neustále sledovat hladinu krevního tlaku.
 • Výživa by měla být racionální se snížením příjmu soli. Z potravin by měly být vyloučeny všechny mastné, slané, uzené, se spoustou koření a koření.
 • Pravidelné cvičení, především kardio, vám umožní udržovat vysokou úroveň zdraví.
 • V případě diabetes mellitus a dalších somatických onemocnění je nutné kontrolovat jejich průběh a dodržovat jmenování ošetřujícího lékaře.

Podobné záznamy:

 1. Poruchy erekce u mužůKdyž se u muže objeví první příznaky erektilní dysfunkce.
 2. Měkká tkáň abscesAbsence kůže se častěji nazývá intradermální zánětlivý proces způsobený bakteriální flórou.

Zaslal: Levio Meshi

Lékař s 36 lety zkušeností. Lékařský blogger Levio Meschi. Neustálý přehled aktuálních témat v psychiatrii, psychoterapii, závislostech. Chirurgie, onkologie a terapie. Rozhovory s předními lékaři. Recenze klinik a jejich lékařů. Užitečné materiály pro samoléčení a řešení zdravotních problémů. Zobrazit všechny příspěvky od Levio Meschi

Mozková aneuryzma

Příčiny nebezpečných nemocí jsou intrakraniální formace. Pokud je takové onemocnění předčasně diagnostikováno, může způsobit smrt. Chcete-li sledovat své zdraví, zjistěte, jaké jsou příčiny mozkové aneuryzmy, jak je toto onemocnění detekováno a jaké metody lze použít k jeho léčbě..

Příčiny mozkové aneuryzmy

Než vyjmenujete faktory způsobující výskyt takové choroby, musíte pochopit, co je to aneuryzma mozku. Toto je název pro tvorbu tohoto orgánu na krevní cévě, ke kterému dochází, když je tepna rozšířena nebo ztenčena. Vizuálně může aneuryzma vypadat jako váček vytvořený na cévě a naplněný krví nebo jako nádor na jeho stěně. Tato formace se může objevit na aorte, vertebrálních, karotických, hlavních, předních nebo středních mozkových tepnách a dokonce současně na několika cévách.

Na rozdíl od malformace, která je ve většině případů vrozenou patologií oběhového systému, může být příčinou aneurysma:

 • nesprávná tvorba stěny tepny během embryonálního vývoje;
 • arteriální hypertenze;
 • poškození stěny tepny v důsledku aterosklerózy;
 • zranění hlavy;
 • systémová vaskulitida - zánět stěn krevních cév;
 • polycystická ledvinová choroba;
 • degenerativní choroby;
 • infekce;
 • nádor;
 • dlouhodobé užívání perorálních antikoncepčních prostředků;
 • kouření a užívání drog.

Příznaky

V mnoha případech, zejména když se v těle vytvořil mikroaneurysmus a na okolní tkáně není žádný tlak, si člověk nemusí být vědom ani ohrožení svého zdraví. Takové změny ve struktuře plavidla lze porovnat s časovanou bombou. Kdykoli může dojít k prasknutí mozkové aneuryzmy, které způsobí krvácení. Důsledky takového krvácení jsou velmi závažné:

 • hemoragická mrtvice;
 • subarachnoidální krvácení;
 • vasospasmus;
 • poškození nervového systému;
 • fatální výsledek.

Vzhledem k závažným a často nezvratným důsledkům aneurysmatu je mimořádně důležité vyhledat lékařskou pomoc včas, pokud existují takové příznaky:

 • slabosti v těle;
 • náhlá akutní bolest hlavy, která trvá několik dní;
 • znecitlivění nebo ochrnutí poloviny obličeje;
 • bolest očí, poškození zraku;
 • projev angiospasmu - cévní křeč, která se projevuje ostrou bolestí hlavy, nevolností, ztrátou vědomí;

Diagnostika mozkových cév

Metody identifikace intrakraniálních formací se neustále zlepšují. Potřeba toho vyvstává, protože často neexistují příznaky naznačující takové poruchy toku krve. Aneuryzma mozkových cév je onemocnění, které je nesmírně důležité včas identifikovat, aby bylo možné zahájit léčbu a zabránit krvácení. Mnoho lékařů je toho názoru, že by stálo za to, aby každá osoba zaplatila určité náklady a podstoupila takovou studii s preventivním účelem. Takže můžete ověřit nepřítomnost mikro-změn ve vaskulární síti.

K diagnostice mozkových cév se používají následující metody:

 • angiografie - zahrnuje zavedení rentgenové látky do těla;
 • MRI - diagnostika rádiových vln;
 • CT angiografie mozkových cév je neinvazivní metoda, při které se analyzují obrazy průřezů mozku;
 • SKT je pokročilejší metoda počítačové diagnostiky, při které jsou mozkové cévy vyšetřovány ve vrstvách rentgenovými paprsky;
 • propíchnutí tekutiny ze subarachnoidálního prostoru, což ukazuje, zda došlo k krvácení.

Který lékař zachází s mozkovými cévami

Lékař, který se specializuje na detekci abnormalit v krevním zásobení mozku, je neurolog. Kompetence tohoto lékaře zahrnuje výběr nezbytných diagnostických metod, které pomohou identifikovat bolestivé odchylky. Je důležité vědět, že aneuryzma v cévách mozku má u každého pacienta svůj vlastní individuální charakter, a proto se do léčebného procesu mohou zapojit lékaři s jinou specializací..

Neurolog tedy může v závislosti na údajných příčinách aneuryzmatu odkázat pacienta na konzultaci s jiným úzce specializovaným odborníkem - endokrinologem, angiologem, neuropatologem. Pokud se podle studie zjistí, že formace na cévě v mozku hrozí prasknutí, pak se nemůžete obejít bez chirurgického zákroku, který provede vysoce kvalifikovaný chirurg.

Aneurysmová léčba

Akční plán, který musí být dodržen, aby se zmírnil stav pacienta a snížilo se riziko komplikací s tímto onemocněním, se vyvíjí v každém případě individuálně. Léčba mozkových cév bude úspěšná, pokud lékaři vezmou v úvahu velikost útvaru, jeho umístění a pravděpodobnost jeho výbuchu. Je třeba vzít v úvahu celkový zdravotní stav pacienta, jeho anamnézu, rizika spojená s volbou terapeutických opatření. Pokud je aneuryzma malá, pacienta bude třeba sledovat pouze lékařem, aby bylo možné sledovat jeho vývoj.

Pokud se vzdělání pacienta nezvýší, jsou často omezeny na konzervativní léky - užívání tablet k vyrovnání krevního tlaku, léků proti bolesti a antikonvulziv. V případech, kdy aneuryzma hrozí rupturou a krvácením, je zvolena odpovídající metoda chirurgického zákroku. Po operaci je pacientovi předepsán lék, který ovlivňuje expanzi mozkových cév a zlepšuje krevní oběh v tomto orgánu. V případě prasknutí aneurysmatu nelze upustit od chirurgických výkonů.

Operace mozku

Aby se předešlo negativním dopadům aneuryzmatu na lidské zdraví v moderní medicíně, aplikujte taková opatření.

Velmi složitá mikrochirurgická operace, protože k jejímu provedení musíte udělat kraniotomii. Při zákroku se aneuryzma odstraní z krevního řečiště upnutím krku speciální titanovou sponou. Pokud je v subarachnoidálním prostoru krev, je během takové operace vypuštěna. Úspěšné oříznutí je možné pouze pomocí speciálního vybavení a provozního mikroskopu..

Do aneuryzmatu je zaveden speciální katétr ve formě mikropiloty, která uměle blokuje postiženou oblast. Pomocí angiografie se sleduje průběh operace a pečlivě se zkoumá průchodnost nejbližších cév. Tato metoda je považována za nejbezpečnější, protože nezajišťuje otevření lebky. Prognóza výsledků léčby touto metodou je velmi příznivá..

Posílení stěn krevních cév

Poškozená oblast cévy je obalena speciální chirurgickou gázou. Tato metoda je často plná pooperačních komplikací - riziko krvácení se výrazně zvyšuje.

Lidové léky

Pokud má člověk alespoň jeden důvod k podezření, že má aneuryzma, neměl by se v žádném případě samoléčit, ale musí se nutně a okamžitě poradit s odborníkem. Musíte pochopit, že formace na stěně cévy je změnou struktury a je nemožné léčit její postupný vývoj bez chirurgického zákroku. Na doporučení lékaře můžete pouze zmírnit některé příznaky doma nebo zabránit roztržení aneurysmatu.

S touto patologií můžete pro posílení cévních stěn, snížení rizika krevních sraženin ve změněných cévách a jako způsob, jak rozšířit cestu toku krve, můžete použít takovou tradiční medicínu:

 • půl hodiny před snídaní, vypijte 0,5 lžíce. teplé kozí mléko s přídavkem 0,5 lžičky. drcený česnek;
 • smíchejte 25 ml čerstvě vymačkané šťávy z citronu a pomeranče, přidejte 100 ml teplé vody, vypijte tuto kompozici na prázdný žaludek;
 • 4 lžičky sušené borůvky nalijte 1 polévková lžíce. vařící vodou, trvat na směsi v termoskách po dobu 8 hodin a pít za 20 minut. před jídlem.

Důsledky po operaci k odstranění aneuryzmatu mozku

Stěna cév v jedné z oblastí mozku se může rozšířit kvůli vrozené nebo získané příčině. Častěji jsou poškozeny stěny tepen, protože ztratí membrány a svalové vrstvy. V místě výčnělku se nádoba stává nepružnou, ztrácí své pevnostní charakteristiky. Aby se zabránilo prasknutí cévy během tvorby aneuryzmatu mozku, je nutná operace. Ale i po něm mohou být důsledky nevratné: opakovaná aneuryzma nebo prasknutí plavidla.

Se zvýšením objemu aneuryzmatu dochází ke kompresi mozkových a nervových tkání, což vede k neurologickým abnormalitám a koordinačním poruchám, poruchám pohybového aparátu a dalším komplikacím.

Důležité. Odstranění aneuryzmy je nutné jak před prasknutím plavidla, tak i po něm. To často zachrání život člověka, protože po krvácení do nejdůležitějších bodů mozku může dojít ke smrti.

Příčiny aneuryzma

Aneurysm se vyvíjí z mnoha důvodů, včetně poškození membrány stěny tepny a skoků v krevním tlaku. Vedou k prasknutí vaku a rozvoji hemoragické mrtvice.

Obal plavidla

Arterie, stejně jako ostatní cévy, sestává ze 3 membrán:

 • intima - vnitřní tenký povrch plavidla. Intima je se svou zvláštní citlivostí poškozen toxiny, protilátkami nebo infekcemi při kontaktu s buňkami. Víry a krevní sraženiny blokují normální tok krve podél jeho povrchu;
 • médium - střední vrstva, která poskytuje elasticitu cévy. Médium se skládá ze svalových buněk, které umožňují cévě zúžit nebo expandovat v procesu regulace krevního tlaku. Střední vrstva podléhá změně v šíření patologických procesů z vnitřní vrstvy;
 • adventitia je silná skořápka mimo cévu s mnoha vlákny a pojivovými tkáňovými buňkami. Poškození horní vrstvy vede k otoku média a intimy a vytvoření aneuryzmatického vaku.

Pokud v membránách nejsou žádné patologické procesy - mechanismy vzhledu sáčku - pak se netvoří aneuryzma. Pokud dojde k selhání alespoň jedné vrstvy v mozkové cévě, ztrácí se její tkáň, zejména při vysokém krevním tlaku. Proto se tvorba aneuryzmatu vyskytuje nejčastěji v mozkových tepnách nebo v aortě.

Patologie

Patologie zahrnují:

1. Zranění

Při uzavřených kraniocerebrálních poraněních (se silnými údery na hlavu) se může stěna cévy stratifikovat, ztrácet pevnost a pružnost. Na tomto místě se aneuryzma rozvíjí okamžitě nebo po nějaké době po poranění hlavy.

2. Meningitida

Při zánětu mozkových membrán způsobených různými patogeny: bakteriemi, viry, houbami nebo parazity je vnější skořápka poškozena. Pacientův stav v přítomnosti meningokoků, herpesu a dalších provokatérů meningitidy je dosti komplikovaný, proto jsou po léčbě meningitidy zaznamenány příznaky aneurysmatu. Zjištěny defekty cévní stěny - příčiny následné aneuryzmy.

3. Infekce

Infekce v krvi mohou poškodit krevní cévy, protože cirkulují v celém těle a přenášejí mikroby do mozku. Například pokročilý syfilis nebo bakteriální endokarditida přispívá k tvorbě lokálního defektu v tepně, kde se později vytvoří vaskulární vak..

4. Vrozené choroby

Vrozená onemocnění mohou oslabit pojivovou tkáň nebo vytvořit další rizikové faktory pro vazodilataci. Například:

 • Marfanův syndrom narušuje reprodukci kolagenu typu 3, což vede k patologiím pojivové tkáně, narušení pohybového aparátu a důležitým systémům: kardiovaskulární, plicní a nervové. Fibrillin se podílí na tvorbě elastinové substruktury, která vstupuje do stěn aorty a dalších cév, vazů, kůže a plicního parenchymu. S nedostatkem toho pojivová tkáň oslabuje a cévy se rozšiřují;
 • tuberózní skleróza typu 1 nebo neurofibromatóza vede k místním strukturálním změnám v mozkových tkáních a krevních cévách a k aneuryzmě.

Vaskulární vak může také vznikat při Ehlers-Danlosově syndromu, srpkovité anémii, systémovém lupus erythematosus nebo autosomálně dominantním vrozeném polycystickém onemocnění ledvin.

5. Arteriální hypertenze

S arteriální hypertenzí a vysokým tlakem se často vytvářejí aneuryzmy, protože tlak uvnitř cév napíná stěnu na vadném a tenkém místě. Tlak zvyšuje i onemocnění srdce a ledvin, endokrinní poruchy a genetická predispozice. Proto je lze připsat nepřímým příčinám vzniku vaskulárních vaků..

6. Nemoci tepen

Autoimunitní (revmatická) onemocnění jsou schopna vyvinout zánětlivý proces v mozkových tepnách. V tomto případě autoprotilátky vytvořené imunitním systémem útočí na vlastní buňky v těle. Výsledný zánět v dlouhodobém horizontu vede k rozvoji aneurysmatu.

7. Pláty aterosklerózy

Při ateroskleróze se hromadí cholesterol na cévních stěnách, zužuje lumen a zvyšuje tlak v cévě. V tomto případě stěna oslabuje a rozšiřuje se a vytváří pytel.

8. Jiné důvody

K vyklenutí na zdi dochází v přítomnosti mozkové amyloidové angiopatie. U tohoto vzácného onemocnění je lumen malého průměru zúžen kvůli akumulaci amyloidu - patologického proteinu. Krevní tlak se zvyšuje, takže se objevují malé aneuryzmy. Mohou se tvořit při maligních novotvarech, paraneoplastickém syndromu..

Aneurysm není dědičný, protože se nevztahuje na jednotlivá onemocnění. Zdědí se pouze nemoci, díky nimž je možný vývoj této patologie, a to:

 • ateroskleróza;
 • hypertenze;
 • Marfanův syndrom;
 • systémový lupus erythematodes.

V souvislosti se stávajícími vrozenými strukturálními abnormalitami však může být ve vzácných případech aneuryzma zděděna jako barva vlasů, krtka nebo mateřská znaménka..

Druhy Aneurysma

Patologie je sakulární (sakulární), vřetenovitá a podélně vrstvená.

Nejběžnější sakulární výstupek (směrem ven) má ústí stejného průměru jako zeď a dno je širší. Vede k nebezpečným podmínkám plavidla:

 • turbulence v krevním řečišti v důsledku vstupu krve do vaku;
 • zpomalení transportu krve, které způsobuje nedostatek v oblastech plavidla za vakem;
 • víření v sáčku, které může vést ke koagulaci krve a rozvoji krevních sraženin;
 • přetažení stěn vaku a jeho prasknutí;
 • silné vydutí stěny a stlačení látky a tkání mozku.

Baggy aneurysma je nejnebezpečnější. Pokud je detekována, měla by být spuštěna neprodleně, protože trombóza a prasknutí vaku mohou být fatální.

Na aortě se často vyskytuje vyboulení ve tvaru vřetena a je ve formě válce. Rovnoměrně rozšiřuje cévní stěny a zvětšuje průměr cévy.

Podélná aneuryzma je umístěna ve stěně mezi jejími vrstvami, pokud jsou špatně spojeny v souvislosti s patologickými procesy. Pokud jsou rozšíření malá, je obtížné je diagnostikovat kvůli mírným symptomům. Při velkém zvýšení je mozková tkáň stlačena, objevují se neurologické příznaky.

Patologie mají různé průměry:

 • do 11 mm. - malý;
 • do 25 mm. - střední;
 • více než 25 mm. - velké.

V následujících tepnách jsou vyboulení:

 • mozek: přední, zadní a střední;
 • bazální;
 • mozek: horní a dolní.

Existuje falešná aneuryzma nebo pulzující hematom. Patologie se nazývá nepravdivá v případě prasknutí cévy a výskytu hematomu v důsledku hromadění krve, která protéká defektem v cévní stěně. Krev proudí do omezené dutiny ve tkáních a mění v ní tlak. Membrány stěny cévy nepodporují dutinu, takže falešná aneuryzma se nazývá pulzující hematom. To je nebezpečné vývojem hojného krvácení přes vadnou stěnu cévy..

Vrozené aneuryzmy u novorozence se tvoří v lůně v důsledku:

 • virové infekce během těhotenství;
 • genetická onemocnění, která oslabují pojivovou tkáň;
 • chronická onemocnění těhotné ženy;
 • ionizující záření do těla matky během těhotenství.

Harbingers vaskulární ruptury

Před prasknutím cévní stěny se aneuryzma projevuje závažnými příznaky:

 • častá a silná bolest v hlavě a na oběžné dráze;
 • proud krve do hlavy, krku a obličeje;
 • zhoršuje se vidění a zapadá diplopie (v očích se zdvojnásobuje);
 • vnímání barev je zkreslené (vše je vidět v červených tónech);
 • tinnitus roste;
 • slova je těžké vyslovit;
 • svaly v končetinách jsou nedobrovolně stahovány;
 • je narušen spánek, který se projevuje nespavostí nebo ospalostí;
 • strach z nevolnosti a zvracení, závratě se zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • Objevují se meningální známky: křeče, pohyb a citlivost se zhoršují;
 • funkce kraniálních nervů jsou narušeny a projevují se ptózou (visící víčka), asymetrií svalů obličeje, chrapotem hlasu.

Příznaky ruptury krevního vaku jsou vyjádřeny náhlou a ostrou bolestí hlavy, zhoršeným vědomím a kómatem. U dospělého se dýchání stává častější - více než 20 pohybů / min., Srdeční frekvence - více než 80 tepů / min. Poté hemoragická mrtvice postupuje a srdeční rytmus se zpomaluje, rozvíjí se bradykardie se srdeční frekvencí nižší než 60 tepů / min..

Diagnostika

Pro včasnou detekci aneuryzmatu a jeho klasifikaci se provádí kompletní diagnóza pacienta: vyšetřuje se mozkomíšní mok, angiografie, CT a MRI. Přesné umístění a stupeň poškození cévy, přítomnost krevních částic v míše, určení umístění ruptury, identifikace souběžných patologií pomáhají chirurgovi zvolit způsob léčby a operace mozkové aneuryzmy.

Komplikace po operaci

Úspěšně provedená operace vám umožní zachránit život pacienta, ale po operaci aneuryzmy mozku jsou možné vážné následky a komplikace.

Je důležité to vědět. Při jakémkoli chirurgickém zákroku existuje riziko komplikací a smrti. Ale neoficiální aneuryzma dává velmi nepříznivou prognózu, nenechává žádnou šanci na přežití. Výhody chirurgického zákroku proto převyšují riziko pooperačních následků.

Během operace může aneuryzma prasknout balónkem nebo spirálou, můžete poškodit stěnu vaku, přivést krevní sraženiny do tepen v sousedství a vyvinout nedostatek kyslíku v mozkové tkáni. Pacient může mít nepříznivou reakci na anestezii.

Pooperační komplikace zahrnují:

 • opakované prasknutí tepny a krvácení v oblasti podstaty mozku;
 • mozkový edém a poškození mozkových center důležitých pro život pacienta;
 • vzhled nových krevních sraženin uvnitř cév;
 • arteriální křeč;
 • výskyt infekce a záchvatů;
 • zhoršené vidění, sluch a řeč, paměť;
 • snížené funkce motoru, včetně vyvážení a koordinace;
 • vývoj mrtvice.

Odstranění krevního vaku před jeho prasknutím minimalizuje nástup závažných následků. Částečně jsou během operace eliminovány komplikace. Po zákroku jsou pacienti sledováni lékařem, podstupují rehabilitaci fyzioterapeutickými procedurami. Logoped s nimi pracuje na eliminaci řečových obtíží, psycholog, lékař cvičení, masér.

Druhy chirurgických zákroků

Minimálně invazivní chirurgický zákrok posiluje postiženou cévu zevnitř, aby se zabránilo prasknutí aneurysmatu.
Embolizace krevního vaku se používá jako minimálně invazivní operace: do dutiny se zavádějí speciální látky, které zastaví průtok krve. Embolizace se provádí pomocí:

 • speciální lepidlo;
 • alkohol s přísadami;
 • chirurgická gelová pěna;
 • mikrosféry.

Když je krev kombinována s lepidlem, ztvrdne a blokuje průtok krve do vaku. Pro úplné odstranění aneurysmatu se látka vstřikuje 3-4krát. Současně vstříkly léky, například trombolytika, k odstranění vazospasmu nebo chemikálií.

Balónová metoda zabraňuje prasknutí stěny. Šířka katétru 2 mm. a rozšířit úzkou část tepny balónkem. Pro udržení průchodnosti plavidla je implantován stent nebo šroubovice. Během operace lékaři nastavili a otevřeli „deštníkové pasti“ ve směru toku krve. Jsou nezbytné kvůli zvýšenému riziku oddělení trombů během operace a jako preventivní opatření..

Otevřená operace

Rovněž se provádí operace otevření, během které je lebka otevřena. Pokračujte v léčbě seříznutím nebo odstraněním aneuryzmy různými metodami. Při úspěšné operaci dochází k normalizaci lumenu cévy a ke snížení krevního tlaku na cévní stěně. Tím se zabrání rozvoji opakované aneuryzmy a její prasknutí v místě excize..

Výstřižek

Provede se kraniotomie a vytvoří se dočasný otvor. Speciální vybavení pomáhá chirurgovi najít místo léze, oddělit cévu od podstaty mozku a tkání a na krk pouzdra umístit klip titanu. Je vyloučen z krevního oběhu, což zabraňuje prasknutí. Doba provozu 3 až 6 hodin.

Carrier Blocking

Pomocí okluze a zachycení není krk vaku odpojen, ale nosná tepna, kde je umístěn. S dobrými alternativními možnostmi dodávky krve do části mozku pacient bezpečně toleruje tuto blokádu..

V souvislosti s určitým uspořádáním aneuryzmat po zachycení dochází k hladovění mozku kyslíkem. To je plné hrubého neurologického defektu nebo mozkového infarktu..

Zabalení poškozené nádoby

Pro odstranění aneuryzmatu v obtížných situacích není tepna vypnuta, ale formace na cévě je obalena pomocí vlastního svalu, nebo se k tomu používá chirurgická gáza. Posílte tedy tepennou zeď. Skleróza aneuryzmatu začíná s růstem husté pojivové tkáně..

Přečtěte Si O Závratě